טוען...

השדרן החלמן | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 20.01.2014, שעה: 08:07

הורדת MP4 הורדת MP3


"והגישו אדניו אל הדלת ורצע אדניו את אזנו במרצע". ומה ראה אוזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף? אמר ר' יוחנן בן זכאי אוזן זו ששמעה על הר סיני "לא תגנוב" והלך וגנב- תרצע. ואם מוכר עצמו? אוזן ששמעה על הר סיני "כי לי בני ישראל עבדים" והלך וקנה אדון לעצמו - תרצע. רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר: 'מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אמר הקב"ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי "כי לי בני ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם'. יש להתפעל כאן מדברים על יהודי גנב שמכרוהו בית דין בגנבתו, כנגד הגנבה שהוא לקח הוא צריך להיות עבד, בזה הוא פורע את החוב שלו או שמדברים ליהודי שמכר את עצמו להיות עבד. בכל אופן יהודי פשוט הוא וממנו תובעים אוזן ששמעה על הר סיני" כי לי בני ישראל עבדים", איך יכול למכור את עצמו לאדון אחר לעבד? "כי לי בני ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים! אוזן שלך ששמעה זאת ואתה הולך למכור..?! ונפסק עליו" ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" לעולם זה עד ליובל וצריך לתת קרבן גדול לעזוב את אשתו ואת בניו שאהב אותם, יען לא הושפע ממה ששמע על הר סיני. מובן מזה כמה נכפלה התביעה של אוזן ששמעה על הר סיני, בנוגע לכמה גופי תורה בין אדם לחברו ובין אדם למקום -כל המצוות שנצטווינו ושמענו בהר סיני. אז כמה כפולה התביעה אם רק על זה שהוא שמע "כי לי בני ישראל עבדים"- תרצע אזנו במרצע. אז מי ששמע, ואין מי שלא שמע כי כולנו עמדנו במעמד הר סיני שנאמר: "כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום", אז על כמה וכמה נכפלת התביעה של הבן-אדם וכל שכן אם זה ת"ח ולא סתם יהודי פשוט, עד כמה צריך בעצמו לרצוע את אזנו בלימוד מוסר ומחשבה עד שיושפע מקול ה' ששמע על הר סיני ובכוח זה שילמד מוסר ומחשבה יוותר על הקנאה, על התאווה, על הכבוד המדומה. אשר הם "כחלום יעוף" ואין להם ערך כלל וכלל לפי האמת. ואל יאמר! ואל יאמר אהבתי את עניני העולם הזה לא אצא חפשי מהם. עבד! אמרנו שהאבן עזרא אומר ש 'רוב העולם עבדי התאוות הם'. עבד! אל יאמר אהבתי את עניני העולם הזה לא אצא חפשי מהם. והנה בטבע האדם שכל עניני העולם הזה תופס אצלו מקום חשוב ומוותר על כמה וכמה פסוקים מן התורה שנאמרו בסיני בשביל העניינים הגשמיים שלו. כי עפריות החומריות גס! והאדם רחוק מרוחניות וקרוב לגשמיות. אבל האמת אינה כן, אלא דברים שנאמרו בפסוקי התורה הם מציאות אמיתית ודבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם ו"דבר ה' יקום לעולם" ועל פי דברי תורה וחכמה נבנה העולם. 

המזל שלי כשחזרתי בתשובה זה שהאמנתי לכל פסוק ופסוק כי הבנתי שאת הפסוק אמר הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי משהו בשיחת טלפון אני לא אאמין לו?! לא יכול להיות.. אני יגיד לו 'לא יכול להיות?'.. ו'איך זה יכול להיות..?' אם ה' אומר פסוק זה חקוק בסלע. זה לעולם. זה "דבר ה' לא ישוב ריקם". אין דבר כזה ! הפסוק אומר. נגמר הסיפור! כל המציאות תתבטל והפסוק לא! כדברי דוד המע"ה: "יראו מה' כל הארץ ממנו יגורו כל יושבי תבל", בן אדם צריך לירא ולפחד מה' לקיים מצוותיו וחוקותיו, "ממנו יגורו כל יושבי תבל" שלא לעבור על רצונו. ואנחנו יודעים את רצונו מהיכן? מתורתו שבכתב ומתורתו שבעל פה, "כי הוא אמר ויהי הוא ציוה ונבראו". רואים מה עושה אמירה של הקדוש ברוך הוא! במאמרו ברא שחקים! אז פסוק שלם ? הרי כל העולם נברא באות הא... הא.. זה האות הכי קלה לביטוי.. הא.. לא אלף.. בית.. הא! כל העולם נברא בהא. פסוק.. אתה יודע כמה זה פסוק? כמה אותיות יש? אם באות הא הוא ברא את העולם, מפסוק מה..? רואים מה עושה האמירה שלו "הוא אמר ויהי הוא ציווה ויעמוד". מה עושה ציווי של הקדוש ברוך הוא? בריאת העולם! אז צריך לפחד. לשמוע אמריו וציוויו, ומי שלא שומע לאמירה ולצו ה' מחריב עולמות! מחריב עולמות! איי.. איי.. איי.. היה יהודי אחד יקר מאד, צדיק וגאון שנפטר לא מזמן והוא ידע מה זה פסוק בתורה. הוא ידע!הוא ידע מה זה תורה שבעל פה! הוא ידע מה זה הלכות דיינים! הוא אמר 'בצדק תשפוט עמיתך'! איי.. איי.. איי.. איי.. איי. היהודי הזה זה הרב הגאון הרב יעקב יוסף זצ"ל הו.. כמה חרה אפו ממעשיהם של ש"ס.. כמה חרה אפו והרוצה לשמוע ישמע בדיסק שהוצאנו 'האמת מול השקר'. ששמה הוא קורא לאנשי ש"ס וחכמיהם "סנהדרין של אסד"!שעושים משפט שדה.שעוברים על התורה. כולל הרב שלום כהן. עוברים על התורה! זה גדולים הוא שואל?! וראו זה פלא בחייו אף אחד לא החשיב אותו כי זה היה נוגד את בני הבית של הרב עובדיה. האחים שלו.. אי.. איי. איי.. היה מנודה שנים רבות מביתו של הרב בגלל אחיו הקטן. אתמול התפרסם ששדרן רדיו ב'קול בעורמה' סיפר שהרב עובדיה התגלה לו בחלומו. אמרתי לכם שעונת החלומות נפתחה לא מזמן ומאז היא לא פוסקת כי חלומות אי אפשר לברר אם הם אמיתיים או לא,כל אחד חולם חלום. אז הוא אומר ככה שהרב עובדיה התגלה לו בחלום ואמר לו: "הבן שלי רבי יעקב יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה אף אחד לא עושה כלום בשבילו". חלום כזה יכול להיות אמיתי? איך יכול להיות חלום אמיתי?? הרי הרב עובדיה נמצא בעולם האמת.. ומה.. שמה לא נודע הדבר שאני עושה הרבה מאד בשביל הרב יעקב יוסף?! לפרסם את הדיסק שהוא אמר שכולם ידעו את דעתו! וגם דאגנו להתרים בשביל הוצאת ספריו. איך יכול להיות שלא נודע הדבר למעלה?? הרי זה עולם האמת! ופה הלשון :"אף אחד לא עושה כלום בשבילו!" מילא אף אחד מש"ס לא עושה בשבילו אני מבין. אבל אף אחד ?!! זה קשה על החלום הזה! ושדרן רדיו 'קול בעורמה' סיפר שהוא התגלה אליו בחלום וביכה וביכה את ההתעלמות של הציבור מבנו בכורו הרב יעקב יוסף זצ"ל.נו... ואז הוא סיפר כמה שבחים וצ'פחות שהוא קיבל.. כמובן בחלום. זה חשוב מאד לדעת שהרב קבע שהוא מזכה הרבים וזה לא ייתכן הרי בעולם האמת יודעים שאין מחטיאי הרבים יותר גדולים מ'קול בעורמה' שעברו על דבריו של הרב עובדיה יוסף. מה הוא לא יודע למעלה שהם עברו על דבריו והביאו זמרים פסולים לתוך התחנה נגד הפסק שלו?! ואז הוא מספר שבחלום פתאום!! פתאום.. מרן התחיל לבכות.. פתאום.. אז אמרתי לו "למה אתה בוכה?".. "והתחלתי לבכות איתו".. היית צריך להגיד "למה אנחנו בוכים?".. התחלת לבכות אתו?! "והוא ממשיך לבכות.. ממש בכי עמוק. בכי קשה!" עכשיו המחריט כשהוא צריך לחרט הוא מביא צידוקים וחיזוקים: "החלום כל- כך ברור לי אני יכול לספר מי היה מסביב, כל פרטי הפרטים, אני זוכר הכול!".. נו בטח. אם לא איך היית המספר?? איזה חיזוק נתת לחלום שסיפרת את זה עכשיו? אז הוא אמר לי "תשמע.." מה עד עכשיו הוא לא שמע?? אז הוא אמר לו "תשמע, הבן שלי רבי יעקב יוסף זצוק"ל אף אחד לא עושה כלום בשבילו. שאלתי אותו מה?! ואז חזר לבכות שוב בכי חזק מאד..! הבטחתי לו: מרן בעזרת ה' באמצעות הכלי שנמצא ברשותי אני אעשה משהו להגדיל את שמו של בנו הרב יעקב זצוק"ל ואני פונה למאזינים אני מחפש רעיון איך לעשות את זה". אז איך הבטחת שאתה תעשה? ואתה עוד לא יודע אפילו רעיון מה לעשות?! אתה שואל את הציבור מה הרעיון?! יש לי רעיון בשבילך- תפרסם את הדיסק כשהוא מדבר על ש"ס ואומר שהם 'סנהדרין של אסד'! אולי יחזרו בתשובה! אולי סוף סוף יעשו נחת רוח למרן פאר הדור והדרו! נו נראה אותך שתעשה למענו הרי זה דברו! הוא רצה להשמיע את דברו שידעו את דעתו. לפרסם את דעתו. מה הוא אמר?! אבל כמו שאמרנו זה 'קול בעורמה'.. וודאי שזה לא יתפרסם! "כשאמרתי לו שאני מבטיח שנעשה משהו בעניין הבן שלו מרן חזר לחייך וחיבק אותי חיבוק גדול אבהי.. ונישק אותי ואמר לי זכות הרבים תלוי בך". כך תיאר "השדרן החלמן".. נו נראה אם אתה תעשה את הרעיון.. ואם לא אתה מחריט מכל צד!!

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא...".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת