טוען...

טבריה - הטובה שבגירוש אדם מגן עדן
[כולל סיקור ותמונות]

 אולמי חן, טבריה
 תאריך פרסום: 12.10.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בראש העין 10-10-2021 (ראה סיקור בתמונות ועוד) התקיימה הרצאה בטבריה.

ב"ה מארגני ההרצאה והצוות השקיעו בפרסומים לקראת ההרצאה גם במסך ענק בכביש מרכזי וגם על גבי משאית גדולה...

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

 

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: להצלחת כל התורמים צרכניית קפז' בטבריה ומש', רפוא"ש, לע"נ, ולרפואת חיים בן ברכה, ולע"נ הוריו מנ"ע.

(נ.ב. יש גם 'ראשי פרקים' שבלחיצת כפתור מגיעים לנקודת זמן המבוקשת!)

שם ההרצאה: הטובה שבגירוש אדם מגן עדן

חלק א] הדרשה:

בפרשת בראשית נאמר: "וַיְשַׁלְּחֵהוּ ה' אֱלֹהִים מִגַּן עֵדֶן לַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה" (בראשית ג כג) כשברא הקב"ה את אדה"ר בראו במידת הדין ובמידת הרחמים, וכשטרדו במידת הרחמים, משמע שהגירושין מג"ע זה רחמים! 

איך זה מובן? כי פעמים השי"ת ברחמיו הגדולים מכהה ומחשיך את אור השכל שבאדם, בפרט אדה"ר שהיה בעל שכל גדול מאוד! כמו שמעט מהאור דוחה הרבה מן החושך כך אור הקדושה לא יכול לסבול לראות את האדם עושה תעלולים זדונים, ובמצב כזה ה' מרחם ומפריח ממנו את אור שכלו ומדעִיך את שלהבת הקדושה שלא יראה האדם בשפלותו ולא יכיר בפחיתות עצמו ולא ידע כמה גדולה המרירות נגד הקב"ה – וכ"ז לטובתו! שה' לוקח שכלו שלא יהיה בהכרה בהבנת עוצם החטא, ואז מתהוה צד של חסד ורחמים כשיקרא לדין.

דהיינו; כשמגיע החוטא לדין וטוען בפני השופט: שוטה / טיפש הייתי! וזה לא אדם בדעת... כי אם ח"ו היה בדעת גדולה ועשה עונות וחטאים גדולים ומורד נגד הקב"ה, והקב"ה לא יעמעם שכלו ודעתו – אז הרבה יותר גרוע מצבו! כי עשה בדעה זכה וצלולה ובמעלה גדולה!! ואז העונש יהיה עצום! לכן ה' מחשיך אור שכלו שאינו מבחין שעשה משהו גדול ונורא נגד ה' ואז יש מקום שה' ירחם עליו כאילו טמבל עשה זאת.

כשמתרגל לחטוא, בהכרה מלאה ובעזות נגד השכל העליון שאומר: אסור! זה גורם שהחטא 'נעשה לו כהיתר!' ודש מצוות בעקביו בלי נקיפות לב ומוסר כליות ושוקע בזוהמת החטא במזיד, הרי שבכך יהפך להיות מזיד! אז עדיף לו שיסירו ממנו את ההכרה הברורה וכך ינצל בדין: שעשה בשטיות!

וכמעין זה היה בע"י לאחר חטא העגל שהקב"ה שלל את עֵדְיַים וכתריהם שנתכתרו בידי מליון מאתים (1,200,000) מלאכים! ונתנו להם 2 כתרים; אחד כנגד "נַעֲשֶׂה" ואחד כנגד "וְנִשְׁמָע"! (שמות כד ז) שהיו בהכרה גדולה מאוד!! עד שה' התפלא ואמר: "מי גילה רז זה לבני? סוד שמשתמשים בו רק מלאכי השרת!" להקדים באמירתם נעשה לפני שעוד שמעו... איך אפשר לעשות לפני ששמעת? זה סוד של המלאכים! ואמר עליהם את הפסוק: "בָּרֲכוּ ה' מַלְאָכָיו גִּבֹּרֵי כֹחַ עֹשֵׂי דְבָרוֹ לִשְׁמֹעַ בְּקוֹל דְּבָרוֹ" (תהלים קג כ) הרי שהמלאכים עושים דבר ה' לפני שה' שומעים את דברו! נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע – מדרגה גבוהה מאוד.

אך כשחטאו בעגל הוסר עדיים, כי אם היו חלילה נידונים לפי ערכם לא היתה תקומה לעולם! וכדברי הספרונו בפרשת כי תשא: "הוֹרֵד עֶדְיְךָ מֵעָלֶיךָ" (שמות לג ה) לטובתך! שלא לענוש אותך.

וכך בד"כ מתנצלים הבנ"א: לא הרגשתי, לא חשבתי וכו' כל התירוצים שמקילים על האדם שלא עשה בדעה צלולה נגד...! 

למשל: שוטר שעוצר על מהירות גבוהה הנהג לא יתפאר ויגיד: כן נסעתי על 160 קמ"ש וכך דרכי ליסוע... אדרבה! מתנצל; לא שמתי לב, נלחצה הרגל וכל מיני סיפורים... כדי להקל בעונשו!

וכך גירוש אדה"ר מג"ע היתה לטובתו – שלא יחטא בפלטין של מלך! שהחוטא בארמון לפני המלך זה הרבה יותר גרוע מחוטא בחוץ לארמון. 

"וַיְשַׁלְּחֵהוּ ה' אֱלֹהִים מִגַּן עֵדֶן לַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר לֻקַּח מִשָּׁם" ולאן שלחו ה'? להר המוריה! שמשם נתקבץ אפרו שיהיה לו כפרה להקים מזבח אדמה.

והגירוש א"כ היה לטובה ולא להשפילו אלא להצילו ולמנוע ממנו עונש כליה! כי כך אמר לו ה': "כִּי בְּיוֹם אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ מוֹת תָּמוּת" (בראשית ב יז) ואדה"ר היה צריך למות מיד! והקב"ה חמל עליו ולא המיתו ביום שחטא אלא לפי יומו של הקב"ה כנאמר: "כִּי אֶלֶף שָׁנִים בְּעֵינֶיךָ כְּיוֹם אֶתְמוֹל" (תהלים צ ד) כביכול יום א' של הקב"ה זה אלף שנה, ואדה"ר חי רק 930; שהיה צריך לחיות אלף, והשאיר לדוד המלך 70 שנה כדי שיבוא ויתקן ויביא את המשיח מזרעו שאז תבוא הגאולה לעולם! מה שהיה צריך אדה"ר לעשות בעצמו, יעשה בן בנו... ור"ת אד"ם: א'דם, ד'וד מ'שיח.

...

הקב"ה נותן לאדם הכל, וגם הטיפש יכול לקבל הרבה טובות מאיתו יתברך! כי הכל תלוי בהשקעה; ואם תשקיע כדבר ה' – תקבל! כגון: המענג את השבת מקבל נחלה בלי מצרים! (שבת קיח.) 

וכבוד הרב שר עם הקהל: "יִשְׂמְחוּ בְמַלְכוּתָךְ שׁומְרֵי שַׁבָּת וְקורְאֵי עֹנֶג שַׁבָּת עַם מְקַדְּשֵׁי שְׁבִיעִי שַׁבָּת!" והרב מספר שמיום רביעי מתחילים לשיר לקראת שבת לקבלה בשמחה! (ראה דוגמא בנציב יום  בסופו 'כבוד אב ואם חלק ה'). 

...

הדרשה נמסרה במשך שעה!

 – כאשר הקהל הרב שבא לאולמי חן בטבריה - מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

לאחר שכבוד הרב מביא את המשל בכנר העני שבזכות שניגן כ"כ יפה זכה להכנס לחתונה הגדולה והמפוארת של העשיר! וכך אם יכנס האדם לשבת בשמחה – יזכה להכנס להיכל העליון בזכות השמחה שמשורר כי נפתחים השערים!

מספר על אחד מאנשי השם שהיה משורר בשבת שמלאכי השרת היו יורדים לשמוע שירתו, וכשפ"א לא באו זה היה בגלל שהשרוולים היו מעט מופשלים... וצריך לכבד את השבת בבגדים נאים ובשירים...! ושוב שרים הרב והקהל: "יִשְׂמְחוּ בְמַלְכוּתֵךָ שׁוֹמְרֵי שַׁבָּת וְקוֹרְאֵי עֹנֶג שַׁבָּת עַם מְקַדְּשֵׁי שְׁבִיעִי שַׁבָּת!" ובמחיאות כפים במשך דקות!

כבוד הרב שליט"א מסיים: אני רואה פה הרבה מדוכאים שלא שמחים! אני לא מבין: למה? רואים אותי? לא מספיק משמח?! הקהל מחייך ומוחא כפים! אתם שומעים אותי? לא מספיק משמח?! הצלחתם להגיע ברגלים! והרב שר עם הקהל: "וְשָׂמַחְתָּ בימיך וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ..." – איזה אושר? אדם חי! וכשקמים בבוקר אומרים: "מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶֽיךָ מֶֽלֶךְ חַי וְקַיָּים. שֶׁהֶֽחֱזַֽרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְחֶמְלָה. רַבָּה אֱמֽוּנָתֶֽךָ" ופירושו: שהאדם בשינתו מת! וה' מחזיר הנשמה לגוף ובכך אני מאמין באמונה שלימה בתחיית המתים! רַבָּה אֱמֽוּנָתֶֽךָ האמונה מתרבה – וחייב לשמוח לפני צחצוח שינים... ושוב הרב והקהל שרים יִשְׂמְחוּ בְמַלְכוּתֵךָ שׁוֹמְרֵי...

הרב מודה לקהל על ההשתתפות ומברך: "עוֹד יִשָּׁמַע... בְּעָרֵי יְהוּדָה וּבְחֻצוֹת יְרוּשָׁלִַום... קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּה" (ירמיה לג יא-יב) קוֹל מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים" (מתוך ה'שבע ברכות')

הקהל עונה: "אמן!" ומוחא כפים

...

חלק ב] ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

שואלת ראשונה: מספרת שב"ה מתחזקת משיעוריו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א (ולא מצליחה להתחזק מאף רב...) אתה איש של אמת!

הקהל מוחא כפים

ואומרת שבזכות הרב שליט"א כבר 4 שנים הפסיקה לאכול בשר אצל המשפחה וכו'.

ושואלת: לגבי המרצים החדשים 'הידברות-הידרדרות' (ראה דוגמא בשיעור 'הדת החדשה של מרצי השס'), האם מותר לא להוסיף להם את התואר 'רב' כשזה לא בשם הרב שליט"א זה עבירה? 

הרב: אם מוסיפים להם את התואר 'רב' – זו עבירה! (ראה פסקו של הרה"ג הרב יעקב יוסף זצוק"ל  'רב קהילה שאינו מעורר על הכשרות. מה דינו?' )

ומספרת שלפני 5 שנים בהרצאה בטבריה ביקשה ברכה לזיווג (טבריה, 'כח הרצון באספקלריית המדע' 03-11-2016 ) וכבוד הרב ביקש שתקבל על עצמה ללמוד 90 יום חצי שעה שערי תשובה של רבינו יונה! ולא רק רבע שעה כי אינה רוצה רק 'חצי בעל'... אך כיון שפספסה יום אחד בלימוד יצה"ע הצליח לעבוד עליה והפסיקה לקרוא, ואמנם התחתנה אך התגרשה שוב, ומבקשת שוב ברכה אך בעל שלם! בלי גירושין, בנין עדי עד! ומבקשת משהו אחר לא 'חצי שעה שערי תשובה'....

הרב עונה: פחות מחצי שעה הסגולה לא עובדת! והזמן עובר מהר, לדוגמא הרב שליט"א מביא את הדרשה הנוכחית שהיתה באורך שעה – ועברה מהר!

וכשאומרת את שמה לברכה: נירן בת מזל, מזכירה שגם בהרצאה הנ"ל נתבקשה לעשות שינוי השם ל'מרים'...

הרב שוב מציע: את השם של מרים הנביאה ע"ה אחותו הגדולה של משה רע"ה! שהצילתו, ובזכותה אנו קיימים והבאר מרים במשך 40 שנה לע"י במדבר וזהו שם קדוש מאוד!

***

 **אברך שואל: איך אפשר להנצל מהמחוסנים? שהרי הם משילים מעליהם בדרכים שונות את החיסון שמזיק! (ראה 'חדשות וירוס TV - מהדורה 321 • השואה של 2022 עד 2030 - תתכוננו למחנות ריכוז זה כבר מתחיל רשמית! • 23-08-2021 , חלק ב' ה-סי די סי יודעים שהזריקה תגרום לתסמונת דלקתית רב מערכתית בילדים')

הרב עונה: צריך לשמור מרחק ומגע! ומרחיב בנזקי החיסונים שהתבררו במחקרים רבים בעולם.

ולצערינו כל הנתונים הם לא אמיתיים למשל בטמבלויזיה מצטלמים בלי מסיכות ומרמים את הצופים כאילו הם עם מסיכה כשהם שמים אותה רגע לפני הצילומים... ואדרבה! כשמדברים צריך לטענתם לשים מסיכה כי פולט רוק... וכששותקים – יוריד! הכל הפוך, וכך הצילומים בסין כאילו עוקבים אחרי האנשים מחכים שיפלו... והכל מתוכנן.

האברך מבקש ברכת הרב: לילדו שטוענים שסובל מבעיות 'קשב וריכוז' וכו' שואל: במה להתחזק?

הרב מציע: להתחזק בחום ואהבה! כי כל הסיפור של הנ"ל הוא רק כדי לגרום להם שיקנו 'רטלין!' וכדו' וזה משחק של 'הביג פארמה'... תופעה חדשה כשלא יודעים לתת חום לילד... כי אם היו נותנים – הילד היה נדבק בהוריו כי כשאינו מקבל זאת הרי שהוא מושך תשומת לב שלילית, והרבה פעמים הרב הציע כך וב"ה ראו שיפור גדול בהתנהגות הילד!

 שאלה 3 האברך שואל: הקורונה זה חיידק או וירוס? 

הרב משיב: אין וירוס! כיון שלא בודד, וזה חלק של ד.נ.א. בצירוף חלקיקים ומתכות, וכך העיד לוק מונטייה הצרפתי שקיבל פרס נובל! שהכניסו בזה HIV ומורעל שעושה קרישי דם! (ראה 'חדשות וירוס TV - מהדורה 103 • עם מי מבלה בילי הדבילי? ומהיכן הגיע האיידס לנגיף הקורונה? • 12-10-2020' חלק ג: 0601קורונה - כ6 דקות - לוק מונטנייה זוכה פרס נובל מגלה שיש בוירוס הקורונה נגיף איידס מהונדס)

***

*יהודיה צעירה שואלת: כתוב 'מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע' – אז איך נדע מתי יתקבלו התוכחות? 

הרב עונה: לא צריך לדעת שהשני יקבל את התוכחת רק צריך להוכיחו כנאמר: "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ" (ויקרא יט יז) ומי זה עֲמִיתֶךָ? עם שאיתך בתורה ובמצוות! דווקא השומר מצוות או דתי יכול וצריך להוכיחו, אך בחילוני גמור, מחלל שבת בפרהסיא - אין מצוה להוכיחו. וכן חיוב תוכחה בא מדין 'ערבות' שע"י נכנס בערבות זה לזה שאם לא מוכיחים נתפסים בעון! כנאמר: "וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא" אך כשמוכיחים בצורה טובה שיבין שרוצים שיזכה בג"ע! ולא ח"ו לקינטור אלא לש"ש, ואפי' 100 פעם מוכיחים עד הכאה, למרות שמקלל את המוכיח, אך כשבא להכותו – כבר פטור מתוכחה.

*ועוד שואלת: כשאדם לא הוכיח על עבירה שראה - האם בגלל זה יענש על כל עבירותיו של החוטא? 

הרב משיב: לא! כי צריך להוכיחו רק על מה שראה שעשה שלא כהוגן.

ומבקשת ברכה ועצה: שלא להיות בלחץ

והרב עונה: לשיר כל פעם מחדש: "יִשְׂמְחוּ בְמַלְכוּתֵךָ שׁוֹמְרֵי..." בקיצור: צריך שמחה! כי השמחה מסירה את הדאגות והכל.

***

יהודיה שואלת: איך נינצל מהפייב ג'י G5?

הרב משיב: א"א למנוע! ואכן בחו"ל שורפים את העמודים... וההשלכות לכך הן איומות! כי בכל 25 מטר יש אנטנה קרובה לבית שחודרת לאדם ומפרקת אותו...

* ומספרת שב"ה כבר נשואין 4 שנים ועדין לא נפקדו, ומבקשת ברכת הרב: להפקד בפרי בטן

 הרב מבקש מהם: שהבעל ילמד שעתיים כל יום תורה בתענית דיבור, והאשה תלמד חצי שעה שערי תשובה לרבינו יונה – שניהם במשך 3 חודשים רצוף!... ובכך יזכו ב"ה לזרע חי וקיים!

הקהל: אמן!

***

**תושב טבריה מבקש להגיד לרב: "ישר כח! על הפעילות בענין השקורונה, ועל 3 הרצאות נגד ראש עירית טבריה רון קובי - רוקנבי!..."

הקהל מוחא כפים!!

***

*רב כהן בטבריה: כשהרב אמנון מגיע לטבריה - יורד גשם! ומברך שכוכבו של הרב יעלה בכל מקום! 

ומביא את פסקו של הרב קוק: על 'היתר מכירה' שאסור בוודאי! וכן לא מתחשבים בצער של ההורים... ומבקש התייחסות הרב שליט"א לנושא זה.

ומבקש לדעת: מה הטלפון הכשר של שופר קול לשמיעת שיעורי הרב אמנון יצחק שליט"א? 02-3724787 שידור חי: 073-3376900.

***

לסיום: בחור צעיר מבקש שהרב יעשה 'אשכבה' לסבתא שלו, ואכן כבוד הרב נענה ועושה אשכבה לע"נ, ומציע לבחור לחזור בתשובה ברצינות לע"נ - אשריו! והבחור עולה לבמה מקבל ציצית מידי כבוד הרב ומברך עליה "שהחיינו!"

הקהל עונה: "אמן!"

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל שבא לאולמי ריי בראש העין: "אני מודה לכם!"

הקהל מוחא כפים, וכבוד הרב שליט"א מזמינם לבוא לקדמת הבא לקבל מתנות!

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם!! (בזכות התורמים היקרים!); ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד (ארחות צדיקים, שערי תשובה, מסילת ישרים ותומר דבורה), בן איש חי הלכות - שנה ראשונה ושניה, ברכוני קריאת שמע שעל המיטה, דיסק און קי מאגר השו"ת הגדול בעולם! דיסק האנציקלופדיה האינטראקטיבית, החינוך, חמשה חומשי תורה – בכרך אחד, חפץ חיים שמירת הלשון, טהרת הקודש, כיפות, מדרש תנחומא, מטפחות – כיסויי ראש לנשים, משניות כיס - ששה סדרי משנה, ציציות, קופות צדקה – מושקעות! קיצור שלחן ערוך – הרב גאנצפריד, שומר אמונים, תהלים – כיס.

חשוב לציין: שהצוות היקר חילק לבקשת התורם את הדיסקים 'כשרות הבשר והעוף בימינו' חלק א MP3 (ראה אשכול) על כל כסא לכל משתתף שבא להרצאה.

להתראות! בהרצאה הבאה באשדוד 18-10-2021.

 •    שיתוף   
 • תגיות:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת