טוען...

בני ברק - אונסים את חיילי צהל להזריק
[כולל סיקור ותמונות]

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 04.09.2021

הורדת MP4 הורדת MP3
ראשי פרקים


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בנתניה 02-09-2021 (ראה שידור חוזר) התקיימה הרצאה בבני ברק 04-09-2021.

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: לקירוב הגאולה ברחמים. התורמות והתורמים להרצאה יזכו הם וזרעם להפיק רצון מה' ושה' יחפוץ בהם, לצאת זכאים בדין, זיווגים הגונים מקפ"ז, שלום בית אמיתי, חינוך הילדים על אדני התורה, פרנסה בשפע ובנקל מתוך בריאות איתנה ושמחה, להצלחת; הכנישתא, מוסדות לדעת חכמה ומוסר, והפגנת 50,000 הנשים וילדיהם. רפואה שלמה מהרה ל- חיים בן ברכה. ולע"נ הוריו מנ"ע.

שם ההרצאה: אונסים את חיילי צה"ל להזריק

חלק א] הדרשה: 

ע"י נצטוו בעשיית המשכן לאחר חטא העגל ולא קודם לכן מדוע? משום שקודם החטא היה "בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ" (שמות כ כ) ז"א כל יהודי בכל מקום שיהיה היה מזכיר את שם ה' והקב"ה היה נמצא בעבורו בלי משכן! אבל החטא גרם ונתקלקלה הבריאה והיו צריכים עכשיו מקום מיוחד שבו תשרה השכינה כמו קודם החטא ולזה נבנה המשכן, כי הצטמצמה ההשגחה האלוקית למקום מוגדר שנקרא משכן.

על אדה"ר קודם החטא אחז"ל במדרש: כי "תפוח עקבו היה מכהה גלגל חמה!" ז"א גוף האדם המקום הנחות ביותר שהוא העקב, והתפוח שהוא הכי נמוך ומגושם – היה מכהה את גלגל החמה באור שהיה יוצא ממנו כי היה יותר חזק מגלגל חמה. וגופו של אדה"ר היה כולו נשמה! לא היה בו חילוק כלל בין גוף לנשמה, וגם גופו היה בג"ע!! לעומתנו שמרגישים חילוקים בין האברים למוח; המוח הוא הכי דבוק בקב"ה, ובאדה"ר לא היו חילוקים כלל שכולו היה נשמה, וכל מקום שנגעת בו – היית נדבק בהשי"ת; ידו היתה אותו צינור שמוביל אל השי"ת כמו הנשמה. כי כולו דבוק בה' גם בגופו.

"מְשָׁרְתָיו שׁוֹאֲלִים זֶה לָזֶה: "אַיֵּה מְקוֹם כְּבוֹדוֹ?" – "בָּרוּךְ כְּבוֹד ה' מִמְּקוֹמוֹ" (יחזקאל ג יב) לא צריך לחפש בכלל! ז"א כבוד ה' מִמְּקוֹמוֹ בכל מקום לא זקוקים לצינור ומקום מיוחד אלא מִמְּקוֹמוֹ, שם בָּרוּךְ כְּבוֹד ה' – זה היה מצבו של אדה"ר קודם החטא, מצב של מִמְּקוֹמוֹ. בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר – לא היה בו חילוקי צינורות שדרכם ימשך המעיין, אלא כולו יצא החוצה והוא היה הדום לרגלי השכינה, בכל מקום שדבקו – נדבקים בו ית'.

אבל אחרי החטא נתהוו כבר חילוקים שכבר התבטל בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ – כי לאחר החטא כל הבריאה אינה עוד משכן וזה כיום, שיש חילוקים בין יד למוח, כי היד שלנו לא יכולה להרגיש את ה'! אבל המוח יכול, כי יש אצלנו חילוקים, ואצל אדה"ר לא היה חילוקים. אצל יעקב אע"ה כתוב שגם בידיו היה שכל! "שִׂכֵּל אֶת יָדָיו" (בראשית מח יד) ומה פירוש? מלשון שכל! שידיו הלכו לבד כמו שכל. 

ועכשיו זקוקים למוח ולמשכן ורק בהם נשאר עדיין אותו חיבור שהיה קודם בבריאה, בלעדיהם אין לנו חיבור, וזקוקים לצינורות כאלה שנשארו מצוחצחים כמו קודם החטא, וכל עבודת האדם: לבקש אחר הצינורות שנשארו עדיין בצחצוחם, אותם שנשארו מכל הצינורות שנתרוקנו שבהם עוד נותר וישנו החיבור והדיבוק, כי רק ע"י יוכל האדם להדבק אל השי"ת!

והנה, לבנות את המשכן היו צריכים דווקא את בצלאל, ועליו נאמר 'בְּצֵל-אל' ושתי פרשיות שלימות 'תרומה ותצווה' נאמרו בכל דיני עשייתו ודקדוקיו של המשכן, וזאת היתה באמת דרגת הבריאה כולה קודם החטא! שקודם החטא כל הבריאה בכל מקום היתה משכן, בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר והיתה הבריאה מקום שכינתו יתברך, כל מקום כל פינה היה מקום ה' מלא כל הארץ! אולם לאחר החטא- נזדהמה ונתרוקנה הבריאה ואין כל הבריאה מקום שכינתו, ולא בכל מקום שיזכירו שם ה' תחול מיד קדושתו, רק בפינות ובתנאים מיוחדים במקום של משכן דווקא.

ובכן, הרי כל עבודת האדם היא לכוין ולעשות 'מקום מקדש' שרק דרך בו תרד ההשפעה וזו הדרך היחידה היום להדבק בהשי"ת. ולמדנו מזה יסוד ולימוד בדרכי העבודה: שעבודת האדם לאחר החטא שצריך לעשות משכן, ולבנות מקום להשרות שכינה!

...

הדרשה נמסרה כחצי שעה!

 – כאשר בחורי הישיבות והקהל שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

...

כבוד הרב שליט"א מסיים: "היום צריכים תנאים ומקומות מסוימים, וא"ז אמיתי הבקשות והתפילות כראוי – אז יכולים להענות ולקבל את תפי' האדם, ואם לא - מה יעשה האדם? כי התרגלו האנשים ל"מִצְוַת אֲנָשִׁים מְלֻמָּדָה" (ישעיה כט יג) וחושבים ש'ראש השנה – הוא קל!' ר"ה הזה מבטיחני: שלא יהיה קל בכלל! מאות אלפים ימותו השנה!! בגלל החיסונים- חיסולים!!! כי אין אדם שיודע מה מחכה לו, ומתים כמו זבובים! ולא מגלים לכם... ואינכם יודעים האמת, ומשטים בכם! כי זה פשע נגד האנושות, והם עתידים ליתן את הדין! כבחוקי 'נירנברג' ועתידים לתלותם ברחובה של עיר. ושתדעו: שבצה"ל – איך עושים עכשיו חיסולים? מעירים בבהלה בשעה 2:00 למס' 7 – כדי להתחסן בהשכמה לילית כשהם מטושטשים! ואונסים אותם לקבל חיסונים (רואים 'פוסט חירום' על המסך).

...

חלק ב] הצלת עם ישראל משׁוֹאַת השקורונה... וגם בדרשה זו לטובת הבחורי ישיבות והקהל המגוון היקרים שהגיעו להרצאה בבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק כבוד הרב שליט"א שוב מתייחס למגיפת השקורונה והחיסולים דרך הזריקות ('חיסוני הקוביד 19') ...

והרב שליט"א פונה לקהל: כל מי שנפגע מהחיסונים, נכות, פריחה, מת – שיתבעו בני המשפחה את כל הגורמים שהשפיעו עליהם להתחסל – וכך יחסלו את האנשים האלה שרוצים לחסל! כי כל זמן שלא נוגעים בהם – הם ממשיכים בהתלהבות...!

וצריך לדעת שאפשר להרפא מהקורונה ב-3 כדורים של אייברמקטין, תרופה זולה שנמצאת בכל מקום, ובכך עובר את השקורונה כשפעת והצטננות קלה! אבל לא רוצים לתת, כי הביג פארמה וכל יצרי החיסונים והתרופות רוצים להרויח מליארדים! כי המציאו שיש וירוס – שאיננו! וצריך להמציא 'חיסולים' שבכך מקבלים תקציב של מליארדים! והחברה שהמציאה את האייברמקטין, שמוכח שזה תרופה! ואינה רוצה לתת זאת!! ורוצה להמציא 'תרופה חדשה' כי מתקצבים אותה במליארד דולר!!! אם תמציא תרופה לשקורונה... אז מה כדאי להם; לתת בזול מה שקיים בשוק או להמציא חדש? קשה להאמין!

וכך גם מטרד (משרד) הבריאות שלנו מתנגד לתרופות זולות, וכבוד הרב שליט"א מקרין כמה סרטונים בענין:... 

א] ערוץ 12 על התרופה נגד הקורונה! תרופה ידועה וזולה!! אך לא מפרסמים אותה כיון שלא מכניסה כסף לחברת תרופות...! מה שבסוף הכתב מגלה שאכן יש קשר בין הכסף והתקציב לבין מניעת התרופות לציבור... ופרופ' עמית אסא, סגן מנהל בי"ח הציבורי אסותא באשדוד אומר שחב' התרופות יש להן אינטרס!!! להשקיע בתרופות חדשות כי יש בכך רווח גדול... והכתב מגלה שתיאורית הקונספירציה הזו נכונה! שנעשה מחקר על התרופה הנ"ל שקיימת בשוק 40 שנה! על 100 חולי קורונה – 3 ימים בלבד 95% הפסיקו להיות מדבקים!!! וכשפונים למשרד הבריאות ע"כ, הוא מפנה לחב' התרופות...

ב] וסריקת ברקוד על מקום הזריקה...!

ג] ואבא מסכן שהאמין לממשלה, אחד מיני מאות אלפים! ובעקבות החיסון, האב אומר שאינו בוטח יותר בממשלה! כי בנו מת מס' ימים בלבד לאחר שקיבל את החיסון!! והאב השכול: מבקש מהנוכחים להתבונן בילדים ולשאול את עצמם: האם זה שווה את הסיכון???

...

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון: בחור צעיר מספר שבחמישי האחרון מקום עבודתו איים עליו שאם לא יעשה חיסון לא יגיע לעבודה! מה לעשות?

הרב עונה: לא לעשות ו'לתרום' את החיסון לבעה"ב... בהצלחה! העיקר תשאר בחיים – הפרנסה? מאת ה'!

** בחור ישיבה צעיר, מנסה להבין: האם ה-FDA קשור לדילול אוכלוסין?

הרב עונה: דרך הפקיד של ביל גייטס – גברייזוס (ראה 'מהדורה 229 • טדרוס גברייזוס ראש ה-WHO הפקידון של בילי הדבילי יואשם ככל הנראה ברצח עם! • 13-04-2021' חלק ב).

שואל: אז למה מתנגדים לחיסון השלישי?

הרב עונה: כי הם חייבים לעשות משהו שהם 'מתנגדים' ולכן נתנו 'צו חירום' כיון שסמכו על המדינות שיחסנו גם במצב כזה!

ועל המסך מוקרן מערוץ 12 שיש הסתייגות של ה-FDA מהחיסון כיון שיש תופעות לוואי!

הבחור שואל: למה לא מנסים להגיע לרבנים ולהראות להם את המצב?

הרב עונה: שכבר ניסו והגחזים מנעו! ולא נותנים לצלם וחוטפים את האנשים כולאים אותם וכו' – רח"ל עד שבאה המשטרה...! 

ועל המסך מוקרן 'חשיפה - בריונים מקיפים את הרב חיים קנייבסקי!'.

*** בחור צעיר נוסף בחולצה לבנה: שואל איך אפשר לתבוע על נזקי חיסונים כאשר בית המשפט משוחד?

הרב עונה: שבעקבות ריבוי התביעות, כשהתביעה עולה לבג"ץ יש להם בעיה להגיד: 'שאין שום בעיה'! כיון שבמדינות אחרות הוכח שאין וירוס וכדו', אז יש בעיה לבית משפט לטעון אחרת מול בימ"ש פדרלי בעולם ויחששו מכך מאוד מאוד! אבל כשתהיה קבוצה גדולה של אנשים שנפגעו בפרק זמן של עד שבועיים מהזריקה – בזה תהיה להם בעיה, כיון שיוכלו להביא את כל המדענים שמוכיחים שזה מה שגורם, אבל כשהאנשים שותקים זה נותן להם גיבוי להשתולל!

שואל: גם הבימ"ש הפדרלי משוחד?

הרב עונה: לא! יש מקום שיצא נגד, כדוגמת אירלנד, שביטלו את הקורונה, כיון שלא היה ניתן להוכיח בבימ"ש שהוירוס בודד! ובזכות התביעות הללו תבעו את פייזר ואת מודרנה בעשרות שנים האחרונות ושילמו מליארדים! כי בימ"ש בכל אופן הוא עצמאי.

** שואל: האם קורונה דלתא בא מהחיסון?

הרב עונה: "אכן", ומקרין על המסך את הודאת נציג קופ"ח כללית שאכן את 'זן דלתא' והכל כרטא – להפריך טענת ראה"מ נ.ב. על הזן החדש...

- הקהל מוחא כפים בהבנה.

*** בחור מלוד: מספר שב"ה שמר את השבת האחרונה כהלכה!

הקהל מיד פורץ במחיאות כפים נלהבות כדי לעודדו...!

וממשיך לספר בזעזוע שבבית כנסת דרשו לשים 'מסיכה' ואומר שידע עוד לפני השקורונה שזה סמל לעבדות! ולכן חזר אחורה והתפלל בביתו, ושאל: האם זה נכון מה שעשה? כי ביכנ"ס אמור להיות מקום שמתפללים לה'!!

הרב עונה: עשית נכון, 

והבחור ממשיך: ששאל את האנשים מה אכפת לך שאני בלי מסיכה כשאתה עם מסיכה (חוץ ממה שמזיק כשאתה נושם שוב את מה שפלטת...!) ואיפה האמונה אצלם?

הרב מוסיף: ועוד יותר הרי הם מחוסנים, ומה הפחד? ובפרט שהמחוסנים נדבקים ומדביקים – אז מה שוים החיסונים?

הבחור מספר על האחריות שמגלה בביתו לעשות קידוש בביתו לאמו – וכבוד הרב מעודדו על כך.

שאלה אחרונה: האם לעשות בדיקה?

הרב עונה: שום בדיקה לא לעשות! כיון שמכניסים גרפין אוקסיד (ראה 'מהדורה 329 • גרפין אוקסיד במסכות ובמטושים. עד מתי? וזו רק ההתחלה... • 02-09-2021') וזה ימשיך גם בריסוס, ו'פייזר' מתכוונת להביא עוד 2 כדורים בנוסף לזריקות! כי לא מספיק להם הכסף ...! והוכחה לשקרי הבדיקות: כשמזמינים תור לבדיקה, וכשמאחרים וכדו' מקבלים תשובה ללא נוכחות!...

...

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק: "אני מודה לכם! תהיו בריאים, לילה טוב!"

הקהל מוחא כפים.

להתראות!

הערב ב"ה בהרצאה בבני ברק 05-09-2021 

שימו לב! התרת נדרים וסליחות ברוב עם לאחריה!

 •    שיתוף   

גלריית תמונות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת