מי חכם ונבון? | הרב אמנון יצחק שליט"א - שופר
טוען...

מי חכם ונבון? | הרב אמנון יצחק שליט"א

הורדת MP4 הורדת MP3

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.12.2014, שעה: 08:00


 

"ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה". יוסף לא תולה בעצמו אלא הוא אומר, זה לא הוא, הכל זה הקב"ה.

אנשים חושבים תמיד שיש יראה ויש חכמה ושני דברים נפרדים המה, מי שהוא ירא ה' הוא צדיק גדול, אך לאו דוקא תואר חכם יהלמנו, לא חייב, יכול להיות ירא ה' צדיק גדול אבל אנחנו חושבים שלא מחייב שהוא גם יהיה חכם, למשל, איש שיש בכוחו לברך וברכותיו מתקבלות, זה מבורך, זה אות שהוא קרוב לקב"ה והקב"ה שומע ברכותיו ומקיים, אבל האם זה מברר לנו שהוא גם חכם ונבון? יגידו לך יש לו כח בברכות, אבל זה לא אומר שהוא חכם ונבון. האם אפשר לסמוך עליו בעניני מסחר למשל? מה בגלל שהוא יודע לברך אז אפשר לסמוך עליו בעניני מסחר? זה אומר שהוא חכם ונבון?

אבל זאת טעות נפוצה ומושרשת באנשים, כי נשכח מאיתנו ברבות הימים כי יראה היא חכמה, הן יראת ה' היא חכמה, אין חכמה אחרת. והיראה איננה לכל פושט יד, לא כל פושט יד להיעשות ירא וצדיק זה הולך בין לילה הוא נהיה ירא שמים. ליראה יש מהלכים על פי דרכי חכמתה ובהם זה אופן השגתה, להתחקות במהלכה ובקנית חכמתה. ומקרא מלא אמר הכתוב, הן יראת ה' היא חכמה. ראשית חכמה יראת ה'. הן זה אחת ביוונית, יראה וחכמה זה דבר אחד.

והנה, יוסף פתר את חלום פרעה, ובו הודיע אלקים את עתידו. וכאשר יוסף אמר, בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה, פרעה השתומם ואמר לעבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו? הלא הכיר אותו רק לאיש אלהי אשר תואר צדיק וכדומה יהלמנו ולא תואר חכם. זה יראת שמים, שהוא אומר בלעדי האלהים יענה את שלום פרעה. אבל מיד הוסיף פרעה, כששמע את הפתרון אמר אחרי הודיע אלהים אותך אין נבון וחכם כמוך, הוא מסר לו תיכף את ההנהגה של כל ארץ מצרים, וגם עשהו למשנה למלך. איזה יתרון חכמה הוא מצא בו? במה שהוא אמר בלעדי האלהים יענה את שלום פרעה? אז על זה אמרת, היש איש כזה וכו' אשר רוח אלהים בו, מזה איך הגעת למסקנה שאתה יכול לתת לו את כל ארץ מצרים שהוא ינהיג את כל העולם? הלא אתה ראית שהוא רק צדיק ומקורב לה' יתברך שהוא אמר לך שהוא לא יודע לפתור חלומות, זה רק ה' וה' יענה את שלום פרעה, ואח"כ הוא נתן לך פתרון שהתיישב על דעתך, אז אתה מבין שבעצם ה' נתן לו את הפתרון בפיו להגיד לך, אז מה הוא מקורב לקב"ה, איך הגעת למסקנה שהוא חכם ונבון? ואיך הגעת למסקנה שאתה יכול להפקיד, לא גמרת את התפקיד, גמרת את החלום תחזור לכלא, מה שמת אותו מנהיג על כולם?

פרעה היה יותר חכם מכל החכמים שלנו, של היום לפחות. הוא היה חכם גדול פרעה. אז היו עוסקים בקניית מעלות הרוחניות, רק האמת היתה נעדרת אצלם, הם לא יודע איפה לחפש, לא היה להם מסורת, לא היה להם קבלה, לא היה להם האבות הקדושים, לא היה להם מאיפה לשאוב את האמת, אבל הם חיפשו, הם חיפשו מעלות רוחניות, אבל הם היו מוטעים כי הם חשבו שגם למזלות יש כח ויכולת להשפיע, והעד על זה - כל עמלם בחכמת הכישוף, שהיא חכמה גדולה כמו שמבואר ברמב"ן, שזה מכחיש פמליא של מעלה. הם היו מחוברים לכוחות הסתרא אחרא, אבל הם ידעו מכוחות רוחניים.

גם היה דורם קרוב לדורו של אאע"ה שהודיע את אלוקות יתברך ועשה נפשות רבות.איך הצליח א"א לעשות נפשות רבות? אם לא בחכמה איך הוא עשה? אפשר לעשות נפשות רבות בלי חכמה? בחכמה עשה, אבל מאיפה נבעה החכמה הזו? מהיראה, כי היראה על חכמה היא בנויה. כל מי שיש לו  יראת שמים דבריו נשמעים. ולכן גם המה ידעו כי מי שהוא ירא גדול זה לאות שהוא גם חכם גדול, ככל שאדם ירא ה' גדול ככה הוא גם חכם גדול, וכאשר ראה פרעה שיוסף מקורב אל ה' יתברך כל כך, כמו שאמר אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת, הלא יתרון לך בחכמתך באפן אחר, זה לא חכמה כמו של החרתומים ואחרים, ואין נבון וחכם כמוך. הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו? ולכן בהכרח שיש לך גם יתרון הכושר והסגולה בהנהגת המדינה, ולכן אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי. אה, איפה יוסף הצדיק, איפה, איפה שינהיג היום את העולם, איפה. אייי, לצערנו הרב. מה לוקחים היום, מי יהיה מנהיג? עבריין שמאיים שאם לא יתנו לו את התפקיד אז הוא פשוט יפתח מפלגה לבד. והאיום הצליח, והוא הצליח לאיים על גדול בישראל. לא יאומן כי יסופר. זה לא נובע מיראה, גם לא מחכמה, מטפשות.

נו, אתמול היתה מסיבת עיתונאים של אלי ישי, וכמו ששלחו לי אנשים להפריע בהרצאה בבית שמש את בן זמרי שרובי שלח תלמידים איתו בשביל להפריע ולזרוק שמה גז מדמיע וכו' וכו' וכו', עשו את אותו תרגיל ישר לאלי ישי אתמול. נו, מי שלח אותם אתם חושבים? אז כתבו באינטרנט שהוא מסרב דורעי לגנות את המעשים שלהם, אח"כ הוא הבין שזה נראה ונצפה כבר לא טוב אז הוא אמר שזה לא דרכה של ש"ס. אם זה לא דרכה של ש"ס אז למה שלחתם לי ראש כולל בריון טיפש נבל שיבוא לעשות דברים כאלה, ואז אתה לא גינית, משמע הסכמת ולא עוד אלא יהודית המרשעת היא אמרה מגיע לו יותר מזה, איי וי איי וי. אלה המנהיגים של הציבור החרדי הספרדי? בושה וחרפה. אתם יודעים איך זה נשמע? לא יאומן. אתם לא יכולים לראות את זה אבל בערוץ שבע מי שיטרח יוכל לראות את זה. תשמעו.

מרן איתנו, מרן איתנו, מרן עם אריה, מרן עם אריה, מרן מינה אותו כלפי עם ועולם, מינה אותו! מרן מינה אותו. מרן. אריה דרעי זה יושב ראש התנועה קבל עם ועולם,

גזל גזל

מותר לגזול את אלי ישי. לא ניתן לו בכל דרך, שום דבר לא מפריד את המטרה והאמצעים, אין דרך....

זה נגד דעת תורה, זה נגד דעת תורה, זה לא נגד אלי ישי. איפה הרב עובדיה שלו, איפה הרב עובדיה שלו... אלי ישי הוא בוגד...

נו, ממש דרך ארץ זה ממש נובע מיראת שמים, מעודף של יראת שמים, לא יאומן כי יסופר. אז בואו אני אסביר לכם קצת איך זה עובד, עכשיו כל אחד קונה רדיו, אתם זוכרים שקול בערמה היה פעם הרדיו של מרן, והם משמיעים שמרן אמר שאין כמו קול בערמה, נכון? עכשיו הם הפכו להיות של אלי ישי, אמרתי את זה כבר בעבר, כי מי שמממן את זה זה האפוטרופוס שלו, זה ינון עמר וצבי עמר שקנו את הרדיו ויש להם נתח גדול שם והם ג'רבאים והם שייכים לרב מזוז, ועכשיו הם שינו פאזה, עכשיו הם מדברים הפוך, שאלי ישי שעוזב את מרן יש לו מרן חדש. וקול חי הולך עם דורעי, כי שמה העבירו את מומר, ומומר עכשיו משרת את דורעי משם. אז מה שתשמעו שם כאילו מביאים שני צדדים והכל, הכל נכתב מלמעלה. שום דבר לא ניטרלי, שום דבר לא בא לברר אמת. גם העיתונים זה כך, מי שמשלם מראש לעיתונים מסוימים שמה תמצא דעתו וישמיצו את הצד השני. ככה זה עובד רבותי. וגם רבנים, מעלים רבנים והרבנים עולים לפי הצד שבו הם מקבלים או יקבלו או הובטחו לקבל או קיבלו בעבר וזה הכל, אין שום דעת תורה, אין כלום. זה הכל מחנות ומתרסים, ועכשיו יריבו ויתקוטטו וישמיצו ויקללו, אין תורה עכשיו, אין תורה עכשיו בכלל. תשכחו מזה, אל תצפו לכלום, כי אין יראת אלקים, כך כתוב. אמר אברהם אבינו, רק אין יראת אלקים והרגוני, מה אומר שמה הטיפש הזה התרנגול? אנחנו נפגע בו, המשטרה מחפשת אותו עכשיו, הם לא בוחלים בשום דבר, למה? יש קדושת הפוליטיקה של הסתרא אחרא. אדרבא, תבוא תוכיח מה יש לך למכור, דבר יפה, תסביר מה שיש לך, תגיד למה זה כך ולמה זה אחרת, אבל אם יש לך צעקות סימן שהטענות חלשות, לא צריך לצעוק. אם יש לך טענה תגיד אותה בניחותא, מי שירצה ישמע, מי שלא ירצה לא ישמע, בכוח אתה רוצה להכריח אנשים? באיומים? בקללות? חכו, זה עוד לא התחיל.

אתמול השמיעו לי קטע של אחד שקוראים לו שוומנפלד, סליחה יש לו  ילדים אז הם קוראים לו הילדים שוומנפלד, והוא אמר שמישהו טען תראה מה עשו להרב אמנון יצחק, ואלי ישי עושה בדיוק מה שזה. אז הוא אומר לו מה פתאום, מה פתאום, אמנון יצחק, אה הרב אמנון יצחק אז יש לו תלמידים כן, שוומנפלט כן, שוומנפלד, אז הוא אומר מה פתאום הוא לא היה הראשון, הוא לא היה הראשון שהחליט לעשות מפלגה, זה דורעי, דורעי הוא איים והוא אמר אז אלי ישי גם עושה. אבל אתה כשדיברת נגדי אתה דיברת נגדי אמרת אין לנו אלא מרן, אין לנו כולנו כפופים למרן, והיום אתה נגד מרן כי מצאו מרן חדש מבני ברק? אז מה קרה? משלמים לך הא? ואז אתה הופך את הקערה על פיה. אז כל אחד יש לו מרן, אה, אז למה הכרחתם את כולם למרן שלכם? לו יש מרן ולו יש מרן ולכולם יש מרן, אז כל אחד עם מרן. יש אפילו כאלה שיש להם מרת, כמו דורעי שי שלו מרת יפה, מרת עדינה, לא רק מרן. אז כל אחד יביא את מרתו וגם כן הוא יכול להגיד יש לי מרת, לא צריך מרן. ליצנים.

אבל אלה האנשים שיושבים שמה ברדיוס, מה אתם חושבים שיושבים שמה גדולי הדור? יושבים שמה פושטים שבפושטים, מקבלים כסף ומשכורת והתפקיד שלהם למלא, אם לא יפטרו אותם. אם תגיד לו תנגן משהו זה התפקיד, זה הג'וב. כמו אחד שהוא מטאטא, והוא מטאטא בבית כנסת, הוא לא יכול להגיד אני מטאטא פה ואח"כ מפה, אדוני, או שאתה מטאטא ככה או שלא, אם אתה לא תטאטא את האנשים שנגיד לך אז אתה לא תשאר פה, אתה רק בגדר מטאטא. זה הכל. אתה מטאטא. זה הכל.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות....

 

 תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578