טוען...

הרבנים הפסולים - חלק ב'


הורדת MP4 הורדת MP3


עד כמה חייב האדם להזהר גם בשמחה של מצוה! שתהיה ראויה בשלמות המחשבה, ולא לנטות חס ושלום אפילו כחוט השערה לדברים שיגרמו לידי שחוק וקלות ראש.

וכל הזמרים הפסולים האלה עם הרבנים הפסולים שאסרו אותם ונפסלו על ידם כולם נמצאים רק בשביל להאדיר את שמם מאריכים בסלסולים וכל מיני דברים ומחקים זה ואומרים להם תמחאו כפים תשירו ביחד כולם ביחד ושותקים פתאום ותמשיכו וכל זה ונשים וגברים שרים ביחד וכל אחד ליד השני זה איסור גמור ביותר!

וכל הרבנים שהולכים לשם הם חתמו שההולך למקומות כאלה אפילו מדביק מודעות כאלה אפילו מפרסם אותם – הרי זה בכלל מחטיא הרבים! זה מסייע לעוברי עבירה ואלה מחטיאי הרבים שאין להם חלק לעולם הבא! אז הם נופלים בגזר דין שהם פסקו בעצמם – לא יאומן כי יסופר!

ואין אחד נקי מזה כמעט, כל אחד נופל בזה, כל  מי שחתם – בפנוכו... לא יאומן כי יסופר!

ומה נעמו בזה דברי רבינו יונה זכרונו לברכה, "אימתי ימלא שחוק פינו ותהיה השמחה מותרת?

בזמן שיעשה עמנו ניסים ויושיענו, ואז באותו הזמן נשמח כדי לגלות נפלאותיו וגבורותיו".

כזו היא שמחת הבורא, היא מצוה גדולה משום פרסום הנס.

אבל ארגון התדרדרות מזמין זמרים פסולים שהם חילונים לגמרי בשביל להזמין נשים בשביל לשאוב מהם את הכסף ארגון רפורמי שכל ענינו זה רק כסף! ורק נשים!! והגאי סריס הנשים גם כן יגעל כהן רק נשים! ושוב פעם עם זמרים פסולים והכל! מה עם כל הדינים האלה? מה עם הגמרות האלה? מה עם השלחן ערוך? העיקר לובשים פראק ומגבעת של רבנים והולכים ומדברים כאילו פה ושם מה? שמחה באומן מסע שמחה באומן הכל שמחה – שמחה, אין דבר הכל שמחה – שמחה, מדהים! מה עם כל הדינים האלה? עוברים על איסורים חמורים!

כתוב (סוטה מח, א) שמי שנשמע מוזיקה בביתו יחרב ביתו! מה שנקרא "יחרב ביתו" ולפני כמה שנים מב"ד מב"ד- מרדכי בן דוד נכנס לו שיטפון לתוך הבית דפק לו את הדיסקים ואת כל המאסטרים שהיה לו שמה בתוך הבית! כתוב... מי שיש זמרה בביתו – יחרב ביתו! נכנסו המים שטף לו את הכל נגרם לו הפסדים גדולים מאוד! איבד את העבודה וכו' כמובן שהוא אזר כוח וחזר לעצמו להמשיך להחטיא את הרבים כבר זקן חטייאר די תעשה תשובה ואולי יש סיכוי שתגיע למקום טוב! ואם לא – יש לך דין של מחטיא הרבים ! ככה פסקו כולם. הוא ופריד אל אטרש...  פריד...

שלא לדבר על שווקה, מה מחכה לו! חתם לרב עובדיה יוסף שהוא מקבל עליו הכל – שבועיים אחרי זה חזר לסורו! צלצל אליו דיבר איתו אמר לו: לא! פרנסה פרנסה פרנסה! כל הופעה שלו זה 25 אלף שקל מסכן! אין לו מה לאכול זה סנדויצ'ים בשבילו לאכול סנדויצ'ים 25 אלף שקל זה בהנחה! בהנחה לש"ס כן...

ודומה לזה מה שאמרו במדרש, "זֶה הַיּוֹם עָשָׂה השם נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ (תהלים קיח, כד), כלומר, אף על פי שזה היום הוא יום טוב, ונעשה לנו בו ניסים ונפלאות, ואנו שמחים בהם, אפילו הכי עיקר, מה עיקר השמחה? אינה בעבור יום טוב, אלא בעבור השם יתברך, לפרסם את כל הגדולות ואת כל הנוראות שהוא עושה עמנו.

לכן כתוב "זֶה הַיּוֹם עָשָׂה השם נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בוֹ" בו – בקב"ה! לא בו ביום טוב, בו בקב"ה, זֶה הַיּוֹם עָשָׂה השם נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בך בתורתך זה השמחה! אז זאת אומרת גם כשיש שמחה והקב"ה עושה לנו נסים ונפלאות וימים טובים – אנחנו צריכים לשמוח בו!

איך אתה יכול לשמוח בו אם אתה שמח בך? על הסכום הנכבד שאתה מקבל על ההופעה על הפרסום במודעות יותר גדול מהרבנים ועל זה שאתה שר שירים ומסלסל בקולך והנשים המעריצות הנשואות – הנשואות! אשת איש, ואי ואי כמה כבר התגרשו בגלל הזמרים הפסולים האלה! כפי שהעיד הרב בן ציון מוצפי  כמה באו אליו אברכים שנשותיהם עזבו אותם עם הילדים – בגלל הזמרים הפסולים!

אז זאת אומרת הנה יש לנו דין שיש מצוה לשמוח!

לפי זה, אנחנו רואים שהמצוה " וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ" לפני השם ורק המותרת! ואם לא  - אסור! יותר מזה, השמחה שהיו עושים לא היו משתתפים בכלל עמי הארצות וכו' היו רק עומדים בצד! מי כן היו? רק חכמי ישראל ראשי ישיבות סנהדרין חסידים זקנים זה תלמידי חכמים גדולים ואנשי מעשה הם היו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע" זה הכל ! ולא היו עושים אותה כל מי שרוצה... אז כל אלה שמארגנים את כל זה – הרי אלה מחטיאי הרבים! אין ספק.

ואמרתי ששאלתי את הרב שטיינמן לפני כמה שנים על הקפות שניות האם לעשות הקפות שניות?

הוא אומר: רק אם תהיה צניעות גמורה שלא יהיה איש ואשה יחדיו וכו' זה אמר הרב שטיינמן

ואמר: אין מצוה כזו בכלל! אבל אם עושים כזה דבר – זה צריך להיות, אבל אם עושים דבר כזה – לא לעשות! לבטל הכל.

ואצל מישקולץ תסתכלו מה קורה שמה יא חביבי הבאנו סרטונים שאפילו הרימו בחורה על הכתפיים של בחור – בתוך כולם! נו? ממש שמחה של מצוה! בשביל דבר כזה שעלול לקרות – הרב שטיינמן אמר: אסור לעשות!

אבל מי זה הרב שטיינמן מול הרב ממישקולץ עם העממה הגדולה והתלבושת הצבעונית מי יכול עליו? בפרט שמהמשטרה יושבים לידו וכל הדברים וכיבודים וכו' ככה זה עלמא דשיקרא אנשים מחפשים להתפרק איפה שיש שירים או איזה מוזיקה אנשים הולכים... נו? אז יש להם דינא דבקרי יש להם דין של שוורים כנראה, כנראה שהם דנים את עצמם כדין של שוורים ולכן הם הולכים לכל ההופעות האלה...

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 26.09 20:54

  כבוד הרב! ה' איתך בכל דרכך! אנחנו אוהבים אותך! וכל אותם הליצנים... רק מראים לנו עד כמה אנחנו ב א מ ת והם חיים בשקר!! אז תודה לך כבוד הרב שבזכותך! אנחנו רואים: עד כמה אנחנו בעלמא דשקרא.

 • 26.09 10:31

  שלום עליכם רבנו הקדוש! אני כ"כ מתרגשת לבשר לרבנו: שזכיתי ללדת בן בליל כיפור! והלידה הזו היתה מופלאה!! עם מינימום צירים סבילים וצירי לחץ בודדים שחששתי שיקח זמן ואסבול... אבל הפלא ופלא! ילדתי בערך תוך דקה וחצי בקלות ובמהירות ואין לי ספק שזכות הברכות של כבודו ועל כן אני מכוונת לקיים מצוות 'הכרת הטוב' - 'כאשר ציווה השם!' ולהודות לכם על כל הברכות המרגשות גם ב: 'נציב יום' וגם בהרצאה בראש העין. ואני מברכת: שכמו שהלידה היתה במינימום צירים ובקלות ומהירות - כך גאולת עם ישראל תהיה אף בלי חבל וצירים קלה ומהירה ב: "אחישנה" - אמן! ונשמח מאוד שכבוד הרב יהיה סנדק, הברית אמורה להיות בי"ז תשרי.

 • 25.09 20:04

  כבוד מורנו הרב היקר מ"פז". מעבר לעובדה שאת ההערכה והתודה שאני מוקיר לך, לא ניתן לתאר בהודעה, בין שורות אלו חבויות מנות גדושות של רגש ואהדה למי שהוא עבורנו חבל הצלה. שנים של התעלות ללא לאות וללא הפוגה חדור מטרה להחזיר את עם ישראל כולו בתשובה. לעולם הבא - אתה עמל שנגיע! ובכל יהודי את חייך משקיע. "שייך לציבור" - מקיים את דברי רבך הגדול, כשאת חיי משפחתך אתה מפקיר, כדי שעוד יהודי את ה' יזכה להכיר. אנחנו אוהבים אותך מעומקא דליבא, אהבת אמת. יהי רצון מלפני אבינו שבשמים: שיתן לך כח להרבות חיילים לתורה, ושתיהיה משכורתך שלימה. מאת הבורא יחולו ברכות על ראשך ותמשיך להנהיג את עם ישראל לתורה ויראה. מורנו ורבינו שתיהיה לך גמר חתימה טובה (אמן).

 • 23.09 20:32

  'גמר חתימה טובה' ושבת מבורכת! הרב הצדיק - כל היום שומע אותך ולא מפסיק לצחוק! מהחכמה שקבלת מהבורא לתקן את העולם - הרב, מלאך של הבורא❤️!

 • 23.09 20:31

  שלום כבוד הרב! רציתי להודות לכבוד הרב; מאז שהיינו אצל כבוד הרב - אני רואה שיפור אצל הבן שלי! הוא יותר רגוע, פחות עצוב. יום אחרי, בבוקר הוא אמר לי: 'שהוא מרגיש יותר טוב! אחרי שהוא דיבר עם כבודו' אז תודה כבוד הרב שאתה תמיד כאן בשבילנו לעזור בכל דבר. שבת שלום!

 • 23.09 20:30

  בוקר טוב לרב הקדוש והחשוב! רציתי רק להודות לבורא עולם ולרב הקדוש. לבעלי היה 'אלרגיה' - לא יודעים למה והמצב היה לא טוב ל"ע ברוך ה'! הודות לבורא עולם ולרב - קיבל טיפול ואנחנו בבית ברוך ה'!

 • 21.09 19:16

  צהרים טובים! רק רציתי להודות לרב אמנון יצחק על הברכה שבקשתי בקשר לחוב שהיה לי לביטוח לאומי הרב ברך - וברוך ה' תודה לאל! שהחוב בוטל!! ותודה רבה לכבוד הרב אמנון יצחק.

 • 21.09 11:29

  כבוד הרב, שיעור בוקר מדהים! ('רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד' חלק ב' 21.09.2023) "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ!" (הושע יד, ב) מחזק מאוד!!!! לחזור בתשובה בכל עת, ולהתקרב אל ה' ולהגיע עד אליו ושמתחילים תשובה מיד לאחר תפילת הנעילה! כי תשובה - זה כל הזמן! וכל החיים שלנו. ולמהר לעשות תשובה - תכף ומיד כשח"ו עושים עברה, לא לחכות לפורענות ח"ו אלא לפני הפורענות! - ממש מחזק!! יה"ר שנזכה לסור מן הרע ולעשות רק טוב כמו שהרב מלמד אותנו, 'תשובה ומעשים טובים' וגם אמונה שהקב"ה בכבודו בעצמו מליץ יושר על האדם שמאמין בו - מדהים!!!!

 • 20.09 18:43

  כבוד הרב! יש לי כל כך הרבה מה לומר לכבודו; על ההרצאות האחרונות בפרט ההרצאה מאתמול ראשון לציון ('האם תשובה חלקית נחשבת תשובה' 19.09.2023), שמשמה אנחנו שואבים את הכוחות! ורואים: שיש עוד תקווה לתשובתינו!! ולמרות כל המפריעים לכבוד הרב ובפרט בתחילת השנה החדשה... - אנחנו לא נירא ולא נחת!!!

 • 19.09 12:52

  כבוד הרב! בהמשך להרצאת רבינו אתמול (שדרות 18-09-2023 'תקון המידות חובה') על תיקון המידות - ממה שהספקנו לשמוע, גם חשבתי על זה: שזוהי זכות משמים שהקב"ה שיודע עלינו הכל על כל פרט ופרט, שהוא בכבודו ובעצמו מתקן אותנו! ע"י הנסיונות, הבזיונות, והיסורים, ושע"י כל התגברות על היצר - אנחנו מקדשים שם שמים ממש בנסתר ובגלוי! ובכך מוכיח להשי"ת ואם ברבים - אז גם לכלל; שהוא ורק הוא - 'מגביה שפלים עד מרום!' "סומך נופלים וזוקף כפופים" וכמה עלינו לשמוח! אפילו שקשה - על ההזדמנות שנתנה לנו; לתקן ולשוב בתשובה, ע"י ההתגברות ותיקון המידות - ישתבח שמו לעד!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים