טוען...

הרה"ג יעקב יוסף זצ"ל מודיע לרב אמנון יצחק שליט"א את דרכי הפעולה המזויפות של אנשי ש"ס הידועות לו מכבר

 תאריך פרסום: 01.07.2014, שעה: 14:28

הורדת MP4 הורדת MP3


הרב: הלו?

הרב יעקב יוסף: שבוע טוב מדבר יעקב יוסף

הרב: שלום כבוד הרב, מה שלום כבודו?

הרב יעקב יוסף: ברוך ה' מצויין, נעים לשמוע את קולכם. רציתי לדווח לרב אחד מחברי המטה של ש"ס דיבר איתי היום, והוא אמר לי, שהם מתכוננים ללכת ולהחתים רבנים נגד הרב, זה התכנית שלהם. אני צדקתי, שמעתי את הדיווח אבל אני יודע איך הם מחתימים, אני מכיר שם את השיטות, ולכן ברגע שאנחנו נראה את החתימות עשרות ומאות, אנחנו צריכים לבדוק א' אם זה נכון או מזוייף, ב' לפי ההלכה כל רב שאמור לחתום על דבר כזה, חייב לשמוע מדאורייתא את שני הצדדים, דהיינו המדובר צריך לשמוע גם את הצד השני וגם אותי, אם הוא לא דיבר עם אחיו, מי ש חותם עובר על איסור דאורייתא, התורה אמרה "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" הגמרא מביאה את ההלכה הזו, גמרא, כל הפוסקים, אין בזה חולק, יראו את זה בסימן י"ז, חושן משפט סימן י"ז שמה כל הפוסקים אומרים שזה דאורייתא. עכשיו מי שחתום אם הוא לא דיבר איתכם הוא עבר על איסור דאורייתא, ולכן הייתי אומר שביום שיצאו חתימות כאלה ואז נראה מי אלה גדולי התורה שהם מעיזים על מה שאמרה התורה לעבור, זהו, אני מעדכן אתכם מראש שתדעו שכך וכך הם מתכננים, ואני לא רואה את זה כקללה, אני רואה את זה כברכה. אני רואה את זה שמזה נוכל לגלות את הפרצוף האמיתי שלהם, כי אני בטוח שחלק מהם בכלל מזויפים, כשתראה את זה תשאלו יש את החתימה שלך, חתמת? חלק מהם יגידו לך בכלל לא חתמתי, גם אלו שכן חתמו, תשאלו אותם, הרי התורה אמרה "שמוע בין אחיכם" מדבר שקר תרחק, ואתם חייבים על פי הדין מדאורייתא לשמוע את שני הצדדים, ולכן כבודו יבדוק את כל הדברים האלה, כבודו יהיה מעודכן, ויראה את החתימות ואז תוכלו איך להתגונן ומזה מההגנה הזאת יוכל גם לטפס מעלה מעלה.

הרב: יש מצב שכבוד הרב יצטרף אלינו?

הרב יעקב יוסף: ברגע זה לא, אני אסביר למה, כי מבחינה פיזית הטיפולים האלה שאני עובר אני מותש מאד, בזכות התפילות שלכם אני מצליח לשרוד ולומר דברי הלכה ברבים, חוץ מזה אני התנתקתי כמעט מכל העולם הזה, אני אפילו לחתונות לא הולך בגלל שאני מאד חלש, ברגע שאני אצטרף אתכם באופן רשמי אז הם יילחמו בי ואין לי את הכוחות מבחינה פיזית לעמוד, אני פשוט אתמוטט, אני אחרי כמה דקות אגיע לבית חולים, מצד שני מבחינה פיזית אני מד חלש, אם אני מצליח למסור שיעורים זה רק בזכות התפילות שלכם. ולכן אני עדיין כמו שאמרתי, אני מעדיף להשאר מה שנקרא כאילו בצד, הנה היום קיבלתי מידע, הנה מיד אני העברתי את זה לכבודו וכבודו יוכל, לא רק להתגונן אלא גם מההגנה הזאת זה יהיה התקפה לחשוף את הפרצוף שלהם איך הם עושים פסק דין צדיק מה שאומרים, מבלי לקיים את מה שאמרה התורה שמוע בין אחיכם, אין בזה מחלוקת שיכולים לומר, אני חולק, אני כך ספרדי אשכנזי, שטויות, זה מוסכם וזה דאורייתא, ולכן כבודו יקח את הספר שולחן ערוך חושן משפט חלק א', או הטור חלק א' סימן י"ז, יבדוק את הדברים, וברגע שנראה את החתימות אז יהיה לנו פרנסה טובה בשביל כל החודש הזה.

הרב: עכשיו כבוד הרב, אני רוצה לשאול שאלה, אני אמרתי בציבור ככה, אומרים לי על פי התורה אשר יורוך, מה אנחנו עושים? אמרתי שהכרת הטוב היא חיוב מן הדין יותר מעל פי אשר יורוך, מאיפה אני למד? ממשה רבינו שהקב"ה אמר לו שילך בשליחות והוא סירב, אחרי שהוא סירב מספר פעמים עם טענות ה' לא טען על הטענות שלו כלום, הטענות היו מוצדקות חוץ מ"ויחר אף ה' במשה" על מה שהוא לא האמין שאהרן הוא נקי בליבו, אחרי שסיכמו שהוא כן הולך לשליחות, הוא אמר לו רבש"ע, אני לא יכול ללכת לפני שאני נפטר מחמי, למה כל הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו, והקב"ה לא מנעו ולא אמר לו אתה חוצפן, איך אתה לא הולך, במצרים מקבלים מכות הנוגשים וכו' ואתה צריך ללכת להציל את העם שלך, זה תשלח לו מכתב, תגיד לו משהו אח"כ, כרגע תלך, ונתן לו ללכת ליתרו. האם ה טענה שלי נכונה שאפילו רבש"ע מסכים שהכרת הטוב מחייבת?

הרב יעקב יוסף: הכרת הטוב מחייבת ודאי, השאלה אם מחייבת יותר אני לא יודע, צריך לעיין.

הרב: עוד דבר

הרב יעקב יוסף: כבודו אומר פסוקים, כבודו אומר דברים יסודיים, אני לא מעודכן, לא עבדתי על הפסוקים האלה בזמן האחרון

הרב: עוד אני אגיד לרב, שכתוב שאליהו ואלישע החיו מתים מכח הכרת הטוב בגלל שהצרפית והשונמית פתחו להם את הדלת ונתנו להם אכסניה, לכן היה להם את הכח להחיות מתים, ולא עוד, אלא שאליהו הנביא טען טענות כלפי הקב"ה, אתה הסיבות את ליבם אחורנית וכו' וכו', וגם אמר בנקודה שלה של השונמית שהוא אמר גם כן הקב"ה לגבי הילד איך הקב"ה עושה כזה דבר והיא פתחה לו את הדלת. ז"א ועל זה הקב"ה לא אמר לו איך אתה חצוף מדבר אלי ככה, אלא קיבל את הטענה כי מכח ההכרת הטוב היה לו כח לדבר עם הקב"ה כביכול בהתרסה ומזה הוא הצליח להציל את הילד.

הרב יעקב יוסף: נכון, נכון אבל כמו שאמרתי, אני בנושא הזה אני קצת חלש, כבודו יותר חזק ממני בפרטי פרטים של הפסוקים, אני עוסק יותר בדברי הלכה, עכשיו אני בהלכות כתובות

הרב: עוד דבר, עוד שאלה, מחילה כבוד הרב. יש מציאות שזה נקרא הלכה להצביע?

הרב יעקב יוסף: לפי דעתי לא. לפי דעתי לא, אבל הם הולכים לפי החזון איש, והחזון איש אומר שיש הלכה להצביע, אבל יש חולקים.

הרב: נכון, אבל יש גם גדולים, יש גדולים ספרדים שלא בוחרים ש"ס, האם הם עברו על ככל אשר יורוך? הרב בן ציון אבא שאול והרב צדקה מנוחתם עדן

הרב יעקב יוסף: מי מהם לא היו בלקפי

הרב: נכון

הרב יעקב יוסף: אמרו שאסור להצביע

הרב: נכון, הם לא עברו על ככל אשר יורוך, אפילו אם גדול הדור אמר הם לא עברו

הרב יעקב יוסף: ודאי שלא

הרב: זכותו של כל אדם להצביע למה שליבו חפץ.

הרב יעקב יוסף: נכון, נכון, כבודו יבדוק במחשב באוצר החכמה לפני שישים ושבעים שנה דנו בזה כל גדולי הדור, היה את הויכוח עם החזון איש, רוב הרבנים פסקו בענין ההוא שעדיף יותר שלא להצביע. לא רק חכם יהודה צדקה וחכם בן ציון, היו מאות רבנים חלק מהם ספרדים חלק אשכנזים, שהלכו בדרך הזו, הגאון רבי צדקה חוסין, הרב מוצפי, הרב יהודה מועלם, עשרות שחתמו על כל הגדולים האלה, לי אין את ההעתק הזה אבל שמעתי שבאוצר החכמה הכניסו את הכל למחשב, דרך המחשב אתם יכולים לראות מה שיש מבחינה מספרית שמה, הרוב אמרו לא להצביע, כך שהרב צדקה הוא לא היה היחיד. אבל כמו שאמרתי, כבודו יעיין שם יראה את זה לאחד החברים שירשום, יעשה לנו את הרישום מי בדיוק מי אמר מה

הרב: עוד דבר כבוד הרב, אנמי אמר לי הרב שטינמן, לפני שנה כשאני יצאתי לענין הזה זה בגלל לפיד שהחליט להכנס, וידעתי שהחרדים לא מספיקים בשביל להוריד את גזרת הגיוס, לכן שאלתי, עשיתי סקר ויש לי שמונה תשעה מנדטים עוד לפני שהתחלתי לדבר, שאלתי

הרב יעקב יוסף: בעזרת ה' יותר, בעזרת ה' יותר

הרב: אמן, והוא אמר לי, אם יש כח מצוה להציל, זה אמר לי הרב שטינמן, לכן פעלתי ויצאתי.

הרב יעקב יוסף: יש לכבודו הקלטה?

הרב: לא, אין לי הקלטה זה הרב ליבוביץ שלחתי אותו נאמן ביתו, אבל הנקודה היא ככה, הוא לא מכחיש את זה, הם ניסו הרי ש"ס לפעול אצל הרב שטינמן, וגם נאמני ביתו ניסו להוציא ממנו הכחשה על מה שאני אומר, והם לא הוציאו ממנו. הם כבר ויתרו על זה, ז"א הם רק הוציא מ מנו שהוא אומר להצביע ג', אבל הם לא אמרו שמה שאני אומר לא נכון, עכשיו, הרב לא ידבר מדיבורו, אני מכיר את הרב שטינמן, הוא היה אצלי בבית, כבודו יודע?

הרב יעקב יוסף: כן כן,

הרב: מכל מקום, מכל מקום, אני ודאי שמקיים מצוה, וכשאני אומר לאנשים לבחור כח להשפיע אני הולך להביא הרי המון כיפות שקופות והרבה חילונים שאוהבים אותי כי אני יורד לעם, הכח הזה הרי בלאו הכי ישרת גם את הדתיים כתוספת, הם לא יכולים להביא את החילונים שאני יכול להביא

הרב יעקב יוסף: בדיוק בדיוק

הרב: אז מה הבעיה, אפילו אם יזלגו אלי שלשה מנדטים מש"ס, הם ישארו אצלי, לא אצל החילונים, וממילא אני אשתמש איתם בתוספת של מה שיש לי ורק נועיל לעם ישראל, אז למה להחזיר עטרה ליושנה זה סמכות רק לקבוצה אחת ולא לקבוצה אחרת?

הרב יעקב יוסף: עד כאן דברי היצר הטוב. מכאן ואילך טוב, אני לא צריך לענות, כבודו מכיר את העולם הזה יותר טוב ממני. ולכן אנחנו ננסה להתמודד גם במגרש שלהם צריך הרבה סבלנות וס"ד ונתתי לכבודו את המידע, אם יהיה לי עוד איזה דברים מידע משם, כי בינתיים הם לא מזהים אותי שאני לא בצד שלהם, אז בינתיים לא נזהרים ממני, אם לא נזהרים אם אני אדע משהו אני מיד אדווח

הרב: אני יודע כבוד הרב, קודם כל תודה רבה לכבוד הרב, דבר שני, אני יודע שהם החתימו כבר את מועצת החכמים, ואמיר קריספל החתים, ואיך קוראים לו, אבי מימרן החתים בבני ברק, ומה שכתוב שמה לפי מה שאמרו לי, שאני יוצא נגד גדולי ישראל, ודבר שני שאני רוצה להחליף את הרב עובדיה יוסף. ככה הם כותבים על זה.

הרב יעקב יוסף: שיכתבו מה שירצו ואנחנו נתגונן במה שהתורה אמרה, ואם אלה שחתמו, האם הרב שלום כהן דיבר עם הרב אמנון, שאל אותו, דיבר איתו? לא, אם הוא לא דיבר איתו אין לו את הזכות לחתום. אסור לו, שמוע בין אחיכם, זה א' ב' של הלכות האלה, ולכן אנחנו נחכה שיצאו החתימות האלה לאור אז אנחנו נעשה את החקירה ודרישה נשאל את כל הרבנים האלה, נשאל אותם, נחקור אותם, נקליט אותם, אם הם יודו שהם לא דיברו עם כבודו אז נוכל להגיד את האמת, תראו, אלה האנשים עוברים על מה שאמרה התורה, האם אלה גדולי ישראל? זהו. נשאל את השאלות הנכונות.

הרב: ה' יברך אותך כבוד הרב בבריאות שלמה ואיתנה, אורך ימים ושנות חיים בריאים ושלמים ותקינים, ושנזכה לזכות את הרבים להעמיד תורה על תילה, אמן

הרב יעקב יוסף: אמן ויתברך המברך

הרב: אמן, ושהאמת תצא לאור על ידך, ושתזכה לנחת ושהקב"ה יעצים את כוחותיך בזכות האמת הזאת שאתה רוצה לעמוד לצידה אמן ואמן

הרב יעקב יוסף: אמן אמן תודה אמן שבוע טוב, בשורות טובות. אמן

הרב: שבוע טוב תודה תודה תודה.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 14.08 23:28

  כבוד הרב שלום. רצינו לשתף את הרב שאנחנו עושים את הסגולה של הביסים בסעודה 3 ושיתפנו את הרב בכל פעם שיש שפע גדול ב"ה בזכות הסגולה 🙏 השבת שוב זכינו לעשות ובעלי בדרך לעבודה וראה על הכביש 300 שח ושהגיע לעבודה ביקש יום חופש ליום הולדת שלו מהמנהלת והיא הביאה לו 200 שח בנוסף ליום חופש😃 מודים לרב על הסגולה הנפלאה שזיכה אותנו ועל כל מה שאנחנו בזכות הרב ב"ה. השם יברך אתכם בכל הברכות אמן

 • 11.08 23:38

  מהלילה היא בחדר לידה הרופאים כבר לא נתנו סיכוי ללידה רגילה הרב בירך ופתאום הכל רץ ילדה בת ברוך ה' תוך 7 דקות תודה רבה🙏

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת