טוען...

בני ברק - חשיבות התשובה ועתה לפני שיהיה מאוחר
[כולל סיקור ותמונות]

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 10.08.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בפריז 15-07-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בבני ברק בבית מדרש 'קהילות פז' 10-08-2021

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים:  אנדלאו בן קארה בריאות איתנה, זיווג הגון, חכמה בינה ודעת, פרנסה טובה והצלחה בכל מעשה ידיו. ולהצלחת משפחתו בתורה ובמעשים טובים - אמן. לע"נ קארה בן אסרס  ו-אזנג בת אסרס. ולע"נ הוריו המנוחים - אמן!

כותרת הדרשה: 'חשיבות התשובה ועתה לפני שיהיה מאוחר!'

חלק א' – מספר הישר

"דע כי התשובה הגמורה לרשע תטהרנו מכל חטאתיו ויהיה כבן יומו" ומבאר את שגם בשכל זה מובן שמעלת הבעל תשובה לא תגיע למעלת הצדיקים שלא חטאו מימיהם, ומספר בקצרה על מנשה המלך איך חזר בתשובה וכיום הוא ראש ישיבה לבעלי תשובה בעולם העליון! ומסביר שאין סתירה למשז"ל: "מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקין גמורין אינם עומדים" כי הקב"ה עושה ניסים לבעלי תשובה מה שאינו עושה לצדיקים! כדי לקרבם אליו.

ומפרט את חמשת התנאים לתשובה; עזיבה, חרטה, קבלה לעתיד ווידוי...

ובזכותם יזכה גם לד' דברים: יהיה לו שם טוב בעולם! ימלט מעונש הבורא! תמשך  טובה לו ולבניו אחריו! וימצא לעולם הבא גמולו הטוב ויזכה לראות פני הבורא יתברך! 

וכן מביא את ד' חילוקי כפרה לר' ישמעאל, והעולה על כולם זה החוזר בתשובה באמת; ומנשא האמת ואנשיה, ומשפיל השקר והרשעים, אם עושה כן - זה תשובת המשקל, ואז לא יצטרך להמתין לכיפור יסורים ומיתה כדי שימחל לו!

וצריך לדעת כי התשובה ארוכה ותלויה בימים רבים! כפי שאבשלום המתין שנתים לאחר שמרד בדוד המלך, ואף מצינו בנביאים שצעקו להשם ולא נענו! ורק אחרי רוב עונְיַם אחרי רוב שוועתם וצעקתם ותחינתם אז כל שכן איש חוטא צריך להרבות בבכיה ובתחנונים לפני ה'!

כי זה לוקח זמן כיון שצריך ניקיון הלב! 

חלק ב - בספר 'מעלת המידות': כמה מעלות יש לתשובה

ומדגיש כבוד הרב שליט"א שעכשיו זה המן לטפל בעצמנו לגאולה כי רואים את הצרות שרוצים שנהיה עבדים לבשר ודם לאנשים רשעים! שלא חומלים על אף אחד ומתכוונים 'לדלל את האוכלוסיה בעולם!' - דברים איומים ונוראים! שלא חלמנו, ומצבנו יותר גרוע מגרמניה!!! 

ממעלות התשובה;  

קדמה לבריאת העולם! 

מגיעה עד כסא הכבוד! 

וכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה - מיד היא עולה למעלה! 

ומפרט מה כוחו של הרהור שמוציאו מהגיהנם!!!

ומקרבת את הגאולה! 

שכך אמרו חכמים: "מתוך חמשה דברים ישראל נגאלים"; 

דבר ראשון: מתוך צרה! חייב שיהיה צרה – צרה גדולה לישראל! 

ומתוך הקץ - שהגיע כבר הזמן אנחנו אחרי חצות של יום שישי בהארת שבת! 

ומתוך תשובה - אז יש ב"ה בעלי תשובה! 

ומתוך רחמים - עכשיו זה כבר תלוי בקב"ה; צריך לעורר רחמים! 

ובזכות האבות – כפי שמזכירים בתפילת העמידה ומבקשים מהקב"ה: "אלוקינו ואלקי אבותינו!" כילד שתופס באביו שהוא שר וכרוך בו וכך נכנס לפני המלך! 

כי באמת אין ה' חפץ במות רשע! והקב"ה מתחנן! ואומר לנו: "בנים שלי! אפילו שאתם בנים חוטאים בנים מורדים בנים שעושים את העבירות קשות ונוראות! אני נשבע לכם!! שאני רוצה אתכם קרוב אלי! רוצה להיטיב לכם בשני עולמות!" 

מי יכול לעמוד מול זה ולהגיד לקב"ה: "לא! לא מעונין" ?! 

- צריך להיות סתום אטום וחתום... אין תקנה לאדם כזה! מי יתחנן אליו, מי יבקש ממנו בכלל?! 

ובורא עולם מבקש! מתחנן!! נשבע!!!  ואנשים מתמהמהים...?! 

גדולה התשובה שרשע גמור כל ימיו ועשה תשובה שלימה בסוף ימיו - אין הקב"ה מזכיר מעונותיו שעשה בתחילה! 

והתשובה גדולה יותר מן הקרבנות!

וכן אצל מלך בשר ודם כשכותב 'פסק דין' – אפשר להחליף אותו בממון הרבה! 'קנס גדול' אבל כשהקב"ה כותב פסק דין שלו – הרי שהוא מחליף אותו בדבר קל! לעשות תשובה! ומחליף כל העבירות הפשעים והמרדים לשגגות! 

ומביא מחז"ל שירמיה וישעיה דיברו על התשובה אך לא כמו הושע שלימד איך לעשות תשובה! "וּנְשַׁלְּמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ"

ובכח התשובה ולהיות נקי כמו תינוק שנולד וזה למחוק את הכל! כי  מי שיש לו חובות בבנק מליונים!!! אמנם יש לו אפשרות לעשות 'פשיטת רגל' אבל זה לא אומר שהוא פטור מלשלם את החובות עדיין הוא חייב לשלם את החובות! 

וכי יש אפשרות שמנהל הבנק יגיד לו: "תבוא, רק תתחרט על כל האוברדרפט שהשתמשת שלא כדין, ותתחייב: 'שמהיום והלאה לא תעשה זאת שוב!' - ומוחקים לך כל החוב!" ?!

הרי אם ישמע כזה דבר מיד יעשה תשובה! שמא המנהל שהבטיח ימות או יתחרט, או שבנק ישראל לא יתיר לו, אז איך אנשים לא עושים תשובה מיד? 

ואמרו חז"ל: אוי להם לרשעים שהם מתים בלא תשובה!! 

וכאן מבאר הרב שליט"א לציבור שהגיע להרצאה בבני ברק על קצה המזלג בענין התופעות לוואי החמורות של החיסון לקורונה ומשמיע הקלטה שרופא מודה שהמתחסנות נפגמות להם השחלות והרחם! ל"ע...

וכבוד הרב מציע לנשים שח"ו קיבלו חיסונים: לבדוק האם זה נכון? ואם כן יתברר שבעקבות החיסונים נפגעו שם – אז שיתבעו את המדינה, את ראש הממשלה, את שר הבריאות, את הפרוֹיֵקטור ואת כל מי שאמר: "להתחסן!" - תביעה נזיקית על הפגיעה באפשרות ללדת!!! – כי זה איום ונורא!  

ובלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) הפסיקו לפרסם כמה מתים כל יום בישראל, מה-5 ביולי לא פרסמו!!! כי זה היה 3 ימים אחרי ה'בוסטר' החיסון השלישי ואז התחילו למות כמויות של אנשים! 

אך לאחר בקשה מזק"א שיעבירו את רשימת המתים שאוספים רק מאזור המרכז – מתגלה תמונה קשה של עשרות שמתים... 

ומשקרים בכמות שלא התחסנו, לא רק מליון, אלא 3.5 מליון לא התחסנו!!

"אוי לרשעים שמתים בלא תשובה!" לכן צריך האדם למהר ולעסוק בתשובה ובמצוות ולא לחכות לרגע האחרון... ח"ו! 

ועקשנות היהודי לעומת הגוים שהם 'קלי תשובה' כפי שמצינו בנינוה... 

ומפרט את הדברים המעכבים את התשובה (יש גם לרמב"ם 24 דברים המעכבים את התשובה!) שפירושו שאין לו ס"ד משמים! כי רק הבא לטהר  - אז מסייעין בידו!

וצורת התשובה כשחטא בין אדם לחבירו, לרצותו ולפייסו, ואז ימחל ה' על העוונות.

וכשאדם מקבל יסורים צריך לקבלם באהבה ולהצדיק הדין עליו כי ברור שלא גובים ממנו אפ' אחד מאלף ממה שצריך לשלם על העונות שעשה! 

הדרשה נמסרה במשך כשעה וחצי...!

 – כאשר הקהל הרחב מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר! 

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "והבקשה האחרונה: שה' אלקינו ברחמיו ישיב אותנו בתשובה שלימה למען חסדיו המרובים עוד היום – אמן!"

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון: בעקבות דברי הרב על החיסונים

הרב מתקן: חיסולים

- אבל הרב קניבסקי מורה לעשות?

הרב שואל: הוא עשה 3 חיסונים? לא! וגם יושב בלי מסיכה!! ולבינתיים יענקי מעביר את הכל... (ראה 'תגובת כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א להקלטה החדשה שיצאה מבית הרב קנייבסקי').

 

**שואל שני: בענין נסיעה ברכבת הקלה לאחר שגויים עובדים בה גם בשבת!

הרב: יש שפסקו על מקומות כאלה שלא ללכת לשם כגן החיות התנכ"י וכדו' שלא לתת יד לעוברי עבירה, וכשאין ברירה – זה לא נקרא שמחזק ידי עוברי עבירה ונהנה מחילולי שבת.

 

***חוזר בתשובה: מבקש להודות לרב שמעון רחמים  וליוחאי כהן  שעזרו בשלום ביתו וכו' ומבקש לשבור את האייפון שלו ומבקש חיזוק מכבוד הרב בענין הסיגריות לאחר עישון במשך 15 שנה! ובהמשך השו"ת הבחור מתקרב ליד בימת הס"ת ועם הפטיש שובר את הטל' כשהרב שליט"א מדריכו אמור: "הריני מקיים מצוות "וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ!" (דברים יז ז)  לרקע השיר "פתח שערי שמים לתפילתנו!"

 

שואל רביעי: מזכיר את הדיסקים הגרוסים מהזמרים הפסולים והרב מבאר שבכך נַעַשַׂה להם אנדרטה! (ראה קליפ בענין הזמרים הפסולים).

 

יהודיה מחזקת את ידי הרב שליט"א שהוא בין הרבנים הבודדים האמיצים שלא מפחד מהממסד – תודה מעם ישראל!

ושואלת ממתי כבר הרב נחשף ל'בונים החופשיים' מתחילת שידורי הוירוס טיוי?

הרב עונה: מהרצאה בשנת 2,000 (ראה 'סדר עולמי חדש, הבונים החופשיים... התייחסותו הראשונה של כבוד הרב [אצטדיון טדי 2000]').

ושואלת כיון שה'כנסת' הוא חלק מהמנגנון הזה איך כבוד הרב שליט"א הציע להצביע?

הרב עונה: לא הלכתי להיות שותף ח"ו אלא רק להציל! וגם מי שלא בוחר שלא יבחר, ומי שכבר בוחר שיבחר ב'כח להשפיע' ע"פ מ"ש הרב שטיינמן: "אם יש כח – מצוה להציל!" (ראה מכתבו של הרב ליבוביץ שמעיד על כך).

 

יהודיה נוספת מספרת שבאה להתנצל בפני הרב שליט"א על זה ש... (מתרגשת ונתקעת בדיבורה)

הרב משיב: "בקיצור, מחול לך! מה עוד?"

מבקשת שכבוד הרב יברך אותה: "שתזכי ללכת בדרך האמת תמיד!" (ראה על גבורת נפשו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א למחול לכל יהודי שבא להרצאה ולבקש סליחה)

 

יהודי נשוי שהגיע להרצאה מפתח תקוה מבקש ברכת הרב שליט"א לפרנסה,

הרב: מוכן ללמוד שעתיים 90 יום רצוף?

- כן!

הרב: שיהיה לך פרנסה בשפע!

- אמן!

 

בחור בישיבת המוסדות "לָדַעַת חָכְמָה וּמוּסָר" (משלי א ב) שואל: איך מי שפגע בחבירו בדיבור ואו במעשה בכבוד או בממון, וכן בגניבת דעת, יעשה תשובה כאשר אינו מוצאם?

הרב עונה: צריך לחפשם עד שימצאם, ואם לא – יתפלל לקב"ה שיזמין לו אותם!

 

בחור בכיפה סרוגה מספר שב"ה כבר שומע את הרב שליט"א במשך 30 שנה! ומספר איך שבחברה שעובד שמתעסקת בטכנולוגיית לייזר והיא גלובלית בסכומים אדירים! והצוות מחו"ל לא הצליחו לעבוד וכשבאו לברר מה מיוחד כאן בארץ? וגילה להם: שהם מתפללים לפני שעובדים ואומרים, כנוסח שהרב שליט"א מתחיל כל הרצאה ברחבי הארץ והעולם: "בעזרת ה' נעשה ונצליח – וה' עלינו ברחמיו ירויח!"

- ובא להודות לכבוד הרב שליט"א על הזכות הזו, ושלמרות הקושי להפסיק עם הבשר – בזכות הרב הפסיק לאכול במסעדות וכו'

 ומספר שב"ה שמע על הזכות להחזיק ילד בת"ת של קפז', וקיבל ברכת הרב שליט"א ועוד לפני שתרם - כבר קיבל פי עשר!

- הקהל מוחא כפים!

ומבקש שוב להגיד לכבוד הרב תודה! אני אוהב אותך!! אתה מחזק אותי!!! ובזכותך מצליח לעבור את כל הקשיים שבחיי היום יום. 

ולבקשתו כבוד הרב מברכו: "שיזכה לפתוח חברה – ולפרנס את כל היהודים!"

- אמן!

 

עוד יהודיה מבקשת מכבוד הרב שליט"א: "סליחה ומחילה על...!" 

הרב: חבל"ז, מחול! מחול!!

ומבקשת ברכת הרב לזיווג הגון כו'

הרב: תלמדי חצי שעה שערי תשובה 90 יום – ותזכי לזיווג הגון.

 

עוד שואלת: האם זה נחשב לתת צדקה לבעלי חיים?

הרב: תראי גם אנחנו בעלי חיים, וצריך לעזור לבע"ח גדולים שהולכים על שתים והנה יהודי סיפר שאפשר להחזיק ילד יהודי שלומד תורה – יעמוד לזכותך! להבדיל מכלב שיכול לומר רק "הב הב!" ואפי' תודה אינו יודע להגיד. ובן אדם מועיל גם בעוה"ז וגם בעוה"ב אז כדאי להשקיע בזה!

ממשיכה לשאול: על יוגה ומדיטציות – כשר? מותר? ה"ז בריא לגוף!

הרב: זה בא מעבודה זרה! וזה שטויות ואסור להתעסק עם זה, אמנם מותר לעשות התעמלות אך לא כששייך ל'מזרח הרחוק' ולשאר הקשקושים שבאו משם כי יש בכך כוונות אחרות המשפיעות לא טוב על נפש האדם!

 

בחורה מודה על השיעור – היה ממש מענין! ושואלת לגבי החיסון כיון שבתמימות התחסנה ולא ידעה ממה שכבוד הרב שליט"א פרסם (ראה קטעים מחדשות וירוס TV בענין החיסונים) שיש בחיסונים האלו רעל! הרי מאמינה בקב"ה שישמור עליה וזה בנוסף לחיסונים מאז הילדות... וב"ה לא קרה כלום! כי הכל בידי שמים מתי יוולד ומתי יפטר?

הרב: מי ששתה רעל בתמימות ולא ידע – הרעל יפגע?

ויש מי שסנגר בקהל שאולי קיבלה 'פלצבו'

– והרב מבאר: כי קופ"ח כללית פרסמה שמתוך מליון מאתים שהתחסנו אצלם 600,000 קיבלו זריקת מוות, ו-600,000 קיבלו 'פלצבו'!!! כמו בנט וביבי...

והשאלה: אם השקורונה אמיתית הרי מסתובבים מטעם קופ"ח כללית 600,000 שלא עשו חיסון! ונקראים 'מחוסנים' ויקבלו 'תו ירוק' ובכך יכנסו לכל מקום והם 'אינם מסוכנים' ?!

הרי שהכל שקר ורמאות!!

והיום ב"ה מתארגנים יהודים לצלם שוטרים שאינם מקפידים לחבוש 'מסיכה' כי השקרנים האלה למרות שנותנים דו"חות על כך והשוטרים למרות שנמצאים בתחנות במקום סגור – הם בלי מסיכות ממש נגד החוק!! ועל האזרחים הם מתנפלים וחובטים – הרי בעצמם אינם מאמינים ולא מקיימים – וזו עוד הוכחה שהשקורונה היא מגיפה פוליטית עולמית 'סדר עולמי חדש'

מבקשת ברכת הרב: "תזכי את ומשפחתך לתשובה שלימה ובריאות איתנה"

תודה!

 

הרב שליט"א מודיע שב"ה יהיו עוד הרצאות בבית מדרש קפ"ז – נא לעקוב אחרי הפרסומים.

 

שואל אחרון: להתגייס או לא?

הרב: תלוי בך; רוצה או לא?

שואל: לא יודע אם זה נכון.

הרב: נכון יותר לשבת בישיבה וללמוד ולבנות את העתיד הרוחני שלך – כי משם תגיע לגן עדן! מהגיוס – לא יודע לאן תגיע...!

השואל חוזר על השאלה, 

הרב משיב: אתה רוצה להחזיק נשק ולהרגיש חייל בצבא או להיות בצבאו של הקב"ה?

שואל: להיות חייל בצבא של הקב"ה – ברור!

הרב: א"כ, מה השאלה? תהיה בריא!

 

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לבית מדרש 'קהילות פז': "אני מודה לכם! תבורכו: 'כתיבה וחתימה טובה!"

 

להתראות בהרצאה הערב בבאר שבע 11-08-2021.

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת