טוען...

חשיפה: גונבים עגלים ומעבירים מכשר לחלק חלק חלק | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 09.06.2015, שעה: 02:21

הורדת MP4 הורדת MP3


שיעור ערב של הרב אמנון יצחק שליט"א מבית המדרש "קהילות פז" יום שני 08/יוני/15
הרב אמנון יצחק שליט"א:
לילה טוב בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירויח 
היום אנחנו נחשוף שיטת גניבת עגלים מכירתם מאחורי גבו של יצחק עובדיה לאיטליז ברמת גן ודבר 
מדהים פה רואים איך השיטה עובדת ללא כחל ללא שרק עם החטאת הרבים עם נבילות וטריפות 
 מנכל' אשפר לשעבר במכירה למשה לוי בעל אטליז ברמת גן אני דיברתי עם כל הנוגעים בדבר ואני 
אשמיע לכם מה קורה התמליל שתוכלו לצפות בו לאחר מכן הוא כעין זה אני אפתח אותו כדי לבאר
בשיתוף של ראש המשגיחים של מחמוד ומחמוד כנגד יצחק עובדיה 
הלו כן צדוק מה נשמע 
צדוק חבשוש עונה ברוך השם בסדר 
יצחק עובדיה מנכ'ל אשפר שואל מה היה ביום שישי תופיק התקשר אלי עשיתם כבר עגלים חלק מה 
אז צדוק חבשוש ראש המשגיחים של מחמוד אומר אה עשינו הכל בגמגומים כמובן כדרך הנוכלים 
המסתירים דבר עשינו אה עגלים היה הרב אמר לי לעשות למשה אם יש אה עגלים לא הכי הכי הכי 
חלק אבל חלק הם לא סך הכל לתת לו שני עגלים וזהו זה כל הסיפור עשינו 2 וזהו ז'א גונבים 2 
עגלים וזהו ושזה לא יהיה הכי הכי חלק זאת אומרת דואגים כאילו שזה לא יהיה הכי הכי הכי חלק 
אבל חלק הם לא כן חלק לא חלק תכף נראה סך הכל סך הכל זה  רק גונבים 2 עגלים לתת לו רק 2 
מה הסיפור היה שם 
עגלים וזהו זה 
אז יצחק עובדיה מתעלם כרגע מהגניבה ואומר זה היה כשר או חלק מה שעשיתם 
צדוק חבשוש אומר לו זה לא נוגע אליך זה לא כחלק שהולך אליך יש כל מיני דעות וכל זה והוא אמר 
לנו לתת לו לדאוג שיש 2 כאלה הכונה להעביר לו 2 עגלים והוא אמר לנו מי זה הוא אמר לנו הוא 
אז יצחק עובדיה אומר והוא איך מכר אותם כחלק או ככשר לציבור שקונה אצלו בחנות ויודע שזה 
אמר לנו זה ראש הכשרות מחמוד 
בהשגחת הרב מחמוד אז הם קונים שם רק חלק אז איך הוא מכר אותם כחלק או ככשר 
אז צדוק חבשוש אומר איך הוא ימכור אותם צוחק 
אז יצחק עובדיה אומר מה הוא יודע מזה 
אז הוא מתמם צדוק חבשוש ואומר איך 
אז יצחק עובדיה אומר מה הוא יודע מזה שזה חלק או כשר 
אז צדוק חבשוש אומר לא הבנתי הרב יודע מזה 
אז יצחק עובדיה  אומר לא לא משה לוי הכונה בעל האטליז מרמת גן 
אז צדוק חבשוש דוחק בו ואומר נו 
אז יצחק עובדיה אומר לו איך הוא מקבל אותם ככשר או כחלק 
צדוק חבשוש שימו לב אומר לו הוא קיבל אותם חתומים כשר אני יודע אני לא אמרתי לו בדיוק מה 
מה היה הוא רצה שלא יהיה כשר רגיל עם הרבה בעיות וזהו זאת אומרת שלא יהיה טרף לגמרי 
שיהיה חצי טרף 
אז יצחק עובדיה שואל ופלומבות איזה שמת לו 
אז צדוק חבשוש אומר לו פלומבות מה שהיה לי אמרתי לרב מה לעשות הכונה למחמוד אמרתי לו אין 
לי פה כלום הוא אמר לי תראה אל תשים תויות וזה אז שמתי לו פלומבות חלק משתף איתו פעולה 
מסביר לו מדריך אותו אל תשים תויות שלא יגידו אחר כך  תסתדר כמו שאומרים אז שמתי לו 
פלומבות רגע זה כשר ז ה לא הכי הכי עם הכי הרבה בעיות זה לא כשר שלך זה רק אני שמתי לו 
יצחק עובדיה אומר אם  זה לא חלק טוב שאנשים מכירים אותו ימכור את זה כחלק זה לא יהיה בעיה 
לציבור הציבור  מאמין שפה מוכרים חלק ואם הוא ימכור את זה וזה לא יהיה חלק מה יהיה שואל 
אז צדוק חבשוש מבין שיש בעיה אז מה הוא עושה תשאל את הרב אני יודע אני אני מה שהרב אמר 
לי לעשות עשיתי אמר לו תגנוב ותעביר כשר טרף ותכתוב על זה מה שאתה רוצה ותשים פלומבה 
מה שאתה רוצה העיקר תעביר כבר מה שאמר לי הרב לעשות עשיתי לא יותר מזה אם היה אומר לי 
לגנוב יותר בטח היה גונב לא יותר מזה מה שאמרתי לו בדיוק מה אני הולך לעשות והוא אמר לי 
תעשה ככה מחמוד אמר לי תעשה ככה ועשיתי אתם זוכרים את השיחה שסיפר יוסף המשגיח 
ממקסיקו שסיפר שמחמוד אמר לו תעשה מה שאומר לך בעל הבית קראוסו ככה הוא אומר לכולם 
למדמוני איך הוא היה קורא הוא היה קורא ר' טרפון למה היה מטריף הרבה הוא היה הולך לפי 
האמת מה שחלק אמיתי אז חלק מה שלא אז טרף אז היה קורא ר' טרפון בזלזול ר' טרפון שמעתם 
כי השיטה שפרסם בזמנו היו  שואלים אותו את מורי מחמוד מה מה מה היה אומר אחרי הסכין הכל 
זה בשר זאת אומרת אחרי הסכין שהבהמה מתה זה הכל בשר מאיפה שתקח לא מנוקר כן מנוקר 
הכל בשר בקיצור הוא אומר במפורש ראש המשגיחים שזה מה שאמר לי וכך עשיתי אתה מבין 
אז יצחק עובדיה אומר לא באמת אני לא מבין הרב יחיאל קארו לא היה עושה בכלל כשר אף פעם 
אז צדוק חבשוש מבין שהוא נקלע למבוך אז הוא אומר הוא לא עשה כשר זה לא כשר אתה מבין אני 
אמרתי לו אני לא רוצה כשר עם בעיות אני רוצה חלק שלא ילך אליך, חלק שהוא חלק, אבל לא חלק 
אז יצחק עובדיה שואל השאלה היא כדאי, לא יודע מי, אבל כדאי שתבדקו איך משה לוי מוכר את זה 
בתור מה חלק אם הוא מוכר את זה בתור כשר או חלק של הקלינטורה שלא אכפת לה חלק כמו 
שהרב מחפוד נותן מילא אבל אם הוא הולך למכור את זה כחלק כי השבוע לא הזמינו מאיתנו סחורה 
למה צריך להזמין סחורה אם אפשר לגנוב לא צריך להזמין השבוע לא הזמין מאיתנו סחורה ואם הוא 
הולך למכור את זה חלק רגיל אז זה מכשול לציבור גם יצחק עובדיה הוא מבין שיש כשר ויש חלק 
אז צדוק חבשוש אומר לו אני מה אני יגיד לך אני מה שהרב אמר לי לעשות זה מה שעשיתי 
פלומבות חלק על כשר 
מצד הכשרות 
אתה מבין 
חלק חלק, יש כל מיני חלק, תראה 
רגיל ויש חלק לא רגיל וחלקלק וחלקלקות אתה לא חושב ככה הוא אומר לו 
אז יצחק עובדיה אומר טוב בסדר לפחות היית מעדכן אותי אתה מבין סתם ככה 
אז צדוק חבשוש אומר לא לא לא צריך לא לא צריך מה זה צריך להטריד אותך לא לא אליך זה לא 
היה מגיע לא לא אליך זה לא היה מגיע 
אז יצחק עובדיה אומר זה לא משנה שמת שם פלומבות של חלק 
אז צדוק חבשוש  אומר לא זה רק סימון שנדע מה בדיוק מה אבל שהוא ידע מה מגיע כי הוא לא הוא 
לא הוא לא הוא לא רצה שיערבבו פה אתה מבין אז איך אני אשלח לו הבנתם מילה לא גם הוא לא 
אז יצחק עובדיה אומר טוב בפעם הבאה מכיון שאני משלם את כל ההוצאות של השחיטה אני לא 
רוצה שתעשו דברים כאלה אז  הוא דואג על ההוצאות של השחיטה לא על הכשרות הוא נזכר בסוף 
התכוין שתבינו כי כך דרכם של הנוכלים שמערבבים מילים שלא יתערבבו כל מיני ענינים 
שלקחו לו בלי שהוא ירויח בלי כלום 
צדוק חבשוש אומר אני אמרתי לך זו ההוראה שהרב אמר לי וזה מה שעשיתי מה אתה רוצה 
תתקשר לרב ותגיד לו את כל מה שאתה חושב 
אז יצחק עובדיה אומר טוב טוב בסדר תודה רבה כל טוב כל טוב 
טוב זה שיחה שאני אני העברתי אותה שיחה משולשת הייתי נוכח בשיחה והקלטתי את 2 הצדדים 
אחכ' מה קרה התברר שמורי מחמוד הלך לרב קורח כמו שהוא הלך להרבה רבנים ואמר שרודפים 
והרב קורח רצה לשמוע ממני עדויות היה לו אחד מהתלמידים הרב יעקובי מנוחתו עדן שהיה קרוב 
אצלו תמיד ובא סיפר לי מה אמר לו הרב קורח וכו' ואני אמרתי לו בוא אני אתן לך משהו קטן תתן 
ושמעתי את הכל 
אותו סתם
לרב קורח שיראה מי זה האיש מה מעשיו וכו' 
אז אני אשמיע לכם את השיחה שהיתה בינינו בשעה שאני חושף את הדברים 
בבקשה 
הרב אמנון יצחק שליט"א לרב יעקובי מ"ע: בוא אני אשמיע לך דבר שתספר לרב קורח שהוא יבין מי 
זה האיש המדובר השני מי זה השני 
כשהיו מוכרים באשפר אשפר בשר זה איפה שהוא עזב קודם 
כל שחיטה שיוצא חלק מעבירים לאשפר שמעביר לכל מיני עסקים בין העסקים שהוא מוכר זה למשה 
לוי מרמת גן יש לו איטליז מספק לאברכים והנה יום אחד מתברר לו שהרב מחפוד וראש המשגיחים 
שלו העברו שני עגלים שלו ישירות לבעל החנות בלי להעביר אותם אליו שזה גזל ראסמי גם הוא 
משלם את דמי השחיטה שהם שוחטים גם הוא לא מקבל את הסחורה גם הוא הפסיד את המכירה 
למשה לוי הזה שהוא צריך לקבל את פער הרווחים מה שמגיע לו וגם משקרים אותו זה רק כמה 
... כן עכשיו אז הוא מצלצל לראש המשגיחים ואומר לו תגיד לי מה הסיפור הזה עם שני העגלים 
עבירות קלות 
אז הוא אומר לו לא לא זה כזה חלק שלך זה חלק ויש דעות 
ומה שמתם עליו 
כשר 
מה כשר מה פירוש 
אז הוא אומר זה יש דעות כשר 
אף פעם אנחנו לא מטפלים בכשר איך אתה אומר כשר הרי אנחנו עובדים רק חלק מה שכשר זה 
ברבנות לוקחת לא אנחנו ממתי הרב מחפוד מתעסק בכשר 
לא זה לא בדיוק כשר זה ככה 
הוא אומר טוב ואיזה פלומבות שמתם על ה... 
אז הוא אומר  לא יודע אני שאלתי את הרב מחפוד אמר לי תשים פלומבות חלק 
אז הוא אומר רק רגע זה  חלק או כשר 
אומר אני לא יודע הרב אמר לי ככה אז אני עשיתי ככה 
אז הוא אומר לו רק רגע הקונה מה יבין זה חלק או כשר כשהוא קונה 
אומר לא  זה חלק אבל זה לא חלק חלק זה חלק חלק כזה חלק אתה שומע ככה הוא אומר לו 
אז הוא אומר לו מה בסוף 
הוא אומר לו תשמע ככה הרב אמר לעשות ככה עשינו פה ושם 
בוא תשמע את ההקלטה איך זה עבד
כן אתה שומע עכשיו יצחק עובדיה זה בעל החנות של 'אשפר' כן והוא מדבר עכשיו עם צדוק חבשוש 
שהוא ראש המשגיחים של הרב מחפוד בשחיטה עכשיו תשמע איך זה נשמע
הלו
כן צדוק 
יצחק עובדיה: מה נשמע
צדוק חבשוש: ברוך השם בסדר
יצחק עובדיה: מה היה ביום שישי תופיק התקשר אלי עשיתם כשר עגלים חלק מה מה הסיפור היה 
צדוק חבשוש: עשינו היה הרב אמר לי לעשות למשה אם יש עגלים לא הכי הכי חלק אבל חלק הם לא 
שם
סך הכל לתת לו 2 עגלים וזהו זה כל הסיפור עשינו 2 וזהו 
יצחק עובדיה: וזה היה כשר או חלק מה שעשיתם 
צדוק חבשוש: זה לא נוגע אליך זה לא כחלק שהולך אליך יש כל מיני דעות וכל זה והוא אמר לנו לתת 
לו לדאוג לו שיהיו  2 כאלה (עגלים) 
יצחק עובדיה: והוא איך מכר אותם כחלק או ככשר 
צדוק חבשוש: איך הוא ימכור אותם? (צוחק)
יצחק עובדיה: מה הוא יודע מזה 
צדוק חבשוש: איך 
יצחק עובדיה: מה הוא יודע מזה שזה חלק או כשר
צדוק חבשוש: לא הבנתי הרב יודע מזה
יצחק עובדיה: לא לא משה לוי (בעל אטליז מרמת גן)
צדוק חבשוש: נו
יצחק עובדיה: איך הוא מקבל אותם ככשר או כחלק 
צדוק חבשוש: הוא קיבל אותם חתומים כשר אני יודע אני לא אמרתי לו בדיוק מה מה היה הוא רצה 
שלא יהיה כשר רגיל עם הרבה בעיות וזהו 
יצחק עובדיה: ופלומבות איזה שמת לו 
צדוק חבשוש: פלומבות מה שהיה לי אמרתי לרב מה לעשות אמרתי לו אין לי פה כלום הוא אמר לי 
יצחק עובדיה: השאלה אם זה לא חלק טוב שאנשים מכירים אותו ימכור את זה כחלק זה לא יהיה 
צדוק חבשוש: תשאל את הרב אני יודע אני אני מה שאמר לי הרב לעשות עשיתי לא יותר מזה מה ש 
תראה אל תשים תויות וזה אז ושמתי לו פלומבות חלק 
בעיה לציבור 
אמרתי לו בדיוק מה אני הולך לעשות והוא אמר לי  תעשה ככה וזהו אתה מבין
יצחק עובדיה: הבנתי  לא באמת אני לא מבין הרב יחיאל קארו לא היה עושה בכלל כשר אף פעם 
צדוק חבשוש: הוא לא עשה כשר זה לא כשר אתה מבין אני אמרתי לו אני לא רוצה כשר עם בעיות 
אני רוצה חלק שלא ילך אליך חלק שהוא חלק אבל לא חלק חלק חלק יש כל מיני חלק תראה
יצחק עובדיה: השאלה היא כדאי לא יודע מי אבל כדאי שתבדקו איך משה לוי מוכר את זה בתור מה  
אם הוא מוכר את זה בתור כשר או חלק שלקלינטורה שלא אכפת לה חלק כמו של הרב מחפוד נותן 
מילא אבל אם הוא הולך למכור את זה כחלק כי השבוע לא הזמין מאיתנו סחורה ואם הוא הולך 
בכלל אתה מבין 
למכור את זה בתור חלק רגיל אז זה מכשול לציבור אתה לא חושב ככה
צדוק חבשוש: אני מה אני יגיד לך אני עשיתי מה שהרב אמר לי לעשות זה מה שעשיתי 
יצחק עובדיה: טוב בסדר לא לפחות היית מעדכן אותי אתה מבין סתם ככה 
צדוק חבשוש: לא לא צריך מה זה צריך להטריד אותך לא לא אליך זה לא היה מגיע לא לא אליך לא 
היה מגיע
צדוק חבשוש: לא זה רק סימון שנדע בדיוק מה אבל שהוא ידע מה מגיע כי הוא לא הוא לא לא הוא 
יצחק עובדיה: טוב בפעם הבאה תראה מכיון שאני משלם את כל ההוצאות של השחיטה  אני לא רוצה 
צדוק חבשוש: אני אמרתי לך זו ההוראה שהרב אמר לי וזה מה שעשיתי מה אתה רוצה תתקשר לרב 
יצחק עובדיה: לא משנה שמת שם פלומבות של חלק
לא רצה שיערבבו פה אתה מבין אז איך אני אשלח לו
שתעשו דברים כאלה 
ותגיד לו את כל מה שאתה חושב 
יצחק עובדיה: טוב טוב בסדר תודה רבה כל טוב
הרב אמנון יצחק שליט"א לרב יעקובי מ"ע: מה אתה אומר על זה עכשיו 
הרב יעקובי: ממש פשע מאורגן 
הרב אמנון יצחק שליט"א: כמה עבירות יש פה? 
הרב יעקובי מ"ע: "ולפני עיור לא תתן" חלק זה החלק חלק חלק ואחכ'
הרב אמנון יצחק שליט"א: הם החלקלקים אתה מבין גזל זה קטן עליו שקר זה מותר אונאה כלום 
למנוע טוב מבעליו מה זה שיפסיד כסף מה יש למה לא מי הרויח את הכסף מהמכירה הזו
מי הרויח
מה אתה חושב ודאי לא בעל העסק זה ראש הכשרות המפורסם בעולם צריך להזדקק לדברים כאלה 
והוא הגיע לשפל הדרגה הזו ועל מי מדברים וזה מהקטנות מהקטנות מהקטנות" 
[עד כאן מההקלטה עם הרב יעקובי מ"ע]
הרב אמנון יצחק שליט"א: אכן זה מן הקטנות בקרוב יהיה גם מן הגדולות 
לילה טוב
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 30.01 15:01

  שלום למזכי הרבים "שופר", תודה, רציתי רק לומר כמה מילים טובות; אני מאוד התחזקתי בזכות הרב שיחיה. אני זוכרת את הרב מאותה תקופה שהרב הפיץ אמונה באופן לא נורמאלי. זה היה קריטי בשבילי אותה תקופה שבה הרב הפיץ קלטות שמע ווידאו. והיינו רואים את הקלטות וידאו במקום לראות סרטים - הרגשנו אז שהיה לנו משהו עם תוכן מהפנט לצפות בו - כולם ביחד וכולם מתחזקים, היינו בגיל של נערות, זה יצר פנייה חדה תרבותית לי ולעוד נערים ונערות ועוד מבוגרים בתקופה בה הייתי נערה. הייתי נוכחת מאוחר יותר לשאלה ששאלה אשה שעבדתי אצלה את הרב: 'למה קורים לה אסונות כאלה וכאלה?' האסון האחרון היה שריפה של הילדה, ממים רותחים! לא עלינו, ואני הייתי נוכחת לאסונות במסגרת התנדבות. אז היא חיכתה בקוצר רוח להכוונה כלשהי, היא אשה אלמנה והרב ענה לה: 'ששרפה קשור לחילולי שבת!' - זה היה ממש נכון - בגלל שבדיוק היא התחילה לחלל שבת בסתר והיא הופתעה מהיכולת של הרב לקלוע, זה אינטואיציה נכונה מהקב"ה. וזה היה מתוך משבר קשה, יתכן שנמנעה מזה אח"כ... דבר נוסף - אני גרה בראש העין, אז הלכתי פעם להרצאה של הרב כדי לבקש ברכה לאבי שעבר באותם דקות ניתוח לב, נתתי לרב פתק, שמחתי כ"כ לראות שהרב בירך מהלב את אבי למרות שהיו הרבה אנשים סביבו שהעסיקו אותו. ב"ה באורח פלאי - הכל עבר כ"כ חלק! הגוף החלים ללא שום בעיה, ישתבח שמו!! כפי שהרב בודאי ראה - האידיאלים שלי שונים במשהו... מהאידיאלים של הרב, הקשורים לציונות בארץ, אך אני מתייחסת לצדקות ולגדלות לפי הכוונות. ולא שוכחת את יוזמת הקודש של הרב שלא נראתה כמוה מעולם, והיא יחודית לרב. עצם הרצון האצילי - הוא בעצמו קידוש השם עצום. וכשהכוונות טובות אז גם יוצאים מכך דברים טובים ב"ה. שנתבשר בשורות טובות

 • 12.01 01:13

  תודה רבה השיעור אל גמילות חסדים עשה לי סדר בבלגן שהיה לי כעס אל אישתי שאני בדרך כלל שוטף כלים ושוטף את הבית לכבוד שבת אחרי הרצאה הזאת אני מבין שהקדוש ברוך הוא. רוצה לנסות אותי אם אני יעשה חסד גם בבית דבר שלא ידעתי חשבתי שזה קללה בשבילי הבושה שהיה לי מאנשים היום כבר אחרת אני עושה את זה בכייף למרות הקושי הרב.

 • 12.01 01:13

  תודה והוקרה לרב שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א. כמה שאני צופה בסרטונים של הרב, אני מתמלא בהערכה לכבוד הרב, יותר ויותר. כבוד הרב הוא האוצר של בורא עולם. הס"מ, נלחם ברב, ושולח אנשים פגומים ומלאים בחטאים, ללא יראת שמים, שפוערים את פיהם כנגד הרב, וכל זה עצת הס"מ, כדי למנוע טוב מעם ישראל. הרב לא נלחם בהם, אלא בס"מ

 • 12.01 01:13

  תודה לרב שלום וברכה לכבוד הרב היקר שליט"א. כבוד הרב, עם ישראל אוהבים אותך. אתה מחזק אותנו, ומקרב אותנו לבורא עולם! מציל אותנו מהגיהנום, ומזכה אותנו בחיים נצחיים! הס"מ יעשה הכל, להחליש את דעת הרב, עלמנת שהרב יחלש במעשיו הטובים! ה" ישמור את רבנו, שלא ישים ליבו לכל שלוחי הס"מ, ויחזקהו-להשיב בתשובה, את כולנו.

 • 12.01 01:09

  כבוד הרב  שליטא, ראשית ההרצאות שלך מושלמות!! תמיד שומעת יום אחרי כי אצלינו השעות הפוכות.. ממש תודה על ההרצאות המעלפות שלך ,קצת מקנאים בכל מי שגר כרגע בארצות הברית שאתה נמצא שם אז בוודאי שכולם מצפים לחזרתך במהרה .  תודה רבה על ההרצאות המדהימות שלך . כוחה של תפילה הרצאה שצריך לשמוע יותר מפעם ..כל הרצאה מהממת יותר מהשניה ..תמיד אומרת זהו זה ההרצאה הכי מושלמת שייש ואז מגלה שייש יותר מושלמת איזה כיף לנו . השם ישמור אותכם ברכה והצלחה תמיד . מעדכנת שגם באילת מוצאים דברים מוזרים באוכל ..בוררת בורגול ויש שם משהו לא ברור . ברוך השם שלמדת אותנו לבדוק הכל . ברכה והצלחה בכל  . אי שם מאילת :)

 • 12.01 01:09

  יישר כח ענק לרב היקר! דרשה מאוד מרתקת ומעניינת עם המון אנרגיות מדהימות. אני מאחל לרב היקר, בעזר השם ברוך הוא רפואה שלימה ברמח איברים ובשסה גידים במהרה. אוהב אותך!!!

 • 12.01 01:09

  הרב,שמעתי את השיחה בטורונטו והיא ממש חיזקה אותי והתחלתי להתפלל כמו שהרב אמר ופשוט כל היום אני ממש מחכה לתפילה תודה רבה הרב.

 • 12.01 01:09

  ריגשת אותי במיוחד עברתי ניתוח הבוקר בהרדמה מלאה וניתוח שהיה אמור לקחת שעה לקח בס״ד מעל שעתיים וחצי ובע״ה בהצלחה היה ממש חסדי השם להראות לי בנס גלוי שיש השגחה פרטית ממש וזאת בזכות התוכן שהרב אמר עכשיו על יוסף שכך נוהגים אשתי ואני ונוהגים לומר תמיד שהשם איתנו אשריך רבינו שכיוונו לדעתו 🙌💐

 • 12.01 01:09

  תבורך מפי עליון כבוד הרב על מסירות נפשך ובאהבת ישראל לכלל ולפרט זה מעל הטבע ולא מובן מאליו זה סיעתא דשמיא שכבוד הרב אמנון יצחק שליט״א זכה זוכה ויזכה מבורא עולם יתברך וישתבח שכל מילה ,תיבה , תנועה, הארה והערה מיועדת ונשמעת בהשגחה פרטית נפלאה ליעדה לכל ברי המזל בעולם שזוכים ללב פועם לאוזן קשבת ועין רואה את כבוד הרב המוסר את דברי תורתנו הקדושה בחן בנועם ובטוב טעם יהי רצון שכל ברכותיו של רבנו יתקיימו לטובה ולברכה חזק וברוך ואין סוף תודות ורגשי הכרת הטוב על הכל מכל כל

 • 12.01 01:09

  רציתי לומר לרב , שההרצאות האחרונות מחזקות ונוגעות ללב , תודה רבה על כל מה שהרב עושה למעננו. ה' ישמרכם ויחזקכם🙌🙌

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת