טוען...

להרחיק אנשים מהעבירות (ספר חסידים, תרכ"ג) | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 23.06.2014, שעה: 07:02

הורדת MP4 הורדת MP3


חלון חור פתוח לרשות הרבים ובחדר אוצרות זהב, ואדם חפץ לעשות צדקה ופנה עצמו לקחת מכיסו, וכסבורין העם שהוציא בעד החלון מן הכסף, ועתה רואה שחושדים אותו. יש חלון עם חור פתוח לרשות הרבים ובתוך החדר הזה יש אוצרות זהב, ואדם חומד חוץ לחלון וחפץ לעשות צדקה, ופנה עצמו לקחת מכיסו, והעם סבורים שהוא מוציא בעד החלון מן הכסף, ועתה רואה שחושדים אותו. נשאלת השאלה, מותר לו לומר צדקה עשיתי להוציא עצמו מן החשד או שמא אסור, שנראה כמתגאה מן הצדקה וטוב לו שיחשדוהו. מה אתם אומרים? האם מותר לו לומר צדקה עשיתי להוציא עצמו מן החשד, או שמא אסור שהוא נראה כמתגאה מן הצדקה וטוב לו שיחשדוהו. אתה אומר שיגיד שהוא עושה צדקה, אז אתה לא חושש מזה שהוא נראה כמתגאה מן הצדקה וטוב לו שיחשדוהו, אתה לא מקבל את זה. עכשיו פה אדם עמד, חפץ לעשות צדקה, הוא פנה עצמו לקחת מכיסו והעם סבורים שהוא מוציא בעד החלון מן הכסף. ועתה הוא רואה שחושדים אותו. אז אתה אומר שצריך לנקות את עצמו מן החשד, אז ז"א מותר לו לומר צדקה עשיתי להוציא עצמו מן החשד, ואתה לא סובר שמא אסור שנראה כמתגאה מן הצדקה ויותר טוב לו שיחשודוה, אתה לא סובר.

אומר ספר חסידים, זה היה אחד מן הגדולים מבעלי התוס', הוא כותב, תפשוט את זה, מאיפה תלמד מה הדין בזה, תפשוט מההוא מעשה, מההוא מעשה, מעשה שהיה, בחסיד אחד שעשה שאלת חלום, מי יהיה חברו לעולם הבא. והראוהו לו, בחור אחד במקום רחוק, למחר התקין עצמו והלך כדי לראותו, רוצה לראות מי יהיה השכן שלו בעולם הבא, היה חוקר ומחפש אחריו, כשהגיע סמוך למקום של אותו האיש, שאל אחריו וכל העולם תמהו עליו למה תבקש זה? כי הוא פריץ מאד, שמע ועצב, היה עצב, אף על פי כן בא לבית האיש, חייב לראות מי זה. והאיש הוציאו בחרפה גדולה, והכהו על הלחי, ופשט מכנסיים שלו, הוא בעצמו הפריץ הוריד את המכנסיים שלו, אמר לו אם תרצה תכנס כאן, והיו הוא וחבריו מתלוצצים בו, אעפ"כ לא השגיח ונכנס. והכניסו בחדר סמוך לחדר הזונות, ובלילה הלך וכינס כל הזונות שבעיר, ונכנס עמהם לחדר סמוך לחדר הזאת, וישקם יין לרוב עד שנשתכרו, והיה מרקד בפניהם כל הלילה עד שמשתכרות וישנו, ויצא הוא והלך לו. לא עשה כלום ויצא. כל זאת ראה חסיד ובכה, בכה, זה יהיה איתי בעולם הבא?

למחר הכין עצמו לחזור, וקודם שהלך שאל מן האיש בחייך, תאמר לי אם עשית טוב מימיך? כי ראיתי בחלום שתשב איתי בגן עדן, ואתה עשית פריצות ואיך יתכן שתשב אצלי? אמר לו כל מה שעשיתי ושראית לטובה אני מתכוון. שאני מראה את עצמי פריץ ומגידים לי הפריצים איזו היא זונה ששכרו, ואני הולך בחשאי ומוסיף אני להם כסף יותר כדי שיבואו אצלי, והן סבורות שאני אבעל אותן, שהן שיכורות בלילה, ועוד ציויתי את אמי שבאה בלילה ומוציאה אותי בשערותי, שאם יאמרו למחר למה לא היית איתנו, אשיב להן מה לא ידעתן, אמא שלי הכתה אותי, זרקה אותי מפה. והא דהכי אני מונע את הפריצים מן העבירות, ואיני חושש אם חושדים אותי, ומוחל אני להם. בשביל להציל את כל העיר מהפריצות שיש שמה, הוא שוכר אותם, משלם כסף רב, מעסיק אותם לילה שלם, משקר אותן, לא עושה שום מעשה, אבל הוא חייב לשחק אותה פריץ, ואז לילה שלם לא היו עבירות בעיר. וככה הוא עושה. והוא אומר שיחשדו אותי, ואני מוחל להם, העיקר הוא מציל את העיר מהעבירות. זה יהיה עם החסיד ביחד בגן עדן. זה לא סיפור בדים, זה סיפור אמיתי, זה מביא את זה בעל ספר החסידים, זה לא סיפורי חסידים. זה ספר חסידים.

מכל מקום, זה מראה מה זה להרחיק אנשים מהעבירות, מה זה מסירות נפש, מי  מוכן להתבזות בשביל שאיזו בזויים יינצלו מחטא, ועוד ישלם מכיסו ומממונו ועוד יבקש מאמא שלו שתמשוך לו בזקן כדי שהוא לא ישקר, שיגיד הנה אמא שלי משכה אותי אתמול בזקן, הוציאה אותי מפה, ועושה את כל הטצדקי האלה בשביל להציל בזויים. וגם אותן, את הנשים גם מציל אותן מן החטא. נו, נו, מגיע לו להיות עם החסיד או לא? אז עכשיו תפשוט מהמעשה הזה מה יהיה הדין עם הקודם, שאלנו האם יגיד שצדקה עשיתי להוציא עצמו מן החשד, או שמא אסור שהוא נראה כמתגאה מן הצדקה וטוב לו שיחשדוהו. אז מה אתה אומר עכשיו?

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת