טוען...

למה נח נשאר לבד? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 11.10.2013, שעה: 07:44

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויאמר אלהים לנח, קץ כל בשר בא לפני והנני משחיתם את הארץ". צריכים להבין מה היה ענין המבול. חכמים ז"ל הורו לנו, שלש מתנות נבראו בעולם, זכה באחת מהם - נטל חמדת כל העולם, זכה בחכמה - זכה בכל. זכה בגבורה - זכה בכל. זכה בעושר - זכה בכל. אימתי? בזמן שהן מתנות שמים ובאים מכח התורה, אבל חכמתו, גבורתו ועשרו של בשר ודם אינו כלום.
רואים מדברי חכמים ז"ל שאין פשרה בזה, ההולך בדרך שכיוונו חכמים ז"ל זכה בכל, ואם לאו - איבד הכל. והמתנות האלו בזמן שאין באים מהקב"ה סופן להפסק ממנו, שלא היה מתנתם מהקב"ה אלא חוטפים אותם. אז לפי חכמים אין פשרה, מי שהולך בדרך חכמים שהם כיוונו בה זוכה בכל, מהי הדרך? מבין שהחכמה והגבורה והכבוד הם מתנות שמים, כשהוא מבין את זה שזה מתנות שמים, ושהם באים בכח התורה, ומשמשים לתורה. אבל אם לאו הוא מאבד את הכל, כשהן לא באות מהקב"ה אלא האדם הולך למכון כושר והוא הולך להתאמן, או שהוא טורח יומם ולילה להשיג עושר בכל מיני קומבינות, או שהוא מתייגע מתייגע ללמוד ללמוד ללמוד ללמוד כאילו להחכים, כל זה מתנות אלה בזמן שאין באים מהקב"ה סופן להפסק ממנו, למה - שלא היתה מתנתם מהקב"ה, הוא לא הכיר בזה שהקב"ה נותן המתנה, אלא חוטפים אותם הכוונה לעצמם לענינים.
המובן מזה, שברכישת החכמה הגבורה או העושר הוא עוד לא רכש את חמדת העולם, ואם רצון רוב חכמי העולם גיבוריו ועשיריו הוא רכישת החמדות הללו, הרי אכזבתם גדולה מפני שבסוף ימיהם נשארים בידיים ריקות. ולא עוד, אלא שהן עלולות להיות בעכריו של המבקש, לקצר את חייו, להעבירו מן העולם שכל כך עמל בו. אכן הם קיימים ועושים מה שעושים, שהרי גם לרע יש כח גדול בבריאה כידוע. אבל ברור שכל חכמה גבורה ועושר שיש לאדם, והוא לא יודע ומכיר שאלו מתנות שמים מאת הקב"ה, ועל פיו צריך להשמע ולקיים את רצונו, אלא הוא חוטף אותם בשביל מילוי רצונו ותאוותו, אז ברור שהוא מוסרם ע"י זה לרע המוחלט והתוצאות הן ברורות, ז"א כל המתנות האלה ישמשו את הרע, והתוצאות יהיו ברורות. אז כל אדם שלא מכיר שחכמה וגבורה ועושר באים כמתנה מאת ה' יתברך, צריך לדעת שהוא חוטף אותם זה נקרא, ובעצם הוא מוסר את הכל לסתרא אחרא.
ולמה מתפלא האדם כשהצרות עטות עליו, וכליון בא על האנושות כולה, והמלחמות דוחקות אחת את רגלי חברתה, למה? משום שהוא חושב שהוא חכם גדול והוא ישתמש בחכמה למטרות שלו, הוא גיבור גדול ויש לו נשק רב ויש לו פה והוא ישתמש עם זה איך שהוא רוצה, הוא גם עשיר גדול אז הוא יקבע לכולם מה שיעשו כי ככה הוא רוצה, כי בעל המאה הוא בעל הדעה, לא ברוח התורה, מה שהוא רוצה. אז למה מתפלאים שיש צרות, ורואים שהאנושות הולכת לקראת כליון, והמלחמות דוחקות אחת את רגלי חברתה. ברור אשר אין נעשה פתגם הרעה מהרה, ז"א אין מאות בשנים חשובות לפני הקב"ה ולא כלום, אפילו שזה לוקח הרבה זמן התהליך עד שרואים את התוצאות הברורות של הכליון של העולם, מה שאנחנו רואים שזה שואף היום להגיע, כי אצל הקב"ה מאות בשנים זה לא הרבה זמן, יום אצלו זה אלף שנה כביכול, אז מה זה מאות בשנים - כמה שעות.
מכל מקום, יש כוונה גדולה ויש דרך ארוכה למילוי התפקיד הגדול של העולם, הרע המשתלט בעולם עושה כל שביכולתו כדי להטות את האדם מדרך זו, אבל התוצאות הן ברורות, תהום ללא יציאה, הסתבכות באפס הנורא לידי מה שראינו בעינינו, בזמן מלחמת עולם השניה ראו כולם מה זה אדם שמחשיב את עצמו, שהיה טיפש ושיכור ועם הארץ ובור, הניע את כל העולם למלחמה עולמית שמתו בה למעלה מחמישים מיליון בני אדם, נרצחו ונשחטו והלכו ומתו, כל זה בגלל משיגינער אחד. ולמשיגינער יש הרבה אוהדים, דוקא למשיגינערס יש יותר אוהדים.
וכשנעמוד על סיבת הדבר, למה מפריעה השאיפה לעולם הזה את הדרך לרכישת החכמה והעושר והגבורה, ואי אפשר להצליח בניצול המתנות כי אם בדרך הקדושה. אז אם אנחנו מחפשים לדעת מה הסיבה שמי ששואף לעולם הזה השאיפות שלו זה עולם הזה, להתבסס פה בעולם הזה, לרכוש לו מעמד וכבוד ותפקיד ויו"ר מפלגה וכל מיני שטויות, למה זה מפריע את הדרך לרכוש חכמה עושר וגבורה ואי אפשר להצליח בניצול המתנות רק אם הולכים בדרך הקדושה. נווכח שזה תלוי במגמה ששם לו הקב"ה בבריאת עולמו, אין הבריאה נבראת לשם ההוויה שלה לחוד, ז"א שכל הבריאה נבראה רק לצורך בריאה, שיהיה בריאה, לא, כל הבריאה נבראה לתכלית אחת, לתכלית הקדושה וההתפשטות האלקית, לתכלית הקדושה וההתפשטות האלקית. ולכן צריך שהכל ישתלב במלחמת הרע עם הטוב, וחייב שהטוב יילחם ברע, חייב שהטוב יילחם ברע והאמת תלחם בשקר, חייב, אחרת הרע והשקר משתלטים על העולם, יש להם מה למכור, לשקר אין גבול, הוא יכול הכל להגיד, הכל הוא יכול להגיד, אין שום בעיה. אין גבול לשקר.
רואים היום כמה מדומיינים יש, זה לא יאומן כי יסופר. אתמול כתבו שהגיע אחד המנחמים לנחם, ושמו דוד כדורי, הבן של הרב כדורי זצ"ל, וסיפר שם שהוא חלם חלום, עכשיו זה עונת החלומות, בארץ יש הרבה חלומות, הרבה חולמים, הרבה רבנים חולמים, לא יכולים להביא ראיות לא מהכתובים ולא מהמציאות אז חולמים. אז הוא חלם שאבא שלו בא ומספר לו שכשהרב עובדיה זצ"ל הגיע לעולם האמת, אז יצאו לקראתו האבות הקדושים והתנאים והאמוראים יצאו לקראתו, ומי לא היה שם? הרב כדורי בעצמו. שאל אותו למה כבוד אבא לא היה שם? אז הוא אומר לו כי אני נמצא בעולם החסידות ולא יכלתי להגיע לשם. שמעתם חלום? זהו. בשביל מה הוא סיפר את זה, אתם מבינים למה הוא סיפר את זה? אם הוא סיפר להגיד איך היתה קבלת הפנים בחלום, אז היה צריך לספר את החלק הראשון, מה אכפת לנו מי השתתף ומי לא השתתף, תגיד מי השתתף ומי שלא השתתף למה צריך להגיד? לא, אבל הוא ציין שהרב כדורי לא השתתף בגלל שהוא בעולם החסידות, ז"א הוא לא יכול לרדת מעולם החסידות עכשיו בשביל להקביל את פניו של הרב, זה הרבה יותר גבוה, ז"א האבות כן יכולים לבוא, התנאים יכולים לבוא, האמוראים יכולים לבוא, אבל הרב לא יכול לבוא כי הוא בעולם החסידות, איך הוא יכול לבוא? וגם הוא שכח כנראה שכתוב בזוהר הקדוש שכשצדיק גדול בא לעולם האמת אז קודשא בריך הוא ושכינתא והאבות וזה יוצאים להקביל את פניו וכו', ופה נעדר גם הקב"ה, לא רק הרב כדורי, לפי הסיפור, גם הקב"ה לא בא, מה קרה, למה הוא לא בא? אתם מבינים איזה חלומות יש היום.
יש רב אחד מהדרום שבכלל בא אליו הקב"ה והוא פרסם את זה במודעה, קוראים לו יורם אברג'ל, פרסם בעצמו במודעה שהקב"ה בא אליו ואמר לו שחייבים להצביע לנציג שלו לעיריה, הקב"ה פשוט מאד לא יכול לסבול שלא לוקחים את האדם הכשר והראוי לעיריה. ממש עוזב הקב"ה את כל השמים, את כל הענינים הכל ומתעסק עכשיו בנציג של יורם אברג'ל לעיריה, ובא במיוחד אליו בחלום להודיעו. ויש עוד רב באלעד, גם כן הוא חלם שהפעם בא אלי הקב"ה בכבודו ובעצמו ואמר לי כך וכך. ועוד חלום, ועוד חלום, כל יום אני שומע חלומות.
פעם אחת היה בעל חלומות אחד, קראו לו יוסף הצדיק, הוא סבל מהחלום, הוא סבל משני חלומות שהוא חלם, "המלוך תמלוך עלינו המשול תמשול בנו", כמעט הרגו אותו, מכרו אותו הכל, כל זה השתלשל בגלל החלומות, "הנה בעל החלומות לזה", ופה חולמים חופשי, כי אי אפשר כבר לשכנע, כולם מכירים אותם, מה אפשר לעשות, אז צריך לבוא עם חלום מעניין, ואצל ספרדים זה תופס, מה מאמינים בני מאמינים בני מאמיני מאמינים, הכל הם מאמינים. אז למה לא למכור להם סחורה שאי אפשר להתווכח איתה, מה אתה קובע לי מה אני ראיתי בחלום? אתה גם לא יכול לבקש ראיה, לך תבקש ראיה, אומר בא תישן איתי ותחלום איתי, איך הוא יביא לו ראיה, ואיך הוא יסתור לו, מה אתה חושב שהרב משקר?? חושב שהרב משקר? אז מה יהיה? עולם החלומות.
אבל הבריאה נבראה בשביל תכלית הקדושה והתפשטות האלוקות. לכן צריך שהכל ישתלב במלחמת הרע עם הטוב שהטוב יילחם ברע, והמתנות האלה צריכות גם הן לקחת חלקן במלחמה הזו, שהאמת תנצח את השקר, שהטוב ינצח את הרע, צריך לקחת את החכמה ואת הגבורה ואת העושר, הכל לכיוון הזה, עד שיתגלה הטוב במלואו בלי שום ניצוץ של סתרא אחרא, ויהיה כל העולם חלק מגילוי שמו יתברך. ואם זוהי התכלית נמצא שכל דבר המפריע להגשמתה אין סופו להתקיים.
אבל השקר כל כך גדול, זה לא יאומן כי יסופר. אתמול כתבו באיזשהו מקום שצבי חקק מארגן מאתיים חתימות, מאתיים חתימות להכתיר את הרב עובדיה זצ"ל כמרן שמאתיים חתימות יחייבו כל אחד מישראל ללכת רק לפי הפסקים שלו. לא צריך כבר את מרן הבית יוסף, עכשיו יש לנו מרן חדש שהמרן הזה יהיה במקום הבית יוסף וחייבים ללכת לפי הפסיקה שלו, אין יותר פסיקה, אין משנה ברורה, אין כף החיים, אין בן איש חי, אין אף אחד שום ספר שום כלום, אלו הפסיקות שיחייבו את כולם. בושה וחרפה. מי שחתמו בדור של הארי הקדוש היו האלשי"ך הקדוש, והרמ"ק רבי משה קורדובירו, המרח"ו, ועוד כאלה וכאלה וכאלה. אם תקח אלפיים, עשרים אלף רבנים היום ביחד, לא מגיעים לקרסוליים של אחד שמה שחתם. ופה רוצים לאסוף מאתיים רבנים פוליטיקאים כאלה שצריכים כל מיני הטבות אח"כ בעקבות זה, ושררה וכבוד וכו', שהם יחתמו ואז יקבעו שכל עם ישראל כפופים לדבר הזה.
אתם יודעים, כשהרמב"ם כתב את ספרו, וכתב בהקדמה שמי שיקרא בספריו ביד החזקה לא יצטרך שום ספר אחר כבר, כאילו יש פה את הפסק עד הסוף מה שאתה רוצה מה שאתה זה, הראב"ד שהיה גדול ממנו בגילו, היה כבר זקן מופלג, יצאו נגדו בלהבות אש, וכל מקום שהיה יכול להעיר עליו היה מעיר, למה? שהתורה לא נפסקת אצל אף אחד. מה זה, התורה נפסקת אצל הרמב"ם, זהו נסתיימה התורה? זה מה שרוצים לעשות, כי יש פה אינטרסים, אינטרסים ממוניים, כספיים, מכירת ספרים, להשתלט על הציבור, והציבור יהיה כפוף בכח ובאונס, זה לא יאומן כי יסופר מה שעושים פה, זה לא יאומן. עוד מעט יקחו גם אלף חתימות ויחליטו גם שהרב הוא אלהים. אין גבול לחוצפה. זה בורות ובערות. וגם רשעות, להשתלט על מוחות האנשים ולקחת את הרגש שיש להם לרב, שאהבו אותו מאד, ולעשות ממנו דבר שהוא לא היה מסכים בשום אופן, אם הוא היה מסכים לכזה דבר זה היה נורא, להגיד התורה מסתיימת אצלי וקבלו דעתי ואין שום דעה אחרת שיהיה מותר לשמוע אותה? זה הפסק המחייב ולא שום דבר אחר? זה ראה וקדש? הרי אפילו על התורה עצמה ישבו תנאים ואמוראים ואמרו, זה כוונת הפסוק, ככה הוא אמר, ככה התכוון, זה הכוונה, אז ככה צריך לנהוג, ככה צריך לעשות, ככה זה, על כל זה יש דיונים, זה לומד מפסוק זה, זה לומד מפסוק זה, זה לומד ככה זה ככה עד שנהיה הכרעה, והתורה זה הדבר הכי ברור. לא יאומן כי יסופר.
אז לכן למדים שהצלחת מה במתנות האלה על ידי ניצול שלא בדרך התורה, זה גם כן שלב והגשמת התכלית הגדולה, כי ברצות ה' ללמד את בני אדם שייווכחו בעצמם על דרכם המסולפת, הוא מוסר את העושר החכמה והגבורה לידם לתכליתם ולתאוותם. הם מצליחים בראשונה אבל הם באים לידי כליון, שהרי סופם להפסק מהם ע"י קנאה ותאוה ורדיפת הכבוד, והם יישארו עם ידיים ריקות. עכשיו תראו איזה מלחמות, כל אחד יגלה על השני מה היה שמה באמת בבית, זה לא יאומן כי יסופר. רודפי כבוד ושררה וכח וכוחניות והכל בכח והכל באיומים והכל, שום דבר לא בדרכי נועם לא בדרכי תורה, שום דבר, לא יאומן כי יסופר.
ושוב מתחדשת האפשרות לעלות על דרך ה' בכיוון התכלית, ברור כי לא רבים לומדים לקח מזה ושוב סוטים מן הדרך, כי אנשים נגררים אחרי ההמון, ושוב באות התוצאות הידועות וככה מתנהלת המלחמה בין הטוב לרע, אבל יש, יש שלומדים מזה ושבים מדרכם ומתוספים למחנה הלוחמים למען גילוי כבודו יתברך, יש, לא הרבה, וזה הראיה ששם האמת, כי לשקר כולם מתחברים.
אומרים שהיו בלוויה 850 אלף, הלואי 2 מיליון, אבל אי אפשר דבר כזה שיהיה 800 אלף. מה לעשות שאי אפשר? אבל כשמשמנים את התשקורת החילונית לומר ככה וככה וככה אז כל כמה דקות זה עולה במאה אלף, כאילו יש מונה בכניסה ועוברים אחד אחד והופ טרררררר. אתם יודעים כמה מכוניות מביאות אנשים, אתם יודעים כמה זה, בא אני אלמד אתכם איך עושים חשבון. כשהיתה הפגנת החצי מיליון, חצי מיליון נגד בית המשפט העליון, אז קראו לה הפגנת חצי המיליון, אתם יודעים כמה היו שמה בסה"כ? 84 אלף. מאיפה אני יודע? יש ארגון אחד שעשה את זה, ארגון חרדי, לא אגיד את שמו שלא יאונה לו רע, הרימו מסוק לשמים ויש שיטה איך המשטרה מודדת כמה אנשים יש. איך מודדים? פשוט מאד, יש תמונה, יש דף עם משבצות, רואים כמה נכנסים אנשים על משבצת, יודעים באופן יחסי כמה כל משבצת שווה בגודלה כלפי שטח למטה, יודעים כמה אנשים הכי צפופים יכולים להיות בתוך שטח כזה, ואז מכפילים. וכמה יוצא? 84 אלף. אבל בשביל לנפח, בשביל להגיד שהיה בבב אז מישהו זורק את החצי מיליון, וזה מראש מתוכן, חצי מיליון חצי מיליון חצי מיליון וזה נבלע, למה הכתב שהוא כותב הוא רואה את האנשים? הוא לא רואה. הוא שומע. אומרים שהמשטרה אמרה, אומרים, אז אם המשטרה אמרה אז היא משקרת, למה? בן אדם תופס חצי מטר על חצי מטר בעמידה, ואם נדבק אליו עוד אחד זה חצי מטר על חצי מטר, יש אנשים רחבים יותר מחצי מטר על חצי מטר אבל אני אומר ממוצע - חצי מטר על חצי מטר, נכון? בעשר מטר כמה נכנסים לרוחב? עשרים איש, נכון? אז זה בחצי מטר, נכון? חצי מטר על עשר מטר, במטר שלם - מטר רבוע, כמה נכנסים? ארבעים, נכון? נכון? עשר מטר רוחב על מטר, אז כמה נכנסים? ארבעים. ארבע במטר רבוע, אז יש לנו כמה? ארבעים על מטר, אלף מטר כמה זה? ארבעים אלף. כמה זה עכשיו אלף מטר - קילומטר, נכון? עשר קילומטר כמה זה? ארבע מאות אלף. עשרים קילומטר כמה זה? 800 אלף. אתם יודעים מה זה עשרים ק"מ? זה מבית שמש עד ירושלים ברוחב עשר מטר אנשים צפופים כמו סרדינים. שמעת מה אני אומר, עשר מטר רוחב, שביל של עשר מטר לאורך עשרים ק"מ זה מבית שמש עד ירושלים הולכים ברוחב עשר מטר צפופים כמו סרדינים. זה היה השובל של האנשים? הרי זה היה רק כמה רחובות בירושלים, אז איך שמונה מאות אלף? להגיע לשם, כמה זה מכונית ממוצעת? נגיד חמש מטר עם הרווח ששומרים אחד מהשני של מטר-מטר וחצי שתיים, חמש מטר, צפוף, כן? צפוף. חמש מטר. כמה נכנסים אנשים? חמישה. חמישה אנשים בחמש מטר, אם אני שם בשביל אחד אני אומר, רק שביל אחד, כל חמש מטר חמישה אנשים, אז באלף מטר שזה ק"מ כמה מכוניות יש? מאתיים. נכון? חמישה אנשים במאתיים רכבים זה אלף איש, אלף איש זה קילומטר. נכון? אני לא טועה? טועה? אני שואל עכשיו בשביל אחד, בנתיב אחד, עד פה בסדר? כל ק"מ מאתיים. בשביל לקבל אלפיים איש שיגיעו ברכבים כאלה, כמה אנחנו צריכים? עשר ק"מ, 200 כפול עשר זה אלפיים איש. אלפיים איש זה בעשר קילומטר, נכון?

ש. לא שומעים

הרב: נכון, אלף איש זה קילומטר, עכשיו אם אתה רוצה עשרת אלפים איש, אז זה עשר ק"מ, עשר ק"מ כמה זה? מאתיים כפול עשר - אלפיים רכבים, אלפיים רכבים זה עכשיו כמה? עשר קילומטר, אני אומר טוב, יכול להיות שאני מתבלבל.

ש. מטר מרובע

הרב: עזוב מרובע, רכב, אני מדבר על רכב. אני יכול לדבר עכשיו על רכבים? אני יכול לדבר על רכבים, אני רוצה לעשות חשבון של רכבים, חמש מטר - חמישה אנשים, בסדר? אלף איש במאתיים רכבים, עשרת אלפים איש באלפיים רכבים.

ש. לא שומעים

הרב: אני שואל עכשיו, רכב זה חמישה מטרים, כמה אנשים בפנים? חמישה. מה אכפת לי, שמעת עד פה? זהו. עכשיו, עזוב רגע, אני רוצה עכשיו ככה, חמש נכון? עכשיו אני יכול לדבר, בקילומטר כמה מכוניות נכנסות? מאתיים, כי אם כל רכב זה חמש מטר אז מאתיים רכבים, במאתיים רכבים כמה יש? חמישה זה אלף. אז בקילומטר יש אלף איש. לא מעניין אותי, נתיב אחד עכשיו. עכשיו, מי דיבר על אוטובוס, יש גם אופניים, מדברים עכשיו על רכב. אז בעשר ק"מ כמה יש אנשים? אייי. כמה יש בקילומטר? אלף איש, אז בעשר אלף - עשרת אלפים איש. בעשר ק"מ עשרת אלפים איש, כמה מכוניות? אלפיים, אלפיים. עכשיו, אני רוצה עכשיו כמה יש לנו אנשים כבר? עשרים אלף? עשרים אלף. עשר או עשרים? עשר אלף. בעשר ק"מ יש לנו עשר. בשביל לקבל מאה אלף איש במכוניות כמה צריך? מאה קילומטר. אם אני רוצה מאתיים אלף איש אז זה שני נתיבים, מאה ק"מ בשני נתיבים זה מאתיים אלף. כמה זה מאה ק"מ, מאה ק"מ זה עד אשדוד עומדים רכבים רצוף, זה פחות, זה יותר, יותר, יותר, זה עד אשקלון בערך, מאשקלון ככה אחד דבוק בשני בשביל להעלות מאתיים אלף לשם, עצור. אוטובוס, 12 מטר אורך, כמה נכנסים? חמישים. בשביל אלף כמה אני צריך כפול עשרים, נכון? 12 כפול עשרים 240 מטר, נכון? שזה דבוק אחד בשני, נכון? אוטובוס דבוק כמו קרון רכבת, דבוק, מאתיים ארבעים מטר, נכון? כמה נכנסו אנשים? כמה? אלף, נכון, במאתיים ארבעים, אז ארבע אלף איש זה ק"מ. ארבע אלף איש זה ק"מ. ארבע אלף איש ק"מ, עשר קילומטר כמה זה? ארבעים אלף. שמונים אלף כמה זה? עשרים ק"מ. שמונים אלף איש ואוטובוסים צמודים דבוקים זה שמונים אלף, זה עשרים ק"מ, עשרים ק"מ זה אומר שמבית שמש עד ירושלים אין שום מכונית, יש רק אוטובוסים. וכמה הם מעלים רק? שמונים אלף, ועוד יש לנו מאשקלון נגיד את מה שאמרנו קודם, הגענו רק ל-480 אלף. עכשיו יש מירושלים שהגיעו ברגל, כל ירושלים עם כל תושביה כולל ערבים 600 אלף איש, כמה היו, ערבים לא היו, נכון? לא כל תושבי ירושלים היו, נכון? נגיד היו מאתיים אלף איש מירושלים. איפה זה מתחיל בכלל, אבל מה אכפת לך להגיד כל רבע שעה עוד מאה אלף עוד מאה אלף עוד מאה אלף ולהגיד את זה, כי מי אמרו את הנתונים האלה? החבר'ה, החבר'ה אמרו. המשטרה הודיעה, לא שמעת שום שוטר שדיבר ולא כלום, אחרי שכולם התעשתו אז פרסמו בעיתונות שהיו בין 250-400 אלף בלבד, במקסימום. זה אותו בן אדם, לא משנה, אני מסביר לך, אין פה מציאות בעולם, אבל מה אכפת להם להגיד, 850 אלף, אני מצידי שיהיה שני מיליון, אבל איך אפשר לבלבל את מח לציבור, מה הציבור כזה טיפש, בגלל שהוא רואה המון.
אתם יודעים, כשאני עשיתי את איצטדיון טדי היו 22 אלף בפנים, היו עוד כמה אלפים בחוץ, אתם יודעים איזה פקק היה, מבני ברק עד לירושלים היה פקק שלא היה ניתן לזוז, בעשר ושתיים אלף, אני התעכבתי, כשהגעתי בחמש אחה"צ, אני התעכבתי חצי שעה רק בצומת לפני האצטדיון. היו אנשים שלא הצליחו להגיע בכלל, וזה היה בזמן מלחמה כשיורדים מאות טילים בצפון, והרחובות כמעט שוממים וריקים כי אנשים פוחדים מטילים, ועם כל זה הגיעו והיה פקקים איומים ונוראים, וזה רק 22 אלף.
אבל מה אכפת לשקר לחגוג, הוא יכול להגיד כל מספר, יש לו בעיה להגיד כל מספר? אני הקשבתי קצת, השדרן אומר 700 אלף, אומרים לו לא, זה כבר עלה ל-800, לפני חמש דקות הוא אמר שבע מאות, אחרי חמש דקות שמונה מאות, אחרי שתיים וחצי דקות שמונה מאות חמישים, למה הם עצרו שם אני לא יודע, אבל זה כוחו של שקר. ברור שהיתה לויה גדולה ואדירה והכל, אין ספק, אבל חבר'ה, קצת שכל, אל תעשו מעצמכם טיפשים. יש הרבה טיפשים שמאמינים לכם, אבל הרי יבוא מישהו ויעשה בסוף את החשבון.
מה לעשות ככה זה עובד, ככה עובדים על ציבור שלם כל הזמן, ובכח, וזה וצוואה וירושה וציוה והפחיד וזה ואמר ואם לא ואז ככה ו... אשאדה, איפה מצינו בתורה איומים כאלה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, תגיד לבן אדם מה שאתה רוצה, אל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתה, מה אתה מחייב את האנשים בכח וכופה עליהם כך וכך, מה זה הדברים האלה? השתלטות על המוחות של אנשים, וכאילו אם מישהו מדבר והוא לא מסכים עם מה שאומרים כולם, ווי ווי ווי ווי, אתה נגד, אתה כופר, אתה זה אתה זה... לא אני פשוט, פשוט אני אמיתי, זה הכל. מה שמגיע מגיע, מה שלא מגיע לא מגיע, מה שהיה היה מה שלא היה לא היה, מה לעשות, התורה מחנכת אותנו לאמת, לא לשקר, ה' אמת, תורתו אמת, חותמו אמת, הכל אמת, מה לעשות. יש לך בעיה להתמודד עם האמת? בא תברר לי הפוך, שב תעשה איתי חשבון מחדש, על המכוניות, על האוטובוסים, על הולכי רגל, על מספר הרחובות, על הכל, בא, בא נשב יאלה קדימה, קח מפה ונתחיל לראות, כמה רחובות היו וזה, בא נספור כמה אפשר לדחוס שמה. הא נכון היו גם בגגות והיו גם במרפסות והיו גם בזה, קח עוד שלשים אלף, קח חמישים אלף, יאלה בקשיש, אתה יודע כמה צריך שיהיה גגות בשביל שייכנסו חמישים אלף, אתה יודע כמה צריך להיות בכל גג? אנשים לא יודעים חשבון בכלל. צופים אולי דרך האינטרנט, דרך הטמבלויזיה וזה, כן, אתה יכול להגיד כמה שאתה רוצה כי אף אחד לא יכול לספור, אי אפשר להוכיח דבר כזה. תגיד מאה מיליון, חצי מיליארד, תגיד שכולם הסתכלו, כל נשיאי העולם וכולם, כולם הסתכלו, אין שום בעיה תגיד. זה כמו החלום שהוא נמצא בעולם החסידות והוא לא יכול היה להגיע. חלומות אפשר להגיד כמה שרוצים.
מה היה בדור המבול? הם שכחו את התכלית לשם מה נברא העולם, וכיוונו את חייהם בשאיפה לעולם הזה, וכל הבהמיות הכרוכה בו, רק כסף וכסף וכבוד ושררה וכבוד ותפקיד ועוד, רק זה. ולא היה בעולם חוץ מנח שידע את התכלית של הבריאה. שמעתם? אז אנשים אומרים, מה, מה, מה כולם טועים? מה, כולם טועים? לא רק טועים אלא כולם נמחו גם מן העולם בגלל שהם טעו. היה רק אחד שלא טעה, קראו לו נח. רק אחד היה, קראו לו נח, הוא ידע את התכלית של הבריאה.
הרי שלא היה שום זכות קיום לעולם בלי התכלית הזאת, אם לא היה האחד הזה גם העולם לא היה מתקיים יותר. וכתוצאה מהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, כל כך הם הטמטמו והתבהמו עד ששינו את דרכם וטבעם והעולם הלך בעקבותם. כי לא זו הדרך וזה לא מה שכיוון הקב"ה לכן בא חיסול העולם, מכירת חיסול. הקב"ה חיסל את העולם. ולמה הוא חיסל אותו? לתת אפשרות לבריאה כולה שוב לעלות על ידי נח. ז"א, כמו שה' אמר למשה, אתה אמת והםע הזה הוא קשה עורף, כל העם קשה עורף ולכן הם ראויים לכליה ואעשה אותך לגוי גדול, כי אתה האמת היחידה שנותרה פה, משה לא הסכים, אבל רואים שיכול להיות מצב שעם שלם טועה טועה טועה טועה. רואים שדור שלם טעה וחוסל. רואים שדור הפלגה טעה, היה הרמוניה, היה אחדות, היה זה, לא היה מחלוקת, כן, היה מחלוקת, היה מחלוקת, הם נתחלקו לכמה כיתות, אלה אומרים כך ואלה אומרים כך, זה מה שפורר אותם, היה מחלוקת. אבל הכוונה היתה שלא יהיה מחלוקת.
נמרוד היה דור-רעי של אז, והוא החליט שהוא קובע והוא יגיד לכולם והוא ינחה לכולם מי יגיד לכולם, מי יחזיק את המיקרופון מי לא, תקיעת כף לרב עמאר, אתה אומר רק שני מזמורים מילה אחת לא יותר, איזה בזיונות, לא נותנים לרב עמאר להפסיד, לשיטתם הראשל"צ, זה הכבוד הכי גדול, לשיטתם, ולא נותנים לו, והוא היה מקורב, כי דור רעי לא אוהב אותו בכלל. אז הוא דחק את עצמו. אחד הבנים רצה לחטוף לו את המיקרופון הוא החזיק אותו בשני ידיים שלא יחטפו לו, שהוא יגיד את השני מזמורים. מה זה הדבר הזה? מה זה הרדיפה על הכבוד הזה? מה זה הכוחניות הזאת? באמצע הלויה, במקום לחשוב על הכבוד של המת חושבים על הכבוד של עצמם של החיים, הספדים של פוליטיקה, מספידים פוליטיקה, אנחנו נמשיך, אנחנו נהיה, אנחנו נקים, אנחנו נעשה, אנחנו זה, אבל עם מי, רומזים עם מי, לא עם זה - עם זה. מה זה? לא יאומן כי יסופר. אבל זה כבר סופר, כבר כולם מדברים, כל החילונים, כל הרדיו כל הטלויזיה, הכל צוחקים עלינו מה אתם עושים. ביבי יושב בסוכת אבלים, אלי ישי ישב לידו, דור רעי הגיע אח"כ, אז השליחים שלו באים לאלי ישי אומרים לו תקום, דור רעי יושב פה, אז הוא אמר אני באתי ראשון, כמו ילדים קטנים, אני תפסתי, אני תפסתי, אני תפסתי. ביבי שמע את הפדיחה הזאת, מה עשה, ראש הממשלה קם, עבר לצד השני בשביל ששניהם יהיו לידו, כמו גן ילדים, הגננת אומרת טוב, שב מותק פה שב מותק פה שב פה. כאילו ביבי זה ספר תורה, אתה מבין ספר תורה, ספר תורה איך אפשר לא לשבת לידו, אוי ואבוי, אתה מבין, להדבק לביבי, ביבי. כאילו זה המחליף של מרן, מי ישב לידו, מי ישב לידו. בושה וחרפה, ילדים מפגרים. וזה מקצת הסיפורים, לא יאומן מה שהולך שם.
רק אחד היה שידע, קראו לו נח, הקב"ה אומר איתך אני אבנה את העולם מחדש, אבל אני אתן לך שיעור, אתה תצטרך לתרגל עכשיו חסד, לא בשביל עצמך, לא תדאג רק לעצמך, אתה דאגת רק לעצמך קודם, עכשיו אני אלמד אותך, עכשיו אתה תדאג, תתחיל עם בהמות וחיות ועופות, ותן להם בלי הפסקה כל היום אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אתה תפרנס אותם, רק חסד חסד, כי עולם חסד ייבנה, איך אני בניתי את העולם, אומר הקב"ה, חסד, זה מה שאני רוצה. חסד חפצתי. לא התחסדת עם הבריות, לא הלכת אליהם להשפיע עליהם, לא היית כמו אברהם שאם היית בדורו לא היית נחשב לכלום, עכשיו תתחיל לתרגל, קדימה, כנס לתיבה, קח את כולם, תתחיל להאכיל אותם. חסד, חסד, שנה שלמה, חסד חסד בתנאים הכי מסריחים שיש, תיבה שכולה גדולים. חסד, חסד, חסד, בכל התנאים, אין שינה, אתה מאחר פעם אחת - כאפה מהאריה - נכה. אין לאחר, מה אתה חושב שאם אתה מתנדב אז אתה יכול לאחר? מה אתה יכול להגיד, סליחה אדוני האריה, אני מתנדב פה, אני לא מקבל משכורת, אני מתנדב. אין דבר כזה. אין מתנדב. חסד, אם לא - כאפות. אייי.
וכך העולם נבנה. בא אברהם אבינו, אמר לשם בזכות מה יצאתם מתיבה? אמר בזכות שהאכלנו את החיות והעופות, אמר אם בזכות זה קם העולם אני אעשה חסד עם הבריות, והתחיל לעשות חסד עם הבריות. והתחיל להאכיל את הבריות, ופתח אהלים והתחיל להאכיל אותם וכל מי שבא בא תאכל, בא תאכל, בא תאכל, בא תאכל, חסד, עולם חסד ייבנה. ומי עמוד החסד? אברהם. יה, חסד, ואברהם עשה חסד עם מי? עם ערלים. אז צריך לעשות חסד עם מהולים, זה עוד יותר. ומה החסד הכי גדול שאפשר לעשות ליהודי? להחזיר אותו לאביו שבשמים. כמו שאומר אור החיים הקדוש בויקרא א', שזה מה שמתאווה הקב"ה ביותר, וכמו שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, הרוצה בתשובה, שאין דבר שרוצה הקב"ה יותר מזה. וש"ס לא מחזירה עטרה ליושנה אלא עוקרת תורה, שאומרת - לא לשמוע למחזיר בתשובה שהחזיר כל כך הרבה יהודים בתשובה, למה? כי הוא רצה לנגוס לנו בכח הפוליטי, ואין מקום לעוד אנשים חוץ מאיתנו עלי אדמות, רק אנחנו. אף אחד לא ישכון לידינו, ומי ש ישכון - יקולל, יוחרם, יונדה, שום דבר אין מקום לאף אחד בעולם, רק אנחנו, ואנחנו נקבע ורק אנחנו. יו אנדרסטנטד יוללה, ההיפך מהחסד. זה כמו החסד שכתוב בין אח לאחותו, והמבין יבין.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.05 10:29

  בוקר אור לרב היקר! ללא צל של ספק, ב"ה הדרשות הללו מפריחות רעננות בקרב הציבור בדגש על תקופה מאתגרת בה מצוי עמנו, כמו גם פרקטיות ליישום. דרשנים יחידי סגולה בהיסטוריה של עמנו הבינו את השליחות המוטלת עליהם לחיזוק רוח העם בתקופות שונות, שימוש במקורות הקדושים להעברת המסרים הנדרשים לתיקון המידות- זה מדהים!

 • 23.05 10:28

  כבוד הרב הקדוש הרב אמנון יצחק שליט"א, בוקר נפלא ושמח! רציתי לחזק את דברי הרב בענין החיסונים של הגיל הרך בני בן 16 נפגע חיסונים מגיל שנה (ל"ע) שבו עשה את החיסון "המשולש" במחלת האפילפסיה נפגע ובזכות החזרה בתשובה ורבנו הקדוש והחלפת שמו על ידי הרב לשם חדש וב"ה אנחנו שייכים לקהילות פז אז הבן נמצא במצב יותר טוב לעומת התינוקות שהתחסנו איתו באותו יום ארור שבו האחות מטיפת חלב אמרה: "לראות שהחיסון טרי" ולא שמנו לב... ושלוש התינוקות נפגעו! שניים מהם במוסד סגור!! ורק בני, בזכות החזרה בתשובה ואכילת כשרות קפז' - ב"ה ניצל בני! תודה לרב על הכל יה"ר: שהשי"ת ימלא כל משאלות ליבך לטובה אריכות ימים ושנים (אמן).

 • 23.05 10:26

  כבוד הרב, ב"ה הרצאה בצרפת (בנבל עשור זמרו לו, מרסיי, 22.5.24) מרגשת ומשמחת קשה לעכל את גודל ההתעלות הרוחנית והשמחה שהרב עורר אמש גם בתחנה המרכזית באשקלון, אנשים צפו התחזקו והבינו את גודל הזכות להתאחד סביב הקדושה ונרשמו להסעה חינם מאשקלון להרצאת הרב בקרית מלאכי (02.06.2024), חוץ מהשירה שהרב הסביר על מעלתה היתרה בהשפעתה על האדם בקרבת הא-לקים אפילו מלימוד המוסר, מה שהסביר הרב על הלחם והקשר ליציאת הנשמה וניצוצות הקדושה במזון - חידוש מדהים! מחזק את היקר מכל הנפש!!!!! שמי יסעדנה, שאת הגוף היא סועדת כמו שכתב רבינו יונה זיע"א בספרו שערי תשובה אבל הנפש החולה והחוטאת מי יסעדנה?! אך הרב בהרצאותיו בכל פעם מחזק הנפש!! תודה וחזק וברוך👏💪

 • 23.05 00:41

  ב"ה אין עוד רב כמוך בעולםםם אתה משמח אותנו גם מרחוק - בביתנו צהלה ואורה, מאיר את ליבות עם ישראל החכמים המבינים והיודעים מי הוא גדול הדור שליט"א המחיש את גאולתנו מהרה אמן. תודה רבה עם הרבה הערכה ואהבת אמת ישר כוחכם כל העוסקים במלאכה הקדושה לזרוז הגאולה.

 • 22.05 14:47

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! ב"ה שמחה לעדכן שמתקרבים ל-100 הנרשמים הראשונים ל: "סעודת השמחה" (לכבוד השי"ת) ברוך השם!

 • 22.05 13:59

  השיעור הזה - מרתק! ומחייב!! (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024 shofar.tv/lectures/1602) יה"ר שנזכה גם אנחנו בקרוב למצות יישוב ארץ ישראל (אמן)

 • 21.05 12:59

  כבוד הרב ברוכים תהיו להשם (אמן) קרה לי דבר. מדהים עכשיו מאת השי"ת נכנסתי לאתר 'שופר' לתומי בחרתי לראות את הסרטון הבחורה שניצלה מהסרטן (המחלה נעלמה) שכבודו בירך אותה וכבודו אמר לה: 'שהמחלה תעבור לאשתו של אסד נשיא סוריה!' (shofar.tv/videos/15098) אני רואה את הסרטון ואחר כך נכנסתי ל: ווינט בחדשות ומה אני רואה?😱😱😱😱😱😱 שולחת לכם תמונה. [ציטוט: 'אסמה אסד, רעייתו של נשיא סוריה, שוב חולה בסרטן']

 • 21.05 11:45

  כבוד הרב היקר שלנו! רציתי לשתף: שצלצלה אלי מי שהיא ותוך כדי שאלה: 'מה קורה במצב של היום?' מה שהולך וב"ה אני מרגיעה אותה ומחזקת אותה ואומרת לה את השירה: "עבדו-עבדו-עבדו את השם בשמחה!" והכנסתי כמו שכבוד הרב אמר את שם השם באותיות והיא אומרת לי: 'חיזקת אותי!' ומברכת אותי שלחתי לה את ההרצאה שאתה שר: "עבדו את השם בשמחה!" בנוסף הסברתי לה: שיצר הרע - זה עצבות ואמרתי לה: כל יהודי מסוגל לקיים לשמור את המצוות שזה יהיה מתוך שמחה! ב"ה חיזקתיה במצוות, אני מאמינה שמדברים מכח השמחה - זה עורר לה חזק משהו!!!

 • 21.05 10:45

  מורינו ורבינו! בנוגע להרצאה בצרפת (פריז - מצוה לעלות לארץ 21.05.2024), ב"ה נולדתי וגדלתי בחוץ לארץ. ולפני 25 שנה, כשעוד הייתי רווקה, נחשפתי לקלטות וידאו של הרב. מיד הייתי מכורה להרצאות וחיפשתי עוד ועוד קלטות שהייתי רואה עד לשעות הקטנות של הלילה! ב"ה התחזקתי מאוד ופתאום הרגשתי צורך חזק לעלות לארץ הקודש! תוך כמה חודשים בסיעתא דשמיא זכיתי להגיע לבד לארץ ועם הזמן להתחתן ולהקים כאן משפחה! בעזרת הש"ית עוד אזכה להגיע לירושלים עיר הקודש!! תודה רבה לרבינו הקדוש שב"ה בזכותך זכיתי לעלות לארץ ולהתחבר לרב האמת!! ממליצה לכל יהודי הגולה להגיע לכאן ומהר!

 • 21.05 10:12

  בוקר טוב כבוד מורי ורבי. שמחה כ"כ על העצות הנפלאות שהרב נתן. כמו מים חיים ממש. ביום שישי הלכתי להשלמות אחרונות לקניות. הייתי טיפה בעצבות בגלל המצב האישי שלי ובגלל המצב בעם שלנו. ממש בכבדות כזו. ותוך כדי הליכה ב"ה נזכרתי ברב ואז כל הדרך ברגל ל 'סופר' אני שרה בשקט כמובן: "עבדו את השם בשמחה" וחוזרת מהסופר: 'מצווה גדולה להיות בשמחה' וב"ה הכל עבר. חזרתי לעצמי. וב" היתה שבת נפלאה. יה"ר שהשי"ת יברך את הרב - אמן.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים