טוען...

החפץ חיים: אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת | הרב אמנון יצחק

 תאריך: 24.03.2020 - 06:36

 מסכת עירובין דף ד: | הרב אבנר עוזרי   מדוע לא להמתין? | הרב אמנון יצחק 

הודעות ועדכונים

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578