טוען...

להשתוות למשה ולגדולים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך: 11.02.2020

 הרב יהודה זיסקינד    דארעי: שקרן נשאר שקרן 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578