טוען...

חובות הלבבות - שער הבטחון | ב | הקדמה

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 04.03.2014, שעה: 15:29

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 04-03-2014 חובות הלבבות, שער הבטחון, ב' הקדמה 04-03-2014

 "ואם יבטח ברוב עושרו יוסר ממנו וישאר לזולתו" כמו שאמר הכתוב: "עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו"

אם אדם בוטח ברוב עושרו, לא סתם עשיר, יש לו הרבה הרבה עושר,

מה הוא יגרום?

"יוסר ממנו ויישאר לזולתו" הבאנו דוגמה את דנקנר,

"בוטח ברוב עושרו הסירו ממנו ונתנו את זה לזולתו",

או יוסר ממנו עושרו וינתן לזולתו, דהיינו: הוא יפטר מן העולם וזה יישאר למישהו אחר,

כמו שכתוב: "עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו" אז קודם כל כשאדם שוכב ועוד לא נאסף עוד בגסיסתו, עוד במצב שאתה מבין עומד ללכת, האדם הזה עיניו פקח ואיננו, תיק תק במהירות כמו רפרוף העין, עיניו פקח ואיננו. בין רגע נודע לו שאין לו כלום, בין רגע נודע שמה לאוקראינים שאין להם את האי קארים, בין רגע צ'יק צ'אק בלי ירייה אחת.

ואמר שלמה המלך: "אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל" – "אל תיגע להעשיר מבינתך חדל".

 אל תתייגע להיות עשיר - זה גזירה, גזירה מאת הבורא אם תהיה עשיר או לא תהיה עשיר.

אתם זוכרים שאמרתי לכם בשיעור הראשון שהגיע לפה יהודי שהודיעו לו מ"ביטוח לאומי" שהוא קיבל 7000 שקל החזר?

אז היום הוא הודיע לי שהוא מצא עוד 3000 שקל מתחת למזרון,

שאלתי אותו: "איך מצאת מתחת למזרון?"

הוא אומר: "איבדנו את זה לפני הרבה זמן ולא מצאנו וחשבנו: "זהו נעלם",

ולא זכרו, עכשיו פקח השם את עיניו ומצא עוד 3000, עוד לא התחיל אתה מבין, יום שלישי - כבר 10.000 שקל!,

בקצב הזה רואים שלא צריך להתייגע בכלל, הקב"ה יוציא מתחת למזרון ומ"בטוח לאומי", אלה שלוקחים - יתנו לך כסף!,

יושב פה יהודי שאמרתי לו: "בא תעזור לי, תן לי לגמור פה",

אומר: "לא, התחייבתי לבן אדם חוזר מחוץ לארץ זה לא נעים, משפחה וזה...."

אמרתי לו: "תשמע לי בא תעזור לי",

-         "מצטער כבוד הרב לא יכול".

-         "טוב, לא יכול - לא יכול".

סיים את העבודה לקח חודשים, סיים את העבודה, בא אלי

אמר לי: "מה אני עושה? הבן אדם שעשיתי לו עבודה לא רוצה לשלם לי מאה אלף שקל",

אמר לו: "סגרנו לא סגרנו, עשית מדעתך, מי ביקש ממך? מה זה? איך אתה עושה דברים כאלה?"

זאת אומרת: "אל תיגע להעשיר - מבינתך חדל"

למה מבינתך חדל?

כי לפעמים כשאתה יודע יותר מדי - אתה תגרום רק נזק!, "מבינתך חדל".

שאלו את אחד העשירים הגדולים: "תגיד איך הגעת להון מופלג כזה איך? איך?"

אמר להם: "אני אגיד לכם את האמת? 95% זה מזל!",

כולם הופתעו כולם חשבו שהוא גאון פיננסי, שהוא קורא כל יום "כלכליסט" שהוא זה...

אמר להם: "לא! 95% מזל".

אמרו לו: "טוב עשיר כמוך שיש לו כל כך הרבה כסף מה יש לך איזה בקשה?"

אומר: "כן יש לי בקשה",

-         "מה הבקשה?"

אומר: "שגם ב- 5% יהיה מזל".

כנראה שהוא יודע כמה הוא קלקל עם ה-5% של השכל.

אז מה שכתוב כאן: "אל תיגע לעשיר",

כי אתה מתגייע להיות עשיר אתה גם מכחיש את האלוקים ואת הפרנסה שהוא נותן, אתה אומר כאילו שאתה נותן - זה אפיקורסות, אל תיגע! אתה צריך אפילו שאתה לא בעל בטחון לעשות השתדלות, השתדלות זה כמו אדם שמשלם מס, מי משלם מס בכיף? מי רוצה להשתחרר מהכסף? מי רוצה ללכת לעבוד? אם אפשר לקבל את הכסף בבית - בשביל מה צריך לעבוד?

אומר לך: "שב ותקבל כסף",

ואם אומר לך: "שב ותקבל כפול!"

-         יש סיבה ללכת? אין סיבה ללכת, אתה רוצה להתעמל? לך תתעמל, אבל למה לעבוד.

אלא מאי?

"אל תיגע לעשיר מבינתך חדל",

 ובפרט! הקב"ה לא אוהב את אלה

שאומרים: "אתה יודע איזה תוכנית עשיתי, אתה יודע אני אומר לך אני בישלתי להם משהו חבל לך על הזמן"

-         אוווו.... איך הקב"ה יעשה ממנו פורפרה, הוא יוציא אותו טיפש מטופש מכל הכיוונים.

איי איי איי איי,

אני לא רוצה להפוך את השיעור הזה לשיעור של סיפורים, אבל על כל דבר אפשר לתת כמה סיפורים בכל עניין. אתם אוהבים סיפורים אני יודע אבל אני לא יספר לכם – דוקא!....

מכל מקום אמר במשלי כג' ה': "התעיף עיניך בו ואיננו"

אתה שומע?

עד שאתה כבר רואה את הכסף ואתה חושב שיש לך משהו ממנו - הקב"ה .. עוד לא הספקת.. כבר איננו!, אל תחשוב שיש לך בטחון ובטחונות, ואתה עושה כל מיני דברים אתה מבין שיהיה קשה מאוד לנתק אותך מהרכוש הרב, זה מהר כל כך שאין לך מושג, אתה "תעיף" הפפפ "ואיננו".

יש מדינות שהרכוש שלהם איננו, אין! הולאם, היו עשירים גדולים שפתאום שינו להם את המטבע - והכל הפך להיות אפס!, ברגע! מדינה שלמה.

שאלה: (לא שומעים)

הרב: נכון, זו היתה ההזדמנות שלי שקניתי את הדירה, בדיוק אז התחלף השקל לשקל חדש.

מכל מקום עוד פסוק אמר ירמיה: "בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל"

אז יש עוד אפשרות – "מי שבוטח ברוב עושרו, אמרנו יוסר ממנו וישאר לזולתו",

זה סיבה שיקחו לך את הכל, אל תבטח בעושר! כי אתה בוטח בעצמך ביכולתך ובחכמתך ובכל סידורי הבטחון וההבטחה.

אז הוא אומר: "בחצי ימיו יעזבנו"

- או אתה תעזוב ותלך מן העולם, או תעזוב אותו ותלך לכלא, או תעזוב אותו ותהיה חולה ותשכב ולא תוכל ליהנות ממנו, או "בחצי ימיו יעזבנו", אתה תישאר אבל הכסף ילך. אבל "בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל" אם הוא ישאר - יתנבל ויתבזה ויתגנה אצל אחרים.

אתם יודעים מה זה עשיר שצריך לבקש כסף? שמתחנן שיתנו לו אוכל? אתם יודעים מה זה?

היה לפני כמה שנים חי פה קבצן שהיה הולך ותובע מאנשים בחוצפה, תובע מהם בחוצפה כסף, בבבב בבבב ומדבר באמצע התפילה וזה... ומתרגז והכל,

שאלתי פעם: "מה זה? מי זה? למה הוא עושה ככה?"

אמרו: "זה היה עשיר גדול בלונדון והוא ירד מנכסיו והוא הגיע למצב שהיה צריך לקבץ נדבות! "ועשיר יענה עזות", הוא היה רגיל לפקוד ולפקד, אז אפילו שהוא מבקש צדקה - הוא מדבר אתה מבין דדדדד ממממ. כאילו אתה מבין מה אתה נותן לי זזזז".

היום שלח SMS יהודי שיש לו הרבה כסף, יש לו הרבה כסף, והוא למד "שהנחש עפר לחמו", ואם "הנחש עפר לחמו" אז זה קללה נכון? הוא מה זה קללה זאת? מה הקללה הזאת?! זה קללה? בכל מקום מצוי עפר!.

אבל מי שלא מצוי לו, מה הוא צריך? לשאת עיניו לקב"ה נכון? הקב"ה כל כך מואס בנחש –

שאומר לו: "קח ותעזוב אותי! ולא רוצה לראות אותך".

ככה הוא עושה לעשיר: "קח ותעוף ממני, לא רוצה להסתכל עליך",

אבל עני – "תפילה לעני כי יעטוף מלפני השם ישפוך שיחו", הוא הראשון שנכנס, הוא הראשון! בכל רגע הקב"ה מוכן לשמוע אותו, זעקת הדל!

למה?

אם הוא יפספס - הוא ילך, אז הקב"ה חייב לשמוע אותו מיד!,

נו, אחד שכל הזמן דלתו של הקב"ה פתוחה לפניו, שיכול לדבר לפניו לבקש והוא עוטף כמו שאומר הזוהר הקדוש: את כל התפילות של כולם! ומגיע ממש לפני השם, "תפילה לעני כי יעטוף" את כל התפילות כולם "לפני השם ישפוך שיחו"?

זה לא יותר טוב מאשר - עשיר שלא צריך להזדקק כלפי שמייא!?

לכן כתוב בגמרא: "יאה עניותא לישראל", העניות היא נאה ויפה וטובה לישראל,

למה?

כי ככה עיניהם נשואות לאביהם שבשמים.

היתה אמא אחת שהתפללה: "שבנה יהיה עני",

אמרו: "איזה אמא מתפללת שהבן שלה יהיה עני?"

אמרה: "ככה אני יהיה בטוחה שהוא יהיה קרוב לקב"ה!".

שאלה: (לא שומעים)

הרב: לא - לא חייב, אמרתי דוגמה עכשיו, אחרי שהוא קרא את זה שה"נחש עפר לחמו" וזה קללה!, זאת אומרת מצוי לו מזון תמיד - וזה קללה, אז עשיר שממונו וכספו מצוי לו תמיד - זה קללה!,

אז בן אדם כזה אומר: אז אם ככה - אין לבטוח בממון!, ואין להחשיב את הממון, וצריך להתייחס כאילו אין כלום, ולעבוד את הבורא כפי שיש לו רק חובות ומטלות! כי העשירות זה פיקדון, זה לא לשימושך האישי, "את העני עמך", שמו את כל הכסף הזה אצלך כמו קופאי בבנק, שאתה רק משתמש בכסף של אנשים שהפקידו, ואתה צריך לתת להם כשהם באים אליך,

אז העשיר - יש לו ניסיון גדול!, הכסף לא שלו, הוא ברשותו, הוא חייב לתת ממנו לכל זקוק, אין לו תואנה למה לא לתת,

-         יש לך! למה נתנו לך ריבוי כל כך?, כמה אתה צריך לאכול? כך, מה אתה צריך לישון? כך, מה אתה צריך ללבוש? כך, כמה אתה צריך לנסוע? כך, מה עוד אתה צריך? כך, לקחת! מה עכשיו? מה, נתנו לך לבזבז? לבזבז? שהם ימותו ברעב ואתה תבזבז תבזבז?!

שאלה: (לא שומעים)

הרב: שיקנה דברים טובים!, שיקנה דברים טובים, קנה לו עוד מאה אלף דולר, קנה עוד מיליון דברים, נו, מה?

שאלה: (לא שומעים)

הרב: מה אכפת לנו?

כאשר אמר החכם...

הוא תרם שלושים וארבע מיליארד! וזה גוי, - למטרות של צדקה וחסד.

"התעיף עיניך בו ואיננו" איי איי איי וכבר אמר החכם בקהלת ו' ב': "ולא ישליטנו האלוהים לאכול ממנו".

אתם שומעים איזה עונש?

הקב"ה יכול לתת לבן אדם עושר ולא יתן לו שלטון אפילו לאכול וליהנות מהעושר.

יש היום אדם שיש לו לחם שכל הארץ אוכלים מהלחם שלו, והוא בעצמו לא טועם את הלחם שלו,

למה?

יש לו מחלה בגרון והוא אוכל עם צינור דרך הגרון, "ולא ישליטנו לאכול ממנו" יש לו, לא יכול ליהנות, - זה עונש!!

כתוב: "ואל יבטח ברוב עושרו",

למה?

כתוב: "אם יבטח ברוב עושרו - יוסר ממנו ויישאר לזולתו"

תזהר! אל תתפאר ואל תתגאה במה שיש לך!, זה רק מושאל לך - זה הכל.

 "ויהיה אצלו פיקדון ששומר אותו מן הפגעים עד שישוב למי שהוא ראוי לו".

כל הכסף אצלך - רק למשמרת, אתה יכול להינות מזה? אתה לא יכול, אז מה אתה עושה עכשיו? כל הזמן נלחם: לשמור על זה, עושה ביטוח, עושה זה... דואג זה... זה זה זה... שלא תפסיד, שלא יגנבו אותו והכול

- בסוף הוא הולך - למי זה נשאר? למישהו אחר, מה אתה היית?

"שומר", אתה רק שמרת שיבוא אחד ויקח את הכל מוכן.

נו, יש שכל לאנשים? אין שכל!

אמרתי לכם מההתחלה: "ויהיה אצלו פיקדון".

כמו שאמר קהלת: "ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב, לפני האלוהים".

שלמה המלך אומר: שהקב"ה נותן בלבו של החוטא, שילך לאסוף ולכנוס הרבה הרבה רכוש והרבה כסף וזהב, כדי "לתת" בסוף "לטוב לפני האלוקים",

מי ייהנה מזה בסוף?

מי שהוא "טוב בפני האלוקים", בלי ליגע בלי להתעייף בלי כלום, הוא ישב על התורה ויום אחד הוא יקבל הכל מוכן.

יש מעשה: שהיה אחד שהיה חכם גדול, והיה לו שהלך למדינת הים ללמוד, ולאבא הזה החכם היה הרבה רכוש, הוא הרגיש שהוא עומד להסתלק מן העולם, והוא הבין שאם הוא לא יצליח להודיע לבן שלו את דבר הסתלקותו - העבד ייקח את כל הכסף והבן לא ידע.

הוא היה חכם, כתב צוואה, נתן לעבד,

ואמר לו: "תראה מה אני עושה עכשיו: כל הרכוש שיש לי - הרי אני מוריש אותו לעבד שלי הנאמן! ולבני אהובי מחמד עיני, הנני מוריש לו רק דבר אחד מכל רכושי אשר יבחר".

זה הוא אמר לו: "ברגע שאני נפטר, אתה הולך למדינת הים מודיע לבן שלי שאני הסתלקתי שישב "שבעה", ותן לו את האפשרות לבחור דבר אחד ולא יותר! מכל הרכוש שלי".

העבד היה מפסוט מה זה מפסוט, מה זה מפסוט, כשנפטר - רץ מהר עלה על אוניה הגיע למקום

אמר לו: "אני מצטער, נפטר! אבל תראה מה כתוב פה הכל שלי. אתה יכול רק דבר אחד!".

ההוא קיבל הלם: "איך יכול להיות שאבא שלו שהכל שהעריך אותו ככה יעשה לו כזה דבר? יתן לעבד, יתן לעבד ולו רק דבר אחד?!"

אמר לו: "תשמע, כרגע זה שבעה אני לא רוצה לדבר, בתום השבעה אני אגיד לך מה אני עושה".

טוב העבד המתין,

הוא בינתיים התייעץ עם הרב שלו: איך יכול להיות? איך לא יכול להיות? זה....

אמר לו: "תשמע, אבא שלך היה חכם גדול מאוד! אתה כשיגמר השבעה תגיד לו: "בא נלך לבית דין נסגור את הנושא של הירושה לפני בית דין". וברגע שתגיע לבית דין,

ויגידו לך: "מה הדבר היחיד שאתה רוצה מכל הירושה?" תשים את היד שלך על העבד, "קנה עבד - קנה הכל!". וככה היה.

אז זאת אומרת: "ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב",

למה?

"לפני האלוהים"

הרב: אני למדתי עם יהודי בשם דויטש בכולל "החזון איש", ואבא שלו היה מאוד מפורסם הרב דויטש מנוחתו עדן היה צדיק גדול תלמיד חכם ועצום, מתמיד הכי גדול שהיה בכולל, הבית שלו זה היה הכולל, רק לישון הוא היה יורד, היה גר באותו בניין של כול החזון איש למטה, אבל הכל למעלה. עד השעות הקטנות של הלילה אתה תבוא הוא שם. זה הכולל הוא היה הכולל, הוא האריך ימים הכול טוב ויפה ברוך השם.

אז הוא סיפר לי הבן שהם 11 אחים, אבא שלו מעולם לא עבד, מעולם. אמא שלו היתה מתלוננת על הדוחק בבית, אבל מעולם לא בקשה מבעלה שיצא לעבודה. לעולם. היו שומעים ממנה לעיתים קשות, כמה הדוחק הזה קשה ו"זה בלתי אפשרי!" וזה וזה... אבל מעולם לא בקשה....

טוב, הגיעו הילדים לפרקם וצריך להשיאם, ואצל האשכנזים צריך לחלק דירות, עכשיו, מה עושים? מאיפה – מאיפה - מאיפה?

והנה, לפני שאומרים, סוגרים שידוך ראשון  - נודע להם שאבא קיבל ירושה של מיליונים מיליונים דולרים!

איך זה?

התברר, לפני שנים רבות הביאו עשיר גדול לכולל "החזון איש" שיתרום ועשו לו סיור בכולל, והצביעו לו על כל האישים:

-         "זה הרב קרליץ, וזה הרב שפירא" - מנוחתו עדן, "זה הרב קנייבסקי" - יבדל לחיים ארוכים, "זה הרב זה זה ככה"..... עברו אתו גדולי עולם.

הוא שאל: "ומי זה?" שמה עם הפנים לקיר מבוגר כזה "מי זה?"

אמרו לו: "זה הכולל!, זה הרב דוטש'" סיפרו לו וזהו,

הוא לא ראה אותו, הוא לא ניגש לא אמר לו את הפרצוף שלו הוא לא ראה.

הלך הביתה כתב ירושה: "כל הכסף שלי - לאיש הזה!".

חיתן את כולם הוציא את הספרים שלו שלא היה לו כסף להוציא, הכל סודר, הכל סודר, ככה הקב"ה מסדר את עולמו.

משה רבנו לא דאג לעצמו, כשהוא יצא ממצרים הוא לא לקח 90 חמורים, גם לא 900, היה יכול לקחת כמה שהוא רוצה, הוא לא לקח,

מה עשה הקב"ה?

הצמיח לו מחצב של סנפירינון באוהל! שממנו אמר לו לעשות את הלוחות השניים, "פסול לך", הפסולת יהיה לך. מהפסולת נתעשר,

ומה צריך משה רבינו כסף? מה יעשה עם הכסף?

אלא, בגלל "שבעל המאה - הוא בעל הדעה!" אצל אנשים, אז טוב שיהיה לו כסף כדי שדבריו יהיו נשמעים. אבל אם הוא יבוא עם אופניים - אתה מבין אז זה לא רציני, זה לא לא....... פה רוצים שתלך ברגל.

אם כן אנחנו רואים "ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב, לפני האלוהים"

ואמר איוב: "יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלוק"

רשע יכין, הקב"ה יתן לרשע להכין - להכין וצדיק ילבש. בסוף בא הצדיק ולובש הכל מוכן. איי איי איי איי!

אני לא רוצה להגיד לכם אבל כל הדירות פאר וכל המגדלים וכל מה שבונים - זה עוד מעט שיהיה ימות משיח אתם יודעים יהיה פה, פיזור, פיזור, לא תישאר כל האוכלוסייה כידוע, כן יהיה דילול עוברים, ואז ממלא יישארו הרבה בניינים מפוארים שטרחו וייגעו, ומי ייכנס לשם???.....

איי איי איי איי כן.

"ואפשר שיהיה הממון סיבת רעתו ואבדן נפשו",

פעמים הממון זה הסיבה, רוצחים אותו גונבים אותו שודדים אותו, הוא נחלה בגללו, כל כך הרבה דברים יכולים לצמוח מהממון - שזה יהיה סיבת רעתו ואבדן נפשו! שהוא יתאבד, יש כאלה שהפסידו משהו ואני לא יודע מה, - הוא מתאבד!, פשוט מתאבד, לא יכול לסבול.

כמו שאמר קהלת: "יש רעה חולה ראיתי תחת השמש, עושר שמור לבעליו לרעתו".

שכל העושר הזה שהוא אסף הוא שמור לרעתו. ועוד דבר נאמר: שזה העושר שאתה שומר אותו  - זה יהיה לרעתו!.

ידונו אותו: "מה שמרת את כל העושר? למה שמרת? היית צריך להשתמש, היית צריך להוזיל מכספך לאחרים!, מה עשית? העושר הזה!"

הרי הוא יתבע על כל שקל ושקל, - "עושר שמור לרעתו".

וזה יכול להיות סיבת אובדנו כמו שאמרנו, ועוד כהנה וכהנה.

נחזור על הקטע שהבנו עכשיו ונראה שעושר זה לא סיבה לשמחה, זה לא סיבה לשמחה! אם אדם חושב: "בשביל שאדם יהיה שמח באושרו!!"

-         זה רק אם יודע להשתמש בו למה שהשם נתן לו,

אם לא - זאת סיבת רעתו!.

ועוד: אם הוא בוטח בעושרו, כאילו רוצה בטחון כלכלי מה שנקרא - זה עוד יותר בעיה!

למה?

כי בן אדם כזה אפשר לפרוע ממנו מכספו, אפשר לפרוע ממנו מכספו.

זאת אומרת: כשלאדם יש 10 שקלים אפשר להעניש אותו בקנס של 100 אלף דולר?

-         "אבל יש לי רק 10 שקלים! מה אתה יכול לקחת לי?"

אבל אם יש לו מיליון דולר ואתה לוקח לו 900 אלף, אתה יודע מה אתה עושה לו? אז זה "שמור לרעתו" כי יש לו מאיפה לקחת! יש לו דירות - עושים לו עיקולים! הוצל"פים וכו'

אבל אחד שאין לו כלום? מה אתה יכול... אז אתה אף פעם לא תיענש בממון! כן? אין כסף - אין כסף.

אוי אוי אוי אוי!

אז "אם יבטח ברוב עושרו"

שימו לב!

"יוסר ממנו ויישאר לזולתו",

יש פסוק שמעיד על זה: "עשיר ישכב ולא ייאסף עיניו פקח ואיננו", לכן אמר שלמה "אל תיגע לעשיר מבינתך חדל", וגם אמר: "התעיף עיניך בו ואיננו",

צ'יק צ'אק הולך!

ואמר ירמיה: "בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל",

"או" אומר רבינו בחיי: "תמנע הנאתו בו או שהשם ימנע ממנו ליהנות ממנו", כמו שאמר החכם קהלת: "ולא ישליטנו האלוקים לאכול ממנו",

זאת אומרת: אין לו כסף! לא יכול ליהנות ממנו,

"ויהיה אצלו שמור פיקדון כשומר אותו מן הפגעים עד שישוב למי שראוי לו, כמו שאמר שלמה המלך: "ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב, לפני האלוהים" ויום ולילה "יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלוק" ועוד אפשר שהממון יהיה סיבת רעתו ואובדן נפשו, כמו שאמר הכתוב: " יש רעה חולה ראיתי תחת השמש, עושר שמור לבעליו לרעתו"

אני חוזר עוד פעם רק למי שיש לו עושר: "אם יבטח ברוב עושרו יוסר ממנו ויישאר לזולתו", ואו שימנע ממנו הנאתו בו",

אם הוא בוטח ברוב עושרו, הקב"ה ימנע ממנו את ההנאה ממנו,

"או שהקב"ה יגרום שהממון יהיה סיבת הרעה ואובדן הנפש שלו".

אז לא כדאי לאדם לסמוך על הכסף ולבטוח בעושרו או להחשיב את עושרו וכו' וכו' כי אז מזומנות לו כל הבעיות האלה.

נו, משתלם? גם לעבוד וגם לטרוח ובסוף לראות שהזרים אוכלים את ממונך, ומישהו אחר בא ולוקח? אתה יודע שיכול להיות דבר כזה; שאתה תכין - ובעל אשתך השני יבוא ויקח את הכל מוכן! אתה מסכים? על דעת זה עבדת!?

אלא מאי?

זאת הטעות של אנשים, הם חושבים ש"הכסף יענה את הכל",

-         נכון, נכון, אפשר לעשות עם הכסף דברים גדולים, גדולים,

אבל מה שהשם רוצה? כמה אנשים עושים מה שהשם רוצה עם הכסף? אז לכן "כסף ייענה את הכל", הכסף לא יענה אלא ייענה.

אז לכן, לא להיות כל כך בהול אחריו,

למה נקרא שמו "כסף"?

שהכל כוספים לו, כולם נכספים אליו,

למה קוראים לו מטבע?

שהכל טובעים בו!.... הכל טובעים בו....

למה הוא נקרא דמים?

כי לוקח לאדם את הדם....

אז בקיצור, ראינו שבטחון בכסף, בטחון בעושר - מביא צרות!. גם למי ששואף אליו,

 שואלים: מי שואף מי שעובד?

הרב: עובד בשביל שיהיה לו כסף הרבה, לא בשביל כדי סיפוקו, אם זה כדי סיפוק ואין לו בטחון - אין עליו טענה כמו שאדם שרוצה יותר מכדי סיפוקו, הוא רוצה בטחון כלכלי שיהיה לו אחר זמן, שיהיה לו ככה ויהיה לו ככה ויהיה לו ככה, וכך וכך וכך וכך, זה הבעיה, כי הוא לא רוצה, הוא רוצה להתנתק מהתלות בקב"ה,

-         "אני לא רוצה כל פעם כל חודש לפנות להשם ולהגיד לו: "איך אני גומר את החודש? איך אני גומר את החודש? איך אני גומר את החודש? אני רוצה להיות מסודר כדי שלא יהיה שואל איך אני גומר את החודש?". זאת אומרת "אני אסמוך על השטרות שיש לי שמה, זהו, לא אצטרך לסמוך על הקב"ה, אני מעדיף לסמוך על כסף" כמו שאומרים "שיש לי",

שאלה: (לא שומעים),

הרב: גם אם לא תסמוך  - תסמוך, אפילו רשע גמור מקבל מזון, הרשע מכחיש את הקב"ה ומקבל מזון, הוא אומר חס ושלום - והשם מאכיל אותו!,

החוטאים במדבר אכלו מהמן שהשם מוריד להם, הם רואים את המן – וחוטאים! הם רוצים גם בשר עכשיו,

מה נתן להם?

חודש ימים בשר עד שהם מתו!, אתה רוצה הרבה עושר? אני אפתח לך את הפה, אני יכניס לך בפנים רבע, רבע של שור ישר אני אכניס לך אותו, אין בעיה! תקבל רבע, גם אחורי או אחורית אם תרצה, אבל תדע לך: זה יהיה המיתה שלך!,

אדם צריך כדי סיפוקו, "איזה הוא עשיר?" אין יותר עשיר מזה, אין, אין יותר עשיר מזה, לא הביל גייטס ולא ג'דתי, אין יותר עשיר, "איזהו עשיר?"

יש רק אחד: - "השמח בחלקו!",

כמה נתן לו השם?

1000 שקל, 2000, חמש, עשר, שני שקלים כמה שנתן לו - זה העשיר, אם הוא יודע שזה "חלקו!"

ואין טעם להתאמץ יותר - כי זה "חלקו!" ואם לא יגיע יותר - כי זה "חלקו!" זה העשיר הגדול ביותר.

מה ההבדל בין העשיר לעני?

אומרים: שעשיר - מי שלא חסר לו, מי זה עני? - מי שחסר לו,

אם זה ההגדרה, בואו נבדוק: אם רואים עשיר עוד עובד - סימן שחסר לו! אז מה הוא? עני. אם רואים עני שלא עובד - מה זה אומר? שלא חסר לו! אז מה הוא? עשיר!

מי יושב ולומד פה?

רק העשירים! כי לא חסר לו.

ראיתם איך כבר התעשרתם?

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא): "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת