טוען...

להרחיק אנשים מהעבירות (ספר חסידים, תרכ"ג) | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 23.06.2014, שעה: 07:02

הורדת MP4 הורדת MP3


חלון חור פתוח לרשות הרבים ובחדר אוצרות זהב, ואדם חפץ לעשות צדקה ופנה עצמו לקחת מכיסו, וכסבורין העם שהוציא בעד החלון מן הכסף, ועתה רואה שחושדים אותו. יש חלון עם חור פתוח לרשות הרבים ובתוך החדר הזה יש אוצרות זהב, ואדם חומד חוץ לחלון וחפץ לעשות צדקה, ופנה עצמו לקחת מכיסו, והעם סבורים שהוא מוציא בעד החלון מן הכסף, ועתה רואה שחושדים אותו. נשאלת השאלה, מותר לו לומר צדקה עשיתי להוציא עצמו מן החשד או שמא אסור, שנראה כמתגאה מן הצדקה וטוב לו שיחשדוהו. מה אתם אומרים? האם מותר לו לומר צדקה עשיתי להוציא עצמו מן החשד, או שמא אסור שהוא נראה כמתגאה מן הצדקה וטוב לו שיחשדוהו. אתה אומר שיגיד שהוא עושה צדקה, אז אתה לא חושש מזה שהוא נראה כמתגאה מן הצדקה וטוב לו שיחשדוהו, אתה לא מקבל את זה. עכשיו פה אדם עמד, חפץ לעשות צדקה, הוא פנה עצמו לקחת מכיסו והעם סבורים שהוא מוציא בעד החלון מן הכסף. ועתה הוא רואה שחושדים אותו. אז אתה אומר שצריך לנקות את עצמו מן החשד, אז ז"א מותר לו לומר צדקה עשיתי להוציא עצמו מן החשד, ואתה לא סובר שמא אסור שנראה כמתגאה מן הצדקה ויותר טוב לו שיחשודוה, אתה לא סובר.

אומר ספר חסידים, זה היה אחד מן הגדולים מבעלי התוס', הוא כותב, תפשוט את זה, מאיפה תלמד מה הדין בזה, תפשוט מההוא מעשה, מההוא מעשה, מעשה שהיה, בחסיד אחד שעשה שאלת חלום, מי יהיה חברו לעולם הבא. והראוהו לו, בחור אחד במקום רחוק, למחר התקין עצמו והלך כדי לראותו, רוצה לראות מי יהיה השכן שלו בעולם הבא, היה חוקר ומחפש אחריו, כשהגיע סמוך למקום של אותו האיש, שאל אחריו וכל העולם תמהו עליו למה תבקש זה? כי הוא פריץ מאד, שמע ועצב, היה עצב, אף על פי כן בא לבית האיש, חייב לראות מי זה. והאיש הוציאו בחרפה גדולה, והכהו על הלחי, ופשט מכנסיים שלו, הוא בעצמו הפריץ הוריד את המכנסיים שלו, אמר לו אם תרצה תכנס כאן, והיו הוא וחבריו מתלוצצים בו, אעפ"כ לא השגיח ונכנס. והכניסו בחדר סמוך לחדר הזונות, ובלילה הלך וכינס כל הזונות שבעיר, ונכנס עמהם לחדר סמוך לחדר הזאת, וישקם יין לרוב עד שנשתכרו, והיה מרקד בפניהם כל הלילה עד שמשתכרות וישנו, ויצא הוא והלך לו. לא עשה כלום ויצא. כל זאת ראה חסיד ובכה, בכה, זה יהיה איתי בעולם הבא?

למחר הכין עצמו לחזור, וקודם שהלך שאל מן האיש בחייך, תאמר לי אם עשית טוב מימיך? כי ראיתי בחלום שתשב איתי בגן עדן, ואתה עשית פריצות ואיך יתכן שתשב אצלי? אמר לו כל מה שעשיתי ושראית לטובה אני מתכוון. שאני מראה את עצמי פריץ ומגידים לי הפריצים איזו היא זונה ששכרו, ואני הולך בחשאי ומוסיף אני להם כסף יותר כדי שיבואו אצלי, והן סבורות שאני אבעל אותן, שהן שיכורות בלילה, ועוד ציויתי את אמי שבאה בלילה ומוציאה אותי בשערותי, שאם יאמרו למחר למה לא היית איתנו, אשיב להן מה לא ידעתן, אמא שלי הכתה אותי, זרקה אותי מפה. והא דהכי אני מונע את הפריצים מן העבירות, ואיני חושש אם חושדים אותי, ומוחל אני להם. בשביל להציל את כל העיר מהפריצות שיש שמה, הוא שוכר אותם, משלם כסף רב, מעסיק אותם לילה שלם, משקר אותן, לא עושה שום מעשה, אבל הוא חייב לשחק אותה פריץ, ואז לילה שלם לא היו עבירות בעיר. וככה הוא עושה. והוא אומר שיחשדו אותי, ואני מוחל להם, העיקר הוא מציל את העיר מהעבירות. זה יהיה עם החסיד ביחד בגן עדן. זה לא סיפור בדים, זה סיפור אמיתי, זה מביא את זה בעל ספר החסידים, זה לא סיפורי חסידים. זה ספר חסידים.

מכל מקום, זה מראה מה זה להרחיק אנשים מהעבירות, מה זה מסירות נפש, מי  מוכן להתבזות בשביל שאיזו בזויים יינצלו מחטא, ועוד ישלם מכיסו ומממונו ועוד יבקש מאמא שלו שתמשוך לו בזקן כדי שהוא לא ישקר, שיגיד הנה אמא שלי משכה אותי אתמול בזקן, הוציאה אותי מפה, ועושה את כל הטצדקי האלה בשביל להציל בזויים. וגם אותן, את הנשים גם מציל אותן מן החטא. נו, נו, מגיע לו להיות עם החסיד או לא? אז עכשיו תפשוט מהמעשה הזה מה יהיה הדין עם הקודם, שאלנו האם יגיד שצדקה עשיתי להוציא עצמו מן החשד, או שמא אסור שהוא נראה כמתגאה מן הצדקה וטוב לו שיחשדוהו. אז מה אתה אומר עכשיו?

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 17.04 17:44

  ישר כחכם על כל עבודת הקודש יה"ר: שנזכה לעלות לארץ הקודש, לזכות לתשובה שלמה, גאולה שלמה ברחמים, רפואה שלמה לכלל ישראל, יראת שמים, חכמת התורה, קיום המצוות לכל יוצאי חלצינו לשמחות לכל בית ישראל חג כשר ושמח (אמן).

 • 17.04 17:43

  כבוד הרב ברוך השם כנגד כל הסיכויים על פי הטבע. הרב אמר לי: 'אל תדאג אתה תקבל!' ב"ה היום קיבלתי אישור רשיון לנשק בהודעה. ואפילו לא עשו לי ראיון לפני... תודה רבה.

 • 17.04 16:04

  שלום כבוד הרב! בדיוק לפני חודש מהיום כבוד הרב בירך אותנו: 'לעבור דירה' אחרי שבדירה שלנו היתה בעיית עובש (ל"ע). ב"ה בזכות ברכת הרב חתמנו היום על דירה נאה, גדולה ונוחה יותר! ועם כל זה גם חדשה לגמרי! מטבח, צבע וכל הריהוט הנחוץ הכל חדש לגמרי ואנחנו הראשונים שמשתמשים! וב"ה נקייה ומוכנה לגמרי לפסח. תודה לקב"ה שזכינו להסתופף בצילו של כבוד הרב ולזכות בהרבה שפע וברכה בזכות הרב!

 • 17.04 15:53

  דוד ביטון: ודבר נוסף כבוד הרב, ב"ה זכינו בזכות הברכה של כבוד הרב להתחתן ורצינו להודות לרב ולהוקיר תודה בעזרת השי"ת בהרצאה היום בירושלים נשמח אם כבוד הרב יתן לנו הזדמנות לעשות קידוש השם!

 • 17.04 15:19

  כבוד הרב תודה רבה על הברכה! זה היה פשוט פלא!! אשתי היתה עם שפעת (ל"ע) מכוסה עם 2 פוכים ורועדת. איך שאני כותב לכבוד הרב הודעה בבקשה לברכה. פשוט בדרך פלא ונס ב"ה היא מורידה את הפוך ומפסיק לה החום. ומפסיק הרעידות בגוף. ב"ה אשתי מרגישה יותר טוב וחזרה לתפקד בבית לקראת חג הפסח הבעל"ט. תודה רבה לכבוד הרב אשרינו שזכינו להדבק בצדיק האמת. ויהי רצון שהקב"ה יברך את הרב בכל ברכות התורה אכי"ר!

 • 17.04 13:21

  שלום כבוד הרב רציתי לשמח את כבוד הרב ולספר לו על מקרה שקרה בתלמוד תורה של בני ני"ו. היה להם פעילות בתלמוד תורה ושמו להם שירים. הבן שלי אמר לחברים שלו לכיתה: 'שאסור לשמוע שירים רק במועדים!' וכולם התחילו לצחוק עליו. כמה רגעים לאחר מכן נכנס המלמד והילדים אמרו: 'המלמד! אוריאן אמר: 'שאסור לשמוע שירים' (ושוב צחקו עליו) המלמד השיב להם: 'שזה נכון!' - "ומאיפה אתה (אוריאן) יודע?' הוא ענה לו: 'אמא הסבירה לי וזה נפסק במרן השולחן ערוך זיע"א!' המלמד ענה לו: 'נכון! אבל זו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה...' והוא ענה לו: 'אבל אני עושה את זה! (ילד בן 9) אז הוא ענה לו: 'כל הכבוד שאתה יכול! אבל יש אנשים שקשה להם...' ואוריאן ענה לו: 'אז אם קשה לי אני יכול לעבור על דברי חכמים ??!!' והמלמד העביר נושא והתחיל את השיעור. ב"ה אני כל כך שמחה וגאה בבן שלי והכל בזכות כבוד הרב שליט"א תודה רבה 🙏.

 • 17.04 10:49

  איזה מוסר מדהים לומדים מהמשנה הנ"ל והרב מסביר אותה בצורה הטובה ביותר!!! (ואל תאמר לכשאפנה אשנה... shofar.tv/videos/15830) שיהיה לכבוד הרב שליט"א ערב טוב ומבורך בכל הברכות כולם🙏 (אמן).

 • 16.04 17:40

  אני רוצה לומר תודה כבוד הרב לך על הקהילה והחנות שדואגים לנו לכשרות מהודרת כיף להכנס לחנות שאפשר ולקחת מהמדפים בלי חשש ודאגות ובדיקות! תודה לכל מי שטורח עומל ועוסק בשחיטה שדאגו לבשר ועופות לחג הפסח ובכלל. ברוך ה' הצלחתי לקנות הכל אפילו גם לאמא שלי… תודה על התבלינים ולטורחים /ת. אתמול גם זכינו ברוך ה' להיות בבדיקת תבלינים! מרגישה שם תמיד מוקפת במשפחה אמיתית כשאני בבני ברק. תודה למי שאפה את המצות המהודרות! תודה על הבשר הכשר שזוכים לשים על שולחננו שחיטה הכי מפוארת כמו שאמרו על שחיטתך🙌🏽 (הרב מרדכי גלאי - "השחיטה של הרב אמנון יצחק מפוארת, הכי טובה שאני מכיר!" shofar.tv/videos/11139) ישר כוחכם עד 120 פלוס - אמן תודה על הכל🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹.

 • 15.04 10:35

  בוקר אור לרב היקר! ישר כח עצום על העשייה המבורכת. ב"ה הדרשה אמש ממש היתה נפלאה ממש! (קרית עקרון - אפיקומן וגלות מצרים 14.04.2024 shofar.tv/lectures/1598)

 • 15.04 10:34

  כבוד הרב, איזו התעלות לראות פני הצדיק ולשמוע דבר ה', ב"ה הרצאה יפה ומרגשת (קרית עקרון - אפיקומן וגלות מצרים 14.04.2024 shofar.tv/lectures/1598) זלגו הדמעות לשמוע את בעל התשובה של הרב מזה שנים שמודה לרב על ההחזרה בתשובה שלו ושל צאצאיו אחריו ומברכו לחיים טובים (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים