טוען...

החפץ חיים: בעלי גאוה בזמן הקורונה | הרב אמנון יצחק

 תאריך: 23.03.2020 - 07:10

 הרב אבנר עוזרי : שיעור בגמרא והלכה   01.06.2017 - לקראת הניתוק הסופי של לארסן C, הקרחון הרביעי בגודלו באנטארקטיקה