טוען...

החפץ חיים: עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 02.04.2020, שעה: 08:05

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת