טוען...
  • ראשי
  • זמרים פסולים
  • דוד יוסף מספר להרב אמנון יצחק שליט"א על שהחתים את הרב עובדיה יוסף זצ"ל על פסק הלכה נגד ערבי שירה

דוד יוסף מספר להרב אמנון יצחק שליט"א על שהחתים את הרב עובדיה יוסף זצ"ל על פסק הלכה נגד ערבי שירה

 תאריך פרסום: 13.12.2013, שעה: 08:44