טוען...

חובות הלבבות - שער הבטחון | ד | הקדמה

 בית הכנסת "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 06.03.2014, שעה: 12:03

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 06-03-2014 חובות הלבבות- שער הבטחון- ד' הקדמה- 06-03-2014

"ומהן מהתועלויות שיש למי שיש לו בטחון, שהבוטח האלוקים יביאהו בטחונו לפנות את לבו מענייני העולם", שהבוטח האלוקים יביאהו בטחונו לפנות את לבו מענייני העולם.

פנוי - חביבי! פנוי!

"תגיד, אפשר לקבוע אתך?"

- "לא! השבוע אני עסוק, אני עסוק, אני עסוק",

אין לו זמן לא לעצמו לא לאשתו לא לילדים, עסוק, עסוק, עסוק,

"אבל הבוטח" - פנוי! פנוי, פנוי, פנוי ממה? מהעולם, מהבלי העולם ואז הוא יכול לייחד את לבבו בענייני העבודה, עבודת האלוקים, הוא מייחד את לבבו, כל לבבו בשני יצריו הכל לעבודת האלוקים,

"ויהיה דומה במנוחת נפשו ורוחב לבו ומעוט דאגתו לענייני עולמו לבעל האלכימיה",

אדם כזה, הוא יהיה דומה במנוחה, יש לו מנוחת הנפש, שום טרדה שום דאגה שום בהלה, שום חשש שום פחד, הוא יהיה דומה במנוחת נפשו רוחב לבו, הרחבת הלב, לא מודאג ולא מצומצם ולחוץ והכל, הוא יראה רוחב לבו, ומיעוט דאגתו כמו בעל האלכימיה.

מי זה בעל האלכימיה?

זה אלכימאי שיודע להפוך כסף לזהב והנחושת והבדיל לכסף על ידי חכמה ומעשה. אחד כזה שיכול לקחת בדיל ועופרת או דברים כאלה ולהפוך אותם לכסף או לכל מיני מתכות כמו שהיום מוכרים מזויף, כן? עושים לך כל מיני סגסוגות וכל מיני דברים וקוראים לזה "זהב" כן? יש לך בפנים כך וכך, יש 8 קראט ויש 14 ויש 24 אז תבין "מוכרים לך מחרבש" עם כל מיני זה... ואנשים קונים, רואים זה בצבע זהב - ומשלמים!, עכשיו מבין או לא מבין ככה מוכרים לו, אדם כזה - מתעשר!, אדם כזה הוא לא מודאג! למה? בכל זמן לוקח דבר זול מערבב עם דבר יקר ומוכר את זה כאילו יקר, אז זה אדם מסודר כאילו.

אז זאת אומרת: "אדם שיש לו בטחון הקב"ה הוא מפנה את לבו מענייני העולם, הוא מייחד את לבבו לענייני עבודה והוא דומה במנוחת נפשו ורוחב לבו ומעוט דאגתו לענייני עולמו לבעל האלכימיה",

וכמו שאמר ידידנו: "מה אכפת לקב"ה להוסיף לנו עוד 100 אלף לפלוני?" מה זה אומר שאם יהיה עוד 100 אלף? כאילו הוא יהיה רגוע הוא יודע שיש לו בצד, ואז אין שום בעיה שום דאגה, מה יכול עוד קנס רפורט משהו קטן? זה אפשר במאות שקלים, יש בצד זולה, "זולה" אז אפשר לא לחשוש. זה כמו בעל האלכימיה כן?.

איי איי איי איי, אבל חושבים שזה באמת ככה? מה פתאום! בעל האלכימיה יכול לחלום להיות כמו בעל הבטחון, או לחלום להיות כמו בעל בטחון, בהתחלה בן אדם כמו 100 אלף בצד הם יביאו אותו להיות כמו בעל האלכימיה, ואז הוא מסודר "באמת אני בעל בטחון עכשיו", עכשיו אני בעל בטחון!

אבל יתברר לכם עכשיו שזה בדיוק הפוך, שבעל הבטחון שאין לו את ה-100 אלף - מצבו פי אלף מבעל אלכימיה שיש לו מאה מיליון!. מאה מיליון!.

איך זה יכול להיות?.

עשרה דברים יש לבעל היתרון לבעל הכימיה: עשרה דברים: "תחילתם שבעל האלכימיה צריך לדברים מיוחדים למלאכה שלו" נכון? יש כלים שצריכים לעבודה?

"כבודו עובד בגבס? יש כלים? בלי כלים אי אפשר? זהו, כבודו חשמלאי? יש כלים?"

 כל אחד יש לו צורך, גם כימאי צריך כלים.

"ולא יגמר לו דבר זולתם, אם לא יהיו לו את הכלים הוא לא יוכל לגמור שום דבר. עכשיו מה יכול לקרות? "שלא ימצאם בכל עת ובכל מקום"

"נכון היה לך מקדחה פעם? נכון נשבר המסור? נכון הפלטה היתה על הפנים? נכון נרטבה נכון היה ככה",

זאת אומרת לא תמיד ימצא ואז אומרים: "מה לעשות, באתי ולא היה כלים אז אין מה לעשות אני הולך הביתה!. אין עבודה היום"...

אז זה מגבלה אחת שיש לבעל הכימיה, חסרון למה הוא תלוי בכלים שלו.

אבל הבוטח באלוקים.. הוא לא צריך שום כלים, איזה כלים הוא צריך? בטחון, אז זה תמיד יש לו אז מה הבעיה? "טרפו מובטח לו מכל סיבה מסיבות העולם", הקב"ה יכול להביא לו את זה מכל סיבה מסיבות העולם.

אל תשאל: "מאיפה", אל תשאל! כי אתה רק מגביל! אל תשאל שאלות, מה זה "מאיפה?", מאיפה הוא מספק מזון לכל העולם כולו? מיליארדים מיליארדים אנשים מיליארדים מיליארדים בעלי חיים, "מאיפה הוא מספק להם?"

- מה אתה שואל שאלות? מה אתה שואל שאלות "מאיפה?"

- מכל סיבה מסיבות העולם.

כמו שאמר הכתוב: "למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם", כי הסיבות אינן נבצרות ממנו בכל עת ובכל מקום", לקב"ה אין מגבלה של זמן ואין מגבלה של מקום כדי לתת לבן אדם, גם אם תהיה כלוא בתוך כלא ולא ירצו לתת לך אוכל ויסגרו עליך והכל - אין שום בעיה, הקב"ה יכול הכל לעשות.

פעם הקראתי מעשה ברבנו גרשום: "חרם דרבנו גרשום", הסברתי את זה במשך כשעתיים -שלוש, קראתי אולי ביומיים את כל הסיפור שלו משהו משהו, יש אז זה בקלטות ב-DVD ושמה כלאו אותו באיזה מגדל שאי אפשר לצאת משמה בחיים, זה היה מגדל המות, מגדל המות, הכניסו אותו למגדל המות, שמי שנכנס לשם - מת, זה מגדל שמתים בו, והוא הצליח לצאת משם,

איך הוא הצליח לצאת משם!! מגדל ענק גבוה גבוה הוא נמצא, איך הוא הצליח לצאת משם!! אם הוא לא היה רבנו גרשום איך הוא הצליח לצאת משם!! אתם צריכים להשיג את הדיסק ולשמוע.

הקהל: הרב רוצים לשמוע עכשיו

הרב: לא תשמע בחיים שלך רק אם תהיה בכולל קבוע, רק מי שיהיה בכולל קבוע יוכל לקבל סיפורים פה חבל על הזמן, מה שלא סיפרו לך בילדות אני אספר לך, לא משנה אני לא מגלה, לא מגלה.

הקהל.....

והרב: אמרתי עכשיו עם רבינו גרשום.

הקהל: באתר יש?

הרב: דיברנו לפני כמה ימים שאליהו הנביא לא אכל 40 יום ו-40 לילה ומי הביא לו בסוף אוכל?

מי שהוא אכזרי על בניו, על בניו הוא אכזרי! והביא לו אוכל, העורבים הביאו לו אוכל, שאין שום סיבה מסיבות העולם נמנעת מאת הקב"ה בשום זמן ובשום מקום לתת מזון וטרף לכל אדם בעולם איפה שהוא לא יהיה.

אז זו מעלה אחת לבעל הבטחון יותר מבעל הכימיה.

"כמו שידעת מדבר אליהו עם העורבים ועם האישה האלמנה, ועוגת רצפים וצפחת המים, ודבר עובדיהו עם הנביאים" כל אלה מעשים שלא שייך שיהיה להם מזון.

אחאב ואיזבל רודפים אחרי הנביאים והורגים אותם, רצחו את כל הנביאים, ועובדיה שהיה אדומי, הוא הציל 100 נביאים והביא אותם, חמישים חמישים במערה והביא להם לחם ומים, כשכולם, כשכולם מאוימים שאם משהו ידע שיש נביא או מישהו יגלה למלך - יהרגו אותו!. ואף אחד לא הלשין, אף אחד לא הלשין, ועובדיה הביא להם אוכל וככה הציל אותם מתחת אפם, וכל חייליהם ושריהם וכו' של איזבל ובעלה אחאב.

זאת אומרת: אין מניעה לקב"ה לעזור למי שהוא רוצה גם במצבים שלכאורה אין עצה! אבל על זה נאמר: "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל", מי שאתו נמצא הקב"ה חבל לך הזמן, הכימאי יכול לעשות "חומוס", אבל בעל הבטחון לא תלוי לא בזמן ולא במקום מכל סיבה מסיבות העולם הקב"ה יכול לפרנסו.

כמו שנאמר (מלכים א יח): "ואחביא מנביאי השם מאה איש חמשים חמשים איש במערה ואכלכלם לחם ומים."

ואמר: "כפירים רשו ורעבו ודורשי השם לא יחסרו כל טוב",

ואמר: "יראו את השם קדושיו כי אין מחסור ליראיו".

הקב"ה לא מחסר ליראיו. מה שרואים כביכול שחסר - זה חסר בעיניים שלנו שלהם חסר, כי אם היה להם חסר - היו קמים לעבוד!, ואם לא הולכים לעבוד - אז הם מבינים שהלימוד חסר ולא האוכל חסר! כי אחרת היו עושים הפוך.

ואם יש משהו שמתלונן על מצבו- הוא לא בעל בטחון והוא באמת חסר, כי הוא מרגיש חסרון, אבל מי שלא...

ואמרנו: "איזהו עשיר השמח בחלקו", מה זה "חלקו"? פרוסה, זה מה חלקו? כיכר, זה מה חלקו? מאפיה, כל אחד "חלקו" מה שחלקו, אם השם נתן לזה זה זה, ואם נתן לזה- זה זה...

גם אם אתה מקבל ממקום אחד, ואתה רואה שאתה לא מקבל ממקום כמו שצריך  - אל תחוש!

 למה?

כי הקב"ה משלים גם ממקום אחר אם זה חסר,

דוגמה: אדם שיודעים שאין לו כולם דואגים לתת לו.

נגיד אתה עובד עכשיו אצל מישהו, והוא נותן לך עכשיו 4000 שקלים משכורת, ואתה חושב שמגיע לך 6000 שקל, ונגיד שהקב"ה קצב לך 7000 שקל או 5000 שקל, או 6000 שקל, ואתה מקבל רק 4000,

אז כאילו מה אתה אומר: "אם אני לא אבקש ממנו עכשיו את התוספת של האלף - אז בעצם יחסר לי בסוף 12000 כי לא קבלתי מה שמגיע לי כי המזונות היו קצובים",

- אל תדאג! הקב"ה מה שמגיע לך ממקום אחר.

למה?

ההוא יראה שאתה בקושי גומר את החודש יתמלא עליך רחמים יבוא תיק תק וישלים באיזה שהיא דרך, זה יתן לך פה וזה יתן לך שם, זה יקנה לך מקרר וזה יסדר לך פה כמו כל הסיפורים שאצל כל האברכים.

אבל אם הוא יראה שאתה מרויח - ואתה גם לא מתלונן כי אתה מרויח ברוך השם, מישהו יעזור לך? הפוך! יבואו אליך: "יש מישהו מסכן תעזור לו". אז זאת אומרת אומרת אין דבר כזה ומצב כזה שאתה תחסר! אתה לעולם תקבל רק מה שמגיע לך, מה שלא מגיע לך - לא תקבל אפילו תתאמץ, וגם אם יהיה בידך, גם אם יהיה בידך - יקחו לך,

מה פרוש?

אתה לא יכול לגלוש יותר ממה שיש לך, אז זה יתבזבז איך זה יתבזבז? קנסות רפורטים קלקולים שיפוצים עניינים בלגנים זה וכו' וכו', לא תהנה מהכסף!, אתה תחזיק אותו בכיס - אבל ליהנות? אין הנאה ממנו, אז זה לא בעיה, שאדם יחיה בדמיון שהוא חי ב-15000 שקל בסוף הוא אוכל ב- 3000 שקל, ו-12 הולכים פארש כל הזמן הוא לא רואה את זה, נעלם,

אומר: "עוד לא התחלתי, הולך...! דדדדד לא יודע לאן הלך הכסף", אתם מכירים אנשים שמספרים סיפורים כאלה? "לא יודע איך נגמר החודש, בא הנה! אני מרויח כל הזמן שלוש משכורות של אנשים רגילים - ואני לא גומר חודש! איך יכול להיות?"

וגם אם יושב על הנייר ועושה חשבון - אין,

למה זה?

כשאין ברכה - אין ברכה, וכשיש ברכה - גם במעט יש ברכה, ברכה זה בכל מצב, זה לא משנה אם יש הרבה או יש מעט, ברכה - זה ברכה, קללה - זה לא עוזר, יש לך 100 מיליון- זה רק קללה; זה בעיות ורדיפות ובנקים וריבית ופה ושם ועיקולים ומשפטים וטביעות ופפפפה. אתה לא גומר, רק בגלל שיש לך - עושים לך את זה, אם לא היה לך - מישהו היה מתעסק אתך?

אחד שיש לו רכב פשוט, הוא לא נועל את הדלת משאיר חלון פתוח אין לו שום בעיה, ואם ישרטו לו אותו, הוא גם יגיד: "תודה רבה לך!" אתה מבין שלום על ישראל, והוא גם לא מציץ מהחלון כל הזמן; גנבו, לקחו, עשו,

אני חייתי תקופה שלמה ככה! היה מכוניות טרנטה על כיף כיפק, לא סוגר לא נועל לא שום דבר כלום. קנינו אותו יפה ישר עשו עליו שריטות ככה וכו' וכו'.

הקהל: כואב הלב

הרב: לא כואב בכלל הלב, הנה השארתי את זה, יכולתי לסגור את זה באלפיים שקל, לא עשיתי,

אמר לי מישהו: "אני עושה את זה באלפיים",

אמרתי: "שישאר",

כשאתה משאיר את זה אומרים: "אה כבר שרטו לא צריך לא צריך לשרוט",

לפני כמה זמן שהיה לי את האאודי, אז חניתי ליד בית כנסת ועבר אוטובוס ועשה סיבוב ועם הכנף שלו עשה פשששש קרע לי את כל הטמבון בצד,

אז הודיעו לי: "יו יו יו אוטובוס עשה לך בבבבב בצד",

אמרתי: "טוב אני באמצע השיעור" אחר כך, יצאתי התחלתי לרקוד לידו ככה ככה, אנשים לא הבינו מה אני עושה, רוקד ליד הזה,

אמרתי: "ברוך השם, הקב"ה במקום פגיעה בגוף - פגיעה ברכב, לא טוב? טוב מאוד!",

לקבל? אני אקבל את זה בחזרה! ועוד איך קיבלתי, הרוחתי כסף על הפגיעה, ביטוח והבן אדם שילם גם וגם, לא טוב? גם רקדתי גם קיבלתי כפול וגם השתחררתי מעונש, - נפלא מאוד!. אתה מבין? הכל זה מאתו יתברך רק לטובה, רק לטובה ישתבח הבורא ויתעלה שמו.

אז זה יתרון אחד שיש לבעל הבטחון על הכימאי.

היתרון השני: בעל הכימיה צריך למעשים ומלכות, אה אה הוא צריך לעבוד, הוא צריך לעשות מעשים הוא צריך מלאכות, "ואל ישלים לו חפצו זולתם", אין לו שום מעלה שהוא כימאי אם הוא לא יעשה את העבודה, שיעשה את העבודה, הוא צריך את הכלים כמו שאמרנו, והוא צריך גם לעשות את העבודה, וכשהוא עושה את העבודה לפעמים זה יכול לקצר את חייו, למה? הריח, העשן שהוא נושם, כל הדברים האלה אתה יודע, מתכות וכל הדברים האלה זה חומרים רעילים, זה לא כל כך פשוט ולפעמים יש פיצוצים במעבדות, וכל מיני חומרים מתערבבים וכו' וכו' ,

"עם התמדת העבודה ואורך היגיעה בהם לילה ויומם" כי יש אספקה פתאום,

אומרים: "תשמע יש הזמנה חגים, צריכים הרבה הרבה הרבה מדליונים וכל מיני קשקושים, וצריכים...."

והוא כל הגוף שלו טורח ומייגע, הלב עובד פי שתיים יותר, מקצר את חייו חצי.

מי גרם לו?

שאין לו בטחון, אם היה לו הלב היה דופק רגיל אתה מבין, לא מתאמץ לא סיכונים שום דבר, אתה יושב ליד איזה ספר שום דבר לא יכול להזיק אותך, אין פה ריח אין עשנים אין פה עבודה, להעביר דף אפשר גם ככה פוףףףף להעביר את זה אם אתה רוצה שום טרחה שבעולם,

"והבוטח באל בבטחה מהפגעים, ולבו בטוח ממצוא הרעות",

למה?

הוא לא מסתבך עם אנשים: "האספקה לא היתה בזמן, תקעתי לי את החתונה, עשית לי נזק, עשית לי ככה..."

- "לא חייב לך כלום מותק! אל תבלבל לי את המח", לא צריך לעמוד בזמנים ולא קשקושים ולא שום דבר,

"ואז כל אשר יבואנו מאת האלוהים יהיה לו לששון ולשמחה, וטרפו בא אליו במנוחה והשקט ושלוה" כמו שכתוב "בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני", מה הבעיה?. ככה אתה חי פנאן אין שום דאגה,

ראיתם? אני הלכתי לסנדקאות, אתם קמתם אכלתם ארוחת בוקר עשיתם סעודה חזרתם, מה? מה רע? במקום טרדה וריצות ו"הלו!" וטלפונים, ו"אני אדבר איתך, ואחר כך!" ופגישות וכריט וכריט וחי בדמיונות, ודמיונות ודמיונות ודמיונות ודמיונות...

תכל'ס לא יהיה לך יותר ממי שיושב פה ולומד, וזה שיושב פה ולומד יהיה חכם והוא יהיה בן העולם הבא! והכל יגיע עד אליו והוא לא טורח שום דבר, ולא צריך שום מלאכות ושום עבודות ושום דבר.

שאלה (לא שומעים)

הרב: כן פתאום אתה רואה שיש עולם בחוץ, פה זה עולם בתוך עולם, אתה פתאום חוזר להיות עובר בתוך הבטן של אמא שלא דואג, הכול סביבו! והכל בשבילו!, כל העולם עובד בשבילך, ברגע שאתה יוצא ל"שוק העבדים" - אתה עובד בשביל כולם! לא עובדים בשבילך, אתה עובד בשביל כולם!

 דבר שלישי: מעלה ויתרון שיש לבעל הבטחון יותר מבעל האלכימיה, בעל האלכימיה חי בפחד!

למה?

הוא מפחד לגלות את הסודות שלו שלא יגלו את הסודות שלו כי אם יגלו את הסודות שלו אז: 1. הוא עושה דברים לא חוקיים הוא מסתבך עם השלטונות,

2. אם יגלו פטנט שיש לו אז הוא כבר לא בלעדי, אז ממלא יהיו לו הפסדים אז ממילא כולם זה.. אז יחזירו את המחיר ויעשו תחרות, הבן אדם כל החיים שלו ירדוף אחרי הזנב שלו, לא יוכל להתקדם אז גמרנו אסור לו לגלות את הסוד, והוא ירא על נפשו!.

"אבל הבוטח באלוקים איננו ירא משום אדם בביטחונו, אבל הוא מתפאר בו:"

- "אתה רוצה שאני יגלה לך את הסוד שלי? הנה! יושבים לומדים מחכימים ומקבלים עולם הזה ועולם הבא, בא תעתיק אותי בקשה!!!" אה אה אני לא מפחד לגלות את הסוד, זה הסוד שלי, עוד פעם אני אגלה לך? יושבים לומדים וכו'.

"בא תגלה אתה: איך עושים כל דבר?",

- "לא מגלה!",

"ואתה בא תגלה אתה איך עושים?, בא תגלה, אתה לא",

והולך לרשום את פטנט, והולך לשלם עשרות אלפי דולרים שירשמו לו את פטנט,

ובסוף הסינים גונבים לא הכל ומציפים את השווקים וכו' וכו' וכו' איזה פטנט ואיזה בטיח ואיזה...

אדוני! הפטנט אפילו שיעתיקו ממך לא יגרע ממך אלא יעשיר אותך יותר!! כשאני מגלה את הסוד שלי - אני נהיה עשיר פי אלף אלפים!!

אני הוצאתי קלטות והעתיקו את הסוד שלי, אז כולם הוציאו קלטות כמוני, של מי הזכויות? הוצאתי וידאו - העתיקו אותי! יווווו נהייתי יותר עשיר, עשיתי דיסקים יוווו יותר עשיר, עשיתי אינטרנט יוווו עוד יותר עשיר, כל מה שהקדמתי את כולם וגילו מה שעשיתי ועשו---שלי. יש לך פטנט כזה? תראה עוד אחד שיש לו פטנט כזה. זה בעל הבטחון.

דבר רביעי: "בעל האלכימיה אינו נמלט - מהזמין מהזהב והכסף הרבה לעת צרכו, או שלא יזמין מהם כלום אלא כפי שיספיק לזמן מועט." לפעמים הוא צריך כמויות גדולות כדי שיהיה לו,

למה?

עונת החדשים מגיעה אז הוא צריך הרבה אספקה, לפעמים זה דליל ואין ביקוש וכו' אז הוא צריך להשאיר לעצמו מעט, ולפעמים המצב יכול להתחלף, כשהוא ירצה להזמין לא יהיה אז הלכה העונה! הוא הפסיד הכל לא הצליח להרוויח!, עכשיו הוא צריך לשמור את זה, עכשיו הוא צריך לאחסן, כסף שוכב, לא עשית אתו כלום, - הפסדת!, לא רק זה, ואם יגנבו, החשש והדאגה כי אתה צריך אולי הערך גם ירד, אז זאת אומרת אתה לא נמלט מהמצב הזה שפעמים אתה תזמין הרבה לפעמים מעט,

"ואם יזמין ממנו הרבה, יהיה כל ימיו מפחד על נפשו שלא יאבד ממנו במיני סיבות האבדה, ולא ישקוט לבו ולא תנוח נפשו מפחדו עליו מהמלך והעם שאולי ילשינו עליו" וכו' וכו', הוא עשה את זה ב"שחור" למרות שהצבע הוא זהב וכן הלאה.

"ואם לא יזמין מהם אלא למלאות מחסורו זמן מועט, אפשר שיבצר ממנו המעשה בעת הצורך הגדול אליו" היה לו מעט ופתאום הוא צריך הזמנה גדולה ואין להשיג בשוק, אין! נתקע! "וזה מפני המנע סיבות מסיבותיו ממנו". אז זה תקיעה גדולה שיש לבעל הכימיה,

אבל - "הבוטח באלוהים ביטחונו חזק באלוקים שיטריף אותו {יתן לו טרף מזון}, יטריף אותו כרצונו בעת שירצה ובמקום שירצה. כאשר יטריף העובר ברחם אמו, וכמו האפרוח בתוך הביצה".

איך אפרוח מקבל אוכל בתוך ביצה? יש חור מכניסים לו אוכל? אם השם יודע להכניס אוכל לתוך קליפת הביצה בלי חור - יש לו בעיה איפה תהיה שיתן לך אוכל ומזון? רק עם אפרוחים הוא יודע לעשות את זה? מה קרה?

לקב"ה אין מגבלה, כשהיית בבטן של אמא שלך מה היית? קרום קטן שפתאום התפתח ונהייה אצבעות ונהיה עצמות, איך זה? איך נהיה עצמות? איך נהיה גולגולת? איך נהיה גולגולת ג ו ל ג ו ל ת גולגולת מנוזל? איך מנוזל נהיה גולגולת? איך! וחורים ועיניים ונחיריים ונכנס ומתפתח ומשאבות והלב ומזה... וורידים והכל מזה זה? והכל גודל גודל גודל, כל זה הוא יודע לעשות! רק סנדויצ'ים הוא לא יודע לשלוח?, אין "משלוחים", אין משלוחים! - לך לעבוד!...

איזה שטויות! איזה שטויות!!, אספקת דם - אתם יודעים כמה זה?, אתם כמה הלב מספק דם? אפשר להרים מגדל מגדל ענק לגובה כך וכך מטרים למשך כך וכך שבועות! בכח שמפעילה מששאבת הלב בכח שהיא מפעילה במשך שבעים שנה!. ומי עשה את זה? זה עבודה בגבס?

אלא מה? הקב"ה.!... ומי נותן אוכל לעוף באויר? באויר! העוף עף באויר מי נותן לו אוכל?

והדגים, והדגים במים "והנמלה הקטנה עם חלישותה ולא יחסר לה מזון.

"ויבצר הטרף מהארי עם תוקפו בקצת הימים", גם האריה עם זה שהוא תקיף והוא "מלך היער" - יהיו כמה ימים שיכול להיות שלא יהיה לו אוכל, השם החליט שהזברה לא תעבור פה, אין צבי, הפעם אל תעברו מפה תלכו משם, הוא יכול לעשות איזה פוזה שהוא רוצה, לא יעזור לו.

"כמו שכתוב "כפירים רשו ורעבו ודורשי השם לא יחסרו כל טוב", ואמר (משלי י) "לא ירעיב השם נפש צדיק" ואמר "נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם".

אמרתי לכם: ששאלו את רבי מאיר,

"רבי מאיר! למה לא משאיר כסף לילדים שלך?"

אז הוא אמר: "אם הילדים יהיו צדיקים - "ולא ראיתי צדיק נעזב", אז לא צריך לדאוג להם, השם לא יעזוב אותם, והרי כתוב: "לא ירעיב השם נפש צדיק"

ואם יהיו רשעים? חס ושלום שאני אתן להם!, חס ושלום שאני אתן להם!,

בקיצור; יהודים יקרים למדנו ארבע מעלות ויתרונות שיש לבעל הבטחון,

חלמנו קודם שמי שיש לו מאה אלף שקל בצד כפי שהציעו לנו, זה יכסה אותנו בצורה כזאת שנוכל ללמוד באמת בלי שום בעיה, ויהיה לנו קרן, "קרן הצלה", אבל מתברר שזה לא קרן הצלה ולא בטיח, אלא בעל האלכימיה יכול לקנאות בבעל הבטחון, מהסיבות שאמרנו.

שמה? שמה אתם זוכרים אותם?

אחד: שבעל האלכימיה צריך כלים,

דבר שני הוא צריך מה? לעשות מלאכות.

דבר שלישי מה? שלא יגלו את הפטנט - הסוד,

ודבר רביעי מה? חומר, שהוא צריך להזמין חומר, והחומר הזה מחמיר את מצבו.

"רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.07 20:59

  רציתי לספר לרב מה שקרה לי אישית לפני שבוע. נסעתי לבד ברכב מ-Lakewood ל-Baltimore ותוך הנסיעה התחילה סערה נוראה (Tornado Warning). היה מאד קשה לנסוע ואחר כמה דקות הצלחתי בעזרת ה׳ לצאת מכביש הראשי (I-95) לעצור בתחנה על ידו. עצרתי שם לשעה בערך וכל הזמן ירד גשם כבד בלי הפסקה. אכלתי משהו וקראתי תהלים ואמרו שברבע שעה יפסיקו את האזהרה שיש אפשרות שיהיה tornado. הרגשתי שאני מוכרחה להגיע הביתה כבר ונראה לי שהגשם קצת פחות כבד ונסיתי להמשיך בנסיעה ב-I-95. תוך שלוש דקות הסערה התחילה עוד פעם והייתי כבר עייפה ופשוט לא יכולתי לראות את ה-lane markings וכשמשאיות גדולות עברו על ידי לרגעים מפחידים היה בלתי אפשרי לראות אף דבר מהחלון לפני (windshield). התרכזתי כפי יכולתי לראות משהו והיה כל כך קשה עד שלרגע חשבתי לעצמי: 'אין לי כוח והמתח כל כך קשה לסבול אולי אעצור כאן באמצע הרחוב ויקרה מה שיקרה' (ח"ו...). פתאום ב"ה נזכרתי במה ששמעתי מהרב אודות כח השמחה בהשי"ת! והתחלתי לשיר את ניגון הרב: "עבדו את ה׳ בשמחה!". אני רוצה להעיד: על שלוות הנפש שזה גרם לי. לא ידעתי אם אצליח להישאר בחיים או לא (ח"ו) אבל אמרתי לעצמי: ׳לא משנה לי מה יחליט ה׳ . אני איתו. הוא ה-Boss.׳ וככה המשכתי לנסוע. לא היה אפשרות לצאת מהדרך לזמן רב וניסיתי לנסוע למיטב יכולתי וכל הזמן עם ישוב הדעת בלי לדעת מה יקרה מרגע לרגע. הרגשתי ממש את כוח השמחה בהשי"ת. אז תודה לרב עבור העצה הטובה והלימוד החשוב ביותר בענין הבטחון בהשי"ת בשמחה. סיפרתי את המקרה להרבה אנשים שידעו את אמת הענין. הכל בזכותך. ויה"ר שהשי"ת יברך את הרב להמשיך בעבודת הקודש שלו להדריך אנשים בעבודת השי"ת (אמן).

 • 21.07 15:15

  כבוד הרב היקר שליט"א! תודה רבה על הכל מכל וכל! תודה להשם יתברך ותודה רבה לכבוד הרב היקר שליט"א על הברכות והתפילות ולכל מי שהתפלל עלי. מרגישה ברוך השם מצוין! הקהילה היקרה פינקה אותנו עם המון מטעמים לכבוד שבת קודש ואנחנו מודים לכולם! שבת שלום ומבורך!💐.

 • 21.07 15:15

  שלום רב לכבוד הרב הקדוש, רציתי לשתף את הרב בנס שקרה לי! נתקפתי בווירוס השפעת בצורה חזקה, היו לי כאבים מאד חזקים בגוף (ל"ע). ב"ה שרתי את השיר "עבדו..." בשקט משך זמן מה - והכאבים עברו ממני בדרך נס! גם שאר התסמינים עברו מהר; במקום שבוע ימים הכל עבר ביומיים. תודה לכבוד הרב על העצות הנפלאות כן ירבו. תבורכו מפי עליון!!!! (אמן).

 • 21.07 15:14

  תודה 100 פעם לבורא העולם! ולכבוד הרב שליט"א; אחרי סעודת השמחה לכבוד השי"ת ואחרי בקשות ביום שני - ב"ה נסגר לי התיק שהיה לי בבית משפט! וגם מה ששלמתי יכניסו לי לבנק בחזרה בלי קיזוזים, הכל הביאו לי! מה שטוב, ביום שאני צריך לכבוד השבת בשביל לקנות שלא יחסר לי! השי"ת בדיוק הביא לי את הכסף. באמת מי שחי באמונה ובשמה ועם צדיק אמיתי - אין דאגה וגם פחד! על כל מיני חסרונות דברים "עבדו..." ב"ה עובד ממש!

 • 21.07 15:13

  כבוד הרב! איזה שיעור בוקר מנצח, בתוך התפילות מבקשת ומתחננת: 'אבא! תראה לי את הכיוון' ממש התחברתי לציפור שנשלחה לאיש שנרטב בדרך ששימשה כוויז של פעם... (בלי תפילה לא מקבלים - חלק ל"ט 18.07.2024, shofar.tv/lessons/17329) גם מהשיעור הקודם... וממש ככה לדברים שהרב אמר: 'לא לחכות לתפילת 18... לדבר עם אבא! "ובלכתך בדרך" בפרט שלא בטוחים שנקבל, וכל הזמן ויחד עם המזמור שלא יתבטל: "מזמור לתודה!" - "עבדו את ה' בשמחה😁" מתוק מדבש💫!

 • 21.07 15:11

  שלום כבוד הרב היקר . השבוע הרגשתי לא טוב (ל"ע), באמצע הלילה היה לי שיעולים כואבים וצרבת חזקה ממש הפריע לי, קמתי עשית את הסגולה: "עבדו את השם בשמחה" וב"ה ישר עבר לי ישתבח שמו זה עובד מהר. תודה רבה לכבוד הרב על השמחה - זה משהו מיוחד. שבת שלום ומבורך (אמן).

 • 21.07 15:10

  לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, שמעתי את ההרצאה אתמול וזה פחד פחדים לשמוע מה גורמת מחלוקת. בנוגע לבחור ששם קץ לחייו (ל"ע, שדיבר אתכם בהרצאה של מודיעין עילית) ידוע לי ששמו... בנוסף רציתי להגיד יישר כח לצוות הצילום של כבודו שרגישים לקהל שלא תיגרם לאי מי בושה. ממש מרגש לשים לב לזה כל פעם מחדש. ישר כח גדול ושתזכו להמשיך לעשות חיל ולהציל את נשמות ישראל - אמן!

 • 21.07 15:09

  כבוד הרב מרגישה צורך לכתוב לכבודו: האחדות שהורגשה במסיבה היתה עוד הרבה לפני. הרבה תרומות של אנשים שתרמו אף מספר פעמים כדי שכולם יוכלו להגיע! - זה לא מובן מאליו. תודה להשי"ת על הרב שליט"א העומד בראש קהילה מדהימה ותודה על שזיכנו להיות חלק ממנה! גם גב' רחל שטה (קרן ההסעות shofar.tv/articles/14778) שארגנה הסעות מכמה מרכזים בארץ, שזה גם לא מובן מאליו בכדי שלנו יהיה יותר קל לסוע ולחזור... והכי מרגש: השיא של השיאים זה המחזה המדהים של השלום שנעשה אחת עם השניה. תודה רבה לכבודו על שנים של עשיה של כבוד הרב ושיעורים מעוררים לתשובה והתקרבות להשי"ת! לשמחה במצוות וכוונת הלב! תודה על הכל! יה"ר שהשי"ת ישמרכם! (אמן).

 • 21.07 15:08

  תודה לרב הצדיק אמת!! אתמול בסוף ההרצאה רקדנו ושרנו: "עבדו את השם בשמחה" לאחר מכן ביקשתי מהרב ברכה: 'לשלום בית' הרב כמו תמיד נענה בחיוב, שאל לשלומי ובירך… ב"ה היום הכול יסתדר בבית כלא היה אפילו בלי לדבר על הדברים ממש כלא היה חזרנו לאהוב ולכבד כמו לפני הריב שכמעט נהיה מריבה תודה להשי"ת שאתה חלק מהחיים שלנו כבוד הרב, יה"ר שהשי"ת יתן לך תמיד לשמוח ולשמח לזכות יהודים לגן עדן ולזכות, בעולם הזה ובעולם הבא❤️ (אמן).

 • 21.07 15:07

  כבוד הרב, לגבי ההרצאה האחרונה 'מחיר המחלוקת' (בני ברק 17.07.2024 shofar.tv/lectures/1614) זה נראה שכבוד הרב נוכח בבית שלנו ולפי זה הכין את השיעור; ממש אחד לאחד בעניין הבעל והאשה לגבי חינוך הילדים... לא פשוט כשרק צד אחד שומע את השיעור הזה... לא פשוט בכלל מה שעברתי בבית. וגם לגבי זה שתינוקות מתים (ל"ע) בעוון מחלוקת שבבית.. לפני כמה זמן השי"ת האיר את עיניי (כמו מה שהרב דיבר) על מה שקרה לנו עם רפאל ח. ז"ל (ל"ע) ועשינו חשבון נפש נוקב. תודה רבה על השיעור הזה וכמובן על הכל בכל מכל כל 🙌🏼.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים