טוען...

קניין י"א - בדקדוק חברים - חלק א'

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 04.05.2014, שעה: 19:54

הורדת MP4 הורדת MP3


 

קניין יא'- בדקדוק חברים חלק א' '

 

מח' קנייני התורה

 

בדקדוק חברים: "טובים השניים מן האחד ",

טובים השניים מן האחד: עצה זו של שלמה המלך אמורה אף בגדולים ובענקים.

 

בספר עליות אליהו להגר"א מווילנה מובא מכתבו של רבי אברהם שמחה מהמציסלאב, בן אחיו של רבי חיים מוולוז'ין: בו מסופר שהוא שמע מדודו רבי חיים, שפעם אחת בא לווילנה בערב שבת קודש ולא הלך באותו יום לריבו הגר"א, וכשהלך לבית המרחץ ואך התחיל לפשוט מלבושיו, בא משרתו של הגר"א וקראו בזירוז לביתו, זירז עצמו והלך אליו, בבואו מצאו מצטער מאוד, בחשך, משחור תוארו, וראשו כבד עליו ומכורך במטפחת, ואמר לו הגר"א: אנא הושיע לי להבין עניין אחד בירושלמי שאני מתקשה בו, ואיני יכול לעמוד על כוונתו, ענה רבי חיים ואמר: מה אני שאבין את אשר רבנו מתקשה בו? השיב הגאון בזה הלשון: אעפ"כ טובים השניים מן האחד.

 

העמיק רבי חיים באותו עניין והנה עלה בדעתו דרך לכנוס בהבנת העניין, ואמר זאת לריבו הגאון, הנה נראה ראשית דרך להבין העניין ורבנו יגמור העניין ברוחב דעתו עד תכליתו, ותכף שהחל להציע, צהבו פני הגאון ונתמלא שמחה, והסיר תכף כריכת ראשו וציווה למשרת שיביא לו מעט אוכל.

רבי חיים השמיט עצמו מבית תלמודו של הגאון לביתו ושאל שם מבני הבית, מה זה שציווה עתה בערב שבת להביא לו אוכל? השיבו לו שזה יום שלישי שלא טעם מאכל, למה? כי הוא מתקשה בירושלמי אז איך אפשר לאכול? שלושה ימים, כבר הראש מתפוצץ, תצילו!, אז צריכים להוציא אותו מהמקווה בשביל שיבוא לעזור לו לחלץ אותו "כי טובים השניים מן האחד".

 

הרי שמלבד גודל הפלגת יגיעתו של הגאון בתורה אומר רבי שלמה ברעוודא: למדנו מהמעשה הזה על סגולת: "טובים השניים מן האחד", שאפילו גאון הגאונים הגר"א, זכה להבנת עניין קשה מאוד בגמרא כשנצטרף אליו תלמידו.

 

באיגרות החזון איש הוא מסביר מה ההבדל בן לומד אחד לשניים שלומדים וזה הניסוח של החזון איש: אם אומנם אחד ואחד שניים, אך אין אחד מגיע לערך חצי שניים, כי מעלת השניים לא תחצה, כי איננה מורכת אך עצמית.

מה אמר החזון איש: הוא אומר אם תיקח אחד ועוד אחד זה שניים, אבל אומר שאחד לא מגיע לערך חצי שניים, שניים, נכון שזה אחד ועוד אחד, אבל מרגע שהם שניים זו מציאות חדשה שהיא לא נחצית, ולכן אין אחד מגיע לערך מחצית השניים. למה? כי שניים לא נחצה היא איננה מורכבת כבר, זה לא כמו המורכב שלוקחים חלק ועוד חלק אחד ועוד אחד ומרכיבים מזה שתיים, היא כבר לא מורכבת היא עצמית, ז"א: שתיים זה הרבה יותר מאחד ועוד אחד. הבנתם מה הוא אמר?

 

ונסיים בהגמרא מספרת "ביבמות" סב' שניים עשר אלף זוגין תלמידים היו לו לרבי עקיבא: תמה רבי ברוך מרדכי אזרחי: למה בא המספר בזוגי שניים עשר אלף זוגין תלמידים, הלו לומר עשרים וארבעה אלף תלמידים זה קצר יותר משניים עשר אלך זוגין תלמידים, למה כתוב זוגין?: ללמדך כי זו היתה עצם מהותם שהם היו זוגין, המספר שלהם נקבע כזוגות ולא כיחידים, לא הכמות אלא המהות המהות היתה זוגין, משום שלא תיתכן יחידות בתלמידים, חייבת להיות מושרשת בכול תלמיד ההכרה כי כל עצמיותו אינה אלא מחצית של זוג, אחרת אין ללמוד תורה, או חברותא או מיתותא, חייבת הכרה להכות שורשים בהכרה כי כל אחד תלוי בחברו דווקא, ואינו מושלם אלא ע"י בן זוג.

לכן הגמרא אומרת שהיו לרבי עקיבא: שניים עשר אלף זוגין.

 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 26.09 10:31

  שלום עליכם רבנו הקדוש! אני כ"כ מתרגשת לבשר לרבנו: שזכיתי ללדת בן בליל כיפור! והלידה הזו היתה מופלאה!! עם מינימום צירים סבילים וצירי לחץ בודדים שחששתי שיקח זמן ואסבול... אבל הפלא ופלא! ילדתי בערך תוך דקה וחצי בקלות ובמהירות ואין לי ספק שזכות הברכות של כבודו ועל כן אני מכוונת לקיים מצוות 'הכרת הטוב' - 'כאשר ציווה השם!' ולהודות לכם על כל הברכות המרגשות גם ב: 'נציב יום' וגם בהרצאה בראש העין. ואני מברכת: שכמו שהלידה היתה במינימום צירים ובקלות ומהירות - כך גאולת עם ישראל תהיה אף בלי חבל וצירים קלה ומהירה ב: "אחישנה" - אמן! ונשמח מאוד שכבוד הרב יהיה סנדק, הברית אמורה להיות בי"ז תשרי.

 • 25.09 20:04

  כבוד מורנו הרב היקר מ"פז". מעבר לעובדה שאת ההערכה והתודה שאני מוקיר לך, לא ניתן לתאר בהודעה, בין שורות אלו חבויות מנות גדושות של רגש ואהדה למי שהוא עבורנו חבל הצלה. שנים של התעלות ללא לאות וללא הפוגה חדור מטרה להחזיר את עם ישראל כולו בתשובה. לעולם הבא - אתה עמל שנגיע! ובכל יהודי את חייך משקיע. "שייך לציבור" - מקיים את דברי רבך הגדול, כשאת חיי משפחתך אתה מפקיר, כדי שעוד יהודי את ה' יזכה להכיר. אנחנו אוהבים אותך מעומקא דליבא, אהבת אמת. יהי רצון מלפני אבינו שבשמים: שיתן לך כח להרבות חיילים לתורה, ושתיהיה משכורתך שלימה. מאת הבורא יחולו ברכות על ראשך ותמשיך להנהיג את עם ישראל לתורה ויראה. מורנו ורבינו שתיהיה לך גמר חתימה טובה (אמן).

 • 23.09 20:32

  'גמר חתימה טובה' ושבת מבורכת! הרב הצדיק - כל היום שומע אותך ולא מפסיק לצחוק! מהחכמה שקבלת מהבורא לתקן את העולם - הרב, מלאך של הבורא❤️!

 • 23.09 20:31

  שלום כבוד הרב! רציתי להודות לכבוד הרב; מאז שהיינו אצל כבוד הרב - אני רואה שיפור אצל הבן שלי! הוא יותר רגוע, פחות עצוב. יום אחרי, בבוקר הוא אמר לי: 'שהוא מרגיש יותר טוב! אחרי שהוא דיבר עם כבודו' אז תודה כבוד הרב שאתה תמיד כאן בשבילנו לעזור בכל דבר. שבת שלום!

 • 23.09 20:30

  בוקר טוב לרב הקדוש והחשוב! רציתי רק להודות לבורא עולם ולרב הקדוש. לבעלי היה 'אלרגיה' - לא יודעים למה והמצב היה לא טוב ל"ע ברוך ה'! הודות לבורא עולם ולרב - קיבל טיפול ואנחנו בבית ברוך ה'!

 • 21.09 19:16

  צהרים טובים! רק רציתי להודות לרב אמנון יצחק על הברכה שבקשתי בקשר לחוב שהיה לי לביטוח לאומי הרב ברך - וברוך ה' תודה לאל! שהחוב בוטל!! ותודה רבה לכבוד הרב אמנון יצחק.

 • 21.09 11:29

  כבוד הרב, שיעור בוקר מדהים! ('רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד' חלק ב' 21.09.2023) "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ!" (הושע יד, ב) מחזק מאוד!!!! לחזור בתשובה בכל עת, ולהתקרב אל ה' ולהגיע עד אליו ושמתחילים תשובה מיד לאחר תפילת הנעילה! כי תשובה - זה כל הזמן! וכל החיים שלנו. ולמהר לעשות תשובה - תכף ומיד כשח"ו עושים עברה, לא לחכות לפורענות ח"ו אלא לפני הפורענות! - ממש מחזק!! יה"ר שנזכה לסור מן הרע ולעשות רק טוב כמו שהרב מלמד אותנו, 'תשובה ומעשים טובים' וגם אמונה שהקב"ה בכבודו בעצמו מליץ יושר על האדם שמאמין בו - מדהים!!!!

 • 20.09 18:43

  כבוד הרב! יש לי כל כך הרבה מה לומר לכבודו; על ההרצאות האחרונות בפרט ההרצאה מאתמול ראשון לציון ('האם תשובה חלקית נחשבת תשובה' 19.09.2023), שמשמה אנחנו שואבים את הכוחות! ורואים: שיש עוד תקווה לתשובתינו!! ולמרות כל המפריעים לכבוד הרב ובפרט בתחילת השנה החדשה... - אנחנו לא נירא ולא נחת!!!

 • 19.09 12:52

  כבוד הרב! בהמשך להרצאת רבינו אתמול (שדרות 18-09-2023 'תקון המידות חובה') על תיקון המידות - ממה שהספקנו לשמוע, גם חשבתי על זה: שזוהי זכות משמים שהקב"ה שיודע עלינו הכל על כל פרט ופרט, שהוא בכבודו ובעצמו מתקן אותנו! ע"י הנסיונות, הבזיונות, והיסורים, ושע"י כל התגברות על היצר - אנחנו מקדשים שם שמים ממש בנסתר ובגלוי! ובכך מוכיח להשי"ת ואם ברבים - אז גם לכלל; שהוא ורק הוא - 'מגביה שפלים עד מרום!' "סומך נופלים וזוקף כפופים" וכמה עלינו לשמוח! אפילו שקשה - על ההזדמנות שנתנה לנו; לתקן ולשוב בתשובה, ע"י ההתגברות ותיקון המידות - ישתבח שמו לעד!

 • 19.09 11:52

  בוקר אור לרב היקר! גם לאחר עשרות רבות של צפייה בדברי הרב היקר, לא מותירות את העיניים יבשות מדמעה. לכל מי שהטיל ספק בהיבט ההומני והאמפתיה לאחר, קיבל בהספד זה (shofar.tv/videos/14673) תשובה (בהנחה שהוא אובייקטיבי). שיהיה יום נפלא! (ראה גם הכנסת ס"ת לע"נ ר' חיים נגר ז"ל shofar.tv/articles/14693).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים