טוען...

החפץ חיים: הבוטח בשם יש לו לסמוך על השם בעת הזו | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 25.03.2020, שעה: 18:25

הורדת MP4 הורדת MP3


נציב יום: שלום לסרי ומשפחתו, תרמו את הנציב יום להצלחתנו והצלחת כל "קהילות פז", ומבקשים מחילה וסליחה אם פגעו במישהו, שיהיה להם כמובן מחילה שלמה, אמן, אמן!!

ה"חפץ חיים", אנחנו ממשיכים בעניין הקורונה. למה נחלקו ישראל לשלוש מדרגות בתהילים (קטו, ט - יא) "יִשְׂרָאֵל בְּטַח בַּהשם עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא. בֵּית אַהֲרֹן בִּטְחוּ בַהשם עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא. יִרְאֵי יְהוָה בִּטְחוּ בַהשם עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא" כשאומרים "ישראל בטח בהשם" נכללים בזה גם בית אהרן ונכללים בזה גם יראי השם, אז למה צריך להגיד כל אחד בנפרד? אלא הכוונה היא כך: שלוש מדרגות ישנן בכלל ישראל, הראשונה: זה בית ישראל, כלל עם ישראל. השניה: זה בית אהרן, אלה הכהנים המורים את העם את דרך השם את התורה ואת המצווה, אלה שמדריכים את העם ללכת בדרך התורה והמצוות.

והשלישי: זה יראי השם החרדים על דברו שהם ממדרגה למעלה! מן הכהנים, אלה שהם יראי השם החרדים על דברו {כמו שאמרנו בשיעור בבוקר} על כל אלה מורה לנו הכתוב, כי בעת מלחמת גוג ומגוג, או בזמן חבלי משיח, תתגבר כל כך בעולם מידת הדין, עד שיהיה בלתי אפשרי להינצל ממידת הדין הקשה, על כן ייעץ הכתוב וזרז אותנו, ופרט אותנו לכל אחד ואחד איזו מדרגה שהוא יהיה, לומר לנו: שבכל מדרגה ובכל מצב נחזק את עצמנו בעת ההיא - במידת הביטחון! אשר בזכותה נינצל כולנו ממידת הדין הקשה שתתגבר אז בעולם,

ועל ידי זה נהיה נזכרים לפני השם ככתוב אחרי כן (תהלים קטו, יב - יג): "השם זְכָרָנוּ יְבָרֵךְ יְבָרֵךְ אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל יְבָרֵךְ אֶת בֵּית אַהֲרֹן. יְבָרֵךְ יִרְאֵי השם" על ידי הבטחון בהשם בעת הזו - נזכה לברכה הזו. מי שלמד איתנו "שער הבטחון" יודע על מה שאנחנו מדברים ואם לא - זה נמצא באתר שופר נקודה טי וי https://shofar.tv/. עוד מצינו בתורה ראייה עד כמה גדולה מידת הבטחון מהמעשה של לוט, כשבאו אליו שני המלאכים, ו"נָסַבּוּ עַל הַבַּיִת" (בראשית יט, ד) של לוט אנשי סדום ורצו להורגם,

-          כי הם מסרו מהוראות משרד הבריאות: "שאסור להכניס אנשים, צריך להיות ב"בידוד" בסדום כל הזמן, אין להכניס אורחים זהו!"

אז הם רצו להורגם.

יצא אליהם לוט בטענה: "שלא יעשו להם רעה "כִּי עַל כֵּן בָּאוּ בְּצֵל קֹרָתִי" (בראשית יט, ח), כלומר הם בטחו בי, שאנוכי אוכל להצילם מידכם, על כן בבקשה מכם שזה יהיה שכרם - שינצלו מכל רע. כיוון שהם בטחו בי, זה מספיק בשביל להצילם!".

והנה בואו נראה, הרי אנחנו יודעים מה היו מעשיו של לוט בסוף, שלא היה אדם כשר כלל! ככתוב (בראשית יג, יא): "וַיִּסַּע לוֹט מִקֶּדֶם" – "מקדמונו של עולם!" פרש מאברהם, ומהדרך שלו,

ואמר: "שהוא קיצוני!"

"ואף על פי כן שפט בשכלו: שעבור העניין הזה שבאו בצל קורתו, ובטחו בו שיוכל להצילם - ראויים הם שינצלו, אז על אחת כמה וכמה קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שהקב"ה שהוא בעצמו מקור הרחמים והחמלה, כאשר יבטח בו האדם באמת!"

-          ולא ב"מכון ויצמן!" – "בית המקדש" של דנה וייס...

"בודאי יעזרנו הקב"ה להינצל מכל רע, כי מי ששולח את הרע כביכול זה הקב"ה שמאפשר שהרע מידת הדין תפגע, ואלה שאינם מוגנים על פי התורה!"

כי אמרנו שצריכים לעשות את רצון הבורא, וגם חרדים הם בכלל, ובפרט {חרדים זה רק מושג כינוי זה לא החרדים שדיברנו פה} כיוון שמזלזלים בהוראות, סתם מזלזלים, אז ודאי זה מדביק, כי ברגע שיש כזה דבר, אז זה מדביק, אז מה עושים אחרי זה? ההוראות הם לא הוראות של "משרד הבריאות של ליצמן", זה הוראות שכתוב במפורש! "דבר בעיר - כנס רגליך!" כבר הבאנו את זה, והמהרש"א אומר: "ואפילו אם היתה הזדמנות לברוח - אז לברוח!" וכו', כבר אמרנו ונחזור על זה עוד ועוד שאנשים ידעו. אבל, אם שומרים את המרחקים ואת כל הכללים, יודעים שיש במשטחים כל מיני דברים רעים, צריך לדעת,

תכף אני אכניס כמה נקודות, שירגיעו קצת את הציבור, כי מכניסים את כולם לפאניקה על לא דבר! אבל בכל מקרה צריך לשמור על ההוראות. מכל מקום אבל זה השתדלות בדרך הטבע, אי אפשר להגיד שאדם יבוא למקום סכנה - ויבטח, כתוב (דברים ד, טו): "וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם" אבל אחרי מה שהוא עושה על פי הטבע - צריך עדיין את הבטחון בהשם כמו שלמדנו, כי הקב"ה בעצמו מקור הרחמים והחמלה, כאשר יבטח בו האדם באמת... לא בגלל רשלנות, חוסר רצון, להישמר יותר מידי כאילו בטוח, אתה לא בטוח, אל תשחק אותה.

"אחד כזה באמת שיבטח בהשם באמת אחרי השמירה הטבעית – בודאי יעזרנו הקב"ה להינצל מכל רע. כל כן" אומר החפץ חיים: "אחי ורעי! אפילו שבזמננו תקפו עלינו צרות רבות עד שנלאינו נשוא, מכל מקום אם אך נתחזק, עכשיו, ונבטח בהשם בכל לבבנו, בודאי יעזרנו הקב"ה וניזכר לפניו לטובה ככתוב: "השם זכרנו יברך". איך ניזכר לפני השם? שאנחנו בוטחים בו, אם בוטחים בו - הוא זוכר אותנו, ואז הוא מברך. "יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרן, יברך יראי השם" - יברך את כולם אמן". אמן!!

ועכשיו אני רוצה לומר לכם קצת אותות הרגעה. דוקטור ליאוניד ליברמן, נשיא ההסתדרות הרפואי העולמית התייחס לסערת הקורונה, וככה הוא מצוטט:

"אנחנו לא בפאניקה אנחנו בבהלה נוראית, אני רואה את זה אפילו בבית החולים בו אני נמצא כעת, אני רואה את זה בכל מקום, אני שומע מאנשים דברים פשוט מטורפים!"

והוא מסביר: "אנשים בפאניקה בהיסטריה, ואנחנו יודעים מההיסטוריה של האנושות שקל מאוד לגרום לפאניקה, יש גם בעלי אינטרסים שעושים את זה, יש שמרוויחים מכל היסטריה. ואפשר בקל לגרום לפאניקה, ואנשים פוחדים וזה מחייב אותם לעשות צעדים לא הגיוניים, וקשה אחר כך להחזיר את הדברים לסדרם".

עכשיו הוא מסביר למה צריך להיות רגועים: "קודם כל עובדות רפואיות על פי מה שאנחנו יודעים. המחלה הזו של קורונה היא מחלה קטלנית במיוחד, מקסימום, מקסימום זה בסין יש 3% שנפטרו, בכל העולם הרבה פחות. עכשיו - לדבריו יש הרבה מדינת שיש שם הרבה אנשים עם קורונה, מעט מאוד נפטרו. ביחס לאוכלוסייה כמובן",

הוא אמר: "זה קצת יותר משפעת עונתית".

אמרנו: שפעת זה מחלה שמדביקה מיליונים! אבל כל שנה מתים בין 200-500 אלף איש משפעת עונתית. אבל זה עובד אותו דבר, יש שלושה סוגי קורונה כרגע שהם פעילים; סארס הקורונה ועוד אחד. והבעיה זה שהחיידקים הם מתלבשים על אנשים שמערכת החיסון שלהם חלשה, ושמה הם מתרבים, תוקפים ועושים את מה שעושים. זה מה שהסברתי בהתחלה לאמנון לוי: "השם מסיר את ההשגחה, ממילא מערכת החיסון מופקרת, ואז החיידקים האלה עושים את מה שהם עושים!".

אבל אין בין אדם שאין בו כל הזמן חיידקים, כל הזמן, כל הזמן סביבנו חיידקים, נושמים חיידקים, נושמים חיידקים, בפנים הגוף שלנו מלנת-אלפים חיידקים, כל הזמן חיידקים. אז איך זה לא הורג אותנו כל הזמן? פשוט מאוד, כשיש איזה קריסה של המערכת או איזה מקום שנפגע או משהו שהוא חלש - שמה הם יכולים לעשות, לכן רמת הסיכון היא דוקא במבוגרים, שאצלהם מערכת החיסון היא חלשה, ואין להם מספיק נוגדנים להילחם, ויש להם מחלות רקע וכו'.

"ולכן" הוא אומר: "כ-80% שנדבקו במחלה קלה או קלה מאוד".

עכשיו הוא אומר: "ילדים בכלל כמעט ואין שום מצב כזה שמתים, אולי מקרה יחיד בכל העולם עד עכשיו. יש מספרים הכל החקר, בכל אופן המנגנון הזה ידוע כבר שזה באמצעות טיפות באויר או טיפות על השטח של מי שהיה נגוע שהתעטש או השתעל או נגע וכו'. אז בעיקר צריכים לשמור את הידיים ולא לגעת בפנים וכו' וכו'. ואם מתרחקים שני מטר - סיכוי לתפוס נגיף, סיכוי קטן מאוד".

הוא מביא דוגמא: "במטוס שהיו הקוריאנים כשחזר מישראל, צוות הדיילים ידע שמדובר בחולים",

אז הוא אומר: "ושום דבר לא קרה לדיילים! מטוס מלא ושום דבר לא קרה".

אז זאת אומרת: אם לא שוהים מספיק זמן, אתה עובר ליד אחד שיש לו את המחלה, לא נגעת בו ולא השפריץ עליך ולא כלום ולא התעטש לפניך ולא כלום - ועברת לידו לא יקרה שום דבר.

ולכן הוא אומר: "היו פה הקוריאנים, והסתובבו עם ילדים איפה שיש ילדים ושום ילד לא נדבק. ואמרו שהיה ילד אחד קרוב, קרוב לקוריאני מאוד,

אומר: "אני מוכן ללכת עכשיו להיות בקרבתו ואני בטוח לא נדבק ולא כלום!".

כי שהות קלה וכו' לא מדביקה רק אם יש טיפות וכו'. לגבי אם זה עובר בנשימה עוד לא יודעים בדיוק, אין על זה שום הכרעה.

והוא אומר: "נכון עושה הנשיא טראמפ שמרגיע את הציבור שלו",

והוא אומר: "שעד אחרי אפריל הם כבר יעברו את זה",

הוא לא מבטיח שהוא צודק אבל הוא אומר שטוב שהוא מרגיע את הציבור לא להכניס אותם לפאניקה.

מכל מקום הוא אומר: "רבותי! 97% מהאנשים יעברו את זה בשלום אפילו בסינריו הכי גרוע שכנראה לא יהיה. מכל מקום הפאניקה היא הורגת יותר, ממה שהנגיף עצמו!"

-          כמו שאמרנו בשם המהרש"א ואחרים.

ועוד הוא אומר: אני משרד הבריאות אומר: "אנחנו לא מתלבטים לא מהססים! ומתגאים בזה כאילו ברור שככה צריך לעשות".

והוא אומר: "אני נכנס לחרדה1 למה? אני 50 שנה ברפואה, ו-40 שנה בתור רופא, ואני אומר לך: רופא שלא מתלבט הוא רופא מסוכן! וזה כלל מספר אחד ברפואה, אם אתה מקבל בלי היסוס החלטות באמת קשות גורליות - אתה מסוכן! אין מה להתגאות בזה!"

אז הוא אומר לו השואל: "תגיד לי מה יקרה באות שנה נצחק שהיינו היסטריים?"

אז הוא אומר: "ההיסטריה בטוח היא לא במקום, לא בצדק, ואני אומר לך שאפילו בסינריו הכי גרוע שיכול להיות שבטוח לא יהיה כזה, כולנו נעבור את הקורונה, ויותר מ-97% מהאנשים יעברו את זה בשלום, במיוחד הילדים!".

ואני מוסיף רק את מה שידוע: לשמור אבל על הכללים, אם שומרים כל הכללים - אין שום סיבה שזה יעבור ויחדור, זה לא שונה. אבל הלואי שמפה נלמד להמשיך ככה תמיד בכללי ההיגיינה, ואז לא ימותו חצי מיליון כל שנה, כל שנה, למה? מסיבה אחת פשוטה - כי הדבקה גורמת לשפעת, ושפעת שפוגעת באנשים שיש להם שוב פעם, מערכת חיסון חלשה, או מחלות רקע, מפתחים דלקות ריאות וכל מיני סיבוכים, וגם מתים. אבל אף אחד לא נזעק על זה! ובבתי חולים שלנו 40% מתים מהחיידקים שבבית חולים!!!

אז למה לא עשו על זה גם כן "בידודים" וכו' וכו'? ולא פתחו מרתפים וכל מיני מקומות של חניות ועשו שמה בתי חולים ארעיים זמניים מכונות הנשמה, מה, לא מגיע לאנשים בשותף שיהיה להם מכונות הנשמה מספיקות למה? למה צריכים לישון במסדרונות ולמה ככה? אולי זה יפתח סוף סוף שמערכת הבריאות תשתפר. ושאנשים ידעו שגם אפשר לחיות בשבת עם המשפחה, ולהיות ביחד, ולחוות את השבת הקדושה, סוף סוף יש הזדמנות לנסות לפחות לאלה שלא ידעו בחיים שלהם מזה טעמה של שבת, כי יהיו עוד הרבה שבתות כאלה, אז כדאי להתחיל לנסות,

לפחות תגיד: "ניסיתי!"

אז אם תעשה ככה יכול שתמשיך גם אחר כך, וכשיחזרו החיים למסלולם, תראה שאפשר בלי כל כך הרבה תאטרון, ובלי כל כך הרבה כדור עגל (כדורגל), ובלי כל כך הרבה אפשר יהיה להסתדר. "קהילות פז" חיים ככה כל הזמן, ואוכלים כשר, נהנים ומאושרים ולא חסר כלום. חיזקו ואימצו וביטחו בהשם! אבל באמת.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת