טוען...

בני ברק - מסיבת פורים

 אולמי ארמונות חן, בני ברק
 תאריך פרסום: 07.03.2012

הורדת MP4 הורדת MP3


האירוע התקיים באולמי ארמונות חן בבני ברק במסגרת מסיבת פורים שופר מתאריך 07-03-12 תשע"ב. וכן התקיימה באולם תפילה מיוחדת ברבים על הכלל והפרט לאחר צום ותענית במשך 40 יום של כ 1000 איש צפיה מועילה:

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו

שתחמול ותחוס ותרחם על עמך ישראל שיזכו לשוב בתשובה שלימה לפניך

מיראתך - ולא מיראת שלוחיך

מעושי רצוניך - ולא מעוברי דבריך

מאוהביך - ולא מאויביך

גל עינינו לראות טובותיך וחסדיך המרובים עלינו

ואל תביא גבהות לבנו לשכוח חובותינו אליך

טוב ומטיב הגלה לנו ברוב רחמיך וסייעינו נגד מכחישיך ורודפי עמך המתהללים בכוחם ואין אלוהים עמם

קרב קץ גאולתנו בזכות למעלה מאלף מתענים בתעניותיך שבדם חלבם מרקו עוונם שברו תאוותם כפו ליצרם והשתעבדו ליוצרם

בזכותם הכה לאויבינו במקום ותבוא חרבם בלבם בטל כל מזימתם ומלאכי חרון אף וחימה זעם ועברה יקעקעו ביצתם הפר כל עצתם וילחמו בעצמם שלח המשחית בקרב עמם ועשה להם ככול מחשבותם

שמח עמך בשילומת רשעת ולעיני כל העמים יתפרסם קלונם

אבינו מלכנו! רחם עלינו וכפר עונותינו וכל חטאות נעורינו פשעינו ומריינו מחמת שכרותינו בהבלי רעיונינו

וראה קרבנינו בארבעים ימי סיגופינו כריח ניחוחינו שיעלו לפניך מעוז רצונינו להתקרב אליך ולזנוח דרך שטותינו ואוולתינו

קבל תפילותינו עם תשובתינו בתום תעניתנו איש ואשה נער ונערה כמאמר נביאך: "אוהבם נדבה"

ומלא כל משאלות לבנו לטובה מהרה ללא חסרון והמרה;

שלח רפואה וישועה לכל דורש גהה וארוכה

פקידת עקר ועקרה זיוג הגון ופרנסה טובה לימוד תורה לשמה

ועבודת ה' בשמחה שלום בית ומנוחה עצה טובה ותושיה

אל נורא ואיום תנה לנו ביום זה פדיון

בזכות קדושת היום פורים גדול מכיפורים

על ידי קיום מתנות לאביונים ומשלוח מנות למרעים

כאשר ציונו מרדכי ואסתר בדור שנגלה ה' מתוך הסתר

ואנו בדור חשוך מלא אורה הרבה תורה יותר תשובה

שואפים לקרב את הגאולה ומוכנים לכל משימה

תן בנו כוח ושאיפה להביא את התורה לחשיפה לעיני כל חי

תהא דוגמא ממנה ילמדו כל בני אנוש

ולא נחכה למשיח עד בוש...!

 

  •    שיתוף   
  • תגיות:

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת