טוען...

באר שבע - דרך ארץ בשני עולמות
[כולל סיקור ותמונות]

 בית שבזי, באר שבע
 תאריך פרסום: 04.10.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בערב כיפור בבני ברק 11-09-2021 (ראה שידור חוזר) התקיימה הרצאה בבאר שבע.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים, ולרפוא"ש לחיים בן ברכה, ולע"נ הוריו מנ"ע.

(נ.ב. יש גם 'ראשי פרקים' שבלחיצת כפתור מגיעים לנקודת זמן המבוקשת!)

בין התגובות הנפלאות להרצאה הזו:

"ההרצאה של הרב הקדוש שלנו בבאר שבע הערב היתה כ"כ מדהימה, מחכימה ומאירה, חיזקה אותי בכל המובנים בעבודתי את השם יתברך מלך העולם, אני בטוחה שגם את כל הנוכחים. אורו של רבינו שופע עלינו יותר ויותר.

רבינו ומורינו הרב אמנון יצחק שליט"א תזכה להמשיך בעבודתך בקירוב רחוקים וזיכוי הרבים העצום שאתה עושה כלפי עם ישראל ובשביל אדון העולם שרווה נחת ממך ונהנה ממילותייך. אריכות ימים לרב הקדוש ובריאות איתנה וכל טוב לכל בני משפחתך לעולמי עד. תודה רבה לך ולצוות הנפלא על חיזוק הלבבות והרצאה מאירת עיניים. תבורך מפי עליון. זכות גדולה נפלה בחלקי. אלף תודות".

 

שם ההרצאה: דרך ארץ בשני עולמות

חלק א] הדרשה:

פתיחה;

בפרשת בראשית נאמר: "וַיְגָרֶשׁ אֶת הָאָדָם" (בראשית ג כד) שהקב"ה גירש את האדם מגן עדן, ויש ציוי: "לִשְׁמֹר אֶת דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים" ובמדרש מבאר: לִשְׁמֹר אֶת דֶּרֶךְ – זה דרך ארץ, ועֵץ הַחַיִּים – זו תורה. הרי שמוטל על האדם וזרעו לשמור על ד"א ותורה. ובמשנה נאמר: "אִם אֵין תּוֹרָה, אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ; אִם אֵין דֶּרֶךְ אֶרֶץ, אֵין תּוֹרָה" (אבות ג יז) והכונה: שיש ד"א שלפני התורה, המתבקש מכל אדם שנברא בצלם אלוקים וזה מכנה משותף לכולם; נימוסים והליכות וד"א המקובלים פחות או יותר בעולם כולו, וזה נטוע באדם! וצריך לבצעם על הצד הראוי ביותר, וגם יש ללמוד, כי לא כולם יודעים מהי ד"א.

והרב מספר שבתקופה האחרונה הנהיגו בבית מדרש קפז' שלאחרי שיעור תורה אומרים כולם: "תודה רבה!" כיון שזכו ללמוד תורה ובזכותו יזכו לגן עדן, ואם על סוכריה אומרים "תודה!" כל שכן על דברי תורה.

ויש ד"א של התורה, שאחרי שלומדים ממנה מהו הד"א – מבינים שהד"א שבלי התורה הוא כלום!

 דרגות שונות בד"א;

וכיון שיש דרגות שונות בד"א עד לדרגות העליונות ביותר! עד שחז"ל הזהירו: "אזלת לקרתא הלך בנימוסה" הגעת לעיר תתהלך בנימוסיה והרגליה, ואין זה חובה ונימוס בלבד אלא ד"ת וחסידות שיש עליהם חובה רבה! להבדיל אא"ה מהגוים שאמרו: "ברומא תתנהג כרומאי"... וחובת הנימוסין הזו לא נגמרת במנהג רגיל של הבריות אלא מטיל על האדם חובות עליונות!

"ואמר ר' תנחום בר חנילאי: לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה רבינו עלה למרום ולא אכל לחם ולא שתה מים ארבעים יום!" למה? כי המנהג בשמים לא לאכול ולא לשתות. וכן המלאכים שהתארחו אצל אברהם אבינו – אכלו ושתו, אפי' שאינם אוכלים ושותים, כי צריך להתנהג כמנהג המקום. וכשעלה משה למקום המלאכים השכליים שאין להם גוף התנהג כמותם אע"פ שיש לו גוף! מכח מנהג המקום! וזה מחייב לא לאכול 40 יום ו-40 לילה! ולכמה יש כוח לקיים כזה דבר?!

ובעצם בריית האדם: "רֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה" (בראשית כח יב) כיון שנטעה בנו נשמה שהיא צלם אלוקים! בהשגות ובשכל, כמו שהשיגו ר' עקיבא וחבריו. וחז"ל אומרים: "אדם הראשון היה מן הארץ ועד לרקיע! שנאמר: "לְמִן הַיּוֹם אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹהִים אָדָם עַל הָאָרֶץ וּלְמִקְצֵה הַשָּׁמַיִם וְעַד קְצֵה הַשָּׁמָיִם" (דברים ד לב) מן הָאָרֶץ - וְעַד קְצֵה הַשָּׁמָיִם! הרי שגם החומר של אדה"ר היה זך כמו נשמתנו! ומופשט מכל הגשמה, ומשכנו היה בעולמות העליונים עד שמלאכי השרת חשבוהו לבורא עולם! וביקשו לומר לפניו: "קדוש!" ואם הוא בדרגה כזו הרי שעליו ללכת ולהתנהג כמותם. ולא רק אדה"ר אלא גם "הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ" (בראשית ו ד) שחכמים מבארים את שמם של הענקים 'נפלים'? שהיו עונקים חמה! והיו מלאכים שקטרגו על דור המבול והם נפלו בעצמם וירדו לארץ! והיו מעורבים מאנשים ומלאכים; שמצד א' היו על פני אדמה כאנשים, ומצד ב' היתה להם היכולת לעלות לשמים!

ומסופר באחד מהם שראה נערה צעירה ושמה אִיסְתֵהַר נתן עיניו בהּ ואמר לה: השמעי לי! אמרה לו: איני שומעת לך עד שתלמד אותי את השם המפורש של הקב"ה שאתה עולה בו לרקיע! למדה, הזכירה ועלתה לרקיע ולא קלקלה איתו. אמר הקב"ה: הואיל והיא פרשה מן העבירה – לכו ותקבעוה בין שבעת הכוכבים האלה וי"א שזו הלבנה, הרי שיש בכוח כל אדם אם יתגלה לו הסוד לעלות לשמים – לקבוע שם את מושבו! כי בעצם יצירת כל אחד מאיתנו הראש מגיע השמימה, ועל כל אדם לראות את עצמו כאיש ששייך לשמים ומקומו שם. שכך יהיה בסוף: שעולים – למעלה מהמלאכים! לגן העדן העליון שהוא למעלה מהם.

...

חלק ב] צורת ההתנהגות בתפילה במחשבה ודקדוק במילים ועוד;

צריך לעמוד בנימוס לפני הבורא יתברך ולרוקן הראש לגמרי מכל המחשבות של השוק וכדו', ולשים לב לכל מילה ולשים האצבע בסידור ולהגיד בבירור, וכשהמחשבה בורחת? תעמוד על קצות האצבעות ואל תוותר! כי אתה מתפלל לפני מלך!

שהתפילה היא הזדמנות לבקש צרכים, ואין לנו הרבה שכל אז מבקשים: "אתה חונן לאדם דעת בבקשה! חננו מאיתך חכמה בינה ודעת" וכן רפואה, פרנסה, שהברכות הן בשביל האינטרס שלנו! אך כשהאדם לא מתכוין ברצינות מי יתייחס אליו? 

למשל; אדם שקבע פגישה עם ראש העיר כי רוצה לבנות בשטח, אך מבקש לפני כדרך שמתפלל (בבליעת מילים) וכו' ברור שהתשובה תהיה: "בסדר התשובה תשלח אליך..."

הקהל מחייך...

וכבר אחז"ל: "תפילה בלא כונה כגוף בלא נשמה!" וגם הפסוקי דזימרה זה לא רק דקלום של דוד המלך, אלא שנבין מה אנו אומרים!

הרב מפתיע את הקהל בשאלה: מי ישב ללמוד את הפסוקים עם המפרשים? שלא נהיה כתוכים... וכשמגיעים לפסוק: "פּוֹתֵחַ אֶת יָדֶךָ" (תהלים קמה טז) כבוד הרב מדגים איך פותחים את הידים ואפי' מתוך שינה כי רוצים ג'ובות...

הקהל מחייך...

ובאותה שעה שישראל אומרים שירה – גם מלאכי השרת אומרים שירה! וכתוב: "דּוֹר לְדוֹר יְשַׁבַּח מַעֲשֶׂיךָ" (תהלים קמה ד) והשירה של ישראל גדולה משל המלאכים! למה? שאינם פותחים בשירה עד שאנו מתחילים! וכמה צריך לדקדק במילות התפילה בדקדוק הלשון, בח' וע' ולא לשבש התפילה, "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" (דברים ו ד) ולא אישראל, שמע ולא שמהּ – ישראלה... וכן ה' אלהינו בה' ולא אלאינו... אֶחָד ולא אכד... והגאון מוילנא אומר: שצריך להאריך בד' – כדי להמליכו בארבע רוחות השמים! וּלְעָבְדוֹ (דברים יא יג) להדגיש הע' שלא יהיה נשמע כמחרף ומגדף ח"ו! ומחריב עולמות בכך!! וצריך ללמוד איך להתפלל ולבטא.

והרב שליט"א ממליץ לשמוע את החזן אהרן הכהן וללמוד איך קוראים את קריאת שמע בטעמי המקרא כי זו מצוה מדאורייתא! וזה יותר חשוב מהתפילה! כי לפי הרמב"ן התפילה היא מדרבנן.

וכן להפריד בין הדבקים אות שמסתיימת לאות שמתחילה למשל בין הל' "בְּכָל לְבָבְךָ" (דברים ו ה) שאם הדביק הרי שהחסיר אות! וכל התיבות שיש בקריאת שמע זה רמ"ח תיבות כנגד רמ"ח אברים שבגוף שאפשר לתקנם! אך כשמדביק האותיות ח"ו יצטרך צינתור...

וכן דגש אחרי פתח "הַדְּבָרִים" וזהו דגש חזק! שבא אחרי תנועה קטנה. לעומת דגש רפה, וכן מלעיל ומלרע – ללמוד ולדעת, שאחרת יהיה כעוף המצפצף שאינו יודע מה מצפצף...!

...

הדרשה נמסרה במשך כשעה ורבע!

 – כאשר הקהל שבא לבית שבזי בבאר שבע - מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

כבוד הרב שליט"א מסיים: "יש דין בקריאת שמע "משיב מפני הכבוד" למרות שאסור להפסיק בדיבור בק"ש, אך כשנכנס אדם חשוב משיב מפני הכבוד אפי' שעסוק בק"ש בענינים רוח' גבוהים ביותר וקורא לפני הקב"ה ק"ש כדי לקבל עול מלכות שמים – חייב גם במנהגי דרך ארץ! ו"משיב שלום לכל אדם!" במקום מסויים, מכאן: שכל הנימוסים שנראים בעינינו 'פשוטים' – יש להם ערך גדול! ואין לוותר עליהם בשום מקרה ואפי' שעוסק בענינים ברומו של עולם – אבל צריך לזכור: שהאדם נמצא גם על הארץ, ולא רק שראשו יהיה בשמים, וזוהי תורת ד"א שקודמת לתורה! ואחרי שלומדים תורה מגלים מהי הד"א – שהוא לעילא ולעילא במושגים גבוהים הרבה יותר! וצריכים להתרגל במושגים האלה.

הרב פונה לקהל: ועכשיו מה אתם צריכים להגיד?

הקהל: "תודה רבה!" ומוחא כפים...

הרב: אתם הפרזתם כל הכבוד לכם תהיו בריאים.

הקהל שוב מוחא כפים.

...

חלק ד] ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

שואל ראשון: בחור עם קסקט מגדיר את עצמו חוטא ח"ו ומספר שחיכה הרבה לפגוש את הרב שליט"א ומשבח את כבוד הרב בקנאת ה' שמעניקה השראה! אך לפעמים צריך לבוא 'לשלום' כדוגמת זמיר כהן, ומבטיח: שאם כך, כל מה שהרב יגיד לו הוא יעשה! כי החיוך של הרב עושה לו טוב בלב, אך מצד שני רואה יהודי כנ"ל עם אפליקצית פריצות (אתר ש.ב.) ולעומתם כבוד הרב שליט"א הוא גדול מחזירי התשובה בישראל! וכן ר' יגאל כהן שהסכים עם הזמר החילוני (א.ג.) שהתבטא בענינים של ניבול פה רח"ל – מה, צריך כל הזמן שוקולד... צריך לפעמים סטייק... וכבוד הרב שליט"א מאוד צודק! ומבקש לעשות שלום ואחדות בין היהודים...

כבוד הרב שליט"א ממתין באורך רוח כ-5 דקות שהיהודי יסיים לשפוך את אשר על ליבו ומשיב במאור פנים: לשאלה הראשונה שכביכול הרב התיחס לקטע של זמיר? אז ממש לא! ולהבין על מה מדובר צריך להקדים: אחרי הבחירות 2013 במצע מפלגתי 'כח להשפיע' דארעי הוציא מכתב מכל הרבנים לצאת נגד כבוד הרב, ובין החותמים היה זמיר, שבקטנותו הוציא חוברות, ניתן לשמוע בקלטת טייפ מס' 75 שכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א מקריא מהחוברת 4 מאמרים ומשבחו! ובעקבות כך כבוד הרב שליט"א הוציא עשרות אלפים חוברות כאלה וחילקם בחינם!! ופרסמו!!! ולאחר כל העזרה, כשהגיעו הבחירות זמיר חתם: קרח ועדתו וכו' (עפ"ל!) ושאסור לתרום לשופר.

ולדברי העוזר של זמיר שלא חתם, כך פרסם הרב שליט"א ושמח (כי אחרת עוברים בכך באיסור דאורייתא 'שמוע בין אחיכם' וכו' – ראה פסקו של הרה"ג הרב יעקב יוסף זצוק"ל, ופסק יביע אומר א יו"ד סי' יח' אות יא' – שהחותמים ודומיהם מאבדים את חלקם לעולם הבא!) - כי זה לטובת זמיר! וכנראה שלחצו על הזמיר שהוא חלש ומחו"ל צלצל לומר שהוא חתם...! על מה? איזה עבירה?! דרבנן?!

וכשראו שאין להם כח נגד כבוד הרב שליט"א השתמשו בזמיר בדרשתו וגינה בדברים איומים ונוראים!

ולמרות כל זאת, כבוד הרב שליט"א בגבורת הארי שלו שתק!

כי כל אלה הרבנים שחתמו כנגדו, יכל לתבוע אותם בבית משפט ולהוציא מהם מליונים ולפסול את תעודת 'הרבנות' שלהם כי אסור לרבנים 'מטעם' להתערב בבחירות! והם ניסו להשפיע בצורה לא הוגנת!! – ועדיין כבוד הרב שליט"א לא עשה להם כלום!

אך כשזמיר פתח לועו – התחייב כבוד הרב שליט"א להגיב כי אחרת 'שתיקה כהודאה!' ואז התחילו הראיות להוכיח שזמיר הינו כופר! בעניני אבולוציה ומדע (ראה דוגמא בשיעור 'הדת החדשה של מרצי השס'), וכשיצא ספרו באחרונה על הנצרות, שאפילו הרב שלום כהן יצא נגדו! כי עורר את הנוצרים לענות לו והם עונים יותר טוב ממנו!!

ויש סרטון שעשרות רבנים יוצאים נגדו וקוראים לו: כופר! אפיקורוס! וכו' (בהמשך מוקרן לטובת הציבור).

ולא רק זה, אלא שהזמיר נקרא בכך 'עוקר תורה!' כי בכך מונע מעשרות אלפים של יהודים לשמוע דברי אלוקים חיים ולחזור בתשובה, ומה שלפיד האבא (טומי שר"י) ניסה ולא הצליח וכן בנו ושולי נעלים – זמיר מנסה לבוא בשם 'התורה' ?!

ולדבר כזה אין מחילה!!!

ואנשים חושבים שכאילו ח"ו כבוד הרב שליט"א 'יוצא' על רבנים, בעוד שלמעשה היחיד שהגן על מפלגת שס במשך 30 שנה! למרות שהם מתועבים ומסואבים!! כדי שלא יפגע עולם התורה ח"ו ולא ימנעו אנשים מלחזור בתשובה! ואפי' היגן על הרשע והגנב דארעי, וכשדיברו על דירת הפאר שלו הרב הקרין את הג'קוזי השבור ולימד עליו זכות. 

וגם כאשר יצחק פנגר יצא (בטמבלויזיה) נגד הרב עובדיה יוסף והרב שמעון בעדני – כבוד הרב שליט"א טרח להגן על כבודם! ויצאו נגדו וגונן על שס וכו'

כי כבוד הרב שליט"א מגן על התורה, ולא עליהם כ'שס' כי הם ייצגו את התורה... ואיפה הכרת הטוב שלהם? הרי כל הבעלי תשובה הספרדיים הלכו אליהם – והעיזו להשתמש בהם נגד כבוד הרב!

והמחלוקת שעשתה שס גרמה לרבים לרדת מדרך התורה, ולכן כבוד הרב אמר להם: שגם ילדיהם ירדו מהדת! כי עקרו תורה ואין מי שיחזיר אותם!! וכך התפרסם לאחרונה ש-30% מילדי החוזרים בתשובה – חזרו בשאלה!!

ובגמרא נאמר ונפסק להלכה: מפרסמים את החנפים מפני חילול ה'! כי כאשר אותו חנפן יענש יטעו לומר שצדיק נענש...

ולכן כבוד הרב שליט"א מבאר את מהותו של אותו האיש יגאל כהן, שב-4 לפנות בוקר כבוד הרב שליט"א מסר בקראון שיעורי תורה 'חובות הלבבות' וכדו' (ראה לדוגמא 'חיה יחיה'' 06-04-2012) ובזכות הרב בהתרמה של רבע שעה – מאה אלף שקל! כאשר גם בנו של כבוד הרב שליט"א צבע את בית מדרשו, והרבנית תליט"א ובתה היו שוטפות כל ערב שבת את בית המדרש! מה לא? 

וי.כ. הודה (מוסרט) שמקנא בכבוד הרב שליט"א איך מצליח לעשות ? וכו'! ואז פורסמה השיחה (לאחר 6 שנים!!! ראה 'הפרצוף האמיתי מאחורי הבכי המזויף' 28-11-2018) ששלח מכתב מזוייף לרב עובדיה יוסף, והמרשעת (י.י.) כתבה כאילו 'הקדיח תבשילו' וכאילו שאלה תמימה שקבלו תשובה... ובשביל לחצים וכדו' מכר י.כ. את עולם התשובה!! ואז העלו אותו ומאז הוא 'סופר-סטאר' וכך מוצאים בכיכר השב'ב של שס את הנ"ל וכל הפושעים... כי הם מביאים קולות לשס...

השואל כל כך נהנה מהתשובה המסודרת דבר דבור על אופניה ומברך את כבוד הרב שליט"א: שהקב"ה יתן לך כוח! ואריכות ימים ושנים טובות! אתה איש חכם ויש לך דרך להעביר את התורה בצורה הכי חדה! ושה' ישמורך וכל בני ביתך על כל הטובות שאתה עושה לנו. ושואל: אז מה לעשות להם?

הרב: להרחיק אותם מהקהל! כי הם מטעים את הציבור הם רק באיצטלא אך אינם דרבנן!

השואל מציין: שאכן כך אחז"ל שבדור האחרון יהיו כאלה שיראו... אך באמת הם אינם צדיקים, ולכן אינו שומע אלא רק את כבוד הרב שליט"א.

והשואל עולה על הגל ומבקש ברכת הרב שליט"א: שעם ישראל יזכה לאחדות ושהוא (השואל) יזכה לחזור בתשובה ולהעביר את הדרך של הרב שליט"א דרך ה'!

והרב מברכו בחפץ לב: רפאל כהן בן רבקה תזכה לחזור בתשובה שלימה ולהחזיר בתשובה! ושע"י יזכה לאחדות אמיתית

הקהל: אמן!

השואל מציין שלא ציפה לדבר יותר מ-10 שניות וכבוד הרב שליט"א נתן לו רבע שעה – ממש מעריך!!

והסרטון מוקרן לטובת תושבי באר שבע ברבנים החושפים את הפרצוף האמיתי של ז.כ. מרבני מוסאיוף בירושלים הרב שמואלי, הרב איתן בגדדי, הרב בן ציון מוצפי, הרב דוב ברקוביץ, והרה"ג הרב אליעזר בן דוד זצוק"ל!

ולאחר הסרטון הבחור מיוזמתו מבקש טלית מכבוד הרב שליט"א ועולה לבמה לקול מחיאות הכפים מהקהל ולצלילי המוזיקה מברך "שהחיינו!"

**שואל נוסף מודה לרב שליט"א על עשייה של 40 שנה!

הקהל מגיב במחיאות כפים.

ומספר שהיה משקיף בבחירות 2013, ומבקש ברכת הרב לרפואת אשתו, וכבוד הרב שליט"א מציע תרופה למניעת שלבקת, 

והשואל מספר שבזכות הרב שליט"א גרס את השס 3 פעמים

***שואל נוסף: מה המקור למגן דוד? 

הרב עונה: שיש טוענים שאין לזה מקור.

והשואל דורש בשלומו של הרב דוב ברקוביץ (ראה שיעורים שמסר בבית מדרש קהילות פז ), 

ואכן הרב שליט"א אומר שצריך להתפלל לרפואתו.

*יהודיה מבקשת לעורר את הציבור על כבודו של הרב אמנון יצחק שליט"א 

וכבוד הרב מעודד את הלא מחוסנים ללדת בבית עם מילדת כפי שכבר עשו מעל 20 לידות בקהילות פז – ב"ה! כן ירבה וכן יפרוץ!

והמחוסנים צריכים להזהר, כיון שתוך חודש אחרי ה'בוסטר השלישי' מגלים את הסרטן - והחיסונים גורמים למחלות חדשות ועוד...! לכן צריך לשמור מהם מרחק. ומביא ראיות לכך כדוגמת מים לשנים שנמצאים במדבר שכבר אמרו חז"ל: "חייך קודמים!"

** שואל נוסף מספר שאחיו נדבק ממחוסן, והוא נמצא על 'אקמו' 

כבוד הרב מבקש: שיבדקו קרישיות דם ובכך ינצל ממוות! ומברכו ברפואה שלימה. 

*** מארגנת הפגנת 50,000 נשים מספרת על ההפגנה והחשיבות הרבה והחובה להצטרף אליה בהצלת ילדי ישראל מחיסוני חובה ופירוק התא המשפחתי - בנוסף למבצע מארזי צניעות 'כדת משה וישראל', ומזכירה להן את שאמרו חז"ל: "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו – ובזכותן עתידין להגאל!" במהרה בימינו אמן!

...

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל שבא לבית שבזי בבאר שבע: "תודה רבה לכם! אני מודה לכולם"

הקהל מוחא כפים, וכבוד הרב שליט"א מזמינם לבוא לקדמת הבא לקבל מתנות!

 

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); ספר החינוך, טהרת הקודש, מדרש תנחומא, תהלים, קופות צדקה, דיסק האנציקלופדיה האינטראקטיבית, ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד, ברכוני ברכת המזון, קריאת שמע, כיפות, ציציות, סידורים, מטפחות, ודיסק און קי מאגר השו"ת הגדול בעולם!

חשוב לציין: שהצוות היקר חילק לבקשת התורם את הדיסקים 'כשרות הבשר והעוף בימינו' חלק א MP3 (ראה אשכול) על כל כסא לכל משתתף שבא להרצאה.

להתראות, בהרצאה הערב! בראש העין 10-10-2021.

  •    שיתוף   
  • תגיות:

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת