טוען...
  • ראשי
  • ע' בן ע'
  • הרב יוסף שני משיב לשאלת הרב אמנון יצחק על ערן בן עזרא ושקריו

הרב יוסף שני משיב לשאלת הרב אמנון יצחק על ערן בן עזרא ושקריו

 תאריך: 10.11.2015 - 11:31

 צדיק הדור - נראה שכולם עוצמים את העיניים בעניין הזה...   הכנסת ספר תורה | הרב עמנואל טולדנו