טוען...

בני ברק - מי נקרא בלעם?
[כולל סיקור ותמונות]

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 24.06.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בגדרה 21-06-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בבני ברק;

 [למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה כתבה על ביטול הרצאה באופקים), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א,

לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות: לקירוב הגאולה ברחמים, ולהצלחה בהשפלת השקר והפצת האמת, ולתורמים הנכבדים שיזכו לחזרה בתשובה שלימה לזכות הרבים וכו' וזיווגים הגונים מקפ'ז וכו' ולהנצל ממלחמת גוג ומגוג וכו' ולע"נ הוריו מנ"ע.

הדרשה על פרשת השבוע 'בלק' על הפסוק (במדבר כד א) "וַיַּרְא בִּלְעָם כִּי טוֹב בְּעֵינֵי ה' לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל וְלֹא הָלַךְ כְּפַעַם בְּפַעַם לִקְרַאת נְחָשִׁים" 

הרמב"ן כתב וז"ל: "לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל וְלֹא הָלַךְ כְּפַעַם בְּפַעַם לִקְרַאת נְחָשִׁים כי בפעמים הראשונות היה מנחש ורצה לקללם כנחש והיה ה' בא אליו בדרך מקרה לא בכוונתו לנבואה ולא ממעלתו שהגיע אליה, כי בלעם לא היה בעל מעלה וה' לא ניבאו כנביא, ועתה כאשר נאמר לו (במדבר כג כג) "כִּי לֹא נַחַשׁ בְּיַעֲקֹב וְלֹא קֶסֶם בְּיִשְׂרָאֵל" שבלעם לא יכול להרע או להיטיב לישראל הניח את הנחשים ולא הלך לקראתם כדברי הרמב"ן שאמר לו ה' אין נחש ביעקב להרע או להיטיב להם וְלֹא קֶסֶם בְּיִשְׂרָאֵל מזיק או מועיל כי בכל עת יֵאָמֵר לְיַעֲקֹב וּלְיִשְׂרָאֵל מַה פָּעַל אֵל בהם "כִּי חֵלֶק ה' עַמּוֹ" (דברים לב ט) אינן בממשלת שרים וכוכבי השמים וכסילהם שיזיק להם אדם בקסם ונחש כגוים!" 

הרי שהרמב"ן מבאר שהקב"ה הודיע לבלעם שלא יועילו הנחשים וקסמים שאינם מועילים ומזיקים לישראל רק הקב"ה פועל עמנו ומנבא את נביאנו ומודיע הכל וכו' וכל היזקם זה רק לגוים!

ואחרי שבלעם ראה שאין נחש וקסם שם אל המדבר פניו אשר שם ישראל כדי לראותם וכיוֵן להם נפשו שיחול עליו הדיבור מאת ה' כאשר עשה עמו פעמַיִם כנאמר (במדבר כד ב) וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים כאשר היתה לנביאים ככתוב (במדבר יא כט) "וּמִי יִתֵּן כָּל עַם ה' נְבִיאִים כִּי יִתֵּן ה' אֶת רוּחוֹ עֲלֵיהֶם" ולכן בלעם קרא על עצמו (במדבר כד ד) "שֹׁמֵעַ אִמְרֵי אֵל" כי היה נביא, עד כאן דברי הרמב"ן.

ונחלקו רש"י והרמב"ן על הפסוק וַיָּשֶׁת אֶל הַמִּדְבָּר פָּנָיו; לרמב"ן כנז"ל. ולרש"י שבלעם הביט לכיון המדבר לקטרג על מעשה העגל. אך אין מחלוקת ביניהם בפסוק וַיַּרְא אֶת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן לִשְׁבָטָיו וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים שהיה כאן שינוי לטובה אצל בלעם הרשע, כי עד אז כתוב (במדבר כג טז) וַיִּקָּר ה' אֶל בִּלְעָם, וַיִּקָּר לשון עראי וטומאת קרי בקושי ובזיון וכתרגום אונקלוס ויונתן בן עוזיאל, אך כאן שנאמר וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים מתרגם "וּשְׁרָאת עֲלוֹהִי רוּחַ מִן קֳדָם ה'" כפירוש הרמב"ן, וגם רש"י פירש שעלה בליבו של בלעם שלא לקלל!

ומה השתנה אצל בלעם?

כאשר הציץ על מחנה ישראל מראש הפעור, למרות שהתכוין לקלל, אבל עינו נתקלה בדבר שהיה מוזר לחלוטין! כי בלעם הרשע נסחב אחרי מראית עינו בלי שליטה כלל! ואנו ישראל מוזהרים ב"וְלֹא תָתֻרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם" (במדבר טו לט) ובלעם רואה פעם ראשונה בחייו עם שלם המתרחק בתכלית הריחוק מכל מה ששייך לחבריהם! עד כדי עשיית גדר שלא יוכלו לראות כלל את הנעשה באוהל חבריהם – שהרי אין פתחיהם מכוונים זה כלפי זה, לא עוקבים ולא מקנאים ואין אחד מסתכל בשל חבירו.

ומעשה זה זעזעו עד עומק נפשו ונחשף לו כמה עוצם שפלות נפשו, כי היה השפל הגדול ביותר שנזקק לאתונו רח"ל! הלך אחר עיניו ואפי' אחר בהמות ולעומתו עם שלם בלי פרצה! והרגיש כמה עם ישראל עולים עליו בהנהגה זו בלבד שלא לדבר על שאר הנהגות טובות!

ואז חדרה בליבו ההכרה שכלל לא יוכל לקללם עלה שבדעתו שעם זה ראוי לברכה על גודל אצילות נפשם ולכן אמר (במדבר כד ה) "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל".

ומה הסוד בזה?

כי ראויים ישראל לברכה, כי מי שאינו שולט בעיניו הרי שמכניס מארה = קללה בממון חבירו, ולכן חז"ל אסרו שלא להסתכל בכרם ובשדה חבירו שלא יביט בקמות החיטים מחמת עין הרע שיכולה לפגוע, אפי' בלא מתכוין! 

וכיון שהעין רואה אז הלב חומד וישתדל גם להשיגה מקנאתו... ומכלה ימיו ושנותיו בהבלים שונים! ויצר הקנאה מוציאתו מהעולם כנאמר ב'אבות'.

אך כלל ישראל שגדרו עצמן כנ"ל, הרי שעינם טובה בשל אחרים, וגם מנעו עצמם מיצה"ע של חיקוי וכל אחד הסתפק בחלקו שלו!

...

גם בדרשה זו לטובת האברכים ובחורי הישיבה כבוד הרב שליט"א מתייחס לקורונה והחיסונים לצפיה לחץ כאן.

 

....

הדרשה נמשכה מעל לשעה ...!

 – כאשר קהל בחורי הישיבה והאברכים מרותקים ועומדים! כשב"ה אין מקום לשבת, ובית הכנסת 'קהילות פז' מלא מפה לפה - ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "אז מעתה אדם מישראל שקידש את נפשו ביתר שאת בקיום התורה והמצווה כראוי ותיקן את מידותיו – אשריו ואשרי חלקו! ויקויים בו ובנו (דברים ד ד): "וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַה"א חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם" - אמן!"

הקהל עונה "אמן!" מוחא כפים.

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לבחורי הישיבות;

* הרב מציג את הדף של ה-17 תנאים לקיום מצוה בשלימות שכתבו הילקוט מעם לועז (לצפיה באתר לקריאה והדפסה ובביאורו מהרצאה בגבעת שמואל 2017 - לחץ כאן)

**שואל ראשון בחור ישיבה מתנצל על התפרצותו במהלך הדרשה, וטוען שחלה בקורונה וכו'

כבוד הרב שליט"א מבאר במשך כחצי שעה על הקורונה והשפעת כשלבסוף מוקרן הסרט שבטמבלויזיה אמרו שהשנה משום מה 'אין שפעת!' כלל...

כשהקהל מוחא כפים...!

וכבוד הרב מתפלא על בחורי הישיבה שנחשבים בעלי שכל אשר בשביל טשולנט הסכימו לעשות חיסון למרות הודאתו המפורשת של בילי הדבילי (ביל גייטס) על תוכניתו לדלל את העולם!!!

(לצפיה בדו שיח המרתק לחץ כאן).

* יהודיה מעזרת נשים משבחת בתחילת דבריה את כבוד הרב שליט"א: "כבוד הרב הגאון האמיתי...!"

כאשר הקהל מוחא כפים 

ומבקשת להודות לרב כי אין הרבה רבנים ובפרט במצב הזה, ואינם אמיצים בעוז בלי משחקים ופוליטיקה ותשקורת בלי פחד להגיד את האמת נגד 'סדר עולמי חדש'.

הקהל מוחא כפים

ומזכירה לקהל הרחב שכבוד הרב הוא מהראשונים שזיהה את הבלאגן של השקורונה, ופתח את החדשות וירוס TV והיינו בהלם ממה שהולך להיות, ובשנה וחצי התהפכו החיים! ואיך כבוד הרב מגיע למקורות האמיתים ובתמצות שוטף!

וכן חשיפות מדהימות על חיסוני ילדות שמפתחות מחלות יותר קשות ועוד נושאים ועל האתר שופר שמשתדרג ב"ה.

ויש עכשיו מנגנון לזיהוי רבנים: האומר להתחסן – ערב רב! ומי שאומר לא להתחסן – הוא רב!

הקהל ממשיך למחוא כפים.

ומתנצלת כשלפני כעשור כשהרב שליט"א חשף על מעללי הרדיו קול בעורמה ושס ודומיו חשבה שזה קצת הגזמה 'רדיו דתי' והיום רואים שכבוד הרב צודק בכל הדברים שאומר!!!

ושאלתה: למה החרדים מאמינים בשקורונה?

כאשר כבוד הרב עונה בהרחבה (תוכלו לצפות בקטע הבא); על המשפט בהאג שרוצים להעמיד את כל ראשי המדינות על רצח עם שעוברים על 10 סעיפים! (ראה 'משפטי נירנברג 2.0')

ועל הכימטריילים (ראה 'שובלי הסילון ממטוסים הם ענני רעל - עדויות טייסים') שמהם ממשיכים לשיטות מיקרוגל שהשתמשו בהם משנות החמישים וכו'

השואלת מבקשת מכבוד הרב ברכה שתזכה להשאר מה-7,000!

הרב עונה: יש מי שאומר שישארו רק 300! ואז המצב יותר קשה, אך יכול להיות שבזכותם ישארו עוד! שכתוב (בגמ' בסנהדרין) שישארו אחד מעיר ושנים ממשפחה! ונחלקו ר' יוחנן וריש לקיש מה הכוונה? האם בזכותם יצילו את כל העיר והמשפחה, ולרש"י כפשוטו! אבל אח"כ תהיה תחית המתים שיקומו מכל הדורות מי שראוי לקום! כבוד הרב מצטער על הנתונים ומקווה שכולם יחזרו בתשובה ושנזכה להגיע לתכלית שהקב"ה ייעד לנו

הקהל עונה: 'אמן!'

*בחור עם כיפה סרוגה מספר שקיבל כבר 2 מנות חיסון ומגיל 15 הוא מלא בסמי תרופות רח"ל!

כבוד הרב שליט"א מבאר על ה'ביג פארמה' ומעלליהם... העסק הכי עשיר בעולם! ולמרות שיודעים למשל לעשות דברים שלא יהרסו ובקיאים בנוסחה לייצר מנורה שלא תשרף לעולם אך לא עושים את זה כי אז לא יהיה בלאי ולכן יש חלקי חילוף ושנה אחריות לרכבים וכו' ומראש עולם השקר מייצרים מכשירים מתכלים וכו'

ועכשיו התפרסם שבדרום הארץ יש את ה'יהודים העבריים' שאין להם מחלות כסוכרת וכו' וענו שזה בזכות שאינם רואים תשקורת! והם טבעונים.

כי הקב"ה ברא דרך הטבע בריאות לאדם ויטמינים בפירות וירקות כיון שה' הקציב סך חיים לכל אדם בלי שום מחלה! אך מחמת האוכל התעשייתי יש נפט, וכן באבקת מרק המכיל שערות אדם, ובגלידה עיתונים ישנים... לא יאומן! ובחיסונים – עצמות בהמה, כליות קופים ועוד... כי המטרה של התעשייתי לא לרפא את האדם אלא לשמר אותו חולה! שתמיד יזדקק לתרופות... ועל העדויות שיש בחדשות וירוס TV (ראה מהדורה 189 'בראנדי וואן שנרצחה לפני כחודשיים חושפת הכול על ה"ביג פארמה"!' , וכן ש'הקורונה פגעה בכלכלה העולמית - אך חברות הפארמה מתחזקות'). 

וגם לתושבי בני ברק החרדים האברכים בני הישיבות מגיע לדעת 'כמה העולם טיפש!' קטע שהרב שליט"א הביא אותו בהרצאה בגדרה וכאן חוזר עליו לטובת המשתתפים בהרצאה (ראה 'אנשים טפשים כדי להבין זאת!').

ועוד סרטון מוקרן למשתתפים בהרצאה על נסיונם של משרד הבריאות לעודד את הרבנים להחדיר את החיסונים... ובו רואים כשדנים על פי הגיון אז מבקשים שיעברו על החיסון 10-15 שנים בבדיקה על חיות ורק אח"כ על אנשים ולא כשנהרגו בו חיות!!! ושרוב הרופאים בעצמם התנגדו לחיסון ולא רוצים להתחסן... ומס' המתים לאחר החיסון בעולם גבר בצורה איומה! ובפרט שכל מי שמתחסן לא מוגן מקורונה ועוד יכול להדבק ולהדביק! ויותר גרוע ממי שלא מחוסן... וזה לא יגמר, כי תוכניתם להמשיך לתת 'זריקות דחף' כל חצי שנה כתוכניתם 'לדילול' רח"ל!

 

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל האברכים ובחורי הישיבות שבאו לבית כנסת 'קהילות פז' ...': "תהיו בריאים! אני רק יכול לאחל לכם ולפחות אם כבר מתים שיהיה עם תשובה!! תודה רבה לכם!' ביי".

הקהל מוחא כפים.

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א מאציל מברכותיו על המשתתפים.

להתראות! 

בהרצאה הבאה מחר! ב"ה בצפת 29-06-2021.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

 • 19.02 08:26

  כבוד הרב שליט"א היקר שלום וברכה! שבוע טוב ומבורך! רציתי לשתף את כבוד הרב ולזכות את הרבים אם כבוד הרב שליט"א יראה לנכון. הבן הקטן שלי חלה (ל"ע) יום חמישי האחרון . והחלטתי לתרום 180₪ ל: 'שופר' לטובת סבב הרצאות בארה"ב 2024 לרפואתו ובאותו רגע עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב) לא הבנתי מהיכן זה צץ כי נתתי לרפואתו אבל לא יחסתי לזה חשיבות מיוחדת. במוצאי שבת קודש הבנתי למה עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" הבן הקטן שלנו ניצל מחנק!! ישתבח ויתעלה שמו של הקב"ה בכל העולמות כולם! באנו לעשות הבדלה, והבן הקטן היה בלול שיחק. בעלי היקר בא להדליק את נר ההבדלה והנר נכבה כמה פעמים ותוך כדי התעסקות אני שומעת את הקטן שלי משתעל וזה לא נשמע חריג כי הוא חולה ואז השיעול נשמע מוזר והבת הגדולה ראתה בניסי ניסים שיש לקטן משהו כחול בפה. מיד תפסתי את הקטן בסייעתא דשמיא בעלי ואני הצלחנו להוציא לו מהפה חלק מצעצוע שכנראה אסף מהרצפה מתוך הלול ושם בפה. כהכרת הטוב להשם יתברך תרמנו שוב 180₪ לזיכוי הרבים ל: 'שופר' - ארגון להפצת יהדות. רצינו לומר גם 'תודה!' אין סופית להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמאפשר לנו בזכות פועלו האדיר להיות שותפים לזכות ולזכות ולהרוויח חיים גם בעולם הזה ויהי רצון שנזכה גם לחיי העולם הבא! יה"ר שתבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות ובתשובה שלמה לכלל ישראל וגאולה ברחמים השנה אמן ואמן!

 • 19.02 08:24

  ישר כח! לרב שליט"א על השיעור בוקר חלק גדול מהדברים שכבוד הרב דיבר זכיתי לקרוא בשבת בילקוט מעם לועז פרשת תרומה.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים