טוען...

להשתוות למשה ולגדולים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך: 11.02.2020

 לא להתיאש כלל!   שים שלט