טוען...

בני ברק - חשיבות התשובה ועתה לפני שיהיה מאוחר
[כולל סיקור ותמונות]

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 10.08.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בפריז 15-07-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בבני ברק בבית מדרש 'קהילות פז' 10-08-2021

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים:  אנדלאו בן קארה בריאות איתנה, זיווג הגון, חכמה בינה ודעת, פרנסה טובה והצלחה בכל מעשה ידיו. ולהצלחת משפחתו בתורה ובמעשים טובים - אמן. לע"נ קארה בן אסרס  ו-אזנג בת אסרס. ולע"נ הוריו המנוחים - אמן!

כותרת הדרשה: 'חשיבות התשובה ועתה לפני שיהיה מאוחר!'

חלק א' – מספר הישר

"דע כי התשובה הגמורה לרשע תטהרנו מכל חטאתיו ויהיה כבן יומו" ומבאר את שגם בשכל זה מובן שמעלת הבעל תשובה לא תגיע למעלת הצדיקים שלא חטאו מימיהם, ומספר בקצרה על מנשה המלך איך חזר בתשובה וכיום הוא ראש ישיבה לבעלי תשובה בעולם העליון! ומסביר שאין סתירה למשז"ל: "מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקין גמורין אינם עומדים" כי הקב"ה עושה ניסים לבעלי תשובה מה שאינו עושה לצדיקים! כדי לקרבם אליו.

ומפרט את חמשת התנאים לתשובה; עזיבה, חרטה, קבלה לעתיד ווידוי...

ובזכותם יזכה גם לד' דברים: יהיה לו שם טוב בעולם! ימלט מעונש הבורא! תמשך  טובה לו ולבניו אחריו! וימצא לעולם הבא גמולו הטוב ויזכה לראות פני הבורא יתברך! 

וכן מביא את ד' חילוקי כפרה לר' ישמעאל, והעולה על כולם זה החוזר בתשובה באמת; ומנשא האמת ואנשיה, ומשפיל השקר והרשעים, אם עושה כן - זה תשובת המשקל, ואז לא יצטרך להמתין לכיפור יסורים ומיתה כדי שימחל לו!

וצריך לדעת כי התשובה ארוכה ותלויה בימים רבים! כפי שאבשלום המתין שנתים לאחר שמרד בדוד המלך, ואף מצינו בנביאים שצעקו להשם ולא נענו! ורק אחרי רוב עונְיַם אחרי רוב שוועתם וצעקתם ותחינתם אז כל שכן איש חוטא צריך להרבות בבכיה ובתחנונים לפני ה'!

כי זה לוקח זמן כיון שצריך ניקיון הלב! 

חלק ב - בספר 'מעלת המידות': כמה מעלות יש לתשובה

ומדגיש כבוד הרב שליט"א שעכשיו זה המן לטפל בעצמנו לגאולה כי רואים את הצרות שרוצים שנהיה עבדים לבשר ודם לאנשים רשעים! שלא חומלים על אף אחד ומתכוונים 'לדלל את האוכלוסיה בעולם!' - דברים איומים ונוראים! שלא חלמנו, ומצבנו יותר גרוע מגרמניה!!! 

ממעלות התשובה;  

קדמה לבריאת העולם! 

מגיעה עד כסא הכבוד! 

וכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה - מיד היא עולה למעלה! 

ומפרט מה כוחו של הרהור שמוציאו מהגיהנם!!!

ומקרבת את הגאולה! 

שכך אמרו חכמים: "מתוך חמשה דברים ישראל נגאלים"; 

דבר ראשון: מתוך צרה! חייב שיהיה צרה – צרה גדולה לישראל! 

ומתוך הקץ - שהגיע כבר הזמן אנחנו אחרי חצות של יום שישי בהארת שבת! 

ומתוך תשובה - אז יש ב"ה בעלי תשובה! 

ומתוך רחמים - עכשיו זה כבר תלוי בקב"ה; צריך לעורר רחמים! 

ובזכות האבות – כפי שמזכירים בתפילת העמידה ומבקשים מהקב"ה: "אלוקינו ואלקי אבותינו!" כילד שתופס באביו שהוא שר וכרוך בו וכך נכנס לפני המלך! 

כי באמת אין ה' חפץ במות רשע! והקב"ה מתחנן! ואומר לנו: "בנים שלי! אפילו שאתם בנים חוטאים בנים מורדים בנים שעושים את העבירות קשות ונוראות! אני נשבע לכם!! שאני רוצה אתכם קרוב אלי! רוצה להיטיב לכם בשני עולמות!" 

מי יכול לעמוד מול זה ולהגיד לקב"ה: "לא! לא מעונין" ?! 

- צריך להיות סתום אטום וחתום... אין תקנה לאדם כזה! מי יתחנן אליו, מי יבקש ממנו בכלל?! 

ובורא עולם מבקש! מתחנן!! נשבע!!!  ואנשים מתמהמהים...?! 

גדולה התשובה שרשע גמור כל ימיו ועשה תשובה שלימה בסוף ימיו - אין הקב"ה מזכיר מעונותיו שעשה בתחילה! 

והתשובה גדולה יותר מן הקרבנות!

וכן אצל מלך בשר ודם כשכותב 'פסק דין' – אפשר להחליף אותו בממון הרבה! 'קנס גדול' אבל כשהקב"ה כותב פסק דין שלו – הרי שהוא מחליף אותו בדבר קל! לעשות תשובה! ומחליף כל העבירות הפשעים והמרדים לשגגות! 

ומביא מחז"ל שירמיה וישעיה דיברו על התשובה אך לא כמו הושע שלימד איך לעשות תשובה! "וּנְשַׁלְּמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ"

ובכח התשובה ולהיות נקי כמו תינוק שנולד וזה למחוק את הכל! כי  מי שיש לו חובות בבנק מליונים!!! אמנם יש לו אפשרות לעשות 'פשיטת רגל' אבל זה לא אומר שהוא פטור מלשלם את החובות עדיין הוא חייב לשלם את החובות! 

וכי יש אפשרות שמנהל הבנק יגיד לו: "תבוא, רק תתחרט על כל האוברדרפט שהשתמשת שלא כדין, ותתחייב: 'שמהיום והלאה לא תעשה זאת שוב!' - ומוחקים לך כל החוב!" ?!

הרי אם ישמע כזה דבר מיד יעשה תשובה! שמא המנהל שהבטיח ימות או יתחרט, או שבנק ישראל לא יתיר לו, אז איך אנשים לא עושים תשובה מיד? 

ואמרו חז"ל: אוי להם לרשעים שהם מתים בלא תשובה!! 

וכאן מבאר הרב שליט"א לציבור שהגיע להרצאה בבני ברק על קצה המזלג בענין התופעות לוואי החמורות של החיסון לקורונה ומשמיע הקלטה שרופא מודה שהמתחסנות נפגמות להם השחלות והרחם! ל"ע...

וכבוד הרב מציע לנשים שח"ו קיבלו חיסונים: לבדוק האם זה נכון? ואם כן יתברר שבעקבות החיסונים נפגעו שם – אז שיתבעו את המדינה, את ראש הממשלה, את שר הבריאות, את הפרוֹיֵקטור ואת כל מי שאמר: "להתחסן!" - תביעה נזיקית על הפגיעה באפשרות ללדת!!! – כי זה איום ונורא!  

ובלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) הפסיקו לפרסם כמה מתים כל יום בישראל, מה-5 ביולי לא פרסמו!!! כי זה היה 3 ימים אחרי ה'בוסטר' החיסון השלישי ואז התחילו למות כמויות של אנשים! 

אך לאחר בקשה מזק"א שיעבירו את רשימת המתים שאוספים רק מאזור המרכז – מתגלה תמונה קשה של עשרות שמתים... 

ומשקרים בכמות שלא התחסנו, לא רק מליון, אלא 3.5 מליון לא התחסנו!!

"אוי לרשעים שמתים בלא תשובה!" לכן צריך האדם למהר ולעסוק בתשובה ובמצוות ולא לחכות לרגע האחרון... ח"ו! 

ועקשנות היהודי לעומת הגוים שהם 'קלי תשובה' כפי שמצינו בנינוה... 

ומפרט את הדברים המעכבים את התשובה (יש גם לרמב"ם 24 דברים המעכבים את התשובה!) שפירושו שאין לו ס"ד משמים! כי רק הבא לטהר  - אז מסייעין בידו!

וצורת התשובה כשחטא בין אדם לחבירו, לרצותו ולפייסו, ואז ימחל ה' על העוונות.

וכשאדם מקבל יסורים צריך לקבלם באהבה ולהצדיק הדין עליו כי ברור שלא גובים ממנו אפ' אחד מאלף ממה שצריך לשלם על העונות שעשה! 

הדרשה נמסרה במשך כשעה וחצי...!

 – כאשר הקהל הרחב מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר! 

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "והבקשה האחרונה: שה' אלקינו ברחמיו ישיב אותנו בתשובה שלימה למען חסדיו המרובים עוד היום – אמן!"

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון: בעקבות דברי הרב על החיסונים

הרב מתקן: חיסולים

- אבל הרב קניבסקי מורה לעשות?

הרב שואל: הוא עשה 3 חיסונים? לא! וגם יושב בלי מסיכה!! ולבינתיים יענקי מעביר את הכל... (ראה 'תגובת כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א להקלטה החדשה שיצאה מבית הרב קנייבסקי').

 

**שואל שני: בענין נסיעה ברכבת הקלה לאחר שגויים עובדים בה גם בשבת!

הרב: יש שפסקו על מקומות כאלה שלא ללכת לשם כגן החיות התנכ"י וכדו' שלא לתת יד לעוברי עבירה, וכשאין ברירה – זה לא נקרא שמחזק ידי עוברי עבירה ונהנה מחילולי שבת.

 

***חוזר בתשובה: מבקש להודות לרב שמעון רחמים  וליוחאי כהן  שעזרו בשלום ביתו וכו' ומבקש לשבור את האייפון שלו ומבקש חיזוק מכבוד הרב בענין הסיגריות לאחר עישון במשך 15 שנה! ובהמשך השו"ת הבחור מתקרב ליד בימת הס"ת ועם הפטיש שובר את הטל' כשהרב שליט"א מדריכו אמור: "הריני מקיים מצוות "וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ!" (דברים יז ז)  לרקע השיר "פתח שערי שמים לתפילתנו!"

 

שואל רביעי: מזכיר את הדיסקים הגרוסים מהזמרים הפסולים והרב מבאר שבכך נַעַשַׂה להם אנדרטה! (ראה קליפ בענין הזמרים הפסולים).

 

יהודיה מחזקת את ידי הרב שליט"א שהוא בין הרבנים הבודדים האמיצים שלא מפחד מהממסד – תודה מעם ישראל!

ושואלת ממתי כבר הרב נחשף ל'בונים החופשיים' מתחילת שידורי הוירוס טיוי?

הרב עונה: מהרצאה בשנת 2,000 (ראה 'סדר עולמי חדש, הבונים החופשיים... התייחסותו הראשונה של כבוד הרב [אצטדיון טדי 2000]').

ושואלת כיון שה'כנסת' הוא חלק מהמנגנון הזה איך כבוד הרב שליט"א הציע להצביע?

הרב עונה: לא הלכתי להיות שותף ח"ו אלא רק להציל! וגם מי שלא בוחר שלא יבחר, ומי שכבר בוחר שיבחר ב'כח להשפיע' ע"פ מ"ש הרב שטיינמן: "אם יש כח – מצוה להציל!" (ראה מכתבו של הרב ליבוביץ שמעיד על כך).

 

יהודיה נוספת מספרת שבאה להתנצל בפני הרב שליט"א על זה ש... (מתרגשת ונתקעת בדיבורה)

הרב משיב: "בקיצור, מחול לך! מה עוד?"

מבקשת שכבוד הרב יברך אותה: "שתזכי ללכת בדרך האמת תמיד!" (ראה על גבורת נפשו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א למחול לכל יהודי שבא להרצאה ולבקש סליחה)

 

יהודי נשוי שהגיע להרצאה מפתח תקוה מבקש ברכת הרב שליט"א לפרנסה,

הרב: מוכן ללמוד שעתיים 90 יום רצוף?

- כן!

הרב: שיהיה לך פרנסה בשפע!

- אמן!

 

בחור בישיבת המוסדות "לָדַעַת חָכְמָה וּמוּסָר" (משלי א ב) שואל: איך מי שפגע בחבירו בדיבור ואו במעשה בכבוד או בממון, וכן בגניבת דעת, יעשה תשובה כאשר אינו מוצאם?

הרב עונה: צריך לחפשם עד שימצאם, ואם לא – יתפלל לקב"ה שיזמין לו אותם!

 

בחור בכיפה סרוגה מספר שב"ה כבר שומע את הרב שליט"א במשך 30 שנה! ומספר איך שבחברה שעובד שמתעסקת בטכנולוגיית לייזר והיא גלובלית בסכומים אדירים! והצוות מחו"ל לא הצליחו לעבוד וכשבאו לברר מה מיוחד כאן בארץ? וגילה להם: שהם מתפללים לפני שעובדים ואומרים, כנוסח שהרב שליט"א מתחיל כל הרצאה ברחבי הארץ והעולם: "בעזרת ה' נעשה ונצליח – וה' עלינו ברחמיו ירויח!"

- ובא להודות לכבוד הרב שליט"א על הזכות הזו, ושלמרות הקושי להפסיק עם הבשר – בזכות הרב הפסיק לאכול במסעדות וכו'

 ומספר שב"ה שמע על הזכות להחזיק ילד בת"ת של קפז', וקיבל ברכת הרב שליט"א ועוד לפני שתרם - כבר קיבל פי עשר!

- הקהל מוחא כפים!

ומבקש שוב להגיד לכבוד הרב תודה! אני אוהב אותך!! אתה מחזק אותי!!! ובזכותך מצליח לעבור את כל הקשיים שבחיי היום יום. 

ולבקשתו כבוד הרב מברכו: "שיזכה לפתוח חברה – ולפרנס את כל היהודים!"

- אמן!

 

עוד יהודיה מבקשת מכבוד הרב שליט"א: "סליחה ומחילה על...!" 

הרב: חבל"ז, מחול! מחול!!

ומבקשת ברכת הרב לזיווג הגון כו'

הרב: תלמדי חצי שעה שערי תשובה 90 יום – ותזכי לזיווג הגון.

 

עוד שואלת: האם זה נחשב לתת צדקה לבעלי חיים?

הרב: תראי גם אנחנו בעלי חיים, וצריך לעזור לבע"ח גדולים שהולכים על שתים והנה יהודי סיפר שאפשר להחזיק ילד יהודי שלומד תורה – יעמוד לזכותך! להבדיל מכלב שיכול לומר רק "הב הב!" ואפי' תודה אינו יודע להגיד. ובן אדם מועיל גם בעוה"ז וגם בעוה"ב אז כדאי להשקיע בזה!

ממשיכה לשאול: על יוגה ומדיטציות – כשר? מותר? ה"ז בריא לגוף!

הרב: זה בא מעבודה זרה! וזה שטויות ואסור להתעסק עם זה, אמנם מותר לעשות התעמלות אך לא כששייך ל'מזרח הרחוק' ולשאר הקשקושים שבאו משם כי יש בכך כוונות אחרות המשפיעות לא טוב על נפש האדם!

 

בחורה מודה על השיעור – היה ממש מענין! ושואלת לגבי החיסון כיון שבתמימות התחסנה ולא ידעה ממה שכבוד הרב שליט"א פרסם (ראה קטעים מחדשות וירוס TV בענין החיסונים) שיש בחיסונים האלו רעל! הרי מאמינה בקב"ה שישמור עליה וזה בנוסף לחיסונים מאז הילדות... וב"ה לא קרה כלום! כי הכל בידי שמים מתי יוולד ומתי יפטר?

הרב: מי ששתה רעל בתמימות ולא ידע – הרעל יפגע?

ויש מי שסנגר בקהל שאולי קיבלה 'פלצבו'

– והרב מבאר: כי קופ"ח כללית פרסמה שמתוך מליון מאתים שהתחסנו אצלם 600,000 קיבלו זריקת מוות, ו-600,000 קיבלו 'פלצבו'!!! כמו בנט וביבי...

והשאלה: אם השקורונה אמיתית הרי מסתובבים מטעם קופ"ח כללית 600,000 שלא עשו חיסון! ונקראים 'מחוסנים' ויקבלו 'תו ירוק' ובכך יכנסו לכל מקום והם 'אינם מסוכנים' ?!

הרי שהכל שקר ורמאות!!

והיום ב"ה מתארגנים יהודים לצלם שוטרים שאינם מקפידים לחבוש 'מסיכה' כי השקרנים האלה למרות שנותנים דו"חות על כך והשוטרים למרות שנמצאים בתחנות במקום סגור – הם בלי מסיכות ממש נגד החוק!! ועל האזרחים הם מתנפלים וחובטים – הרי בעצמם אינם מאמינים ולא מקיימים – וזו עוד הוכחה שהשקורונה היא מגיפה פוליטית עולמית 'סדר עולמי חדש'

מבקשת ברכת הרב: "תזכי את ומשפחתך לתשובה שלימה ובריאות איתנה"

תודה!

 

הרב שליט"א מודיע שב"ה יהיו עוד הרצאות בבית מדרש קפ"ז – נא לעקוב אחרי הפרסומים.

 

שואל אחרון: להתגייס או לא?

הרב: תלוי בך; רוצה או לא?

שואל: לא יודע אם זה נכון.

הרב: נכון יותר לשבת בישיבה וללמוד ולבנות את העתיד הרוחני שלך – כי משם תגיע לגן עדן! מהגיוס – לא יודע לאן תגיע...!

השואל חוזר על השאלה, 

הרב משיב: אתה רוצה להחזיק נשק ולהרגיש חייל בצבא או להיות בצבאו של הקב"ה?

שואל: להיות חייל בצבא של הקב"ה – ברור!

הרב: א"כ, מה השאלה? תהיה בריא!

 

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לבית מדרש 'קהילות פז': "אני מודה לכם! תבורכו: 'כתיבה וחתימה טובה!"

 

להתראות בהרצאה הערב בבאר שבע 11-08-2021.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת