טוען...

החפץ החיים: אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו | הרב אמנון יצחק

 תאריך: 24.03.2020 - 18:55

 מעשה מבהיל ברוח שבאה לרב חיים ויטאל והיזהרתו על גודל האחריות המוטל על הרבנים והמוכיחים את הדור   הרב דניאל ציגלמן