טוען...

במצוה לדורות יש הנאה! [ביתר 1999] | חוזרים בעבר

 תאריך פרסום: 07.04.2021, שעה: 08:00


⮜ ◉ תקציר הקליפ ◉ ➤

 ונכספה וגם כלתה נפשי לזכות את הרבים

 לרצון ולנחת רוח לבוראי יוצרי ועושי

והנה אמרו במדרש רבה פרשת אחרי (כב ב)

אם אין לאדם מצוה קבועה לדורות

מה הנאה יש לו?!

ועל כן בחרתי אני במצוה זו לזכות את הרבים.


⏏מיקום הרצאה: ביתר

תאריך: 24-03-1999

כותרת הקליפ: במצוה לדורות יש הנאה!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578


תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת