טוען...

בני ברק - אונסים את חיילי צהל להזריק
[כולל סיקור ותמונות]

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 04.09.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בנתניה 02-09-2021 (ראה שידור חוזר) התקיימה הרצאה בבני ברק 04-09-2021.

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: לקירוב הגאולה ברחמים. התורמות והתורמים להרצאה יזכו הם וזרעם להפיק רצון מה' ושה' יחפוץ בהם, לצאת זכאים בדין, זיווגים הגונים מקפ"ז, שלום בית אמיתי, חינוך הילדים על אדני התורה, פרנסה בשפע ובנקל מתוך בריאות איתנה ושמחה, להצלחת; הכנישתא, מוסדות לדעת חכמה ומוסר, והפגנת 50,000 הנשים וילדיהם. רפואה שלמה מהרה ל- חיים בן ברכה. ולע"נ הוריו מנ"ע.

שם ההרצאה: אונסים את חיילי צה"ל להזריק

חלק א] הדרשה: 

ע"י נצטוו בעשיית המשכן לאחר חטא העגל ולא קודם לכן מדוע? משום שקודם החטא היה "בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ" (שמות כ כ) ז"א כל יהודי בכל מקום שיהיה היה מזכיר את שם ה' והקב"ה היה נמצא בעבורו בלי משכן! אבל החטא גרם ונתקלקלה הבריאה והיו צריכים עכשיו מקום מיוחד שבו תשרה השכינה כמו קודם החטא ולזה נבנה המשכן, כי הצטמצמה ההשגחה האלוקית למקום מוגדר שנקרא משכן.

על אדה"ר קודם החטא אחז"ל במדרש: כי "תפוח עקבו היה מכהה גלגל חמה!" ז"א גוף האדם המקום הנחות ביותר שהוא העקב, והתפוח שהוא הכי נמוך ומגושם – היה מכהה את גלגל החמה באור שהיה יוצא ממנו כי היה יותר חזק מגלגל חמה. וגופו של אדה"ר היה כולו נשמה! לא היה בו חילוק כלל בין גוף לנשמה, וגם גופו היה בג"ע!! לעומתנו שמרגישים חילוקים בין האברים למוח; המוח הוא הכי דבוק בקב"ה, ובאדה"ר לא היו חילוקים כלל שכולו היה נשמה, וכל מקום שנגעת בו – היית נדבק בהשי"ת; ידו היתה אותו צינור שמוביל אל השי"ת כמו הנשמה. כי כולו דבוק בה' גם בגופו.

"מְשָׁרְתָיו שׁוֹאֲלִים זֶה לָזֶה: "אַיֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ?" – "בָּרוּךְ כְּבוֹד ה' מִמְּקוֹמוֹ" (יחזקאל ג יב) לא צריך לחפש בכלל! ז"א כבוד ה' מִמְּקוֹמוֹ בכל מקום לא זקוקים לצינור ומקום מיוחד אלא מִמְּקוֹמוֹ, שם בָּרוּךְ כְּבוֹד ה' – זה היה מצבו של אדה"ר קודם החטא, מצב של מִמְּקוֹמוֹ. בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר – לא היה בו חילוקי צינורות שדרכם ימשך המעיין, אלא כולו יצא החוצה והוא היה הדום לרגלי השכינה, בכל מקום שדבקו – נדבקים בו ית'.

אבל אחרי החטא נתהוו כבר חילוקים שכבר התבטל בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ – כי לאחר החטא כל הבריאה אינה עוד משכן וזה כיום, שיש חילוקים בין יד למוח, כי היד שלנו לא יכולה להרגיש את ה'! אבל המוח יכול, כי יש אצלנו חילוקים, ואצל אדה"ר לא היה חילוקים. אצל יעקב אע"ה כתוב שגם בידיו היה שכל! "שִׂכֵּל אֶת יָדָיו" (בראשית מח יד) ומה פירוש? מלשון שכל! שידיו הלכו לבד כמו שכל. 

ועכשיו זקוקים למוח ולמשכן ורק בהם נשאר עדיין אותו חיבור שהיה קודם בבריאה, בלעדיהם אין לנו חיבור, וזקוקים לצינורות כאלה שנשארו מצוחצחים כמו קודם החטא, וכל עבודת האדם: לבקש אחר הצינורות שנשארו עדיין בצחצוחם, אותם שנשארו מכל הצינורות שנתרוקנו שבהם עוד נותר וישנו החיבור והדיבוק, כי רק ע"י יוכל האדם להדבק אל השי"ת!

והנה, לבנות את המשכן היו צריכים דווקא את בצלאל, ועליו נאמר 'בְּצֵל-אל' ושתי פרשיות שלימות 'תרומה ותצווה' נאמרו בכל דיני עשייתו ודקדוקיו של המשכן, וזאת היתה באמת דרגת הבריאה כולה קודם החטא! שקודם החטא כל הבריאה בכל מקום היתה משכן, בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר והיתה הבריאה מקום שכינתו יתברך, כל מקום כל פינה היה מקום ה' מלא כל הארץ! אולם לאחר החטא- נזדהמה ונתרוקנה הבריאה ואין כל הבריאה מקום שכינתו, ולא בכל מקום שיזכירו שם ה' תחול מיד קדושתו, רק בפינות ובתנאים מיוחדים במקום של משכן דווקא.

ובכן, הרי כל עבודת האדם היא לכוין ולעשות 'מקום מקדש' שרק דרך בו תרד ההשפעה וזו הדרך היחידה היום להדבק בהשי"ת. ולמדנו מזה יסוד ולימוד בדרכי העבודה: שעבודת האדם לאחר החטא שצריך לעשות משכן, ולבנות מקום להשרות שכינה!

...

הדרשה נמסרה כחצי שעה!

 – כאשר בחורי הישיבות והקהל שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

...

כבוד הרב שליט"א מסיים: "היום צריכים תנאים ומקומות מסוימים, וא"ז אמיתי הבקשות והתפילות כראוי – אז יכולים להענות ולקבל את תפי' האדם, ואם לא - מה יעשה האדם? כי התרגלו האנשים ל"מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה" (ישעיה כט יג) וחושבים ש'ראש השנה – הוא קל!' ר"ה הזה מבטיחני: שלא יהיה קל בכלל! מאות אלפים ימותו השנה!! בגלל החיסונים- חיסולים!!! כי אין אדם שיודע מה מחכה לו, ומתים כמו זבובים! ולא מגלים לכם... ואינכם יודעים האמת, ומשטים בכם! כי זה פשע נגד האנושות, והם עתידים ליתן את הדין! כבחוקי 'נירנברג' ועתידים לתלותם ברחובה של עיר. ושתדעו: שבצה"ל – איך עושים עכשיו חיסולים? מעירים בבהלה בשעה 2:00 למס' 7 – כדי להתחסן בהשכמה לילית כשהם מטושטשים! ואונסים אותם לקבל חיסונים (רואים 'פוסט חירום' על המסך).

...

חלק ב] הצלת עם ישראל משׁוֹאַת השקורונה... וגם בדרשה זו לטובת הבחורי ישיבות והקהל המגוון היקרים שהגיעו להרצאה בבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק כבוד הרב שליט"א שוב מתייחס למגיפת השקורונה והחיסולים דרך הזריקות ('חיסוני הקוביד 19') ...

והרב שליט"א פונה לקהל: כל מי שנפגע מהחיסונים, נכות, פריחה, מת – שיתבעו בני המשפחה את כל הגורמים שהשפיעו עליהם להתחסל – וכך יחסלו את האנשים האלה שרוצים לחסל! כי כל זמן שלא נוגעים בהם – הם ממשיכים בהתלהבות...!

וצריך לדעת שאפשר להרפא מהקורונה ב-3 כדורים של אייברמקטין, תרופה זולה שנמצאת בכל מקום, ובכך עובר את השקורונה כשפעת והצטננות קלה! אבל לא רוצים לתת, כי הביג פארמה וכל יצרי החיסונים והתרופות רוצים להרויח מליארדים! כי המציאו שיש וירוס – שאיננו! וצריך להמציא 'חיסולים' שבכך מקבלים תקציב של מליארדים! והחברה שהמציאה את האייברמקטין, שמוכח שזה תרופה! ואינה רוצה לתת זאת!! ורוצה להמציא 'תרופה חדשה' כי מתקצבים אותה במליארד דולר!!! אם תמציא תרופה לשקורונה... אז מה כדאי להם; לתת בזול מה שקיים בשוק או להמציא חדש? קשה להאמין!

וכך גם מטרד (משרד) הבריאות שלנו מתנגד לתרופות זולות, וכבוד הרב שליט"א מקרין כמה סרטונים בענין:... 

א] ערוץ 12 על התרופה נגד הקורונה! תרופה ידועה וזולה!! אך לא מפרסמים אותה כיון שלא מכניסה כסף לחברת תרופות...! מה שבסוף הכתב מגלה שאכן יש קשר בין הכסף והתקציב לבין מניעת התרופות לציבור... ופרופ' עמית אסא, סגן מנהל בי"ח הציבורי אסותא באשדוד אומר שחב' התרופות יש להן אינטרס!!! להשקיע בתרופות חדשות כי יש בכך רווח גדול... והכתב מגלה שתיאורית הקונספירציה הזו נכונה! שנעשה מחקר על התרופה הנ"ל שקיימת בשוק 40 שנה! על 100 חולי קורונה – 3 ימים בלבד 95% הפסיקו להיות מדבקים!!! וכשפונים למשרד הבריאות ע"כ, הוא מפנה לחב' התרופות...

ב] וסריקת ברקוד על מקום הזריקה...!

ג] ואבא מסכן שהאמין לממשלה, אחד מיני מאות אלפים! ובעקבות החיסון, האב אומר שאינו בוטח יותר בממשלה! כי בנו מת מס' ימים בלבד לאחר שקיבל את החיסון!! והאב השכול: מבקש מהנוכחים להתבונן בילדים ולשאול את עצמם: האם זה שווה את הסיכון???

...

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון: בחור צעיר מספר שבחמישי האחרון מקום עבודתו איים עליו שאם לא יעשה חיסון לא יגיע לעבודה! מה לעשות?

הרב עונה: לא לעשות ו'לתרום' את החיסון לבעה"ב... בהצלחה! העיקר תשאר בחיים – הפרנסה? מאת ה'!

** בחור ישיבה צעיר, מנסה להבין: האם ה-FDA קשור לדילול אוכלוסין?

הרב עונה: דרך הפקיד של ביל גייטס – גברייזוס (ראה 'מהדורה 229 • טדרוס גברייזוס ראש ה-WHO הפקידון של בילי הדבילי יואשם ככל הנראה ברצח עם! • 13-04-2021' חלק ב).

שואל: אז למה מתנגדים לחיסון השלישי?

הרב עונה: כי הם חייבים לעשות משהו שהם 'מתנגדים' ולכן נתנו 'צו חירום' כיון שסמכו על המדינות שיחסנו גם במצב כזה!

ועל המסך מוקרן מערוץ 12 שיש הסתייגות של ה-FDA מהחיסון כיון שיש תופעות לוואי!

הבחור שואל: למה לא מנסים להגיע לרבנים ולהראות להם את המצב?

הרב עונה: שכבר ניסו והגחזים מנעו! ולא נותנים לצלם וחוטפים את האנשים כולאים אותם וכו' – רח"ל עד שבאה המשטרה...! 

ועל המסך מוקרן 'חשיפה - בריונים מקיפים את הרב חיים קנייבסקי!'.

*** בחור צעיר נוסף בחולצה לבנה: שואל איך אפשר לתבוע על נזקי חיסונים כאשר בית המשפט משוחד?

הרב עונה: שבעקבות ריבוי התביעות, כשהתביעה עולה לבג"ץ יש להם בעיה להגיד: 'שאין שום בעיה'! כיון שבמדינות אחרות הוכח שאין וירוס וכדו', אז יש בעיה לבית משפט לטעון אחרת מול בימ"ש פדרלי בעולם ויחששו מכך מאוד מאוד! אבל כשתהיה קבוצה גדולה של אנשים שנפגעו בפרק זמן של עד שבועיים מהזריקה – בזה תהיה להם בעיה, כיון שיוכלו להביא את כל המדענים שמוכיחים שזה מה שגורם, אבל כשהאנשים שותקים זה נותן להם גיבוי להשתולל!

שואל: גם הבימ"ש הפדרלי משוחד?

הרב עונה: לא! יש מקום שיצא נגד, כדוגמת אירלנד, שביטלו את הקורונה, כיון שלא היה ניתן להוכיח בבימ"ש שהוירוס בודד! ובזכות התביעות הללו תבעו את פייזר ואת מודרנה בעשרות שנים האחרונות ושילמו מליארדים! כי בימ"ש בכל אופן הוא עצמאי.

** שואל: האם קורונה דלתא בא מהחיסון?

הרב עונה: "אכן", ומקרין על המסך את הודאת נציג קופ"ח כללית שאכן את 'זן דלתא' והכל כרטא – להפריך טענת ראה"מ נ.ב. על הזן החדש...

- הקהל מוחא כפים בהבנה.

*** בחור מלוד: מספר שב"ה שמר את השבת האחרונה כהלכה!

הקהל מיד פורץ במחיאות כפים נלהבות כדי לעודדו...!

וממשיך לספר בזעזוע שבבית כנסת דרשו לשים 'מסיכה' ואומר שידע עוד לפני השקורונה שזה סמל לעבדות! ולכן חזר אחורה והתפלל בביתו, ושאל: האם זה נכון מה שעשה? כי ביכנ"ס אמור להיות מקום שמתפללים לה'!!

הרב עונה: עשית נכון, 

והבחור ממשיך: ששאל את האנשים מה אכפת לך שאני בלי מסיכה כשאתה עם מסיכה (חוץ ממה שמזיק כשאתה נושם שוב את מה שפלטת...!) ואיפה האמונה אצלם?

הרב מוסיף: ועוד יותר הרי הם מחוסנים, ומה הפחד? ובפרט שהמחוסנים נדבקים ומדביקים – אז מה שוים החיסונים?

הבחור מספר על האחריות שמגלה בביתו לעשות קידוש בביתו לאמו – וכבוד הרב מעודדו על כך.

שאלה אחרונה: האם לעשות בדיקה?

הרב עונה: שום בדיקה לא לעשות! כיון שמכניסים גרפין אוקסיד (ראה 'מהדורה 329 • גרפין אוקסיד במסכות ובמטושים. עד מתי? וזו רק ההתחלה... • 02-09-2021') וזה ימשיך גם בריסוס, ו'פייזר' מתכוונת להביא עוד 2 כדורים בנוסף לזריקות! כי לא מספיק להם הכסף ...! והוכחה לשקרי הבדיקות: כשמזמינים תור לבדיקה, וכשמאחרים וכדו' מקבלים תשובה ללא נוכחות!...

...

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק: "אני מודה לכם! תהיו בריאים, לילה טוב!"

הקהל מוחא כפים.

להתראות!

הערב ב"ה בהרצאה בבני ברק 05-09-2021 

שימו לב! התרת נדרים וסליחות ברוב עם לאחריה!

 •    שיתוף   

גלריית תמונות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

 • 19.02 08:26

  כבוד הרב שליט"א היקר שלום וברכה! שבוע טוב ומבורך! רציתי לשתף את כבוד הרב ולזכות את הרבים אם כבוד הרב שליט"א יראה לנכון. הבן הקטן שלי חלה (ל"ע) יום חמישי האחרון . והחלטתי לתרום 180₪ ל: 'שופר' לטובת סבב הרצאות בארה"ב 2024 לרפואתו ובאותו רגע עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב) לא הבנתי מהיכן זה צץ כי נתתי לרפואתו אבל לא יחסתי לזה חשיבות מיוחדת. במוצאי שבת קודש הבנתי למה עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" הבן הקטן שלנו ניצל מחנק!! ישתבח ויתעלה שמו של הקב"ה בכל העולמות כולם! באנו לעשות הבדלה, והבן הקטן היה בלול שיחק. בעלי היקר בא להדליק את נר ההבדלה והנר נכבה כמה פעמים ותוך כדי התעסקות אני שומעת את הקטן שלי משתעל וזה לא נשמע חריג כי הוא חולה ואז השיעול נשמע מוזר והבת הגדולה ראתה בניסי ניסים שיש לקטן משהו כחול בפה. מיד תפסתי את הקטן בסייעתא דשמיא בעלי ואני הצלחנו להוציא לו מהפה חלק מצעצוע שכנראה אסף מהרצפה מתוך הלול ושם בפה. כהכרת הטוב להשם יתברך תרמנו שוב 180₪ לזיכוי הרבים ל: 'שופר' - ארגון להפצת יהדות. רצינו לומר גם 'תודה!' אין סופית להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמאפשר לנו בזכות פועלו האדיר להיות שותפים לזכות ולזכות ולהרוויח חיים גם בעולם הזה ויהי רצון שנזכה גם לחיי העולם הבא! יה"ר שתבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות ובתשובה שלמה לכלל ישראל וגאולה ברחמים השנה אמן ואמן!

 • 19.02 08:24

  ישר כח! לרב שליט"א על השיעור בוקר חלק גדול מהדברים שכבוד הרב דיבר זכיתי לקרוא בשבת בילקוט מעם לועז פרשת תרומה.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים