טוען...

חובות הלבבות - שער הבטחון | ג | הקדמה

 בית הכנסת "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 05.03.2014, שעה: 12:45

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 05-03-2015 חובות הלבבות- שער הבטחון ג'- הקדמה- 05-03-2015

שיעור שלישי שער הבטחון:

"ומהם: שהבוטח באלוקים יביאנו הבטחתו עליו;

       א.       שלא יעבוד זולתו,

       ב.       ושלא יקווה לאיש,

        ג.        ולא ייחל לבני אדם,

        ד.       ולא יעבדם להתרצות אליהם,

       ה.       ולא יחניף להם,

         ו.        ולא יסכים עמהם בבלתי עבודת האלוהים,

         ז.        ולא יפחידהו עניינם,

       ח.       ולא יירא ממחלוקותם.

       ט.       אבל יתפשט מבגדי טובותם וטורח הודאתם וחובת תגמולם.

         י.        ואם יוכיח אותם - לא יזהר בכבודם,

     יא.      ואם יכלימם - לא יבוש מהם,

     יב.     ולא ייפה להם השקר.

כמו שאמר הנביא ישעיה: "והשם אלוהים יעזור לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש". ואמר יחזקאל: "אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא". ואמר: "מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת". ואמר ירמיה: "אל תירא מפניהם".  ואמר: "אל תחת מפניהם". ואמר יחזקאל: "כשמיר חזק מצור נתתי מצחך לא תירא אותם לא תחת מפניהם".

אז זאת אומרת אמרנו שיש כמה תועלויות אתם זוכרים, הן בתורתו והן בעניין העולם במי שבוטח בהשם, אז אמרנו שהתועלת התורה זה מנוחת נפשו ובטחונו על אלוקיו, כמו שעבד חייב לבטוח על אדוניו וכו' וכו',

עכשיו אנחנו לומדים עוד מה המעלה והתועלת שיש לאדם הבוטח בהשם,

"ומהם, שהבוטח באלוהים יביאנו הבטחתו עליו",

מה שהוא בוטח בהשם יביא אותו לידי כך.

"שהוא לא יעבוד זולתו!!!"

לא עובד!! רק את הקב"ה!! "כי לי בני ישראל עבדים" עבדיי הם! ולא עבדים לעבדים!!

מה עדיף; עבד למלך או עבד לעבד?

עבד למלך! מה שיש למלך יש לעבד, עבד לעבד - מה שיש לעבד יש לעבד,

מה עדיף?

עבד למלך.

לכן אני בחרתי להיות "עבדא דקודשא בריך הוא!".

אז אומר: "הבוטח באלוקים יביאנו הבטחתו עליו;

א.  שלא יעבוד זולתו,

ב.  ולא יקווה לאיש",

לא תולה תקוות באף אחד, יש רק "קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם" אין! לא יקווה לאיש.

ג.    "ולא ייחל לבני אדם"

יש אדם מייחל: "אולי פלוני יבוא אליי, אולי יתמוך בי אולי יעזור לי, לך תדע, אולי זה אולי זה",

כל הזמן חי בדמיונות, כל הזמן מחפש; מאיפה יבוא לו ישועה? מאיפה יקבל עזרה? מאיפה יהיה לו זה?,

-        לא! מי שבוטח בהשם - לא מקווה ולא מייחל לאף אחד.

ד.   "ולא יעבדם להתרצות אליהם",

כי מי שלא בוטח - הוא עובד עם אנשים באופן שהוא רוצה לרצותם,

למה?

"שמור לי - ואשמור לך" ושונר על יחסים על קשרים זה וזה... לא אמיתי כאילו יחסי אנוש אלא אינטרסים,

למה?

כי הוא לא בוטח בהשם!

אבל אם הוא בוטח בהשם - הוא לא צריך לעבוד אותם בשביל להתרצות אליהם!. מה, אני צריך לעשות כל מיני תחבולות שירצו אותי ואני יתרצה לפניהם? מה פתאום?!

ה.   "ולא יחניף להם",

כי המחניף - לא מאמין בהשם!, מחניף - הוא לא מאמין בהשם,

למה?

הוא יותר גרוע מעובד עבודה זרה!,

למה הוא יותר גרוע מעובד עבודה זרה?

כי העובד עבודה זרה, עובד עבודה זרה אחת, זה - אין סוף לנעבדיו!, אין סוף! הוא עובד את משה ואת יוסף ואת דוד ואת שלום את הזה ואת זה - את כולם הוא עובד!, כי מחניף לכולם!

למה הוא מחניף?

שמא יתנו פעם בתמורה לזה משהו, יפצו אותו, יתנו לו, יזמינו אותו, או שיציעו לו, מחניף או שרוצה להוציא מהם איזה טובה עכשיו, הוא לא סומך על הקב"ה - אז הוא מחניף!

אבל מי שבוטח בהשם - לא יחניף לבני אדם!. חוץ מהגנאי וחוץ משלא יבוא לפניו חנף, "וכת של חנפים לא מקבלת פני שכינה", עם כל הרעות והחולות שיש בזה, אבל הוא לא זקוק בכלל הבוטח, כי המחניף - יש לו אינטרס!, הוא לא מחניף.

שאלה: (לא שומעים)

הרב: לא תלוי, יש אחד שאינו אומר את האמת - בגלל שהוא מחניף!, בגלל שהוא פוחד להגיד את האמת כי היא תעלה לו ביוקר,

אבל יש אחד שמשבח מישהו שלא ראוי לשבח,

למה?

בגלל אינטרס! או בגלל פחד או בגלל משהו כזה,

אז הוא מחניף הוא ואמר: "כן, הוא בסדר, הוא כזה.. ברוך השם כן – כן",

אתה מבין מכרט, "לא יחניף להם".

ו.     "ולא יסכים עמהם בבלתי עבודת האלוהים" ,

יש אנשים שכל דבר הם מאשרים ואומרים: "כן, נכון, כן – כן",

הוא מסכים עמהם!

למה?

כי טוב; למה נגיד לצאת חוצץ נגד מה שהוא אומר? מה אכפת לי להגיד שהוא צודק? הרי הפסד אין מזה אולי רווח אולי רווח.

אבל הבוטח - אין אצלו! הוא אמיתי, הוא לא יסכים עם אף אחד בלתי עבודת האלוקים!.

אם זה בעבודת האלוקים ואתה עובד את האלוקים ואומר דברים שהם שייכים לעבודת האלוקים - על זה הוא יכול להסכים,

דברים שהם לא עבודת האלוקים - הוא לא מסכים לא איתם ולא בכלל. לכן הוא לא יסכים עמהם בבלתי עבודת האלוקים, רק בעבודת האלוקים.

ז.     "ולא יפחידהו עניינם",

אחד אומר: "תגיד למה אתה צריך להגיד את זה? בשביל מה? שיצאו נגדך ועניינים ויגידו עליך ויעשו לך, מה זה?"

-        "הבוטח - לא יפחידהו עניינם!!" מי אתה שאתה יכול להפחיד אותי? מה אתה יכול לעשות לי? בלי גזרת השם יתברך - לא יכול אדם להזיקני!, ובלי גזירת הבורא יתברך – אין מי שיטיבני, אדם הבוטח בהשם - הוא לא מפחד משום עניין!!

-        "תשמע, הוא מסוכן! הוא עובד במשטרה, ההוא ככה, זה אשתו עורכת דין, זה ככה, לא כדאי לך, אל תסתבך אתו, אל תסתבך אתם, אל תגיד להם, אל תתערב, לא כדאי לך, אל תתתתתתתת--"

כל הזמן! אתה מבין למה?

כי אין לו בטחון!!. מי שיש לו בטחון - לא מפחד מעניינם.

ח.  "ולא יירא ממחלוקותם".

הוא לא מפחד שיחלקו עליו, והוא גם לא פוחד להיחלק מהם, גם אם הוא יישאר לבד, ולא יירא ממחלוקתם. אתם לא רוצים? לא צריך! יש לי אחד וזה מספיק, זה יותר מדי, יש לי מספיק עבודה לעבוד לפניו, אני מאוד עסוק! תעשו טובה תעופו מפה!

שואלים: (אז מי ישמע אותו?)

הרב: מי צריך לשמוע אותו?

השם!, רק השם צריך לשמוע אותך,

שאלה: (לא שומעים)

הרב: מה אכפת לנו? זה אמת של עבריינים, אנחנו מדברים על האמת שבתורה, מה אתה בא לי עם קווקאזים עכשיו? אנחנו.....

מי שלא רואה אתנו עכשיו בשידור, שיידע שאני מדבר עכשיו עם קווקאזי.

ט.  אבל אומר: "יתפשט מבגדי טובותם"

מה זה "יתפשט מבגדי טובותם?"

הוא לא חייב להם טובה, הוא פושט את בגדי הטובה שהוא צריך לתת להם, הוא לא צריך לתת להם כלום, "אני לא חייב לאף אחד שום דבר מותק, אני חי בזכות עצמי!", כי אם עושים לך טובה כאילו הלבישו אותך בגד, כי אם עושים לך טובה כאילו הלבישו אותך בגד, אתה צריך חביבי על כל מה שקבלת מהם טובות, אתה צריך להתחיל להחזיר, הוא - אין לו בעיה! הוא פושט הכל, "איזה טובות? מי יתן לי טובה? לא צריך טובות!, לא תלוי באף אחד, אני עם הבורא! הוא זן הוא מפרנס הוא הכל מספיק לי די והותר, מה? אני צריך לקחת מ"בורות נשברים אשר לא יוכלו המים?!" יש לי את הקב"ה! הוא המקור לכל הבריאה כולה, אני צריך לפנות - אתה מבין - לאנשים?! "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא?" נשמה באפו - סתום לו את הנוכרה - הלך!. דקה אחת הוא לא חי, שיהיה הרקולס, סגור לו את האף - תראה מה יהיה.

י.     אז הוא אומר: "יתפשט מבגדי טובותם וטורח הודאתם"

הוא גם לא צריך לטרוח הוא לא צריך להודות, "תהיה בריא תהיה בריא, תודה רבה תודה רבה תודה רבה שעזרת לי תודה רבה שזה שסייעת לי, תודה רבה תודה רבה",

אם הוא בוטח בהשם - הוא לא נזקק לאנשים! לא תולה בהם, לא בוטח בהם, לא מקווה להם, לא מייחל להם לא שום דבר, ממילא הוא לא יצטרך להודות, אם עשו לך משהו - אתה צריך להודות, אבל אם אתה לא זקוק לאף אחד, ולא נזקק לאף אחד - אז אתה לא צריך להודות, אין לך טורח ההודאה. כי להודות - צריך להודות, אסור להיות כפוי טובה, אם אתה מקבל מכל כך הרבה אנשים - יש לך טורח טורח להודות!, כל הזמן אתה צריך לטרוח להודות!, פה, בן אדם שבוטח בהשם - אין את טורח ההודאה.

יא.                       וגם לא "וחובת תגמולם".

הוא חייב לגמול להם על מה שעשו לו, כי לא עשו, כי הוא בוטח בהשם והוא לא צריך אף אחד! אז אין לו גם חובה לגמול להם כפי גמולם שמגיע להם על מה שגמלו לו!, בקיצור, הוא חופשי! הוא פנוי, אין לו שום התחייבויות, פנאן, יש בורא לעולם -  על הכפאק!.

יב.                       ועכשיו "ואם יוכיח אותם לא יזהר בכבודם",

כולם נופלים בזה! הוא חייב לכבד את זה אפילו שהוא צריך להוכיח אותו, הוא לא מוכיח אותו, הוא עוד מכבד אותו,

למה הוא מכבד אותו?

כי הוא פוחד שיתקלקלו יחסים, הוא פוחד שיזיק אותו, הוא פוחד שידבר עליו, הוא פוחד שזה... אבל יש את "תוכיח תוכיח את אמיתך" והוא לא מקיים את זה!,

אנשים שומעים ביזיונות מתלמידי חכמים - והם לא מוחים!

למה?

כי הם נזהרים בכבודם, ולא מוכיחים אותם!

אבל כתוב שאם בן אדם עושה דבר שיש בו חילול השם "אין חולקים כבוד לרב!" נכון? "במקום שיש חילול השם", אז אתה חולק לו כבוד? איך אתה נזהר בכבודו אם הוא לא ראוי לכבוד!?

אז רק מי שבוטח בהשם הוא יוכיח אותם ולא יזהר בכבודם!.

למה?

כי הוא בוטח בהשם, "השם אמר? אני לא פוחד מאנשים!, שיעשו ככה ויגידו ככה ויעשו ככה, למה מי הם בכלל?! מי הם?! הם תלויים בקב"ה כמו שאני תלוי, אני עושה את רצונו, אז מצבי גרוע משלהם? יותר משלהם!, אני צריך לכסות עליהם על מה שהם עושים לא טוב?"

אז לכן אומר: "ואם יוכיח אותם - לא יזהר בכבודם",

יג.                        "ואם יכלימם -  לא יבוש מהם",

כי יש מצבים שאתה מצווה להכלים לבייש ואפילו לקלל, כמו שאומר ברמב"ם "בהלכות דעות" שאם בן אדם יש לו איזה סכסוך עם חברו במשהו כך וכך יגיד לו בינו לבינו וכו' וכו' וכו'

אבל אם זה בדברי שמים - והוא אמר פעם ושתים ושלוש -  והוא לא חוזר בו בדברים שהוא עושה כלפי שמיא - מצווה לפרסמו ולחרפו ולגדפו ולקללו ברבים. ומפרסם את חטאיו!, "מפרסמים את החנפים מפני חילול השם",

אז פה כתוב: "ואם יוכיח אותם - לא יזהר בכבודם, ואם יכלימם - לא יבוש מהם",

לא מתבייש להגיד להם בפנים ולא משנה מה גודלו ומה קומתו. {אני מתכוון הרוחנית לא רק ....}

יד.                       "ואם יכלימם - לא יבוש מהם, ולא ייפה להם השקר".

יש כאלה שאומרים: "לא, אתה לא הבנת, הוא התכוון...",

-        לא! הוא לא התכוון, זה שקר! מה שהוא אמר - זה שקר! לא ייפה להם השקר! שקר זה שקר!,

כמו הרעבנים שאמרו על הזמרים הפסולים "לא, הם אנשים טובים, הם נשמות, הם לא, הם כן- כן הם...."

מייפים את השקר, שקר! הם מחטיאי הרבים!, 25 פוסקים אמרו;

1.   שהם "מחטיאי הרבים!,

2.   שאסור לשמוע אותם!,

3.   שאסור להשמיע אותם!,

4.   אסור להזמינם אסור כלום!

והם מייפים את השקר.

אומרים על הרשע – "טוב הוא!" ועל הצדיק אומרים: "רע הוא!", מזכה הרבים קוראים לו "מחטיא הרבים!" ומחטיא הרבים – "אין מזכה הרבים כמוהו!",

אז מי שבוטח בהשם - לא ייפה להם השקר! רק מי שבוטח בהשם, מי שמייפה - הוא לא בוטח בהשם, הוא עובד עבודה זרה!

כמו שאמר הנביא: "והשם אלוהים יעזר לי",

מי יכול לעזור לי?

 רק השם אלוקים!

"על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש" ואמר: "אל תירא מהם ומדבריהם אל תירא". ואמר: מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת". ואמר: "אל תירא מפניהם". והקב"ה אומר: "אל תירא מבני ישראל!"

תגידו להם ותגידו להם, .

"אל תחת מפניהם, כי כשמיר חזק מצור נתתי מצחך לא תירא אותם לא תחת מפניהם"

זה דרגתו של הבוטח בהשם!

עכשיו תבדקו אם יש בכם את זה, אם לא, אתם רחוקים - רחוקים מן הבטחון.

אני חוזר עכשיו רק בריצה מה אמרנו:

"הבוטח האלוקים יביאנו הבטחתו עליו מה שהוא בוטח בו;

       א.       שלא יעבוד זולתו,

       ב.       ולא יקווה לאיש,

        ג.        ולא ייחל לבני אדם,

        ד.       ולא יעבדם להתרצות עליהם,

       ה.        ולא יחניף להם,

         ו.        ולא יסכים עמהם בלתי עבודת האלוקים,

         ז.        ולא יפחידוהו עניינם,

       ח.       ולא ירא ממחלוקתם,

       ט.       אבל יתפשט מבגדי טובתם,

         י.        וטורח הודאתם,

     יא.     וחובת תגמולם,

     יב.     ואם יוכיח אותם - לא ייזהר בכבודם,

      יג.      ואם יכלימם - לא יבוש מהם,

      יד.     ולא ייפה להם השקר!

אמן ואמן.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא): "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת