טוען...

חובות הלבבות - שער הבטחון | ד | הקדמה

 בית הכנסת "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 06.03.2014, שעה: 12:03

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 06-03-2014 חובות הלבבות- שער הבטחון- ד' הקדמה- 06-03-2014

"ומהן מהתועלויות שיש למי שיש לו בטחון, שהבוטח האלוקים יביאהו בטחונו לפנות את לבו מענייני העולם", שהבוטח האלוקים יביאהו בטחונו לפנות את לבו מענייני העולם.

פנוי - חביבי! פנוי!

"תגיד, אפשר לקבוע אתך?"

- "לא! השבוע אני עסוק, אני עסוק, אני עסוק",

אין לו זמן לא לעצמו לא לאשתו לא לילדים, עסוק, עסוק, עסוק,

"אבל הבוטח" - פנוי! פנוי, פנוי, פנוי ממה? מהעולם, מהבלי העולם ואז הוא יכול לייחד את לבבו בענייני העבודה, עבודת האלוקים, הוא מייחד את לבבו, כל לבבו בשני יצריו הכל לעבודת האלוקים,

"ויהיה דומה במנוחת נפשו ורוחב לבו ומעוט דאגתו לענייני עולמו לבעל האלכימיה",

אדם כזה, הוא יהיה דומה במנוחה, יש לו מנוחת הנפש, שום טרדה שום דאגה שום בהלה, שום חשש שום פחד, הוא יהיה דומה במנוחת נפשו רוחב לבו, הרחבת הלב, לא מודאג ולא מצומצם ולחוץ והכל, הוא יראה רוחב לבו, ומיעוט דאגתו כמו בעל האלכימיה.

מי זה בעל האלכימיה?

זה אלכימאי שיודע להפוך כסף לזהב והנחושת והבדיל לכסף על ידי חכמה ומעשה. אחד כזה שיכול לקחת בדיל ועופרת או דברים כאלה ולהפוך אותם לכסף או לכל מיני מתכות כמו שהיום מוכרים מזויף, כן? עושים לך כל מיני סגסוגות וכל מיני דברים וקוראים לזה "זהב" כן? יש לך בפנים כך וכך, יש 8 קראט ויש 14 ויש 24 אז תבין "מוכרים לך מחרבש" עם כל מיני זה... ואנשים קונים, רואים זה בצבע זהב - ומשלמים!, עכשיו מבין או לא מבין ככה מוכרים לו, אדם כזה - מתעשר!, אדם כזה הוא לא מודאג! למה? בכל זמן לוקח דבר זול מערבב עם דבר יקר ומוכר את זה כאילו יקר, אז זה אדם מסודר כאילו.

אז זאת אומרת: "אדם שיש לו בטחון הקב"ה הוא מפנה את לבו מענייני העולם, הוא מייחד את לבבו לענייני עבודה והוא דומה במנוחת נפשו ורוחב לבו ומעוט דאגתו לענייני עולמו לבעל האלכימיה",

וכמו שאמר ידידנו: "מה אכפת לקב"ה להוסיף לנו עוד 100 אלף לפלוני?" מה זה אומר שאם יהיה עוד 100 אלף? כאילו הוא יהיה רגוע הוא יודע שיש לו בצד, ואז אין שום בעיה שום דאגה, מה יכול עוד קנס רפורט משהו קטן? זה אפשר במאות שקלים, יש בצד זולה, "זולה" אז אפשר לא לחשוש. זה כמו בעל האלכימיה כן?.

איי איי איי איי, אבל חושבים שזה באמת ככה? מה פתאום! בעל האלכימיה יכול לחלום להיות כמו בעל הבטחון, או לחלום להיות כמו בעל בטחון, בהתחלה בן אדם כמו 100 אלף בצד הם יביאו אותו להיות כמו בעל האלכימיה, ואז הוא מסודר "באמת אני בעל בטחון עכשיו", עכשיו אני בעל בטחון!

אבל יתברר לכם עכשיו שזה בדיוק הפוך, שבעל הבטחון שאין לו את ה-100 אלף - מצבו פי אלף מבעל אלכימיה שיש לו מאה מיליון!. מאה מיליון!.

איך זה יכול להיות?.

עשרה דברים יש לבעל היתרון לבעל הכימיה: עשרה דברים: "תחילתם שבעל האלכימיה צריך לדברים מיוחדים למלאכה שלו" נכון? יש כלים שצריכים לעבודה?

"כבודו עובד בגבס? יש כלים? בלי כלים אי אפשר? זהו, כבודו חשמלאי? יש כלים?"

 כל אחד יש לו צורך, גם כימאי צריך כלים.

"ולא יגמר לו דבר זולתם, אם לא יהיו לו את הכלים הוא לא יוכל לגמור שום דבר. עכשיו מה יכול לקרות? "שלא ימצאם בכל עת ובכל מקום"

"נכון היה לך מקדחה פעם? נכון נשבר המסור? נכון הפלטה היתה על הפנים? נכון נרטבה נכון היה ככה",

זאת אומרת לא תמיד ימצא ואז אומרים: "מה לעשות, באתי ולא היה כלים אז אין מה לעשות אני הולך הביתה!. אין עבודה היום"...

אז זה מגבלה אחת שיש לבעל הכימיה, חסרון למה הוא תלוי בכלים שלו.

אבל הבוטח באלוקים.. הוא לא צריך שום כלים, איזה כלים הוא צריך? בטחון, אז זה תמיד יש לו אז מה הבעיה? "טרפו מובטח לו מכל סיבה מסיבות העולם", הקב"ה יכול להביא לו את זה מכל סיבה מסיבות העולם.

אל תשאל: "מאיפה", אל תשאל! כי אתה רק מגביל! אל תשאל שאלות, מה זה "מאיפה?", מאיפה הוא מספק מזון לכל העולם כולו? מיליארדים מיליארדים אנשים מיליארדים מיליארדים בעלי חיים, "מאיפה הוא מספק להם?"

- מה אתה שואל שאלות? מה אתה שואל שאלות "מאיפה?"

- מכל סיבה מסיבות העולם.

כמו שאמר הכתוב: "למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם", כי הסיבות אינן נבצרות ממנו בכל עת ובכל מקום", לקב"ה אין מגבלה של זמן ואין מגבלה של מקום כדי לתת לבן אדם, גם אם תהיה כלוא בתוך כלא ולא ירצו לתת לך אוכל ויסגרו עליך והכל - אין שום בעיה, הקב"ה יכול הכל לעשות.

פעם הקראתי מעשה ברבנו גרשום: "חרם דרבנו גרשום", הסברתי את זה במשך כשעתיים -שלוש, קראתי אולי ביומיים את כל הסיפור שלו משהו משהו, יש אז זה בקלטות ב-DVD ושמה כלאו אותו באיזה מגדל שאי אפשר לצאת משמה בחיים, זה היה מגדל המות, מגדל המות, הכניסו אותו למגדל המות, שמי שנכנס לשם - מת, זה מגדל שמתים בו, והוא הצליח לצאת משם,

איך הוא הצליח לצאת משם!! מגדל ענק גבוה גבוה הוא נמצא, איך הוא הצליח לצאת משם!! אם הוא לא היה רבנו גרשום איך הוא הצליח לצאת משם!! אתם צריכים להשיג את הדיסק ולשמוע.

הקהל: הרב רוצים לשמוע עכשיו

הרב: לא תשמע בחיים שלך רק אם תהיה בכולל קבוע, רק מי שיהיה בכולל קבוע יוכל לקבל סיפורים פה חבל על הזמן, מה שלא סיפרו לך בילדות אני אספר לך, לא משנה אני לא מגלה, לא מגלה.

הקהל.....

והרב: אמרתי עכשיו עם רבינו גרשום.

הקהל: באתר יש?

הרב: דיברנו לפני כמה ימים שאליהו הנביא לא אכל 40 יום ו-40 לילה ומי הביא לו בסוף אוכל?

מי שהוא אכזרי על בניו, על בניו הוא אכזרי! והביא לו אוכל, העורבים הביאו לו אוכל, שאין שום סיבה מסיבות העולם נמנעת מאת הקב"ה בשום זמן ובשום מקום לתת מזון וטרף לכל אדם בעולם איפה שהוא לא יהיה.

אז זו מעלה אחת לבעל הבטחון יותר מבעל הכימיה.

"כמו שידעת מדבר אליהו עם העורבים ועם האישה האלמנה, ועוגת רצפים וצפחת המים, ודבר עובדיהו עם הנביאים" כל אלה מעשים שלא שייך שיהיה להם מזון.

אחאב ואיזבל רודפים אחרי הנביאים והורגים אותם, רצחו את כל הנביאים, ועובדיה שהיה אדומי, הוא הציל 100 נביאים והביא אותם, חמישים חמישים במערה והביא להם לחם ומים, כשכולם, כשכולם מאוימים שאם משהו ידע שיש נביא או מישהו יגלה למלך - יהרגו אותו!. ואף אחד לא הלשין, אף אחד לא הלשין, ועובדיה הביא להם אוכל וככה הציל אותם מתחת אפם, וכל חייליהם ושריהם וכו' של איזבל ובעלה אחאב.

זאת אומרת: אין מניעה לקב"ה לעזור למי שהוא רוצה גם במצבים שלכאורה אין עצה! אבל על זה נאמר: "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל", מי שאתו נמצא הקב"ה חבל לך הזמן, הכימאי יכול לעשות "חומוס", אבל בעל הבטחון לא תלוי לא בזמן ולא במקום מכל סיבה מסיבות העולם הקב"ה יכול לפרנסו.

כמו שנאמר (מלכים א יח): "ואחביא מנביאי השם מאה איש חמשים חמשים איש במערה ואכלכלם לחם ומים."

ואמר: "כפירים רשו ורעבו ודורשי השם לא יחסרו כל טוב",

ואמר: "יראו את השם קדושיו כי אין מחסור ליראיו".

הקב"ה לא מחסר ליראיו. מה שרואים כביכול שחסר - זה חסר בעיניים שלנו שלהם חסר, כי אם היה להם חסר - היו קמים לעבוד!, ואם לא הולכים לעבוד - אז הם מבינים שהלימוד חסר ולא האוכל חסר! כי אחרת היו עושים הפוך.

ואם יש משהו שמתלונן על מצבו- הוא לא בעל בטחון והוא באמת חסר, כי הוא מרגיש חסרון, אבל מי שלא...

ואמרנו: "איזהו עשיר השמח בחלקו", מה זה "חלקו"? פרוסה, זה מה חלקו? כיכר, זה מה חלקו? מאפיה, כל אחד "חלקו" מה שחלקו, אם השם נתן לזה זה זה, ואם נתן לזה- זה זה...

גם אם אתה מקבל ממקום אחד, ואתה רואה שאתה לא מקבל ממקום כמו שצריך  - אל תחוש!

 למה?

כי הקב"ה משלים גם ממקום אחר אם זה חסר,

דוגמה: אדם שיודעים שאין לו כולם דואגים לתת לו.

נגיד אתה עובד עכשיו אצל מישהו, והוא נותן לך עכשיו 4000 שקלים משכורת, ואתה חושב שמגיע לך 6000 שקל, ונגיד שהקב"ה קצב לך 7000 שקל או 5000 שקל, או 6000 שקל, ואתה מקבל רק 4000,

אז כאילו מה אתה אומר: "אם אני לא אבקש ממנו עכשיו את התוספת של האלף - אז בעצם יחסר לי בסוף 12000 כי לא קבלתי מה שמגיע לי כי המזונות היו קצובים",

- אל תדאג! הקב"ה מה שמגיע לך ממקום אחר.

למה?

ההוא יראה שאתה בקושי גומר את החודש יתמלא עליך רחמים יבוא תיק תק וישלים באיזה שהיא דרך, זה יתן לך פה וזה יתן לך שם, זה יקנה לך מקרר וזה יסדר לך פה כמו כל הסיפורים שאצל כל האברכים.

אבל אם הוא יראה שאתה מרויח - ואתה גם לא מתלונן כי אתה מרויח ברוך השם, מישהו יעזור לך? הפוך! יבואו אליך: "יש מישהו מסכן תעזור לו". אז זאת אומרת אומרת אין דבר כזה ומצב כזה שאתה תחסר! אתה לעולם תקבל רק מה שמגיע לך, מה שלא מגיע לך - לא תקבל אפילו תתאמץ, וגם אם יהיה בידך, גם אם יהיה בידך - יקחו לך,

מה פרוש?

אתה לא יכול לגלוש יותר ממה שיש לך, אז זה יתבזבז איך זה יתבזבז? קנסות רפורטים קלקולים שיפוצים עניינים בלגנים זה וכו' וכו', לא תהנה מהכסף!, אתה תחזיק אותו בכיס - אבל ליהנות? אין הנאה ממנו, אז זה לא בעיה, שאדם יחיה בדמיון שהוא חי ב-15000 שקל בסוף הוא אוכל ב- 3000 שקל, ו-12 הולכים פארש כל הזמן הוא לא רואה את זה, נעלם,

אומר: "עוד לא התחלתי, הולך...! דדדדד לא יודע לאן הלך הכסף", אתם מכירים אנשים שמספרים סיפורים כאלה? "לא יודע איך נגמר החודש, בא הנה! אני מרויח כל הזמן שלוש משכורות של אנשים רגילים - ואני לא גומר חודש! איך יכול להיות?"

וגם אם יושב על הנייר ועושה חשבון - אין,

למה זה?

כשאין ברכה - אין ברכה, וכשיש ברכה - גם במעט יש ברכה, ברכה זה בכל מצב, זה לא משנה אם יש הרבה או יש מעט, ברכה - זה ברכה, קללה - זה לא עוזר, יש לך 100 מיליון- זה רק קללה; זה בעיות ורדיפות ובנקים וריבית ופה ושם ועיקולים ומשפטים וטביעות ופפפפה. אתה לא גומר, רק בגלל שיש לך - עושים לך את זה, אם לא היה לך - מישהו היה מתעסק אתך?

אחד שיש לו רכב פשוט, הוא לא נועל את הדלת משאיר חלון פתוח אין לו שום בעיה, ואם ישרטו לו אותו, הוא גם יגיד: "תודה רבה לך!" אתה מבין שלום על ישראל, והוא גם לא מציץ מהחלון כל הזמן; גנבו, לקחו, עשו,

אני חייתי תקופה שלמה ככה! היה מכוניות טרנטה על כיף כיפק, לא סוגר לא נועל לא שום דבר כלום. קנינו אותו יפה ישר עשו עליו שריטות ככה וכו' וכו'.

הקהל: כואב הלב

הרב: לא כואב בכלל הלב, הנה השארתי את זה, יכולתי לסגור את זה באלפיים שקל, לא עשיתי,

אמר לי מישהו: "אני עושה את זה באלפיים",

אמרתי: "שישאר",

כשאתה משאיר את זה אומרים: "אה כבר שרטו לא צריך לא צריך לשרוט",

לפני כמה זמן שהיה לי את האאודי, אז חניתי ליד בית כנסת ועבר אוטובוס ועשה סיבוב ועם הכנף שלו עשה פשששש קרע לי את כל הטמבון בצד,

אז הודיעו לי: "יו יו יו אוטובוס עשה לך בבבבב בצד",

אמרתי: "טוב אני באמצע השיעור" אחר כך, יצאתי התחלתי לרקוד לידו ככה ככה, אנשים לא הבינו מה אני עושה, רוקד ליד הזה,

אמרתי: "ברוך השם, הקב"ה במקום פגיעה בגוף - פגיעה ברכב, לא טוב? טוב מאוד!",

לקבל? אני אקבל את זה בחזרה! ועוד איך קיבלתי, הרוחתי כסף על הפגיעה, ביטוח והבן אדם שילם גם וגם, לא טוב? גם רקדתי גם קיבלתי כפול וגם השתחררתי מעונש, - נפלא מאוד!. אתה מבין? הכל זה מאתו יתברך רק לטובה, רק לטובה ישתבח הבורא ויתעלה שמו.

אז זה יתרון אחד שיש לבעל הבטחון על הכימאי.

היתרון השני: בעל הכימיה צריך למעשים ומלכות, אה אה הוא צריך לעבוד, הוא צריך לעשות מעשים הוא צריך מלאכות, "ואל ישלים לו חפצו זולתם", אין לו שום מעלה שהוא כימאי אם הוא לא יעשה את העבודה, שיעשה את העבודה, הוא צריך את הכלים כמו שאמרנו, והוא צריך גם לעשות את העבודה, וכשהוא עושה את העבודה לפעמים זה יכול לקצר את חייו, למה? הריח, העשן שהוא נושם, כל הדברים האלה אתה יודע, מתכות וכל הדברים האלה זה חומרים רעילים, זה לא כל כך פשוט ולפעמים יש פיצוצים במעבדות, וכל מיני חומרים מתערבבים וכו' וכו' ,

"עם התמדת העבודה ואורך היגיעה בהם לילה ויומם" כי יש אספקה פתאום,

אומרים: "תשמע יש הזמנה חגים, צריכים הרבה הרבה הרבה מדליונים וכל מיני קשקושים, וצריכים...."

והוא כל הגוף שלו טורח ומייגע, הלב עובד פי שתיים יותר, מקצר את חייו חצי.

מי גרם לו?

שאין לו בטחון, אם היה לו הלב היה דופק רגיל אתה מבין, לא מתאמץ לא סיכונים שום דבר, אתה יושב ליד איזה ספר שום דבר לא יכול להזיק אותך, אין פה ריח אין עשנים אין פה עבודה, להעביר דף אפשר גם ככה פוףףףף להעביר את זה אם אתה רוצה שום טרחה שבעולם,

"והבוטח באל בבטחה מהפגעים, ולבו בטוח ממצוא הרעות",

למה?

הוא לא מסתבך עם אנשים: "האספקה לא היתה בזמן, תקעתי לי את החתונה, עשית לי נזק, עשית לי ככה..."

- "לא חייב לך כלום מותק! אל תבלבל לי את המח", לא צריך לעמוד בזמנים ולא קשקושים ולא שום דבר,

"ואז כל אשר יבואנו מאת האלוהים יהיה לו לששון ולשמחה, וטרפו בא אליו במנוחה והשקט ושלוה" כמו שכתוב "בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני", מה הבעיה?. ככה אתה חי פנאן אין שום דאגה,

ראיתם? אני הלכתי לסנדקאות, אתם קמתם אכלתם ארוחת בוקר עשיתם סעודה חזרתם, מה? מה רע? במקום טרדה וריצות ו"הלו!" וטלפונים, ו"אני אדבר איתך, ואחר כך!" ופגישות וכריט וכריט וחי בדמיונות, ודמיונות ודמיונות ודמיונות ודמיונות...

תכל'ס לא יהיה לך יותר ממי שיושב פה ולומד, וזה שיושב פה ולומד יהיה חכם והוא יהיה בן העולם הבא! והכל יגיע עד אליו והוא לא טורח שום דבר, ולא צריך שום מלאכות ושום עבודות ושום דבר.

שאלה (לא שומעים)

הרב: כן פתאום אתה רואה שיש עולם בחוץ, פה זה עולם בתוך עולם, אתה פתאום חוזר להיות עובר בתוך הבטן של אמא שלא דואג, הכול סביבו! והכל בשבילו!, כל העולם עובד בשבילך, ברגע שאתה יוצא ל"שוק העבדים" - אתה עובד בשביל כולם! לא עובדים בשבילך, אתה עובד בשביל כולם!

 דבר שלישי: מעלה ויתרון שיש לבעל הבטחון יותר מבעל האלכימיה, בעל האלכימיה חי בפחד!

למה?

הוא מפחד לגלות את הסודות שלו שלא יגלו את הסודות שלו כי אם יגלו את הסודות שלו אז: 1. הוא עושה דברים לא חוקיים הוא מסתבך עם השלטונות,

2. אם יגלו פטנט שיש לו אז הוא כבר לא בלעדי, אז ממלא יהיו לו הפסדים אז ממילא כולם זה.. אז יחזירו את המחיר ויעשו תחרות, הבן אדם כל החיים שלו ירדוף אחרי הזנב שלו, לא יוכל להתקדם אז גמרנו אסור לו לגלות את הסוד, והוא ירא על נפשו!.

"אבל הבוטח באלוקים איננו ירא משום אדם בביטחונו, אבל הוא מתפאר בו:"

- "אתה רוצה שאני יגלה לך את הסוד שלי? הנה! יושבים לומדים מחכימים ומקבלים עולם הזה ועולם הבא, בא תעתיק אותי בקשה!!!" אה אה אני לא מפחד לגלות את הסוד, זה הסוד שלי, עוד פעם אני אגלה לך? יושבים לומדים וכו'.

"בא תגלה אתה: איך עושים כל דבר?",

- "לא מגלה!",

"ואתה בא תגלה אתה איך עושים?, בא תגלה, אתה לא",

והולך לרשום את פטנט, והולך לשלם עשרות אלפי דולרים שירשמו לו את פטנט,

ובסוף הסינים גונבים לא הכל ומציפים את השווקים וכו' וכו' וכו' איזה פטנט ואיזה בטיח ואיזה...

אדוני! הפטנט אפילו שיעתיקו ממך לא יגרע ממך אלא יעשיר אותך יותר!! כשאני מגלה את הסוד שלי - אני נהיה עשיר פי אלף אלפים!!

אני הוצאתי קלטות והעתיקו את הסוד שלי, אז כולם הוציאו קלטות כמוני, של מי הזכויות? הוצאתי וידאו - העתיקו אותי! יווווו נהייתי יותר עשיר, עשיתי דיסקים יוווו יותר עשיר, עשיתי אינטרנט יוווו עוד יותר עשיר, כל מה שהקדמתי את כולם וגילו מה שעשיתי ועשו---שלי. יש לך פטנט כזה? תראה עוד אחד שיש לו פטנט כזה. זה בעל הבטחון.

דבר רביעי: "בעל האלכימיה אינו נמלט - מהזמין מהזהב והכסף הרבה לעת צרכו, או שלא יזמין מהם כלום אלא כפי שיספיק לזמן מועט." לפעמים הוא צריך כמויות גדולות כדי שיהיה לו,

למה?

עונת החדשים מגיעה אז הוא צריך הרבה אספקה, לפעמים זה דליל ואין ביקוש וכו' אז הוא צריך להשאיר לעצמו מעט, ולפעמים המצב יכול להתחלף, כשהוא ירצה להזמין לא יהיה אז הלכה העונה! הוא הפסיד הכל לא הצליח להרוויח!, עכשיו הוא צריך לשמור את זה, עכשיו הוא צריך לאחסן, כסף שוכב, לא עשית אתו כלום, - הפסדת!, לא רק זה, ואם יגנבו, החשש והדאגה כי אתה צריך אולי הערך גם ירד, אז זאת אומרת אתה לא נמלט מהמצב הזה שפעמים אתה תזמין הרבה לפעמים מעט,

"ואם יזמין ממנו הרבה, יהיה כל ימיו מפחד על נפשו שלא יאבד ממנו במיני סיבות האבדה, ולא ישקוט לבו ולא תנוח נפשו מפחדו עליו מהמלך והעם שאולי ילשינו עליו" וכו' וכו', הוא עשה את זה ב"שחור" למרות שהצבע הוא זהב וכן הלאה.

"ואם לא יזמין מהם אלא למלאות מחסורו זמן מועט, אפשר שיבצר ממנו המעשה בעת הצורך הגדול אליו" היה לו מעט ופתאום הוא צריך הזמנה גדולה ואין להשיג בשוק, אין! נתקע! "וזה מפני המנע סיבות מסיבותיו ממנו". אז זה תקיעה גדולה שיש לבעל הכימיה,

אבל - "הבוטח באלוהים ביטחונו חזק באלוקים שיטריף אותו {יתן לו טרף מזון}, יטריף אותו כרצונו בעת שירצה ובמקום שירצה. כאשר יטריף העובר ברחם אמו, וכמו האפרוח בתוך הביצה".

איך אפרוח מקבל אוכל בתוך ביצה? יש חור מכניסים לו אוכל? אם השם יודע להכניס אוכל לתוך קליפת הביצה בלי חור - יש לו בעיה איפה תהיה שיתן לך אוכל ומזון? רק עם אפרוחים הוא יודע לעשות את זה? מה קרה?

לקב"ה אין מגבלה, כשהיית בבטן של אמא שלך מה היית? קרום קטן שפתאום התפתח ונהייה אצבעות ונהיה עצמות, איך זה? איך נהיה עצמות? איך נהיה גולגולת? איך נהיה גולגולת ג ו ל ג ו ל ת גולגולת מנוזל? איך מנוזל נהיה גולגולת? איך! וחורים ועיניים ונחיריים ונכנס ומתפתח ומשאבות והלב ומזה... וורידים והכל מזה זה? והכל גודל גודל גודל, כל זה הוא יודע לעשות! רק סנדויצ'ים הוא לא יודע לשלוח?, אין "משלוחים", אין משלוחים! - לך לעבוד!...

איזה שטויות! איזה שטויות!!, אספקת דם - אתם יודעים כמה זה?, אתם כמה הלב מספק דם? אפשר להרים מגדל מגדל ענק לגובה כך וכך מטרים למשך כך וכך שבועות! בכח שמפעילה מששאבת הלב בכח שהיא מפעילה במשך שבעים שנה!. ומי עשה את זה? זה עבודה בגבס?

אלא מה? הקב"ה.!... ומי נותן אוכל לעוף באויר? באויר! העוף עף באויר מי נותן לו אוכל?

והדגים, והדגים במים "והנמלה הקטנה עם חלישותה ולא יחסר לה מזון.

"ויבצר הטרף מהארי עם תוקפו בקצת הימים", גם האריה עם זה שהוא תקיף והוא "מלך היער" - יהיו כמה ימים שיכול להיות שלא יהיה לו אוכל, השם החליט שהזברה לא תעבור פה, אין צבי, הפעם אל תעברו מפה תלכו משם, הוא יכול לעשות איזה פוזה שהוא רוצה, לא יעזור לו.

"כמו שכתוב "כפירים רשו ורעבו ודורשי השם לא יחסרו כל טוב", ואמר (משלי י) "לא ירעיב השם נפש צדיק" ואמר "נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם".

אמרתי לכם: ששאלו את רבי מאיר,

"רבי מאיר! למה לא משאיר כסף לילדים שלך?"

אז הוא אמר: "אם הילדים יהיו צדיקים - "ולא ראיתי צדיק נעזב", אז לא צריך לדאוג להם, השם לא יעזוב אותם, והרי כתוב: "לא ירעיב השם נפש צדיק"

ואם יהיו רשעים? חס ושלום שאני אתן להם!, חס ושלום שאני אתן להם!,

בקיצור; יהודים יקרים למדנו ארבע מעלות ויתרונות שיש לבעל הבטחון,

חלמנו קודם שמי שיש לו מאה אלף שקל בצד כפי שהציעו לנו, זה יכסה אותנו בצורה כזאת שנוכל ללמוד באמת בלי שום בעיה, ויהיה לנו קרן, "קרן הצלה", אבל מתברר שזה לא קרן הצלה ולא בטיח, אלא בעל האלכימיה יכול לקנאות בבעל הבטחון, מהסיבות שאמרנו.

שמה? שמה אתם זוכרים אותם?

אחד: שבעל האלכימיה צריך כלים,

דבר שני הוא צריך מה? לעשות מלאכות.

דבר שלישי מה? שלא יגלו את הפטנט - הסוד,

ודבר רביעי מה? חומר, שהוא צריך להזמין חומר, והחומר הזה מחמיר את מצבו.

"רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

 • 19.02 08:26

  כבוד הרב שליט"א היקר שלום וברכה! שבוע טוב ומבורך! רציתי לשתף את כבוד הרב ולזכות את הרבים אם כבוד הרב שליט"א יראה לנכון. הבן הקטן שלי חלה (ל"ע) יום חמישי האחרון . והחלטתי לתרום 180₪ ל: 'שופר' לטובת סבב הרצאות בארה"ב 2024 לרפואתו ובאותו רגע עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב) לא הבנתי מהיכן זה צץ כי נתתי לרפואתו אבל לא יחסתי לזה חשיבות מיוחדת. במוצאי שבת קודש הבנתי למה עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" הבן הקטן שלנו ניצל מחנק!! ישתבח ויתעלה שמו של הקב"ה בכל העולמות כולם! באנו לעשות הבדלה, והבן הקטן היה בלול שיחק. בעלי היקר בא להדליק את נר ההבדלה והנר נכבה כמה פעמים ותוך כדי התעסקות אני שומעת את הקטן שלי משתעל וזה לא נשמע חריג כי הוא חולה ואז השיעול נשמע מוזר והבת הגדולה ראתה בניסי ניסים שיש לקטן משהו כחול בפה. מיד תפסתי את הקטן בסייעתא דשמיא בעלי ואני הצלחנו להוציא לו מהפה חלק מצעצוע שכנראה אסף מהרצפה מתוך הלול ושם בפה. כהכרת הטוב להשם יתברך תרמנו שוב 180₪ לזיכוי הרבים ל: 'שופר' - ארגון להפצת יהדות. רצינו לומר גם 'תודה!' אין סופית להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמאפשר לנו בזכות פועלו האדיר להיות שותפים לזכות ולזכות ולהרוויח חיים גם בעולם הזה ויהי רצון שנזכה גם לחיי העולם הבא! יה"ר שתבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות ובתשובה שלמה לכלל ישראל וגאולה ברחמים השנה אמן ואמן!

 • 19.02 08:24

  ישר כח! לרב שליט"א על השיעור בוקר חלק גדול מהדברים שכבוד הרב דיבר זכיתי לקרוא בשבת בילקוט מעם לועז פרשת תרומה.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים