טוען...

בני ברק - עונשו של מזיד וצדקת ישעיה הנביא
[כולל סיקור ותמונות]

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 05.09.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בבני ברק 04-09-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בבני ברק 05-09-2021.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: לתשובה שלימה לכל עם ישראל, והתורמים יזכו לזרע חי וקיים, לזכות הרבים מתוך שמחה, לארגן הרצאה בחו"ל, תיקון המידות, בריאות איתנה ופרנסה טובה, ושהבעל יזכה להיות ת"ח וירא"ש – אמן! תשובה ורפוא"ש וגם לחיים בן ברכה, ולע"נ הוריו מנ"ע.

שם ההרצאה: עונשו של מזיד וצדקת ישעיה הנביא

חלק א] משבחו של ישעיה הנביא: 

מנשה מלך ישראל הרג לישעיה הנביא! אמר רבא: שמנשה דן את ישעיה והרגו, ולא הרגו סתם, אלא העמידו לדין שנראה כדין תורה והרגו, בכמה טענות;

טענה 1. משה רבך אמר: "כִּי לֹא יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי" (שמות לג כ) ואתה אמרת: "וָאֶרְאֶה אֶת ה' יֹשֵׁב עַל כִּסֵּא רָם וְנִשָּׂא" (ישעיה ו א) איך זה מסתדר? 

טענה 2. משה רבך אמר: "כִּי מִי גוֹי גָּדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרֹבִים אֵלָיו כַּה' אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו" (דברים ד ז) ואתה אמרת: "דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב" (ישעיה נה ו) משמע שלא בכל עת ה' נמצא!

טענה 3. משה רבך אמר: "אֶת מִסְפַּר יָמֶיךָ אֲמַלֵּא" (שמות כג כו) משמע שלכל אדם מס' ימים מסוים, ואתה אמרת לחזקיה המלך: "הִנְנִי יוֹסִף עַל יָמֶיךָ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה" (ישעיה לח ה) – וכביכול ישעיה חולק על משה רבו והעמידו לדין וחייבו מיתה.

אמר ישעיה: אני יודע שמנשה לא יקבל מה שאומר לו, גם כשאסביר דברי, וכשאסביר לו אני יעשה אותו מזיד – כי לא יחזור בו! כיון שהוא מחפש להורגו. ולכן ישעיה אמר שם קודש ונבלע בתוך עץ ארז, והביאו לארז וניסרוהו כדי להורגו שם, כשהמסור הגיע לפיו של ישעיה – נפטר! ולמה אירע לו כך? כיון שאמר ישעיה: "וּבְתוֹךְ עַם טְמֵא שְׂפָתַיִם אָנֹכִי יוֹשֵׁב" (ישעיה ו ה) כיון שקטרג על ישראל בפיו – נענש בפיו ושם נפח נשמתו.

והגמרא מקשה: שאכן הפסוקים קשים! ואיך מבינים את הסתירות הללו? ומפרשים: שדברי ישעיה שראה כביכול את ה' הכונה לאספקלריה שאינה מאירה, כיון ששאר הנביאים לא היו בדרגת משה רע"ה, והכלי ראיה שלהם היה בהיר אבל לא ממש ולכן נדמה היה להם שהם רואים, אבל משה שהסתכל באספקלריה המאירה – בהירה ראה שאינם רואים כלל! לכן אמר משה שא"א לראות את ה' ולחיות!

ומהו ההבדל בין אספקלריה המאירה לשאינה מאירה? יש מהמפרשים שמבארים: כעין זכוכית שאם נקיה לגמרי מאבק אז רואים בעד הזכוכית מעבר בלי שום החזר וזה מבט נכון, אך כשיש אבק על הזכוכית יש גם אם השתקפותך עליה וככל שהיא פחות נקיה כך אתה משתקף בה ואינך רואה ברור! וההבדל בין שאר הנביאים למשה רע"ה? שעליו נאמר: "וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה" (במדבר יב ג) בלי שום מידות שיעשו אבק או מחיצה וכמ"ש: "וְנַחְנוּ מָה" (שמות טז ז) שלא מחזיק מעצמו כלום! אך מהנביאים שלא תיקנו המידות לגמרי לגמרי לגמרי – ה"ז כעין אבק ויש השתקפות ומדמים דבר, לכן יש וה' שואל לנביא: "מָה אַתָּה רֹאֶה?" (ירמיה א יא) עונה: "מַקֵּל שָׁקֵד אֲנִי רֹאֶה" וכדו'

ולבאר הפסוק דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ לעומת דברי משה, התשובה: ביחיד – יש זמנים שהתפילה מתקבלת, ועליו דיבר ישעיה, והציבור כשמתפללים – זה דין אחר לגמרי ועליו נאמר בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו ותפילתם מתקבלת אפי' שיש בהם חוטאים! ותפי' היחיד מתקבלת דווקא בעשי"ת שהם ימי רצון ובהם כל תפי' מתקבלת אפי' ביחיד וע"ז דיבר ישעיה הנביא ואי"ז חולק על משה!

...

כבוד הרב שליט"א מסיים את הנושא של ישעיה הנביא: "ולכן ישעיה הנביא מנע עצמו מלתרץ את דבריו ונראה כאילו ח"ו הודה למנשה, כדי שלא לגרום לו הפסד של מזיד כי נפשו חשקה רק בטובת מנשה! וכל תשוקתו רק לטובת חבירו!! מי יכול לעכל דבר כזה? איפה תמצאו באוה"ע מישהו שיהיה מוכן שמישהו יעליל עליו עלילה (כדוגמת מנשה לישעיה) להוציאו להורג והוא מלמד עליו זכות! שלא יכשל בעוד משהו כזה, ומוותר על החיים!!! 

ומפה נבין מה המעלות של הנביאים הקדושים שהיו לנו! וכמה רצו בטובתנו, וכמה הסבירו וכמה השפיעו – ולא עזר! אף אחד לא הצליח להחזיר את ע"י בתשובה, כמאחז"ל: 48 נביאים ו-7 נביאות עמדו לישראל ולא החזירום בתשובה – רק טבעת אחשורוש עשתה בגזירת המן "לְהַשְׁמִיד לַהֲרֹג וּלְאַבֵּד אֶת כָּל הַיְּהוּדִים" (אסתר ג יג) עם חיסולים (זריקות קוביד 19) אבל היום? גם לא מתעוררים!

המן עובד והחליף שם ל'בילי הדבילי' ושולח זריקות 'רפואיות' לחסל היהודים ועומדים בתור 'אני לא מת! ראית?' כדוגמת הקופץ ממגדל אייפל ומספר שכיף לו באויר...

ובשם מתנדב הצלה בב"ב המספר בכל יום על כ-5-10 מקרים שאנשים נופלים כמו זבובים אחרי החיסולים – והוא רק אחד! מתוך כל הצלה במרכז, ומה בכל הארץ? ומד"א והגופות הרקובות! שבוע ימים... ואין א' שצועק לה'?! הכל בסדר? לא יאומן כי יסופר! זה עונש של העלמה והסתר מן השמים! 

...

חלק ב] 'מכתב מאליהו': "לעולם יעסוק אדם בתומ"צ אפ' שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה", 

וכתב הגר"ח מולז'ין זצ"ל לימוד שלא לשמה הוא מפתח גדול שיבוא לידי לשמה ומבלעדי זאת א"א שירים אדם ידו נגד יצה"ע, וכתב עוד (פ"ג מ"א) שא"א לבוא למדרגת לשמה אם לא יבוא עם שלא לשמה, ובאמת זה משמע בלשון 'לעולם יעסוק' שכך זה הדרך וכך מגיעים בסוף ללשמה.

והמכתב מאליהו תמה הרבה: מה זאת עשה ה' לנו (לפני 100 שנה!) שבדור החלש כ"כ בלימוד התו' ועבודת ה' ביטל הקב"ה לגמרי את השלא לשמה, כי מי לא יודע שע"י עסק התו' לא קונים כסף וכבוד, וגם מסי"נ עצומה נדרשת ללימוד תו' וכי ה' חפץ להחריב עבודתו?

והמכתב מאליהו מבקש להעמיק את הגדרים של לא לשמה: שהכונה בתחי' עסקו בתורה שלא לשמה צריך שמחשבתו תהיה ללשמה 'מתוך' שלא לשמה יבוא ללשמה, ומתוכו פנימה יבוא, ולא כל שלא לשמה יגיע, אלא רק אם השאיפה טהורה ורק מסתייע להגיע ללשמה – ואז יגיע, וכן פירש: "בְּכָל לְבָבְךָ" (דברים ו ה) בשני יצריך יצ"ט ויצה"ע.

וצ"ל: למה רצון ה' שאדם יסתייע בשלא כדי להגיע ללשמה ולהכניס הטומאה לקדושה? הלא יכל לברוא האדם שיגיע בלעדיו! אלא, שעשה "סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה" (בראשית כח יב) שבכל דרגה יעמול אדם נגד יצה"ע אבל לא יוכל לקפוץ ממטה למעלה בב"א אלא כל ימיו יעלה מדרגה לדרגה, וזהו שתחילת הלשמה צריכה סיוע של לא לשמה, ויעמול בזה עד שישיג דרגות נוספות ויגיע ללשמה גמור!

ומשל לאדון שציוה לעבדו שיעלה לעליה, אין סברא שיכעס למה במדרגות ולא בקפיצה אחת?! כי א"א בלי מדרגות, וכשלומד שלא לשמה צריך לחשוב שזה רק למדרגת הלשמה, כי כשרואה האדון את העבד שעוצר במדרגות והולך ימינה ושמאלה ואינו עולה – ודאי שיכעס עליו! 

הבריא – עולה בכוחות עצמו גם כשיש הרבה מדרגות, וגם חלש וחולה – לוקח מקל ונעזר, ילד גם עולה ומשתמש בידיו וברגליו כמו התינוקות, אך הקטוע ברגליו – אינו עולה אלא נופל וקורא למרחמים שישאוהו למעלה – הרי שגם שהיה למטה – עכשיו הוא למעלה אך לא מכוחות עצמו אלא שהעלוהו! וכך ממש בעבודת ה'; הצדיקים בעצמם עולים ומנצחים ליצרם בכל מדרגה! ויש שעולים בכבדות, ויש שרק מתחילים בעבודת ה' והם בבחינת ילדים המסתייעים בשלא לשמה. 

אבל הרשעים שהם בעלי מום שאינם יכולים להתגבר על יצרם בטומאה רבה! אפי' דרגה אחת קטנה אינם יכולים וגם לא כחוט השערה – ומה יעשו? הם קוראים לה' ומרחם עליהם בלי מדרגות מעלה – 'במעלית'! וכשנשבר לב הרשעים בקרבם ומתחרטים על התועבות באמת ומתפללים לה' גם הם ימצאו עצמם למעלה כנאמר: "וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב חָדָשׁ" (יחזקאל לו כו). ומה שהצדיק צריך לעמול הרבה כדי להגיע לדרגתו, נאמר בבעל תשובה "וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם". מכאן, שלא יאמר חוטא: איך אני אשוב? ואני רחוק כ"כ? מלא רצונות וליבי מטומטם! עליו לראות ולהסתכל באמת ולהתחרט ולבקש מהשי"ת – והקב"ה יעשה הכל ע"י!

....

הדרשה נמסרה במשך כשעה וחצי...!

 – כאשר בחורי הישיבות והקהל הרב והמגוון שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

...

כבוד הרב שליט"א מסכם את החלק האחרון:

ארבע דרכים: 

1. לימוד תורה – מבריח את היצה"ע! 

2. לימוד מוסר – מקנה מבט לאמת!

3. להתרגל בשבירת הרצונות.

4. להרבות במעשי חסד ליחיד ורבים ולתקן חטאים בין אדם לחבירו, וחסד בלב, ונושא בעול עם חבירו, ותפילה על אחרים – יועיל לעשות קיצור דרך לעשות תשובה מהירה בבחינת "יש קונה עולמו בשעה אחת!" – אמן!

הקהל מוחא כפים.

להתראות! בהרצאה מחר בנתניה מלון כורש 13-09-2021.

 •    שיתוף   
 • תגיות:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

 • 19.02 08:26

  כבוד הרב שליט"א היקר שלום וברכה! שבוע טוב ומבורך! רציתי לשתף את כבוד הרב ולזכות את הרבים אם כבוד הרב שליט"א יראה לנכון. הבן הקטן שלי חלה (ל"ע) יום חמישי האחרון . והחלטתי לתרום 180₪ ל: 'שופר' לטובת סבב הרצאות בארה"ב 2024 לרפואתו ובאותו רגע עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב) לא הבנתי מהיכן זה צץ כי נתתי לרפואתו אבל לא יחסתי לזה חשיבות מיוחדת. במוצאי שבת קודש הבנתי למה עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" הבן הקטן שלנו ניצל מחנק!! ישתבח ויתעלה שמו של הקב"ה בכל העולמות כולם! באנו לעשות הבדלה, והבן הקטן היה בלול שיחק. בעלי היקר בא להדליק את נר ההבדלה והנר נכבה כמה פעמים ותוך כדי התעסקות אני שומעת את הקטן שלי משתעל וזה לא נשמע חריג כי הוא חולה ואז השיעול נשמע מוזר והבת הגדולה ראתה בניסי ניסים שיש לקטן משהו כחול בפה. מיד תפסתי את הקטן בסייעתא דשמיא בעלי ואני הצלחנו להוציא לו מהפה חלק מצעצוע שכנראה אסף מהרצפה מתוך הלול ושם בפה. כהכרת הטוב להשם יתברך תרמנו שוב 180₪ לזיכוי הרבים ל: 'שופר' - ארגון להפצת יהדות. רצינו לומר גם 'תודה!' אין סופית להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמאפשר לנו בזכות פועלו האדיר להיות שותפים לזכות ולזכות ולהרוויח חיים גם בעולם הזה ויהי רצון שנזכה גם לחיי העולם הבא! יה"ר שתבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות ובתשובה שלמה לכלל ישראל וגאולה ברחמים השנה אמן ואמן!

 • 19.02 08:24

  ישר כח! לרב שליט"א על השיעור בוקר חלק גדול מהדברים שכבוד הרב דיבר זכיתי לקרוא בשבת בילקוט מעם לועז פרשת תרומה.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים