טוען...

מה אמר החפץ חיים זצ"ל על רבני התותים?

 תאריך פרסום: 21.06.2020, שעה: 13:15

 אילן נגד קרייזי   מסכת שבת דף צט' עמ' א'