טוען...

יום השנה השנים עשר לפטירת הרה"ג הרב יהודה שפירא זצוק"ל

  פורסם בתאריך: 18.04.2022, 08:30 • מערכת שופר

בס"ד

מילי דהספידא קצרים 

לרגל יום השנה השנים עשר 

לפטירת ראש כולל 'חזון איש' 

הרה"ג הרב יהודה שפירא זצוק"ל

נשיא 'שופר' ארגון להפצת יהדות

יום פטירתו: יז' ניסן תשסט (שבת חול המועד פסח),

השנה: יחול ביום שני יז' ניסן תשפב'

34 דברים שכדאי לדעת על הקשר החם וההדוק ועל הערכה הגדולה 

של הרב הגדול זצוק"ל לתלמידו המובהק יבדלט"א 

כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א 

אשר שימשו 22 שנה! וידו לא זזה מתוך ידו 

ובכך זכה לכתרה של תורה!! ועוד...

1. קליפ מרגש! מסדרת 'חוזרים בעבר';

הרה"ג יהודה שפירא זצוק"ל - רבן של כל בעלי התשובה! [חדרה 2009]

חוזרים בעבר תאריך פרסום: 11.01.2022.

2. הרה"ג זצ"ל טרח להגיע למשרדי שופר ושם מסר דברי חיזוק ועידוד לפעילי ומתנדבי שופר – אשר הוקרן באצטדיון טדי 2000, דברי חיזוק מפי הרה"ג יהודה שפירא שליט"א מראשי כולל חזון איש בכנס פעילי שופר, וכה היו דברי קדשו: 

"חז"ל שואלים: "אם תאמר (אם תשאל): אותם שנים ושבעים אלף (72,000) שנהרגו בגבעת בנימין... היה מלחמה, עם ישראל מחה על הזנות, על הניאוף, של פילגש בגבעה. בשני הימים הראשונים, נהרגו שנים ושבעים אלף מישראל! מפני מה נהרגוהיה להם לסנהדרין גדולה, שהניח משה, ויהושע... אחרי שמשה ויהושע מתו אז נשאר סנהדרין גדולה, ופנחס בן אלעזר עמהם, גם פנחס היה שם הקנאי הגדול, מה הם היו צריכים לעשות? שיקשרו חבלים של ברזל במותניהם! שהם יקשרו חבלים של ברזל, זאת אומרת, לחגור את עצמם, ויגביהו בגדיהם למעלה ארכובותיהם, כדי שילכו במהירות, ויחזרו בכל עיירותיהם של ישראל. זה היה הדרישה מהם! יום אחד ללכיש, יום אחד לעגלון, יום אחד לחברון, יום אחד לבית א-ל, יום אחד לירושלים, וילמדו אותם דרך ארץ, בשנה בשתים בשלש שנים - לא להתעייף! בחמש, עד שיתיישבו ישראל בארצםוהם לא עשו כן! אפילו פנחס הקנאי הגדול לא עשה כן, אלא כיון שנכנסו ישראל לארצם, כל אחד ואחד רץ לכרמו ולזיתו, ואומר: "שלום עלי נפשי!", שלא להרבות בטורח!". זה המצב... זה הקיטרוג הגדול שלא עושים! עמנו, איש אחד שהוא כן חגר מותנים, והפשיל את הבגדים שלו, והוא נמצא יום אחד בחולון, יום אחד באשדוד יום אחד שם, יום אחד בכל מקום אחר. אבל הוא לא יכול לבד הוא צריך שיעזרו לו. הוא צריך שיחזקו אותו ולכן עלינו החובה, לעשות כל מה שביכולתנו לעזור לו. יש אנשים שהם מסוגלים לעשות, לא כולם מסוגלים לעשות. "לא ספק בידו להחזיק, אבל הוא עושה!". ואלו שהם באמת ראויים לזה והם יכולים, מחוייבים כפל כפליים, עליהם מוטל ה'ערבות', של הענינים של כל קבלת התורה, של הברית. ולכן יהודים יקרים! הבה נתחזק. לסייע להחזיק. ונזכה שעם ישראל יחזור בתשובה במהרה בימינו אמן." לצפיה לחץ כאן.

3. כתר התורה מעגילים – היה בעידודו של הרה"ג שפירא זצ"ל. – ראה דיסק מס' 46 'כתר התורה' משנת 1997.

4. ואשר הרה"ג שפירא זצ"ל טרח ובא להרצאתו של כבוד הרב שליט"א – בתחילת הפעילות – כדי לעמוד בעצמו על סוד הדברים ואיך מתקיימים דברי חז"ל הנפלאים שהבטיחו באומרם: "דברים היוצאים מן הלב – נכנסים אל הלב! וכל מי שיש בו יראת שמים – דבריו נשמעים".

5. מכתבם של גדולי ישראל זצוק"ל אשר עמדו לימינו של הרב שליט"א כאשר התשקורת יצאה נגדו בדברי חירופין וגידופין, והחתימה הראשונה מתנוססת לתפארה של הרה"ג שפירא זצ"ל. להורדה לחץ כאן (נ.ב. מדובר בשנת 97' כאשר הרב עובדיה יוסף זצל' כתב מכתב תמיכה חד משמעי בכל פעולותיו של הרב שליט"א, וכהכרת הטוב בא לאצטדיון יד אליהו 'כתר התורה').

(מכתב שהתפרסם בדיסק 44 'התגובה' מהרצאה שהתקיימה בעיר 'אופקים' בשנת 1998 (21-08-1998 יח אב תשנז) בנקודת זמן 48:50)

בעזרת ה'

עובדיה יוסף הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה

ירושלים תשנ''ז

לכבוד ידידינו הדגול איש חיל רב פעלים ראש וראשון לכל דבר שבקדושה יראת ה' היא אוצרו פה מפיק מרגליות בש"ת הרב רבי אמנון יצחק שליט"א שלום וישע רב לאחר שנודע לי כי לאחרונה החלו גורמים שונים להשמיע דברים קשים כנגד כבודו ודרך פעולותיו לקרב רחוקים לצור מחצבתם הנני בזה לחזק את ידיו שימשיך ברוב עוז ותעצומות בעבודתו הכבירה להשיב רבים מעוון ולהורות לאחינו בני ישראל אשר לא זכו להכיר וללמוד תורה ולקיים את מצוותיה את דרך תורתינו הקדושה אשר "דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם" (משלי ג יז) "לְהַרְאוֹת הָעַמִּים וְהַשָּׂרִים אֶת יָפְיָהּ כִּי טוֹבַת מַרְאֶה הִיא" (אסתר א יא) ולא יבוש ולא יחת מפני המלעיגים מאותם הרוצים לעצור חס ושלום את תנועת החזרה בתשובה אשר כבודו נושא בעול! "וְרַבִּים הֵשִׁיב מֵעָוֹן" (מלאכי ב ו) ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה ובכל אֲשֶׁר יִפְנֶה יַשְׂכִּיל (משלי יז ח) ויצליח באורך ימים ושנות חיים וכל טוב - אמן!

חתימה: עובדיה יוסף

 

גילוי דעת - מכתבי הרבנים וחתימותיהם כדלהלן:

הרב יהודה שפירא, הרב נסים קרליץ, הרב מיכל יהודה ליפקוביץ, הרב הראשי רעננה, הרב יהודה דוד - ראשל"צ, הרב הראשי לבת ים, הרב יעקב יוסף - רבה של גבעת שמואל, הרב נתן אורטנר - רבה של לוד, הרב ברוך פכטר - מטולה.

6. מכתבו הנודע והבלעדי בכתב ידו מ-ח' כסלו תשס (17-11-1999) אשר הצטרפו אליו עוד 3 מגדולי ישראל; הרה"ג מיכל יהודה ליפקוביץ, והרה"ג שמואל אויערבאך זצוק"ל, ויבדלט"א הרה"ג הרב חיים קניבסקי שליט"א - שהוקרנו באצטדיון טדי 2000.

"בס"ד, ח' כסלו תש"ס,

הרב הגדול רבי אמנון יצחק שיחיה לאורך ימים טובים וארוכים, הוא אחד מגדולי הדור ודורשיו שהושתל משמיא בדורנו ואשר בסייעתא דשמיא זוכה וזיכה את הרבים להשיב לבם לשמים, וכל מעשיו לשם שמים, מתוך אמונתו הטהורה ואהבתו לכל בית ישראלואם כי דבריו ואמרותיו מפורסמים בכל ישראל, הנה מעט מאוד מכירים את גדולת האדם האיש הנפלא והישר הזה. הן מחמת צניעותו ועִנוותנותו והן מחמת שונאי הדת אשר מפעליו הגדולים לצנינים בעיניהם, מסלפים בזדון אמרותיו ומעשיו, וממעטים ברשעות דמותו. "שילחו לְשׁוֹנָם מִרְמָה לָשׁוֹן מְדַבֶּרֶת גְּדֹלוֹת אֲשֶׁר אָמְרוּ" וגומר (לִלְשֹׁנֵנוּ נַגְבִּיר שְׂפָתֵינוּ אִתָּנוּ מִי אָדוֹן לָנוּ"), לכן מצאנו חובה להגיד ישרו ומקצת שבחו, עליו נאמר: "מִי יִשְׁכֹּן בְּהַר קָדְשֶׁךָ. הוֹלֵךְ תָּמִים וּפֹעֵל צֶדֶק וְדֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבוֹ" וגומר ("לֹא רָגַל עַל לְשֹׁנוֹ לֹא עָשָׂה לְרֵעֵהוּ רָעָה וְחֶרְפָּה לֹא נָשָׂא עַל קְרֹבוֹ: נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס וְאֶת יִרְאֵי ה' יְכַבֵּד נִשְׁבַּע לְהָרַע וְלֹא יָמִר: כַּסְפּוֹ לֹא נָתַן בְּנֶשֶׁךְ וְשֹׁחַד עַל נָקִי לֹא לָקָח עֹשֵׂה אֵלֶּה לֹא יִמּוֹט לְעוֹלָם"), עוסק בתורה ברציפות שעות רבות כל יום, ושותה בצמא דברי חז"ל, וזכה לכתר תורה ולקנייניו, בשימוש חכמים ובאמונתם, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות והמישרים, מתרחק מן הכבוד, נושא בעול עם חבירו וכו' וכו' וכל מעשיו מתוך אהבה ויראה ועל פי התורהוהריני תפילה בתפילת דוד המלך עליו השלום: "אַתָּה ה' תִּשְׁמְרֵנּו תִּצְּרֶנּוּ מִן הַדּוֹר זוּ לְעוֹלָם" וגומר ("סָבִיב רְשָׁעִים יִתְהַלָּכוּן כְּרֻם זֻלּוּת לִבְנֵי אָדָם"), ויזכה להרים קרן התורה וישראל, כמשאת נפשו הטהורה!" חותם למען כבוד התורה והאמת, הרה"ג יהודה שפירא - הרה"ג חיים קנייבסקי".

כ"ח אב תשס"ט: כאשר עכשיו נדבה רוחו של ידידי הרה"ג רבי אברהם ליבוביץ שליט"א לייסד שיעורים בכל רחבי הארץ על ידי אברכים תלמידי חכמים, ולצורך זה באנו לבקש שכל אחד ישתתף בסכום של 1 דולר לנפש, ובזכות זה יזכו כל המסייעים לבני חיי ומזוני ובריאות הגוף והנפש וכל טוב סלה, הרה"ג יצחק קולדצקיהרה"ג חיים קניבסקי.