טוען...

חשיפה: עדויות על מחפוד - חלק ב' | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 14.05.2015, שעה: 22:16ערב טוב, הערב אנחנו חושפים עדויות מעט בנוגע לשלמה מחפוד וכשרותו. אתמול בברית מילה, למרות שהוא רועד בידיו ואסור לו למול, ולמרות שהוא רועד בידיו ואסור לו לשחוט הוא ממשיך, ושאלו אותו שאלה לגבי הכשרויות, תראו את מהירות התגובה שלו וההגנה ואח"כ נתייחס לזה.

הרב שאלה: לגבי הכשרויות.

הרב מחפוד: שטויות, לא לשמוע שום דבר זה דבים בטלים, הכל דברים בטלים, הם רוצים לפתוח כשרות אז איך פותחים כשרות, קודם משמיצים אחרים כדי שיקנו אצלם, זה השיטה. לא השתנה שום דבר, זה שטויות.

- בלי ספק

הרב מחפוד: בלי שום צל של ספק

הרב: כן, זאת ההקלטה, וזה מה שהוא אומר, ששום דבר לא השתנה, וזה הדבר הכי גרוע, כי יש כאלה אומרים שמה שיצאתי נגדו והרב יהודה שפירא והרב סילמן והרב קרליץ וכל מי שיצאו אז, אז אומרים שזה היה פעם, הוא אומר במפורש, שום דבר לא השתנה, מה שהיה הוא שיהיה. ועכשיו נראה מה היה ומה קורה אם כן.

תצהיר. לסדר פרשת בלק תשס"א. לכל בית דין ולכל מאן דבעי מדין עדות, אנכי החתום מטה הייתי בודק חוץ בנווה ציון, אז היה עובד מחפוד שמה כשוחט תחת הרב שלום כהן הרב מסעוד בן שמעון והרב ניסים בן שמעון שזה היה הבד"צ, אנכי החתום  מטה הייתי בודק חוץ בנווה ציון בערך משנת התשנ"ה, במינויו של הרב מחפוד שהיה עומד בראש מחלקת הכשרות של נווה ציון, ונסענו יחד לשחיטת חו"ל בארגנטינה, במפעל ששמו פן יזכור, הייתי בודק חוץ על שולחן נפרד של חלק, וכל בהמה שהיתה חלק בבדיקת הסכינים היתה מגיעה אלי לשולחן, ואני הייתי מבצע בה בדיקה חיצונית ומחליט בסיעתא דשמיא אם אכן היא חלק בית יוסף ונקיה מכל חשש, ורק אז הייתי מסמן על הלוח הממוספר שלפני שמספר בהמה זו חלק בית יוסף. ובין הזמנים היה מחליף אותי בהפסקות רבי מחפוד, עד כאן פתיחה.

לפני שנקרא את העדות נבין, חלק בית יוסף לפי השו"ע אסור שיהיה לו סרחות ולא רירים, נקי לגמרי. ועכשיו נשמע מה היה עושה מחפוד מיודענו.

1. כשראה רבי מחפוד בעצמו שאני מקפיד על הכשרות באמת וביושר ומוציא רק עשרים אחוז חלק, לא מצא חן בעיניו ואמר לי בפשיטות בלשון הזו: אפרים, אתה לא צריך להגזים ולקחת רק ריאה נקיה ממש אלא לפעמים יש סרחות שהן קלות ויורדות ביד, גם את זה תעשה חלק בית יוסף כי זה כלום, זה רק ריר. אני כמובן לא הטיתי את אזני לדבריו כלל ועיקר, וכשהגיע תורי בהחלפות לשבת בשולחן, הייתי עובד ביושר וביראת שמים.

2. פעם אחת בא רבי מחפוד להחליף אותי ובאותו זמן עסקי בסרחה הדבוקה לשומן הלב, שבטעות בודק הפנים לא בדק אותה או לא שם לב, תבינו כמה זה חמור, כשהוא מכניס את היד הוא צריך לבדוק את הכל ולעבור כל מקום, איך הוא יכול לפסוח על זה. ואם פוסחים על כזה דבר ונותנים חלק מאכילים נבלות וטרפות. אז בודק הפנים לא בדק אותה או לא שם לב והחלטתי לפרק אותה, והרגשתי שמאחורי עומד רבי מחפוד פתאום דחף אותי הצידה, וכשעדיין לא סיימתי לבדוק את הריאה הנזכרת לעיל, ולקח אותה הריאה מידי וזרק אותה למסוע של חלקי פנים וסימן אותה חלק בית יוסף ללא שום בדיקה.

3. פעם אחרת כשהייתי בבדיקת חוץ עמד לידי בודק חוץ של הכשר, ששמו וסנר, והגיע אליו ריאה מסומנת ע"י בודק פנים שהיא סרוחה, סרוחה פירושו שיש לה סרכה, וסנר הנ"ל פירק אותה, אין בחלק בית יוסף לפרק, יש סרחה גמרנו, זה טרף, פרק אותה ובדק אותה במים פושרים ולא בצבצו המים ואמר לי וסנר, תסמן אותה בלוח של חלק בית יוסף. אמרתי לו מה פתאום, והרי היתה הריאה הזאת סרוחה, ולא התייחס וחטף ממני את העפרון וסימן על הלוח שלנו מספר הבהמה הנ"ל - חלק בית יוסף. ומוסיף ואומר לי, מה אתה עושה בעיות, והרי מחפוד תמיד מכשיר ריאות כאלה לחלק בית יוסף, וכך אמר גם לי לעשות. ואני נאלמתי דומיה, אז מודה וסנר לדברי אפרים שהוא אמר לו והעיד לו שכך הורה לו מחפוד שדברים כאלה עוברים. טריפות עוברות חופשי.

4. תמיד מחפוד היה מנסה להניא אותי ולעודד אותי לעשות כמוהו, ולהעביר סרחות כנזכר לעיל, ולסמנן חלק בית יוסף, ובס"ד לא נעניתי לו, וכך היה אומר לי: אפרים, אתה לא יודע לעבוד, תראה איך עובדים, וכשהוא היה על המשמרת, לוח המשבצות שלנו היה מלא סימונים של חלק בית יוסף למעלה מחמישים אחוז, לעומת עשרים אחוז שאני הייתי מסמן. וכשבאתי להחליפו היה אומר לי, אתה רואה, כך עובדים, חמישים אחוז, מה זה עשרים אחוז?! וברוך ה' לא נתתי לו שום התייחסות, אלא להיפך, הייתי קשוח ואיני מחייך להוראותיו כדי לרמוז לו שלא יצפה ממני למעשים כאלה כלל וכלל.

5. בודק הסכינים של נוה ציון היה ישי סינוואני שהיה מתחמק מהעבודה, אדם לא אחראי כלל, היה נותן לשוחט מארגנטינה לבדוק הסכינים על בהמות שלנו שאמורות להיות חלק בית יוסף, ואותו שוחט היה ידוע כחלש בהעמדת הסכין ובדיקתה, מחפוד ידע כל הנזכר לעיל, ולא טרח לשנות את המצב, וכך המצב היה בכל הפעמים שנסענו, בכל הפעמים שנסענו, ומחפוד נתן תמיכה ויד לבודק הסכינים הנ"ל ישי סינוואני, פירושו שהיה מפקיר את העבודה ונותן אותה ביד אדם אחר שהוא שוחט בעצמו שיבדוק את סכיניו.

6. כשהיינו בדירה בארגנטינה קיבלנו טלפון, על הקו היה סמנכ"ל נווה ציון דאז, אביחי גיאת שהיום הוא המנכ"ל של יורה דעה, בן משפחתו של מחפוד. הוא ביקש ממחפוד לבצע הזמנה של חלק אחורי ששמם סימטפילה, למסעדה מפורסמת שעומדת תחת השגחת נווה ציון דאז מסעדת אלגאוצ'ו ברמת גן. בענין הזה היתה מלחמת מסחר, מסחר לא כשרות, בין אביחי גיאת לבית יצחק עובדיה הסוחר של נווה ציון מי יבצע את ההזמנה, וכידוע, חלקי הסינטפילה הם חלקים אחוריים הטעונים ניקור מחלב הכליות והכסלים שהם חלב דאורייתא, מחפוד דרש ממני, קבע על תעודת ניקור לנקר הנ"ל, ולא הסכמתי בשום פנים ואופן, ואז ביקש מישי סינוואני, אך אמר לו ישי, אבל אין לי תעודה, אמר לו מחפוד, אל תדאג, אני אומר לרבנות הראשית שיש לך תעודה. ומאחר ואני ממלא בתפקיד ברבנות הראשית אני אדאג להכניס לתוך התיק שלך תעודת ניקור. תוספת לנ"ל, ישי סינוואני היה המנקר הקדמי של החלק הקדמי יש בו גם ניקור של נווה ציון דאז במשך שנים ללא תעודה! כך באמת היה, ישי סינוואני ומחפוד עסקו בניקור הזמנה זו גם על חשבון העבודה השוטפת הרגילה, ידוע ומפורסם שאין שום שחיטה של חלק שלוקחים את חלקי הסינטפילה בכשרות של חלק, מאחר ומדובר בחלקים אחוריים של הבהמה הטעון ניקור, וגם היתה בעיה קשה שדרישת המסעדה הנזכרת לעיל היתה שהסינטפילה לא יהיו מוכשרים, וכדי לשמור על טיב הבשר הנ"ל סוגרים אותם בואקום וכך שולחים אותם לארץ, אבל מאחר שאין הבשר הזה נקפא בפריזר תוך 24 שעות, אלא כעבור יומיים, ובתוך הואקום הנ"ל בינתיים מופרשת  תמצית ודם ומוהל מהבשר עצמו, ומכיון שסגירת הואקום בנילון אטום הוי כלי שאינו מנוקב, נמצא שהבשר נכבש בדמו וכבוש כמבושל והבשר אסור באכילה. וככה הם היו שולחים את הסינטפילה לאלגאוצ'ו. ואני מעיד לכם בעדות נאמנה, שאני אמתתי את מחפוד על הפרטים האלה בביתי, הזמנתי אותו ולאט לאט שאלתי אותו מה כוונתו לעשות, כבר הייתי כמה חדשים בתוך הענין עם הועדה שאמרתי בפרק הראשון, אמרתי לו הוא מתכוון לעשות, הוא אומר אין בעיות, הם סתם אומרים, הם רוצים כסף הם רוצים ככה הם רוצים ככה, אמרתי לו ומה תגיד על אלגאוצ'ו, יש לך שם תעודת כשרות ולשמה הגיע סינטפילה, איך אתה מוכר סינטפילה שזה חלקים אחוריים תחת תעודה של חלק שלכם, נווה ציון, אז הוא ניסה להכחיש, זה לא אני, זה לא ככה, לאט לאט הובלתי אותו הובלתי אותו עד שבסוף אמר לי, אבל זה מסעדה של חילונים, אז מה יש בזה. אמרתי לו וחילונים  מותר להאכיל אותם איסור? אמרתי לו אברכים הולכים בגלל שזה המסעדה היחידה בקרבת בני ברק שיש הכשר של מחפוד, אז איך אתה עושה כזה דבר? טוב, אז זה תקלה. והטמנתי לו שני עדים שישמעו את השיחה ושמעו אותו מודה על המעשה הזה של אלגאוצ'ו שהזכרתי גם בפעם הבאה, זהו המעשה ועליו הוא הודה בפני.

אז עכשיו צריכים להבין רבותי מי זה האיש ומה טיבו, אין לו יראת שמים בגרוש, רק ממעשה זה שאני עד שבפני הוא הודה בלית ברירה, והצטרך לומר את האמת כי העובדות היו ברורות והידיעות שלי היו מדוייקות ולא יכול היה להתחמק כי הראיתי לו גם את התעודה. בהתחלה הוא אמר שאין בכלל תעודה, אח"כ הוא אמר בפיקוח, אח"כ הוא ירד לאט לאט עד שהראיתי לו את כל העובדות מול הפנים בלית ברירה, אז מה, אז זה שמה חילונים.זה האיש רבותי.

7. בשנת תשנ"ט עברנו לארץ אורגוואי למפעל אחר ששמו סנחסינטו, היה שם ראש צוות מסויים שאינני יכול להזכיר את שמו מכיון שיתכן שאינו מעוניין בחשיפת שמו, העיד ואמר לי שכשהיה מחפוד על שולחן הבדיקות לבדו היה לוקח את הפתקים שהיו מסומנים ע"י בודק פנים בסרחות ומניחם בצד הפתקים של החלק, כדי שהמשגיח המחתים את רבעי הבהמה יחתים את הבעייתיים לחלק, ואותו ראש צוות הנ"ל שראה כל זה ותהה בליבו והעיר לרבי מחפוד כמסיח לפי תומו שהפתקים הנ"ל אין מקומם בחלק כלל, רבי מחפוד נפנף ידו לכיוון אותו ראש צוות ואמר לו זה בסדר גמור.

8. באותו  מפעל הנ"ל שחטנו כבשים לחלק נווה ציון וכנ"ל מחפוד עמד בראש מערכת הכשרות, מהירות השחיטה היתה מסחררת של יותר מ-400 ראש לשעה, אני עמדתי בבדיקת הסכינים ומצאתי בסכין לאחר שחיטה בעיה לא קלה, אמרתי לרבי מחפוד שהוא יחליט מה הדין בסכין זו, כי לא רציתי לקחת אחריות על כל צורת השחיטה הנ"ל, ואכן עד שהוא ניגב וקינח את הסכין הוא בדק אותה, לבינתיים נשחטו כארבעה או חמישה כבשים נוספים, וכשהחליט שסכין זו אכן פגומה ופסולה ויש לנבל את הכבש שנשחט בסכין זו, אמרתי לו את מי מהכבשים ננבל? הצביע מחפוד על כבש מסויים, אמרתי לו את מי מהכבשים ננבל? אז הוא הצביע על כבש מסויים, אמרתי לו מי אמר שזה בדיוק הכבש, הרי נשחטו עוד הרבה כבשים אחריו והוא מעורבב עם כולם, במקום שיתן הוראה לנבל את כל הכבשים האחרונים שנשחטו כדי לצאת מכל הספק, שכך למעשה הוראת הרבנות הראשית אפילו בשחיטת כשר, החליט לחתוך את אחד הכבשים שנראה לו בלבד ובכך בדיל ויעבור. דרך אגב בסרטון שהראה הרב רבין שהוא צילם אותם שם ואותו, רואים שהוא מתקן סכין אחת שהיתה שמה פגומה אבל לא הורידו מהליין שום דבר מהכבשים. חוץ מזה שראינו אותו מנפח שם כמו ונטיל וסכין בדיקת חוץ רק בניפוח, מנפח, משויץ תמונה למצלמה ומעיף אותה ישר. זה האיש.

9. וכן בשחיטת כבשים במקום ששמו מונטס בארץ אורוגוואי, כידוע שאין שוחטים אפילו כשר רבנות, אלא רק אחרי שמגלחים את הסכין באזור בית השחיטה, ובאותו היום לא גילחו כשלש מאות כבשים שנותרו, הודענו למחפוד על כך ואמר שנשחט אותם, ואחרי כן יעשו אותם לכשר. וכך עשינו, שחטנו אותם ונודע לנו שאותם כבשים נלקחו לחלק נווה ציון. מאכיל נבלות וטרפות. לפי העדות. והבעיה לענין הגילוח הנ"ל, אם לא מגלחים את הכבשים באיזור בית השחיטה אז הסכינים מתקלקלות מאד ונפגמות, וכיצד אפשר לעשות את הכבש לחלק? והרי אפילו בכשר מקפידים לגלח.

10. אחר כך שחטנו בקולוניה באורוגוואי, שם מחפוד היה שולח את הבודק חוץ של הכשר להפסקה, כדי להשתלט לבדו על שני השולחנות חלק וכשר, והיה בודק גם חלק וגם כשר, והנוהל הוא, הפתקים על כל בהמה מגיעים מבודק הפנים אל הבודק חוץ המסומנים בין חלק ובין ריאה שיש בה סירחות. לאחר בדיקת הבודק חוץ תפקידו לתלות את תוצאות הבדיקה על לוח מיוחד המיועד לכך באופן זה. חלק בצד מסויים וכשר בריחוק ממנו, וטרף מאחוריו, שלש דרגות - חלק בצד מסויים, כשר בריחוק ממנו וטרף מאחוריו, כדי שהמשגיח יחתים הבהמות כשר או חלק על פי הפתקים שעל הלוח. ולפני שהייתי בא להחליף את מחפוד בבדיקת חוץ, היה מחפוד זורק את הפתקים במהירות לפח ובהם היו פתקים מסומנים שיש בהם סרחות והוא עשה אותם חלק בית יוסף והיו מונחים על הלוח בצד החלק כדי שהמשגיח העומד מאחוריו אכן יחתים כל הבהמות הנ"ל חלק, ובכך חשב שהוא מצליח להעלים ממני את מעשיו, שכבר היה נוהג כך כל הזמן ובאותו יום החלטתי להפתיע אותו ולהקדים מעט להחליפו, וכן היה, הגעתי מעט מוקדם ומחפוד שכח מרוב לחץ לזרוק פתק אחד על בהמה, כמדומני מספר 34, והשאיר הפתק במקום הידוע בלוח בצד החלק, וראיתי שאותו מספר 34 מסומן מלא סירחות ע"י הבודק פנים, וכן אני בדקתי אותה בהמה וראיתי שמספר בהמה זו הוחתמו כחלק בית יוסף, מיד רצתי לבודק פנים ושאלתי אותו מה אלו הסימונים? והדגיש לי שהיה למטה סרחה חזקה מאד, אז אין שום אפשרות שיהיה חלק כלל, אם בכלל זה יצא כשר. והוכחנו אותו כמתמיד ונהיה ברוגז בינינו.

11. באותו זמן התגוררנו במקום ששמו סנטה אנה בדירה גדולה, עם שני כניסות, והיו בהם טלויזיות, וישי סינוואני שכר וידאו וסרטים והפעיל אותם בדירתי וישי סינוואני ויצחק אלון היו צופים בטלויזיה ובסרטי וידאו, אני הייתי ישן וגר באותו דירה בעליית הגג, הערתי על כך למחפוד שיעצור את המצב הזה, והוא התעלם מלגשת אליהם ולהעיר להם.וברשעותו לקח להם כביכול את הכבל חשמל של הוידאו על מנת להחביאו, אך הניח אותו בחדרי, כדי שכשהם יחפשו את הכבל ימצאו אותו אצלי ויחשדו כמובן בי, ויסתכסכו איתי והעיקר שלא יעיר להם. שוחטים שצופים בטמבלויזיה פסולים לשחיטה, הם לא יראי שמים. גם אחרי שמחפוד סילק אותי מהצוות ונסעו בלעדי, הגיעו לאותו מקום הנ"ל והעיד והודה לי יצחק אלון בפיו, שישי סינוואני שוב שכר וידאו והסתירו את הוידאו והטלויזיה במחסן סמוך, ושניהם צפו בה כל לילה, וכדי שלא ירגישו אנשי צוות שהם צופים בטלויזיה היו מחכים עד שאנשי הצוות ישנו והיו קופצים מהחלון של המחסן הנ"ל וכל הלילה צופים בסרטים עד השעות הקטנות של הלילה, שלמחרת היו צריכים לקום בשעה ארבע ושלשים לפנות בוקר לשחיטה של שש בבוקר, כדי להשגיח על כשרות חלק בית יוסף מטעם נווה ציון שמחפוד עמד בראשה.

12. במשך כל השחיטות שביצענו בארגנטינה במפעל פניסקור לא זכור לי אפילו פעם אחת שרבי  מחפוד הלך להפתיע ולבדוק את מליחת הבשר.

מאיתי אפרים מדמוני ירושלים עהי"ק.

זו עדות אחת של שוחט אחד מתוך רבים שיש איתי של שוחטים מהארץ ומחו"ל. נמשיך איתו עם השוחט מדמוני, זה היה אמרנו בפרשת בלק התשס"ה. שהוא כתב את התצהיר הזה.

בכ' בכסלו שנת התש"ס ב-29 לנובמבר 99, הוא כתב מכתב לכבוד מרן מלכה ראש הישיבה חכם שלום הכהן, שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. מה אומר לאדוני מה אדבר ומה אצטדק, לעצור ב מילים לא אוכל על כאיה גוונא. אני כפי המדבר אליכם זה מכבר, ובתוכחת מגולה ולא רק כעד אחד נאמן באיסורים, אלא בשניים כדיני ממונות, בצירופו של הרב יצחק אלון שדיברנו והתרענו על כך, וששנינו שלוחים דרבנן בד"צ נווה ציון תכב"ץ על שחיטת חול וכשרותה, ושנשלחנו לתת בשר לבני תורה קשי יום המשלמים מהונם ויגיע כפם לכבד השבת וימים טובים, על תנאי שתהיה כשרות השחיטה וכל הנלווה לזה בשיטת מרן מלכא הבית יוסף ז"ל בעל השו"ע, וכן לחומרת כל הכשרות בכלל, והתרענו והוכחנו שיש שם בשחיטה הנ"ל מחדלים וקולות בחומרת הכשרות כנ"ל, וכבר פירטנו לכם על זה וחלק מהם אכתוב:

א. בודק הסכינים של נווה ציון האמור להיות לא נמצא בעמדתו אלא מטייל במשרדים ובכל מיני ענינים אחרים חוץ לבדיקה ובודק של הרבנות הוא שבודק במקומו בשחיטתנו.

ב. הריאות שנבדקו ע"י בודק פנים, הרב יצחק אלון שסימן בפתק מה שהרגיש מהסרחות שפירושה רק כשר ולא חלק כלל, כשר זה טרף לספרדים, נלקח ואושר חלק בית יוסף נווה ציון, ולא מדובר בבהמה אחת אלא בכמות משמעותית.

ג. בענין שחיטת הכבשים, מהירות השחיטה שם כארבע מאות כבש לשעה, שזהו מצב לחץ וזמן מצומצם מאד לשחיטת חלק ובדיקת הסכין ועוד בעיות כשרות עקב כך. ועוד בעיות כשרות אחרות שאין כאן המקום לפורטם, ויש אשמים הגורמים לכל המצב הנ"ל. ואני עבדכם והרב יצחק אלון עמדנו על חלק מבעיות הכשרות וברוך ה' הצלחנו במלחמת ה' זו, עד כדי איום בפועל שאם הנ"ל ימשיכו בכל ההפקרות וחוסר האחריות הזו, פשוט אנו נשבית את כל העבודה ונחזור ארצה, וברוך ה' זה הועיל ועוד היתה ידינו נטויה והיתה תכניתנו בעזרת ה' לשפר ולהועיל כיאה לבד"צ נווה ציון על עוד בעיות כשרותיות שהיו שם.

והנה פליאה ממני ואחזתני פלצות כשנוכחתי לדעת שהצוות הנ"ל עתה יצאו לחו"ל ולקחו במקומי מישהו אחר, ואותי השליכו אחרי גוום ללא אומר ודברים, ופשוט שזה באופן מכוון ומגמתי, שיתכן מאד שעצם זה שעמדתי בכל תוקף ויראת שמים ואחריות על המחדלים שהיו שם, אולי נהפכתי להיות לו לאויב, לרב שלמה מחפוד, ואני שואל אחר מחילה את מעלת כבוד תורתו, א' - מאחר שפורסם ונודע בעדות של שניים כל הנ"ל, למה לא נקראנו כולנו לבירור הענין לעזור ולסייע על כל המחדלים הכשרותיים האלו? ב' - וכי בגלל שאנכי קצת ירא שמים ותקיף לעמוד בפרץ בעזרת ה' להועיל ולשפר, אמצא את עצמי בחוץ? ג' - זה פשוט לתת יד אומץ ובטחון ונצחון לאותם אנשים שעשו וגרמו לכל המחדלים אלו שפשוט שימשיכו במעשיהם הנ"ל וכבר אמרו, רק אין יראת אלקים והרגוני על דבר אשתי.

לא נותר לי לומר אחר מחילה מכבוד תורתו, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה שדבר זה קרה בבד"צ נווה ציון תכב"צ, איפה הכשרות והידורה ומי יתן על כך את הדין.

ואסיים על כך בדברי חכם, שפת אמת תיכון לעד ועדיה ברכה וכו'. וה' יכפר בעד.

נכתב בצידו, אין לי ספק שאם והיה ויחקר הענין שלא בפני, שאותם אנשים יעלילו עלי משאות שוא ומדוחים, אבל כבר אמרו בסוטה והאמת תהא נעדרת, כל זה מאיתי תלמיד של כבודו בישביה לשעבר, אפרים מדמוני ירושלים.

העתקים לרבנים הגאונים, שלמה בן שמעון, מסעוד בן שמעון ולרב יצחק עובדיה, ולמורי ורבי בשחיטה ובבדיקות, הרה"ג בן ציון חוקיימה, גדול בשחיטה ובבדיקת הסכין הירושלמי. זה מכתב שנשלח בכ' כסלו.

בכ"ח בשבט, מעט אחרי זה בשנת תש"ס מכתב שני:

לכבוד מרן מלכא חכם יראש הישיבה חכם שלם הכהן, ומעלת הרבנים חברי בד"צ נווה ציון תכב"צ שלום וברכה.

מאחר ולא נעניתי על מכתבי הקודם מתאריך כ' כסלו התש"ס, שהוא תוכחת מגולה מדין תורה, אתם שומעים? הבד"צ לא מתייחס בכלל לעדויות של אנשים מתוך הכשרות שמאכילים את כלל ישראל נבלות וטרפות, ואחרי חודשים של המתנה הוא פונה שנית.

אני פונה אליכם בשנית, על כל מה שקורה בשחיטת חו"ל מטעמכם, בד"צ נווה ציון על אותם הדברים הנעשים שם הנוגדים את ההלכה והיראה, ומשליכים אחרי גוום את מרן השו"ע. כמו שכתבתי במכתבי הקודם, רק חלק מבעיות הכשרות שהיו שם, ובס"ד עמדתי בכל האומץ והתוקף להוכיח לרב המכשיר העומד בראש הצוות על כך יחד עם רבי יצחק אלון, וידעתם אתם חברי הבד"צ שליט"א שרק משום יראתי בה' וחסתי על כבוד שמים ועל כבוד בני התורה שלא יונו אותם ויוליכו אותם שולל על כשרות הבשר והידורו לעדות המזרח, ולכן עשיתי והוכחתי בכל תוקף על הכל, ורק משום זה הכוני ופצעוני והוציאו אותי ממערכת זו של שחיטת חו"ל, ופליאה רבתי איך שתקתם על כך, ומדוע עדיין לא הגבתם ולא השבתם לי שום תשובה על כל הפשע בכלל והעוול בי בפרט, איני רוצה לומר מפאת כבוד תורתכם ששתיקתכם הודאתכם הס מלהגיד. וכעת הוסיף עוד נדבך, לידיעתכם חברי הבד"צ שליט"א על עוד מה שהיה שם בשחיטת חו"ל במקום החדש בקולוניה באורוגוואי, שביקשו עבורנו מהיבואן בשם רקרד דודירא, כדי לא להתגורר עם השוחטים של הרבנות הגרים ליד המפעל, אלא בכפר נופש הנקרא בשם סנטה אנה, בכניסה לכפר בצד שמאל דירה צבועה בתכלת סביבה ומחולקת לשתי כניסות, ואנכי גרתי בכניסה הימנית עם יצחק אלון, ובכניסה השניה הרב וישי סינוואני התגוררו. הדירה הנ"ל היתה בגדר של אליה וקוץ בה, כי בכל דירה היתה טלויזיה, ולא ניתנה שום הוראה להוציאה משם, בו בזמן שבתקנון הפשוט של הרבנות הראשית בצוותות שהם שולחים לא יקום כדבר הזה ולא יהיה! ואחד מהצוות בשם ישי סינוואני הוסיף ברוע מעלליו והלך ושכר מסרטת וידאו עם סרטים, ובלילות ישב וצפה בטלויזיה ובוידאו, ואנכי עבדתכם הייתי נמצא בקומה שניה וברוך ה' עסוק במלאכתי בחומר עיוני בס"ד, וכשהודעתי לרב שלמה מחפוד לטוב הענין שיטופל הנושא החמור הנ"ל מיד, במקום שיעמיד את ישי סינוואני על מקומו ויוכיחנו על כך לא מחה בידו כלל ועיקר, ואודיעכם חברי הבד"צ שליט"א שעוד ידי נטויה מחשוף הלבן. בעזרת ה' יתברך אני עוד אחשוף דברים.

ורבות אנחותי וליבי דווי בתמיהות אליכם ישמרכם צורכם וקונכם:

א. מדוע לא קיבלתי שום תשובה ותגובה על מכתבי ותוכחתי מתאריך כ' בכסלו תש"ס.

ב. אם אני כבר לא מוצא חן בעיני הרב או אפילו מפריע לו, ובהפקרא נייחא ליה שרק מסיבה שעוד נשאר בי צלם של בן תורה וחרד לדבר ה', וכבודו למה ומדוע רק אני נפלתי קרבן ונתפסתי על דברי תורה והוציאוני ממערכת השחיטה בחו"ל? הרי רבי יצחק אלון היה גם שותפי בעני ןהתוכחת הזו כמפורט במכתבי הקודם, וכי בגלל שאולי יש לו יחסי גומלין או קרבת משפחה במערכת שב ורפא לו? והרי משפט צדק יהיה לכם כתוב. ואודיעכם חברי הבד"צ אחר מחילה מכבוד תורתם, שלא אחסוך מעצמי בס"ד להודיע זאת לגדולי תורה אחרים ויפורסם הדבר להציל את בני התורה מזוטו של ים כזה, מאיתי אפרים מדמוני ושוב פעם העתקים לרבנים שהוזכרו קודם, שלמה בן שמעון, מסעוד בן שמעון, הרב הגאון בן ציון חוקיימה, הרב יצחק עובדיה והרה"ג אליהו לוי ראש בית הדין לדיינים יד הרב ניסים בירושלים.

עוד מכתב בפרשת ויקרא תש"ס, לכבוד הרב הגאון רבי יעקב יוסף ובית דינו. אומר אליכם סהדי במרומים ויעידו עלינו שמים וארץ שכל העובדות הכתובות כאן הן אמת לאמיתה, ולמען ה' עשינו זאת אני עבדכם ורבי יצחק אלון ולא יפול דבר בהם ארצה, ואע"פ שאמרו בהם מפיהם ולא מכתבם, אודיעכם והעדנו בשניים בפני בד"צ נווה ציון ולא הועיל! וגם עקב כך ניזוקתי קשות בפרנסת בני ביתי, בגלל כל התוכחות שהוכחנו את הרבי מחפוד בחו"ל, כמפורט במכתבים המצ"ב. גירש וסילק אותי מצוות השחיטה של בד"צ נווה ציון, ובכך עשק וגזל ממני את מקור פרנסתי, ועתה הוסיף רשעה על רשעתו וגזל ממני גם את כבשת הרש, את שכרי שקיבלתי מחנות אשפר בשר בירושלים, שאותם פרוטות הייתי משלם על לחם וחלב עבור עוללי הרכים. וכך עשה, שלח את ישי סינוואני יד ימינו כנער שליח המכונה בפי חברי הצוותות של הרבנות "פרחח" שאין במה להשתבח בו כלל, לתת הוראה בשמו של רבי מחפוד אל מנהל הכספים שלא לשלם לי את שכרי הנ"ל שקיבלתי באופן קבוע מיום פתיחת החניות אשפר בירושלים, אבל ברוך שאמר והיה העולם יראה בעניי ויוכח אמש. ואני מוכן להעיד ולעמוד בפני כל בית דין שיהיה על אמיתת הדברים וכתיב "לא תגורו מפני איש" כי הכשרות לאלהים היא, ועתה המחנה הנשאר לפליטה לפנות על ימין או על שמאל, ובעזרת ה' יתברך שמוע ישמע צעקתו. ואסיים, כי לא לעולם חוסן, והיא לא תצלח, מאיתי הכותב בדמע ובכאב, אפרים מדמוני, העתק לחברי בד"צ נווה ציון, לרב יצחק רצאבי ולכל המצויינים במכתבים הקודמים.

עד כאן מעדותו וזה לא כל עדותו, של אפרים מדמוני.

עדותו של רבי יצחק עובדיה, מנכ"ל אשפר בשר על הרב מחפוד ומעשיו:

א. הניקור באשפר בשר שהיה תחת אחריותו שלא ביחי גיאת, על אף שביקשתי ממנו למספר את החלקים הטעונים ניקור כדי שלא יהיה מכשלה, נמצאו חלקים אחרי הכשרה שלא היו מנוקרים ע"י הקצב עמוס פיטוסי, כאשר הגיעו למכירה בחנות בתדירות של אחד לשבוע שבועיים. שתיים, נושא השכר של הרב מחפוד, אני אגיד אותו בפני בית דין, בין היתר היתה תקופה שהרב מחפוד קיבל את שכרו לפי אחד אחוז מהמכירות במשך שנים, וכל זה העיד הרב משה פרסול אצל הרב הגאון יהודה שפירא זצ"ל.

ג. אני והרב שלמה שרעבי, מהרבנות בפנמה יחד עם הרב מחפוד בנסיעה הראשונה לדרום אמריקה אכלנו מהמאכלים שהגישו לפנינו. בישולי עכו"ם, ראש הכשרות.

כן, ועכשיו נראה מי זה המהדר הגדול, מה הוא כותב. הרבנות הראשית מסמך רשמי של הרבנות הראשית, כל זה יופיע כמובן באתר ובאפליקציות. בט"ז אדר א' תש"ס, לכבוד רבני הערים ומנהלי מחלקת הכשרות, השלום והברכה. לאור פניות ובקשות של רבנים ומנהלי מחלקת כשרות מרחבי הארץ קיים דיון לגבי רמת הכשרות של הבשר החלק של הרבנות הראשית לישראל, המיובא מחו"ל, הרינו להביא לידיעתכם כי בישיבת ועדת הכשרות של הרב הראשי שהסתיימה ביום חמישי ח' אדר א' תש"ס, 14 ל-2 2000 בהשתתפותו של הרב הגאון הראשל"צ בקשי דורון שליט"א ויו"ר הכשרות הרה"ג יוסף גליקסברג שליט"א עולה כבקשתכם לדיון הנושא הנ"ל. ועדת הכשרות אישרה את המכתב החתום על ידי הרבנים הגאונים, הרב הגאון א' ליכטנשטיין שליט"א, והרה"ג ש' מחפוד שליט"א האומר, שימו לב, שרמת הכשרות של הבשר החלק המיובא מחו"ל בכשרות ובאישור הרבנות הראשית לישראל הינו ברמת כשרות אחת למהדרין כמו יתר הכשרויות של כל גופי הכשרות השונים. אז מחפוד מודיע שכל כשרות זה אותו דבר, אז למה אתה לוקח כסף בתור בד"צ בית יוסף חלק, ואתה לוקח כסף יותר מכולם לפי העדויות, ואתה אומר במכתב רשמי שאתה חתום עליו שהרבנות הראשית ושאר הבד"צים זה אותו דבר בדיוק, הכל אותו דבר.

להלן צילום מכתבם של הרבנים הגאונים, באנו בזאת להודיע בשער בת רבים כי אנו החתומים מטה בוחנים בודקים ומאשרים את כל השוחטים ובודקים בכל התפקידים היוצאים לרחבי העולם, לזבוח זבח ולעשות מלאכת הקודש מלאכת השחיטה. הבנתם? מי חתום למטה, שלמה מחפוד, וליכטנשטיין. כל צוות שחיטה המקבל לפני יציאתו תדרוך מעשי על ידי מנהל מחלקת השחיטה חו"ל וכן  נעשית בדיקת סכנים וכל השוחטים המשובצים בצוות על ידינו החתומים מטה, יבבי, איזה שחיטות עברו פה בעשרות השנים.

יכולים אנו להעיד כי כל מלאכת השחיטה והבדיקה נעשית תחת פיקוחו ואחריותו הישירה של יו"ר הצוות כראוי, וכל הבשר המגיע ארצה הינו כשר על פי דין. שמעתם? איך אתה יכול להעיד על כל מלאכת השחיטה והבדיקה הנעשית ע"י יו"ר הצוות כראוי וכל הבשר המגיע ארצה הינו כשר על פי הדין. איך אתה יכול להעיד אם אתה לא נוכח?

כמו כן כל הבשר חלק שנשחט במפעלי השחיטה בחו"ל ומגיע ארצה לרבות הבשר שמגיע בהמלצת ועדי הכשרות השונים הינו בהשגחת פיקוח הרבנות הראשית לישראל והוא חלק למהדרין ורמת הידורם אחת היא, ובזה באנו על החתום, כמו שהוא אוהב תמיד להגיד, יאכלו ענווים וישבעו, מחפוד חתום למטה. ררררררר. וזה העתקים כמובן לכל מיני וכו'. וזה יוגש לכם לצפיה וכו'.

טוב, הוא אמר פה בהקלטה שכל הכשרות היא כמו שהיתה מאז ומתמיד, וזה רוצים לפתוח כשרות חדשה אז תמיד משמיצים את הצד השני ועל זה פותחים כשרות. בואו נראה איך הוא הקים את הכשרות שלו. כן, בבקשה. הוא יודע את הפטנט כנראה, הא? מאיפה הוא יודע, יש לו נסיון, הוא התחיל עם זה.

לכבוד הרב הראשי אליהו בקשי דורון, הרב הראשי לישראל, הרבנות הראשית לישראל בית יהב 80 ירושלים. מי כותב, עו"ד זלצמן ברטנובסקי.

כבודו, הנידון: הרב שלמה יוסף מחפוד. מרשותי, חברת אשפר בשר בע"מ ועמותת קהל קדוש נווה ציון לכב"צ, מילאו את ידי לפנות אל כבודו כדלקמן, זה מופנה אל הרב הראשי הרב אליהו בקשי דורון.

להוי ידוע לכבודו כי לאחרונה מונח לפני כבודו של הרב שלמה יוסף מחפוד הממתין לאישור לשם יציאתו לחו"ל ולעמוד בראש צוות שוחטים וליתן את ההכשר הנחוץ לשחיטה, ברשות כבודו מבקשים מרשותי באמצעות מכתבי זה להביא לידיעת כבודו שני ענינים בעייתיים מבקשים הם לטעון כי בשום פנים ואופן אין לאשר את יציאתו של הרב מחפוד לחו"ל לשם מתן הכשר לשחיטות. אני מדלג על הסעיפים זה שלש.

הרב מחפוד היה חבר בעמותת ק"ק נווה ציון תכב"צ, להלן העמותה  מיום הקמתה בשנת 1987, ועד אשר בחר ביום כ"א אייר תש"ס 22 מאי 2000 להתפטר מן העמותה ולהפסיק את חברותו בה. אתם שומעים? 13 שנה של האכלת נבלות וטרפות, לפי העדויות של המעידים כולל מנכ"ל אשפר בעצמו, יצחק עובדיה שקיבלו כל הזמן בשר לא מנוקר, ונמכר כחלק.

בד"צ העמותה  נתן מני הקמתה הכשרים תחת השם בד"צ נווה ציון כאשר על מחלקת הכשרות היה מפקח הרב מחפוד.

בסמוך להקמת העמותה, בחודש אייר תשמ"ח נתן הרב מחפוד התחייבות בכתב ידו שלא לבצע כל שחיטה מסחרית אלא אך ורק דרך ק"ק נווה ציון. ז"א חשדו אותו כבר מהתחלה שהוא עלול לעקוף אותם ולמכור מאחורי הגב. יש לי גם עדויות שככה הוא עשה, נביא בהמשך. דרך אגב באלגאוצ'ו הזה זה היה בלי הידיעה שלהם.

6. שש שנים מאוחר יותר ביום כ"ח תשרי התשנ"ד נתנו כל חברי העמותה לרבות הרב מחפוד התחייבות כי לרב יצחק עובדיה שהקים את העמותה הזכות הבלעדית ליבוא בשר להכשר ק"ק נווה ציון. התחייבות זו ניתנה כחמש שנים מאוחר יותר להתחייבות חברי העמותה, לרבות הרב מחפוד, כי כל הקשור לקניית ומכירת בשר בקר לרבות מעובדים הנמצא בפיקוח נווה ציון שייך בלעדית לבעלותו של כבוד הרב יצחק עובדיה. בסמוך קודם להתפטרותו של הרב מחפוד כאמור לעיל, הסתיים בירור שערכו שאר חברי העמותה בראשות הרבנים הגאונים שלום כהן שליט"א, וחבר בית הדין העליון שלמה בן שמעון שליט"א היושבים אף הם בבד"צ של העמותה יחד עם הרב מחפוד, לפיו התבאר כי מזה תקופה ארוכה נהג הרב מחפוד בין בעצמו ובין באמצעות מי ממקורביו לעשות במלאכת הכשרות ככל העולה על רוחם ללא גילוי נאות וללא התחשבות בשאר חברי הבד"צ, תוך הפרה חמורה של התחייבותו כפי שניתנה לעמותה ותוך גרימת נזק ממוני ושאינו ממוני לעמותה ולאשפר בשר. ואתם מבינים מה הכוונה, כן?

לאחר שנערכו בירורים שונים עם הרב מחפוד לא באו למצער דברים על תיקונם והלה בחר להקים גוף כשרות נפרד מבד"צ נווה ציון. פם פרררם פם פם. בינגו, מה אמרת איך עושים איך מקימים, או, עשית את זה יפה יפה, הא? בנית את עצמך על הגב שלהם, חתמת להם הכל ועשית מה שעשית והנה יום אחד אתה בעל כשרות לבד. יפה. יש ממי ללמוד.

שנים ארוכות פעל הרב מחפוד תחת כנפי העמותה ובית הדין שלה, עשה בה שימוש לעשיית והאדרת שמו, ולא נרתע לעשות דין לעצמו ולהקים גוף כשרות נפרד. אך בכך לא סגי, הרב מחפוד ואנשיו אינם בוחלים בעשיית מעשים שלא יעשו, ותוך שהם מאיימים ומוציאים דיבה על העמותה וחבריה, כידוע לו, כמו שהוא אמר, פונים המה לבעלי מסעדות, מפעלים, חנויות ודומיהם ומחליפים את תעודת הכשרות החתומות ע"י נווה ציון לתעודות החתומות ע"י הרב מחפוד. גם שדד להם את הלקוחות, לפי המכתב של העו"ד, אז זה ממש ירא שמים. מה זה?

לא יקום ולא יהיה שרב אשר עשה לו שם בחסותו תחת כנפיהם של גדולים ובעזרת עמותה שפרסה כנפיה מעליו, אינו בוחל באמצעים מבחינת כל האמצעים המקדשים את המטרה, ושם לו את תאוותו הכלכלית בראש מעייניו תוך רמיסת זכויותיהם של אחרים והתעלמות מוחלטת! ומדעת להתחייבויותיו אותם נתן שעה שביקש לעשות לו פרנסה שבלעדיהם ספק אם היה שמו מוכר למאן דהוא. למה צריך אחוז אחד פלוס משכורת אם אפשר לקחת אחוזים כמה שרוצים לבד.

ענין נוסף, שתבקשנה מרשותי להביא בפני כבודו, כן, הרב הראשי בקשי דורון, בעצם מתן הכשרים לכלל הציבור ע"י הרב מחפוד. כידוע לכבודו מזה תקופה פנו אליו, אליו הכוונה לרב הראשי, אנשים שונים ביניהם שוחטים המטילים ספק רק בטוהר מידותיו של הרב מחפוד בכל הנוגע לשחיטה כשרה. כפי שנודע למרשותי, כבודו ביקש לברר את הנושא לעצמו ולתהות על מעשיו של הרב מחפוד בעצמו. אין מרשותי מטילות חלילה אשם ברב מחפוד עד אשר יוברר הנושא לפי כבודו, אך ישאל השואל, מדוע זה לא יועדף האינטרס הציבורי מבין קהל הנסמך על אישור כשרות על פני האינטרס האישי וחצרו של הרב מחפוד בנסותו לצאת לחו"ל לשם בדיקת כשרות. בנסיבות כפי שצוינו במכתבי דלעיל סבורות מרשותי כי יהיה זה נכון שלא אאשר את יציאתו של הרב מחפוד לחו"ל, הן בשל הפגיעה החמורה שפוגע הוא במרשותי, הן בשל התנהגותו הבלתי ראויה והן מחשש לפגיעה שעלול להפגע ציבור רחב וגדול. מרשותי תשמחנה לידי כבודו כל העברה שתתבקש. זלצמן ברטונובסקי משרד עו"ד אביחי ברוטונבסקי עו"ד והעתק לרב רפול מהרבנות.

כן, אז זה עוד דבר שמסביר מי האיש ואיך הוא פועל, ואיך הוא הקים את הכשרות שלו בחטף וחטף גם את כל הלקוחות של מי שבנו אותו במשך השנים. ואח"כ הוא אומר שזה השיטה, מה אתה לא יודע, תלמד ממני.

כן, וכשאני יצאתי כנגדו על פי הוראה של הרב הגאון הרב יהודה שפירא בזמנו, לבדוק את הכשרות אחרי שהועדה שלו, שהם הרב עזרא מחפוד, הרב יוסף חממי, הרב יעקב מועלם והרב נידם, אחרי שהם באו לפני ואמרו לי את כל הדברים הנוראים ששמעתי והקלטתי, ואשמיע בהמשך, אז אני רק רוצה להגיד לכם יהודים יקרים שהם כמובן בשקריהם כמו שכתוב פה, הם הלכו והפיצו כל מיני דברים שכאילו הרב ניסים קרליץ אמר שהם בסדר והכל בסדר וכו' וכו', הכל שקרים ורמאויות והנה אני מקריא לכם ותראו את זה אח"כ באתר.

בעש"ק מטות ומסעי תשס"ה, הריני מודיע בזה שלא חיויתי דעת בענין הרב מחפוד ומערכת הכשרות בענין יורה דעה בתקופה הנוכחית, מובן מאליו שאין להשתמש בשמי בענין, הם הלכו ואמרו שהרב ניסים קרליץ אומר שהוא בסדר והלכו בבתי כנסת תימנים ודיברו נגדי, שכאילו אני יצאתי עליו לשוא.

הם הפיצו מכתבים שקריים, כמו ש"ס, ממש כמו ש"ס, הם היו לפני ש"ס בשקרים והם הפיצו מכתבים שקריים שכאילו חתמו להם כל מיני. אחד מהם זה הרב ניסים מויאל, והוא כתב הבהרה ביום ב' ה' אלול התשס"ה, הוא כותב לסדר והנה הוא שם עלילות דברים. הבהרה, וזאת למודעי כי כל המתפרסם בשמי בנוגע לתמיכה במערכת כשרות יורה דעה, בראשותו של הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א בשקר יסודו, מפני שמעולם לא הכנסתי עצמי בדרישה וחקירה בנושא הכשרות, ואיני יכול להעיד על מערכת כשרות זו או אחרת, ונתבקשתי לחתום בענין מסוים והסבו את חתימתי לפרסומים אחרים ולהצהרות ולעדויות שונות. שקרניים רמאים.

ולכן באתי בזאת לגלות את דעתי באופן הברור והמוחלט ביותר כי כל מה שכבר התפרסם ומה שעלול להתפרסם בשמי בנידון הנ"ל אינו על דעתי כלל וכלל ובטל ומבוטל מעיקרו והאמת והשלום אהבו, זה המקובל הרב ניסים מויאל מקרית גת.

ועוד מכתב מהרב יהודה סילמן, ביום ב' אלול ס"א, הם שכרו שכיר חרב שיתרץ כי מחפוד מגמגם, שמעמידים אותו מול האמת, אז הוא לקח אדם שכיר חרב שייצג אותו והלכו לכפר שלם ועשו כינוס אצל בעלי תשובה שלי כאילו להראות שהם בסדר, שאלו שאלות את מחפוד ומי ענה? השכיר חרב. אז כותב הרב יהודה סילמן אחרי שהוא ראה את ההקלטה של מה שההוא אמר, אחרי ששמעתי בצער את הקלטת של רבי פלוני שאני לא מזכיר את שמו, בנידון ההכשר של הרב מחפוד שליט"א, הנני רואה צורך להודיע שיש בה אי דיוקים וחצאי אמיתות שנאמרו בחוסר תום  לב ומיועדות כולן במטרה להסתיר בעיות ולהסית את הויכוח מהפסים העניניים שהם בדיקה של מערכת הכשרות והשחיטה. עדות של הרב סילמן שהיה מעורב בכל הנושא.

ויום ז' תשרי תשס"ב, הרב ניסים קרליץ בכבודו ובעצמו בכתיבת ידו כתב כך: הנני בזה להודיע לכל המעוניין כי הרב אמנון יצחק שליט"א, כל מעשיו לשם שמים, כולל מה שעשה בנוגע לכשרות הבשר, וחס ושלום לא אעליל עליו דברים שלא היו ולא נבראו, וכל המדבר עליו חוטא ומחטיא רבים. ויהי רצון שיזכה לקרב עוד הרבה לבבות ישראל לאביהם שבשמים, שכשם שזכותו רב באלפי בני אברהם יצחק ויעקב שהחזירם לאביהם שבשמים כן יזכה להמשיך בדרכו בקודש. ניסים קרליץ.

ומכתבו של הרב יהודה שפירא זצ"ל, שהיה מפקח על כל הבדיקה והחקירה של הנושא הזה, ובתחילה הלכנו רק לתקן! לא סמכתי על הועדה, בדקתי בעצמי, בקרתי במקומות, הקלטתי אנשים, בעלי חנויות, בעלי כשרויות בארץ, בחו"ל במקסיקו, בכל המקומות, כולם אמרו, הוא האכיל אותנו נבלות וטרפות. וגם ההשגחה היא חרטה ברטה, אין משגיחים כמעט בשום מקום, אין בדיקת נפות בלחמים, אין במעדניות, אין בשום מקום כמעט שום דבר היה אז, והכל מוקלט ומתועד.

ועל זה כתב, בס"ד י"ב תמוז שנת השביעית תשס"ה, כותב הרה"ג הרב שפירא, היות ויש אנשים המפיצים דיבות ושקרים על הרב הגדול רבי אמנון יצחק שליט"א, שבגלל אינטרסים הוא הסיר אחריותו מהכשרי הבד"צ יורה דעה, מצאתי חובה להעתיק הדברים כהווייתם באמת: תחילת הדברים, ששמעתי מפי רבנים נאמנים שאין להם שום נגיעה בכשרות זו, ועוררו כמה פקפוקים על הכשרים אלו, ז"א עוד לפני שהועדה באה אלי הוא שמע כבר לבד מעדים נאמנים, וזאת לפני התפטרות חברי ועדת הכשרות של יורה דעה. ופניתי להרב אמנון, היות והרבה משפחות סומכים עליו בענינים אלו מחובתו לברר הדבר. ולאור הבירורים, מאחר שהופיעו בפני השוחטים ובודקים, והשיבו תשובות מניחי דעת לשאלותי, היה נראה לי שאמנם בהיקף ההכשרים יש תקלות ובעיות, אבל השחיטה בחזקתה. ומסרתי הדברים להרב אמנון והוא קיבל הדברים בשמחה רבה ומיהר להודיע לראשי יורה דעה מיד. עם קו מלמטה. ז"א לא חיפשתי אותם, הפוך, אם הרב אומר שהכל בסדר גמרתי את העבודה שביקשו ממני. ואמנם אחר שפורסם הדבר קצת, הופיעו רבנים חשובים שהיה להם ידיעה מהנעשה בארץ ובחו"ל ונתבררו דברים חמורים בנושא הכשרות והשחיטה, ואז אמרתי לרב אמנון שמחובתו להגיש תכנית לתקן הליקויים, ואמנם נכנס לזה בכל מרצו, ואחרי דיחוי הדברים למשך שישה שבועות ולא עלה בידו, וגם נוכחנו שלא יעלה בידו, וגם שמענו שמפיצים דברי שקר, הוריתי למסור הודעה בנוסח זה: כל מי שסמך על הכשרות בגללי הריני מסיר את האחריות, וכל אחד ישאל לרב שלו, ומספיק פרסום לשעה אחת. והטעם בזה למעט חילול ה' וגם מפני חשש שיחליפו בהכשר אחר שאין יודעים מה טיבו. ואכן כן קיים הדברים הרב אמנון שליט"א, אלה דברי האמת שהכל נעשה כדין ולפנים משורת הדין. חתום: יהודה שפירא.

יהודים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שמאז עברו כ-14 שנה ואני מילאתי פי מים למרות שיצאו כנגדי וספגתי ספגתי, אבל הרב אמר לי תעשה את זה וזהו, תגיד את מה שתגיד ושלום. אבל מאחר שבתקופה האחרונה הם פותחים את פיהם ואת בלעם ומציגים אותי כמי שמשקר ויש לו אינטרסים חובתי להוכיח את הדברים, כמו שאמר הרב, ומאחר ששמענו שמפיצים שקרים ודיבות אז חייבים להודיע בשער בת רבים. והוא אמר בעצמו ששום דבר לא השתנה מאז, עכשיו בואו נתעלף מצחוק ונשמע עוד פעם איך הוא מרשיע את עצמו ואומר שבעצם שום דבר לא השתנה, הכל נשאר אותו דבר.

הרב שאלה: לגבי הכשרויות.

הרב מחפוד: שטויות, לא לשמוע שום דבר זה דברים בטלים, הכל דברים בטלים. הם רוצים לפתוח כשרות אז איך פותחים כשרות, קודם משמיצים אחרים כדי שיקנו אצלם, זה השיטה. לא השתנה שום דבר, זה שטויות.

- בלי ספק

הרב מחפוד: בלי שום צל של ספק

 

הרב: כן, אז הוא אומר בלי שום צל של ספק.

אני רק רוצה להגיד לכם דבר שהיה איתי עד נוכח, נציג של הרב סילמן שהרב שפירא שמע את הדברים והוא חרד מאד, הוא אמר אין לו  חלק לעולם הבא, והוא אמר שכל מי שעשה אצלו ברית צריך הטפה מחדש. הדם כזה זה היה פסק דינו של הרב שפירא זצ"ל לאחר כל הנסיונות של חצי שנה שניסינו לעשות כל מה שרק אפשר לתקן והם לא רצו לתקן כי הכסף קודם לכל. ושמעתם כמה נגיעות בפעם הקודמת ועכשיו מה באמת מעניין אותו, הרי הועדה בעצמה אמרה שבמקום שהוא יבוא איתם ולצידם בענין הרוחני הוא נוטה למקומות פסולים ולנגיעות פסולות שזה כסף ודברים אחרים.

היום צלצלו לבד"צ יורה דעה לשמוע מה יש להם לומר על כל החשיפות האלה. אז בואו נשמע מה ענו שם.

כן

הגעתי לבד"צ יורה דעה?

כן

יש לי שאלה לכבודו, אני רוצה לשלוח אליכם פקס, משהו בנוגע לבד"צ ואני לא ממש יודעת את המספרי טלפון, תוכל לעזור לי בכך?

למשרדים את צריכה

אני צריכה שהפקס הזה יגיע לכבוד הרב מחפוד, זה משהו חמור שנודע לי לאחרונה לגבי הבשר, ואני מאד מאד רוצה כאילו שיביע דעתו בענין.

מה זה, מה מה כל כך חמור אם אפשר לדעת

נחשפנו לאחרונה לכל מיני סרטונים של הרב יצחק כהן רבין

בסדר, נו מה ההתרגשות?

כי אנחנו בפניקה, אנחנו לא אוכלים בשר. אנחנו מפחדים, אתה מבין אנחנו רוצים עצות של גדולי ישראל

יש לכם בעיה, מי ששומע יש לו בעיה, כי מי שמדבר צריך אשפוז כפוי, וזה המצב. זה המצב פשוט מאד. צריך להביא את משרד הבריאות, לאשפז כמה אנשים

אז מה אתה אומר שאפשר לאכול

מה ז"א, בואי אם את רוצה לזרוק את הבשר שלך בבית יש הרבה עניים שאין להם מה לאכול. יש גם כאלה שזרקו מהבית, אני אומר יש הרבה עניים מסכנים שאין להם מה לאכול

כי זה מפחיד

זה לא מפחיד! זה לא מפחיד. מי שיזם את כל הסרטונים האלה ומי שעיבד את הסרטונים זה בן אדם שכבר הוכיח את עצמו שהוא מטומטם אחד גדול, גרם לחילול ה' גדול, והוא צריך אשפוז, פשוט לא הספיקו לקחת אותו לאשפוז, אני לא מזכיר שמות.

אני נחשפתי שוב פעם לאדמו"ר מאלמין

חבל על הפקס שלך, לא אלמין ולא פורמייקה, מי זה אלמין הזה בכלל, מי שם אותו אדמו"ר, מה זה אדמו"ר בכלל. מה זה אדמו"ר בכלל עם כל הכבוד, איזה כפרון קטן ברוסיה כשאני הסתובבתי שם בתוך שתי דירות שיש שם נהפך להיות אדמו"ר מאלמין

אני בתור אזרח פשוט

אני גם בתור אזרח פשוט

שומעת כאלה דברים אני מפחדת אז בגלל זה אני פונה

אני בתור אחד שעובד בכשרות כבר קרוב ל-18 שנה נולדתי מבית של כשרות ואני יודע מה זה כשרות, ואני יודע מה זה גם אדמו"ר וכל מיני יוצמחים, ואני מכיר גם את ההוא שעם הכובע עם הצ'ופצ'יק למעלה, כולם צריכים אשפוז מי שמדבר ככה, רק אשפוז צריך.

אני בעקרון סומכת עליך, איך קוראים לכבודו?

קוראים לי שמואל אבוחצירה, אני עובד אצל הרב  צמוד כבר קרוב ל-18 או 19 שנה, ואני יודע על מה מדובר, אני לא יודע מה את פוחדת, לא שאלתי את שמך לא שאלתי כלום, וגם אני לא שואל אף פעם, אני עונה לציבור דרך הטלפון לשאלות שקשורות לכשרות, אבל לבוא ולהגיד שכל השחיטה בעולם

...

כל השחיטה שבעולם, את יודעת למה?

אני לא יודעת למה לכן אני מתקשרת ושואלת. טוב בסדר כבודו, תודה רבה לך על עצה, ואני אמשיך לאכול וה' יעזור, אני מקווה שבאמת זה טעות ו<

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

 • 19.02 08:26

  כבוד הרב שליט"א היקר שלום וברכה! שבוע טוב ומבורך! רציתי לשתף את כבוד הרב ולזכות את הרבים אם כבוד הרב שליט"א יראה לנכון. הבן הקטן שלי חלה (ל"ע) יום חמישי האחרון . והחלטתי לתרום 180₪ ל: 'שופר' לטובת סבב הרצאות בארה"ב 2024 לרפואתו ובאותו רגע עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב) לא הבנתי מהיכן זה צץ כי נתתי לרפואתו אבל לא יחסתי לזה חשיבות מיוחדת. במוצאי שבת קודש הבנתי למה עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" הבן הקטן שלנו ניצל מחנק!! ישתבח ויתעלה שמו של הקב"ה בכל העולמות כולם! באנו לעשות הבדלה, והבן הקטן היה בלול שיחק. בעלי היקר בא להדליק את נר ההבדלה והנר נכבה כמה פעמים ותוך כדי התעסקות אני שומעת את הקטן שלי משתעל וזה לא נשמע חריג כי הוא חולה ואז השיעול נשמע מוזר והבת הגדולה ראתה בניסי ניסים שיש לקטן משהו כחול בפה. מיד תפסתי את הקטן בסייעתא דשמיא בעלי ואני הצלחנו להוציא לו מהפה חלק מצעצוע שכנראה אסף מהרצפה מתוך הלול ושם בפה. כהכרת הטוב להשם יתברך תרמנו שוב 180₪ לזיכוי הרבים ל: 'שופר' - ארגון להפצת יהדות. רצינו לומר גם 'תודה!' אין סופית להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמאפשר לנו בזכות פועלו האדיר להיות שותפים לזכות ולזכות ולהרוויח חיים גם בעולם הזה ויהי רצון שנזכה גם לחיי העולם הבא! יה"ר שתבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות ובתשובה שלמה לכלל ישראל וגאולה ברחמים השנה אמן ואמן!

 • 19.02 08:24

  ישר כח! לרב שליט"א על השיעור בוקר חלק גדול מהדברים שכבוד הרב דיבר זכיתי לקרוא בשבת בילקוט מעם לועז פרשת תרומה.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים