טוען...

ראש העין - ראש הממשלה נאד נפוח
[כולל סיקור ותמונות]

 אולמי ריי המחודשים, ראש העין
 תאריך פרסום: 30.08.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בת ים 26-08-2021 (ראה שידור חוזר) התקיימה הרצאה בראש העין 30-08-2021.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים לזכותם ושיתקיים בהם הכתוב "ברוך אֲשֶׁר יָקִים אֶת דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת לַעֲשׂוֹת אוֹתָם וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן" (ע"פ דברים כז כו).

- הקהל: אמן!

הרב: לע"נ, לרפואה שלימה, ולע"נ הוריו מנ"ע.

כותרת הדרשה: "ראש הממשלה נאד נפוח"

הרב מקדים שנדבר חיזוק בימי אלול לפני ר"ה, וגם על השקורונה, ומתחיל בפסוק: "אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע" (תהלים לב א) אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא שפשעו גבוה ממנו, ומה העבודה המיוחדת בימי הדין? לימוד מוסר! כשלומד מוסר מתחזק בעבודת ה' ובירא"ש, וזה ידוע מימות עולם שלמדו מוסר בפרט בימים אלה כדי לפשפש בחורים ובסדקים לבדוק מה צריך לתקן ולקבל קבלות, ולא רק חסידים ואנשי מעשה אפי' בעלי בתים התחזקו ולמדו מוסר.

במדרש מובא עה"פ הנ"ל אַשְׁרֵי נְשׂוּי פֶּשַׁע, ונבארו בהקדמה, שהתורה מצווה "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ" (ויקרא יט ב) פרושים תהיו, והרמב"ן זלה"ה שקדושה הוא פרישות, שפורשים גם ממה שהתירה התורה, שלא להיות 'נבל ברשות התורה', כי יש איסורים ברורים לעומת המצוות, ויש דברים שמותרים, ובכ"ז מבקשת התורה להתקדש ולפרוש גם ממה שמותר, שלא להיות שטוף כתרנגול עם אשתו, ולא להיות מוסבאי יין וזולל בשר... ולקחת מה שראוי במידה מצומצמת שלא להגביר את התאוה, ומהם יגיע לאיסורים חמורים ביותר! כי היצה"ע לא נותן להפסיק לנמשך אחרי החומר ומתדרדר...

ופרשת קְדֹשִׁים תִּהְיוּ נאמרה ב'הקהל' – לכל ישראל! כי רוב גופי תורה תלוין בה, וכשימנע מהמותר ודאי שימנע מהאסור! ודבר זה קשה: כי הרבה לא מוכנים לפרוש ורק יחידים מסוגלים להגיע לדרגה כזו? אז למה נאמרה בהקהל? הרי שחובת פרישות היא לכל בן ובת ישראל ולא רק לחסידים מיוחדים, שהמטרה: לא להיות שקוע בתאוות, אלא לבקר את פעולותיו ורגשותיו ולדון עליהם, כיון שהאדם מלובש בחומר וכוחותיו ומידותיו מושכים ומטרידים אותו סביב האוכל והשתיה וכו'.. וא"א להיות נקי מכל חטא כנאמר "כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא" (קהלת ז כ), הרי שאפי' הצדיק שנשמר קשה שישמר משגגה- חטא, והנמשך אחרי החומר בהיתר ודאי שיחטא!

וכפי שאנו מרגישים שתמיד מתערבים במחשבות ובהרגשים וכו' שמערבבים את הטהרה ואז לא יכול להוציא דבר בשלימות! כי תמיד יש 'נגיעות' וחשבונות למה לבקר את חבירו וכו' והכל מעורבב וקשה שיעשה בשביל המטרה בלי שיקולים איגואיסטים וכו'.

ואו' ר' ניסים הקדוש! (וידוי של יו"כ): "אם יתיכו אותי – לא ימצא אפי' שמץ טוב!" הכונה לטוב גמור כמו זהב 24 קרט! לא 8,12 קרט שהוא עם סיגים כי זה יקר! ולפעמים אדם בכלל לא מרגישים שפועל בגלל אינטרסים, שאם לא היו לו – הוא לא היה עושה! כי לא כל אחד מוכן לעשות מצוה עם מסירות נפש ואפ'י שיתבזה בגללה.

ועיקר עבודתנו שלא נהיה שקועים בחטאים ונוכל לעמוד מעליהם! ונבין את הגנות והשפלות של העבירה, ולא רק ידיעה שאסור מהתורה אלא צריך גם לסלוד מזה!! כמו שאם ח"ו יציעו ליהודי מנת 'בשר לבן' הרי שירגיש תחושת קבס – כי זה מוטבע בו אפי' שלא טעם ולא הריח כו' כי חזיר זה מילת גנאי! ולא שייך!! וכן 'דם' שלא רק אסור אלא גם מרגישים שזה מגעיל! וכך צריך להיות אצלנו כל העבירות שיהיו בהרגשה ולא רק בידיעה.

....

הדרשה נמסרה כשעה...!

 – כאשר הקהל הרב שטרח ובא לאולם מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "המסקנא היא שכל אחד צריך להתעורר וחובה עלינו לרדוף אחרי האמת לזנוח את השקר לחפש פעולות של חסד ואמת כדי שנוכל להנצל מעומק הדין ונוכל גם לתקן את עוון חילול ה' שעשינו בחיינו ואם נעשה זאת נצא מפה נקיים! כי הקב"ה אומר שכאשר עושה תשובה הרי הוא כתינוק שנולד! ומי לא יקח דבר כזה? וכל אחד מאיתנו צריך לעשות 'חושבים' איך עושה ב"ה תשובה ומשפר מעשיו באמת ומשקיע בלימוד המוסר ומנצל זאת שיצא מפה נקי ובר"ה הקרוב לא יחתם ח"ו לרעה... כי הנביאים גילו לנו מראש מה יהיה עד אחרית הימים!"

- גם בדרשה זו לטובת תושבי ראש העין היקרים כבוד הרב שליט"א שוב מתייחס למגיפת השקורונה והחיסולים דרך הזריקות ('חיסוני הקוביד 19') ...

א] והרב מקרין להם על המסך מערוץ 12 שהשדרן מותח ביקורת על שהישראלים מתחסנים במשך כל שעות היום למרות שלא נעשה מחקר על בטיחות ויעילות ובעצם אנחנו הניסוי!!!

ב] ועוד סרטון של ד"ר ריאן קול, פתולוג, המספר שד"ר ארסו רמז שיש חששות על מס' גבוה של המתחסנים שמתו ולא מסכים לקרוא לזה 'חיסון' אלא 'חיסון מחקרי' או 'חיסון מזוייף!' ואפשר לקרוא לו גם הזרקת קרישי דם אונס במחט וכדו'.. והד"ר שואל: למה מזריקים רעל לבנ"א?! שגורם להיות חולים ואין זה חיסון. 

- הקהל מוחא כפים לד"ר.

והד"ר ממשיך ומספר שניסו לרמות אותם כשניסו את החיסון הזה, כי הספייק שנמצא בחיסון יכול לגרום נזק לריאות וכו' ומציג על המסך ריאות ומוח לאחר החיסון שנפגעו.

ושהחסינות הטבעית נהרסת בגלל ה'חיסון'... ולכן תאים סרטניים גדלו בעשרות אחוזים!!!

ומקרי המוות בעולם עולים! וניתחו רק פעם אחת לאחר החיסון למרות שהיו 11,000 מקרי מוות! והד"ר שואל: האם עושים צחוק? זה מדע? לא! זה עריצות רפואית...

והם מונעים לעשות ניתוח לאחר המוות ואומרים מראש שזה מהקורונה...

והד"ר מבקש שחייבים להפסיק זאת מיד!

- הקהל מוחא כפים לד"ר.

ג] והאם יש בדיקה לוראינט דלתא של ראש הממשלה נפתלי בנט?

סרטון נוסף על המסך בו מוקרן השואל שמצלצל לקופ"ח כללית החושף את האמת המטרידה שאין כזה דבר וראינט דלתא.

....

וכבוד הרב שליט"א חושף לראשונה את השיר החדש (הנושא את כותרת הדרשה) 'נאד נפוח' תוך כדי שמנתח את המילים – מדהים!

שיר: נאד נפוח

ראש ממשלה חדש נפתולי בוטן

קחו בוסטר בגלל שאני נותן

משקר לביידן 3 מליון לקחוהו

ולא זכר שגם זאת לא ישכחוהו

מה לעשות המחוסנים נפגעים

ואינם מבינים שהנוגדנים נעלמים.."

 

ד] סרטון נוסף, בו ראש הממשלה נ.ב. מגלה שאכן המזורקים הם שמאושפזים במצב קשה! לעומת הלא מחוסנים שמצבם הבריאותי נפלא כאילו שמורים בחדר...!

- הקהל מוחא כפים...

 

המשך השיר

"צריך להטעין גופם כמו בפלפון

ושכח מה אמר כשהיה בטירופון

 

פזמון:

אוי נפתולי בוטן מה יהיה סופך

קשה תהיה אחריתך יותר מראשיתך

אפילו הכיפלה לא תעזור לך

וכשיעיפו אותך וזה רק בגללך

 

נודע כי הינך סובל מטנטרום

והתפרצויות זעם מלא כלום

התנהגותך משולה לכזה ילד

המחשיב עצמו ממש לחכמי חלם

נצמד אתה מאד לשרה פיסטוק

המגבה את מעשיך ללא צידוק

בחרת בעבאס כיד ימינך

ומימינה פנית לצד שמאלך

 

פזמון:

אוי נפתולי בוטן מה יהיה סופך

קשה תהיה אחריתך יותר מראשיתך

אפילו הכיפלה לא תעזור לך

וכשיעיפו אותך וזה רק בגללך

 

מה יהיה איתך בוטן בוטן

כשאתה שולף שטויות מן המותן

זכור מה אמרת לפני חודש

כשעדין דברת על חופש

הטפת לביבי כמצביא פוטנציאלי

שתפתור כל בעיה איך שבא לי

אך התברר מהר מאד מאד

שאתה נאד נפוח שאינו נצרך יותר ועוד

 

פזמון:

אוי נפתולי בוטן מה יהיה סופך

קשה תהיה אחריתך יותר מראשיתך

אפילו הכיפלה לא תעזור לך

וכשיעיפו אותך וזה רק בגללך ...!

- הקהל מוחא כפים...

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואלת ראשונה: על ה'בדיקות'

הרב עונה: לא לעשות!

השואלת: אבל יש עבודה!

הרב עונה: לא צריך, שהם ישארו בלי עובדים נראה אם יחזיקו מעמד, וכפי שאכן היה כשההורים התנגדו לבדיקות בבתי הספר, וכך כשהציבור מתנגד הם מבטלים! ולא צריך לדאוג כי המחוסנים ימותו צ'יק צ'אק...

השואלת: אבל הערבים לא מתחסנים.

הרב ממשיך: הם לא נבדקים ואז אין אצלהם את השקורונה... כי זו המצאה 'מאומתים'... שסיפרו בהתחלה על הוירוס שהוא חכם ונבון שצריך מרחק של 2 מטר וזמן של רבע שעה (ראה שיר המסיכה) ואם לא – אז הוא תוקף בהוראת הממשלה...!

שואלת: אבל עבודה זה פרנסה?

הרב מסביר: הפרנסה היא מאת השי"ת! והרבה אנשים התחסנו בגלל העבודה ועכשיו לא תהיה להם עבודה כי ימותו...! 

שואלת: אז מה לעשות לילדים?

הרב עונה: ללמדם בבית כמו בתימן!

השואלת: מה עדיף לשמוע הרצאה או לקרוא תהילים?

הרב עונה: תלוי; אם ההרצאה מחזקת אותך – תשמעי, ואם התהלים – תקראי.

** בחור בשם דניאל מספר שלפני כ-20 שנה קיבל עצה מכבוד הרב שליט"א על זה שהוא לא מסוגל לבכות - ללכת לקברה של רחל אמנו ע"ה – ועדיין זה לא עזר.

ובעיה שניה שסובל כאילו רואה זבובים מול העינים, ונתבקש בזמנו מכבוד הרב שליט"א לקבל על עצמו לקבוע עיתים לתורה שעה 1 ביום! וכך עושה... ומודה לרב על הקבלה הזו ושמח בכך! וב"ה 20 שנה לא פספס אפילו פעם אחת!!

ומבקש ברכת הרב שליט"א שיזכה לבכות.

השואל טוען שאחרי כל הדרשה יש מי שיתבלבל כי הוא – השואל עשה כבר חיסון 3 ובגלל זה ילך למות, ולעומת דברי הרב שליט"א כביכול יש את דברי הרב קניבסקי...

הרב עונה: שהרב קניבסקי מעולם לא עטה מסיכה! (ראה'תגובת הרב אמנון יצחק לקלטת המבושלת של הרב קניבסקי המורה להתחסן למרות הסיכונים') וגם לא התחסן למרות ש'פסק' להתחסן ואיך תהיה הגנה מהשקורונה בפרט שהוא בקבוצת סיכון... כי יש את בני ביתו שמביאים את מטרד הבריאות 'המומחים' שמביאים נתונים...

אך כבוד הרב שליט"א מביא מהם שכך מודים על נזקי החיסונים, ומקרין על המסך איך שמודים בטמבלויזיה ש-100% מהחולים קשה - מחוסנים!

וכיום סימן רע (שהיה בעבר סימן טוב) אומר 'חשבנו' שבעצם מגלה שהעדר הישראלי היה כבשים בניסוי ובלי הסכמה מדעת וזה נגד קוד נירנברג (ראה 3 סרטונים בענין) כמו בגרמניה! שעל זה תלו את הרופאים בגרמניה!! שעשו ניסויים בבנ"א בלי הסכמה מדעת, ולכן יצא חוק: שאסור לחסן בלי להודיע את הסיכונים והסיכויים וצריך לחתום! וכאן עושים כמו בגרמניה בלי לבקש אישור בלי בדיקת אלרגיות ומחלות רקע... העיקר לתקוע את הזריקות כי יש בזה כסף גדול!!! פייזר הרוויחה 30 מליארד השנה!!! והולכים להרוויח עוד ועוד וכפי שאמר בילי הדבילי (ביל גייטס) הוקרן גם כאן- שהמטרה לדלל את אוכלוסיית העולם!

השואל מבקש שוב לדבר על תופעת הלה"טבים...

הרב עונה: שאין זו תופעה אלא אנג'דה של אלה הרוצים לעשות סדר עולמי חדש כדי שלא תהיה ילודה... רח"ל!

השואל אומר שאוהב לשמוע את הרב שליט"א אך יש רב א' מארה"ב ושמו י.מ. שואל למה הרב פוסל אותו? 

הרב עונה: תשמע מה הוא אמר עלי ואז תבין למה... (ראה 'הרב אמנון יצחק שליט"א משיב ליוסי מסרחי בענין הכתבה שהתפרסמה באתר 'חדרי חרדים'')

*** מארגן ההרצאה מאור גוזי מעורר את הקהל לתרום דרך ה'פדיון כפרות' כדי שיוכלו לארגן עוד הרצאה ב"ה בחודש תשרי תשפב' הבעל"ט.

ומביא חידוש יפה! כתוב "בַּחֲצֹצְרוֹת וְקוֹל שׁוֹפָר הָרִיעוּ לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ ה'" (תהלים צח ו) ועוד כתוב "עָלָה אֱלֹהִים בִּתְרוּעָה ה' בְּקוֹל שׁוֹפָר" (שם מז ו) וכתוב שלישי "וַה' עֲלֵיהֶם יֵרָאֶה וְיָצָא כַבָּרָק חִצּוֹ וה' אלקים בַּשּׁוֹפָר יִתְקָע וְהָלַךְ בְּסַעֲרוֹת תֵּימָן" – הרי שלפנינו יש את 'שופר – ארגון להפצת יהדות' עם גדול הדור התימני – 

- הקהל מוחא כפים!

כבוד הרב מספר שקיבל בקשה ממרילנד לברך, כיון שיש שם בלאגן גדול שמחייבים יהודים לעשות זריקות מוות! ומברך את המשפחה – שיזכו גם הם להנצל מהחיסולים ושלום בית אמיתי אמן

הקהל עונה: אמן!

*שואל אחרון: מספר שאשתו עברה ניתוח ל"ע ברגל, וצריכה לעשות שיקום אך הרופא מסרב לשקם בלי שתתחסן!

הרב עונה: זה אונס רפואי כיון שאינה חייבת להתחסן כדי להיות מטופלת וזו עבירה שצריכים להתלונן עליו!! ואם צריך גם להגיש תביעה אישית..!

ומבקש ברכת הרב שליט"א לרפואה שלימה והחלמה מהירה!

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לאולמי ריי המחודשים בראש העין: "תודה רבה לכם!"

הקהל מוחא כפים.

וכבוד הרב מחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידיים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה.

– וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); קיצור שלחן ערוך הרב גנצפריד, ספר החינוך, טהרת הקודש, מדרש תנחומא, תהלים, קופות צדקה, דיסק האנציקלופדיה האינטראקטיביתומאגר השו"ת הגדול בעולם - דיסק און קי, ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד, ברכוני ברכת המזון, קריאת שמע, כיפות, ציציות, סידורים, מטפחות, פרקי שירה, לקט תפילות לחגי תשרי, מיקס קליפים 2020 צפיה, וכשרות הבשר והעוף - שמע.

חשוב לציין: שהצוות היקר חילק לבקשת התורם את הדיסקים 'כשרות הבשר והעוף בימינו' חלק א MP3 (ראה אשכול) על כל כסא לכל משתתף שבא להרצאה.

להתראות!

הערב ב"ה בהרצאה בבני ברק 31-08-2021 .

 •    שיתוף   
 • תגיות:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת