טוען...

ירושלים - ירושלים

 מתנ"ס, ירושלים
 תאריך פרסום: 05.01.2015

הורדת MP4 הורדת MP3


הרב אברהם שלמה ליבוביץ מדבר עם מארגן ההרצאה בארגנטינה לאחר ששני רבני קהילות מקומיים ספרדים ואחד אשכנזי ליטאי, יצאו נגד הרצאת הרב אמנון יצחק שם ומנעו בפרסום ומכתבים מן הציבור ובנות הסמינרים להגיע להרצאה... והדברים מדברים בעד עצמם!!

זמן: 06:40

שלום וברכה

שלום

ראשית, אשריכם שזכיתם לדבר גדול שכזה! אין לך דבר, אין לך דבר גדול מזה; להחזיר את בני אברהם ויצחק ויעקב לאביהם שבשמים!

אני אישית, אני זכיתי להיות מקורב אצל כל גדולי ישראל ברוך השם, שמי: אברהם שלמה ליבוביץ. בקהילה שלכם נמצא גם כן, מגיע אני חושב פעם בשנה אולי לחודשיים אולי זה לקהילה שלכם ראש ישיבת 'פורת יוסף' אחד מראשי הישיבה של 'פורת יוסף' אתם יודעים למי אני מתכוין?

הרב שלום כהן, יש גם כן ראש ישיבה, ההוא שמגיע לארגנטינה כל שנה, נמצא שמה בערך חודש – חודשיים.

בכל אופן, אני שמעתי,

יש את הרב פרידמן, ויש שמה עוד אחד, אתם יודעים עוד שם של רב אחד?

הרב פרידמן נמצא עכשיו, הרב פרידמן נמצא עכשיו. ויש אחד מראשי ישיבת 'פורת יוסף' שמגיע כל שנה הרב קופשיץ, הרב קופשיץ, הרב יוסף חיים קופשיץ, הרב יוסף חיים קופשיץ הוא מקורב גם כן מאוד גם לרב שטיינמן גם לרב אלישיב. בזמנו היה גם כן  מאוד מקורב לרב שך זכר צדיק לברכה אתם מכירים אותו?

יש לכם,

כן

ואם הוא אומר לכם מה שאומר הרב אלישיב, זה מקובל על כל הקהילות שמה?

זה מקובל,

גם על הרב, גם על הרב הספרדי ששמעתי שהוא מתנגד?

וזה אם הוא אומר לו מה שהוא שמע מהרב אלישיב והרב שטיינמן זה עוזר? או שהוא צריך לשמוע מה אומר הרב עובדיה?

בסדר גמור! חשוב הענין.

לדבר שבקדושה תמיד יש מתנגדים! כמובן 'הסטרא אחרא' - המתנגדים מנסים להתנגד!

הרב שך זכר צדיק לברכה היה אומר: 'שאחד מהבעיות הגדולות שמדברים דרך הטלפון ולא מדברים פנים אל פנים, אם מדברים פנים אל פנים' היה אומר הרב שך זכר צדיק לברכה: '90% מהמחלוקות - היו נופלות!'

בדיוק!

כשאנחנו נכנסנו, הרב שפירא זכר צדיק לברכה שנפטר לא מזמן, אמר לי באופן אישי: "אין כמו הרב אמנון יצחק בדור שלנו!" "אין כמו הרב אמנון יצחק בדור שלנו!! "מה שהוא זכה - לא זכו בדור שלנו! אין כמוהו!!"

הוא אמר: "שגם בני הישיבות וגם תלמידות הסמינר היה טוב אם היו שומעים את דבריו" כך אמר לי הרב שפירא זכר צדיק לברכה.

הוא גם כתב מכתב על הרב אמנון, וגם הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א יבדל לחיים טובים חתם על המכתב! ראיתם פעם את המכתב שלהם?

מכתב של הרב חיים קניבסקי  עם הגאון רבי יהודה שפירא זכר צדיק לברכה.

מה הם כתבו על הרב אמנון יצחק?

אחד מהשורות שכתוב שמה: "שהוא גדול הדור!" אתה שומע מילה שחתמו על זה 2 גדולי עולם! הרב יהודה שפירא והגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א.

לאחר פטירתו של הרב שפירא, ביקשני הרב אלישיב: "מכיון שהרב אמנון יצחק כל כך מפורסם! כל כך גדול! כל כך קשור!" הוא היה חושב שאני צריך לבקש או מהרב קניבסקי שליט"א או מהרב שטינמן, או מהרב אם אתה מכיר פה בארץ ישראל ליפקוביץ, אתה מכיר את רבי יהודה מיכל ליפקוביץ? ראש ישיבת פוניבז'

מצויין, רבי יהודה מיכל ליפקוביץ, בדיוק.

"שהם אחרי פטירתו של הרב יהודה שפירא צריכים להמשיך ולאמץ ולחזק את ידיו של הרב אמנון יצחק! מה שעשה הרב שפירא מן הראוי, מן הראוי שגדולי ישראל ימשיכו לתמוך בו ,ולתת לו את הכח בגדול שהקב"ה זיכה אותו!".

והם חתמו (הרב שפירא); הרב אלישיב והרב שטיינמן חתמו על המכתב של 'ללמוד וללמד' זה המפעל של הרב אמנון יצחק, שבו מבקשים מכולם ללמוד בחברותות, אברכי הכוללים מתבקשים ללמוד בחברותות עם אנשים שחוזרים בתשובה, אפילו פעם אחת בשבוע! אבל שיבואו ללמוד בחברותא, שילמדו בחברותא אפילו פעם אחת.

מכתב מיוחד במינו שחתמו על זה לפני חודשיים[1] הרב אלישיב ביחד עם הרב שטיינמן!

אתם מכירים כזה מכתב?

דאגתו של הרב אלישיב היתה שימשיכו גדולי ישראל להכיר בכוחותיו העצומים שזכה הרב אמנון יצחק

כפי שהעיד עליו הרב יהודה שפירא זכר צדיק לברכה שהיה מורו ורבו שהיה דבוק בו בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו

כשאני באוזני גם שמעתי כך מהרב שפירא

ואכן הרב שטינמן אמר לי: "שהוא מוכן" אף על פי שהוא טרוד מאוד: "הוא מוכן  תמיד בשמחה גדולה! לחזק את ידו של הרב אמנון  יצחק"

ולכן אלה שנמצאים, ובודאי צריך לדון אותם לכף זכות; כנראה לא שמעו או לא ידעו או לא הודיעו להם מה באמת דעתם של גדולי ישראל שליט"א.

מה שלי חשוב מאוד! שהדבר שהצלחת, הדבר שעשית, בסיעתא דשמיא עצומה, ראיתי במו עיני עכשיו את ההצלחה האדירה שזכיתם, אני מבקש מכם: אל תרפו ידיכם, אלא להפך! חיזקו ואמצו בכל כוחכם! אדם גדול הוא הרב אמנון יצחק! אדם גדול הוא עד למאוד!!

שהרב שפירא והגאון הרב חיים קניבסקי כתבו עליו: "גדול הדור!"

אין הרבה אנשים שכתבו עליהם את הדבר הזה.

תזכו לאמץ את ידיכם, ואם צריך, ואם יש איזה שהוא הפרעה מאיזה שהוא אדם, אני מבקש ממכם שתפנו אלי, אני אדבר בעזרת השם עם הרב קופשיץ, והוא יסביר לכל האנשים שמה: מה באמת דעתם של גדולי ישראל!

בבקשה מכם: אל תרפו ידיכם, עשיתם דבר גדול, ותמשיכו ותתחזקו בכל כוחכם, תתחזקו ואמצו.

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת