טוען...

בני ברק - מעלות התשובה וחיובה

 ביה"כ 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 19.09.2017, שעה: 00:00

 זכותו של אבא אומנא שזכה לדרישת שלום מישיבה של מעלה בכל יום   האם הרב אמנון יצחק מחל לרב עובדיה יוסף זצ"ל