טוען...

מסימני הדור האחרון | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 28.10.2015, שעה: 10:34


כן רבותי, מסימני הדור האחרון. מאחר ויש בלבול גדול, ודברים נ ראים תמוהים ביחס לדורות אחרים, אז אנחנו נעדכן מן הכתובים ומגדולי ישראל בדורות האחרונים ולפני האחרונים, מה הם ידעו ומה אמרו שיקרה באחרית הימים בדור הזה, ושלא נתפלא על השינויים, שהרי הגמרא אמרה עליונים למטה ותחתונים למעלה, אז הרב הקדוש מרוז'ין זצ"ל זכותו תגן עלינו אמן, אומר תדעו, כמו שירד האש מן השמים לאליהו בהר הכרמל, ולא ירד לנביאי הבעל, בעקבתא דמשיחא יהיה ההיפך, שירד אש מן השמים לנביאי הבעל, ויהיו הנסיונות גדולים ועצומים קשים ומרים, ואני עומד ומזהיר על זה לכם למען תדעו להיות זהירים בדבר.

כעין זה מקובל מהרב הקדוש מרופשיץ זי"ע ועוד צדיקים קדושים שהגידו מראש גודל הנסיונות שיעמדו לנגדנו והזהירו על זה.

אז דבר ברור שהצדיקים תמיד צודקים ותמיד מנצחים, אליהו אפילו שהיה נרדף על ידי כל הדור ובראשם אחאב ואשתו איזבל, אז בכל אופן כשהגיע הרגע העימות וההוכחה אז כמובן שהקב"ה עמד בצידו של אליהו והוכיח לכולם שהאש ירדה מן השמים לכבודו של אליהו ולאמת תורתו, אבל בעקבתא דמשיחא יהיה ההיפך, יהיה נסיון גדול מאד שירד האש הפוך לנביאי הבעל, לשקרנים לכזבנים לחנפנים, וכל אלה שנדבר עליהם עוד מעט. והנסיונות יהיו גדולים ועצומים קשים ומרים, ולכן הזהירונו חכמים ז"ל.

עוד אחד מן הדברים שאפשר יהיה לזהות את נביאי הבעל והערב רב, אז עוד דיבר הרה"ק מרוז'ין, תדעו שקודם ביאת המשיח כמו שיהיו גדולים וצדיקים שיבררו דרך האמת מהתורה הקדושה, לא מילדים בני 15, לא מסיפורים של סעדה וסעדי ומוסטפה וכל אלה שאוסף אותם פנחס ראובן, קודם ביאת המשיח יהיו גדולים וצדיקים שיבררו דרך האמת מהתורה הקדושה, דרך אגב אפילו עמרמי שהוא נקרא רבו הגדול של ע' בן ע' ערן בן עזרא, אומר שאנחניו לא שומעים לילדים אלא לתורה הקדושה, גם הוא יוצא חוצץ נגד הילד בן ה-15, ההיפך מתלמידו ע' בן ע'.

אז תדעו שקודם ביאת המשיח כמו שיהיו גדולים וצדיקים שיבררו את דרך האמת מהתורה הקדושה, כן יהיו מנהיגי שקר שיבררו גם כן מתורה נביאים כתובים ש"ס בבלי וירושלמי ההיפך מדרך האמת, כדרך הרשעים, ותדעו להשמר מאד מהם. זה לא אומר שמביאים ראיות מהכתובים זה דרך האמת, כמו מסרחי למשל, שאני אמרתי שהוא מכחיש שואה הוא במקום להגיד שהיו שש מיליון מצא להגיד שהיו מיליון. נו, אז הוא כדי לגונן על זה אמר איזה תאוריה מופרכת אבל לא נחזור עליה כי לא באנו להתעסק בטענות שלו, אבל יש לו איזה טענה עלי, שיש רב אחד, מישהו אחד, לא יודע מה הוא אמר שמה, איש אחד, שאמר עליו כך וכך, אז הוא אומר שלמעשה אני איש שהשטן נכנס בי והוא מדבר מתוך גרוני ואני פשוט פעם הייתי מזכה הרבים והיום אני מחטיא הרבים כי השטן התלבש עלי ואז אני מדבר כך וכך, והוא הביא דוגמא מאליפה שעם זה הוא ממש מוכיח את האמת, והוא אמר כמו שברור, שאם היה רופא גדול שהציל הרבה יהודים, ויום אחד הוא נהיה רוצח המונים, אף אחד לא יזכור לו את מה שהוא היה רופא גדול והציל יהודים, מעכשיו הוא רוצח המונים, ואת זה יזכרו.כל אחד מבין מה הוא מתכוון להגיד, פעם הוא היה מכה הרבים היום הוא מחטיא הרבים רוצח המונים. הוא לא מספר שהוא היה מהרוצחים הראשונים שהתאסף לכל הרוצחים של ש"ס שיצאו נגדי על לא עוול בכפי בעלילות בגלל פוליטיקה, ואמר דברים עלי חמורים ביותר כשמעולם לא דיברתי עליו סרה, וכמובן הוא התחיל ואמר, אמר דברים פשוטים, איבד את עולמו, אין לו חלק לעולם הבא, הקדיח תבשילו, ישו הכל אמר עלי הכל בלי שום כחל וסרק בלי לברר כי יש לו חבר שקוראים לו יגאל כהן שהוא אמר לו וכו' וכו' וסיפורים כאלו וכאלו, זה הוא שכח, אבל היום הוא קורא לי רוצח המונים.

אז בא אני אסביר לך את הדוגמא שלך איך היא באמת. היה באמת פעם רופא גדול שריפא הרבה חילונים מכל מיני וירוסים, היו וירוסים כאלה של כפירה, חוסר אמונה, תאוות וכו' וכו', והוא ריפא אותם בהמונים, ונקרא רופא מומחה, אבל פתאום הוא רואה שאפילו אלה שריפא אותם הופכים שוב פעם להיות רופאים, ונהיים פרווה וכבר לא משגיחים על הרפואה וכבר לא זה, וצריכים לעבור ניתוחים כבר, ואז הוא התבונן סביביו הרופא מה המקור לזה, ואז הוא מצא שיש מפיצי מחלות, נשאים שנושאים בהם את הוירוסים של קרירות באמונה, שמפיצים אותה בשביל כסף, בשביל כבוד, אנשים מגולחי זקן, שהולכים ההיפך מכל הצדיקים האמיתיים, שאומרים שלא צריך לעלות לארץ, שמבזים את רבי נחמן, מבזים כל דבר שזז, ורק הם צודקים ונהיה קרירות, אז החליטו הרופא במקום להתחיל לטפל באלפים ועשרות אלפים של חולים כאלה, לטפל בנשאי המגיפות ולהזהיר את הציבור מהם לא להתקרב ואז ממילא לא יהיו חולים. זה הסיפור האמיתי, לכן אתם נושאי המחלות, אתה וערן, ופנחס ראובן מפיץ המחלות הגדול ע"י סיפורי בדים שמוצא אנשים העיקר יביאו קהל ויכניס לו כסף בכניסה, וימכור אח"כ את הסיפורים בספרים ודיסקים, ועוד כמוכם, ואחרים, אז לכן אני פשוט מאד לא רוצח אתכם ואתם לא המונים, אתם סה"כ כמה, כנופיה של כמה חבר'ה שהתאגדתם אגודת גדולי הדור של הפייסבוק, ולכן אני בסה"כ מתריע בפני הציבור שידעו מי הנשאים בעלי המחלות המסוכנות שמפיצים ארס בכל מקום, לא יצאו עוד מהביצה וכבר הם מאן דאמר, אז לכן צריך להזהר מכם, זה הכל, אז הרופא נשאר רופא ורופא מציל חיים ומשתדל להציל את מי שרוצה להנצל, מי שרוצה להדבק בכם יערב לו.

אז תדעו שקודם ביאת המשיח כמו שיהיו גדולים וצדיקים שיבררו את דרך האמת מהתורה הקדושה, כן יהיו מנהיגי שקר שיבררו גם כן מתורה נביאים כתובים ש"ס בבלי וירושלמי היפך מדרך האמת כדרך הרשעים, ותדעו להשמר מאד מהם.

אז שאלו אותו, את הרב הקדוש מרוז'ין, אם כן נוכל להכיר אותם, הרי כולם מדברים מהתורה וכולם אומרים ככה וכולם אומרים שהאמתא צלם וכו', אז איך נדע?

והשיב שהמבחן הזה יהיה בידכם, שבאם על אנשים יראים וכשרים ימצאו תמיד חובה וירחקו אותם, ועל רשעים ימצאו תמיד זכות ויקרבו אותם, הרי זה סימן שהוא גם כן מהם והרחק תרחיקו מאיתם. ז"א פשוט, אם אתם רואים שהם עם הזמרים הפסולים מקרבים אותם, אומרים שהם טובים והם בסדר והם מקדשי שם שמים ומזכים את הרבים יותר ממי שמזכה את הרבים והם מחזירים בתשובה בשירים יותר מכל זה, ואתם מצדדים בהם ומביאים אותם להופעות שלכם עם הרבנים הגדולים והכל, ומרחקים את מזכי הרבים, אלה שעושים למען שמו יתברך, זה יהיה לכם לעדות ובירור, אומר הרה"ק מרוז'ין שהם מהם ותתרחקו מהם, אלה ערב רב וסתרא אחרא. הבנתם? פשוט עכשיו תסתובבו סביבותיכם, תראו מי מרחיק את הצדיקים ומי מקרב את הרשעים, יהיה לכם ברור.

אז זה מסימני הדור האחרון, עכשיו בואו נראה כמה ינצלו באחרית הימים. הרה"ק רבי יצחק מבורקיס זי"ע מביא שקודם ביאת המשיח יתרבה טומאת האפיקורסות בעולם עד כי יהיה אחד או שניים בעיר שיהיו יראי ה' באמת והנשארים יהיו אפיקורסים בסתר. אתם שומעים מה הוא אומר? אחד שניים בעיר יהיו יראי ה' באמת, כל השאר עם זקנים, מלא זקנים, הרבה חליפות, הרבה כובעים הרבה מגבעות הרבה ספרים, הרבה הפצה, הרבה פנחס ראובן כאלה, עם כל זה תדעו לכם, השאר יהיו אפיקורסים בסתר, ורואים את היציאות שלהם, ברגע שהם פולטים את היציאות מתברר שהכל מתחת ערמה. אפיקורסות. כמו ששרקי פלט פתאום את מה שפלט שהארי הקדוש לא היה לו מה לעשות, לא היה לו אנטיביוטיקה, אז הוא פשוטו מאד אמר טוב בינתיים תקראו פיטום הקטורת, הבנתם? אז יכול יכול להיות זה ויהיה לו מכון מאיר ואפילו יעלו אותו בקול בערמה וקול חי ויגידו עליו ויתנו לו צ'אנס לתקן והוא לא מתקן, מקלקל עוד יותר, מכל מקום ככה זה הכל. אפיקורסות. כבר פסק הרב עובדיה יוסף שכל מי שיוצא נגד תלמיד חכם בזמן הבחירות הוא אפיקורס מגלה פנים בתורה שלא כהלכה ואין לו חלק לעולם הבא. אז כל אלה שיצאו נגדי הרי הם בגדר האפיקורסים כמו שפסק הרב עובדיה יוסף. מה לעשות, אני לא פסקתי את זה, הוא פסק.

עכשיו רבותי, טרם ביאת המשיח לא יהיה די לס"מ מה שנותנים לו דברים קטנים כמו מיםא חרונים וכיו"ב, אלא 95 אחוז מתורה ויהדות יהיה ביד הס"מ ואח"כ יבוא משיח.

אז מר מסרחי לידיעתך, אתה שייך לתשעים וחמישה אחוז שיוצאים נגדי, ממילא אתה שייך לס"מ, ואח"כ יבוא משיח. על זה אומר הרה"ק רבי שלום אליעזר מרוטספארט זי"ע, שטרם ביאת המשיח לא יהיה די לס"מ דברים קטנים כמו מים אחרונים וכיו"ב, אלא תשעים וחמישה אחוז מיהדות יהיה ביד הס"מ ואח"כ יבוא משיח. אז כל אלה שמרגישים שהם מיעוט ונרדפים ע"י הרוב שכאילו הוא המבין והדומיננטי יכולים להרגע, אלה ערב רב, אלה בצד של הס"מ, חלקם הם אפיקורסים בשקר, וזה שאתה מיעוט זה דוקא מראה שאתה בצד הנכון. כי האמת כידוע היא מעטה, כתוב שהאמת תהא נעדרת, ומכל מקום  צריך להבין שהנרדפים בד"כ היו הצדיקים האמיתיים, בד"כ.

כמה יישארו? כמה יישארו? אז בואו תשמעו, הגמרא בכתובות קי"ב, אמר רבי זירא אמר רבי בר רבא, דור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים, כי אמריתי קמי דשמואל אמר צירוף אחר צירוף, שנאמר "ועוד בעשיריה ושבה והיתה לבער", תנא רב יוסף, בזוזי דבזוזי דבזוזי. רש"י מסביר, מה שכתוב שדור שבן דוד בא, דור של משיח, קטגוריה בת"ח, אומר רש"י, הרבה משטינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם, על התלמידי חכמים האמיתיים יעמדו הרבה משטינים ומלמדים חובה עליהם, שמעתם מה כתוב? שמעת? הרבה, אומרים שאני יוצא נגד גדולי ישראל, הקטנים כן? יוצא נגד גדולי ישראל, אז אני אחד, ואם אני יוצא נגד גדולי ישראל, לא עלי כתוב בגמרא, כתוב שבדור שבן דוד בא קטגוריה בתלמידי חכמים, אומר רש"י הרבה משטינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם, ז"א הרבים מהתלמידי חכמים הם יצאו נגד, צירוף אבל צירוף הוא אומר, גזרות על גזרות, ועוד עשיריה, ושבה והיתה לבער, אומר שכשתשעה חלקים יהיו אבודים, ולא נותר כי אם העשירית, אף היא תשוב והיתה לבער, בזוזי ובזוזי דבזוזי, מלשון ביזה שוללים אחר שוללים, ז"א תשעים אחוז ילכו פייפן, וגם העשירית שיישארו גם כן יהיו שלל אחר שלל עוד יתמעטו מהם והיתה לבער.

אז זה מה שכתוב שיהיה באחרית הימים, אז ממילא אתם מבינים שהרוב שחושבים שהוא הצודק הוא הטועה, והטועה בגדול.

עוד מביא פה העץ יוסף, קטגוריה בת"ח הרבה משטינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם, אומר רש"י, עוד יש לומר, ביניהם גופא יהיו קטגוריה, שלא יאהבו איש את אחיו ולא ידונו איש את אחיו לזכות כי אם לחובה ולקטרוג ועל ידי זה ירבה מחלוקת ביניהם ומזה תפוג תורה וחכמה מהעולם ועל זה יהיה צירוף אחר צירוף למען ינקו מאלו המידות. כמו שהם רבים על הפוליטיקה מי יהיה הרב של העיר, מי יהיה הרב של השכונה, מי יהיה השר, מי יהיה פה מי יהיה שם, כל זמן מחלוקות ביניהם על שררה וכו'.

והמהרש"א אומר, צירוף אחר צירוף שנאמר "ועוד בעשיריה" אז הוא אומר ככה: לפי שישראל אם יזכו נמשלו ככסף נקי, ואם לאו הרי הם כסיגים, כמו שכתוב ואצרוף כבור סיגייך, כמפורש באורך מסכת חולין, וכמו שכתוב צרפתנו כצרוף כסף, וצריפתים כצרוף הכסף, זה שאמר אחר שיהיו ישראל בחטאם נמשלו לסיגים, אם הם יזכו הם יהיו ככסף נקי, אבל אם הם יחטאו נמשלו לסיגים שסיגים צריכים  צירוף, אז כתוב ועוד בעשיריה, דהיינו שעל ידי הצירוף בגלות לא יישארו רק המעשר מהם שהוא קודש וכמו שכתוב, כל הנותר בירושלים קדוש יאמר לו, שב לצרפם שנית, כמו שכתוב "ושבה והיתה לבער" עד שיהיו ככסף נקי שנצרף שנית. ורב יוסף בא להוסיף ולבאר, שהצירוף יהיה בזוזי דבזוזי דבזוזי דהיינו גלות אחר גלות שישללו אותם שלל אחר שלל, אז תשמעו כמה ייוותרו בכלל בישראל. איום ונורא. והזהרתי את מי שיושב בגלות שיעלו לארץ, אבל מה לעשות שאחד מגדולי הפייסבוק מר מסרחי אמר שלא צריך לעלות לארץ, הוא לוקח אחריות על כל מה שעתיד להיות, ואח"כ הוא יגיד שלא המספר לא היה נכון, זה היה פחות כי חלק בכלל היו מתבוללים אז אין בעיה בכלל.

ובסדר מדרש רבה סדר בשלח בשמות רבה, כשיגיעו בניך עד עפר הארץ, אותה שעה ופרצת ימה וקדמה הוי מקים מעפר דל. ז"א רק כשיגיעו ישראל עד לעפר אז הם ייגאלו. בקיצור המצב לא מזהיר. אבל צריך להזהיר.

טוב, מה עושים עכשיו? צריך לחפש את צדיק האמת, וצריך לחפש חיפוש אחר חיפוש, ואין הסימן במקום שיש שם המון חסידים, וגם אם יש תורה ותפילה אין זה סימן רק אם יש תורת האמת לאמיתו, כך אומר הרב הקדוש רבי ירחמיאל מפרשיסחא זיע"א.

העיקר הוא שיחפש חיפוש אחר חיפוש אחר צדיק האמת, כי בתנועה אחת שעושה לאיזה פנים שיש לו יוכל לאבד חס ושלום עולמו, דעו שבעקבתא דמשיחא יהיה הרבה צדיקים ואם תרצו ליסע לאיזה צדיק אל תשימו עיניכם אל המקום שיש הרבה צדיקים, כי הרב מרימינוב זצ"ל, הרב הקדוש אמר, כשיתאספו לנו מאה אנשים או לכל היותר מאתיים אנשים, אז חצי נשלח מן השמים וחצי שולח הבעל דבר, בתוךה קהל חציו זה מהבעל דבר, מהס"מ, והסימן איך ייוודע? כשמרגיש הצדיק איזה פניה דקה מהם מהקהל שעומד לפניו, אז בודאי יש אצלו מצד השני, הוא יודע שחלק מן הקהל כאן הם לא מצד הקהל האמיתי. ב"ה שהצלחנו לבער מעלינו את כל אנשי השקר וכו' ונשארו אנשי אמת.

וגם על תורה ותפילה לא תשגיחו רק תשימו לב לחקור אם יש שם מידת האמת לאמיתתו, כי על ידי פניה אחת יוכל חס ושלום לאבד כל מה שיגע כל ימי חייו. וכל מי שיראת ה' נוגעת בליבו יבין הדברים לאשורם, ואם תחפשנה כמטמונים אז תבין יראת ה' ודעת קדושים תמצא.

ועוד הוא אומר, הבא ליטהר באמת מאירים עיניו מן השמים למצוא צדיק אמת, אבל זה רק מי שבא ליטהר באמת, שלא מוכן להתפשר על כלום, אם הוא רואה משהו שהוא לא הולך לפי התורה והמצוות אז הוא פורש מיד, אבל בלאו הכי יוכל לרמות עצמו כל ימי חייו, אם הוא לא מחפש את האמת באמת.

אך אם הצדיק איננו אמיתי מאירים לאיש שמבקש את האמת באמת את עיניו לומר לו לך מכאן כי אין לך בכאן מה לעשות, אבל זה בתנאי שאין לו שום פניה, אבל אם לא יוכל לחיות כל ימי חייו כחסיד שוטה ומאומה לא יהיה בידו, וצריך על זה משכיל ונבון. והכל הולך אחר כוונת הלב באמת, אם הוא מחפש באמת באמת. אז הנה יש לנו דרך איך למצא צדיקי אמת.

עכשיו ממי צריך להתרחק? מידת החסידות הוא גדר גדול לרחק את האדם מן העבירות, אבל באם הוא מתנגד לשולחן ערוך חלילה אז חלילה להטות מדבריהם אפילו כחוט השערה. לא זזים מהשו"ע כחוט השערה. אז כתוב והנה בודאי, זה בעל הקדוש יום טוב מביא, והנה בודאי שאין לך גדולה ממידת הפרישות ומידת החסידות לא תזוע ואשרי למי שזוכה לכך להתנהג בחסידות ופרישות כל ימיו לעשות לעצמו מעגלי צדק ונתיבות יושר לפנים משורת הדין.

אמנם כל זה דוקא אם מידת החסידות שמתנהג בו איו מתנגד כלל לתורתנו הקדושה ולדברי חכמים וחידותם ז"ל, מה שאין כן אם נוגע ומתנגד לתורה הקדושה או לאשר גבלו הראשונים כמלאכים ברוח קדשם, דהיינו בעלי שו"ע ושאר פוסקים גאוני ארץ מוסרי דור ודור ודורשיו, אשר כל רז לא אניס להם, ודבריהם דברי אלהים חיים, בודאי שאסור חס ושלום להטות מדבריהם אפילו כחוט השערה וחלילה לייחס זאת למידת החסידות כי אין זה אלא מעשה יצה"ר רח"ל. גם אם תהיה אצל צדיק ותראה שהוא זז מן השו"ע אז אל תתלה את זה שהוא חסיד, הוא יודע מה שהוא עושה, אני סומך עליו, לא לא אם אתה רואה שהוא זז משו"ע ולא עושה מה שכתוב, חביבי אה עוזב את המקום ומתרחק, וחסיד המתחסד עם קונו, זה שעושה לעצמו שביל לפנים משורת הדין כדי שלא יהיה קרוב לבוא חס ושלום לידי איסור או חילול מצוה שבתורה ודברי חכמים ז"ל, זה חסיד המתחסד עם קונו, לא ספקות אפילו של נבלות וטרפות, לא זמרים פסולי םלא שום דבר רע, ולא רבנים מחריתים. אז זה דברי הקדוש בעל קדושת יום טוב.

אבל יש כאלה ליצנים ואומרים, אני סומך הרב אמר הרבנים יש להם רוח הקודש, הם לא טועים, זו, נגמר הסיפור בזה הם תולים תלו וייתלו, אז הרב הקדוש רבי שלום מסטרופקוב זיע"א אומר, מי שאומר שאי אפשר להטעות את הצדיק זו אפיקורסות. וכבר אמרנו את זה בעבר נגיד עוד פעם, כתוב בפסוק שכשמשה רבינו אומר לבני ישראל הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימם בראשיכם, אז מה הוא מבקש, הוא אומר, אתם תביאו אנשים שהם חכמים ונבונים, אבל הוא אומר עוד דבר, "וידועים לשבטיכם", שאתם מכירים אותם, פירש רש"י שהם ניכרים לכם, שאם בא לפני מעוטף בטליתו אינו יודע  מי הוא ומאיזה שבט הוא, אבל אתם מכירים בו, אל תתפעלו, אומר משה אם יבוא אחד מעוטף עם כל השטריימל וכל הדברים וזה, אני לא יודע מי זה, מה זה לא יודע, אתה משה רבינו, רבן של כל הנביאים, אז כולם חושבים שאם בן אדם הוא נביא אז הוא יודע הכל, לא, יש נבואה שחלה עליו אז הוא יודע מה שאמרו לו בנבואה, אבל זה לא אומר שכל דבר שהוא רואה זה כבר נבואה נבואה כל הזמן נבואה, אז הוא אומר לא. רש"י מסביר מה זה וידועים לשבטיכם? שיהיו ניכרים לכם שאתם מכירים אותם, שאם בא לפני מעוטף בטלית אני לא יודע מי הוא מאיזה שבט הוא, אבל אתם מכירים בו.

הנה מזה יש להוכיח גודל צדקת הצדיקים, אפילו כשיש איזה מחלוקת בין איזה צדיקים ושומעים מהם שאחד אומר על חברו דיבורים נגדו, ידוע שזה מחמת בעלי לשון אשר היצר הרע רוצה להפריע הצדיקים ותלמידיהם מעסק מצותם ותורתם, על כן הוא מעמיד הולכי רכיל בשקרים שונים וקלי הדעת אומרים, כיון שהרבי הוא בעל רוח הקודש איך אפשר להטעותו? ומזה באים חלילה לפקור באמיתיות צדקת הצדיקים הקדושים האמיתיים, כמו שהיה בש"ס בבחירות.

ובאמת מי שאומר כה שאי אפשר להטעות את הצדיק זו אפיקורסות, כיון שמצינו שאפילו משה רבינו ע"ה אדון הנביאים אמר, וידועים לשבטיכם, שאם בא לפני מעוטף בטלית אינו יודע אם הוא מי הוא ומה הוא, ואם הוא הגון, אלא על כרחך שאם בא איש צבוע לפני הצדיק ורוצה להטעותו שהוא איש כשר, אפשר שהצדיק אינו יודע פנימיותו, כמו שאמר משה רבינו ע"ה וכו'. כמו מחמוד, שמרגע שיצאו נגדו, אז הוא הולך כבר לרב קניבסקי כל פעם עם עוף מוזר כמוהו, ורוצה להכשיר עופות בלי נוצות, ומצטלם העיקר שיפרסמו אותו כאילו הוא נמצא אצל הרב קניבסקי, ואחר כך מביא לו איזה אתרוג כאילו וכל מיני תמונות אחת אחרי השניה, וזה להראות במסווה שכאילו הוא כשר, אבל זה לא יעזור, העובדות מדברות בעד עצמן, גם אם אתה תצטנף בגלימה כמו של הראשל"צ זה לא יעזור לך שום דבר, רואים מקיים שו"ע או לא, מה מעשיך זה הכל, לא צריך יותר מפעם אחת, מספיק.

אבל אתם יודעים בדור הזה משתמשים באותות ומופתים, היום כל אחד חולם חלומות, כן, יש אחד חלם שבעשירי בטבת יהיה בלגן, יש ילד בן 15 שאמר שצה"ל יתפרק לחלוטין ויושמד תוך 48 שעות, ויושב לידו בן אדם ולא אומר לו תגיד מה אתה מדבר שטויות, וכולם נותנים לו אסמכתא, אפילו האדמו"ר מהאלמין כתב ספר שלא ידח בו נדח, והוא אומר שמה שהוא מצדד בילד זה בגלל שהוא לא ידע שאני יצאתי נגד, אבל גם אני הוא שמע ממישהו מבאי בית המדרש, הוא שמע מבאי בית המדרש שלי שאומר שאני אמרתי מה חידש הילד, כל מה שאמרתי 38 שנה אז הוא אמר, חלקית זה נכון, אבל אמרתי שהוא אמר גם חצי דברים שהם שטויות, שהם שקר, שבזוהר כתוב הפוך, ואמרתי שהוא משקר, אז זה לא, זה שציינתי שגם אם הוא אמר חלק מהדברים שהם ידועים וכתובים ובשביל זה לא צריך אותו כי הדברים כתובים בתורה, וזה בושה להאמין לילד ולא להאמין לתורה, ולהתפעל כאילו יו מה, אז ככה, מה אבל היתה תורה ודיברה, אז מה. אז הוא אומר, אז זה כאילו ראיה קצת שעדיין זה אמת, ודבר שני הוא אומר דבר מתמיה, הוא אומר שיש אחד, דוקטור הלמר שהוא מומחה בשפת הגוף והוא אומר שזה שקר, הוא אומר למה אני  צריך להאמין לו? הרי ברור שהוא אוכל נבלות וטרפות, ואם הוא אוכל נבלות וטרפות למה שאני  יאמין לו? לפי זה כבוד האדמו"ר, הילד גם אוכל נבלות וטרפות וגם זה שיושב לידו אוכל נבלות וטרפות, וגם אלה ערן וכל החבר'ה אוכלים נבלות וטרפות, אז למה אתה מאמין להם? ודבר שני, אני לא מבין מה הטענה עליו, אז אם אדם הולך לרופא שיניים ואומר לו שצריך לעקור את השן צריך להאמין לו? הרי הוא אוכל נבלות וטרפות, מה פתאום שיאמין בו? ואם הוא הולך לנגר והנגר אומר לו שצריך לעשות ככה וככה ואי אפשר ככה, אז הוא אומר רגע ומה אתה אוכל? אז למה שאני יאמין לך? ואם שוטר יעצור אותך ויגיד לך שאתה עברת על החוק, מה אתה אוכל? נבלות וטרפות? מה פתאום, אני לא עברתי באדום, עברתי בירוק, מה פתאום שאני יאמין לך. לא הבנתי, מי שאוכל נבלות וטרפות אז הוא לא יכול להיות מומחה בשום דבר? הרי זו המומחיות שלו, זה המומחיות שלו, אז למי כן תאמין? נהג אוטובוס שהוא אוכל נבלות וטרפות מותר לנסוע איתו? למה אתה מאמין שהוא יגיע לכתובת שאתה חושב, אולי הוא לא יגיע, זה טענה? כבוד האדמו"ר, בשביל להצדיק את הרשע, את השקרן, את הרמאי מביאים ראיות? הרי זה בלוף מעיקרו, ובמקום לשאול מישהו מבאי ביתו או בית מדרשו, אפשר לברר את הדברים עם מי שנמצא לידו, או לראות את הדברים שאני  מקליט ושומעים ברור מה אני אומר, למה להתלות במישהו מבאי מדרשו? אבל מה לעשות, הטעות מצויה, כשמתחברים לרשעים נופלים איתם. וזה גם כן עם רצון טוב כמובן, כמה שאפשר להרבות תורה וכו', אז גם מתחברים לעמרם, מתחברים לילד, מתחברים לזה, וזה רק מקטין כבוד האדמו"ר, להתרחק מהשקר ומהדומה לו, ואפילו אם יש רק ספק לא להדבק לשם.

אז אין לבנות, אומר הרמב"ם, שום יסוד על אותות ומופתים אלא באדם המוחזק בקדושה ובפרישות. הנה אנחנו רואים בדברי הרמב"ם ז"ל בכמה מקומות שהיה מתיירא מאלה שסומכים על ה מופתים וטרח לבאר את ההלכות יסודי התורה פרק ז': לא כל העושה אות או מופת מאמינים לו שהוא נביא שאפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא, וזה האות יש לו דברים בגו, אלא באדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה, בחכמתו ובמעשיו, ושנתעלה בהן על כל בני גילו, והיה מהלך בדרכי הנבואה בקדושתה ובפרישותה, מעמידים אותו על חזקתו, אז אם מדברים בנבואה או באותות ומופתים צריך אחד שהוא אדם שיודעים שמתחילתו ראוי לנבואה ולחכמה ומעשיו ומתעלה מעל כל בני גילו, מהלך בדרכי הנבואה בקדושה ובפרישות אז מעמידים אותו על חזקתו, אבל אם יבוא אחד עושה אותות ומופתים לא מאמין אפילו שיבוא האות והמופת לא מאמינים לו. היום בכלל יש חולמי חלומות זה לא יאומן כי יסופר בלי בושה ממש, בלי בושה ממש, הרב עמר אמר שבא אליו הבן איש חי בחלום, הבן איש חי בא אליו בחלום, והבן איש חי אמר לו שילך להודיע לרב עובדיה יוסף זצ"ל, שאם ייבחר הבן שלו יצחק יוסף אז הוא ימות. והוא רצה להכנס כל פעם ולא נתנו לו, לכן כשנבחר יצחק יוסף אז הוא מת. זה החלום שהוא חלום למען ידעו כל העולם מה היה פה, שמעתם חלום? חלום בלהות.

נו, כולם חולמים. זה חולם שהקב"ה מדבר איתו כל רגע וההוא חולם שה' נגלה אליו, וערן בן עזרא ע' בן ע' רש"י ממש בא מעולם האמת בא להודיע כמה רעש זה עושה הספר שלו בשמים, באמת זה עושה רעש, כי כבר נמאס לשמוע את הנושא הזה.

וכן האריך עוד בפרק ח' הרמב"ם שם שכל מיני מופתים אינם דברים ברורים להאמין בם שגם במשה רבינו ע"ה לא בשביל המופתים האמינו בו, וכל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם, לא להביא ראיה על הנבואה, אבל האמונה במשה רבינו ע"ה שבעינינו ראינו במעמד הנבחר, כמו שנאמר "אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם" למה אנחנו מאמינים במשה רבינו ע"ה? כי במעמד הנבחר במעמד הר סיני ה' אמר לו, אני בא אליך בעב הענן למה? בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות, ולא בנאמנות, שהיא עומדת לעולם, והאריך בזה שלא להאמין לשום אות ומופת לשנות חס ושלום ממה שמבואר בתורה הקדושה.

אז גם אם יבוא בעל האותות והמופתים והחולם חלומות והמספר בדיות והפותח במזלות, כל אלה וכל המתעסקים בדברים כאלה, כל אלה שפותחים להם קליניקות להוצאת עין הרע ולהסיר כשפים ולהסיר זה ולעשות כל זה, הכל חרית וברית, תמים תהיה עם ה' אלקיך, לכל דבר יש את התשובה לפשפש במעשיו אמרו חכמים, למשמש במעשיו, לחזור בתשובה על העבירות והכל יסולק והכל יחזור לקדמותו.

אפילו בעל מופת על ידי מופתים אינו יכול להכריע נגד ההלכה, וזה צריכים להבין כל אלה שהתקרבו ליהדות, אין להאמין בשטויות רק מה שכתוב בספרים הקדושים שלא נכתבו עכשיו ע"י פנחס ראובן, אלא בספרים הקדושים המפורסמים לעילא ולעילא.

עכשיו עוד דבר ש צריכים להבין, אנשים שואלים, למה אני יוצא לפעמים על אנשים מסוימים שהם נחשבים בעיני הציבור צדיקים וגדולי דור וכל מיני דברים כאלה שמות משמות שונים ומשונים, אז כתוב מפורש, חזינן בזה, שאף באדם גדול אם רק בדבר אחד עושה שלא כתורה ויש חשש שלא להגרר אחריו, בזה גדרו גדר חכמים שלא להסכים לדבריו בשום ענין, אפילו בשאר ענינים שאינם נוגעים לזה כלל. ולא סגי להוא במה שיחלקו עליו בזה במה שהוא עושה שלא כתורה ותו לא מידי, כי אם יסכימו לדבריו אפילו באיזה ענין אחר זה גורם שיגררו אחריו אף במה שעושה שלא כתורה ולא יועיל מה שיחלקו עליו בזה שעושה שלא כדין בלבד, ומכל שכן באותו ענין עצמו שאומר שלא כדין שהחיוב להכחישו בכל אופן ואופן אף אם הוא רק פרט אחד מעניני התורה הקדושה, אז כתוב פה יסוד עצום, אם נראה אדם אפילו גדול ביותר שעושה לא כתורה, אז כמובן שנחלוק עליו ונוכיח אותו על מה שהוא לא עושה כתורה, ואפילו אם זה פרט אחד מעניני התורה הקדושה, ולא נגיד מה, בסדר, אמר אמר מה זה משנה זה זה, לא, צריך להעמיד את אמת התורה על מקומה. זה אחד. שתיים, אבל גם אם האדם גדול ואם רק בדבר אחד הוא עושה לא כתורה, ויש חשש, אבל יש חשש שלא ייגררו אחריו, אז גדרו גדר לא להסכים לדבריו בשום ענין, כל מה שהוא יגיד לא מסכימים איתו, אפילו בשבר דברים שלא נוגעים לזה כלל. הבנתם?

עכשיו תבינו כשאני יוצא נגד מישהו תשמעו למה אני יוצא נגדו, תראו אם זה נגד התורה מה שהוא עושה, ואז תבינו למה אני ממשיך ואומר שאין לשמוע אליו, זה היסוד.

אבל יושבים אברכים בכולל, והם יושבים שמה והם אומרים אנחנו סומכים על הוראת חכם, חכם אמר מה אתה אומר יותר מזה, אני סומך על החכם.

אבל מובא בכנסת הגדולה בחושן משפט סימן ל"ד, אמר המאסף, הדברים ברורים דהיינו דוקא כשזה הסומך על החכם הוא עם הארץ וחושב שהחכם הורה כדין, זה נקרא שוגג, מי שסמך, עם הארץ שסמך על הוראת חכם והחכם טעה או הטעה, והוא הלך על פי הוראתו, זה נקרא שוגג. אבל אם הוא תלמיד חכם ויודע ספר, אם הוא אברך שלומד בכולל ויודע שהוראת החכם היא לא כדין, אז ודאי מזיד מקרי ומפסל, והוא פסול, והוצרכתי לכתוב זה מפני שראיתי הרבה בני אדם יודעים את קונם ומתכוונים למרוד בו, וסומכים על הוראת החכם שהורה שלא כדין, אע"פ שיודעים בבירור שהחכם הורה שלא כדין. ואיך הם אומרים, מה אכפת לי, החכם אמר, מה זה מה אכפת לי, עצם זה שאתה אומר מה אכפת לי אתה אומר שלא אכפת לך מה הדין, מעניין אותך התוצאה, התוצאה הוא התיר לי לאכול נבלות וטרפות, מה אכפת לי, הוא אמר, איך יכול לבוא חכם ולהגיד שהכל בסדר וכל ההשגחות בסדר והכל, הרי זה חוסר אחריות משווע, זה ברור שהוא לא יודע, הוא לא יכול להעיד על זה, אז איך הוא אומר, ודאי שההוראה שלו היא לא נכונה היא מזידה, אז אם אתה תסמוך עליו בזה ואתה בן אדם עם שכל, כמו שאומרים, כמו שאמרנו, ממילא אתה מזיד ופסול. ולא יעזור לך מה שאתה תגיד שאתה סמכת על החכם, כי זה ברור, שהוראתו היא טעות במקרה הקל, ומכיר בבוראו ומורד בו במקרה היותר חמור. אז זה לא יועיל לכל אלה שמסתתרים מאחורי גלימתם של אחרים.

אבל יש כאלה גם שאומרים ולא מנמקים, הכל בסדר, כל ההשגחות בסדר הכל בסדר, תנמק למה כל ההשגחות בסדר, תסביר למה פה אין בעיות של סכינים אין בעיה של בדיקות אין בעיה של זה, אין כלום, תסביר למה, הוא לא מסביר. אין זו מידת החכמים להשתרר שלא כדת תורתנו הקדושה ולומר, קבלו דעתי בלא טעם. אין דבר כזה. ומביאים פה דברים להוכיח עד כמה זה, וכבוד תורתו רוח כביר אמרי פיו ואין טעם לדבריו, מה עלתה ביד הגאון  מורינו הרב אביש זללה"ה אבד"ק פפדם אשר היה כמעט יחיד בדורו בחכמה ובחסידות, וכל גדולי דורו היו כפופים לו, בכל זאת ביטלו את דבריו בענין הגד מקילואה אחר שלא מצאו טעם בדבריו על פי תורתנו הקדושה ולא נשאו פנים בתורה, מופיע בשו"ת מהריא"ז אנזיל סימן ק"ב. ז"א, אם לא מביא טעם לדבריו אין שומעים לו והוא לא יכול לומר קבלו דעתי. רב שמצווה לעבור על דברי תורה, אסור לשמוע לו.

בשו"ת דברי מלכיאל חלק ד' סעיף פ"ה כתב, ואף אם היו שני עדים מעידים שהרב ז"ל ציוה כן,  בכל זאת אין מחויבים הציבור לשמוע בקולו בדבר כזה, דאף אב שמצוה לעבור על דברי תורה מפורש אסור לשמוע בקולו, מכל שכן רב שציוה לעבור על דבר תורה, ואפילו אם יש שני עדים שהוא אמר ככה, אסור לשמוע בקולו, והא דקיימא לן מצוה לשמוע בקול חכמים זה רק כשמצוה לעשות גדר וסייג למצוה. אם בא החכם ורוצה לעשות גדר לעשות סייגים צריך לשמוע בקול דברי חכמים, אבל לא לדבר עבירה חס ושלום. אם בא מישהו לפרוץ גדר של חכמים או להקל בגדר של חכמים, כל שכן לעבור על דבר אחד מן השו"ע, לזה אפילו אם כנים הדברים אסור לשמוע לדבריו. נו, דברים ברורים כאלה יותר מזה מה עוד צריך? תסתכלו סביבכם ותכירו את מי שעומד לידכם.

שאלו פעם את האדמו"ר מסאטמר זצ"ל רבינו יואל, מה יסוד החסידות? אז הוא אמר, יסוד החסידות הוא שיהיה לו לאדם מסירות נפש על כל סימן קטן וסעיף קטן מארבעת חלקי השו"ע, זה חסידות, ושיאהב לעשות טובה ליהודי ברוחניות וגשמיות.ת וזה היסוד הגדול ליהדות וחסידות, שמעתם מה זה חסידות? זה חסידות, א' ב' זה השו"ע על כל חלקיו וסעיפיו, ודבר שני להיטיב ליהודים ברוחניות ובגשמיות.

אבל מה לעשות שבדור הזה יש הרבה רמאים ונוכלים, ישנם כת שקרנים שמראים עצמם כצדיקים לעשות להם שם, וגורמים מחלוקת ושנאת חינם, ולבסוף לא יהיה להם קיום והם כלים מאליהם, וגם אין אחד יודע מה שהשני מדבר.

זה כמו דור הפלגה, "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים" יש לומר בזה על דרך הלצה, וגם כל הענין מקודם ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה ואמרו נשרפה לשרפה ונעשה לנו שם, אז התורה מרמזת לנו כאן על כת שקרנים שהם מתדמים לשלומי אמוני ישראל ובסוף אין להם כלום והם כלים מאליהם כי שקרם לא קאי, השקר לא עומד. וזה מרומז בפסוק, בתחילה כתוב "ויהי כל הארץ שפה אחת" היו דבוקים בשכינה, גימטריא שפה ודברים אחדים. היינו מחמת שהיו דבוקים בה' היה ביניהם אחדות גדול, ולא היו מדברים אחד בפה ואחד בלב, רק הפה והלב היה אחד, אבל "ויהי בנסעם מקדם" שהם נסעו  מקדמונו של עולם, כמאמר חכמים שמצאו בקעה, היינו שטעו ונפלו בבור עמוק וחשוך, ועוד להם שמראים עצמם כצדיקים שאמרו נלבנה לבנים, נלבש בגדי לבן ונהיה דומים לצדיקים הטהורים, ונשרפה לשריפה, להכות כף אל כף בהתלהבות והכל הוא כדי לעשות לנו שם. ונבנה לנו עיר, ונכבוש עיירות תחת ידם, וסופם שתהיה הלבנה לאבן בגדי הלבנים שהיו לובשים יהיה לאבן נגף ולמכשול והחומר ראשי תיבות, חכם מופלא ורב רבנן חומר, חכם מופלא ורב רבנן שהיו מחזיקים ומראים בעצמו שהיה לחומר, נהיה לחימר, כפשוטו לטבוע וליפול לתוכו, ואז ויפץ ה' אותם משם, כי שם בלל את שפתם, היינו בעוונות הרבים התעורר על ידם קטטה ומריבה ושנאת חינם ונבלל שפתם שאין אחד יודע מה שהשני מדבר, כל זה רמוז בפסוק הזה. זה אומר דגל מחנה אפרים בפרשת נח.

עוד הוא אומר בפרשת וישלח, עשיו הרשע מהערב רב מתעטף בבגדי לבנים ויושב בין הצדיקים, וזה קשה מכולם וגורם אריכות הגלות. אמר יעקב ע"ה, הצילני נא מיד אחי  מיד עשיו, יש לומר על דרך דאיתא במדרש, לעתיד יתעטף עשיו בציצית וישב בין הצדיקים, והקב"ה מושכו משם וזורק אותו ישר לגיהינום. אתם שומעים? הקב"ה עושה מחול לצדיקים ופתאום בא זה עם ציצית מתכסה נכנס, אתה מבין, חסיד גדול ורוצה לשבת ביניהם, והקב"ה לוקח אותו ומוציאו ומושכו וזורקו. יש לומר שזה מצוי גם כן בעולם הזה בעוונות הרבים, שנתרבה השקר בעולם, וכל אחד רוצה לעלות במעלות שלומי אמוני ישראל, והוא מסתכל איך כולם עושים, אה זה לובש לבן, זה לובש בגדי לבנים בשבת, והם לובשים גם בגדי לבנים בשבת, בערב שבת במנחה, או אני אהיה כמוהו, יאלה, מתחיל להתעטף והכל, זה כמו הראו בטמבלויזיה אחד שהוא עם בגדי לבן וכובע לבן, ובא אליו איזה כתב, תחקירן, ושואל אותו תגיד לי אתה מקובל? אומר לא תראה אני אגיד לך את האמת, יום אחד אני קמתי והרגשתי שיש לי כוחות ולבשתי בגדי לבן ואני רק נותן ברכות, אומר לו אתה לוקח כסף? אומר לא לא, אני שם קופה, מי שרוצה נותן זה, ומה אתה עושה? אומר אני מברך אותם, שם שתי ידיים על הראש שלהם מברך אותם. אז הוא אומר לו תגיד לו, אתה מכיר את הרמב"ם? בטח זה השכן שלי פה בשכונה לא מזמן, זה הוא עבר דירה ופה ושם, תגיד אתה מכיר את רש"י? אומר כן הוא היה, הוא לא ידע לכתוב טוב הוא לא היה טוב בזה, אתה מכיר את המהר"ל מפראג? לא לא מכיר אותו, את זה אני לא מכיר, עם הארץ בור לא יודע אפילו מי זה אברהם יצחק שרה יעקב, לא ידע שום דבר, מקובל עם בגדי לבן, ראה כולם עם בגדי לבן עושים קופות, למה לא רואה כולם עושים קופות ככה עושים כל הכנופיות האלה שאני מדבר עליהם עושים קופות על הציבור, זה הכל, זה כל הסיפור. רואים אחד מדבר, כן, מה אני הייתי עושה, עושה כן, הרצאות, מדפיס את הדיסקים, מחלק לאנשים מזכה אותם חוזרים בתשובה, מה עשה פנחס ראובן? העתיק, גם כן החליט שהוא גם כן מאן דאמר, הוא תנועת התשובה העולמית, אני רק בארץ, הוא תשובה העולמית, וככה הוא התחיל להפיץ דיסקים וספרים ועשה כסף כסף כסף כסף כסף, וזה הכל.... גם כן בגדי לבן והכל והכל בסדר.

וזה שקשה מכולם, שזה גורם אריכות הגלות, הם נקראים ערב רב, שהם מעורבים בישראל וקשה להפרידם, כמשל החיטה המוץ והתבן שבו שאינו דבוק כל כך לחיטה, זה מתפזר בקל, אבל הפסולת שבחיטה מתדבק בחיטה וקשה להפרידם. על זה אמר יעקב, הצילני נא מיד אחי, זה שהוא מעורב ומדובק בו, אחי מה נעשה, זה אחי דבוק בו, איך היום כולם אומרים אחי אחי, אחי. מדובק בו, מיד עשיו אף על פי כן שהוא אחיו הוא עשיו. אז צריכים לדעת שבין כל האחי אחי, אחי, זה עשיו.

עכשיו תפילה לסיום איך להכיר את ההבדל בין צדיק לרמאי, אז דגל מחנה אפרים בליקוטים  מביא "כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ", יש לומר שמרמז על אותם האנשים שמתדמים במעשיהם לצדיקים וליבם לא נכון עמם, אתם רואים שהם פותחים את הפה ישר יוצא להם קללות ויוצא להם זה ושתמותי ואני אדאג שאת תמותי וווי איזה דברים ה' ירחם, וליבם לא נכון עמם והם אומרים "כי תעביר ממשלת", מה זה כי תעביר ממשלת? ממשלת לשון משל ודמיון, ממשלת זה המשל והדמיון של זדון, היינו אדם בליעל, זה מצד הסתרא אחרא האלה, שעל זה אנחנו מתפללים, שלא יהיה דומה הזדון לטוב, אלא שיהיה הבדל בין האור והחושך, וידעו ויבינו זאת כל יושבי תבל. יהי רצון שיהיה כך במהרה בימינו אמן. אז זה מה שכתוב פה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, אלה שממשילים את עצמם לצדיקים האמיתיים אבל הם אנשי זדון, אותם צריך להעביר מן העולם והם פחות יבלבלו את העולם ויוכלו העם לשוב בתשובה ותבוא הגאולה במהרה אמן.

רבי חנניה בן עזריא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל....

 התחממות גלובלית - חרטה ברטה   על השאלה הזאת נפלתי 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578