טוען...

על מה התפלל הרב אמנון יצחק ומה נגלה לו? בענין הקורונה.. | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 15.03.2020, שעה: 18:37


נציב יום: למשפחת עמיאל קורש שיזכו לבריאות פרנסה הצלחה בכל מכל כל

אמן

כן לא התכוונתי לתת את השיעור הזה אבל קרה היום משהו

בתפילת שחרית ביקשתי מהקב"ה: "אם אפשר לגלות את עיני על מה הקורונה באה?"

 ולא יאומן בצהרים בקוראי בספר הגעתי לפרק הזה שאני מדלג עכשיו על מה שרציתי להגיד ואני אומר את מה שנתגלה לי לא יאומן כי יסופר!

רבי יוסף זונדל כאחד המיוחד שבגדוליה של ירושלים זכה לראות פרי בעמלו ציבור יראי השם הולך וגדל מוסדות תורה וחסד נפתחו ושגשגו כשכולן על טהרת הקודש ממשיכים על דרך המסורה, בתקופה ההיא התפשטה בארץ ישראל מגיפת "הכולירע" בירושלים לבדה מאות מהמגיפה שהשתוללה בלא כל אפשרות להתגונן מפניה! באותן ימים הקפיד רבי יוסף זונדל להתפלל "מנחה גדולה"

באומרו: "כי אדם לא יודע את עיתו, וזריזים מקדימין למצוות" זאת אומרת אם חלילה יקרה שהמגיפה תפגע יספיק להתפלל עוד תפילה אחת

בין הנפטרים בתקופה הזו בה מתו מאות מבני ירושלים היה החברותא של רבי יוסף זונדל הצדיק הנשגב רבי נחום משאדיק פטירתו של אחד ממיוחדי צדיקי ירושלים השרתה כאב גדול על תושבי ירושלים כי חשו כי אחד מעמודיה של ירושלים אבד

בוקר אחד שוחח אחר התפילה עם מקורביו רבי יוסף זונדל, ובאופן תמוה אמר להם דבר תורה בשם רבו רבי חיים מוולאזין לגבי מה שכתוב בפסוק: "ויהיו המתים במגיפה"

שאל רבי חיים: "למה לא כתוב וימותו במגיפה? 24 אלף! למה כתוב "ויהיו המתים במגיפה"?

תירץ רבי חיים: "כי היה זה חסד מאת השם יתברך שמספר הנספים במגיפה 24 אלף נכללו במספר הזה גם אנשים שנגזר זמנם למות זה מכבר, ללמד אותנו: שהשם עושה חסד אפילו בעיצומה של מגיפה!"

והסובבים אותו לא הבינו מדוע מביא דבר תורה לא קשור לפרשת השבוע הנוכחית ומדוע מדבר הוא על מתים במגיפה ועל כאלה שהגיע זמנם למות והאם הצדיק חש במשהו שאחרים לא חשים בו?

בצהרים התפלל "מנחה גדולה" כדי שחלילה אם יפטר בטרם עת לא יפסיד תפילה זאת וכך הקפיד על קלה כבחמורה בכל כוחו עד לרגעיו האחרונים בליל אותו יום אור לג' מרחשון כבו המאורות גלה כבוד מירושלים רבי יוסף זונדל מסלנט עלה לישיבה של מעלה "וכל בית ישראל בכו את השריפה אשר שרף השם"

זאת אומרת הוא ידע שהוא הולך למות אבל לא מסיבת המגיפה ולכן הוא הביא את החידוש שאמר לו רבו רבי חיים: "ויהיו המתים במגיפה" גם אלה שצריכים למות שזה הגיע זמנם הוא היה בן 79 כשנפטר אז הם כלולים בתוך המגיפה זאת אומרת אם נגזר הגזירה שסך המתים במגיפה בשמים על פי פסק בית דין יהיה איקס אז במקום שזה יהיה איקס חוץ מאלה שצריכים למות השם כולל בתוכם גם את אלה שצריכים למות בעיתם באותו זמן וזה מוריד ומפחית מאלה שצריכים להספות בגין המגיפה, והוא רמז להם שהוא הולך למות כמובן לא אמר להם במפורש ובלילה כשזה קרה כולם הבינו על מה הוא דיבר

ימים מועטים קודם פטירתו נודע לנכדו רבי בנימין "ביינוש" ביינוש בן חתנו רבי שמואל מסלנט שזקנו רבי יוסף זונדל כתב "צוואה" ומה הוא ציוה? שלא יספידוהו, ושינהגו בו מנהג 4 מיתות בית דין, וכן שלא ישאוהו לקבורתו במיטה אלא יגררוהו על הארץ, מביתו עד מקום קבורתו, כמו כן ציוה שלא יכתבו עליו שום תואר על המצבה.

ונכדו ניגש אליו בבכיות! וביקש: שישנה את הצוואה.

אך רבי יוסף זונדל לא הסכים.

רבי שמואל סלנט כששמע מבנו על הצוואה שכתב, מיהר להגיע אליו על מנת לשכנעו לשנותה. דברי התחנונים של רבי שמואל הצליחו לרכך במעט את הצוואה ביחס לאי כתיבת תוארי כבוד, הצליח לשכנע אותו כי אי כתיבת "ר פסיק" = רבי יכול לגרום שמכיון שיש כאלו המשתמשים בשם "זונדל" לנשים אז אם לא יכתבו תואר על המצבה "ר'" במשך שנים יסברו שאין זה מה מקום קבורתה אלא של אשה בעקבות כך הסכים רבי יוסף זונדל להוספת התואר "ר'" על מצבתו

לפני התמונה של המצבה: כתוב למעלה "ר'" ואחר כך "יוסף זונדל ברבי בנימין בייניש מסלנט נלקח לבית עולמו ב-ג' מרחשון תרכ"ו תהא נשמתו צרורה בצרור החיים"

 בנוסף לכך הסכים רבי יוסף זונדל שגרירתו על הארץ לא תעשה מביתו אלא תתחיל מ"שער האשפות" אך התנה: שעד שער האשפות יסחבו אותו על הכתפיים ולא בידים כנהוג לגבי תלמידי חכמים.

בלית ברירה שלא לעבור על ציווי של אותו צדיק נשגב עשו כפי שביקש: לא הספידוהו מלבד רבי מאיר אוירבך אב בית דין בירושלים, שבפתח בית הכנסת ה"חורבה" עמד ותוך כדי בכיות נוראיות!

זעק: "סמכו ידיכם על ראש יוסף העולה התמימה, יחד נתוודה על עוונותינו, מי יודע! וישוב השם וניחם ולא נאבד!"

וגעו כל העם בבכיה על אבידת הודה והדרה של ירושלים. מסע ההלוויה החל לנוע, כל תושבי ירושלים הלכו אבלים כואבים שבורים המיטה נישאה על כתפיהם עד שער האשפות. כשהגיעו לשער האשפות ידעו על הציווי: לסחוב אותו על הארץ ונוצרה מבוכה גדולה: באשר אף אחד מאנשי ה"חברה קדישא" לא העז לעשות זאת להאי גברא קדישא חסידא ופרישא!

לבסוף החליטו גדולי הרבנים: שהתפקיד יוטל על ראש החברה קדישא זקן החבורה ועליו לקיים את ציוויו של הנפטר.

רבי איצ'לה ראש החברה קדישא "פרושים" בירושלים נאלץ לעשות את הציווי הנורא שהוטל על כתפיו ותוך בכיות נוראיות! ו"בקשת מחילה" מהנפטר הגדול כשדמעותיו מרטיבות את תכריכיו עשה את צוואתו הנוראה.

ראש החברה קדישא קיים את הצוואה כפי שהורו לו גדולי ירושלים אך מאותו היום כל שמחת חייו סרה ממנו והוא הפך להיות אדם סר וזעף על הדבר הנורא שנאלץ לעשות במו ידיו, כשנה לפני פטירתו כינס את חביריו לחברה קדישא וערך "סעודת הודיה" רבים תמהו לפשר הסעודה הפתאומית הזו היו שתלו זו במצבו הנפשי שהתערער מאז נאלץ לעשות את הצוואה בלוויה של רבי יוסף זונדל, אבל כשישבו בסעודה גילה להם רבי איצ'לה,

גילה לחבר שלו רבי מאיר אינקשטר: כי הסיבה לסעודה, שיומיים קודם לכן התגלה אליו רבי יוסף זונדל בחלום כשהוא עטוף לבן הושיט לו את ידו

ואמר לו: "יישר כח רבי איצ'לה שעשית את רצוני האחרון!"

קברו נכרה במעלה "הר הזיתים" הצופה למקום המקדש, ועל מצבתו כפי צוואתו: "פה נטמן רבי יוסף זונדל ברבי בנימין ביינוש נלקח לבית עולמו יום ב' ג' מרחשון תרכ"ו תנצב"ה"

פטירתו של רבי יוסף זונדל היתה מכה כואבת ונוראה על ירושלים היה זה המשך שרשרת אסונות שאירעו בתקופה הזו בה נפטרו במגיפה מאות אנשים! ועלה על הכל פטירתם של רבי נחום משאדיק ורבי יוסף זונדל מסלנט.

רבי מאיר אוירבך אב בית דין של ירושלים ובעל ה"אמרי בינה" כתב פתק: בו ביקש מרבי יוסף זונדל: שיתגלה לאחד משלושה מחשובי ירושלים ויאמר להם: בשל מה החורי האף הגדול הזה על בני ירושלים? רבי מאיר הכניס את הפתק לידו של רבי יוסף זונדל טרם קבורתו.

כעבור זמן התגלה רבי יוסף זונדל לרבי זלמן בהר"ן ואמר לו: "שכך צריך להיות בזמן ה"אתחלתא דגאולה" ושיואיל לעיין באיזה ספר"

ומה שהוא אמר לו מופיע בספר "אמרי בינה" דרשות של רבי מאיר אוירבך בעמוד 57. ניסיתי להשיג בחנויות היום, לא נמצא הספר אולי נמצא ב"אוצר החכמה" מי שיראה מה כתוב בעמוד 57 שישגר אלי אשמח מאוד!

אבל גדולי ירושלים לא נחו ולא שקטו מהאסון שפקד אותם וביקשו לדעת: על מה עשה להם האלקים?

עשו "שאלת חלום"

ומשמים השיבו להם בפסוק: "דומה דודי לצבי או לעופר האיילים הנה זה עומד אחר כותלנו מציץ החרכים"

וחכמים זכרונם לברכה דרשו: שהפסוק הזה מדבר על ה"כותל המערבי".

הבינו חכמי ירושלים: כי הגזירה הינה מחמת היותם קרובים למקום השכינה = ירושלמים, ואינם אבלים ומשתתפים בצער השכינה על הגלות!

בעקבות כך הכריזו גדולי ירושלים: "אנו גוזרים! באיסור חמור!! לבל יהין איש או אשה; לשורר בכלי זמר בנישואין, ואיסור זה חל על החתן והכלה, והמחותנים, והן על המשוררים. ולא יהיה כח לכל בית דין אחרינו לבטל גזירה חמורה זו מכל סיבה שהיא, עד קבלת פני משיח צדקנו"

לכן יש נוהגים לעשות רק חתונות עם תוף בירושלים. בתימן בכלל בגלל גזירת הגלות היו רק עם פח מנגנים, לא כלי זמר, פח תאק תאק תאק תאק, פח.

אז כל המגיפה שמתו מאות בירושלים! בגלל שהקלו (---15:45?) ב"כותל המערבי" ולא השתתפו בגלות השכינה והיו משוררים בכלי זמר נגד גזירת החורבן (---15:54?) אז זה מה שגילו לי אחרי התפילה.

מה יוצא? שכל מה שהזהרתי בשנים האחרונות; מוביל למה שאנחנו נמצאים בו!

יצאתי נגד ה"זמרים הפסולים" וגזירת החורבן (---16:17?) מה עשתה מגיפת הקורונה? אין חתונות כמו שגזרו פה ואין מקומות בילוי אין מוזיקה.

דיברתי נגד "מאכלות אסורות" - אין מסעדות ואין אירועים (---16:38?)

דיברתי נגד "מנינים כשרים" שהשליח ציבור אוכל נבלות וטרפות אי אפשר לצאת ידי חובה - מבטלים בתי כנסת! ואפילו הרב הראשי הרב לאו מתפלל ברחוב הוא "מחמיר" כי מותר עשרה במרחק 2 מטר, אבל הוא החליט לצאת לאוויר להתאוורר שלחו תמונה ברשת פתאום כולם "מחמירים"

מדברים לשון הרע בכוללים ואתם יודעים על מי... - אז אין לימודים עכשיו בכוללים!

ודודי יוסף אוסר ללמוד בכולל, למרות שמותר מותר 10 ובמרחק 2 מטר ואם זה כמה חדרים אז יכול להיות בכל חדר אותו דבר

-          "תלכו הביתה! לא לחזור עד להודעה חדשה! מיד!"

ככה הוא "פוסק" להם כולם "מחמירים" פתאום

שס עברה על כל ההלכות בבחירות, אז עכשיו הרב הראשי איציק יוסף מה אומר?

אומר: "עכשיו שומעים להלכות משרד הבריאות לא ל (---17:54?) שלחן ערוך פיקוח נפש!"

איזה פיקוח נפש? על מה אתה מבלבל את המוח?! זה שביבי אומר שיש מגיפה והעולם אומר "מגיפה" בארץ ישראל זה עוד לא דין מגיפה הרב קניבסקי אמר: כל זמן שאין 3 מתים ו-500 חולים זה עדיין לא "מגיפה" ואין פה פיקוח נפש אין פה סכנה מיידית זה רק חששות, חששות זה לא פיקוח נפש אז מה אתה מבטל את כל התורה? עוד מעט תגיד שמותר ליסוע בשבת, ולאכול בכיפור, והכל כבר תגיד! מה הבעיה? הנה! יש לך הזדמנות לפרק את כל התורה! לא רק להתיר להקל, אלא הכל!

רואים שכל מה שדיברנו - המגיפה הזו באה ומחזירה את כולם למצב שאנחנו ביקשנו מכולם לעשות מרצון על פי ההלכה, באו הלכות בריאות של משרד הבריאות ומקיימים את ההלכות שאנחנו אמרנו על פי שלחן ערוך וכולם אומרים: "צריך לשמוע להלכות זה..."

יש אחד עדיין שפוי שאומר: "לא ! לא מבטלים תלמוד תורה!" הרב קניבסקי, נכנסו אצלו מהמשטרה 7 שוטרים קצינים בכירים ניסו לשכנע אותו (---19:21?) אבל כמה רבנים אחרים חתמו להם שהם אומרים לציבור: שהם צריכים לבטל את הלימודים והכל והכל הכל... היחידי עדיין שעומד היחידי! ילחצו אותו אני מאמין, עדיין - זה הרב חיים קניבסקי.

כולם רצים ל"סופרים" להצטייד באוכל - זה לא יקנה שום הגנה מפני הוירוס, זה שיש אוכל? זה לא (---19:50?) האדם לא ידבק, אבל אם רוצים שהוירוס לא יגיע צריך אוכל כשר שאין בו "ביטול איסור לכתחילה" מה שאני מזהיר כבר שנים!!!

ואם המטבחים (---20:02?) מה יועיל לזה, איזה הגנה יש לך? אם אתה עובר על המצוות בתוך הבית איפה ההגנה ? הגנה זה כשאתה עושה את רצון הבורא!

אז עכשיו אני אקריא לכם מה כתוב ב"פסיקתא" שזה מרמז על הדברים.

בפסיקתא כתוב: "והיתה צרה גדולה לישראל" (---20:28?) מבזין אותן ומלעיגין עליהם, כיון שרואים אותן גזירות של שנה אחרת שהמשיח נגלה להם"

זאת אומרת יש זמן שמבזים ומלעיגים עליהם, על אלה ששומרים את התורה כמו שצריך כמו שראוי, אז יהיה שנה אחת גזירות, ואחריה יתגלה מלך המשיח, אז כתוב: "כיון שרואים אותן גזירות של שנה האחרת שהמשיח נגלה בהן ואין באות זו אחר זו ואינן מפסיקות מיד מבינים ואומרים: "מימינו לא היתה כזאת1 שמא משיח מגיע?" ואלו הם גזירות כשהן מתוכן מבינים; בניסן, בערב שבת שביעית, יצא רוח מערבית, וירד שלג מן השמים, ומלקה את הזרע. ואחר כך מתחילין רעות בכל חודש (---21:42?) וכופלין --- ואחר כך מבינים ואומרין: "ודאי זה מלך המשיח!" אף על פי כן אין דעתן מיושבת עד שנידונין (---21:53?) עד שיהיו פניהם כשולי קדירה!"

אתם יודעים מה זה השחור בישולי קדירה אחרי הבישול נשאר כל השרוף למטה כך יהיו פניהם של ישראל כשולי קדירה

"ובמה נידונין? ברעב! כמו שכתוב בסנהדרין צח': "תכלה פרוטה מן הכיס!"

תכלה ממש אתם רואים עוד מעט אין בנקים אין כסף אין עבודה אסור לצאת לעבודה ומה יקרה?

"במה נידונין? ברעב! שאין ליבן של ישראל נשבר אלא על ידי הרעב!"

מפה הבהלה כולם רצים לקנות "לא ישאר אוכל"

"ואחר כך עומדין צדיקי הדור ומסלקין תפילתן ומניחין אותן על הארץ ואומרים לפניו: "רבונו של עולם! לא עשינו יפה כל אותן השנים! כצאן תעינו!! לא שמענו לקול (---23:02?)"

אמר להם הקב"ה: "מחול לכם!" ומנשק אותם ומניח להם "כתר"!!!

-          קורונה, במקום הקורונה הוא מניח להם כתר.

"כי מי שיש לו זכות תורה - היא עומדת לו!"

כמו שאמרתי בראיון עם אמנון לוי (---23:29?) "תשובה תורה וגמילות חסדים - לא יזוק!"

ומי שהוא שלח לי היום (---23:40?) דבר נפלא! מה בא הקורונה לרמוז? קורונה זה כתר, על מה זה בא? זה בא על זה שאנחנו לא מכתירים את הקב"ה!

צעקנו: "נמליכך מלך!" ובשבת מה אנחנו אומרים? "כתר יתנו לך" אז הגיע הזמן רבותי שכל אחד יתפוס את עצמו ויחליט: "אני חוזר בתשובה שלימה!"

בלי קונצים, בלי "נרות נשמה" בלי כפפות יד (---24:11?) אין! לצאת מההתדרדרות... לחזור לאמת, ומהר! כי מי יודע (---24:23?)

 פופאי בטלויזה - חלק ב   מה המפריד הכי גדול בין אנשים? 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578