טוען...

חשיפה מעוזרי דארעי ומשה יוסף | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 12.02.2015, שעה: 23:40

הורדת MP4 הורדת MP3


"ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני" איך יתכן שתתפתח אצל העבד אהבה כזו עד שימאן לצאת בבוא עת החופש, ועוד יצהיר גלויות לא אצא חופשי, האדון הזה השולל מן המשועבד הזה כל ערכו וגאוותו, כל רגש האנוכיות העצמית שלו, איך עוד יתגעגע אליו עד כדי קבלת שעבוד ושפלות, הלא רואה איך שמתייחסים אליו האנשים שמסביבו, מביטים עליו בבוז ובשאט נפש, דיניו משתנים לזילותא ולריעותא בכל עניני התורה וקיום המצוות והוא ניתן לשרירות ליבו של האדון, איך  ניתן להבין את הבן אדם הלזה. אדם נמכר בגנבתו, כולם מבינים שאדם החדש הוא נכנס למשפחה הזאת זה גנב מורשע, עבריין מורשע, והסכימו לקנות אותו, לשפץ אותו כמו שאומרים, לתת לו צ'אנס, וברור שהמצב שלו הוא לא כל כך מלבב, כי עצם זה שיש לו אדון אז הוא לא חופשי, נשללת ממנו הרגשת הערך העצמי והגאוה, כל האגו שלו בבירא עמיקתא, אז הוא מתגעגע ואומר, לא אצא לחופשי ורוצה להשאר במחיצת אדונו עד כדי קבלת שעבוד ושפלות. הלא עבד רואה איך מתייחסים אליו  מסביב, מביטים עליו בבוז ובשאט נפש, הרי זה עבריין מורשע, זה גנב שנמכר בגנבתו, ודיניו משתנים לזילותא וריעותא וכל עניני התורה וקיום המצוות, וניתן לשרירות ליבו של האדון. איך מבינים דבר כזה? כל אדם שואף לחירות, ופה הוא מבקש להשאר עבד.

עוד דבר, נשתדל להבין את הקושי של הנפש של האדון, כשמגיע עת השילוח ההכרחי, בשביעית יצא לחופשי חינם, או כשיבוא היובל מזהירה התורה את האדון, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך, הכי יש עוד צורך באזהרה על האדון שניצל את האומלל הרבה שנים. עוד צריך להזהיר אותו שלא ישהה ולא יעכב את חופשתו, הכי לא די בכל השנים שעבדו חינם עד היובל. וכי זהו יושרו של האדון, שהתורה צריכה לבקשו, לא יקשה בעיניך  לשלח אותו חופשי. אבל מכאן יש ללמוד בהערכת כח ההרגל וההתמדה, מפה רואים מה זה כוחו של הרגל, ומה זה כח ההתמדה. שהרגל בפעולה ידועה שמתמדת ונמשכת כמה שנים, זה נהפך לקנין טבעי נפשי שקשה לאדם להתנתק ממנו ולהפסיקו, כח ההרגל נעשה חלק נטוע בתוך מערכי לב האדם, עד שקשה מאד להתגבר עליו. הכח הזה עלול להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, ויש שההרגל יכול לטמטם אפילו את הרגש האנושי הפשוט ביותר שנטע ה' יתברך בתכונת האדם, וההרגל הזה הוא הפועל שהעבדות נעשתה לעבד כמו טבע שני, והוא אינו סובל כבר מנחיתות ומשפלות שכרוכה בעקב העבדות, והוא גם אינו מתבייש ולא דואג כבר, ויש שהתנאים כל כך מתחבבים עליו וקשה עליו הפרידה, ועל כל חושך העבדות תכסה אהבת ההרגל. כהגדרת הכתוב "כי אהבך ואת ביתך", אוהב העבד את האדון את משפחתו וגם את מקום שעבודו.

אמרו חז"ל עדין היכן הדברים מגיעים, הגמרא בסוטה מ"ז אומרת, וכן במדרש רבה נ"ח ל"ד. חן מקום על יושביו, ומביאה לזה דוגמא, מה זה חן מקום על יושביו, חד תלמיד דרבי יוסי הבה יטיב קדמוהי, הוה מסביר ליה ולא סבר ליה, אמר ליה, למה לית את סבר, אמר ליה דאנא גלאי מאתראי, אמר ליה מהיכן אתר? אמר לו מן גובת שמאי, אמר לו ומה אינון אוירא דטמן? אמר לו כד ינוקא מתיילד אנן גבלין ליה אדם דמני ותושין מוחי דלא יכלונא יתושא, שהיתושים לא יאכלו וינקרו לו את המח. האויר המעופש שהיה שם מגדל יתושים מזיקים. נתרגם, היה תלמיד אחד לרבי יוסי שהיה מאד מאד מתקשה בלימודים ולא הבין את הדברים שהוא מלמד אותו, אז שואל אותו, תגיד לי, למה אתה לא מבי מה שאני מסביר לך? אז הוא אומר לו, כיון שאני גליתי ממקומי, אני רחוק מביתי, אני מתגעגע לשם, אז הוא שואל אותו, מהיכן אתה בארץ? אז התלמיד אומר מגובת שמאי, שם מקום, וזה הזכיר לרבי יוסי מה שם המקום הזה היה מפורסם מאד, מקום מאד אומלל בארץ, שמה החום ששורר הוא חום אימים מלא ביתושים, אבל הוא לא רצה להעליב את התלמיד אז הוא שאל אותו ומה מיוחד במקום הזה, מה האויר שיש שם, מה האקלים? אז הוא אמר לו, בגובת שמאי כשנולד תינוק אנחנו מורחים עליו תאנים אדמדמות על ראשו, כדי שהיתושים לא יעקצו אותו, ולכך אני מתגעגע. אמר רבי יוסי, ברוך שנתן חן מקום בעיני יושביו.

רבי יוסי הבין שקשה לו לאדם ללמוד ולהתרכז כשהוא רחוק מאבית ומהאויר ומהאוירה שעליהם הוא הורגל, גם אם זה מקום אומלל כזה, ואמר ברוך המקום, מברך את הקב"ה שמלמד אנשים גם לאהוב מקום שבו הם גרים, במקום של פחיתות. ואפילו שיש מקומות טובים יותר, כל אחד אוהב את הבית שלו ואת הג'יפה שלו, וקשה לו להיות מרוחק משם. רואים שהקב"ה הטביע באדם כח הרגל שעושה עליו רושם נפשי עמוק עד שאפילו דבר ומקום הקשה והמגונה מתחבב אצלו ועוד מתענג ונהנה מחינו, עוד יש לו חן למקום הזה.

אמנם גדול הוא כח ההרגל, ועבדא בעבדותו נייחא ליה, וקשה לו לפרוש מהנוחיות שלו, זה הנוחיות שלו, שהוא נהיה עבד, וכשהוא מסתדר אפילו על גלים של סחי ומאוס, בקרב הימים יתחבב לו. אז זה לא רק חן מקום על יושביו, זה גם חן חבריך עליך, או מפלגתך עליך, ז"א גם אם היא תהיה מלאה בעבריינים מורשעים, אתה תאהב אותם, כי אתה חי איתם במחיצתם והם מייצגים אותם, וזה דבר מתמיה, שבן אדם לא מחפש לצאת לחופשי, שאות הקלון לא ידבק בו, ולא עוד אלא שיש כאלה שמכתירים עבריינים מורשעים שלוקחים סביבם גם עבריינים מורשעים שישרתו אותם וכו', ומנהלים את העולם הדתי עם שקרים ונוכלויות ורמאות ומה לא. ותמיד טוענים כמובן על אחרים בלי לשמוע את עצמם מה הם אומרים, אין להם בעיה להגיד עכשיו כך, ואתמול הם אמרו אחרת, והכל מוסרט, הכל מוקלט, והם שוכחים מה אמרו אתמול, כי הפרנסה זה שקרים, פוליטיקה, זה הפרנסה.

היום אנחנו נחשוף כמה דוגמאות, בשיחה שהתקיימה בזמן הבחירות הקודמות, עם העוזר של דורעי, ואחד המקורבים והעוזר מבאי ביתו של משה יוסף, שהם הגיעו אלי מיוזמתם, אבל עם מסר מדורעי כמו שתשמעו, כמובן על דעת עצמם בידיעת דורעי, זה נקרא על דעת עצמם בידיעת דורעי, ותשמעו את מהלך השיחה, אני אקטע אותה מידי פעם להסביר מה שאתם שומעים, ויתחדשו לכם כמה דברים מדהימים. ועוד כמה דברים איך יתנהל הבית, ואחרי זה אני אשמיע לכם כמה דברים נוספים, ונסיים בשיר חדש.

אז אנחנו מתחילים את ההקלטה בבקשה.

 

הרב: שלום

שלום עליכם, הרב מכיר אותי קצת?

הרב: כן

שלום הרב אמנון,

אתה מהאחים עידן? ....

(לא שומעים)

אני על דעת עצמי...

הרב: הוא יודע שאתה פה

הוא יודע, הוא יודע....

(לא שומעים)

הרב: אני מקבל מידע מבפנוכו של הבפנוכו

(לא שומעים)

הרב: אני יכול להגיד לך שהרב לא אוכל, תקשיב, כשיהודית לא רוצה שלשה ימים רק לחם עם גבינה ולא נותנת לו כלום, איך אני? יודע או  לא?

אם אתה יודע דברים כאלה אני...

הרב: אדוני, אני יודע הכל, יש לי מצלמות... אני מרחם עליו, אני הכנסתי מכתב עם מישהו למסור לו, זה לא הגיע לו, שבו אני אומר לו, כבוד הרב, אני אוהב אותך אהבת נפש, הרי מורי אמר אתה בורא נפשות רבות, אמר לי דברים אתה מבין נישק אותי, ... נישק אותי במצח, אמר לי הרב אמנון יצחק אני אוהב אותך, אתה מציל נפשות של עם ישראל. אני יודע, מה ישבתי איתו שעתיים וחצי בלילה בהיחבא, ורואים אותו שהוא בוכה דומע שאני שם ציציות לאנשים .... ישבתי איתו כמה שנים בל"ג בעומר בסוכות בבית, עד שמשה התעצבן, אמר לא מערבים יותר את הרב אמנון יצחק, אני לא רוצה שתביאו אותו, ... אני יודע הכל.

...

אני מביא את הערך של הדירה, אני מביא לך הכל, ... אתה חושב שאני לא יודע?

...

 

הרב: תעצור.

כן, מה ששמענו עד עכשיו שהם מסכימים שהרב עובדיה היה מסכן בביתו והיה סובל, מעבר למה שהוא אישר את מה שאני אמרתי, אז למעשה הם אומרים שהדברים הם היו חמורים בהתנהלות בתוך הבית. עכשיו הוא מספר דבר שאף אחד לא יודע, היתה מחלוקת, ככה הוא קורא לזה, בין הרב שך לבין הרב עובדיה יוסף בנושא האתיופים, והרב שך גזר התרחקות מהרב עובדיה וכו', ונהיה סכסוך גדול, ואז דורעי ביקש מאסחייק לבוא ולתרץ את הדברים אצל הרב שך, ובעקבות המעשה והסיפור שהוא סיפר, שנשמע כעת, אז התברר שהרב שך הבין באיזה מצב חי הרב בתוך ביתו, ולכן הם השיקו כוסית והמצב חזר לקדמותו. מה שהוא מספר שמה בקצרה, זה שהרבנית רצתה שמישהו מהחתנים יהיה רב באיזשהו מקום, ודורעי התנגד והיא לחצה, וזה לא עזר, והרב לא רצה אותו, כי הוא אמר שהוא לא ראוי, אבל הוא פחד מבני הבית, לכן הוא קרא לדורעי יום אחד לצאת איתו למרפסת ולסגור את התריס, שלא יהיה צילומים הקלטות ויבחינו בהם, והוא אמר לו, אני לא רוצה שהוא יהיה רב, כי הוא לא מתאים, אתה תספר איזה סיפורים שזה אבל שלא ידעו שאני אמרתי. את הסיפור הזה סיפר דורעי לרב שך, הוא אמר לו כך הדברים, הוא אמר אני מוכן להשבע על זה ואז השיקו כוסית. זה הסיפור. ז"א לחצים מתוך הבית היו גם בניגוד לרצונו ונגד ההלכה, כי הוא סובר שהאדם הזה לא ראוי ורוצים למנות אותו לתפקיד. זה לא אומר שדוקא הרבנית בעצמה, אלא יכולים גם להשתמש בה כדי שהיא תפעיל את הבקשות על הרב, אם לא מצליחים בדרך אחרת. בבקשה נשמע.

 

.... היתה מחלוקת... הרב שך ... בלגן שלם. תקשיב, הרב שך אמר להפריד אותי מהמפלגה הזאת ולא רצה להתקשר אליהם לא רצה כלום, למחרת בבוקר בשעה שש וחצי שבע בבוקר אבא מתקשר תן לי חמש דקות עם הרב שך, תן לי חמש דקות, אני מספר סיפור, הרב שך ... אני מוכן להשבע בספר תורה שזה מה שהיה... הרבנית לחצה שיכניסו אותו לרב... לסיכום בסוף ... אמר לי אתה רואה את השמים, את ה' אני ירא... הוא לא ראוי... אני לא רוצה, הרב שך אמר לו זה אמיתי, אמר לו הרב מוכן להשבע, הלך פתח את הארון שלו, הוציא קוניאק ... הרב עובדיה הוא צדיק מאה אחוז... תקשיב תקשיב, אריה, תקשיב

הרב: אם הייתי יכול להציל אותו

תקשיב, אריה דרעי

הרב:... בשביל שלש מאות אלף שקל הוא מכר את הרב,

 

הרב: עצור, מה ששמענו זה את מה שאמרנו, בנוסף לזה מבינים שהרב שך הבין שהוא נשלט ולא כל מה שהוא אומר זה דעתו, ולכן הוא הסכים להתפייס, דבר נוסף, זה הנקודה שהזכרתי את הנושא שניסו והצליחו להונות את הרב בקשר לשווקי, שהוא זמר פסול, והוא יצא נגדו הרב עובדיה יוסף, אבל אמרו לו שהוא חזר בתשוב,ה כמו שפרסמנו בחשיפות הקודמות, ופה מתחדש דבר נ וסף שהרב שלום כהן יצא נגד שווקי בחריפות והיה אש על זה שמביאים אותו לכנס תורני, זה חידוש שלא ידע הציבור שאומרים את זה שני העוזרים, ואומרים שזה היה הסיפור והעובד העד כמה הוא כעס על הדבר הזה. בבקשה הלאה.

 

...

הרב: כן אני יודע... שלחתי לרב, פנחס ראובן עשה את זה נגדי נקמה, שמחיוף עשה את זה בשביל כסף...

... אני רואה שאתה יודע אולי פחות ממה שאנחנו יודעים אולי יותר, אבל אין ספק שהרב שבוי...

 

הרב: עצור, הוא מודיע אין ספק שהרב שבוי, ז"א אנחנו יודעים בדיוק מה שקורה שם וכו' וכו', זה האנשים הכי קרובים בבית. הלאה.

 

אני רק מזכיר לכם שדודי גם אמר את זה, הבן אמר שהאבא שבוי אצל משה ויהודית, וגם עדינה אמרה את זה וגם בנות אחרות אמרו את זה, השמענו את זה בפעמים הקודמות. כן.

 

אנחנו יודעים את הכל, אבל יש לנו בעיה עכשיו, כמו שאמר הראש ישיבה... ואני אומר לך את האמת... אני הבן אדם שנלחמתי בו הראשון

 

הרב: עצור. הוא אומר פה עכשיו גילוי שאנשים לא יודעים, שדורעי התכוון להקים מפלגה בכל מחיר מחוץ לש"ס, והוא גם לא האמין שמשה ויהודית יסכימו שהוא יחזור, והוא עמד כנגדו ואמר לו אני אלחם נגדך ולא יהיה לך שום סיכוי, ולאט לאט הוא הצליח להשפיע עליו שירד מהתכנית לפתוח מפלגה לבד נגד מרן, ותשמעו איזה נימוק הוא אומר לו, אתה הולך להרוס את תורת מרן שעשר מיליון אנשים מעריכים אותו, ולמרות זאת היה קשה לדורעי, והוא אמר לו אתה מפיל אותי בבור, ואיזה תפקיד יתנו לי מקום שלישי שני, הם לא יתנו לי שר, אז הוא אומר לו אבל אתה תהיה זה שיוביל את הבחירות, ובסוף בסוף הוא הצליח לשכנע אותו, והוא אומר שגם אחרי זה, אחרי שכבר הוחזר הוא אומר שעדיין הוא הכניס אותו לבור. תשמעו איך הוא דיבר בתוקף עמו. בבקשה.

 

אם אתה תצא נגד לא רק שלא יבחר ... אמרתי לו לאריה שאם הוא יפתח מפלגה לא רק ש... היו םעשר מיליון אנשים בעולם... כולם חושבים על כבוד... אפילו שאנחנו יודעים את האמת... הרב אמנון, תאמין לי ...

 

הרב: עצור, אז ז"א דורעי השקרן, רצה בכל מחיר לפתוח מפלגה, מאותם סיבות שאני רציתי להקים, רק אני לא חייב לש"ס כלום הם חייבים לי, אבל הוא שגדל בביתו של הרב יצא נגדו. אותם סיבות ונימוקים, אתם תשמעו אותו אומר שבדיוק בדיוק מה שאתה עשית והתכוונת הז בדיוק מה שהוא אמר דורעי אז. אותו דבר עשה אלי ישי עכשיו, והוא יוצא נגד כל מי שעושה את המעשה שלו, שבשבילו זה היה לגיטימי למרות שהוא היה הבוגד הגדול והאמיתי, כי לקום נגד מורו ורבו שגדלו וחנכו והאכילו בביתו, זו הבגידה הגדולה ביותר. והוא גם דירה סרה כנגד ש"ס שנמאס לו מהם כבר וכו', זה מופיע בכתובים וברשתות, אבל הוא נלחם איתו והוא הוא ששכנע אותו לרדת מהענין. תשמעו.

 

אתה אחד האנשים שגרמת לי את הנזק הכי גדול

 

הרב: זה אמר דורעי.

 

מה שיגאל אמר את מה שאמר, אריה ... אני והרב אמנון יצחק, אני יכול להשבע לך, שביום ש... אין שיחת טלפון שלא מכריעים מה ... אין יו"ר, מקום שתיים, ... אמרתי לאריה, אבל דבר אחד ... אתה שוכח שאתה אריה דרעי... אין משהו אחר, אתה ... ותאמין לי שזה עבד, ולאט לא זה עבד עד שהיום... היום בבוקר היה לי שיחה עם אריה... אמר לי מילה אחת, אני אחרי הבחירות...

 

הרב: עצור, הוא אומר לו שאני אומר לך אני יודע מה אני עושה יום אחרי הבחירות, אני מפטר את אלי ישי ואת כל האנשים שמסביבו, ולא עוד, אני לוקח את העוזר של אלי ישי, יהודה אבידן ומקרב אותו אלי. זה תשמעו עכשיו את התכנית. תחזור טיפונת אחורה, טיפונת אחורה.

 

... אמר לו מילה אחת, אני אחרי הבחירות יעשה את מה שצריך לעשות ...

הרב: ואשתו היא מנהלת את כל המפלגה ואת כל הג'ונגל...

...

הרב: אני יודע, אני יודע

...

 

הרב: עצור, עצור, תחזור אחורה טיפה, מה שהוא אמר עכשיו, שמי שהורס את עם ישראל זה משה ויהודית, אלה הורסים את עם ישראל, אלה שלטו בכל ועשו ככל העולה על רוחם ביהדות, לא רק באנשים, גם ביהדות כולה, טיפה אחורה ותשמעו את זה מפי הקרובים ביותר בבית.

 

... לא שומעים

 

הרב: עצור. אני אומר, אם אתם יודעים את כל הדברים האלה, למה לא עשיתם משהו? אלפים יודעים את זה, איך אף אחד לא ניגש לרב עובדיה ואמר לו, תשמע, הורסים את עם ישראל? אז הוא אומר איך יכולנו, מה שלא עשו שנים רבות אתה עשית בשעתיים. תחזור טיפה אחורה.

 

מה שכל עם ישראל לא עשו אתה עשית בשעתיים, אני כבר אגיד לך יישר כח גדול ....

הרב: אני אסביר, הם משלחים מדנים, אם הם לא היו עושים ... ואמרתי שאני אבקש מהרב, וקראתי לשלום ...

 

הרב: עצור. פה אני מסביר לו שלא התכוונתי בכלל נגד ש"ס, בדיוק הפוך, לעבוד בשיתוף, זה כמובן לפני הבחירות, פירושו לפני עוד אפשר לתקן, הם באו על מנת, באופן עצמאי יזום, אז הם באו ואני משמיע להם ואומר להם תמצאו בבקשה אם בדברי יצאתי נגד מישהו עד עתה, ולא עשיתי כלום למרות שהם יוצאים ומכפישים אותי בכל מקום, כולל בישיבות, ואני מציין את הרבנים ואומר להם כך וכך, והם אמורים בסוף להיות כמובן השליחים הטובים לשלום הנכסף, ואני אומר אדרבא, נעבוד ביחד, והבוחר יבחר, יש את הרב עובדיה יוסף גדול הפוסקים, יש אותנו שאנחנו עושים זיכוי הרבים, נתחבר יחדיו ונעשה בשביל עם ישראל, מה יותר פשוט מן הדבר הזה? אבל הם לא עושים כך למרות שיודעים שכך אני אומר ועושה, ולא יצאתי נגדם, והם ממשיכים לרדוף אותי בכל מקום. תחזור טיפה.

 

... לא שומעים

 

הרב: עצור. ואני מוכיח להם שזה לא יתכן שכל אחד מיוזמתו כי אני מקבל פידבק מהשטח שבכל הישיבות שנמצאים אנשים שלנו, ובכל המוסדות, מדברים פתאום ביום אחד בקול אחד, מקללים ומגדפים, ואומרים עלי עלילות דברים. אז זה הנחתה מלמעלה, ז"א ישבו מועצת הרשעים בבית של הרב משה יוסף ויהודית, ודורעי, ואטיאס ואלי ישי, והם מתכננים עלי איך להוריד את הבן אדם, במקום להתחבר הם מתכננים לעשות הפוך. הלאה.

 

... הרב: יש לי את כל החומרים ... כולם עוברים על אותו ניגון, מדברים כנגדי בכל מקום... זה פלילי, עכשיו תגיד לי ,כשהרב צועק לעשות איך קוראים לו להחזיר עטרה ליושנה, מי מחזיר עטרה ליושנה... מי רשם עשרת אלפים ילדים למעיין החינוך התורני אם לא אני ואורי זוהר שלא נחנו ארבעה חדשים, אז ז"א כל הדברים האלה ... לא ביקשתי תודה, לא ביקשתי כלום, רגע, החרדה שלי היתה מלפיד, כי אני הבנתי שאין סיכוי, עכשיו ... עוד יבוא אחד כזה יתן להם חיזוק ויביא את הנוער, את הנוער. ... ואמרתי את זה במפורש

למי אמרת את זה?

הרב: בראיונות, כל הראיונות אמרתי, רגע,

....

הרב: עם הרב עובדיה אני מוכן לדבר, אין לי שום בעיה

 

הרב: עצור. עכשיו אני נותן עצה של פגישה שתהיה ביני לבין הרב עובדיה יוסף במקום נפרד בלי נוכחות של משה ויהודית בני הבית מצלמות והקלטות, ולדבר איך לעשות שיהיה טוב ליהודים יחדיו. ומטקסים עצה ביחד איך זה יעשה או לא, הוא מנסה להגיד שגם דורעי ישתתף בפגישה, אמרתי לו  לא, אם אתה רוצה פגישה נפרדת אין בעיה, עם זה לחוד ועם זה לחוד, אני לא רוצה שום השפעה נוספת, רק לשבת עם הרב, ואחרי זה מתברר למה בעצם דורעי יצא נגדי, אתם לא תאמינו, אני אומר לו מה הסיבות, והוא מצדיק אותן, והוא אומר איך נעשה שהסיבות האלה לא יגרמו לו נזק, דהיינו, אם אני יוצא לבחירות ואני עושה נגיד שבעה מנדטים, וש"ס תרד קצת אפילו לשש מנדטים, כמו עכשיו, לדוגמא, אז מה יקרה, זה יעלה ביוקר לדורעי, כי לש"ס היה לפניו 11, הוא אמר שהוא שווה שבע, ביחד זה 18, ואם הוא ירד לשש ואני אהיה שבע או יותר, מה יגידו, בא זה שאין לו שום רקע, שום רקע בפוליטיקה, ותראה מה הוא עשה, ואתה אלוף המומחה, אתה המהפכן לא עשית כלום. אז זה תהיה בעיה, הוא לא מוכן בשום מחיר שיהיה דבר כזה. תמות נפשי עם פלישתים, כמו שאומרים. אז מה הוא אומר, אתה יודע מה, אנחנו נעשה שכאילו הוא הכניס אותך לרב, ואז ממילא אם אתה תביא מנדטים זה יתייחס אליו שהוא בעצם גרם שיהיו לך מנדטים. אתם שומעים איפה מונח האיש הזה? ובשביל זה הוא רדף אחרינו שלא חס ושלום נצליח בשבילכם. בבקשה.

 

הרב: עם הרב עובדיה אני מוכן לדבר, אין לי שום בעיה. אני רוצה לדבר עם הרב...

הרב, ...

הרב: והרב עובדיה יוסף אומר במוצאי שבת, אני שונא מחלוקת, אנחנו נגד המחלוקת, היא תחריב את כולם ואת העם היהודי, אנחנו נגד מחלוקת, הרב אמנון יצחק ... אחים אנחנו לנשק, תקשיב רגע, ... והבוחר יבחר, מה לי ומה לך ... חג העצמאות של היהודים החרדים בעלי תשובה.... אתה גדול הדור בישיבה, אני מהגדולים שמחזיר בתשובה, אם נתחבר שנינו נהפוך את כל העולם, כשאנחנו הולכים יד ביד עם האהבה הזו היא מפילה חללים את כולם....

לא שומעים

הרב: אני שמעתי בן אדם שאני לא יכול להגיד מה שמו ...

 

הרב: עצור. אני שלחתי מכתב בנוסח זה, יותר מורחב הקראתי אותו בפעמים הקודמות, והיה מישהו אצל הרב, שם לו את זה כבר ביד והם ראו במצלמות את הדבר ובאו גררו אותו ושלפו את המכתב מידו של הרב עובדיה, והוציאו אותו החוצה עם אזהרה חמורה שזה פעם אחרונה בחיים שלו שהוא עושה כך, אם לא הוא לא יראה את הרב עובדיה לעולם, וזה אחד האנשים הקשורים והדבוקים ברב עובדיה עצמו, עדיין לא הגיעה עת החשיפה, אבל כשיגיע תשמעו אותו בקולו. כן הלאה.

 

הרב: ... ביד של הרב,

...

בא אני אגלה לך סוד... אני אגיד לך מה הבעיה של דרעי, הבעיה של דרעי שעם המנדטים... לא לא לא, אריה דרעי נתפס כאילו מושיען של ישראל עד עכשיו... לא משנה... אבל אמרתי אני מדייק בדברי... ופתאום יגידו אין מנדטים...

 

הרב: אני אומר לו קדימה, מוכן, שיהיה הכל על השם שלו. עצור. תחזור טיפה אחורה, הוא אומר טוב, נגיד שעברנו את המשוכה שקוראים לה דורעי, אבל מה אנחנו עושים עם משה יוסף, ככה הוא אומר, מה אנחנו עושים עם משה יוסף, איך עוברים אותו, הרי הוא לא רוצה, הוא רוצה להשמיד אותי. אז מה עושים עכשיו? הנה עברנו, הבנו סיכמנו, הדברים נשמעים הגיוניים ויכולים להצליח, מה עכשיו? איך עוברים את משה יוסף ויהודית. תשמעו בבקשה.

 

...

 

הרב: עצור, הוא אומר שהוא היחידי שויתר על הכל לצאת כי אי אפשר שאשה אחת ואיש אחד או איש אחד ואשה אחת ישלטו בכל היהדות ויקבעו את הכל בשם הבית יוסף. לכן הוא עזב את הכל, הוא עזב משרה שהיה מרויח המון כסף, ויצא לחירות, הוא לא נשאר עבד כמו שאמרנו בדרשה, והוא בחר בחופש. והוא אומר מפורש, לא אהבתי את אדוני ויצא לחופשי. מה שאחרים לא מסוגלים לעשות בש"ס. למה? כי אם חברי כנסת שותקים ששופכים את דמם של אנשים חפים מפשע, אז הם פושעים, ואם שופכים גם את הדם של ניסים זאב שהביא אותם, ואף אחד לא מחה, אז הם פושעים, הם עבדים נרצעים לשיטה מקולקלת של שליטה ופטרונות על ציבור שלם ללא הצדקה. תמשיך.

 

... לא שומעים

 

הרב: עצור. תחזור טיפה אחורה. עכשיו הוא אומר לנציג השני, עוזרו של משה יוסף, אתה חייב להגיד למשה יוסף שהיית פה היום ודיברת איתי, ואנחנו לא רוצים מחלוקת ורוצים לעבוד ביחד וכו' וכו', והוא לוחש, זה לא ילך. זה לא יכול ללכת עם משה. בבקשה.

 

אני ... בבית של הרב אתה חייב לדבר עם משה יוסף... לא רצה שום דבר, רצה בסה"כ... איפה הבעיה, מה ... זה השאלה, שאלה פשוטה, הרב אמנון יצחק לא הולך נגד הרב, לא נגד יהודית, לא נגד אריה, רצה להביא מנדטים לציבור הדתי בצורה של עקיפה ויביא לכם את זה אח"כ...

הרב: לא לא, לא זה, אתה צריך להגיד לו דבר אחר, יש לך בן אדם יודע עליך הכל בכל מכל...

לא שומעים

הרב: יש לי בשבילך עצה, תקשיב בשבילי בשבילי יש לי עצה בשבילך, אתה אומר לו תשמע, משה אני מפחד עליך, אני הייתי אצל הרב... איש עם דעות... פיזר חומרים... תקשיב, הוא פיזר חומרים בכל מיני מקומות, שאם יגיע יום הדין כולם ביחד עולים, כמו אתה יודע... עם כל הרשתות וכל העיתונים הכל... אתה לא מעניין אותו... עד שאתם החלטתם לעקור לו את המפלגה ולגרום לו אתה מבין שהוא כאילו לא נחשב לשום דבר, ... אז הוא יראה לכם שהוא לא כזה, ... הוא יודע כבר מזמן

לא, לא מזמן

הרב: ...

 

הרב: עצור, עצור. אני הולך להגיד לרב עובדיה שאני עשיתי הכל בשבילו, לא בשבילי, עכשיו הוא אומר, זה בדיוק מה שדורעי התכוון ועשה. תשמעו.

 

בדיוק קופי מה שהוא רצה...

הרב: סליחה, אני רק רוצה להבין דבר אחד, מאות אלפי תלמידים שלי לא ... לומדים את הספרים של מרן, מה זה לא טוב, ... אני אמרתי לרב... תקשיב שאמר לי השליח, אמר לי השליח, אמרתי לו תגיד לרב שאני אוהב אותו וגם אם הוא ינזר אותי אני אכבד אותו, אמרתי זה לא מעניין אותי... אתה לא שומע, זה לא מעניין אותי, אני מכבד אותם כיון שהם נשלטים, זה לא הם, אני הסברתי לאנשים שלי תקשיבו, אם הרב אומר ... הוא נאמן? ...זה בדיוק מה שאני עושה, אני מסביר לאנשי עם עם שכל, ... זה לא הוא, אז מה אני יכול להגיד משהו על הרב, אני יכול.... ואני מצטער

 

הרב: עצור. אני נותן דוגמא, אם הרב אומר לי שאפשר להלוות לפלוני, ואני יודע שפלוני לא מחזיר גם את הקרן, אני מחויב לתת כסף להלוות למי שאני יודע שלא יחזיר? פשוט שלא. זה נקרא שאני עובר על דברי הרב? אם הידיעה שלי ברורה ואני מכיר את הדברים ואת הדבר והאיש, אז ודאי שזה לא לעבור על דברי. מי לא מכיר את המורשע העבריין שעומד בראש המפלגה שהוא לא מקיים את דברו, הרי הוא הבטיח לניסים זאב יום לפני באס אם אס, וגם בפני רבים שהוא לא מסלק אותו, מה פתאום, ויום אחרי זה הוא עושה לו קומבינה שמפטרים אותו, לא רק מפטרים אלא מבקשים ממנו להתפטר לבד. לאחד הוא עשה את זה? למי הוא לא עשה את זה? אז אפשר לסמוך על אדם כזה על מילה שהוא אומר? כל כולו שקררים, כשמידת האמת דיברה בשמים היא דיברה עליו בפרט, כולו שקרים. הלאה.

 

הרב: זה אני מדבר על הרב עובדיה

 

... הרב אמנון יצחק... אנחנו....

 

הרב: עצור. עכשיו הוא מספר שמשפחת אבוחצירה יצאו נגד יהודה אבידן, שהוא מבני המשפחה, ומי עשה את זה? מי גרם לכך? אז הוא מגלה שזה היה דורעי. ומה הם כתבו לו. לכבוד מעלת ותהילת המאור הגדול אשל ברמה פוסק הדור פאר הדור והדרו אל שדי בעזרו ועליו יציץ נזרו הראשל"צ נשיא מועצת החכמים הגאון הגדול הרב המופלא כבוד ה' מלא מרן רבינו עובדיה יוסף יחיה לחיים טובים (זצ"ל) נרו יאיר ויזהיר עד ביאת הגואל לישראל שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול, אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום. אחר דרישת שלומו הטוב, הנני אני החתום  מטה פונה למרן בשמי ובשם כל האדמו"רים והרבנים של משפחתנו הקדושה, זה משפחת אבוחצירה, ובמיוחד המתגוררים בעיר אשדוד והסביבה ומבקשים ממעלת כבוד תורתו, לבטל את רוע הגזרה שנגזרה על אשדוד, שהיא למעשה שני גזירות, הראשונה שנמצא באשדוד איש בליעל, ששמו יהודה אבידן, הפועל כאילו בשם מרן ובשם תנועת ש"ס הקדושה, והפך להיות מכתיר רבנים ומרכיב גופי בוחרים, הוא גם משלח  מדנים בין אחים וגורם למחלוקות רבות, מדבר סרה על צדיקים וקדושים, כפי שעשה זאת לאורך כל הדרך, אנו בטוחים כי מרן יורה להרחיק ולנטרל את יהודה אבידן הבליעל מכל תפקיד באשדוד הקשור לתנועת ש"ס הקדושה, וכן יורה להקפיא את הבחירות לרבנות באשדוד למען התורה ולמען השלום. החתומים ביקרא דאורייתא וביקרא רבה, דוד חי אבוחצירה, רפאל אבחצירה ויקותיאל אבוחצירה, ויש עוד אחד שאני לא מזכיר את שמו. מכל מקום, כל משפחת אבוחצירה יוצאים נגד בן משפחתם, יהודה אבידן הנקרא בוסו, יהודה בוסו, והם יוצאים נגדו, וקוראים לו בן בליעל, בליעל, אתם מבינים מה אנחנו מדברים, וזה העוזר של דורעי שעולה כל פעם בקול בערמה בקול חי ממקום למקום קופץ ומשמיץ את כל מי שהוא משלח אותו להשמיץ. נער משולח על ידי פטרונו עבריין מורשע שהורשע בפלילים ב-2004 והוא היום נציג ש"ס בועדת הבחירות סגן יו"ר הועדה, בושה וחרפה. ומעשיו בעניני צניעות אינם ראויים למקום זה.

מכל מקום, מי עשה לו את זה? הם אומרים דורעי עשה לו, והיום הוא העוזר שלו, אייי, אני אומר לכם קן צרעות. תשמיע.

 

הרב: כן, קצת ארוך אבל חשוב, כששומעים את זה שוב פעם לאחר מכן דרך טלפון אז זה נשמע יותר טוב, כי פה זה חלל גדול.

מכל מקום ראינו פה דברים חמורים ביותר שודאי לא נודעו להרבה מן האנשים, כולם יודעים מה היה בביתו של הרב עובדיה יוסף, מי שלט, מי השליט, מי קבע, איך התנהלו הדברים וכו', אפשר היה להפוך כבר את המדינה יחסית, ודאי שהגזרות שנחתו עם לפיד לא היו נוחתות אם היינו נכנסים לבפנים כתוספת כח גדול, אבל מה לעשות שדורעי ויהודית ומשה ואטיאס וישי הם החליטו מה שהחליטו למרות שאני כל הזמן קראתי לשלום, התכתבתי, עשיתי מה שהרב בעדני ביקש, כתבתי לכולם וכולם עבדו עלי, כולם שיקרו ויצאו נגדי, למרות שהנה אתם שומעים את העובדות בהוייתן, זה היה יום הפגישה הזאת אחרי שהרב בעדני יצא נגדי ברדיו על סמך שאמר לו מישהו אמרו לו והוא שמע ואם זה ככה אז זה חמור מאד עד כדי וכו' וכו' וכו' וכו'. לא יאומן כי יסופר.

ועכשיו בואו נראה, דרך אגב הוא בעיתון משפחה הרב בעדני עכשיו אמר שאסור לבחור במפלגת יחד בגלל שיש שמה אנשים שעוברים על כרת. שהם עולים להר הבית, ואני רוצה להודיע לרב בעדני שאצלו במפלגה יש אנשים שעוברים על שפיכות דמים.

מכל מקום, עכשיו אנחנו נשמע את השקרן דורעי, תשמעו איך הוא עובד, בראיון שנעשה לו בככר השבב הוא נשאל שאלה, יש נשים עכשיו שהחליטו להקים מפלגה, נשים חרדיות שמקימות מפלגה, אז שואלים אותו, אתה מבין את הנשים שהקימו מפלגה? אז הוא אומר לא. מה אתה חושב עליהן? ז בין הדברים הוא אומר שאם הן קוראות לעצמן חרדיות אסור לשבור את הבסיס של היהדות החרדית שזה דעת תורה. הוא אומר שזה פריצת גדר חמורה מאד. ואתה ירשע, לא עשית ככה? לא מינית חכמות? מועצת החכמות, אשתך בראשן, על דעת מי עשית את זה, הרב שלום כהן מתנגד לדברים האלה, למינויים של חרדיות נשים בכלל ולמכללה גם בראשות אשתך וכו', אז איך אתה עשית, למה הן אסור להם לשיטתך ולך מותר לעשות, ויותר מזה, אתם תשמעו אחרי זה הקלטה שהוא הבטיח לעדינה שהיא תהיה חברת כנסת מטעם ש"ס בפעם הבאה. אייי זה נקרא שקרן במיטבו. בבקשה.

 

שמגדירות את עצמן חרדיות פתחו בקמפיין אתה מבין אותן?

דרעי: לא,

מה אתה חושב עליהן?

דרעי: אני לא רוצה להגיד אישית, אני לא חושב, אני חושב שעם כל הכבוד, אם הן קוראות לעצמן חרדיות אסור לשבור, כן, את הבסיס של היהדות החרדית, שזה דעת תורה. כל אחד נכון, לכל מפלגה יש לה דעת תורה וכל אחד מחויב לשמוע למועצת שלו, ללכת לפרוץ מתוך המחנה נגד הדעת תורה של כל גדולי ישראל ושנשים עוד מציגות את זה כצעד אמיץ שהן עושות מעשה וכאילו כביכול הן מדברות בשם אלפי נשים חרדיות, לדעתי זה פריצת גדר חמורה מאד וזה בטח לא, אני לא רוצה לדבר במילים קשות כיון שאני חושב שזו תופעה שולית ביותר, אני גם לא רוצה לתת להן במה בענין הזה, אתם תראו את התוצאות של הבחירות ותבינו מה אני מתכוון.

אוקי, הרכבת הממשלה, נתניהו או הרצל וליבני

דרעי: תראה, אני חשבתי שבגלל שאנחנו הולכים על הנושאים החברתיים עד הסוף, אנחנו לא, למה אנחנו חייבים להביע דעה בענין הזה, יש לי טענות בנושאים החברתיים, על ביבי, על בוז'י על כולם, מי שיוכל להביא את זה, מי שיוכל להרכיב ממשלה נעמיד את התנאים, אבל מתברר שהציבור רוצה לדעת. היות ואין בחירה ישירה לראש הממשלה, והיות ונוצר איזשהו גל חדש עכשיו שכביכול המפלגה הגדולה היא תקבל את ה

... מי שאשם בזה זה לא נתניהו, נתניהו ניצל את זה בצורה יפה, מי שאשם בזה זה בוז'י וציפי שהם כאילו עשו איחוד ויצאו ואמרו

 

הרב: ופיצי, ופיצי, כן, זה לא היה קשור,

 

... אם לא הייתי מאמינה בזה לא היית עושה את הדרך הזאת, אני מאמינה שיבוא יום ולא רחוק שאנחנו נשא באתם התפקידים שיש למנהיגים שלנו

והמהלך שלך לוותר על הליכה לרעות בשדות זרים למפלגה אחרת ולהשאר בבית כדי לקדם את זה, המהלך הזה יביא לבחירות כלומר בפעם הבאה או בעוד פעמיים שנשים בש"ס תוכלנה להבחר לכנסת?

כן, בהחלט כן

זו הסכמה שיש בינך לבין אריה דרעי?

כן

הסכמה שמה?

הסכמה שמה, לקדם את הנשים, להביא אותן לזה שהן לא מוכשרות מספיק, ולהתקדם לדרגה הזאת

דרגת חברות כנסת

גם כן בהחלט

 

הרב: כן, אז עדינה אומרת במפורש שדרעי הבטיח לה שהיא תהיה חברת כנסת. ולא רק היא, יהיו עוד, ומה הוא אמר קודם? חמור מאד, אם הן קוראות לעצמן חרדיות אסור לשבור את הבסיס של היהדות החרדית שזה דעת תורה, וזה פריצת גדר חמורה מאד, שאתה עשית, ישקרן!

אז אחרי כל זאת יש לי שיר. הפזמון מוכן? מוכן כן?

נחזיר עטרה ליושנה כשמרן בראשנו

ומיני פז גדל עוונה ונפלה עטרת ראשנו

בראשם עבריין מורשע ממנו לא תוושע,

תפארת ספרד הענווה נשפלת בגדול בעלי הגאוה.

פזמון:

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס, איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע.

 

שקר דק, שקר גס, בכל נכלול לא נס,

דורעי את מרן אנס, ובהסכם אוסלו שם גם פס

שקרן, גנב וגם רשע, בפסק מרן דינו הורשע.

ומה יאמר מקבל השוחד, אין כמוני גם לא אחד.

פזמון:

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס, איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע.

 

מילה שלו שווה אויר, חובה זאת יש להבהיר,

ניסים זאב העיף בטיל ועל מועצת זאת הטיל

את הרב עמר הוא הכפיש, ובין הרב לאביו הבאיש,

לחכמות בת הרב נישא וגם לאשתו הכין כסא

 

פזמון:

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס, איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע.

 

כספי המקוואות נעלמו, ועקבותיהם לא נודעו

כך הדרך זו השיטה, כי דורעי אותם היטה

בכל מפלגה הכי חילונית מעיפים מיד על מיליונית

אולם חכמי ש"ס נוקטים להלכה קופת שרצים זו רק ברכה.

 

פזמון:

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס, איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע.

 

קמפיין שקופים ישפיע, ועדר העיזים יצביע

נדאג לכם נדאג להם, יאמר שמאלן שלא מהם,

רצה להקים מפלגה לבד וישכח יוסף עליו עבד

אך לכל אחד יקרא בוגד כל אשר דעתו נוגד

 

פזמון:

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס, איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע.

אם לא יבינו הבוחרים כי את מרן הם מצערים

ועל דבריו הם עוברים כי דברי האמת בקלטת הם ניכרים

כאב גדול היה לו, לכן לא רצה להחזירו

אך את מרן אנוס אנס ובדרך לבנק עתה הוא שש

 

פזמון:

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

אוי לך ש"ס אוי לך ש"ס, איך זה שמת עלינו פס

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע

איך לא חשת לכבוד העדה, עד נחלקת בין דע לדע.

 

להתראות בשבוע הבא.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

קדיש. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 19.05 17:27

  מה ששמחה יכולה לעשות 🙂 סוכנות ידיעות טורקית מדווחת כי המסוק עליו היה ראיסי התרסק.

 • 19.05 17:27

  כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי נראה לי ברוך השם בזכות סדרת שיעורי השמחה שהכנסת בעם ישראל (shofar.tv/videos/17172) חיסלת את נשיא אירן 😁 ("כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'" אמן (שופטים ה, לא).

 • 19.05 11:36

  מרגש לצפות כל פעם איך הרב שליט"א במשך השנים ב"ה מגיע אל האנשים הפשוטים כמו הבעל שם טוב הקדוש (זיע"א) להאיר עיניהם ולהתקרב לאבינו שבשמים צריך להיות עיוורים לתופעה המדהימה הזו!

 • 19.05 05:25

  כבוד הרב, איזה שיעור מדהים!!!!! התעלות 'בנבל עשור זמרו לו' (shofar.tv/videos/17172) מרגש כל קטע! השירה כמה היא גבוהה ממש נותן מוסר השכל רק לזמר ולשיר לה' וחס ושלום לא לדבר לשון הרע ולהיות במחלוקת שזוהי השנאת החינם עכשיו מובן למה השירה הצילה את דוד המלך ומצילה מהאויבים ומקרבת אותנו לה' יתברך ביותר אני כל כך מודה לרב עוד פעם שזכיתי להגיע לכותל ולשיר לה' 3 ימים רצוף מתוך ספר התהילים שיותר מכל ישועה זו התעלות רוחנית ועכשיו אחרי השיעור הזה מובן הערך והמשמעות הגדולה לנו ולעם ישראל חזק וברוך💪

 • 18.05 21:56

  תודה כבוד הרב על השיעורים והדברי תורה ב"ה מתחילים להרגיש את עונג שבת כבר מלשמוע את הרב שבת שלום כבוד הרב.

 • 18.05 21:55

  כבוד הרב ב"ה שיעורים מהממים מרגישים רוחניים✈️ אתה שר ואנחנו שרים איתך אנו מסדרים שולחן ותוך כדי השיעור איתך יחד... בזריזות ושמחה. נהנים כל פעם מחדש... שמחה אמיתית ואת פניתך לצבא: 'גלנט - תבקש שישירו 'שירת הים' 😂😂😂!' ואי הרב איזה מצחיק וכיף לשמוע אותך שיהיה שבת שלום ומבורך (אמן) אין עליך☀️✨🌸🌻💐.

 • 18.05 21:54

  כבוד הרב שיעור חזק ביותר💪 'לך אכול בשמחה לחמך' (shofar.tv/videos/17171) החידושים על עניין האכילה בשמחה והסיפור על רפואת אימו ז"ל בזכות הברכה שבזכותו גם זכיתי ללמד הורי לברך על השתיה מדהים שבת שלום ומבורך🌹

 • 17.05 11:15

  לרבינו הקדוש שלום וברכה. אני אשת נ. א. הי"ו מודה לה' יתברך ששלח לנו אותך שליח נאמן ועבד נאמן של בורא עולם. על העצה ששלחת לנו "לשמוח לשמוח לשמוח" בזמן הכי קריטי עם הבן שלנו בבית חולים בזמן ניתוח בעין ואחרי ניתוח (לתפ"ץ). מאז ב"ה אנחנו משתדלים יותר להתחזק באמונה בטחון ובשמחה ולא מפסיקים לשיר את השיר: "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה". מאז המקרה אני לא מפסיקה לספר את העצה של רבינו לעוד הרבה אנשים במושב וכל מי שסובב אותנו אנחנו רואים את ההשגחה הפרטית של ה' יתברך הטוב ואב הרחמן ששומע תפילה וברכה של צדיק כמו רבינו הקדוש אנחנו משפחת אברהם מברכים את רבינו ומשפחתו והמורחבת לו: יה"ר שכל השפע הטוב ירד עליכם מעולמות עליונים ושהאור הגנוז יאיר בביתכם כל הברכות יחולו על ראשכם תבורכו בחזרה מפי עליון (אמן) שמחים ומאושרים בכל מה שאנחנו יונקים מההרצאות המחזקות תודה אלפי פעמים ויה"ר שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל (אמן).

 • 17.05 10:10

  בוקר אור לרב היקר! תודה רבה על הכל בדגש על כיווץ ההרצאות 2022-2023 האחרון שהופץ (shofar.tv/videos/17157). באופן אישי, אני מאוד רגיש ללקטי ההרצאות וברוך השם יתברך שמו לעד זכיתי לשמוע את כלל הלקטים במעלה הדרך שמופיעים באתר ׳שופר׳, וללא ספק יש לכולם ערך עצום בקבלת מנה עשירה - על אף שהיא מצומצמת יחסית לתכנים המלאים (קיימת נגישות ואפשרות לכל אדם שמעוניין להעמיק)!!! יישר כח עצום ושוב תודה מעמקי ליבי לרב היקר ולכל העוסקים בעשייה הנפלאה והקדושה הזו!!! שבת שלום ומבורך לרב היקר!!!

 • 17.05 10:09

  שלום כבוד הרב. בזכות הדרשות של הרב על השמחה, ברוך השם התחלתי להיות בשמחה, משתדל מאד! הלכתי לקניות לכבוד שבת בשמחה, רואה אותי אחד המוכרים שאני הולך וחוזר ואני שמח - הוא כל כך שמח לראות אותי שמח, אז הוא שבח אותי שאני שמח, ואז הוא שאל אותי: 'איך שאתה כזה שמח?' אמרתי לו: 'זה בזכות הרב אמנון יצחק שבשעורים של עכשיו מדבר על השמחה!' (shofar.tv/videos/17167) אז הוא לקח את המספר (02-3724787) והתחיל להקשיב. תודה רבה לרב על השמחה!!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים