טוען...

הרואה גנב ומחריש, גם הוא גנב! | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 27.02.2017, שעה: 08:26

הורדת MP4 הורדת MP3


"אם ענה תענה אותו כי ימצאו כי יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו". דוד מלכנו בתהילים סב אומר: "אחת דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי". מידת בשר ודם אינו יכול לשמוע משני בני האדם כשהם צועקים כאחד. אבל מי שאמר "ויהיה העולם" אינו כן. אלא אפילו כל באי עולם צועקים לפניו, הוא שומע צעקתן.

עד כאן מהילקוט שמעוני תשפג.

בשר ודם שאינו יכול לשמוע צעקתם שני בני אדם, אין הפירוש והמשמעות החיצונית של השמיעה היבשה. אדם יכול לשמוע כמה קולות ביחד. שכן כלי השמיעה של האדם מסוגלים לקלוט הרבה צעקות וקולות גם יחד. אלא מדובר כאן על השמיעה הפנימית לגבי ההרגשה וההשתתפות בצער הזולת עד החדירה ללב של העני, להיות כחלק מהמצטער בעצמו ולא רק לעשות את מעשה הצדקה בלבד. אלא גם להרגיש בטעם המר של העני. ההרגשה והמחשבה בשעת מעשה. לזה אינו מסוגל האדם לשני האנשים בבת אחת. גם לגבי אחד אני אומר שלא יודעים להרגיש.

זאת אומרת, אדם מתעורר מצעקתו של הדל ומיד הוא שולף מכיסו ונותן לו צדקה. זה מעשה קוף בעלמא. צריך שאדם ירגיש את הצעקה שלו, דהיינו, להכניס לתוך תוכיותו ולהרגיש כמותו את ההרגשה שיש לו. זה נקרא "שמוע צעקת דל". שומע לא בשמיעה חיצונית, כמו שאנחנו אומרים "שמעתי, הבנתי". שמיעה שהיא הבנה פנימית מה קורה אצלו, מאיפה זה בא, עד כמה המצב שלו הוא כזה וכזה. אז באחד זה קשה מאוד, בשנים שצועקים בבת אחת, אדם לא יכול למקד את רגשותיו להכנס לתוך תוכיותו של כל אחד מן הצועקים ולהרגיש את רגשות של כל אחד ואחיד בנפרד, אין דבר כזה! אדם לא יכול. ה', אם יצעק כל העולם במינונים שונים מסיבות שונות, על השניה כמו שאומרים, תוך תוכיותו הכל גלוי לפניו.

ואף לגבי יחיד, אין לבשר ודם הכלים המתאימים כמו שאמרתי, להרגיש בצער המדוכא. אלא אם כן יפשוט מעליו את כל צרכי עצמו, כי אדם כל הזמן תלוי בעצמו מה שהוא צריך, מה שהוא מרגיש, מה שהוא לא רוצה לחוות, מה שהוא כן רוצה... אז הוא אומר: אלא אם כן הוא יפשוט מעליו את כל צרכי עצמו, ישכיח מלבו לרגע את אהבת עצמו, ואז יוכל להשקיע ראשו בצערו של עני, להתרכז בכל חושיו, לטעום את הטעם של העני ולחשו בכאבו. אז יכול להיות חדור במכאובי העני עד כי ידמה כאילו היסורים פגעו בו חס ושלום.

היה פעם רב שקראו לו הרב לאוין, הוא היה פוקד את האסירים, והוא היה ממש חי וחווה את מה שהם עוברים. היה מתמסר לאסירים שנמצאים בכלא. זאת אומרת הוא ויתר על הרגשות שלו והכל, כי אדם רוצה להיות נינוח, בלי בעיות, אנשים מחפשים שיהיה להם שלווה ושקט, מנוחה, ובן אדם שמוכן ללכת ולבקר ולראות כל פעם בצרות, במצוקות, בחולאים של אנשים אחרים, אז ודאי הוא צריך לוותר על הצרכים שלו, על הרגשות שלו, אחרת הוא ירגיש?!

הרי כשבן אדם רק צריך לעושת משהו, הוא כבר חושב "יו, זה יטריח אותי, אני צריך לעשות ככה... אני צריך ככה", כבר צרכי עצמו עולים וצפים לפניו כדגי להמנע, מחפש עצה איך לא להסתבך יותר מידי ולהתחייב, כאילו בוא ניתן מה שצריך, נגמור, שלום! מכיר את זה, נכון?

אז אמרנו שצריך להשתחרר לגמרי מכל צרכי עצמו והכל בשביל שיוכל להרגיש. וכפי שפיר שרש"י זכרונו  לחי העולם הבא, על הפסוק: "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך", תסתכל כאילו אתה הוא העני. "את העני עמך", זאת אומרת, "העני הזה עמך", פירושו כאילו זה אתה. ע"י התבוננות וההסתכלות הוא מושך על עצמו את כל מכאוביו וצרותיו של העני הצועק וכאילו כל המכאובים נמסכים בבשרו ובדמו ממש, ונעשה שותף לצרותיו של העני הנדכא. עד שלב העני הצועק ולבו של שומע על הצעקה, מתמזגים לאחד, ברגע זה נעשה גם הוא עני. ואין כאן שני גופים, אלא גוף אחד הסובל ליסורים.

 מה אתם אומרים, אפשר להגיע לדרגה כזו? מה אתם אומרים? אתם מכירים מישהו שיכול להגיע לדרגה כזאת? לא אומרים הא? מישהו מכיר דוגמה כזאת.

אני מכיר דוגמה כזאת? האמהות שלכם. שהם שומעות את הילד בוכה, איך הן מרגיעות אותו! "מה, מה מאמי? לא, לא אל תבכה..", יותר אני חושב אפילו ממה שהוא בוכה, הרי הוא עושה הרבה הצגות, יותר מה שהוא בוכה, הם חוששים לבכי שלו ממה נובע והכל והם נכנסים לתוך.. "איפה כואב, איפה...", לא נרגעות! הן נכנסות ישר לתוך תוכיותו, להרגיש מאין זה בא ולמה זה קורה ועד שיהיו בטוחות שנרגע וזה והכל בסדר וזה וזה. אז אפשר לבקש מאדם דבר כזה.

אבל כלפי חברו קשה מאוד שבן אדם יגיע לדרגה כזאת. אמא כלפי ילדיה זה ודאי. הרי אנחנו יודעים שהורים לפעמים מוכנים למסור את חייהם להציל את ילדיהם. אז זאת אומרת... וי שפה וויתור על אנוכיות לגמרי! זה מה שדיברנו פה, שאדם צריך וותר על צרכי עצמו וכו', כדי להכנס להרגיש צרתו של חברו. ואם הוא מוכן גם לשלם בחייו תמורת זה, אז ודאי שהוא הגיע לדרגה הזאת. אבל באמהות שלנו אנחנו רואים שככה פני הדברים. אז זאת אומרת, יש בנו את היכולות והכוחות אם נדע להפנים את השיעור הזה. אם.

בספר "אבן שלמה" של הגאון מוילנא, בפרק ה', הוא כותב אודות תלמיד אחד שהיה חכם ואיש מדע, הצטיין בחקירותיו, בחוכמת הרפואה, והיה מתעמק במהותה של מחלה ידועה עד כדי הזדהות ממש. וכל כך הפעילה המחשבה את הגוף עד שהוא חלה באותה מחלה.

וכן אחד שקרא בעיתונים על כלב שנשך לאיש. הקורא התרשם מן המקרה הזה וכל כך נכנס לליבו, עד שתקפה אותו המחלה הנגרמת מנשיכת הכלב בלי כלב. קיבל כלבת בלי כלב.

זאת אומרת, יש יכולת באדם עד כדי כך להזדהות ולהגיע לאותה רמה שיפעיל עליו בכח המחשבה יפעל עליו בדיוק אותה פעולה. אז זאת אומרת, רואים שזה לא עניין של חיידקים ווירוס וזה וזה עובר ובלי זה לא, אדם בשכלו, בהכרתו, במחשבה, יכול להביא עליו את המצב הזה או הפוך, מצב של שמחה ויציאה מדכאון. הכח של המחשבה הוא עצום!

אבל זה ייתכן רק אם הוא מתאמץ לשמוע את צעקותיו של עני אחד. חזרנו לדוגמה הראשונה. אז יש בידו להתרכז בכל כלי חושיו כדי להרגיש בצער. ולשמוע את הצעקה הפנימית הבוקעת רקיעים. אבל ברגע שהוא שומע עוד צעקות של עניים אחרים, והא מתעסק לבוא לעזרתם, הרי הוא באותו רגע הוא מפסיק לשמוע וניטלת ממנו שימת הלב לעני הראשון. כלי מחשבתו ולבו אינם מסוגלים לפעול ולהרגיש כמה צעקות ברגע אחד. הלב אינו מסוגל לפסוח על שתי סעיפים.

יש נשים שבחרו תפקיד בחיים להיות אחות. אחות רחמניה. פעם היו קוראים לזה אחת רחמניה, ובדרך כלל מטפלות בחולים והן צריכות להיות בעלות רחמנים. כמה אתם מכירם היום אחת רחמניות? מרוב חולם הן כבר מרימות את הקול על החולה!

שלא לדבר על מה שראו עכשיו בבתי אבות, איזה מכות הם מרביצים לזקנים. אז זקן, זקן בן 90 לא יכול לזוז, מנערים אותו ככה, הוא אומר איזה מילה נותנים לו מכה בראש... מה זה עושים להם, ה' ירחם! כורכים אותם, חוץ מכבודכם, בשני טיטולים, למה? שאם ירד אז יספג בשני ולא יצטרכו להחליף, בינתיים הוא נשאר עם כל זה, ואתם ידועים נהיה מה זה ה' ירחם איזה שרפה ואיזה... מה זה?! פשע! פשע! אין השגחה, אין כלום. כאילו שק תפוחי אדמה. וזה תפקיד של אנשים שצריכים להיות רחמנים.

בזמן שהציבור שרוי בצער, אל יאמר אדם "אלך לבתי ואוכל ואשתה ושלום עלי נפשי". אלא יצטער עצמו עם הציבור. שכן מצינו במשה רבנו שציער עצמו עם הציבור. שנאמר: "וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה". וכי לא היה לו למשה כר אחד או כסות אחת לשבת עליה?! אלא כך אמר משה: "הועיל וישראל שרוין בצער, אף אני אהיה עמהם בצער". גמרא בתענית יא. ובשאלתות, סדר האזינו, סימן קסג גרס: ואף צדיק גמור, צריך לצער עצמו עם הציבור שכן מצינו במשה.

אז מפה למדים שצדיקים צריכים להצטער עם הציבור כמו משה רבנו. ולכאורה הוא מוזר הדיוק, "ואף צדיק גמור", השכל גוזר ההפך מזה. דווקא צדיק גמור יש לו להרגיש ולהשתתף בצערם של ישראל. שכן הצדיק הוא בן חורין מאהבה, מאהבת עצמו, וקל לו יותר ליטול חלק בצערו של הציבור. אז מה יש לו לזרז את עצמו להשתתף בציבור בצער שלהם.

מה זה "ואף צדיק גמור"? כאילו הוא לא היה אמור, הוא לא היה מוכן, אז אומרים לו: "תשמע, גם אתה! גם אתה!". מה גם אתה? זה הכי פשוט שהוא.. הרי הוא תלוש מאהבת עצו. אחד שאוהב את עצמו זה צדיק גמור? אחד שלא משקיע בשביל הזולת, בשביל הרבים, בשביל הזה... איך הוא צדיק גמור?! אז מה זה שצריך להגיד לו "ואף צדיק גמור"? מה יש לזרז אותו להשתתף בצער? צריך היה לומר להפך: ואף הפשוטים צריכים להתאמץ לחוש בצער הציבור. צדיק גמור פשיטא.

אולם לפי הרעיון שהבאנו כאן, דוקא הצדיק יש לזרז. למה? הצדיק מסור לטרדות הציבור ולבעיותיו. . הוא שומע צרת רבים. מאזין לשעות עניים ונצרכים, ציבור רב עומד ליד פתח ביתו, ולכל אחד צרות משלו. לבבות שבורים ונדכאים מתגלים לפניו, ומרוב בעיות שיש לפניו ועליו לפתור אותן, עלול הוא להפסיד רכות הלב והשתתפות צרות הכלל שהוא מתרגל אליהם. כמו האחות הרחמנייה. שהיא כבר לא מרחמת. היא מרחמת על עצמה מרוב חולים.

ועל כן, הזרוז והאזהרה היא דוקא לו. דוקא הצדיק הנושא בעול הרבים ומטפל בעניינים ובמעשים הגדולים בכל יום, דוקא הוא מוזהר שלא יאבד ע"י הטרדות הרבות את ההרגשה והשתתפות בצער, את כח העיון וההתייחסות לשמוע את צער הצועק של כל אחד ואחד.

וממי אנו לומדים? ממשה רבנו, עליו השלום. שאף שהיה סמל ומרכז האחריות של הציבור, מנהיג מוקף ומוטרד מענייניהם, מכל מקום לא נעלמה ממנו ההתעוררות המיוחדת של השתתפות בצער במאורע של עמלק ומלחמתו.

אמר ליהושע תלמידו: "בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק, מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי". פירש הרמב"ן, זכרונו לברכה: למה כתוב שהוא יעמוד על ראש הגבעה? כדי שיראה את ישראל הנלחמים וישים לבו עליהם לטובה. זה לא דומה שאדם יושב באוהל ומתפלל עליהם למי שנמצא, כמו שאומרים בשדה המערכה, רואה מה קורה ואז מתפלל עליהם וכו'. אז למה לו לעלות להר גבוה? וכי הוא לא יכול להתפלל עליהם בלי שימת העין, באוהל? אלא מכאן משמע כמה גדולה העצה לקרב אל החוש ולעורר את הלב ע"י שימת עין. כי כך מתקרב הלב אל לבו של השרוי בצער. ואפילו משה רבנו, שהוא אוהב ישראל מאין כמוהו, השתמש בעצה זו, והוא עלה דוקא אל ההר לראות את בני ישראל, שהם עומדים פנים מול פנים מול השונאים, לראות בעיניו את הנלחמים מול העמלקים הרשעים והאכזריים. וכשישווה לנגד עיניו את התמונה כיצד נפש ישראל עומדת בסכנה, אז מתרוממת תפילתו והוא כולו צער, כאילו הוא עצמו ניצב בתוך המלחמה. משה מתפלל על אחיו בראותו את צרותיהם, נעשה שותף לצערם, כאילו הוא עצמו לקוי במכאובים.

ועכשיו נבין את הפסוק, כתוב: "ויחל משה את פני ה' אלוהיו", מלמד שאחזו אחילו אש. של עצמות. "ויחל" מלשון אחילו אש. כמו שאדם עובד מצב של חלחלה, אבל של אש.

וכן אמר דוד: "ואני בחלותי לבושי שק". וזאת כשהיה מתפלל על החיים והשלום של אחיתופל האויב שלו. דוד המלך התפלל עליו, על האויב שלו עד שחלה בעצמו. מרוב שהיה אכפת לו. "ואני בחלותי לבושי שק". רק לב טהור יכול להזדהות בצער חברו, ואפילו בצער השונא שיורד לחייו. איזה מדרגה! דוד המלך עליו השלום. אתם שומעים מה מדברים אתכם?

אדם שהוא מעליב את חברו אינו מרגיש את הכאב של הנעלב, אינו שומע את האנחות הצועקות, ולכן מוסיף עוד להעליבו ולענותו עינוי על גבי עינוי. התורה אמרה בפסוק שפתחנו: "אם ענה תענה אותו". כתוב פה כפל עינויים, כפל לשון. לו הייתה לו אוזן קשבת לשמוע את הנאקות שלחברו בודאי לא היה שונה ומשלשל את אכזריות לבו. ואף אם קורה שאדם כן שומע צעקת חברו, אז הוא שומע רק צעק אחת בלבד. אינו מסוגל להבין ולהרגיש את הקולות החזקים הצפונים וכרוכים בצעקה אחת. שהרי בצעקה אחת של עני כוללות בה צעקות רבות. נתנו פה דרשה על זה, על כמה צעקות יש בכל...

ממשיך הפסוק: "כי אמצאו כי יצעק אלי". עוד פעם כפל לשון. הקב"ה מבין בין הקולות והזעקות הכפולים ומבדיל בשינוי המכאוב ובהבדלי הגוונים, הוא שוקל את העוני ואת הקולות המעונים אם רב ואם מעט. מה כתוב עוד פעם כפל לשון? כתוב "שמוע אשמע צעקתו". אתה עושה "ענה תענה", הוא "צעק יצעק", ואני "שמוע אשמע". וצעקה אחת הוא שומע פעמיים. שומע פעם ועוד פעם. שכן יש בצעקה אחת שתיים. צעקה כפולה. עלינו ללמוד ללטש את הלב.

יש לנו כלל: "כל המרחם מרחמים עליו משמים". כדאי ללמוד את זה. כי מי שמרחם ירחמו עליו משמים. אתה משקיע בעצמך, אתה משקיע בעצמך. מי לא רוצה שירחמו עליו מן השמים? לפעמים יש גזרות שהוא לא יודע אפילו על מה ולמה. והם עומדות להיות ניתכות על ראשו ומן השמים מזמנים לו מקרה, והמקרה הזה יכול להציל אותו. איך יציל אותו? כי פונה אליו משיהו באיזה עניין משהו והוא מרחם עליו, וכל המרחם מרחמים עליו מן השמים. עצור! לא לצאת הוא ריחם, הוא ריחם?  עכשיו אנחנו מרחמים. כדאי. כדאי ללמוד את זה.

עלינו ללמוד, ללטש את הלב, לשמוע, להאזין ולהבין את הצעקות והכאבים של בני האדם. לא צריך להגיע עד כדי צעקות, אנחנו מדברים כבר בגוזמה, כן, שאנשים אפילו את זה לא שומעים. צריך להבחין גם לפני שאדם צועק. אבל רואים על בן אדם, רואים יש לו זעקה בלב, רק הוא לא יכול להגיד או שהוא מתבייש או שהוא  פוחד איך שיתייחסו, וזה, ואולי לא יגיבו והוא התבזה וככה.. צריך להיות חכם בשביל להרגיש, אבל אם כבר צועק ואתה לא מרגיש, זה לב של אבן.

עלינו ללמוד ללטש את הלב, לשמוע ולהאזין ולהבין את הצעקות והכאבים של בני האדם. ולא רק צעקה אחת, אלא לשים לב ולהגיש באיכות, איכות הצעקות הרבות הצפונות בתוך כאב אחד. וכל שכן שיזהר אדם מלצער את חברו או לגרום לו עוגמת נפש כלשהיא. קודם דיברנו שהוא צועק בגלל שיש לו בעיות עם עצמו או סביבתו או מצבו, בלי קשר אליך, שם מזהירים אותנו, דיר באלק! שלא תהיה אתה הגורם. שלא תהיה אתה הגורם! כל שכן שיזהיר אדם מלצער את חברו או לגרום לו עוגמת נפש כלשהיא. ויש למחות באלו המצערים ולתבוע את קלונם וחרפתם של הנעלבים. דהיינו, צריך להיות לימין הדל, לימין החלש. יש כאלה נהנים שיש אנשים רבים עומד מהצד להסתכל איך זה יגמר, מה יהי פה. אבל יש כאלה שנכנסים ובגופם חוסמים אם יש קטטה או משהו כזה. יש כאלה גם. ברוך ה' יש. לא אלמן ישראל.

אבל תשמעו מה כתוב: יש למחות באלו המצערים, ולתבוע את קלונם וחרפתם של הנעלים. כמו שכתב הרב אבן עזרא על הפסוק "אם ענה תענה", אם אחד יענה ואין עוזר,העונש על כולם. שמעתם?

ידוע מעשה, סיפרנו אותו, על האר"י הקדוש שאמר פעם לתלמידו שעומד להיות ארבה. ארבה ומד להגיע ולאכול את הכל. לא ישאר מה לאכול.  אבל אמר להם כל זה בגלל שיש עני אחד שצועק לה' שא אחד לא מבחין בו ולא כלום, והקב"ה החליט להביא ארבה. כולם לא דואגים לעני, כולם יקבלו עונש ולא יהיה לאף אחד לאכול! ואז הוא אמר לרוץ מהר לתת לו כסף, ורצו אליו ובאמת ראו שהוא מתפלל ובוכה ובוכה, הוכה, בוכה לפני ה'. ואמרו לו: "די, די תפסיק, אתה  גורם אסון". נתנו לו את הכסף, הוא נגרע, ואמרו לו תבקש, תמחל, תמחל, תמחל. וראו אח"כ שארבה הגיע ועשה תפנית והלך לים וזהו.

בדיוק מה שאמר פה האבן עזרא. שאמר בפסוק "ענה תענה". אם אחד יענה ואין עוזר, העונש על כולם. שמעתם?

וכן כתב בעל התורים: "אלמנה ויתום לא תענון", "תענון" לשון רבים. "אם ענה תענה" לשון יחיד, אז למה הוא אומר בלשון רבים ואומר בלשון יחיד? לומר שכל ישראל ערבים זה בזה. שאפילו אם עינה אחד, כאילו עינה כולם. ישראל ערבים זה לזה!

עכשיו תבינו את השתיקה בשעה שעשו לי מה שעשו ושתקו כולם, מה הדין שלהם.

ובפרשת "קדושים", תשמעו דבר מדהים! נוגע לנו מאוד מאוד! על הפסוק: "לא תגנבו", אומר הרב האבן עזרא: למה לשון רבים "לא תגנבו"? מה תמיד זה גונבים ביחד? תמיד גונבים רבים? מה כתוב בעשרת הדברות? "לא תרצח", "לא תגנוב, "לא תנאף". לשון יחיד.

למה פה כתוב "לא תגנבו"?  טעם אומר האבן עזרא: כי הרואה ומחריש גם הוא גנב.  הרואה אוכל נבלות ומחריש, גם הוא אוכל נבלות וטרפות. האבן עזרא אומר: מה הטעם לא תגנבו? כי הרואה ומחריש גם הוא גנב. וכי יכול האדם לעמוד באדישות ובקרירות ולראות איך דם חברו נשפך בקרבו, והוא מתכווץ מכאב ומתפתל מיסורים וישתוק? איך יכול אדם להיות אדיש כזה? אם הוא עושה כן, הרי זה סימן על רוע לבו ואטימות אוזניו לגבי צער האדם. רע לב.

שמעתי פעם חכם שאומר שאוכלים נבלות וטרפות ומאכילים נבלות וטרפות, אז שאלו אותו: "אז למה הרב לא אומר? למה לא מפרסם ברבים?" אומר: "מה אכפת לי!". זה בדיוק מה שכתוב. רע לב זה צריך להיות. אתה יודע שאתה יכול להציל אנשים, אפילו שלא ישמעו לך, אתה רואה אחד רוצה לחצות את הכביש ואתה רואה שמכונית יכולה לדרוס אותו, אז אתה צועק. יעזור או לא יעזור את הלא יודע, אבל אפשר לראות ושאננות אדם שהולך להידרס ואתה לא תפלוט צעקה אם אתה לא יכול לגשת אליו ולהציל אותו. אדישות. איך יכול להיות דבר כזה?! בני ישראל רחמנים. "מה אכפת לי". מה זה "מה אכפת לי"?

מי שרואה גנב ומחריש, גם הוא גנב.  

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 02.06 15:24

  רציתי להודות לרב על הברכות שנתת לי השמיעה באוזן חזרה והיתה לי הצלחה גדולה בעבודה החדשה הרבה הרבה תודה והשם ימלא כל משאלות ליבך לטובה ...אמן..

 • 28.05 15:01

  רבנו היקר והקדוש והחשוב מכל ,בוקר טוב . שוב אני כותבת לך ,ושוב מודה לך מתוך אלפי התודות שכתבתי לך עד היום . בסוף ההרצאה באילת  שהבן שלי היה על הידיים שלי וביקשתי ממך ברכה, שהדיבור שלו ישתפר ,הסתכלת עליו וברכת אותו , דוד שלמה בן 5 מדבר ,אבל לא כמו בן 5 ,והבוקר התעוררנו  לקחתי אותו לעשות נטילת ידיים והילד בירך על נטילת ידיים לבד ,התחלתי לצעוק משמחה ואמר לי אמא את שמחה .. ממש נס משמיים ,ברכה אחת שלך שווה כמו אלף ברכות ,!!!נס גלוי  ממש .!!!

 • 10.05 00:48

  שלום כבוד הרב ממש לפני כמה דקות יצאנו מרשב"י זיע"א ועצר אותנו שוטר שהתעקש לתת לנהג דוח ישבתי מאחורי הנהג כשראיתי שהוא מתעקש לתת דוח ביקשתי שבזכות רשב"י יעזוב אותנו אפילו בלי אזהרה יצאתי לדבר עם השוטר בתוך הדברים שאל לפתע מי הרב שלך עניתי בגאוה הרב אמנון יצחק לפתע השיחה הוסטה מהדוח לעל הרב ואמר אני דרוזי ושומע את הרב אמנון כל הזמן כבר הרבה זמן זה הרב שמדבר לעניין מדבר עמוק בלי פשרות וכו ובסביבתי עוד הרבה דרוזים שומעים את הרב, אמר ששמע את הרב עונה על שאלות באמונה לחילונים (ואף ציטט חלק) יודע מהנושא של הבשר ועוד וגם אמר שהוא השפיע על חברים שלו יהודים לשמוע את הרב שהתחילו להשים ציצית ולהתחזק בקיצור שלח אותנו הבית אפילו בלי אזהרה ואמר שנגיד לרב שלא קיבלנו דוח בזכות שהוא אוהב את הרב ושמח שאנחנו תלמידים שלו תודה רבה לכבוד הרב אוהבים מאוד ❤ ושמחים לראות שיש אנשים שעוד מבחינים לראות מי הוא איש אמת

 • 08.05 13:14

  כבוד הרב שלום, לפני כשבוע פניתי אליך לברכה שתברך אותי לקבל אישור לעבור ממקום עבודתי ורשמתי שתברך אותי שעוד השבוע אקבל אישור והיום קיבלתי,תוך שבוע.ברוך ה'. תודה רבה הרב הברכות שלך חזקות !! שה' יברך אותך לאריכות ימים בריאות, שמחה, הצלחה, ונחת🙏🏻

 • 05.05 14:10

  כבוד הרב, תודה רבה על הברכה ברוך השם הגענו לשלום. פגשתי יהודי אחד חסיד במטוס אמרתי לו שאני תלמיד של הרב אמנון ואז הוא סיפר לי שאבא שלו לפני כ 40 שנה היה חילוני גמור והיה בהרצאה של הרב , והרב קרא לו ושאל אותו שאלה עם הבונבוניירהה... (השאלה המפורסמת) אותו רגע הוא חזר בתשובה והתחיל להחזיר בתשובה את כל המשפחה שלו, והחזיר את ההורים האחים דודים בני דודים ועוד.. והבן שלו שדיבר איתי פה מחזיק כולל חצות מעל 50 אברכים. ואמר לי בהתרגשות כל זה של הרב אמנון !!! וכל המשפחה והדודים זה שהם חרדים היום זה בזכות הרב אמנון יצחק, ואפילו הרב אמנון לא יודע איזה עולם הבא יש לו!!! ואחרי כשעה ניגש אלי עוד חסיד מבוגר ראה שאני לומד ושאל איזה ספר והראתי לו וראה מדבקה של שופר בפנים ואחרי זה שאל איפה אני מתפלל אמרתי לו בבית כנסת של הרב אמנון יצחק אמר לי טוב מאוד טוב מאוד אני שומע את הקלטות שלו כל הזמן.

 • 03.05 14:16

  רבי ומורי, אני רוצה לשתף את כבודו, בישועה שקרתה לי ברוך השם היום. אז ככה: אני בשנה שעברה התפניתי לבית חולים בעקבות גירודים חזקים בשתי הרגלים עד זוב דם הייתי מגרד! ולא הייתה הבנה נכונה בין הרופאת משפחה שלי לביני, בסופו של דבר, זה הגיע למצב שבית חולים רוצים לתבוע אותי בהוצל"פ כי באתי בלי הפנייה, הגשתי ערעור על זה, ודחו אותו! אמרתי לעצמי: "אם זה מה שהשם גזר אני מקבל באהבה" ואמרתי מזמור לתודה! והיום התקשרה אלי זו שאחראית על התביעות של הבית חולים, ובשורה בפיה שאחרי מאמצים וכו.. היא הצליחה לשכנע את הבית חולים לוותר על החוב!!! אני מודה לרב שמלמד אותנו שהכל לטובה !!!

 • 03.05 00:09

  ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שזיכה אותנו לחסות בצילו של כבוד הרב ביקשתי את ברכת הרב למציאת דירה קרובה וזולה אחרי שחיפשנו במשך חודשים רבים ולא מצאנו והנה עברו מספר דקות ועלתה לפירסום דירה שמתאימה לצרכינו בקרבת מקום ובמחיר טוב אשרינו שזכינו ויהי רצון שנזכה שינהיג אותנו הרב וישפיע עלינו שפע ברכות ברוחניות ובגשמיות עד ביאת גואל צדק במהרה אמן

 • 01.05 14:48

  ברצוני לפרסם סיפור ישועה , לפני קצת יותר משנה נולד לנו בן , במהלך ההריון אמרו לנו שיש סיכון ללדת תינוק עם תסמונת דאון , לאחר הלידה הגיעה רופאת ילדים ואמרה שהילד נראה ילד "מיוחד" , וקראה לרופאה המומחית במחלקה , לאחר שבדקה והסתכלה אמרה לתינוק יש סימנים מובהקים של תסמונת , בעלי באותו רגע חייג ליוחאי משופר וסיפר לו ואמר תעשה נציב יום וביקשנו גם שהרב יתן שם לילד , הרב עשה נציב יום לרפואתו וברך שהרופאים יצאו בדאים ונתן לו שם יוסף . וברוך השם הילד גודל כילד רגיל הלכנו לרופא ילדים במהלך החודשים ואמר כי אין שום סימן מדאיג התינוק מתפתח רגיל . ברוך השם , אין עוד מלבדו ". תודה רבה לרב אמנון . מחכים לספר ישועה נוספת בע"ה , על ברכה שהרב נתן השבוע לילדה הגדולה שלנו, לזיווג הגון .

 • 27.04 15:47

  לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי הרב אמנון יצחק שליט״א השבח והודיה לבורא יתברך שזכיתי להתברך מפיך הקדוש השומר אמונים העומד בפרץ על כבודה של תורתנו הקדושה איש האלוקים צדיק האמת שאתה גוזר והשם יתברך מקיים , לפני פחות משבועיים זכתי בחסדי השם יתברך להתברך מפיך הקדוש מורי ורבי אין שום הסבר ואין שום עצה להסביר את איך הברכה שלך ממש רוקמת עור וגידים וכבר זכיתי לישועות שאין להם הסבר לשום שכל אלא רק צדיק גוזר והשם יתברך מקיים . מורי ורבי אמרת לי ללמוד שעתיים ביום תורה בתענית דיבור ולגדל זקן והרב בירך אותי שהשם יושיע אותי מכול המצוקות ואני ממש רוצה להעיד שעוד לא חלפו שבועים וכבר זכיתי למתיקות בתורה בלימוד לבריאות הנפש והגוף .וזכיתי להחזיר חובות שעד לפני ברכת הרב הייתי נזקק לבריות בכל הענינים . והיום ממש אני זוכה לראות בחוש איך השם יתברך ממש מסדר את הדברים אחד לאחד בדיוק כמו שמורי ורבי גזר . אין לי מספיק מילים או תודות לומר לך מורי ורבי אני אוהב אותך כל כך אני כל כך רוצה להגיד לך תודה אבל אין השגה בך כלל אז מורי ורבי תודה תודה תודה תודה .אין סוף תודות על כל הברכות הישועות השמחה והאהבה שאתה נותן לנו אשרינו שזכינו להיות בדור של רבנו תודה אין סופית לך מורי ורבי על כל האהבה שלך אלינו אמן ואזכה להיות מבין יושבי בית מדרשך ברק אברהם לוי

 • 18.04 19:09

  בס"ד שלום וברכה לאדוננו ומורנו גדול הדור כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. אנחנו שרון ונטלי אילן מכפר סבא. לאחר הרבה זמן שציפינו להריון נוסף נקלטנו להריון ובחודש השני להריון בתחילת אדר א' שנה שעברה התגלה דופק חלש אצל העובר. יצרנו קשר עם מערכת שופר וכיוון אותנו רבי יוחאי כהן. ביקש ממני (שרון) ללמוד תורה ולקבל תעניות. (שעתיים לימוד תורה ותענית ב' , ה' למשך שלושה חודשים ×2= חצי שנה). אומנם לאחר מספר ימים העובר נפל ולא ראו דופק. אין לנו חס ושלום שום טענה כלפי שמייה ומודים אנו כל רגע ורגע על מה שהקב"ה זיכנו. עדכנתי את רבי יוחאי והוא אמר לי להמשיך וכך עשינו. עם לב כואב ודמעות בעיניים המשכנו. לאחר 3 חודשים, השם ברוך הוא זיכנו שוב לפרי בטן. ברוך השם ישתבח שמו ילדנו בן זכר ב ט"ז באדר השנה ואדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק שלו לאחר 8 ימים. אנו רוצים להודות לך מקרב לב על כל הטוב שהקב"ה זיכנו בזכותך כבוד הרב. לא מדובר רק בזה. אנו לא בוחרים יותר בממשלה, אנו לא מחוסנים ואנחנו אוכלים בשר כשר של הקהילה הקדושה. עם זאת אנו רוצים לפרסם את הברכה שבירך כבוד הרב. כאשר נכנסנו לחודש תשיעי בהריון הגעתי ב"ה לקבל ברכה ללידה קלה (אשתי נטלי שתחיה לאחר הוצאת גידול מהמוח עם השלכות..) וגם ולבקש מאדוננו כבוד הרבה שיסכים להיות הסנדק של בנינו שייוולד וב"ה ותודה לאל אדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק וגם בירך ללידה קלה ואכן כך היה. מהרגע שהגענו לבית חולים ועד לרגע שנכנסנו הביתה עם הרך הנולד עברו פחות מ 12 שעות. ועל זאת שוב תודה רבה אדוננו כבוד הרב. כמו כן ברצוננו לפרסם את טוב הלב של רבי יוחאי כהן והקהילה הקדושה "קהילת פז". אנו משפחה מעוטי יכולת ואין לנו הכנסה מרובה וב"ה ותודה לאל על מה שיש לנו. התקשינו לארגן את סעודת המצווה לאחר הברית ושוב רבי יוחאי כהן נרתם לעזרה ואמר שאשתו הרבנית מתנדבת בהכנת סלטים ועוד אנשים מהקהילה מתנדבים בהכנת סלטים וב"ה הייתה לנו סעודת מצווה נהדרת וטעימה. יהיה רצון מאת השם יתברך שיברך בכל הברכות הכתובות בתורה בסימן טוב ומזל טוב ומכל טוב בבריאות שלמה ואיתנה ואריכות ימים בטוב בטוב ובנעימים בשמחה ובששון את אדוננו כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א ורבי יוחאי כהן וחבורתו שעמלו בשבילינו וכל קהילת פז הקדושה אמן ואמן.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים