מנהיגות אמיתית | הרב אמנון יצחק שליט"א - שופר
טוען...

מנהיגות אמיתית | הרב אמנון יצחק שליט"א

הורדת MP4 הורדת MP3

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 21.12.2014, שעה: 09:16


 

"ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ ויבואו אחי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה". אמר רב ששת, כל שאינו מונע הלכה מפי תלמיד זוכה לברכות כיוסף, שנאמר "וברכה לראש משביר" ואין משביר אלא יוסף, שנאמר "הוא המשביר לכל עם הארץ", סנהדרין צ"ב.

אז מה אמר רב ששת, הוא אמר מי שאינו מונע הלכות מפי תלמיד, דהיינו שהוא מלמד את כולם ולא מחשיב את עצמו שהוא לא מלמד כל אחד, אלא כל שאינו מונע הלכה מפי תלמיד הוא זוכה להיות משביר לכל העם.

מטבעו של אדם האוצר בתוכו כוחות רוחניים להיות נוטה להפיץ מעיינותיו ולגלות את כוחותיו דוקא בחוגים בעלי רמה רוחנית ידועה בעלי השכלה גבוהה שמוכנים לתפוס רום דבריו ורעיונותיו ומבקר הוא להיות מדריך ומחנך לתלמידיו בעלי הכשרה יסודית המוכנים לסבול את דקות רעיונותיו וגנזי חידושיו התורניים, ז"א הוא מדבר רק ברמה, הוא לא רוצה תלמידים כאלה שהם לא ברמה אפילו יסודית, הוא לא רוצה להשקיע בהם, זה לא מתאים לו, הם לא קולטים, הוא צריך לחזור, לשנן, אין לו סבלנות ואין לו חשק לזה, הוא רוצה אנשים ברמה, לדוגמא אנשים שהם באים מהאקדמיה הם לא יכולים לדבר לקטני העם, הם רוצים אנשים אינטליגנטים, הם לא ישקיעו באנשים שלא מבינים צריך להסביר להם את היסודות של מה שהם אומרים. אבל זה נכון גם לאנשים תורניים שאנשים תורניים הם מבכרים, מעדיפים לדבר לאנשים ברמה שלהם, אבל קשה לו במידת מה להשפיל את עצמו שיהיה לו שיג ושיח עם פעוטות ודרדקים להצעידם ולנהלם לאיטם לרגל ההבנה. מה לי ולהשקיע באנשים שעוד לא הגיעו לרמה כזאת, זה לא דוקא ילדים ודרדקים, זה גם בעלי תשובה מתחילים וכו'. ויש שחושבים מדרגה זו גם לנחיתות ופחיתות כבוד, בבחינת זקן ואינה לכבודו. אז ז"א, כמו שיש דין בבחינת זקן ואינה לפי כבודו, אם יש מציאה שהוא לא מחוייב לקחת אותה כי הוא זקן, הוא תלמיד חכם גדול וזה לא לפי כבודו, עכשיו צריך לחפש למי אבדה המציאה אז יש דין כזה, אז גם זה נחשב אצלו כאילו זקן ולא לפי כבודו שהוא יטפל ויסביר לאנשים שהם לא מבינים כל כך, ומה גם שמלאכת ה' זו דורשת מידת סבלנות עד אין סוף, והתוצאות וההישגים לכאורה קטנים הם מאד, וההכרה וההערכה מצד הציבור היא גם פחותה, לא מבינים אותו, אנחנו לא מבינים אותו, ז"א הוא גם יוצא לא בסדר כי לא מבינים אותו, אז הוא לא מקבל לא רק כבוד, עוד מזלזלים שהוא לא יודע להעביר את השיעור לא מבינים מה הוא אומר. ואפילו יש יחס של זלזול ולעג שמלוה את המדריכים הגדולים שמשפילים את עצמם בדרכה וטיפול של הקטנים. יש שמשוים זאת לגידול דובים, וכידוע התפתחותו וגידולו איטית והדרגתית מאד, רק אחרי 15 שנים ניכר גידולו, והרבה מאד שאינם בוחרים בגידול דובים. מה שאין כן הגדול שמלמד ומנהיג גדולים, אז הקהל יודע ומעריך את עבודתו, קושר לו כתרי תודה והכרה, מלבד ההנאה העצמית שמבינים וסופגים את דקות רעיונותיו וחידושיו העמוקים. אבל האמת היא שלהיות ראוי ללמד את הגדולים, ראוי והגון רק זה שטרח והתנסה את הקטנים, ז"א כדי להיות ראוי ללמד את הגדולים, מי זה הגדולים? אלה שבחר ההוא שיש לו הרבה ידיעות, והוא לא רוצה לדבר עם הקטנים, הוא רוצה ללמד את הגדולים דוקא, המבינים, אז האמת היא, מי ראוי ללמד את הגדולים? דוקא זה שטרח והתנסה עם הקטנים, הזוכה והמצליח את הקטנים ערובה לו שיזכה ויצליח את הגדולים גם כן.

את העונג האמיתי של הרבצת התורה משיג רק מי שמוסר נפשו ללמוד וללמד אפילו בלי ציפייה להוקרה והנאה מיידית, ועליו נאמר, "נוצר תאנה יאכל פריה", אמרו חכמים ז"ל, למה נמשלה התורה לתאנה? שרוב האילנות הזית לדוגמא, הגפן, נלקטים כאחד, אתה ניגש אליהם ולוקט את כל הפירות שלהם ומוריד בבת אחת, אבל התאנה נלקטת מעט מעט, למה? היא לא מבשילה ביום אחד, כל יום מבשילים נוספים צריך לבוא ללקוט כל הזמן, כל הזמן. כך התורה היא נמשלה לתאנה, כי היום לומד מעט ולמחר לומד הרבה, אי אפשר ביום אחד ללקוט את כל התורה ולדעת, זה לוקח זמן לכן נמשלה התורה לתאנה. כמה סבלנות דרוש לאותו נוטע תאנה עד שיראה פירותיה, העצל והנמהר יימנע מנטיעת תאנים, כי הוא עצל ואין לו סבלנות, הוא נמהר, לכן הוא לא יטע תאנים, הוא רוצה לראות בפרי עמלו תיכף ומיד, הוא צמא מאד להנאת קפיצת הזמן, אין לו סבלנות לחכות עד סוף הזמן המיועד.

האיש התורני המוסרי האמיתי אינו מתחמק מטיפול והדרכת קטנים, לא קטנים גיל שש ארבע חמש רק, מדובר קטנים בתורה, עוד לא למדו. ומובטח לו שיזכה להיות מנהיגם של הגדולים גם. מי? זה שהוא איש תורני מוסרי ואמיתי, ואינו מתחמק מטיפול והדרכת הקטנים, ומובטח לו שיזכה להיות מנהיגם של הגדולים, לא רק הקטנים. איש האצילות וההשפעה, אדם כזה שהוא אציל נפש והשפעה, לא ימנע תורה מפי תלמידים קטנים, לא יתעצל לגדלם ולחנכם אפילו בתנאים ונסיבות שאינן לכאורה לפי כבודו ועמדתו. אבל מן השמים יזכוהו להיות לבסוף מנהיג ומשביר אף לכלל הגדולים, להיות מרביץ תורה ברבים, מקהיל קהילות ודורש לתלמידי חכמים גדולים. הבחנת ערכו האמיתי והמוסרי של המנהיג הוא יחסו וכשרונו בהנהגתו את הקטנים, ואין בכלל הגדולים אלא מה שבפרט הקטנים.

יש לנו דוגמא נפלאה שהפך אדם כזה להיות משביר לכל, מה כתוב, אמר רב ששת, כל שאינו מונע הלכה מפי תלמיד זוכה לברכות כיוסף, שמה, הוא היה משביר לכל עם הארץ. אתם זוכרים את הדוגמא מי האיש הזה שזכה להיות משביר לכל הארץ? זה היה רבי פרידא, רבי פרידא לימד תלמיד ארבע מאות פעם, אז הוא לימד תלמיד שאין לו הבנה, שצריך לחזור ארבע מאות פעם על כל משנה. שלש מאות תשעים ותשע זה כמו בפעם הראשונה, הוא עוד לא מבין, 400 הוא מבין. פעם אחת מישהו נכנס באמצע, והתלמיד חשב שהוא עומד לצאת הרב, אז הוא לא נתן דעתו לשמוע ולהבין, אז כשהגיעו לארבע מאות הוא אמר לו אני לא מבין, אמר לו מה קרה, אמר לו ברגע שזה נכנס חשבתי שאתה יוצא, אז הוא התחיל איתו עוד 400, 800, יצאה בת קול מן השמים ואמרה לו, מה אתה בוחר, או שאנחנו נוסיף לך 400 שנה לחייך על כל פעם שחזרת איתו שנה נוספת, על איזה ארבע מאות? על הארבע מאות שכל יום הוא היה לומד? על הארבע מאות הנוספים, ז"א ארבע מאות זה כאילו פשוט שצריך ללמוד איתו אם הוא לא מבין, אבל על עוד 400, על כל פעם עוד שנה. או שאתה רוצה שאתה וכל הדור תזכו  לעולם הבא, אז הוא אמר שהוא וכל הדור יזכו  לעולם הבא ונתנו לו גם את ה-400 שנה.

אז מה אמר רב ששת, אמר רב ששת, כל שאינו מונע הלכה מפי תלמיד זוכה לברכות כיוסף להיות משביר לכולם, את כל הדור שלו הוא העלה לעולם הבא. שמעתם? כל גדולינו הנביאים והחכמים נתנסו ונבחנו דוקא בענינים פעוטים וקטנטנים. ואין הקב"ה נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואח"כ מעלהו. הרי לך שני גדולי האומה שבדקן הקב"ה בדבר קטן ונמצאו נאמנים וראויים והעלן לגדולה. בדק לדוד בצום שלא ניהגם אלא במדבר להרחיקם מן הגזל, אמר לו הקב"ה אתה נאמן בצאן, בוא ורעה את צאני, שנאמר "מאחר עלות הביאו". וכן במשה הוא אומר "וינהג את הצאן אחר המדבר" להוציאן מן הגזל, ולקחו הקב"ה לרעות את ישראל. אתם שומעים? ז"א, לקחת מנהיג לישראל חייב להיות מנהיג שהוא לא נוגע בגזל, חייב להיות מנהיג שלא נוגע בגזל! את מי לקח? את דוד ואת משה שבדק אותם הקב"ה, במה? שהם לקחו את הצאן למדבר להרחיקם מן הגזל. זה א' ב' בשביל להיות מנהיג מעבר למידות האחרות שצריך, אבל נאמנות, נאמנות, שלא לגעת בגזל זה צריך לדעת.

ובימינו יש ראש מפלגה עבריין מורשע, אייי, שלקח שוחד ועוד דברים שהואשם ובחלק לא הצליחו להוכיח, דברים חמורים ביותר. אבל במעריב היום התפרסם, שלום ירושלמי מפרסם, התקפה מבית על דורעי, אריה זו עבודה זרה עבודת אלילים. חבר כנסת מש"ס בהתקפה חסרת תקדים על היו"ר, אף אחד לא מאמין לו, גם לא הבכירים. יום אחד הוא דרעי, יום אחד הוא אריה, ויום אחד הוא אריה מכלוף דרעי, לטענתו דרעי גורם לקריסת התנועה ומייצג את השמאל זה לא ש"ס. מתקפה קשה על יו"ר ש"ס אריה דרעי מתוך הבית. אני רואה את דורעי עומד בראש התנועה וזה מפריע לי, הורס אותי, את כולנו, הלואי שהייתי יכול לעשות מעשה ואלי ישי היה היום במקומו. את הדברים הנוקבים אמר לNRG לא אחר מאשר אחד מחברי הכנסת של ש"ס שביקש להשאר בעילום שם והוסיף: ישי מייצג את הנאמנות ואת היושר (אני חולק עליו בזה) לדורעי יש סטיגמות אחרות לגמרי, אף אחד לא מאמין לו, גם לא בכירי התנועה. יום אחד הוא דרעי, יום אחד הוא אריה ויום אחד הוא אריה מחלוף דרעי. חבר הכנסת מש"ס דיבר בלהט, הפרישה של ישי כואבת לליבו, אבל לא פחות ההנהגה החדשה של דרעי, הוא טען כי הוא מדבר בשמם של כל חברי הכנסת הבכירים בש"ס, למעט חברי הכנסת יצחק כהן ויואב בן צור, אלה השפוטים של דורעי, אבל הוא מדבר בשם כל השאר, אתם שומעים? ז"א שמונה חברי כנסת חוץ מאלי ישי, שהם נגד דורעי.

הביטויים שלו נשמעו קשים וחלקם לקוחים  מעולם הפשע או מעולמו של ארגון דאעש, הוא מתאר מצב שבו דרעי השתלט על התנועה אחרי שגירש ממנה את כל מי שהלך בדרכו, כמו שעושים במאפיה, כמו שעורפים ראשים בדאעש, כל זה אומר החבר כנסת הבכיר. אריה זו עבודה זרה, זו עבודת אלילים, הוא אנטיוכוס של הדור, המשיך חבר הכנסת לתקוף, הוא רוצה שכולם ישתחוו לו כי כך ציווה לו המלך. כל חכמי התורה סרים למרותו ולא להיפך, הוא הכניע אותם, האנשים שלו מפעילים אלימות נגד אלי ישי, שהרב עובדיה אמר עליו "בכל ביתי נאמן הוא" זו דרכו של מרן? הוא מכריח אותנו לחתום על מכתבים שאנחנו לא מסכימים איתם, זו היתה דרכו של מרן של אלי ישי? דרך אגב ניסים זאב הוא אחד מאלה שלא הסכים עם המכתב וביקש לכתוב מכתב בנפרד, ולא הסכימו לכתוב לו מכתב בנפרד כי אמרו זה כבר עבר, אז יש מקום להניח שאולי שמי שמדבר פה זה אחד מאלה שלא מצא חן בעיניהם שלא תיקנו את המכתב השקרי שנשלח כאילו לאלי ישי.

דרעי פוגע גם ברבנים שלא הולכים בתלם, המשיך חבר הכנסת, לדוגמא מסיבת העיתונאים שלו עם עדינה בר שלום מול ציבור של עולם התורה, מרן בחיים לא היה מרשה לה להשתתף בכנס כזה, גם אצל נשיא מועצת החכמים הרב שלום כהן, עדינה מוקצת מחמת מיאוס, הרב יצא נגד המכללה שלה, עכשיו דרעי מדבר בשם חכמי התורה, וטוען שישי לא הולך בדרכי מרן, מי לא הולך בדרכי מרן ומועצת החכמים? זה נקרא בן בליעל, נבל ברשות התורה, כך הוא השתלט כנראה על מרן וקיבל את התפקיד. יום יבוא וכולם ידעו איך זה קרה.

בימים האחרונים נפוצו ידיעות לפיהן דורעי מתכוון להחליף את חברי הכנסת ברשימה, זה אחרי שהוא הבטיח להם שלא, לא יחליף. ומעוניין ל שלב בה דמויות אטרקטיביות. חבר הכנסת רותח  מזעם וטוען שוב שהוא גם הפה של האחרים, אני שומע שדורעי רוצה לרענן את הרשימה, קודם כל שירענן את עצמו, הוא גורם לנו נזק אדיר, אני שומע אותו מדבר על האנשים שהפגינו נגד מרן שהולכים עם ישי, למה זה קרה? כי דורעי הביא עלינו את הסכם אוסלו, הוא מייצג את השמאל, זה לא ש"ס. חבר הכנסת הזועם סבור שמפלגתו החדשה של ישי תגרוף עשרות אלפי קולות. הרבנים שהולכים עם ישי מייצגים חצרות בעלות כח אדיר, הרבנים מאיר מזוז, בניהו שמואלי, יורם אברג'ל ורפאל כהן משפיעים הרבה יותר מהרבנים במועצת חכמי התורה. בסוגריים אני מזכיר לכם כל אלה אמרו שאין בלתו, לעולם נלך לאורו, וכל אלה פרשו. אלה מג'רבה, רפאל כהן שדיבר מצפת שצריכים ללכת לפי  מרן ערק עכשיו, ערק, אין מרן, עכשיו יש מרן חדש, אין בעיה, לכל אחד יש מרן, גם לי היה מרן, אבל יצאו נגד, מה פתאום, תבטל את המרן שלך מול המרן שלנו. תגידו גם פה, תבטלו את המרנים כולם מול מרן, מלכא, מרן מלכא, מה קרה, כבר אין מרן מלכא? עכשיו יש מרן ומרתתן. איייי.

אז הוא אומר החיבור עם החרדלניקים והחבדניקים יכול להביא לפחות חמישה מנדטים. חלק מהרבנים שהזכרנו כאן הם חבדניקים, למי שלא יודע. בני התורה שלא ילכו עם  ישי יעברו להצביע ליהדות התורה, אני שומע הרבה קולות כאלה. דורעי יכול להאשים בכל רק את עצמו, פשוט שיקום וילך. ואני נותן עצה לש"ס, ככל שיקדימו לזרוק אותו יהיה להם עוד סיכוי לשרוד, אני נותן להם טיפ, לא יזרקו אותו - כולם  ייזרקו.

נמשיך בדברי התורה הקדושים שמבארים לנו מי המנהיגים האמיתיים, אלה שלא נוגע בגזל, ה' לא בוחר רק מי שנוגע בגזל, איך יכול להיות שחכמים בחרו בעבריין, עבריין  מורשע, אייי, אתמול הוא התבכיין בטמבליויזה, אתמול הוא התבכיין שאלי ישי זרק את אבא שלו שעובד במחסן במשכורת פחות משכר מינימום, זרק אותו, פיטר אותו. אייי, יש לי כמה הקלטות מיוחדות על אבא של דורעי, איפה הוא עבד קודם ואם עבד בכלל וקיבל משכורת. ווי ווי ווי ווי ווי, זה נקרא זעקת הקוזאק הנגזל, ווי ווי ווי ווי ווי, הוא גר בבאר שבע והיה כאילו עובד בבני ברק, ווי וי ווי ווי, ווי, כשאני אוציא את שני ההקלטות האלה ווי ווי ווי, זעקת הקוזאק הנגזל, ווי ווי ווי.

האדם השלם כשמוטלת עליו החובה או כשהוא מתנדב לעשות איזה דבר אפילו הקטן ביותר, יעשהו בשלמות האפשרית בכל נשמתו וליבו, והפרט הקטן מעיד ומלמד על הכלל כולו, כעין דוגמא נוכל לומר, בית חרושת למחטים שיכול לייצר מחט אחת טובה מתוקנת ומוצקה סימן שגם אלפים ורבבות ומיליונים בית החרושת יכול לייצר.

דוגמא פשוטה זו אפשר להשאיל גם על טיבו והנהגתו של איש המוסר והמעלה, איכותו ומסירות נפשו של איש המוסרי במבצעם של דברים קטנים  מעידים על גדלותו וכושר נפשו להיות יוצר גדולות. מי שעושה בשלמות גם את הפרטים הקטנטנים, הקטנטנים, אה, זה האדם שנועד לגדולות, להיות מנהיג.

קח את יהושע בינון, איש אשר רוח בו. הסבא מנובהרדוק אומר, איש שיש בו רוח להיות מנהיג על עצמו, אדם כזה ראוי להיות מנהיג על ציבור. לכן כתוב יהושע בינון איש אשר רוח בו קודם, ורק אדם שיודע להדריך ולמשול על נפשו ולכוון את כל מידותיו והנהגותיו על פי דרכי התורה, כזה יכול להנהיג ולחנך את הציבור.

אמנם ישנם מנהיגים כובשי מדינות, לוכדי ערים, מנצחים על חילות צבא מלומדי מלחמה, גיבורים וחכמים בתכסיסי המילי דעלמא, אבל לכשנסתכל בחייהם הפרטיים ייראו לעינינו ננסי רוח, קטנטני ההשגה, עבדי טבעם העצמי, אין להם שום ממשל ומשטר כשהדבר נוגע לתאוות נפשם, כשהדבר נוגע לגופם הלהוט אחר תענוגות חולפים. אז בחוץ רואים אותם ברוח סערה והם יודעים לסדר כל דבר ולומר בכל ענין ולהזיז את הכיפה כל רגע שהם לא בוטחים בעצמם, ככה כמו דורעי בכל ראיון שהוא מזיז את הכיפה, ככה כשהוא לא יודע מה לעשות. אבל אתמול הוא הודה, שאלה אותו שמה המראיינת על המינוי של אשתו להיות חכמת ש"ס, ממועצת החכמות, אז היא שאלה אותו, תגיד לי אז עכשיו אשתך תייעץ לך? הוא אומר לה כן, בבית גם תמיד אני מתייעץ עם אשתי. אה, חשבנו שרק יש שרהלה ביבי, עכשיו אנחנו יודעים שיש גם יפהלה דורעי, אז כנראה כל מה שמאשימים אותו זה מתחיל מהאשה, כי הוא בעצמו אומר שכל דבר הוא מתייעץ איתה. כל זה רק בשביל להגיד שיבחרו בו עוד כמה נשים אולי, מאלה המורדות שהחליטו לא לבחור בחכמי התורה אם לא ימנעו אותם להיות גברים. אז הוא רוצה לקושש עוד כמה קולות של כמה נשים אולי, לפחות את הקול של אשתו ושל עדינה יהיה לו. בושה וחרפה. בושה וחרפה. זה לעקור תורה, מי התיר לך, מי אמר לך? מרן היה מסכים כזה דבר? והוא בא מחדש חידושים רפורמטור? בוש והכלם דורעי. מחלוף דרעי. בושה וחרפה.

יכול הוא כביכול ליצור רושם עז על הציבור, על ההמון ההולך ונמוג בדמיונותיו, על גדולת מנהיגו, ואולי יקרה לו ליצור ולבצע גם מעשים כבירים כלליים, אבל כשהוא מועמד למסור נפשו לטובת היחיד נוחל הוא כשלון ואינו עומד בבחינה. אה, יש פרופסור אחד מנתח שפת גוף ששמע כמה שיחות של דורעי, הוא קוטל אותו, שפת הגוף שלו היא כולה שקר, כולה שקר, הוא קורא לו שקרן, כל מה שהוא עושה, זה יהיה באתר שופר, תכנסו תראו, אנחנו נעלה כמה קטנים משפת הגוף של דורעי. אי אפשר לשקר את כל העולם, אי אפשר במתק שפתיים לחרתת את כולם, אי אפשר, אם לא הצלחת להשאיר את אלי ישי זה אתה אשם, אתה אומר אין אפשרות ששניים, אי אפשר שראש יתחלק לחצי חצי, ככה הוא אמר אתמול בראיון, אי אפשר שניים, אבל כשהיה שלש כן היה אפשר, שאתה דחפת להכנס ונהיה שלש זה כן אפשר, שתיים עכשיו אי אפשר, הרי אתה אמרת יש מקום לשני תפילין בראש, ישקרן. אתה כשקראת לו להיות איתך אמרת, באחד המלונות בצפון שיש מקום בראש לשני תפילין ואתמול שיקרת אמרת אין אפשרות לשניים, כמה אתה יכול לשקר את העם? חצוף. מנהיג כזה אין מנהיגותו מושלמת, רק מי שיכול למסור את נפשו אף כשהתנאים אינם כל כך נאותים ומכובדים בשבילו, אם הוא היה גבר והיה דואג לשלום היהדות החרדית והספרדים, היה מפנה את מקומו. אומר לא אני ולא אלי ישי. שיבחרו בפריימריז, או שמועצת החכמים תחליט, אבל שנינו יוצאים, נראה אותך שאתה מוכן להיות קרבן. הרי אתה מוכן להקריב את כל הספרדים. איך אמרת באחד הראיונות, הציבור שלנו הם לא אינטליגנטים, ואתה אינטליגנט? אתה יודע בכלל איך אומרים? אינטליגנט, לא איטלגנט, יאיטלגנט. הציבור שלנו לא אינטליגנטים, עדר יש לך, הא אתה סוחב אותם לאן שאתה רוצה. תפנה אתה מקום. תן ליהודים עם יראת שמים לנהל את הספרדים, לפני שהם יאבדו הכל.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה....

 תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578