טוען...
  • ראשי
  • יבנה
  • התחשבות בעוברי עבירה וכ"ש בעושי מצוה

התחשבות בעוברי עבירה וכ"ש בעושי מצוה

 תאריך פרסום: 26.02.2020, שעה: 00:00

 נתפסה כמות גדולה של בשר שהוברח   הרב אבנר עוזרי  

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578