טוען...

בני ברק - האם יש זן דלתא?
[כולל סיקור ותמונות]

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 31.08.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בראש העין 30-08-2021 (ראה סיקור בתמונות ועוד) התקיימה הרצאה בבני ברק 31-08-2021.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: ברכה ותשובה שלימה לכל ע"י, רפואה שלימה, לידה קלה על דרך הטבע ללא חיסונים, זיווגים הגונים, ולע"נ הוריו מנ"ע.

(שימו לב! ב"ה נוספו 'ראשי פרקים' גם להרצאה זו – בלחיצת כפתור!)

חלק א] הדרשה: 

שם ההרצאה: האם יש זן דלתא?

העונש למי שאינו מתבונן ביראת שמים תמיד:

נאמר על האנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן תמיד ביראת ה' (ישעיהו כטי ג-יד) "וַתְּהִי יִרְאָתָם אֹתִי מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה. לָכֵן הִנְנִי יוֹסִף לְהַפְלִיא אֶת הָעָם הַזֶּה הַפְלֵא וָפֶלֶא". (שערי תשובה ג טו) 

ר' יונה אומר שאנשים שאינם עורכים מחשבות להתבונן ביראת ה' תמיד ז"א כל יום צריך אדם לעשות מחשבות בירא"ש ואם לא עושה זאת תמיד ברור שירא"ש שלו היא מְלֻמָּדָה ז"א אפי' אם יש לו יראה כי נאמר בפסוק וַתְּהִי יִרְאָתָם אך עדיין היא מְלֻמָּדָה הוא עושה מצוות אבל מכח הרגל וה' אומר על א' כזה הִנְנִי יוֹסִף לְהַפְלִיא אֶת הָעָם הַזֶּה הַפְלֵא וָפֶלֶא שיתן להם מכות על מכות בגלל שהם מזלזלים בעבודת ה' ועושים את זה מְלֻמָּדָה ולא מתבוננים אלא מכח הרגל, ולא מתבוננים תמיד בירא"ש. 

כי האדם יש לו מטרה למה הגיע לעולם, ויש הרבה שמקיימים מצוות אך אין זה העיקר אצלם... ועושים כי מבינים שזה הנכון, אבל לא משקיעים בזה ממש ולשאוף לשלימות כי זה רחוק מהם והם מסתכלים רק על העוה"ז איך יצליחו בחיים קניית דירה, רכב, יותר מענין אותם החומר, כי אם לא היה מענין אותם החומר – אז היה מעניין אותם הרוח, וכשמענין אותם הרוח – אז למה לעשות זאת כפיף? למה לא להתבונן בירא"ש כל הזמן ולעלות ולהתעלות! 

וזה חמור כ"כ ענין המְלֻמָּדָה עד שאחז"ל "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" הרי שמוטל עלינו לקיים כל מצוה ביום המחר כמו ילד שמגיע לבר מצוה והוא מתרגש בהנחת התפילין שלו כ'חיוב'! סו"ס חליפה וכובע – אבל צריך את זה כל יום לכ"א גם בן 80 כנא' בכל יום יהיו בעיניך כחדשים אך מי עובד על זה? ומי מתבונן כל יום ביר"ש? כי דברים שהתיישנו לא פועלים עלינו כבר כיון שחסר כוח ההתחדשות ועושים זאת רק בשביל לסיים... וממילא הדברים שנעשים לא עושים על האדם שום רושם! 

וגם חסר בגוף העשיה! אפ' כשעושה המצוה כראוי עדיין חסרה, כמ"ש גבי תפילין במס' ברכות ל' אביי ישב לפני רבה שהיה שמח הרבה ונראה כפריקת עול א"ל נאמר: "וְגִילוּ בִּרְעָדָה" (תהלים יב א) ענהו: אני מניח תפילין ופירש"י: שהם עדות שממשלת קוני עלי! ולמה אני שמח? בגלל שבהנחת התפילין ביד ובראש אני ממשיל את הקב"ה עלי! ומשמע שרבה קיבל תשובת אביי, אך בתחילה חשש שלמרות שמניח תפילין אולי הדברים התיישנו אצלו מְלֻמָּדָה ולכן היה נראה שמח הרבה וכפריקת עול! ולא שאל רק מכח הפסוק וְגִילוּ בִּרְעָדָה וא"כ מה תשובתו שמניח תפילין? ואיך זה מתרץ? אלא כפירש"י שמרגיש שממשלת אדוניו עליו ואי"ז פריקת עול כיון שמרגיש התחדשות מתמדת ולכן שמח שמחה גדולה כל יום בהנחת תפילין שמקבל את ה' עליו מחדש!

וכנא' "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ" (דברים כח י) ז"א כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וידוע המעשה עם המהר"ל מפראג שחדר אריה לעיר וברחו האנשים ובצאתו מביתו לתפילה בבוקר ראם נסים! שאלם למה? אמרו אריה בעיר! שאל היכן ראוהו? הפנוהו וכשהלך לקראתו האריה ברח! כולם השתוממו למה ברח? כיון שהיה עם תפילין כנא' כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ שאלו אבל גם שאר האנשים היו עם תפילין? ענה: לא מספיק הנחתן אלא צריך שוְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ אם שם ה' הוא עליך! כשאתה מרגיש זאת אז גם האריה מפחד ממך!! 

ולפיכך היסוד בהנחת תפילין הוא התחדשות בכל שעה ההפך מהמְלֻמָּדָה ולכן אסור להסיח דעתו מהתפילין וצריכים גוף נקי! ושימשמש מידי פעם בתפילין, וזה תוכן המצוה ולכן נא' בכל יום יהיו בעיניך כחדשים דהיינו התחדשות מתמדת כמו בתפילין.

...

חלק ב] הדרשה למעשה

כבוד הרב שליט"א הביא את ה'משך חכמה': המלמד שכאשר הציבור עושים תשובה, גם אם מדובר בתשובה מיראה - העוונות נהפכים לזכויות! ואכן ב"ה הציבור נענה בהתלהבות!! ולקול קריאת הרב קמו ממקום עמדו ואמרו "שמקבלים עליהם תשובה!" 

וכבוד הרב שמח ואמר: "ב"ה הקב"ה הפך זדונותיכם לזכויות ותעמדו בדין שלימים ונקיים - אמן"

- הקהל עונה: "אמן!" מוחא כפים.

הדרשה נמסרה כשלושת רבעי שעה...!

 – כאשר בחורי הישיבות והקהל הרב שטרח ובא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

חלק ג] הצלת עם ישראל משואת השקורונה... וגם בדרשה זו לטובת הבחורי ישיבות והאברכים והקהל המגוון היקרים שהגיעו להרצאה בבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק כבוד הרב שליט"א שוב מתייחס למגיפת השקורונה והחיסולים דרך הזריקות ('חיסוני הקוביד 19') ...

כמה סרטונים בענין: ד"ר ריאן קול פתולוג; כמה מקרי מוות מהחיסון?

כתבה מעיתון על מקבלי השוחד! ולכן הרופאים שותקים!! 

וסרטון על 'נבואתו' של ביל גייטס על המגיפה כבר מ-2017!!! 

וביל גייטס אומר בפיו: כדי להציל את כדור הארץ - צריך לדלל את אוכלוסיית העולם בעזרת החיסונים...! 

וכבוד הרב מקרין תמונות של תופעות לוואי מהחיסונים; פריחות ניפוחי פנים פצעים ועוד...!

והסרטון שקופת חולים 'כללית' מכחישה את ראש הממשלה נ.ב.: והנציג אומר חד משמעית אין זן דלתא! וחוזר על זה כמה פעמים...

ורואים את אחד מהאנשים החשובים בעולם - שלא יודע איך לחבוש מסיכה! קומיקאי... 

כתבה שבבריטניה קם צבא נגד חיסונים! ובישראל? רק הפגנה תעזור!! 

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* בחור צעיר שואל ראשון: אם כל הנושא של הדילול והרדמת האנשים מה עם הקנאביס, למה זה לא מופץ? 

הרב עונה: שהיום זה נהיה 'חוקי' רק קוראים לזה 'רפואי' ושאכן המפיצים הראשיים: הם מדללי האוכלוסיה

** בחור דתי שואל בענין החיסונים והבדיקות – האם לעשות? ומה לגבי בית כנסת שהגבאי מגרש בגלל שהוא לא חובש מסיכה?

הרב עונה: לא ללכת לשמה, אלא שיבוא מביתו (כפר סבא) להתפלל בבית כנסת 'קהילות פז' בבני ברק!

*** אברך מבוגר מספר על יהודי שבגלל שלא התחסן – מונעים ממנו טיפול רפואי קבוע

כבוד הרב עונה: שזה פשע! ומפנהו להמשך טיפול לעזרה בענין.

 כבוד הרב מקרין שרואים שיש 'ברקוד' לאחר החיסון – ובכך המחוסנים נהפכו להיות גם כמוצר ממשלתי...

* בחור צעיר חוזר בתשובה טרי, שהגיע מרמת השרון, מספר ששמע על הבעיות שיש בתפילין (ראה 'נבלות וטרפות • סרטון מרכז משו"ת הרב קניבסקי שליט"א ועוד') ומספר שזקוק לתפילין אך אין לו כסף לכך, וכבוד הרב שליט"א מציע 'מגבית' ומיד הקהל שנכח בהרצאה נרתם ומגייס מיידית את הסכום הדרוש לתפילין (5,000 ש"ח!) לחוזר בתשובה! שמתרגש ומברך את הקהל בחום...! – אשריהם ישראל!!

**בחור שואל כיון שהחיסונים נועדו להכנסת צ'יפים ולדילול אוכלוסיה, מה הבעיה להכניס זאת באוכל?

הרב עונה: כי בכך לא ירויחו כסף, ורוצים להרויח כסף בנוסף לדילול, כמפורסם שרק מהחיסונים הם הרוויחו 33 מליארד השנה!!

***אברך מקדים ואומר: שלום כבוד מו"ר! ושואל מה ההבדל בין מה שאחז"ל 'הבא להורגך השכם להורגו' – לבין 'גדול המחטיאו מן ההורגו!' שלא הורגים את המחטיאו?

הרב עונה: כיון שהחוטא לא פוגע בנפש ממש כי יכול להתרחק ממנו, ואי"ז סכנה ממשית כמו שבא להורגו עם סכין, ובנסיון לחטוא יכול להתנגד כמ"ש ב'מסית' לע"ז אך הדין של המסית יותר גרוע מרוצח כיון שרצה לאבד מ-2 עולמים!

*בחור צעיר מודה לכבוד הרב שליט"א ואומר: "בזכותך אני בלי כל מיני ברקודים למיניהם!...!"

- הקהל מוחא כפים!

ושואל: איך מצילים את אלה שהתעורר לאחר שהתחסנו במנה השניה? 

הרב עונה: לקחת סוראמין – מבית הטבע, ומי כסף כדי לנטרל את מה שיש בפנים.

** שואל אחרון: מציע לעשות 'פולסא דנורא' לאותו א' שרוצה להשמיד כ"כ הרבה אנשים!

והרב מקרין סרטון אחרון את פסקו של אב"ד הרב ואזנר: שלא להתחסן!

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק: "אני מודה לכם! תודה רבה"

הקהל מוחא כפים.

להתראות!

הערב ב"ה בהרצאה בנתניה 02-09-2021.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 25.02 14:22

  רבנו הקדוש שבוע מבורך! תודה על השיעור המאלף הבוקר 'עץ גבוה חמישים אמה' (shofar.tv/lessons/16869) להתחיל ככה שיעור בוקר ביום ראשון - תענוג אמיתי לנשמה! ובכלל תמיד לשמוע על איך שהמן הרשע נתלה - משמח את הלב! בקרוב את סינוואר ימח שמו גם יתלו - (בתוך כל שונאי ישראל) אמן כן יהי רצון ויה"ר: שבזכותך, בזכות אסתר המלכה ומרדכי היהודי🙂 שבוע מבורך ובשורות טובות (אמן).

 • 24.02 19:14

  😂😂😂😂 תודה כבוד הרב על כל הפעילות של זיכוי הרבים שאתה עושה, אוהבים אותך מאוד.

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים