טוען...

אופקים - ליסטים שכמותך כבשוה
[כולל סיקור ותמונות]

 אולמי נאמן, אופקים
 תאריך פרסום: 04.07.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בצפת 29-06-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה באופקים 04-07-2021

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

 

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים לרפואה, הצלחה בתוך כלל ישראל ולע"נ הוריו מנ"ע.

כותרת הדרשה : 'ליסטים שכמותך כבשוה' על פרשת השבוע 'פנחס' (במדבר כה ז): "וַיַּרְא פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וַיָּקָם מִתּוֹךְ הָעֵדָה וַיִּקַּח רֹמַח בְּיָדוֹ

וַיַּרְא פִּינְחָס מה ראה? ראה מעשה זמרי בן סלוא והמדינית ונזכר בהלכה: 'הבועל ארמית קנאין פוגעין בו!' ונעשו לו 12 ניסים!! וזו עדות גדולה שלא ליפול ביאוש ח"ו למרות שהדור פרוץ – כי פנחס היה יחידי ולא מפורסם ואדרבה! השבטים מבזים אותו 'בן פוטי...' ועשה תיקון לכל הדור כולו! ולכן הדגישה התורה וַיָּקָם מִתּוֹךְ הָעֵדָה ז"א איש מבין שורות הקהל והציל בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי (במדבר כה יא) את כל כלל ישראל!

אך יש אנשים וענוה פסולה במוחם ואומרים 'מי אני? מה אני?' והיא עושה שמות במחנה היראים כי האמת כמו אצל פנחס שעשה את שלו ואח"כ נעשו לו 12 ניסים ונפלאות גדולים!

והשאלה: לכאורה היה אפשר ללמוד ברמז ומדוע התורה האריכה במילה וַיִּקַּח רֹמַח בְּיָדוֹ?! שזה ברור! כי מלמדנו שמספיק שלקח הרומח בידו וכבר ה' עשה לו 12 נסים, כיון שמסר נפשו למרות שזו הלכה ואין מורין כן, אבל בקנאת ה' – נעשו לו ניסים גלויים!! למרות שכנגדו עמדו 24,000 איש! ואף אחד לא פגע בו כשהרג נשיא שבט מישראל כי היתה שמירה מאת ה' יתברך.

וכמו בעבודת המשכן (מדרש תנחומא) שמשה אמר לקב"ה שא"א להעמיד המשכן בידי אדם

והקב"ה ענה: תעסוק בידך ותראה כאילו אתה מקימו והוא נזקף מאליו!

הרי כשעושים את רצון ה' על הצד הטוב ביותר לשם שמים באמת הקב"ה ממשיך הרצון ומשלימו!

ופִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן שהיה נכד של 'אוהב שלום ורודף שלום' ובודאי לא הרג זבוב מימיו ואיך הגיע להרוג ולדקור נשיא מישראל?

וכנ"ל שרק לקח הרומח בידו – וכל השאר? נסים! וביניהם שתקע בשניהם והגביהם כדי שכולם יראו שתפסם בשעת מעשה – כי אם לא היה ח"ו נקרא 'רוצח' וזמרי היה מותר לו להרגו, ולא נטף דם, והמשקוף גבה ואף אחד לא נגע בו לרעה!

וכמש"כ ר' יונה בשערי תשובה (א): "והתבאר בתורה כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טבעם משגת!" כי כשאדם מחליט לחזור בתשובה זה לא קל לשבור יצרו אחרי שעשה בו היצה"ע שמות ופתאום מחליט לחזור איך יכול פתאום לשבור מידותיו? ולהתרחק מדברים אסורים ולהתקדש וללמוד תורה?!

דהיינו שע"פ טבע זה לא יתכן! אך ה' מוביל את הבעלי תשובה מעל הטבע ובדרך נס וכך מצליחים לקיים התשובה.

ולמרות כל זאת, שהציל פנחס את ישראל מקנאת ה', השבטים מבזים אותו: "ראיתם בן פוטי זה בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים יהרוג נשיא מישראל?!" שהוא צאצא של יתרו שהיה כומר לע"ז ... הרי שמטילים בו מום ודופי במקום שיתעלו למדרגה גבוה עוד ביזוהו שפגע ב'אדם נכבד' – שעבר איסור עריות בפהרסיא! ומחלל את השם!! והם מכבדים את העבריין ומבזים את הצדיק...

וגם בזה שגו המבזים, כי ביזוהו בגלל יתרו, אך אדרבה! הוא היה גיבור שלא היה כמותו באומות העולם מימות עולם!! ופרשה שלמה נכתבה בשמו, ששמע מנסי ה' לישראל במצרים ובקריעת ים סוף ועזב כל רכושו וכבודו כדי להדבק בישראל ולקבל התורה!! וגם ירתו סבל מחמת זה שהשליכו את בנותיו לבור וכו'

אך כך דרכן של הבריות, ואין מה להתבלבל – הדברים ברורים! ונמצאים גם באופקים...

וזה נקרא 'דרך כבושה' בלי לבדוק האם באמת 'ליסטים שכמותך כבושה!' כמובא בגמ' עירובין נג' שר' יהושע בן חנניה אמר שמעולם לא נצחו אדם אלא אשה תינוק ותינוקת, והתינוקת נצחתו כשעבר בשדה 'קיצור דרך' והוכיחתו כנ"ל...

והרב שליט"א משליך מזה על ביטול ההרצאה (באופקים שהיתה אמורה להתקיים בבית כנסת בית מנחם) 'דרך כבושה' של בעלי לשון הרע, שבתחילה קיבלו את הלה"ר, והמשיכו אותה! בלי לבדוק אם זה טעות! וכו' כי אין ראיות ועובדות ולא שמעו את הצד השני... ובזה נקראים 'ליסטים שכמותך כבושה'.

וכך רוב האנשים שאוהבים דברים מקובלים 'מלומדה' בלי לבדוק... וכך בעצם ענה (רה"ע אופקים עמרם אוחיון שר"י) 'אני לא נכנס לזה...'

ואם לא נכנס לזה באמת – היה אומר כך מהתחלה! רק הכניס מה שרצה (וסיפר שבני התורה כביכול לא רוצים לשמוע דברי תורה) 'ליסטים שכמותך כבושה!...

...

גם בדרשה זו לטובת תושבי אופקים היקרים כבוד הרב שליט"א מתייחס לקורונה והחיסונים ...

...

וחידוש עצום מר' יונה בשע"ת (ג קמח): "ונאמר (משלי כז כא): "מַצְרֵף לַכֶּסֶף וְכוּר לַזָּהָב וְאִישׁ לְפִי מַהֲלָלוֹ" פירושו, מעלות האדם לפי מה שיהלל: 

אם הוא משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים, תדע ובחנת כי איש טוב הוא ושורש הצדק נמצא בו, כי לא ימצא את ליבו רק לשבח את הטוב והטובים תמיד בכל דבריו, ולגנות את העבירות, ולהבזות בעליהן, ואם ייתכן כי יש בידו עוונות נסתרים, אבל מאוהבי הצדק הוא, ולו שורש בבחירה, והוא מעדת מכבדי השם.

והמשבח מעשים מגונים, או מהלל רשעים, הוא הרשע הגמור, והמחלל את עבודת השם יתברך".

וזו היתה מדרגת פנחס שלא היה יכול לראות מעשה רשע בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי – וביאר הספורנו: שעשה לעיני כולם, למרות שכל ישראל ראו ולא מחו – ובכך היו ראויים לכליה רח"ל כמו ב'מרגלים' כשהוציאו דיבת הארץ רעה ולא מחו מתו כולם במדבר! כי כששותקים – נתפסים בעוון! וכשפנחס דקרם והוציאם לבחוץ ולא מחו בו בצדיק – בזה כיפר על מה שלא מיחו ברשע וזה היה תשובת המשקל ובזה הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. ועם ישראל עכשיו היללו את פנחס ובזה נהיו צדיקים שעמדו בצד הנכון!

...

הרב מבאר גם מהן הסיבות שאדם מעדיף לא ללמוד מוסר וכו' כי אפילו חילונים אוהבים ללמוד תורה ולטעום את טעמה המתוק! אבל לא מוסר; כי אדם מעדיף להשאר במנוחתו ולא לגלות את המומים שלו בלי לשנות ממנהגיו... וזו כנבואת ישעיה (ו י): "הַשְׁמֵן לֵב הָעָם הַזֶּה וְאָזְנָיו הַכְבֵּד וְעֵינָיו הָשַׁע פֶּן יִרְאֶה בְעֵינָיו וּבְאָזְנָיו יִשְׁמָע וּלְבָבוֹ יָבִין וָשָׁב וְרָפָא לוֹ" שה' קילל את עם ישראל שלא יקשיבו לדברי תורה ולא יחזרו בתשובה וכך לא תהיה להם תרופה ויקבלו את עונשם!!! ועוד סיבות למה אדם לא אוהב ללמוד מוסר...

וכן את האופי של האדם 'להתעלם' כמשל מ'תיבת הדואר הנעולה' (ראה קליפ 'תיבת הדואר הנעולה והבריחה מהמציאות')

....

הדרשה נמסרה במשך שעה...!

 – כאשר הקהל שגדש את האולם מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "לכן צריכים אנו להתשוקק להשתדל בכל רצוננו להגיע למה שאמר שלמה המלך (משלי ד יג): "הַחֲזֵק בַּמּוּסָר אַל תֶּרֶף נִצְּרֶהָ כִּי הִיא חַיֶּיךָ" אם מחזיקים במוסר ולא מרפים היא תשמור עליך כִּי הִיא חַיֶּיךָ בעולם הזה ולעולם הבא אמן ואמן!"

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון: בענין צניעות הנשים מה ללבוש וכו'?

וכבוד הרב עונה: שצריכה האשה להיות צנועה וכאשר מכסה את עצמה שלא תראה – זה בסדר! אבל לא למשוך תשומת לב...

* ומספר שלפני כשנה היה בהרצאה בבני ברק לפני השקורונה וביקש ברכת הרב שליט"א להפקד בזרע של קיימא, והרב אמר להם שיקבלו שעתים-וחצי (הגבר; ללמוד שעתיים כל יום במשך 3 חודשים רצוף! והאשה; חצי שעה שערי תשובה) וגם קיבלו ספר מכבוד הרב! וכמובן שהיו קשיים בלימוד, וב"ה לפני שבועיים סיימו ללמוד – ומבקש שוב ברכת הרב שנענה בחפץ לב ומברכם שבזכות הלימודים יזכו לזרע חי וקיים – מהרה!

הקהל עונה: 'אמן!'

* והשואל ממשיך לבקש ברכת הרב שליט"א לרפואת חמיו שחלה ל"ע במחלה, ותשובת הרב שיגיעו להרצאה ויקחו תענית 40 יום!

 (ראה 'קידוש ה' בברוכוב' שעשרות קיבלו על עצמם תענית לרפואת הרה"ג הרב יעקב יוסף זצוק"ל – דבר שהאריך את חייו נגד סיכויי הרופאים במשך 3 חודשים!!!)

ומבקש ברכת הרב לרפואת חמיו שמברכו בחפץ לב: 'ה' יזכהו לישועה ונס גלוי – בזכות שעשו מה שאמרנו (שהמשפחה תקבל 40 יום לרפואתה)".

** יהודי ספרדי שואל: איך כבוד הרב שליט"א אומר שיש בעיה של 'זמרים פסולים'? והרי זו 'גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה!' ובפרט שיש 'ערוצים כשרים... רדיו קול חי/ ברמה'...

הרב עונה: גזירה – דווקא כשחכמים גוזרים ושוקלים אם הציבור יעמדו, אבל כאן? זה איסור של עריות!!! שאין בכח אדם להתירם, כמובא בגמרא ועוד, וכן ראינו ש'ביטול תורה' הוא דבר שקשה לעמוד בו וכי נתירו?! וכן 'לשון הרע' שהגמ' אומר שכולם באבק לשון הרע! (ראה בנושאים על הפרק 'זמרים פסולים')

והנה! כל קהילות פז ועוד שמצטרפים אליהם לא שומעים מוזיקה כלל כל ימות השנה למעט בזמנים ובאירועים שמותרים בהלכה וזמרים כשרים כנפסק (בשו"ע או"ח סי' תקס ג') ופורסם בחתימת 25 גדולי ישראל כולל הרב עובדיה יוסף (ראה עדות בנו שהחתימו על כך), הרב שלום כהן שחתמו על כך! ולמרות זאת הרדוי הנ"ל לא שומעים ולא מאמינים לחכמים רק במה שמתאים להם! כי זו רפורמה ופרצה בדת דבר שהתורה לא התירה ולא תתיר לעולם!!

וכן איתא בגמ' סנהדרין (קא א): "שהתורה חוגרת שק ועומדת לפני הקב"ה ואומרת לפניו: "רבונו של עולם! עשאוני בניך ככנור שמנגנין בו לצים...!" כי אסור לשיר פסוקים, וכ"פ הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל בספרו 'אור לציון', והדברים מעוגנים בהלכה – ובכל זאת עוברים על כך יום יום!! 

ומזה התרחב שבני הישיבות לא מסתפקים בלשמוע רק את ה'מותר' אלא ממשיכים לשמוע זמרים פסולים – חילונים!... ואף הרבנים מזמינים לדיסקו סליחות אחד שיש על גופו קעקוע של תהלים שנכנס כך לשירותים רח"ל !! וזה פשע! ולאף אחד לא אכפת.

וכבר אחז"ל: "גדול המחטיאו מההורגו!" והזמרים הם בבחינת רוצח ע"פ ההלכה ומקבלים אותם בכבוד כאילו ה'בבא סאלי' הגיע... 

ואיך נהיה 'רדיו כשר'?! הרי מדברים שמה לשון הרע! והרבה רבנים יצאו נגדם; הרב יצחק יוסף, הרב שמעון בעדני, הרב שלום כהן (ראה מועצת האבטיחים פרק א 'רדיו קול בעורמה' שמביאם).

השואל: אבל גם שמה יש זיכוי הרבים?

הרב מחייך: ומספר על 'ברג' שהפיץ את הזוהר הקדוש בכל בית יהודי! ועשה מזה כסף!! וקרא לזה זיכוי הרבים.... ואפילו שכנע זמרת גויה (מדונה) ללמוד 'זוהר' וכי הוא מזכה הרבים?! כי מזכה גם את הפרוצים/ות... וכי כל מי שאומר משהו בשם ה' הוא מזכה הרבים?!

הרי הקב"ה לא רצה שגחזי יגיד את נפלאותיו של אלישע הנביא ועשה מופת והביא את הבן שהחיה אלישע מקצה העולם! כדי שפיו של גחזי הרשע לא יספר בנפלאות ה'.

וה' לא מוכן שהרשע יגיד את שמו כנאמר בתהלים (נ טז): "וְלָרָשָׁע אָמַר אֱלֹהִים מַה לְּךָ לְסַפֵּר חֻקָּי וַתִּשָּׂא בְרִיתִי עֲלֵי פִיךָ" – ושלא יגיד שום דבר תורה!

השואל מנסה לעשות ח"ו מחלוקת בין הרבנים: הרבה רבנים שומעים ביום שישי את הרב מוצפי...

וכבוד הרב שליט"א עונה במשל נפלא! פעם אמר רב חשוב: 'אפשר למצוא בשמים גם בחירייה!' כי יש נשים שזורקות שם בשמים שלא מתאים להן – אפשר לחפש ולמצוא, האם תביא לאשתך כמתנה ליום הולדת?!

הקהל נהנה מהתשובה ומוחא כפים!

* השואל מבקש לשאול עוד שאלה, ומספר ששומע את כבוד הרב שליט"א הרבה מאוד וכבר לפני 25 שנה זוכר את הרב, והשאלה: שה' ברא את יצה"ע כדי שנקבל שכר, אז למה בסוף הקב"ה ישחטהו?

הרב עונה: יפה! הקב"ה ברא העולם, ואותנו בצלמו דהיינו בעלי בחירה, וכדי שתהיה בחירה צריך 2 צדדים נוגדים; יצ"ט ויצה"ע – וזו המטרה! כי אם אדה"ר לא היה חוטא העולם היה מגיע לתיקונו! אך כשקלקל ולכן התארך התיקון 6,000 שנה! שבליונים בני אדם שכל אחד מתקן חלקיק מאדה"ר כאבות הקדושים וכו' וכן דוד שישלים התיקון, אד"ם ר"ת א'דם ד'וד מ'שיח, ולכן אדה"ר תרם 70 שנה לדוד כדי שיתקן מה שפגם אדה"ר, וכרגע העולם לא הגיעו לתיקונו ולכן מתפללים בעלינו לשבח 'להפנות אליך כל רשעי ארץ' וכו' ואז יהיה ה' אחד ושמו א' ואז 'יתגדל ויתקדש שמיה רבא!' ויתקיים הפסוק (יחזקאל לח כג): "וְהִתְגַּדִּלְתִּי וְהִתְקַדִּשְׁתִּי וְנוֹדַעְתִּי לְעֵינֵי גּוֹיִם רַבִּים וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי ה'" רק אז יבוא התיקון, ויצה"ע יהיה מיותר! 

ואז ה' ישחטו כי עבד עלינו שהפך עבירות למצוות וזה לא נתבקש היצה"ע רק להגיד 'לעשות עבירה' אבל לא להגיד 'שזו מצוה' וכמובא בגמ' שבת: ששוחט חייב משום צובע, שצבע עבירות כאילו הן מצוות, כלה"ר ומחלוקת וכו' כפי ששרים ב'חד גדיא' שבסוף 'ושחט הקב"ה לשוחט'

הקהל נהנה מהשיר שכבוד הרב ניגן ומוחא כפים!

** בחור חילוני שואל איך במשך 72 שנה הצליחו להסתיר את הפירמדה והעין בבית המשפט העליון וכו'?

הרב: כל המדינה קמה מכספי הרוטשילד, רוקפלר, בונים חופשיים וכו' והיא קולוניה של אדום-עשו USA וביבי מכר את נכסי המדינה לסינים וכו' ובדרך לקבל מעקב וציון שיהיו כולם צייתנים ובפרט דרך הבינה מלאכותית, והשקיעו ברוסיה הון עתק של 54 מליארד! לפתח צ'יפ למוח אדם!!

* האברך הבא מבקש להודות לקב"ה שזכה לשיעור - אך הרב מבקש 'בלי הקדמות' ...

האברך משייך בין הדרשה הנ"ל על פנחס לבין מעשיו ופעליו של כבוד הרב בבירור האמת, ומוסיף גם גימטריאות לכך, ומתייחס גם הוא לביטול הרצאה באופקים רח"ל ואיך שב"ה על אפם וחמתם התקיימה ההרצאה הנוכחית!!!

הקהל מוחא כפים – לכבוד הרב שמכתת רגליו ברחבי הארץ להחזיר יהודים בתשובה.

ומברך את כבוד הרב: שיזכה לשנים רבות טובות ונעימות! 

ומבקש את ברכת כבוד הרב: תזכה לעלות מעלה מעלה ולהשפיע שפע טובה וברכה בעולם – תודה!

הקהל מוחא כפים.

** יהודיה מספרת שבעקבות ד"ת של הרב חברתה מבקשת למחות בחילול ה' שנעשה באופקים בביטול הרצאה, ולקידוש שם שמים ולכך הביאה 2 מסכי ענק כדי לבער את העבודה זרה!

*** החברה: מודה לקב"ה על האומץ לעשות את הצעד הזה – לשבור טמבלוזיות למרות שהיתה מכורה להן – ואחרי שהוציאה מביתה מבינה כמה זה קל! ומודה לכבוד הרב שזה בזכותו שלימד שזה 'לא בשמים' ומודה לשליחים שבאו וחיזקוה...

ומוחה בעוקרי התורה שליחי שס' שטרחו לבטל הרצאה לפני שבועיים (בסרטון לעיל) ועל אפם וחמתם ה' הוכיח להם שלא רוצים לשמוע את הרשעים ואדרבה! זוכים לקדש שם שמים להבדיל מעוקרי התורה המחללים שם שמים ומבטלים תורה מישראל ומונעים תורה ומצוות שע"פ הח"ח כל מילה = תרי"ג מצוות וע"פ הזוה"ק כל אות = תרי"ג מצוות! הרי לנו חשבון מזעזע כמה עקירת תורה ומצוות עשו הרשעים הללו!

חוץ משנת 2013 שהם רודפים את כבוד הרב ומאז כמה תורה ביטלו!!!

ומצטטת את ר' יונה בשע"ת על כת שונאי ה' (ג קס): "וענין שונאי השם נמצא לפעמים גם באנשים שהם עושים המצות ונזהרים מכל עבירה במעשה ובלשון. אם נפשם רעה ובקרב לבם יקשה להם כאשר חבריהם עוסקים בתורה. וירע בעיניהם בהיות בני אדם עובדים את ה' ויראים מלפניו. כאשר תאמר על האיש אשר לא יחפוץ שיכבדו בני אדם את המלך ושיעבדוהו. כי הוא שונא את המלך. כל שכן אם הוציאו מחשבתם אל הפועל. שהם מניאים את לב בני אדם מעסק התורה ומן המצוות. כי הם שונאי ה'"

ומזכירה לכולם שכבוד הרב אמנון יצחק בנה את תנועת שס ורשם 10,000 תלמידים – כעדות יצחק ועקנין ח"כ בשס (לשמיעת ההקלטה לחץ כאן) וועקנין סיפר זאת לרב עובדיה יוסף זצ"ל – ובכל זאת! עד היום 'הם' רק רודפים את כבוד הרב שליט"א ולמעשה הם נגד השם!!

כי בפועל הרב מציל נפשות מגיהנם כמוני ועוד מליון כמוני!!! ומבאר שחת, מציל גופם – מהחיסונים, ובנפשם והכל במסירות נפש!! לעזור לכל יהודי.

ופונה לכל התומכים בדרך שס: לבדוק את כל הנ"ל חבל שתתבעו על כך משמים! וכל שאין בו יראת שמים – תורתו הולכת לסט"א! והאמנתם בלה"ר על הרב בלי לבדוק!!

ומסיימת (שמות א יב): וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ!

הקהל מוחא כפים ועונה 'אמן!'.

החברה מבקשת ברכת הרב לבתה שלמרות הקושי - הוציאה את הטמבלויזיות מהבית!

* בחור ישיבה הלומד במוסדות 'לדעת חכמה ומוסר' בב"ב מבקש להודות לכבוד הרב שהחזרת אותי בתשובה! וב"ה נכנס לישיבה ועזב את החיים החילונים ומבקש להתנתק לגמרי ובא לשבור את הפלאפון...

הרב: וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ (דברים יז ז).

הקהל מוחא כפים.

** יהודי מבוגר פותח בשבחו של כבוד הרב ואומר: 'אין כמוך בלהחזיר בתשובה שלימה! ואני מתפלל יום יום שתצליח ב"ה להביא את כולם לעוה"ב!"

הרב והקהל עונים: 'אמן!'

הקהל מוחא כפים.

שואל אחרון: בחור בתספורת ... מבקש גם הוא לחזק את ידי הרב שליט"א, ושואל: במה זכו אומות העולם שחשפו את שקר השקורונה ועושים הפגנות והתחסנו רק 3% לעומת המדינה שטוענים שהתחסנו 50% - מהם זכאים?

תשובת הרב: יש חרון אף של ה' כנגד ישראל, אנחנו קרובים לקץ! וה' ממתין 2,000 שנה ובמקום לעשות אהבת חינם יש שנא"ח, ועזיבת התורה כמובא בדרשה הנ"ל 'לסטים כבשוה!' וסופגים אסונות (לתפ"צ) בקנה מידה שלא היינו רגילים; 45 חרדים יקרים נדרסו ע"י חבריהם במירון – וזה מראה שחרדים דורכים א' על הב'.

וגם בחו"ל במיאמי מעל 100 הרוגים וביניהם עשרות חרדים.

ועכשיו ממשלת הזדון השניה גזירות חדשות ונוספות נגד עולם התורה!!! חוץ מהדיפ-סטייט...

ואנשים לא מבקשים וחוקרים או בודקים והולכים בדרך 'סלולה'... ובמקרה הטוב כך גם ברוחניות עושים "מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה" שה' הקפיד ואמר: "לָכֵן הִנְנִי יוֹסִף לְהַפְלִיא אֶת הָעָם הַזֶּה הַפְלֵא וָפֶלֶא!" (ישעיה כט יג-יד) דהיינו שיהיו מכות על מכות!! למרות שיראים אבל כמִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה ולמרות שמקיימים את כל המצוות - - - כי צריך בדקדוק ובכוונה ועם 17 התנאים לקיום המצווה לשמן (מצורף קישור) - זה התוצאות!! והזמן דוחק! ואנחנו קרובים ופעמי הגאולה נשמעים וכל הסימנים במס' סוטה התקיימו 'בעקבתא דמשיחא' ולכן ה' מאיץ בנו שנפקח עינים.

וכנאמר (ירמיה ל ז): "הוֹי כִּי גָדוֹל הַיּוֹם הַהוּא מֵאַיִן כָּמֹהוּ וְעֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ" כי כשנצעק לה' ונבין סוף סוף שכל מה שכבוד הרב מביא מהתורה – נכון – אז תבוא הגאולה!! עד אז אנו מיועדים לקבל המכות רח"ל...

ולכן בתחילת השקורונה הרב הזהיר את ישראל למרות שזה היה בסין! כנאמר (צפניה ג ז): "אָמַרְתִּי אַךְ תִּירְאִי אוֹתִי תִּקְחִי מוּסָר" – (ראה קליפ 'כל העולם מפחד מהקורונה - קליפ צרפת 2020') כי ה' נותן קודם בגוים שחוטאים... כמו אב שמכה בשלחן עם חגורה ליד הילד במקום לפגוע בגופו - כדי להזהירו בצליל ששומע...

אבל לא רוצים לשמוע!!!... וזו ההתעוררות שה' מעוררנו.

מבקש שאלה אחרונה: מספר שבהרצאה (אשדוד 13-06-2021 'לא ללמוד בזום אלא מול פני הרב') שצריך לראות את פני הרב כשלומד תורה.

הרב: כנאמר (ישעיה ל כ): "וְהָיוּ עֵינֶיךָ רֹאוֹת אֶת מוֹרֶיךָ" ורבי השתבח בזה שראה את רבי מאיר מאוחריו – שבכך הוא יותר חריף מאחרים! 

...

 

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לאולמי 'נאמן' באופקים: "אני מודה לכם, תודה רבה!"

הקהל מוחא כפים.

וכבוד הרב מחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה.

– וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *דיסקים, *ספרי קודש (חמשה חומשי תורה / חפץ חיים / טהרת הקודש - ב' חלקים / שומר אמונים / פלא יועץ / תהלים כיס קטן / ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד / החינוך / סט משניות / ברכונים; ברכת המזון, קריאת שמע וברכות השחר) *והדיסקונקי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!'.

 •    שיתוף   
 • תגיות:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 25.06 11:55

  וגם השבוע, יצר הרע חיפש אותי כמה פעמים והפיל אותי בצער (ל"ע) מסיבות הכי "מוצדקות" שיש... וב"ה לא ויתרתי לעצמי... קמתי, שרתי: "עבדו-עבדו..." ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) והתפללתי להשי"ת: שאצא מזה! וב"ה יצאתי מזה כמעט מיד אחרי זה.

 • 25.06 11:54

  כבוד הרב בוקר אור 🌹 עוד מנפלאות הסגולה החדשה (shofar.tv/articles/15096) והמשנת חיים: "עבדו..." ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) כמו כל הסגולות האחרות שכבודו נותן לנו שב"ה הפכו לנו את החיים לטובה...! אחותי היתה צריכה ללדת בזמן הקרוב ובשבת היינו ביחד הזכרתי לה על הסגולה שתעשה כשיתחילו הצירים. (למעשה כבר הסברנו לפני כמה שבועות וב"ה עושה את זה) אתמול בלילה כשהתחילו הצירים והיתה באמבולנס בדרך לבית החולים אז כשכאב - התחילה לשיר לעצמה: "עבדו-עבדו..." עם שם הוי"ה ב"ה... כמו שצריך...! וסיפרה: שכשסיימה, הכאבים פחתו משמעותית עד כדי כך שהיא חשבה שהלידה נעצרה. (כי לפני שבוע וחצי היתה כבר בתחילת לידה שנעצרה וחזרה הביתה)... היתה מופתעת כל כך... וברוך ה' ילדה לידה טבעית! בלי שום תרופות. תודה להשי"ת ולשליחו המושיע שלנו🥰.

 • 25.06 11:52

  לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, ברצוני לשתף: לאחי נעלם הנייד בתוך הבית. התחיל בחיפושים הצטרפנו אני ואבא שלי ולא מצאנו. נזכרתי בסגולה (shofar.tv/articles/15096) והתחלתי לשיר לעצמי ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) וב"ה תוך כמה רגעים בודדים הוא מצא! מקרה נוסף: יפשתי דבר מה, הייתי בשיחה בטלפון ואמרה לי: 'תשירי "עבדו..." רק התחלתי לשיר וב"ה מצאתי. השבח לשם יתברך. תודה רבה לכם על הכל!

 • 24.06 23:04

  שלום כבוד הרב מבקש לשתף את הרב: ביום שישי ביתי מגישה לי מכתבים שהביאה מהדואר אני מזהה מכתב מהמשטרה - "ואוו ואוו עוד דוח..."🤦🏽‍♂️ מיד התחלתי לשיר: "עבדו-עבדו..." (shofar.tv/articles/15096) הילדים מצטרפים בשמחה ובין לבין אני מוסיף: "מבוטל, מבוטל" לאחר כמה דקות של שירה אני פותח את המכתב ומה עיני רואות? כתוב בו: שהדו"ח מבוטל...! 😁 ברוך הוא וברוך שמו!

 • 24.06 17:33

  שלום וברכה לכבוד הרב, ראשית ברצוני להודות לך על האור הגדול שהכנסת לחיי ועל כל השיעורים וההרצאות המחיות, המלמדות והמשמחות אותי יום יום. שמי ר. י. ב"ה בורא עולם העניק לי 2 בנים שהיום בני 23 ו-20 ובת בת 11. בשבוע שעבר עברתי גיור לחומרא בבית דין צדק בני ברק מיסודו של רבינו מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל. בראשות הגאב"ד הגר"ש רוזנברג שליט"א וזאת על פי דברי הרב יעקב יוסף זצ"ל מאחר והורי יוצאי קהילת בני ישראל מהודו. אני בת 50 לשמחתי חזרתי בתשובה דרכך לפני כשש שנים בזכותך אין אצלנו בשר ועופות בבית.

 • 24.06 10:53

  בוקר טוב כבוד הרב, ברוך השם אתמול חיפשתי תעודה של הבת ו: 'רב קו' של הבן שאבדו בבית התפללתי לפני הודיתי להשי"ת ושרתי: "עבדו-עבדו-עבדו את השם בשמחה" (shofar.tv/articles/15096) איך שסיימתי את השירה - הפלא ופלא מצאתי! ברוך הוא וברוך שמו לעד🙌🏼.

 • 24.06 10:52

  שלום כבוד הרב. שמי א. ט. מעשה שהיה איתי, בשישי האחרון לא היה במה לקנות לכבוד שבת שמענו את השיר: ""עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב. shofar.tv/articles/15096) וכל המשפה התחלנו לשיר מתוך שמחה עצומה! הלכתי לכולל ללמוד ומישהו הגיע עם 200₪ ואמר לי שחיפש אותי הרבה זמן... תודה רבה כבוד הרב על העצה ועל הנהגה הישרה ישר כח!

 • 24.06 10:51

  שלום כבוד הרב. ב"ה סיימתי לעבוד במקום מסויים ודרשתי פיצויים, התפטרתי מהעבודה אבל עם סיבה מוצדקת, אמרו לי: 'שלא בטוח יקבלו את התפטרותי כדין מפוטרת' הם לא החזירו לי תשובה הרבה זמן אחרי הפיטורין, הלכתי לעבודה ובדקו לי תוך כדי שרתי: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב. shofar.tv/articles/15096) תוך 3-4 דקות בדקו ואמרו לי: 'שאקבל פיצויים ויקבלו את עניין התפטרותי כדין מפוטרת ויש לי הזכות בפיצויים!' תודה ענקית.

 • 23.06 20:55

  🔴 פרסום הנס 🔴 בעצת הרב שליט"א שמחתי מאוד בשירים וריקודים לצלילי: "עבדו את השם בשמחה" ולקיים מצוות: ושמחת בימיך... "וחי בהם" ולהוושע ברגע. וב"ה לאחר שלושה ימים נושעתי מידה הארוכה של הבירוקרטיה של משרד החינוך. ישתבח ויתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא, שביטל את הבקשות להערים עלינו קשיים בהמשך הלימודים בחינוך ביתי. ב"ה שמעתי הרבה מסיפורי הרב על ישועה בזכות שמחה וריקודים, ועכשיו זכיתי להיות אחד מהם. (shofar.tv/articles/15096) "הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו" תודה לרב על הכל יה"ר שהשי"ת יברך אותך בכל מעשי ידיך, יאריך ימיך בטוב, ויזכה אותך להמשיך להגדיל שמו ולהאדיר תורה בישראל, אמן 🙏🏽😇.

 • 23.06 11:12

  "עבדו-עבדו-עבדו..." "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) - זה גם בחינת תפילה! סיפר לנו עכשיו ר.ב.: שהוא קיבל 'רפורט' (ל"ע) הביתה מעטפה מהמשטרה והוא אמר לילדים: 'בואו נשיר: "עבדו-עבדו-עבדו-עבדו..." והעביר את היד ככה על המעטפה והוא אומר: 'אני אומר לכם שיהיה פה ביטול של הרפורט!' שרו-שרו-שרו פתח מה כתוב? - 'הרפורט בוטל עקב התיישנות!...' (מתוך השיעור בלי תפילה לא מקבלים - חלק י"ז 23.06.2024, נקודת זמן 6:28 shofar.tv/videos/17272).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים