טוען...
  • ראשי
  • צפת
  • צפת - עזות דקדושה ובזיונות עבור קדושה

צפת - עזות דקדושה ובזיונות עבור קדושה

 מתנ"ס בלום, צפת
 תאריך פרסום: 30.11.2017, שעה: 00:00

 המתעלים מול המפגרים | הרב אמנון יצחק   מהי מהות התשובה? 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578