טוען...

הרב רובין מספר על מעלת הרב אמנון יצחק בעיני הרב שפירא

  פורסם בתאריך: 26.12.2019, 07:31 • מערכת שופר

[שמיעת הקלטה]

הרב רובין: אני רוצה לומר לך משהו הרב אמנון יצחק .

הרב אמנון יצחק: כן.

הרב רובין: כשאני מדבר אתכם, אני מדבר אתכם בהתרגשות גדולה. אני אספר לכם משהו שאני לא בטוח שאתם יודעים.

הרב אמנון יצחק: כן.

הרב רובין: אתם זוכרים שהיה סיפור אז עם הרב מחפוד [בענין פסלות הכשרות שלו].

הרב אמנון יצחק: כן.

הרב רובין: והרב מרמורש הלכנו למורי ורבי הרב יודל [יהודה] שפירא.

הרב אמנון יצחק: כן.

הרב רובין: אני, אני למדתי בכולל חזון איש. כשהייתי, שאני נכנסתי לכולל חזון איש מאד צעיר. כולל חזון של אז באופן רשמי ר' יודל היה נושא ונותן שלנו.

הרב אמנון יצחק: כן.

הרב רובין: כל, כל מעשיו, כל, כל מעשיו, זה... זה מה שהיינו אז באמצע, אז אני... הייתי ישבתי בישיבה אחת וראיתי את הברוך [של "הכשר" הרב מחפוד] ואז פרשתי!

זה היה. אבל הרב מרמורש רצה שאני אלך איתו לרב יודל שפירא כי היה להם כל מיני מחשבות וענינים עד שזה הסתיים, זה לא משנה, אבל... ואני הכרתי את ר' יודל גם שהיה צעיר ואני ואנחנו היינו צעירים אנחנו היינו ממש ככה מהאנשים המאד ככה מקורבים איתו כשהוא כבר היה זקן כשאנחנו נכנסנו אז ככה הוא כל כך שמח שאני באתי אליו וזה..

אז הוא אמר לנו: "תראה, תראו אני מכיר את הרב אמנון יצחק הרבה שנים, מתחילתו ואני דחפתי אותו לכל מה שהוא  לכל מה שהוא הגיע אם הוא מעורר דבר אי אפשר לדחות את הדברים בקש אלא צריך להתייחס לדבר הזה בשיא הרצינות"!

זה מה שהוא אמר לנו אז אני כמובן, אני פרשתי, אני ראיתי שזה לא בשבילי כל העסק הזה... [בענין הרב מחפוד] אבל, אם תגידו לנו איזה דרך פעולה שאתם זהו.. אני אעזור בכל מה שצריך לעזור [בענין שוויקי].

הרב אמנון יצחק: בסדר גמור.

הרב רובין: כן, אבל סתם אני אומר לכם אני עכשיו נזכרתי, במה שר' יודל אמר לו [לרב מרמורש] זה פשוט מרגש אותי. זה לא... 

אז ככה, רצו לדחות את זה בקש [שליחי הרב מחפוד שלא לפסול את ההכשר של הרב מחפוד]

אני לא צריך להגיד לכםזה לא משנה, מה שיצא מזה אבל, אז רצו לדחות בקש [שלוחיו של הרב מחפוד] זה לא ככה וזה לא ככה

[הרב שפירא] אמר תשמעו: "אני מכיר את האדם הזה מי שאני, אני דחפתי אותו לכל הדברים האלה וזה אסור, לדבר שהוא מעורר אסור להתייחס לזה ולדחות את זה בקש זה אסור"!

ואז שחזרנו, אני אמרתי לרב מרמורש אמרתי לו כן, הוא אמר לי תראה.. ר' יודל מתייחס לזה מאד מאד ברצינות!

ואצלי, זה אין מה.. מה, מה יש לי יותר.. יותר מזה! [יותר מדבריו הפסקניים של הרב יהודה שפירא].

ככה, שזה מה שאני יכול לעשות אני אעשה בעז"ה [בענין שוויקי].

הרב אמנון יצחק: בסדר גמור הרב, אני מודה לך מאד.

הרב רובין: כל טוב.

הרב אמנון יצחק: כל טוב .

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת