טוען...

בני ברק - האם יש זן דלתא?
[כולל סיקור ותמונות]

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 31.08.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בראש העין 30-08-2021 (ראה סיקור בתמונות ועוד) התקיימה הרצאה בבני ברק 31-08-2021.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: ברכה ותשובה שלימה לכל ע"י, רפואה שלימה, לידה קלה על דרך הטבע ללא חיסונים, זיווגים הגונים, ולע"נ הוריו מנ"ע.

(שימו לב! ב"ה נוספו 'ראשי פרקים' גם להרצאה זו – בלחיצת כפתור!)

חלק א] הדרשה: 

שם ההרצאה: האם יש זן דלתא?

העונש למי שאינו מתבונן ביראת שמים תמיד:

נאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה' (ישעיהו כטי ג-יד) "וַתְּהִי יִרְאָתָם אֹתִי מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה. לָכֵן הִנְנִי יוֹסִף לְהַפְלִיא אֶת הָעָם הַזֶּה הַפְלֵא וָפֶלֶא". (שערי תשובה ג טו) 

ר' יונה אומר שאנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן ביראת ה' תמיד ז"א כל יום צריך אדם לעשות מחשבות בירא"ש ואם לא עושה זאת תמיד ברור שירא"ש שלו היא מְלֻמָּדָה ז"א אפי' אם יש לו יראה כי נאמר בפסוק וַתְּהִי יִרְאָתָם אך עדיין היא מְלֻמָּדָה הוא עושה מצוות אבל מכח הרגל וה' אומר על א' כזה הִנְנִי יוֹסִף לְהַפְלִיא אֶת הָעָם הַזֶּה הַפְלֵא וָפֶלֶא שיתן להם מכות על מכות בגלל שהם מזלזלים בעבודת ה' ועושים את זה מְלֻמָּדָה ולא מתבוננים אלא מכח הרגל, ולא מתבוננים תמיד בירא"ש. 

כי האדם יש לו מטרה למה הגיע לעולם, ויש הרבה שמקיימים מצוות אך אין זה העיקר אצלם... ועושים כי מבינים שזה הנכון, אבל לא משקיעים בזה ממש ולשאוף לשלימות כי זה רחוק מהם והם מסתכלים רק על העוה"ז איך יצליחו בחיים קניית דירה, רכב, יותר מענין אותם החומר, כי אם לא היה מענין אותם החומר – אז היה מעניין אותם הרוח, וכשמענין אותם הרוח – אז למה לעשות זאת כפיף? למה לא להתבונן בירא"ש כל הזמן ולעלות ולהתעלות! 

וזה חמור כ"כ ענין המְלֻמָּדָה עד שאחז"ל "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" הרי שמוטל עלינו לקיים כל מצוה ביום המחר כמו ילד שמגיע לבר מצוה והוא מתרגש בהנחת התפילין שלו כ'חיוב'! סו"ס חליפה וכובע – אבל צריך את זה כל יום לכ"א גם בן 80 כנא' בכל יום יהיו בעיניך כחדשים אך מי עובד על זה? ומי מתבונן כל יום ביר"ש? כי דברים שהתיישנו לא פועלים עלינו כבר כיון שחסר כוח ההתחדשות ועושים זאת רק בשביל לסיים... וממילא הדברים שנעשים לא עושים על האדם שום רושם! 

וגם חסר בגוף העשיה! אפ' כשעושה המצוה כראוי עדיין חסרה, כמ"ש גבי תפילין במס' ברכות ל' אביי ישב לפני רבה שהיה שמח הרבה ונראה כפריקת עול א"ל נאמר: "וְגִילוּ בִּרְעָדָה" (תהלים יב א) ענהו: אני מניח תפילין ופירש"י: שהם עדות שממשלת קוני עלי! ולמה אני שמח? בגלל שבהנחת התפילין ביד ובראש אני ממשיל את הקב"ה עלי! ומשמע שרבה קיבל תשובת אביי, אך בתחילה חשש שלמרות שמניח תפילין אולי הדברים התיישנו אצלו מְלֻמָּדָה ולכן היה נראה שמח הרבה וכפריקת עול! ולא שאל רק מכח הפסוק וְגִילוּ בִּרְעָדָה וא"כ מה תשובתו שמניח תפילין? ואיך זה מתרץ? אלא כפירש"י שמרגיש שממשלת אדוניו עליו ואי"ז פריקת עול כיון שמרגיש התחדשות מתמדת ולכן שמח שמחה גדולה כל יום בהנחת תפילין שמקבל את ה' עליו מחדש!

וכנא' "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ" (דברים כח י) ז"א כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וידוע המעשה עם המהר"ל מפראג שחדר אריה לעיר וברחו האנשים ובצאתו מביתו לתפילה בבוקר ראם נסים! שאלם למה? אמרו אריה בעיר! שאל היכן ראוהו? הפנוהו וכשהלך לקראתו האריה ברח! כולם השתוממו למה ברח? כיון שהיה עם תפילין כנא' כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ שאלו אבל גם שאר האנשים היו עם תפילין? ענה: לא מספיק הנחתן אלא צריך שוְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ אם שם ה' הוא עליך! כשאתה מרגיש זאת אז גם האריה מפחד ממך!! 

ולפיכך היסוד בהנחת תפילין הוא התחדשות בכל שעה ההפך מהמְלֻמָּדָה ולכן אסור להסיח דעתו מהתפילין וצריכים גוף נקי! ושימשמש מידי פעם בתפילין, וזה תוכן המצוה ולכן נא' בכל יום יהיו בעיניך כחדשים דהיינו התחדשות מתמדת כמו בתפילין.

...

חלק ב] הדרשה למעשה

כבוד הרב שליט"א הביא את ה'משך חכמה': המלמד שכאשר הציבור עושים תשובה, גם אם מדובר בתשובה מיראה - העוונות נהפכים לזכויות! ואכן ב"ה הציבור נענה בהתלהבות!! ולקול קריאת הרב קמו ממקום עמדו ואמרו "שמקבלים עליהם תשובה!" 

וכבוד הרב שמח ואמר: "ב"ה הקב"ה הפך זדונותיכם לזכויות ותעמדו בדין שלימים ונקיים - אמן"

- הקהל עונה: "אמן!" מוחא כפים.

הדרשה נמסרה כשלושת רבעי שעה...!

 – כאשר בחורי הישיבות והקהל הרב שטרח ובא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

חלק ג] הצלת עם ישראל משואת השקורונה... וגם בדרשה זו לטובת הבחורי ישיבות והאברכים והקהל המגוון היקרים שהגיעו להרצאה בבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק כבוד הרב שליט"א שוב מתייחס למגיפת השקורונה והחיסולים דרך הזריקות ('חיסוני הקוביד 19') ...

כמה סרטונים בענין: ד"ר ריאן קול פתולוג; כמה מקרי מוות מהחיסון?

כתבה מעיתון על מקבלי השוחד! ולכן הרופאים שותקים!! 

וסרטון על 'נבואתו' של ביל גייטס על המגיפה כבר מ-2017!!! 

וביל גייטס אומר בפיו: כדי להציל את כדור הארץ - צריך לדלל את אוכלוסיית העולם בעזרת החיסונים...! 

וכבוד הרב מקרין תמונות של תופעות לוואי מהחיסונים; פריחות ניפוחי פנים פצעים ועוד...!

והסרטון שקופת חולים 'כללית' מכחישה את ראש הממשלה נ.ב.: והנציג אומר חד משמעית אין זן דלתא! וחוזר על זה כמה פעמים...

ורואים את אחד מהאנשים החשובים בעולם - שלא יודע איך לחבוש מסיכה! קומיקאי... 

כתבה שבבריטניה קם צבא נגד חיסונים! ובישראל? רק הפגנה תעזור!! 

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* בחור צעיר שואל ראשון: אם כל הנושא של הדילול והרדמת האנשים מה עם הקנאביס, למה זה לא מופץ? 

הרב עונה: שהיום זה נהיה 'חוקי' רק קוראים לזה 'רפואי' ושאכן המפיצים הראשיים: הם מדללי האוכלוסיה

** בחור דתי שואל בענין החיסונים והבדיקות – האם לעשות? ומה לגבי בית כנסת שהגבאי מגרש בגלל שהוא לא חובש מסיכה?

הרב עונה: לא ללכת לשמה, אלא שיבוא מביתו (כפר סבא) להתפלל בבית כנסת 'קהילות פז' בבני ברק!

*** אברך מבוגר מספר על יהודי שבגלל שלא התחסן – מונעים ממנו טיפול רפואי קבוע

כבוד הרב עונה: שזה פשע! ומפנהו להמשך טיפול לעזרה בענין.

 כבוד הרב מקרין שרואים שיש 'ברקוד' לאחר החיסון – ובכך המחוסנים נהפכו להיות גם כמוצר ממשלתי...

* בחור צעיר חוזר בתשובה טרי, שהגיע מרמת השרון, מספר ששמע על הבעיות שיש בתפילין (ראה 'נבלות וטרפות • סרטון מרכז משו"ת הרב קניבסקי שליט"א ועוד') ומספר שזקוק לתפילין אך אין לו כסף לכך, וכבוד הרב שליט"א מציע 'מגבית' ומיד הקהל שנכח בהרצאה נרתם ומגייס מיידית את הסכום הדרוש לתפילין (5,000 ש"ח!) לחוזר בתשובה! שמתרגש ומברך את הקהל בחום...! – אשריהם ישראל!!

**בחור שואל כיון שהחיסונים נועדו להכנסת צ'יפים ולדילול אוכלוסיה, מה הבעיה להכניס זאת באוכל?

הרב עונה: כי בכך לא ירויחו כסף, ורוצים להרויח כסף בנוסף לדילול, כמפורסם שרק מהחיסונים הם הרוויחו 33 מליארד השנה!!

***אברך מקדים ואומר: שלום כבוד מו"ר! ושואל מה ההבדל בין מה שאחז"ל 'הבא להורגך השכם להורגו' – לבין 'גדול המחטיאו מן ההורגו!' שלא הורגים את המחטיאו?

הרב עונה: כיון שהחוטא לא פוגע בנפש ממש כי יכול להתרחק ממנו, ואי"ז סכנה ממשית כמו שבא להורגו עם סכין, ובנסיון לחטוא יכול להתנגד כמ"ש ב'מסית' לע"ז אך הדין של המסית יותר גרוע מרוצח כיון שרצה לאבד מ-2 עולמים!

*בחור צעיר מודה לכבוד הרב שליט"א ואומר: "בזכותך אני בלי כל מיני ברקודים למיניהם!...!"

- הקהל מוחא כפים!

ושואל: איך מצילים את אלה שהתעורר לאחר שהתחסנו במנה השניה? 

הרב עונה: לקחת סוראמין – מבית הטבע, ומי כסף כדי לנטרל את מה שיש בפנים.

** שואל אחרון: מציע לעשות 'פולסא דנורא' לאותו א' שרוצה להשמיד כ"כ הרבה אנשים!

והרב מקרין סרטון אחרון את פסקו של אב"ד הרב ואזנר: שלא להתחסן!

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק: "אני מודה לכם! תודה רבה"

הקהל מוחא כפים.

להתראות!

הערב ב"ה בהרצאה בנתניה 02-09-2021.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת