טוען...

בני ברק - תענה לי על גרמניה....
[כולל סיקור ותמונות]

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 22.08.2021

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בנתניה 18-08-2021 (ראה הרצאה + גלריית תמונות) התקיימה הרצאה בבני ברק בבית מדרש 'קהילות פז' 22-08-2021.

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

 

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים: הערב יהיה להצלחת עם ישראל ושלא ינזקו מהחיסולים! רפואה שלימה וכו' ולע"נ הוריו המנוחים - אמן!

 כבוד הרב מקדים שבהתחלה ההרצאה תהיה על ענין התשובה ואח"כ על ענין השקורונה.

בפרשיות יציאת מצרים מוצאים שהקב"ה הביא המכות על המצרים כדי להביאם לידי תשובה ושיכירו את אלקי השמים והארץ כנאמר: "לְמַעַן תֵּדַע כִּי אֲנִי ה' בְּקֶרֶב הָאָרֶץ" (שמות ח יח) הרי שמטרת המכות לא להכות אלא להביא את המצרים לתשובה! וכך אחז"ל (שמו"ר יב) משה רבינו היה מורה לפרעה לעשות תשובה כיון שלא חפץ לעשות מכה עד שהסבירו יעשה תשובה. ויכולים אנו לבוא מכך להנחה שזוהי דרך התשובה כאמצעי להניע הבריות להכיר את השי"ת ולחזור מהמעשים הרעים רק ע"י שיביאו עליהם יסורים, אבל לא כן הדבר! על האדם להגיע לתשובה לא ע"י הכרה בעונשי ויסורים מה' כי אם בהכרה בחסדים הרבים שהקב"ה גומל עמו ועם כל בריותיו!!

ולא עוד, שמספיק החסד על עצם התשובה, זה שה' מקבל שבים אחרי שחטאו לפניו זה חסד עצום כי מקבל אלפים ורבבות! ומזה לבד יבוא לתשובה.

כי בהגיון: אין מקום לתשובה כלל! שלאחר שהתכחש האדם לבורא והלך בשרירות לבו ומשחית דרכו היתכן שיוותרו לו וימחלו על החטאים והפשעים?! הרי בירושלמי מכות ב' אמרו: 

"שאלו לחכמה: חוטא מה עונשו?

אמרה: "חַטָּאִים תְּרַדֵּף רָעָה"! (משלי יג כא)

שאלו לנבואה: חוטא מה עונשו?

אמרה: "הַנֶּפֶשׁ הַחֹטֵאת הִיא תָמוּת"! (יחזקאל יח ד)

ורק הקב"ה בטובו הגדול ובחסדיו המרובים הולך עם בריותיו נגד ההגיון של החכמה והנבואה וסולח ומוחל לשבים אליו כנאמר שם,

שאלו לקב"ה: חוטא מה עונשו?

אמר: יעשה תשובה ומכפר לו!

הרי שהקב"ה מקבל בתשובה גם כאלה שאין תשובתם שלימה והקבלה לעתיד שלהם גם לא היתה מושלמת! כגון; אדה"ר, חז"ל דייקו בדבריו שנאמר וָאֹכֵל ולא נאמר רק לשון עבר 'אכלתי' אלא וָאֹכֵל (בראשית ג יב), ז"א מודה שלא שמע בקול ה' וימשיך לאכול... וכביכול לא קיבל לעתיד שלא לחטוא, ובכ"ז ה' קיבל תשובתו, וכך קיבל ה' תשובת קין, והתפשר עמו, 

שקין אמר לאדה"ר: "עשיתי תשובה והתפשרתי" ז"א לא תשובה מלאה!

וכך גם תשובת מנשה, התקבלה למרות שהתנה בהצלתו... בא בתנאים לקב"ה למרות שהכניסו בדוד נחושת! ומבשלו, ופנה לכל הע"ז ולא נענה, ובסוף נזכר בפסוק שלימדו אביו 

ואמר: "רבוש"ע! אני פונה אליך, אם הינך מצילני הריני חוזר בתשובה, ואם לא? אתה כמו כל הע"ז (עפ"ל!)"

כל מלאכי השרת התנגדו לחזרתו בתשובה, אבל הקב"ה חתר חתירה מתחת כסא כבודו והטיסו מהדוד לירושלים! ועשה לו נס ומופת, וכתוב בזוה"ק שהיום הוא הראש הישיבה לבעלי תשובה בעולם האמת למרות שהיה רשע גדול מירבעם; העמיד צלם בהיכל, היה עם אחותו רח"ל, קודר שמות הקודש בס"ת, רצח אלפים ורבבות... אבל גם כשבא עם תנאים וה' קיבלו!

וכן אחאב שלא היתה תשובתם שלימה, כן נינוה – ועוד דוגמאות שה' קיבלם!

הדרשה בענין התשובה נמסרה מעל לחצי שעה...!

 – כאשר קהל האברכים ובחורי הישיבה הרחב שהגיעו לבית כנסת 'קהילות פז' מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר! 

וכבוד הרב מתאר את בניית התיבה בידי נח במשך 120 שנה וכל הדור המבול לא שמע ולא פחד כלל! למרות שהקב"ה נתן איתותים וסימנים - עד שבסוף כולם טבעו וכו' ורק נח נשאר לבדו! וממנו התחיל העולם!!

וכאן הקב"ה נותן איתותים וסימנים – ושום דבר! ועכשיו? שלח מגיפה דמיונית, ועם פחד – שהורג את כולם! כמעשה עם הרמב"ם במצרים שרק בפחד שהטיל על הרופא הגוי שהתחרה בו מת למרות שהביא לו הרמב"ם רק כוס מים לשתות...!

וכך עושה השקורונה; הכניסו לכולם פחד שיש וירוס שנכנס והורג ואנשים מתים – כי המערכת החיסונית יורדת לפחדנים! לדוגמא כשיביאו לאחד מידע שיש רופא סיני שע"פ גלגל העין יודע מצב הגוף, והוא מספר על סרטן בגוף וכו' ובזה גמר את אותו אדם מאז ששמע על ה'מחלה' בקרבו כל מערכת החיסונים שלו נופלת! וכך הגרמנים עשו, 

ששאלו אותם במשפט נירנברג: איך הצלחתם ע"כ האנשים שאף אחד לא קם נגדכם? וכולם שמעו להם ודרדרו אותם מדבר לדבר; סגר, מסיכה, בדיוק כמו עכשיו 2021, זה היה בדיוק אותו דבר! איך הסכימו למרות ששללו מהם את החירות?

ענו הגרמנים: בפחד! וגם כל העולם השתתף בקנוניה 'הדיפ סטייפ' וזה עובד, ויש טכנולוגיות ומכשירים, ו'מסמנים' את כל אומרי האמת, ופוסלים רופאים שאומרים נגד האנג'דה הזו וכך יש רק דעה אחת ומוטו אחד, וזה הפטנט של השטן! והם באים בשם השטן עם סמליו, ואומרים שעושים זאת בשבילו, ו'צריך לדלל 3/4 מהעולם!' 

אתמול במוצ"ש יהודי הגיע לכבוד הרב וסיפר לו שאשתו בבית חולים, וכבוד הרב הזהירו שלא ישימו לה מכונת הנשמה – כי בכך יהרגוה!

וכך לצערינו היה, חיבורה ונרצחה! ההלוייה יצאה היום...

וילדה בבית חולים בת 12 נמצאת בבית חולים ומקבלת חמצן לא כמו שצריך! ובן אדם מבחוץ מסביר לאמא שתסביר לרופאים שלא מספיק חמצן דרך האף כי צריך מסיכה על הפנים 100% חמצן! שאז הסיטורציה תעלה ותבקש לאכול והכל, אך ההורים רועדים ומפחדים מההורים! ובסוף ביקשה והודתה לה: שאכן רק אז זה יהיה 100% חמצן ויותר טוב! ובכך חזרה אותה ילדה להכרה ונהיתה בריאה ב-5 דקות!

וככה הם מתנהגים, כי האחיות מקבלות פרוטוקולים איך לעשות, וכמו אהבלות אפי' שיודעות את התוצאות!!! כי יש ד"ר וכו'... 

וזה פשע מאורגן היום!!! וחיי אדם נחשבים בעיניהם כרולטה רוסית – מי שמגיע אליהם? רח"ל הלך! להזהר מאוד מלהגיע לב"ח רק כשאין אפשרות מבחוץ, לפנות לכל הארגונים כהצלה וחסדי עמרם, רק לא להגיע לשם, ואפ'י יולדות!

אשה עכשיו סיפרה שהפילה בחודש החמישי, כי באולטרסאונד הפחידוה בטענת שווא ומדוחים של חוסר התפתחות ואוטיסט – עפ"ל והתברר לה שכל אלה שהיו במחלקה לכולן אמרו אותו דבר!!! ומחסלים!!! 'דילול' 

וכך כל הזריקות האלו (קוביד 19, קורונה) מעקרות שלא יוכלו להביא ילדים, ועלה אחוז ההפלות ל-4,500! (ראה 'מהדורה 289 • מזעזע - 82% מהנשים שקיבלו חיסון הפילו את ילדיהן - רצח ממש!!! • 08-07-2021') וזה פשע שלא היה כדוגמתו בעולם אין שואה כזו! היום לא צריך כבשנים – העדר עומד לקבל בתור הזריקה – וזה רק ענין של 6 שנים עד שימות...!

וכל זה אומרים ומזהירים: רופאים, מדענים, חוקרים ומחקרים, אך בטמבלויזיה? שם מלחיצים ברמיסה את הציבור בפחד...!

וצורת הבדיקת קורונה לתינוקות בחדירה עד המוח וקריעת הקרום רח"ל למה? מספיק רוק!

כי רוצים לחדור לפצוע עם הננו צ'יפ – וכל אלה שהתחסנו קיבלו גראפין אוקסיד – רעל! (ראה 'מהדורה 300 • לא תאמינו כמה גראפין אוקסיד יש בחיסונים? ומי מתכנן לנו סגרים בגלל האקלים? • 25-07-2021') ובחדשות הביאו כמה דוגמאות שזה רעלן שמוליך חשמל הכי טוב במציאות! וכך מחוברים ל'אינטרנט של הדברים' ולא צריך יותר בהמשך טל' וכו' הכל בגוף! ויראו על המשקפים כמו במסך...!

...

בהמשך כבוד הרב מקרין על המסך עדויות מבתי חולים שרוב החולים הם מחוסנים!!!

ובין הקהל יושבים כמה בחורים שעל מצחם נתפס מטבע שקל!!! (ראו למטה בגלרית תמונות) בעקבות החיסון נתמגנטו כדי שיוכלו לקבל את ה-G5... כי התוכנית לשלוט על האוכלוסיה!

...

וכן הקרנת סרטון על ילד שבוכה לאחר בדיקת קורונה שאפו נוטף דם כי צריך לעשותה כל יומיים שלושה כדי שיוכל לבוא לבי"ס...

וכבר באוסטרליה כפו חיסונים ובעוד כמה מקומות רח"ל!

...

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון (עם מסכה מחוררת, ומטבע שקל שהתמגנט למצחו בעקבות החיסון, וטלאי צהוב): לגבי המסע על הירח?

הרב עונה: נכון זה שקר!

- העולם שטוח?

- הרב עונה: מה אכפת לך שטוח או עגול? וכי זה מפריע לך להניח תפילין? 

- וכשמתעקש לקבל תשובה, הרב עונה בחיוך: אין בעיה, תוכל לברר כשתלך בעצמך עד הסוף ואם תפול תדע שזה עגול... השואל מחייך ועונה: תודה!

** שואל שני, אברך: אם יש תיקון לאלה שלקחו את החיסונים?

הרב: יש טוענים שבריבוי תעניות זה מחדש את התאים שבגוף, וכן יש מומחים שיודעים איך לנקות רעלים מהגוף!

*** שואל שלישי שבא מטבריה: מספר שעלה עם אשתו מארה"ב, כיון שאשתו חשפה בפניו את השקורונה שלא יוכלו לטוס בלי חיסון וכו' ולכן עלה לא"י, ומספר על קרוביו ושכניו שנזקו ומתו לאחר החיסונים!

והשואל מספר בשבחם של אותם רופאים שבמסירות נפש אחר שעבדו כל כך קשה כדי לקבל רשיון רפואי ומסכנים את רשיונם העיקר להציל את הציבור שלא יתחסנו – וברור שאין להאמין לאלה שלוקחים כסף! ומבקש מהקהל: תפתחו את הראש!

והרב מזכיר: שמסגריות מתים יותר מקורונה – 8,000 איש בשנה! ואף אחד לא חיסן ולא מנע שום דבר!

והשואל מדגיש: ש-8,000,000 איש! מתים בשנה מסיגריות!! כי זו מלכות הרשעה שרוצה להרוג את כולם! ומציע שבאחדות ובתפילה

והרב מוסיף: ולעמוד על נפשנו! כי אם לא – הם יהרגו את כולם!!

ומבקש ברכת הרב שליט"א לחבירו שינצל ממשלת הזדון

הרב עונה: שה' יצליחו ויכם בסנוורים!

- אמן!

ועוד צרור ברכות לחבריו וקרוביו להצלחה רפוא"ש וכו' ולשמירת שבת.

* שואל נוסף, בחור ישיבה ליטאי, מספר שב"ה כבר השתתף בכמה הרצאות כאן בבני ברק, וטוען: שזו מזימה עולמית שלא עולה בדעת! למרות שראה את ביל גייטס, ותמה איך אפשר לעשות קנוניה כזו גדולה?

הרב עונה: כמו בגרמניה! שמתו 6,000,000!!! בקנוניה! ויהודים האמינו כולל רבנים והלכו למשרפות...!!

הבחור מגלה שאינו יודע ורק נשען על 'סברות' והרב שליט"א מביא שלל הוכחות וראיות לדבריו.

הדו שיח עולה טונים ונהיה סוער במשך דקות ארוכות, עד שהבחור פולט ש'מנהל בית חולים רוצה צומי' ולכן מגלה את האמת כמה מתים מהחיסונים וכו'

הרב נדהם מה'חכמה' ועונה: מוכן לך רק שבט כסילים! תודה רבה...

ופונה לקהל: נו, אתם מתפלאים אח"כ למה עומדים בתור למות?! הנה, בסברות ופלפולים כי הרי בדיוק הפוך! מנהל בי"ח צריך לשבח שהם מצילים חיים וכו'

** בחור חסידי שואל: בענין הורים גרושים שיש ביניהם משמורת על הילדים מה לעשות כדי להצילם מהחיסונים?

הרב: זה בעיה אמיתית! וחמורה, כי בית המשפט כנראה יורה לחסן, ויש מקרים שפסקו 'שהילד יחליט' שאלה של חיים ומוות! ואפשר לנסות לבקש לאסור החיסונים, אמנם אינם יכולים לכפות חיסונים על הילדים, אך שופט יכול לשאול את הילד בגיל מסוים, וטענו שכבר מגיל 12 יש להם שכל... חוק חדש! פעם מגיל 18! והיום בשביל החיסונים 'כ"כ דואגים!' ולא מוותרים לאף א' שיהיה בריא! כי הרי מכל המחלות אפשר למות, ובכ"ז החיסון בכפיה רק למחלת השקורונה... מדינה משקיעה 200,000,000!!! לעשות חיסולים 'בדאגה' וממה שבאמת מתים? מופקרים! והיום: 8 בתי חולים אמרו שאינם מקבלים חולי קורונה – שימותו בבית! איפה הדאגה לבריאות?

***שואל מספר: שעשה לבנו ברית דרך הרב מחפוד (ראה אשכול 'הרב מחפוד ומעלליו'), ולאחר שנחשף לכל העדויות בענין, שואל מה לעשות? כי רוצה שבנו יהיה צדיק!

הרב עונה: לעשות הקזת דם! ומפנהו לרב שמעון רחמים שיעשה בקלות.

*שואלת מעזרת נשים: מבקשת להודות לכבוד הרב שליט"א על כל העשיה למעננו וה' יברכך!

הרב: אמן!

וכיון שכבוד הרב שליט"א עמוס ולא פנוי לקבלת קהל עקב ההרצאות הרבות ב"ה כל יום! (ראה מועדי הרצאות) בנוסף ל'נציב יום' (ראה השיעור היומי) מבקשת להתייעץ עם כבוד הרב בענין ביתה, שרוצה להצילה ולהעבירה לבית ספר של קהילות פז, ובתה לא רוצה לעבור, כי יש לה כמה שאלות בענין, והמקרופון מועבר לבת.

הבת (15) מראש מתנצלת אם תתחצף... וחוששת על המעבר, ומבקשת לשאול גם בענין הדת, שהיום אומרים שאין זמן וחייבים לחזור מיד בתשובה! ואילו אצל ישמעאל למרות שעמד למות בצמא במדבר הקב"ה קיבל תפילתו והושיעו כיון שבאותה שעה היה צדיק באותו ענין אע"פ שבני בניו ימיתו את בנ"י בצמא!!! ושואלת: למה הקב"ה נתן לו את זה?

הרב עונה: כיון שה' אמר כרגע צדיק או רשע? אמרו: צדיק! ענה: "בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם" (בראשית כא יז) כי ה' דן לפי המצב שבו האדם נמצא ולא על העתיד, כי לפי העתיד לא אמור אף אחד לשרוד! וזו גם הצלתנו שאדם יכול לחזור בתשובה בר"ה ויו"כ אע"פ שה' יודע שבשנה הבאה כן יחזור לעבירות!! כי אם בר"ה ויו"כ יעמוד כבעל תשובה ויתחרט באמת! וכו' אפ'י שלא יעמוד בכך, אך דנו הקב"ה בַּאֲשֶׁר הוּא שָׁם – וזו הצלתנו!

ומזכירה את הדילול אוכלוסין תוכנית הרשעים!

הרב משיב: שזו כבר נבואת זכריה הע"ה ש-2/3 מהעולם ימותו בגוג ומגוג!!! וכתוב שגוג ומגוג יהיה גם גשמי וגם רוחני, והח"ח זצ"ל אמר שזו תהיה מלחמת הכפירה באמונה! כי חלק מתוכניתם למחוק חלק מהדתות! שלא תהיה שום דת רק 'דת השטן' ומצד שני גם תהיה מלחמה פיזית ש-70 אומות העולם ילחמו בישראל!! וזה תואם בדיוק לתוכניתם, וכנאמר: "וְהֵבֵאתִי אֶת הַשְּׁלִשִׁית בָּאֵשׁ וּצְרַפְתִּים כִּצְרֹף אֶת הַכֶּסֶף וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב הוּא יִקְרָא בִשְׁמִי וַאֲנִי אֶעֱנֶה אֹתוֹ אָמַרְתִּי עַמִּי הוּא וְהוּא יֹאמַר ה' אֱלֹהָי" (זכריה יג ט). ז"א שרק אלה ישארו מאמינים באמת והשאר? ימותו!

הרב שואל: תגידי למה את לא רוצה לחזור בתשובה?

עונה: שכועסת וטעונה על אנשים שמשפיעים עליה!

הרב: רוצה לחזור בתשובה? בלי האנשים!

עונה: רוצה אבל מפחדת!

הרב: אעזור לך לחזור בתשובה! ואני אציל אותך מהאנשים!! ואדריך אותך בתשובה.

עונה: רוצה!

הקהל מוחא כפים!

והרב מאשר פגישה. 

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לבית מדרש 'קהילות פז': 

והרב מקרין את הסרט על בנט השקרן שנשאל על תופעות הלוואי של החיסון, וטוען שבכל העולם התחסנו מעל מליארד אנשים, ואם היו תופעות מזמן היו יודעים...

ועל המסך מיד מוצגות כמויות של נזקי החיסון קשים!!! (ראה 'מהדורה 318 • הסטיסטיקן ז'אן וויליאם ואן דאן ברג - החיסונים גורמים לעליה במחלות כרוניות אצל מחוסנים!!! • 18-08-2021')

 כשבסוף בנט אומר שהחיסון הוא מוזר כמו מטען של אייפון שצריך אותו כל הזמן וזה לא יתכן!!! :)

להתראות! בהרצאה הערב בגדרה 23-08-2021

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

 • 19.02 08:26

  כבוד הרב שליט"א היקר שלום וברכה! שבוע טוב ומבורך! רציתי לשתף את כבוד הרב ולזכות את הרבים אם כבוד הרב שליט"א יראה לנכון. הבן הקטן שלי חלה (ל"ע) יום חמישי האחרון . והחלטתי לתרום 180₪ ל: 'שופר' לטובת סבב הרצאות בארה"ב 2024 לרפואתו ובאותו רגע עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב) לא הבנתי מהיכן זה צץ כי נתתי לרפואתו אבל לא יחסתי לזה חשיבות מיוחדת. במוצאי שבת קודש הבנתי למה עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" הבן הקטן שלנו ניצל מחנק!! ישתבח ויתעלה שמו של הקב"ה בכל העולמות כולם! באנו לעשות הבדלה, והבן הקטן היה בלול שיחק. בעלי היקר בא להדליק את נר ההבדלה והנר נכבה כמה פעמים ותוך כדי התעסקות אני שומעת את הקטן שלי משתעל וזה לא נשמע חריג כי הוא חולה ואז השיעול נשמע מוזר והבת הגדולה ראתה בניסי ניסים שיש לקטן משהו כחול בפה. מיד תפסתי את הקטן בסייעתא דשמיא בעלי ואני הצלחנו להוציא לו מהפה חלק מצעצוע שכנראה אסף מהרצפה מתוך הלול ושם בפה. כהכרת הטוב להשם יתברך תרמנו שוב 180₪ לזיכוי הרבים ל: 'שופר' - ארגון להפצת יהדות. רצינו לומר גם 'תודה!' אין סופית להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמאפשר לנו בזכות פועלו האדיר להיות שותפים לזכות ולזכות ולהרוויח חיים גם בעולם הזה ויהי רצון שנזכה גם לחיי העולם הבא! יה"ר שתבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות ובתשובה שלמה לכלל ישראל וגאולה ברחמים השנה אמן ואמן!

 • 19.02 08:24

  ישר כח! לרב שליט"א על השיעור בוקר חלק גדול מהדברים שכבוד הרב דיבר זכיתי לקרוא בשבת בילקוט מעם לועז פרשת תרומה.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים