טוען...

החפץ חיים: יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך: 20.03.2020 - 17:12

 במי בחרתם להוביל אתכם לגאולה?   כש'שופר' מגיעים... יהיו חרדים! 

הודעות ועדכונים

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578