טוען...

בני ברק - נִסים לאויבים בימות משיח
[כולל סיקור ותמונות]

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 11.09.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בערב ראש השנה בבני ברק 05-09-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה במוצאי שבת 'שובה' בבני ברק 11-09-2021.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: לחזרה בתשובה שלימה ורפוא"ש, נחת מכל יוצ"ח, זיוג הגון, הצלחה, פרי בטן, ולצלוח ולהנצל בקלות מחבלי משיח עד הגאולה השלימה! ולע"נ אמהּ של מלכות שהוא יום פקידתה מנ"ע.

 

שם ההרצאה: נִסים לאויבים בימות משיח

חלק א] הדרשה: החרש לא מפחד מאריה! 

בזמן המלחמה נמלטו אנשים מאימת האויב והסתתרו ביער כדי להציל את חייהם, אבל היער היה גדול ובו חיות רעות, לילה א' שמעו האנשים אריות נוהמים ונמרים שואגים ויפחדו פחד גדול ויחרדו איש אל רעהו, ומה גדלה פליאתם בראותם שכמה מבני החבורה יושבים במנוחה ולא ניכר עליהם כל פחד! 

וישאלו אותם: "האם אתם בוטחים כ"כ בגבורתכם שגם מאריות ונמרים אינכם יראים כלל?"

ענו להם: "לא כי, אלא חרשים אנחנו! ולא שמענו".

כך הוא המצב עם האדם; הגיעו ימי אלול – "אַרְיֵה שָׁאָג מִי לֹא יִירָא" (עמוס ג ח) אַרְיֵה ר"ת אלול, ר"ה יו"כ והושענא רבה, הגיעו הימים האלה של אַרְיֵה – ויש חרשים! שלא שומעים כלום!! וכותב ר' ישראל סלנטר זצ"ל באגרתו: "מלפנים בישראל כל איש אחזתו פלצות מקול קורא: "קדוש אלול!" החרדה הזו נשאה פרי להתקרב לעבודת השי"ת והלא דוד המלך אמר: "סָמַר מִפַּחְדְּךָ בְשָׂרִי וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ יָרֵאתִי" (תהלים קיט קכ) ור' יוחנן כשהיה מגיע לפסוק: "וְקָרַבְתִּי אֲלֵיכֶם לַמִּשְׁפָּט וְהָיִיתִי עֵד מְמַהֵר" (מלאכי ג ה) – היה בוכה! ז"א שגדולים שבישראל היו רועדים ופוחדים פחד מוות מיום הדין! ואצלנו? לא קרב ולא ניכר ולא שום דבר!

אותו שהגיע לר' ינאי, אמר לו: "אילו ידעת שמן השמים פותחים את הפנקס של זכויותיך וימשמשו במעשיך האם היית נודר?"

אמר לו: "לא!"

והתיר לו, ובגמ' אמרו שלא פותחים להתיר נדר בדבר זה, משום שהוא איום גדול! ויש לחוש שאומר 'שמתחרט' אע"פ שאינו מתחרט. וא"כ כאשר שאגת ימי הדין מתקרבת ושורת ההגיון מחייבת את האדם להתעורר ולהתעלות מפחד אימת ימי הדין, ולצערינו הרב, אין הדבר כן! ומה הסיבה? אטימת האזנים וטמטום הלב! וע"ז נא' בתוכחה (פ' כי תבוא): "יַכְּכָה ה' בְּשִׁגָּעוֹן וּבְעִוָּרוֹן וּבְתִמְהוֹן לֵבָב" פירש"י: "אוטם הלב!" ז"א שהפעולה הראשונה שהיינו צריכים לעשות באלול: ללמוד מוסר, עד שהלב ירגיש "וּבְאָזְנָיו יִשְׁמָע ... וָשָׁב וְרָפָא לוֹ" (ישעיה ו י).

בפס' נאמ': "וְהָיִיתָ מְמַשֵּׁשׁ בַּצָּהֳרַיִם כַּאֲשֶׁר יְמַשֵּׁשׁ הָעִוֵּר בָּאֲפֵלָה" (דברים כח כט) א"ר יוסי: "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה! וכי מה אכפת לו לעיור בין אפילה לאורה? עד שבא מעשה לידי, ופ"א הייתי מהלך באישון לילה ואפילה, וראיתי סומא ואבוקה בידו,

א"ל: "אבוקה זו למה?"

א"ל: "כל זמן שאבוקה בידי – בנ"א רואים אותי ומצילים אותי מן הפחתים והקוצים והברקנים"

הסומא ממשש בדרכו אע"פ שהשמש זורחת ! לגבי עצמו? אין הבדל בין יום ללילה! והוא עלול ליפול בבורות ולהכשל בקוצים וברקנים, והאור משמש כדי שאחרים יבחינו בעיוורונו ויצלוהו מן הפחתים ויראוהו הדרך, אך כשהולך העיור באפילה, גם האחרים אינם רואים את סמיותו, וזמ"ש התור': אילו היה שומע מוסר ומקבל תוכחה – היתה תוחלת למכתו, כעיור שהולך בצהרי יום ויש אפשרות להצילו מהפתחים, כי אלו שיש להם עינים יכירו בחסרונו ויעזרוהו בעצתם. אך המסרב לקבל מוסר ומסתיר חסרונותיו – מצבו חמור ביותר והוא כעיור באפילה בלא אבוקה בידו ואינו רוצה שיראו שהוא עיור! אז מה תקנה יש לזה?!

אומר הרמב"ם: "חולי הגוף – טועמים המר מתוק – ומתוק מר! ויש מהחולים שמתאבים ותאב לאכול מאכלות שאינם ראויים לאכילה! ושונא המאכלות הטובים הכל לפי רוב החולי, כך יש בנ"א שנפשותיהם חולות מתאבים ואוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה! ומתעצלים ללכת בה, והיא כבידה עליהם למאוד לפי חולים. וכן הנביא ישעיה או' באנשים הללו: "הוֹי הָאֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע שָׂמִים חֹשֶׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֹשֶׁךְ שָׂמִים מַר לְמָתוֹק וּמָתוֹק לְמָר" (ישעיה ה כ). ומהי תקנת חולי הנפשות (מידות לא מתוקנות)? ילכו אצל החכמים שהן רופאי הנפשות וירפאו את חולים בדעות עד שיחזירום לדרך הטובה! והמכירים בדעות הרעות שלהם ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם – עליהם אמר שלמה החכם מכל אדם: "חָכְמָה וּמוּסָר אֱוִילִים בָּזוּ" (משלי א ז) כי רק אֱוִילִים טיפשים ומשוגעים לא אוהבים לקבל חָכְמָה וּמוּסָר.

ושואל: "מה תהיה תרופתם של חולי הנפשות?"

תשובת הרמב"ם: "מי שהוא בעל חֵמה אומרים לו להנהיג עצמו שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל וילך בדרך זה זמן מרובה עד שתעקר החמה מלבו!"

....

הדרשה נמסרה במשך כשעה ורבע!

 – כאשר בחורי הישיבות והקהל שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

כבוד הרב שליט"א מסיים: "אז עכשיו שהכל ברור! והדברים נכתבו מראש!! ורואים שקמה ממשלה מפגרת, עם ראש ממשלה עם שכל של בוטן ועוד חבורה של פראים, שמנהיגים כאילו את העם, ורואים שהקב"ה מביא עלינו אסונות מכל הכיונים; מאומות העולם ומפושעי ישראל אלה, וזה עונש שאין כדוגמתו, אין עונש יותר גדול מזה! להאמין לאויב? ולסמוך עליו 'שהוא מתכוין לטובתך!...' 

אבל אם לא נכיר שהתרחקנו מהבורא! חטאנו, ולא חזרנו בתשובה – אז זה ימשיך ויגבר יותר גרוע!

אבל אם נחליט: שאנחנו לא ממשיכים! הבנו, ונחזור בנו – נוכל להפך הקערה על פיה! ואין לקב"ה שום בעיה, גם אם 'כנישתא חדא' יתחברו יחדיו לעשות את רצון הבורא באמת ובתמים – זכות המעטים יכולה להטות הכף ולהביא לגאולתן של ישראל בב"א!"

הקהל עונה: "אמן" ומוחא כפים.

חלק ב] ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

*שואלת ראשונה: הבנתי שהרב אמר שמסתירים מגדולי ישראל את האמת, ואם הם גדולים כמו הרב קניבסקי ואדמו"רים ורבניות מורים 'להתחסן' ו'עובדה' שבגלל שהתחסנו – התחלואה ירדה... ואני מאוד מבולבלת! מה לעשות?

הרב עונה: את מבולבלת כי לא קראת היסטוריה, בזמן השואה היו הרבה אדמו"רים וצדיקים והם האמינו: "שזה לא יתכן!" והם מתו בשואה!! (ראה בסדרת 'מנהיגות' חלק סט - סודו של מנהיג כמה סיפורים מזעזעים בענין!) וגם החזון איש: את רואה בעצמך שהוא אומר שהסתירו ממנו (משמים)! ואנו ב'חבלי משיח' וכתוב שהם יהיו כאלה קשים ביותר! שמעטים ביותר יחזיקו מעמד – ורואים בחוש עד כמה זה נכון, וכל דברי המשנה ב'סוטה' נתקיימו...- רח"ל! "אֹיְבֵי אִישׁ אַנְשֵׁי בֵיתוֹ (מיכה ז ו)... וע"מ יש לנו להשען? על אבינו שבשמים!" וע"ז אומר ר' אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד: שזה גם מהקללות! שיגידו 'אין מה לעשות! רק על אבינו שבשמים!...' ואומר שבאמת צריך לעשות מעשים בעצמנו! ולקום ולא לחכות שה' יעשה – כי זה טעות וקללה בעצמה.

דהיינו שיש הסתר! ככ' "וְאָנֹכִי הַסְתֵּר אַסְתִּיר פָּנַי בַּיּוֹם הַהוּא" (דברים לא יח) הרי שלא יהיה הארת פנים בגלוי כפס' בברכת כהנים: "יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ" (במדבר ו כה) אלא יהיה הסתר ופי' שלא נראה. וכנא' בקללותיו של ישעיה הנביא: "וְאָבְדָה חָכְמַת חֲכָמָיו וּבִינַת נְבֹנָיו תִּסְתַּתָּר" (ישעיה כט יד) וה' יעלים בכוונה – וזה העונש!

למה? כי גם הרועים, שמדבר עליהם הח"ח זצ"ל שהם בוגדים בצאן! וכ"א דואג לעצמו שיהיה לו ביכנ"ס ובמ"ד תקציב וכו' וזה מה שמעניין אותם... וחמשה סוגים של ערב רב אומר הגאון מוילנא שיהיו בדור האחרון (ראה 'חמשת מיני ערב רב') וכ' בס' הדור האחרון (ניתן לצפיה כאן) ש-95% יהיו ערב רב! והאר"י הקדוש אמר כבר בדורו: שרוב הציבור והרבנים הם ערב רב! בדורו!! ויש כאלה שנקראים 'עמלקים' שהם מחפשים רק כבוד ו'שם' ותו לא! אבל לדאוג שהציבור ילך בדרך ה' ולהוכיחם ולתקן דרכיהם? אף אחד כמעט לא עושה זאת! ואדרבה! 'מלמדים זכות' ומשתמשים במשנה: "כָּל יִשְׂרָאֵל יֵשׁ לָהֶם חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא" (סנהדרין י א) וממשיכים לחטוא! וכן עזה"ד.

המצב? על הפנים! מי שמכיר את הישיבות מבפנים יודע מה המצב... ואנשים חיים בדמיונות שמספיק הלבוש 'שחור לבן' וכי הם בגן עדן! וזו הפינה הכי יפה חמודה ונהדרת בעולם – רק אם היא שלימה!

ולמה זורקים כה"ז מישיבות? בחורי חמד! וזורקים אותם בחבילות!! בגלל פלא'... וכדו' ולפני כמה שנים התברר שבחורי ישיבות יוצאים להפלגות ביוון... (פורסם בעיתון 'ארבע כנפות') ובתיאום עם הרב שטיינמן יצאו זוג מחופש עם מצלמות שעלו פריקים וכאילו קעקוע והסריטו עשרות בחורים!! עם פיאות מאחורי האוזן בלי כיפה ובלי חולצה, בגד ים עם ... אוכלים נו"ט ושותים בקפריסין יורדים למועדונים... ואח"כ באים לשידוכים שבתך 'תזכה'... כאילו הבחור מישיבה מפורסמת וכו' ופסק הרב שטיינמן: לזרוק אותם לכל הרוחות! וכך עשו.

ויש גם מחללי שבת בהם! שמעשנים בשבת – רח"ל!! וזה בעקבות שפונים לכבוד הרב שליט"א כדי לתת עצות איך לטפל בכאלה מקולקלים!...

ולדוג' יש פה: 'עמלקים' לפני כשבוע, שהתקיימה בביכנ"ס הרצאה, כמה בחורי ישיבה 'צדיקים' שלומדים גמ'! אמרו שרוצים לפנצ'ר את רכבו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א!!! מאיפה זה בא? הרי לאחד כזה יש דין של 'רוצח'! כי אינו יכול לפגוע בנפש, אז פוגע בממון, ואת השריטה או החור שרוצה לעשות בצמיג – הוא רוצה לעשות באדם!!! אך אין לו את האומץ מספיק ולכן עושה זאת ברכב! על מה ולמה? רשע מרושע! ולא נביט בקנקן אלא במה שיש בתוכו, ולוואי היו הבחורים – בחורים! כי אז היינו נגאלים!! ולכן הצרות הם צרות והיסורים הם יסורים... ואי"ז בודדים – אלא מצב הדור! 'עקבתא דמשיחא' השפל בכל הדורות.

ואמנם, מעלת הדור; שגם מעשים בדור זה נחשבים מאוד ביחס לקלקול שיש... אך זה לא הדור שלפני כ-100 שנה! ויעידו ע"כ הראשי ישיבות...! כי אי"ז תלוי ב'שפיץ' ואו בידיעות אלא להיות בן אדם! שכך רצונה של התו'! כי "וְעַיִר פֶּרֶא אָדָם יִוָּלֵד" (איוב יא יב) שצריך להוליד מהעיר פרא – אדם! וזה קשה למצוא!! תראו כמה חוצפה יש להנ"ל אין להם כבוד וד"א לזקן הכל אצלם שחוק, היתול וזלזול – לא יאומן כי יסופר! איפה הבושה? הרי היו צריכים לחנכם על דרך ארץ ש"כָּל רֹאֵיהֶם יַכִּירוּם כִּי הֵם זֶרַע בֵּרַךְ ה'!" (ישעיה סא ט) איפה זה נראה? וזה לצערינו הרב המצב!

**שואל נוסף: מבקש ברכת הרב שליט"א לרפואת גיסו שמורדם ומונשם.

הרב שואל: האם יש מי שיכול לשמור עליו ולהיות בסביבתו?

השואל: אומר שהרופאים מונעים זאת!

הרב מדגיש: כיון שהרופאים לא ירחמו עליו ויהרגוהו! ומציע: להכניס רופא פרטי בתשלום, שיקרא את כל התיק וידווח הכל!! כי יכול להיות שירעיבוהו!! (...!!!) וכבוד הרב שליט"א מברכו לרפוא"ש בתושח"י מהרה!

השואל והקהל עונים: "אמן!"

*** בחור דתי: מודה לרב על הכל! ומספר שלפני שנים כשעוד לא היה בתשובה, דיבר לה"ר על הרב שליט"א ומבקש: "מחילה!"

הרב שואל: ולמה דיברת?

הבחור: לפני שהייתי בתשובה ודיברתי ולא שמרתי על לשוני!

הרב עונה: טוב! מחול לך!!

הבחור עונה: "תודה הרב!" (ראה על גבורת נפשו של כבוד הרב שליט"א למחול לכל יהודי שמבקש סליחה ברחבי הארץ והעולם 'האם ממשיכים לבחור במפלגת ש"ס?!').

והקהל מוחא כפים!

השואל ממשיך: האם כל המתחסנים בתמימות יפגעו?

הרב עונה במשל: גם בשתיית רעל בתמימות...

השואל: הקשיבו לגדולי הדור...

הרב עונה: הרבה שהקשיבו? מתו כבר!

** השואלת הראשונה ממשיכה בטענתה (בטעות): התחלואה ירדה בעקבות המתחסנים.

הרב: מאיפה את מביאה את העובדה הזו? וכל הנתונים – שקריים! ובדיקות ה-PCR – שקר! (ראה 'האקדמיה הצרפתית הלאומית לרפואה - בדיקות פי סי אר עלולות לגרום לדלקת קרום המוח') כי אין בדיקה כזו! והיא לא בודקת שום דבר!! 

השואלת מספרת שמפחדת מהקורונה ולכן רוצה להתחסן

כבוד הרב מרגיעה ואומר שהקורונה זו הצטננות קלה ואיבוד זמני של טעם וריח, אך בבי"ח שמים להם מכונות הנשמה וכך הם מתים! כי הם מקבלים על כל 'מת קורונה' 220,000 ₪! כי זו 'מגיפה' שצריך להפיץ וזה חלק מה'סדר העולמי החדש'.

טוענת שאוהבים אותנו...

הרב עונה: אוהבים אתכם בקבר!...

הקהל מוחא כפים בהבנה...!!

ומבקשת ששונאי ישראל ימותו, 

כבוד הרב עונה: זה בדיוק מה שלמדנו עכשיו שאם נעשה את רצון הבורא הוא יהפוך על ראשיהם את כל הגזירות!

*** בחור שואל: מה צריך לעשות כדי לקרב הגאולה?

הרב עונה: תשובה שלימה! זה הכל.

** בחור ישיבה שואל: האם מי שמת מהחיסון נקרא שמת על קידוש ה'? ומדמה זאת למי ששמע לרבותיו בזמן השואה (לתפ"ץ) ולא עלה לארץ ישראל – ומת בידי הנאצים יש"ו שנקרא כמי שמת על קידוש ה'...

הרב עונה: 2 הדברים אינם נכונים! כי קידוש ה' זה כשאדם עושה את רצון הבורא ומוכן למס"נ שלא לעבור על התור' והמצוות כשרוצים לאונסו לעבור עליה! ואינו מוכן אפי' על שרוך נעל! (ערקא דמסאנא) אך כשאדם האמין בטעות/ בשגגה / בטעות / בשמחה וכדו'....

הבחור מתפרץ לתוך דברי הרב: מי ששמע לקול דברי רבו אי"ז נקרא שמת על קידוש ה'?

הרב עונה: לא! כי מצוות 'אמונת חכמים' אך כשיש סוגיא בריאותית, רפואית, אז צריך לדעת מה הסוגיא, כי יש צדדים לכאן ולכאן, ויש רבנים: "שאוסרים באיסור חמור להתחסן!" ויש מהם שהעמידו ב"ד וראיינו ושאלו ושיאלו ותחקרו והתברר: שזה פשע מאורגן! ולכן פסקו שאסור, ויש רבנים שלא בדקו כך ולא העמידו ב"ד והאמינו לאנשי ה'חצר' שהביאו אליהם את הנוכלים מטעם המדינה שיגידו להם עד כמה יש 'וירוס קטלני'... מגיפתי פנדמי וכו' – והאמינו בתמימות... כמו שפירר מכר את היהודים, בסיפורי שקר – שלא יסלח לו לעולם ועד! ומי שלחו? דרעי הרשע! והמאמין להם – יכול להפגע ואין בזה שום 'קידוש השם'...

***אברך מבקש רשות לשאול, ומקדים: "חזק וברוך על השיעור!" ופורץ בבכי!! ראיתי את המודעות, עשרת ימי תשובה! ומספר שגם כשהיה בחור ישיבה היה הולך אחרי כבוד הרב שליט"א לשמוע את הדרשות ברחבי הארץ, אמנם עובד, אך ב"ה שקוע בתורה, ומספר בשבחם של בחורי הישיבות שבדורנו, ומדגיש: שאי"ז ח"ו בא לסתור דברי הרב שליט"א הנ"ל, ומתפלל את הנאמר בסליחות: "שֵׁבֶט יְהוּדָה בְּדֹחַק וּבְצַעַר.... לָמָה יְיָ תַּעֲמֹד בְּרָחוֹק?" ואומר: שאכן האסון במירון (לתפ"ץ) היה מסר לכל הציבור החרדי! שהקב"ה הושיבנו לארץ מכל העדות והמגזרים (ראה 'האסון במירון - מי אשם?'), 

ומספר שנזהר לעטות מסיכה בעבודתו כי צילמוהו ושלחו לבעה"ב שגער בו! והוא התנצל כי אכל...

ופונה לשמים ואומר: רבוש"ע! עד מתי? מה עוד צריך כדי להגאל? ומזכיר את ההרצאה הראשונה של כבוד הרב שליט"א שמאז החזיר ב"ה בתשובה אלפים ורבבות! על המשל בענין 'גן עדן – גיהנם!' שחילוני טען שיגיד לבית דין של מעלה: 'שאינו יודע לקרוא'... וכי יש לו כרטיס ויזה... (ראה 'אברום מתנור 7 מצחיק' ) עד מתי?

הרב עונה: אחרי מה שאתה שואל, וכי הקב"ה לא רואה ולא רוצה לגאול אותנו? למה הוא מתעכב?

האברך: אני שואל באמת "למה? ה' למה? עד מתי? אני לא יודע!"

הרב עונה: אני שואל, אלפיים שנה ה' מחכה לנו! כנראה שאנחנו לא מבינים, או לא רואים באמת את מה שהוא רואה... כי אם היה באמת מה שאתה אומר, והיה אלף כמו שאמרת טהורים-טהורים-טהורים! כמו אלה שקפצו לים הבנים והבנות שלא רצו להטמא (גיטין נז:) – אם היה דבר כזה? ודאי שהקב"ה היה עושה! אבל כנראה שזה לא בדיוק כמו שאנו רואים, ולכן ממשיכים להגיד שֵׁבֶט יְהוּדָה בְּדֹחַק וּבְצַעַר... ואומרים "אדון הסליחות בוחן לבבות..." וזו הבעיה! כי הקב"ה גם גולה עמוקות...! 

ודבר שני: הח"ח אומר שהקב"ה אומר שהוא ירעה את צאנו, ומדבר הקב"ה על הדור האחרון, שכל הרועים – לא דואגים לצאן! – "אֲנִי אֶרְעֶה צֹאנִי וַאֲנִי אַרְבִּיצֵם נְאֻם ה"א" (יחזקאל הנביא לד טו) כי הרועים לא דואגים לצאן! ולא מוכיחים אותם!! ולא מעוררים אותם!!! ונותנים להם לחיות באשליות שהם 'בסדר...' אך מי שרואה בתוך תוכיות של כ"א מבין את ההבדל בין החוץ לפנים.

וכמפורסם דברי הנביא: "וַתְּהִי יִרְאָתָם אֹתִי מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה" (ישעיה כט יג) הרי שמדובר ביראים! אך מְלֻמָּדָה – ולכן הקב"ה מענישם במכות ע"ג מכות כיון שעושים מצות בכח ההרגל 'אינרציה' וכי זו עבודת ה'? וכי כך מדקדקים בעבודות גשמיות? 

וכבוד הרב מזכיר לו את ענין המסיכה הנ"ל: הרי גם הקב"ה שואל: איפה התפילות? איפה התפילין? איך הם נעשים? "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים!" ממש כך? או שזה מורגל? ואם זה 'על הדרך' – זו התשובה!

ובעצמו הקב"ה בוכה בכל יום! "אוי לאבא שבניו גלו מעל שולחן אביהם!" רק אנו לא רוצים... ואי"ז מספיק הכמויות של אלף-אלפים... אלא צריך לחפש בחורים ובסדקים! איפה יש לתקן.

** בחור ישיבה מספר שניסה להכנס עם דף שאלה לכבוד הרב חיים קניבסקי שליט"א בכל מיני דרכים – ולא הצליח!

ושואל: האם יש לבנט דין 'רודף'?

הרב עונה: א"א לענות על שאלה כזו, אך יש מקום לשאלה...

*** בחור ישיבה מספר בליצנות (ערב כיפור?!) ששמע בהרצאה על 'מותרות' ועלה למעלה וראה אאודי 8...

הרב עונה: זו שאלה של ליצן! ומסביר לבחור: שלגדולי ישראל כדוגמת הרב שך זצוק"ל, והרב עובדיה יוסף זצ"ל והרב אלבז – יש רכבים יותר מפוארים מזה!

הבחור: ואיך הבית שלו?

הרב עונה: מפואר מאוד! וכי דירת הרב שליט"א בדירה משותפת, בנין משותף.

הבחור ממשיך בעומק הליצנות (שכבר אחז"ל ע"ז י. שתחילתן יסורים וסופה כליה – רח"ל!): הרי אפשר להשתמש בסובארו 'אברכים'.

הרב בענוה עונה: מי שנוסע ברחבי הארץ מקצה הארץ ועד קצה הארץ – כנראה צריך אוטו יותר מאסיבי שיתן לו את האפשרות לכך.

וכשהבחור לא שם לב לעומק שפלותו, הרב עונה: מה, כואב לך שבזבזתי קצת יותר כסף? והבחור שם לב שאין רכב כזה רק לרב שליט"א ומנסה לרדת מהעץ עליו טיפס ואומר: אז צריך להפנות את השאלה לכל האדמו"רים שיש להם רכב ואינם מסתובבים ברחבי הארץ.

הרב פונה לקהל ואומר: זה דוגמא של שאלה 'חכמה' של בחור ישיבה מהאלף הטהורים...! (של השואל הקודם... והשואלת הראשונה...).

שואל אחרון: זה מ"ש "חוצפה ישגא!" 

הרב: זה מה שיש להם בשכל! קנאים!! מסכנים!!! 

השואל: מגיע לכבוד הרב שליט"א אחרי כל החזרה בתשובה לסוע בכזה רכב, ואי"ז בבחינת 'מותרות'.

הרב שואל: למה צריך 'מגיע' הרי לשואל הקודם מבחינתו שארכב על חמור... רק איני רוצה שיחשדוני שנותן קונוטציות של... אז כדי להרחיק משם הלכנו על BMW.

הקהל מוחא כפים.

השואל: בזמן גזירת המן, אסתר אמרה: "וְצוּמוּ עָלַי וְאַל תֹּאכְלוּ וְאַל תִּשְׁתּוּ שְׁלֹשֶׁת יָמִים לַיְלָה וָיוֹם" (אסתר ד טז) הרי שעשו מעשה כדי לבטל את הגזירה, ובדורנו, איני רואה רב אחד שאומר לעם לעשות משהו! מה לעשות?

הרב עונה: אנחנו משתדלים לעשות מה שמבינים – וזה מועיל בציבורים מסויימים (ראה דוג' הרצאה בראש העין ובבת ים ועו"ד שהעידו שלא התחסנו וניצלו בזכות כבוד הרב שליט"א!) ויש ציבורים שאי"ז מועיל, וכ"א נדבק למי שרוצה; מי שיזכה – יזכה, ומי שיפסיד – יפסיד. וכך כשיבוא מלך המשיח, שיבואו כאלה שרוצים להתקרב וימנעו מהם! למרות שהרבה' שלהם היה פלוני אלמוני... 

וישאלו: "מה אנו אשמים?"

ויענה להם: שאם היו מחפשים את האמת – היו מוצאים אותה ולא מתחברים למי שלא!...

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק: "תודה רבה תזכו למצוות לילה טוב!"

הקהל מוחא כפים.

להתראות! בהרצאה הערב בנתניה מלון כורש 13-09-2021.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת