טוען...

קניין י"א - בדקדוק חברים - חלק א'

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 04.05.2014, שעה: 19:54

הורדת MP4 הורדת MP3


 

קניין יא'- בדקדוק חברים חלק א' '

 

מח' קנייני התורה

 

בדקדוק חברים: "טובים השניים מן האחד ",

טובים השניים מן האחד: עצה זו של שלמה המלך אמורה אף בגדולים ובענקים.

 

בספר עליות אליהו להגר"א מווילנה מובא מכתבו של רבי אברהם שמחה מהמציסלאב, בן אחיו של רבי חיים מוולוז'ין: בו מסופר שהוא שמע מדודו רבי חיים, שפעם אחת בא לווילנה בערב שבת קודש ולא הלך באותו יום לריבו הגר"א, וכשהלך לבית המרחץ ואך התחיל לפשוט מלבושיו, בא משרתו של הגר"א וקראו בזירוז לביתו, זירז עצמו והלך אליו, בבואו מצאו מצטער מאוד, בחשך, משחור תוארו, וראשו כבד עליו ומכורך במטפחת, ואמר לו הגר"א: אנא הושיע לי להבין עניין אחד בירושלמי שאני מתקשה בו, ואיני יכול לעמוד על כוונתו, ענה רבי חיים ואמר: מה אני שאבין את אשר רבנו מתקשה בו? השיב הגאון בזה הלשון: אעפ"כ טובים השניים מן האחד.

 

העמיק רבי חיים באותו עניין והנה עלה בדעתו דרך לכנוס בהבנת העניין, ואמר זאת לריבו הגאון, הנה נראה ראשית דרך להבין העניין ורבנו יגמור העניין ברוחב דעתו עד תכליתו, ותכף שהחל להציע, צהבו פני הגאון ונתמלא שמחה, והסיר תכף כריכת ראשו וציווה למשרת שיביא לו מעט אוכל.

רבי חיים השמיט עצמו מבית תלמודו של הגאון לביתו ושאל שם מבני הבית, מה זה שציווה עתה בערב שבת להביא לו אוכל? השיבו לו שזה יום שלישי שלא טעם מאכל, למה? כי הוא מתקשה בירושלמי אז איך אפשר לאכול? שלושה ימים, כבר הראש מתפוצץ, תצילו!, אז צריכים להוציא אותו מהמקווה בשביל שיבוא לעזור לו לחלץ אותו "כי טובים השניים מן האחד".

 

הרי שמלבד גודל הפלגת יגיעתו של הגאון בתורה אומר רבי שלמה ברעוודא: למדנו מהמעשה הזה על סגולת: "טובים השניים מן האחד", שאפילו גאון הגאונים הגר"א, זכה להבנת עניין קשה מאוד בגמרא כשנצטרף אליו תלמידו.

 

באיגרות החזון איש הוא מסביר מה ההבדל בן לומד אחד לשניים שלומדים וזה הניסוח של החזון איש: אם אומנם אחד ואחד שניים, אך אין אחד מגיע לערך חצי שניים, כי מעלת השניים לא תחצה, כי איננה מורכת אך עצמית.

מה אמר החזון איש: הוא אומר אם תיקח אחד ועוד אחד זה שניים, אבל אומר שאחד לא מגיע לערך חצי שניים, שניים, נכון שזה אחד ועוד אחד, אבל מרגע שהם שניים זו מציאות חדשה שהיא לא נחצית, ולכן אין אחד מגיע לערך מחצית השניים. למה? כי שניים לא נחצה היא איננה מורכבת כבר, זה לא כמו המורכב שלוקחים חלק ועוד חלק אחד ועוד אחד ומרכיבים מזה שתיים, היא כבר לא מורכבת היא עצמית, ז"א: שתיים זה הרבה יותר מאחד ועוד אחד. הבנתם מה הוא אמר?

 

ונסיים בהגמרא מספרת "ביבמות" סב' שניים עשר אלף זוגין תלמידים היו לו לרבי עקיבא: תמה רבי ברוך מרדכי אזרחי: למה בא המספר בזוגי שניים עשר אלף זוגין תלמידים, הלו לומר עשרים וארבעה אלף תלמידים זה קצר יותר משניים עשר אלך זוגין תלמידים, למה כתוב זוגין?: ללמדך כי זו היתה עצם מהותם שהם היו זוגין, המספר שלהם נקבע כזוגות ולא כיחידים, לא הכמות אלא המהות המהות היתה זוגין, משום שלא תיתכן יחידות בתלמידים, חייבת להיות מושרשת בכול תלמיד ההכרה כי כל עצמיותו אינה אלא מחצית של זוג, אחרת אין ללמוד תורה, או חברותא או מיתותא, חייבת הכרה להכות שורשים בהכרה כי כל אחד תלוי בחברו דווקא, ואינו מושלם אלא ע"י בן זוג.

לכן הגמרא אומרת שהיו לרבי עקיבא: שניים עשר אלף זוגין.

 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.05 12:59

  כבוד הרב ברוכים תהיו להשם (אמן) קרה לי דבר. מדהים עכשיו מאת השי"ת נכנסתי לאתר 'שופר' לתומי בחרתי לראות את הסרטון הבחורה שניצלה מהסרטן (המחלה נעלמה) שכבודו בירך אותה וכבודו אמר לה: 'שהמחלה תעבור לאשתו של אסד נשיא סוריה!' (shofar.tv/videos/15098) אני רואה את הסרטון ואחר כך נכנסתי ל: ווינט בחדשות ומה אני רואה?😱😱😱😱😱😱 שולחת לכם תמונה. [ציטוט: 'אסמה אסד, רעייתו של נשיא סוריה, שוב חולה בסרטן']

 • 21.05 11:45

  כבוד הרב היקר שלנו! רציתי לשתף: שצלצלה אלי מי שהיא ותוך כדי שאלה: 'מה קורה במצב של היום?' מה שהולך וב"ה אני מרגיעה אותה ומחזקת אותה ואומרת לה את השירה: "עבדו-עבדו-עבדו את השם בשמחה!" והכנסתי כמו שכבוד הרב אמר את שם השם באותיות והיא אומרת לי: 'חיזקת אותי!' ומברכת אותי שלחתי לה את ההרצאה שאתה שר: "עבדו את השם בשמחה!" בנוסף הסברתי לה: שיצר הרע - זה עצבות ואמרתי לה: כל יהודי מסוגל לקיים לשמור את המצוות שזה יהיה מתוך שמחה! ב"ה חיזקתיה במצוות, אני מאמינה שמדברים מכח השמחה - זה עורר לה חזק משהו!!!

 • 21.05 10:45

  מורינו ורבינו! בנוגע להרצאה בצרפת (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024), ב"ה נולדתי וגדלתי בחוץ לארץ. ולפני 25 שנה, כשעוד הייתי רווקה, נחשפתי לקלטות וידאו של הרב. מיד הייתי מכורה להרצאות וחיפשתי עוד ועוד קלטות שהייתי רואה עד לשעות הקטנות של הלילה! ב"ה התחזקתי מאוד ופתאום הרגשתי צורך חזק לעלות לארץ הקודש! תוך כמה חודשים בסיעתא דשמיא זכיתי להגיע לבד לארץ ועם הזמן להתחתן ולהקים כאן משפחה! בעזרת הש"ית עוד אזכה להגיע לירושלים עיר הקודש!! תודה רבה לרבינו הקדוש שב"ה בזכותך זכיתי לעלות לארץ ולהתחבר לרב האמת!! ממליצה לכל יהודי הגולה להגיע לכאן ומהר!

 • 21.05 10:12

  בוקר טוב כבוד מורי ורבי. שמחה כ"כ על העצות הנפלאות שהרב נתן. כמו מים חיים ממש. ביום שישי הלכתי להשלמות אחרונות לקניות. הייתי טיפה בעצבות בגלל המצב האישי שלי ובגלל המצב בעם שלנו. ממש בכבדות כזו. ותוך כדי הליכה ב"ה נזכרתי ברב ואז כל הדרך ברגל ל 'סופר' אני שרה בשקט כמובן: "עבדו את השם בשמחה" וחוזרת מהסופר: 'מצווה גדולה להיות בשמחה' וב"ה הכל עבר. חזרתי לעצמי. וב" היתה שבת נפלאה. יה"ר שהשי"ת יברך את הרב - אמן.

 • 21.05 10:10

  איזה זכויות שהרב מדבר ומתיישבים על לב השומע וב"ה עולים לארץ הקודש איזה כיף לאברהם יצחק ויעקב עליהם השלום זכותם יגן על כל זרע ישראל ועלינו - אמן ואמן! איך הם מתענגים כל המצוות האלו מתוסף עוד ועוד לנשמותיהם היקרות מפז ונשמת משה רבנו עליו השלום איזה עונג כמה מענגים בניו יתברך את הקדושים הנוראים הללו ובסוף בעקב בא הרב ונותן לנחש בדור העקב ביס בעקב ותכף נגמר לנחש הסיפור ועם הקודש שיזכו במהרה יזכו לשמוח ביחוד שמו ולרקוד עם קדושי עליון במהרה בימינו (אמן) והרב וודאי יעשה 'צעד תימני' עם אבותינו הקדושים ומשה ואהרון ודוד ושלמה אשרי העיניים שיזכו לראות זאת במהרה בימינו - אמן ואמן חזק וברוך גיבור החיל ברוך תהיה - אמן ואמן.

 • 21.05 10:09

  הרב ? אין עליך בעולם ! ! ! בלי לשמוע את ההרצאה של היום (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024) אני כבר מבין מה תהיה התוצאה... שבעזרת השי"ת יעלו יהודי צרפת לישראל... (אמן) אין על אהבת ישראל של הרב שלנו! פשוט אוהבים אותך, נושמים אותך ומחכים ומצפים לראותך בארץ הקודש אחרי השליחות בחו"ל. שיהיה בהצלחה בקרוב הלבבות! (אמן) אוהבים!

 • 21.05 10:08

  ההרצאה היום (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024) ממש שידור ישיר מהשם יתברך! לברוח מכאן, ישר לארץ ישראל ואני מחפשת בתים בטרוף וחושבת: אולי ליד ירושלים? וכל מיני הצעות וכשאמרת: אפילו לגור ברמאללה ולא להישאר בחו"ל! אז קיבלתי את הביטחון בעזרת השי"ת!! איפה אגור? עדין לא ברור, אבל עוד חודש וחצי ב"נ, אני בארץ ישראל! תודה על ההרצאה ששודרה היום 'כל העולם נברא בשבילי!' 🙂 ובטוחה שהרבה יהודים מרגשים כמוני, שהגיע הזמן לעלות מהגולה ודרך רחל אמנו והפעם לבקש רחמים וברכות על זכותנו לשוב ארצה לארץ הקודש. בטוחה שכל מי ששמע את השידור הערב וגר בחו"ל, התוצאה בעזרת השי"ת תהיה פירות משובחים, נחת לשם יתברך ממש ואני מציגה בפה מלא שברגע שכף רגלי תגע בארצי הקדושה אומר: 'ב"ה בזכות רבנו הקדוש הרב אמנון יצחק שליט"א - הגעתי לארץ ישראל!'. ושכל עם ישראל בזכות רחל אמנו ובזכותך יגיעו לארץ ישראל אמן כן יהיה רצון.

 • 21.05 10:06

  כבוד הרב, יה"ר שהשי"ת ישמרכם (אמן) איזה הרצאה מרנינה ומענגת את הלב השומע 💕 (צרפת 20.5.24 פריז - מצוה לעלות לארץ shofar.tv/lectures/1602) יהי רצון: שכל היהודים שהיו יקשיבו ויעלו ארצה (אמן) הסרטון שהוקרן - היה ממש מרטיטטט את הלבבות כמה יהודים יא בא באייי איזה עבודת קודש כבודו עושה לאורך כל השנים 💥כבודו אמר שהמשיח יכניס שמחה לעולם די למבין💥 כבודו, יה"ר שישמרכם הבורא, כל הברכות שברכתם תבורכו (אמן) ברוך השם שרנו: "עבדו" עם כבודו ביחוד עם שם השם יה"ר שנזכה לישועות וברוכים תהיו להשי"ת (אמן).

 • 20.05 23:54

  תודה רבה כבוד הרב ב"ה הרצאה מדהימה ולעניין (צרפת 20.5.24) נתתם לי להרגיש שמחה גדולה שאני גר בארץ הקודש! ורוצה להוסיף 'מחילה!' שאני לא מודה לרב אחרי כל הרצאה ושיעור לפעמים 'לא יוצא'... אז אומר מעכשיו ולעתיד: 'תודה!' ענקית על כל השיעורים שמחזיקים ומשמחים אותי בין בנסיעה בין בעבודה וגם בערב שבת כשמבשלים ומנקים - זה נותן כל-כך הרבה תוכן ומשמעות לחיינו ביום יום יה"ר שה' יתברך יברך אותכם ואת כל משפחתכם בכל מכל כל (אמן).

 • 20.05 23:44

  ב"ה לקראת ההרצאה בצרפת (20.5.24) מעל 3 שבועות אני מנסה להשיג מספר לתרגום ההרצאה ע"י מערכת מיוחדת - ללא הצלחה. הגיע יום ההרצאה ושאלתי את הרב: 'מה עושים? אין טלפון לתרגום! וזה (ח"ו) נזק משמעותי'. הרב אמר לי: 'תשיר יחד איתי: "עבדו את ה' בשמחה..." דקות לאחמ"כ קבלתי 3!!! מספרי טלפון. חסדי ה' הטוב תודה רבה❤️.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים