טוען...

החפץ חיים: מאויבי תחכמני מצותיך כי לעולם היא לי | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 29.03.2020, שעה: 07:46

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת