טוען...

החפץ חיים: הבוטח בשם יש לו לסמוך על השם בעת הזו | הרב אמנון יצחק

 תאריך: 25.03.2020 - 18:25

 קניין ל"ג - אוהב את המישרים - חלק א'   עתיד הקב"ה להעמיד 3 מלכים כופרים בדעתם • אותות לפני ביאת המשיח [אות א]