טוען...

להשתוות למשה ולגדולים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 11.02.2020, שעה: 07:34

 מסכת שבת דף פח, ב | הרב אבנר עוזרי שליט"א   הרב אברהם יצחק חיזוק לחודש אלול