טוען...

גדרה - 13 מידות. ו-3% מתחסנים עם הכוכב האדום
[כולל סיקור ותמונות]

 אולמי שנהב, גדרה
 תאריך פרסום: 21.06.2021

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בירושלים 09-06-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בגדרה

 

וכמפורסם בענין ביטול ההרצאה באופקים 17-06-2021 – ראה כתבה.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות בהרצאה זו, הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

                               

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות לתורמים הנכבדים ולע"נ הוריו מנ"ע.

הדרשה על הפסוק בפרשת בלק (במדבר כג כד) הֶן עָם כְּלָבִיא יָקוּם וְכַאֲרִי יִתְנַשָּׂא לֹא יִשְׁכַּב עַד יֹאכַל טֶרֶף וְדַם חֲלָלִים יִשְׁתֶּה.

ומספר כבוד הרב: השבת נשאלתי: 'למה הבורא בראנו בעוה"ז שנרד לפה ונחזור לשם, היה משאירנו שם ונותן מה שרוצה לתת מהתחלה?'

התשובה: הקב"ה רצונו להיטיב וההטבה הכי גדולה לברוא – האדם הנבחר מכל הברואים ומהמלאכים זה כשנתן לנו בחירה כמו לה' ואפשרות להתדמות אליו יתברך הכי קרוב שאפשר! כמו שה' נותן ולא נוטל כך נתן לנו את האפשרות להיות נותנים ולא נוטלים ובזה הכי קרובים לדמיון של הקב"ה "אֲ‍נִי אָמַרְתִּי אֱלֹהִים אַתֶּם וּבְנֵי עֶלְיוֹן כֻּלְּכֶם" (תהלים פב ו) וממש "וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי" (ויקרא יא מד) הרי שאנו יכולים להיות קרובים ודומים כמו שבראנו בצלמו כדמותו.

ועכשיו נבאר זאת לפי פרשות השבוע וזה יסתדר.

כי החובה המוטלת על האדם להדמות לקנו; 'מה הוא רחום? אף אתה!' הקב"ה משפיע עלינו ברחמים וכך אנו צריכים להיות רחמנים, ולומדים על גדלותו ורוממותו שאין להם ערך ושיעור מבחינה גשמית או רוחנית.

ובלעם בן בעור נביא אומות העולם מונה את שבחן של ישראל ואומר הֶן עָם כְּלָבִיא יָקוּם וְכַאֲרִי יִתְנַשָּׂא וזה רק שבח מועט על עם ישראל כי בכל אדם טבועים כוחות יותר גדולים – ונברא בצלם דמות תבניתו של הקב"ה, ובלעם מדמה רק לבעלי חיים, ואיך יתכן שלא הוטבע בנו כוחות יותר מבע"ח?

ואמנם מוצאים בבני אדם שהכילו כוחות יותר מבע"ח והתורה מספרת על אנשי מעלה שעפו יותר גבוה מנשרים! שהרי 3 עלו למרום; משה, חנוך ואליהו. כחנוך שעלה בחייו לשמים! ומשה רבינו עלה למרום! וחז"ל דרשו את הפסוק (קהלת ט יא) לֹא לַקַּלִּים הַמֵּרוֹץ – על משה שהיה עולה לרקיע כנשר! ואליהו הנביא שעלה בסערה השמימה! ויש מי שיותר רץ מצבי! ככתוב על נַפְתָּלִי אַיָּלָה שְׁלֻחָה (בראשית מט כא) והמדרש מספר: בשעה שרצו לקבור את יעקב אבינו במערת המכפלה עשו התנגד וביקש את שטר המכירה, אך היא נשארה במצרים, ולא איפשר לקוברו, ורצו לשלוח את נפתלי. וכתוב (שמואל-ב ב יח) וַעֲשָׂהאֵל קַל בְּרַגְלָיו כְּאַחַד הַצְּבָיִם אֲשֶׁר בַּשָּׂדֶה – שמהירותו שיכל לרוץ על ראשי שיבולים מבלי שישברו!! והשוו את גבורת ישראל לחיות כברכת יעקב לבניו (בראשית פרשת ויחי) וכו'. 

ומסופר על עוג מלך הבשן שעקר הר שגודלו 3 פרסאות ורצה להשליכו על מחנה ישראל, וראינו שבמבול הלכו מסוף העולם ועד סופו בשעה קלה! ותולשים ארזי לבנון בהליכתם! ואריות ונמרים היו חשובים בעיניהם כמו שער בתוך בשר! הכחות העצומים הגנוזים בטבע האדם – שעולה על כל היצורים – ולכן דורשים מכל ישראל להתאזר בכוחות המופלאים ולנצלם לעבודת הבורא.

כמ"ש בשחרית את המשנה (אבות ה כ): ''הֱוֵי עַז כַּנָּמֵר, וְקַל כַּנֶּשֶׁר, וְרָץ כַּצְּבִי, וְגִבּוֹר כָּאֲרִי, לַעֲשׂוֹת רְצוֹן אָבִיךָ שֶׁבַּשָּׁמַיִם". הרי שהטבע והמידות והכוחות האלה נמצאים בכל אדם ואדם ורק צריך להוציאם לפועל!

ואמנם רואים זאת בתחומים גשמיים כריצות אולימפיאדה וכדו' אבל מבקשים מהאדם שיעלה בכוחות רוחניים ויגיע למדרגה שידמה כביכול לקב"ה!

ובספר השיאים של 'גינס' שאמא הרימה משאית כדי להציל את בנה שהיה בעגלה!!! הרי שכח ההישרדות של האדם הוא לא יאומן כי יסופר. וכן מפורסם על אדם שגרר בשיניו מטוס!! הרי שכוחות אדירים יש והפוטנציאל נמצא – אבל לא יודעים ולכן לא מנצלים, אבל במקרים קיצונים מגלים שהם נמצאים.

אבל לא לזה נדרשנו, אלא שידמו הכוחות למידותיו יתברך כמ"ש ביג' מידות של רחמים (שמות לד ו): "ה' | ה' אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת" שבמידות האלה התורה מגלה לנו את הגבורות והנוראות של הקב"ה! והעולמות של טוב וחסד לאין שיעור שמקיפין את כל הבריאה כולה שה' מעניק לנו!

ולמה נאמר שתי פעמים שם ה'? ה' הראשון – קודם שיחטא האדם, והשני – אחר שחטא ועושה תשובה – אז ה' מרחם עליו! ולמה צריך רחמים לפני החטא? כי במחשבתו לחטוא – ונתבע גם על המחשבה! וה' רחום וחנון לפני שחטא. וכל מידה ומידה שאח"כ היא יותר גדולה ברחמים מהקודמות.

ועצום המרחק בין המידה הראשונה לשניה, שיש צורך להוסיף על מידת החסד והרחמים האלוקית הראשונה שמכילה את שם הוי"ה של הקב"ה שבו ברא את העולם כולו! שהרי עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה (תהלים פט ג) וה' לא היה חייב לאף א' שום דבר! כי לא היה אף אחד. והחליט לברוא עולם נפלא שלא חסר בו כלום! רק להתחסד עם הברואים...

....

וכבוד הרב שליט"א מפרט את כל ה-יג' מידות של הרחמים ואיך אנו בני ישראל נדרשים לקיים זאת הלכה למעשה!

....

המידה השלוש עשרה 'מִימֵי קֶדֶם' (מיכה ז כ); כאשר תמה זכות אבות מה יעשה? הרי אינם הגונים! והקב"ה זוכר ימי קדם, כנאמר (ירמיה ב ב): "זָכַרְתִּי לָךְ חֶסֶד נְעוּרַיִךְ אַהֲבַת כְּלוּלֹתָיִךְ לֶכְתֵּךְ אַחֲרַי בַּמִּדְבָּר בְּאֶרֶץ לֹא זְרוּעָה" שה' זוכר לנו אחורה! אלפי שנים!! גם אם לא יעזרו כל ה-12 מידות, יש עוד מידה, שזוכר ימי הקדמונים אהבה מקודם, ומרחם על ישראל! וזוכר את כל המצוות שעשו מיום שנולדו ואת כל המידות הטובות שהקב"ה מנהיג בהן עולמו ומכולן עושה סגולה לרחם בשבילם וזו המידה שכוללת את כל המידות כולן! 

כך גם אנחנו צריכים לתקן את ההנהגה עם בני אדם- אפי' אם לא מצאנו טענה מהנ"ל, צריך לומר: שהיו כבר שעה קודם שלא חטאו! ובאותה שעה או ימים קדמונים היו כשרים ויזכור הטובה שעשו בקטנותם ואהבת גמולי מחלב עתיקי משדים ובזה לא ימצא אדם שלא ראוי על שלומו ולרחם עליו!

וסגולתן: כמו שאדם מתנהג למטה – כך יזכה לפתוח את המידה העליונה ממש כמו שמתנהג ישפיעו עליו וגורם שאותה מידה תאיר בעולם!

הדרשה נמשכה כשעה וחצי! – כשהקהל מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "הבנו עכשיו הכל! אנחנו מחוייבים לזה, ואנחנו רואים שהמידות האלה מחייבות, וצריך לעבוד עליהן ואיך שנתנהג – כך יתנהגו איתנו מהשמים; תרחם – ירחמו עליך! תתאכזר? יתאכזרו עליך, וכהתנהגותך אתה מפעיל את המידות עליך, וכדאי לחזור על השיעור הזה הרבה פעמים וללמוד זאת היטב היטב ואז ב"ה יתברך נזכה ל-13 מידות של רחמים ונהיה מוגנים ממידת הדין שלא תפגע בנו לעולמים אמן!"

הקהל עונה "אמן!" מוחא כפים.

ובענין האקטואליה, אחרי הבחירות, על טיפשות האנשים, (ראה מהדורה 271 חלק ג' 01012סדר עולמי חדש - כ12 דקות - לארקן רוז בסיפור המטע של מיסטר גונס) והאמונה הטפלה והמסוכנת ביותר! שהרי לאף אדם אין את הזכות לפגוע באדם אחר! מסכימים?

הקהל: כן!

אז גם לא ניתן להעביר לאחרים או לקבוצה את הזכות הזו שמעולם לא היתה לנו.

ודוגמא לכך? על המיסים דבר שהממשלה לא הרויחה עליו כי לא עבדה בשביל כך, וכן הלאה...

 

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

 

* שואל ראשון (הכוכב האדום): על כמות המתחסנים לא רק 3% בכל העולם אלא 12%...

כבוד הרב עונה: מה המקור?

- מהאינטרנט...

- מי המפרסם?

- ארגון הבריאות העולמי

- השקרן הגדול!

- הקהל מחייך!...

- כשהיה רק 2,000 חולים הם אמרו שזה 'מגיפה!' וממתי זה כך? אלא מתוכננים לפי ה'סדר העולמי החדש'...

הבחור מתעקש על עמדתו וכבוד הרב מוכיח אחת לאחת עם ראיות ברורות ומוצקות, 

ובהמשך כבוד הרב מקרין על המסך את הראיון עם רוברט קנדי (ראה מהדורות 82-83) המתמודד בקונגרס ובסנאט ובכל המקומות הכי בכירים שאומר שכל הנ"ל רמאים ופושעים שצריכים להעמידם למשפט פלילי על רצח העולם!!!

ויש כ-280 מהדורות... 

שואל: אז למה המנהיגים הגדולים לוקחים חיסון?

הרב: פלצבו! וביבי נכשל בלשונו ואמר 'אל תתבלבלו ואל תתטעו...' כי לא כולם מקבלים את אותו בקבוקון...

וגם כשהצטלם על הנסיין הראשון בסוף הודה שזה היה בלוף! וזה היה רק פלצבו.

ועוד שקר: כשביבי הצטלם עם העבריין הערבי 'מס' המליון!' כשהלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) פרסמה באותו יום שחוסנו רק 400,000!!!

כי ביבי חתם הסכם עם פייזר ו-30 שנה חיסיון וכו'

ולמרות שגנץ מבקש מבנט לפותחן – הוא מתנגד!!! ובנט עושה עכשיו קבינט מצומצם לקורונה – כי יהיה יותר גרוע מביבי! והצילומים שלהם עם סימני 'הבונים החופשיים'... (ראה מהדורה 98 'קלפים של הבונים החופשיים').

השואל ממשיך לשאלה השניה: לגבי התיאוריה שדיברת בעבר,

הרב: איזה תיאוריה?

- של אלוקים

- יש לו חוקים? אז הוא קיים?

- קיים! ללא ספק.

- השאלה: בענין הכשרויות המזויפות יותר מהקורונה... כשר או לא?

- לא כשר.

- השואל נכנס באין כניסה בענין 'צער בעלי חיים' כשהרב עונה בטוב טעם ודעת ומפריד בין מה שענשה לבהמה לפני השחיטה לבין תהליך השחיטה עצמו כשנעשה כהלכתה ובכך זוכה לעלות ממדרגת בהמה למדרגת אדם ויכולה להגיע לתיקונה!

השואל הבא: מספר שעוקב שנים אחרי הדרשות של כבוד הרב, ובזכותו נחשף גם לרב דוב ברקוביץ (ראה שיעורים ממנו) ושואל מה ניתן לעשות כנגד האילומינטי והסדר העולמי החדש?

הרב עונה: להתנגד אליהם, ולהפיץ את הדברים שכבוד הרב שליט"א אומר בכל מקום! כדי שהעולם יעמוד כנגד הגזירות הרעות האלו, למשל גזירת החיסונים וכדו', עד שיעמדו לדין כל הפושעים העומדים מאחורי המזימה הזו!

בחור ישיבה מספר על סרטון שפורסם כנראה בערוץ 11 של המדינה, שכאשר המדינה משקה במי קולחין את הפירות והירקות מכניסים בפנים גם חומרים פסיכיאטריים... (ראה מהדורה 146 חלק א' פלואוריד - כמו היטלר במחנות הריכוז... גם בישראל!).

בחורה שואלת: איך אפשר לאהוב משהו שפגע בכבוד הרב שליט"א?

הרב עונה: קשה! אבל אפשר... (ראה סרטון 'האם ממשיכים לבחור במפלגת ש"ס?!' - על גבורת נפשו של כבוד הרב בסליחתו לכל עוקרי התורה ומבזי ת"ח)

וכבוד הרב מפרט: למצוא את הדברים הטובים שעשה בעבר, מידות טובות, לחשוב על הסובבים אותו, ואם את היית עושה בטעות אותו דבר היית רוצה שיאהבו ולא ישנאו לעולם! כי האדם לא הכי כשר ויש גם מישהו שלא מפסוט מאתנו, ואנחנו רוצים שיתרבו אוהבים ולא שונאים... ומהנקודות החיוביות מגיעים לאהבה.

שואלת אחרונה: טוענת שמרגישה שכבוד הרב הוא המשיח, ומבקשת שיתגלה...

הקהל מוחא כפים.

כמובן שכבוד הרב שולל זאת 'שטויות! ואסור להגיד שטויות' , כי הרי ידוע שהמשיח לא יודע שהוא המשיח.

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל שבא לאולמי 'שנהב' 'ברוכים תהיו להשם!'

הקהל מוחא כפים.

ומחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה

– וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א מאציל מברכותיו על המשתתפים 

וגם בהרצאה הזו כבוד הרב מפרסם על 'מארז צניעות: כדת משה וישראל!

ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *דיסקים, *ספרי קודש (חמשה חומשי תורה / חפץ חיים / טהרת הקודש - ב' חלקים / ספר החסידים / שומר אמונים / פלא יועץ / קיצור שלחן ערוך גנצפריד / בן איש חי הלכות / תהלים כיס קטן / ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד / החינוך / סט משניות / ברכוני ברכת המזון וקריאת שמע) * קופות צדקה, *הדיסקונקי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!'. 

להתראות! 

בהרצאה הבאה מחר! ב"ה בבני ברק 23-06-2021.

 •    שיתוף   
 • תגיות:

הרצאות קרובות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

 • 19.02 08:26

  כבוד הרב שליט"א היקר שלום וברכה! שבוע טוב ומבורך! רציתי לשתף את כבוד הרב ולזכות את הרבים אם כבוד הרב שליט"א יראה לנכון. הבן הקטן שלי חלה (ל"ע) יום חמישי האחרון . והחלטתי לתרום 180₪ ל: 'שופר' לטובת סבב הרצאות בארה"ב 2024 לרפואתו ובאותו רגע עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב) לא הבנתי מהיכן זה צץ כי נתתי לרפואתו אבל לא יחסתי לזה חשיבות מיוחדת. במוצאי שבת קודש הבנתי למה עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" הבן הקטן שלנו ניצל מחנק!! ישתבח ויתעלה שמו של הקב"ה בכל העולמות כולם! באנו לעשות הבדלה, והבן הקטן היה בלול שיחק. בעלי היקר בא להדליק את נר ההבדלה והנר נכבה כמה פעמים ותוך כדי התעסקות אני שומעת את הקטן שלי משתעל וזה לא נשמע חריג כי הוא חולה ואז השיעול נשמע מוזר והבת הגדולה ראתה בניסי ניסים שיש לקטן משהו כחול בפה. מיד תפסתי את הקטן בסייעתא דשמיא בעלי ואני הצלחנו להוציא לו מהפה חלק מצעצוע שכנראה אסף מהרצפה מתוך הלול ושם בפה. כהכרת הטוב להשם יתברך תרמנו שוב 180₪ לזיכוי הרבים ל: 'שופר' - ארגון להפצת יהדות. רצינו לומר גם 'תודה!' אין סופית להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמאפשר לנו בזכות פועלו האדיר להיות שותפים לזכות ולזכות ולהרוויח חיים גם בעולם הזה ויהי רצון שנזכה גם לחיי העולם הבא! יה"ר שתבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות ובתשובה שלמה לכלל ישראל וגאולה ברחמים השנה אמן ואמן!

 • 19.02 08:24

  ישר כח! לרב שליט"א על השיעור בוקר חלק גדול מהדברים שכבוד הרב דיבר זכיתי לקרוא בשבת בילקוט מעם לועז פרשת תרומה.

 • 19.02 08:23

  כבוד הרב! תודה רבה על הזכות להיות בצילך כל השבת (פרשת תרומה בירושלים) זה 'מעין עולם הבא!' אי אפשר להסביר את זה הרב ניצל כל זמן לתורה ולתפילה! וזכינו להיות כל הלילה בלימוד - שזה דבר נפלא כשלעצמו!! ב"ה הגענו מרכסים לירושלים למרות שאשתי סגרה על דירה אבל השי"ת רצה והמשכיר ביטל ברגע האחרון! אני לא יודע מאיזה סיבה אבל זכינו לפחות לחשמל כשר! בגלל שהגענו בקראוון הכל היה בסולארי וגז. שבוע טוב ומבורך מורי ורבי!

 • 15.02 21:02

  כבוד הרב שליט"א, ב"ה 'עבדול כרים' מסדרת השיעורים 'הייתי שם במצרים' (shofar.tv/lessons/16558) חוסל! סוף כל סוף ("כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'" - אמן! שופטים ה, לא).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים