טוען...

בני ברק - עונשו של מזיד וצדקת ישעיה הנביא
[כולל סיקור ותמונות]

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 05.09.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בבני ברק 04-09-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בבני ברק 05-09-2021.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: לתשובה שלימה לכל עם ישראל, והתורמים יזכו לזרע חי וקיים, לזכות הרבים מתוך שמחה, לארגן הרצאה בחו"ל, תיקון המידות, בריאות איתנה ופרנסה טובה, ושהבעל יזכה להיות ת"ח וירא"ש – אמן! תשובה ורפוא"ש וגם לחיים בן ברכה, ולע"נ הוריו מנ"ע.

שם ההרצאה: עונשו של מזיד וצדקת ישעיה הנביא

חלק א] משבחו של ישעיה הנביא: 

מנשה מלך ישראל הרג לישעיה הנביא! אמר רבא: שמנשה דן את ישעיה והרגו, ולא הרגו סתם, אלא העמידו לדין שנראה כדין תורה והרגו, בכמה טענות;

טענה 1. משה רבך אמר: "כִּי לֹא יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי" (שמות לג כ) ואתה אמרת: "וָאֶרְאֶה אֶת ה' יֹשֵׁב עַל כִּסֵּא רָם וְנִשָּׂא" (ישעיה ו א) איך זה מסתדר? 

טענה 2. משה רבך אמר: "כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו כַּה' אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו" (דברים ד ז) ואתה אמרת: "דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב" (ישעיה נה ו) משמע שלא בכל עת ה' נמצא!

טענה 3. משה רבך אמר: "אֶת מִסְפַּר יָמֶיךָ אֲמַלֵּא" (שמות כג כו) משמע שלכל אדם מס' ימים מסוים, ואתה אמרת לחזקיה המלך: "הִנְנִי יוֹסִף עַל יָמֶיךָ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה" (ישעיה לח ה) – וכביכול ישעיה חולק על משה רבו והעמידו לדין וחייבו מיתה.

אמר ישעיה: אני יודע שמנשה לא יקבל מה שאומר לו, גם כשאסביר דברי, וכשאסביר לו אני יעשה אותו מזיד – כי לא יחזור בו! כיון שהוא מחפש להורגו. ולכן ישעיה אמר שם קודש ונבלע בתוך עץ ארז, והביאו לארז וניסרוהו כדי להורגו שם, כשהמסור הגיע לפיו של ישעיה – נפטר! ולמה אירע לו כך? כיון שאמר ישעיה: "וּבְתוֹךְ עַם טְמֵא שְׂפָתַיִם אָנֹכִי יוֹשֵׁב" (ישעיה ו ה) כיון שקטרג על ישראל בפיו – נענש בפיו ושם נפח נשמתו.

והגמרא מקשה: שאכן הפסוקים קשים! ואיך מבינים את הסתירות הללו? ומפרשים: שדברי ישעיה שראה כביכול את ה' הכונה לאספקלריה שאינה מאירה, כיון ששאר הנביאים לא היו בדרגת משה רע"ה, והכלי ראיה שלהם היה בהיר אבל לא ממש ולכן נדמה היה להם שהם רואים, אבל משה שהסתכל באספקלריה המאירה – בהירה ראה שאינם רואים כלל! לכן אמר משה שא"א לראות את ה' ולחיות!

ומהו ההבדל בין אספקלריה המאירה לשאינה מאירה? יש מהמפרשים שמבארים: כעין זכוכית שאם נקיה לגמרי מאבק אז רואים בעד הזכוכית מעבר בלי שום החזר וזה מבט נכון, אך כשיש אבק על הזכוכית יש גם אם השתקפותך עליה וככל שהיא פחות נקיה כך אתה משתקף בה ואינך רואה ברור! וההבדל בין שאר הנביאים למשה רע"ה? שעליו נאמר: "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה" (במדבר יב ג) בלי שום מידות שיעשו אבק או מחיצה וכמ"ש: "וְנַחְנוּ מָה" (שמות טז ז) שלא מחזיק מעצמו כלום! אך מהנביאים שלא תיקנו המידות לגמרי לגמרי לגמרי – ה"ז כעין אבק ויש השתקפות ומדמים דבר, לכן יש וה' שואל לנביא: "מָה אַתָּה רֹאֶה?" (ירמיה א יא) עונה: "מַקֵּל שָׁקֵד אֲנִי רֹאֶה" וכדו'

ולבאר הפסוק דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ לעומת דברי משה, התשובה: ביחיד – יש זמנים שהתפילה מתקבלת, ועליו דיבר ישעיה, והציבור כשמתפללים – זה דין אחר לגמרי ועליו נאמר בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו ותפילתם מתקבלת אפי' שיש בהם חוטאים! ותפי' היחיד מתקבלת דווקא בעשי"ת שהם ימי רצון ובהם כל תפי' מתקבלת אפי' ביחיד וע"ז דיבר ישעיה הנביא ואי"ז חולק על משה!

...

כבוד הרב שליט"א מסיים את הנושא של ישעיה הנביא: "ולכן ישעיה הנביא מנע עצמו מלתרץ את דבריו ונראה כאילו ח"ו הודה למנשה, כדי שלא לגרום לו הפסד של מזיד כי נפשו חשקה רק בטובת מנשה! וכל תשוקתו רק לטובת חבירו!! מי יכול לעכל דבר כזה? איפה תמצאו באוה"ע מישהו שיהיה מוכן שמישהו יעליל עליו עלילה (כדוגמת מנשה לישעיה) להוציאו להורג והוא מלמד עליו זכות! שלא יכשל בעוד משהו כזה, ומוותר על החיים!!! 

ומפה נבין מה המעלות של הנביאים הקדושים שהיו לנו! וכמה רצו בטובתנו, וכמה הסבירו וכמה השפיעו – ולא עזר! אף אחד לא הצליח להחזיר את ע"י בתשובה, כמאחז"ל: 48 נביאים ו-7 נביאות עמדו לישראל ולא החזירום בתשובה – רק טבעת אחשורוש עשתה בגזירת המן "לְהַשְׁמִיד לַהֲרֹג וּלְאַבֵּד אֶת כָּל הַיְּהוּדִים" (אסתר ג יג) עם חיסולים (זריקות קוביד 19) אבל היום? גם לא מתעוררים!

המן עובד והחליף שם ל'בילי הדבילי' ושולח זריקות 'רפואיות' לחסל היהודים ועומדים בתור 'אני לא מת! ראית?' כדוגמת הקופץ ממגדל אייפל ומספר שכיף לו באויר...

ובשם מתנדב הצלה בב"ב המספר בכל יום על כ-5-10 מקרים שאנשים נופלים כמו זבובים אחרי החיסולים – והוא רק אחד! מתוך כל הצלה במרכז, ומה בכל הארץ? ומד"א והגופות הרקובות! שבוע ימים... ואין א' שצועק לה'?! הכל בסדר? לא יאומן כי יסופר! זה עונש של העלמה והסתר מן השמים! 

...

חלק ב] 'מכתב מאליהו': "לעולם יעסוק אדם בתומ"צ אפ' שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה", 

וכתב הגר"ח מולז'ין זצ"ל לימוד שלא לשמה הוא מפתח גדול שיבוא לידי לשמה ומבלעדי זאת א"א שירים אדם ידו נגד יצה"ע, וכתב עוד (פ"ג מ"א) שא"א לבוא למדרגת לשמה אם לא יבוא עם שלא לשמה, ובאמת זה משמע בלשון 'לעולם יעסוק' שכך זה הדרך וכך מגיעים בסוף ללשמה.

והמכתב מאליהו תמה הרבה: מה זאת עשה ה' לנו (לפני 100 שנה!) שבדור החלש כ"כ בלימוד התו' ועבודת ה' ביטל הקב"ה לגמרי את השלא לשמה, כי מי לא יודע שע"י עסק התו' לא קונים כסף וכבוד, וגם מסי"נ עצומה נדרשת ללימוד תו' וכי ה' חפץ להחריב עבודתו?

והמכתב מאליהו מבקש להעמיק את הגדרים של לא לשמה: שהכונה בתחי' עסקו בתורה שלא לשמה צריך שמחשבתו תהיה ללשמה 'מתוך' שלא לשמה יבוא ללשמה, ומתוכו פנימה יבוא, ולא כל שלא לשמה יגיע, אלא רק אם השאיפה טהורה ורק מסתייע להגיע ללשמה – ואז יגיע, וכן פירש: "בְּכָל לְבָבְךָ" (דברים ו ה) בשני יצריך יצ"ט ויצה"ע.

וצ"ל: למה רצון ה' שאדם יסתייע בשלא כדי להגיע ללשמה ולהכניס הטומאה לקדושה? הלא יכל לברוא האדם שיגיע בלעדיו! אלא, שעשה "סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה" (בראשית כח יב) שבכל דרגה יעמול אדם נגד יצה"ע אבל לא יוכל לקפוץ ממטה למעלה בב"א אלא כל ימיו יעלה מדרגה לדרגה, וזהו שתחילת הלשמה צריכה סיוע של לא לשמה, ויעמול בזה עד שישיג דרגות נוספות ויגיע ללשמה גמור!

ומשל לאדון שציוה לעבדו שיעלה לעליה, אין סברא שיכעס למה במדרגות ולא בקפיצה אחת?! כי א"א בלי מדרגות, וכשלומד שלא לשמה צריך לחשוב שזה רק למדרגת הלשמה, כי כשרואה האדון את העבד שעוצר במדרגות והולך ימינה ושמאלה ואינו עולה – ודאי שיכעס עליו! 

הבריא – עולה בכוחות עצמו גם כשיש הרבה מדרגות, וגם חלש וחולה – לוקח מקל ונעזר, ילד גם עולה ומשתמש בידיו וברגליו כמו התינוקות, אך הקטוע ברגליו – אינו עולה אלא נופל וקורא למרחמים שישאוהו למעלה – הרי שגם שהיה למטה – עכשיו הוא למעלה אך לא מכוחות עצמו אלא שהעלוהו! וכך ממש בעבודת ה'; הצדיקים בעצמם עולים ומנצחים ליצרם בכל מדרגה! ויש שעולים בכבדות, ויש שרק מתחילים בעבודת ה' והם בבחינת ילדים המסתייעים בשלא לשמה. 

אבל הרשעים שהם בעלי מום שאינם יכולים להתגבר על יצרם בטומאה רבה! אפי' דרגה אחת קטנה אינם יכולים וגם לא כחוט השערה – ומה יעשו? הם קוראים לה' ומרחם עליהם בלי מדרגות מעלה – 'במעלית'! וכשנשבר לב הרשעים בקרבם ומתחרטים על התועבות באמת ומתפללים לה' גם הם ימצאו עצמם למעלה כנאמר: "וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב חָדָשׁ" (יחזקאל לו כו). ומה שהצדיק צריך לעמול הרבה כדי להגיע לדרגתו, נאמר בבעל תשובה "וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם". מכאן, שלא יאמר חוטא: איך אני אשוב? ואני רחוק כ"כ? מלא רצונות וליבי מטומטם! עליו לראות ולהסתכל באמת ולהתחרט ולבקש מהשי"ת – והקב"ה יעשה הכל ע"י!

....

הדרשה נמסרה במשך כשעה וחצי...!

 – כאשר בחורי הישיבות והקהל הרב והמגוון שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

...

כבוד הרב שליט"א מסכם את החלק האחרון:

ארבע דרכים: 

1. לימוד תורה – מבריח את היצה"ע! 

2. לימוד מוסר – מקנה מבט לאמת!

3. להתרגל בשבירת הרצונות.

4. להרבות במעשי חסד ליחיד ורבים ולתקן חטאים בין אדם לחבירו, וחסד בלב, ונושא בעול עם חבירו, ותפילה על אחרים – יועיל לעשות קיצור דרך לעשות תשובה מהירה בבחינת "יש קונה עולמו בשעה אחת!" – אמן!

הקהל מוחא כפים.

להתראות! בהרצאה מחר בנתניה מלון כורש 13-09-2021.

 •    שיתוף   
 • תגיות:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת