טוען...

ברכת השבת | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 31.10.2016, שעה: 21:39

הורדת MP4 הורדת MP3


בירושלמי במועד קטן דרשו את הכתוב: "ברכת ה' היא תעשיר", על יום השבת. שנאמר בו: "ויברך אלוהים את יום השביעי". והדברים הובאו בתוספות במועד קטן כ"ג, עמוד ב'. אז הירושלמי אומר שעל יום השבת נאמר "ברכת ה' היא תעשיר". ונאמר בו: "ויברך אלוהים את יום השביעי".

אומר הרב גלינסקי, זכרונו לחיי העולם הבא, בי היה מעשה. כשאתו הגייסות הגרמניים לתוך רוסיה, והצבא סובייטי נסוג מוכה וחבול, עוד מעט בקרוב, ערכו הרוסים גיוס חירום למלא את השורות המדלדלות. לשם כך גייסו את שומרי המחנה הכפייה שלנו בסביר, ופזרו אותנו ביישובים סביב, תחת השגחה קפדנית. פעמיים בשבוע חילקו מזון שהספיק בקושי להחזיק אותנו בחיים. למעון היה עלינו לדאוג בעצמנו. מצאתי מקלט בבית יודי, שהיה רחוק מקיום תורה ומצוות. אבל תוכנת הרחמנות וגמילות החסד, הינם מסמני היהדות הייתה טבועה בו. ייחד לי פינה בביתו. לא מיטה, גם לא מזרון, אבל פינה להניח בה את הראש וליהנות מחום הבית המוסק שבחוץ שרר קור מקפיא, פשוטו כמשמעו, בחורף הסבירי הנורא. בעל הבית מטיבי ואיש חסדי, היה ענק, מגודל ומוגשם. עולמי היה רחוק ממנו כרחוק שמים משאול תחתית. וה' המכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא, נתן לי את אוכלו בעיתו. עובד היה במאפייה המקומית. עבודה נפלאה. מקום מוסק וחם, ולחם לשובע כאוות נפשו. ואם התמזל מזלו ועלה בידו להבריח כיכר לחם, היה מאושר באדם. כיכר לחם במשקל קילו גרם עלתה 20 קופיקות באופן רשמי למציגי תלושים בחלוקה קצובה פעמיים בשבוע. בשוק השחור המיר מחירה למאתיים רובלים. שוותה משקלה בזהב. מובן שלא זיכתני בפירור מאוצרו. גם לא צפיתי לכך. די היה לי בחסדו בעניקו קורת גג ומקלט מימי החורף המושלג. יום אחד חזר מהעבודה שמח וצוהל, מחא כפיים בצעדי ריקוד מסורבלים, "שיחק לך המזל", הרעים לעומתי. "השגתי לך עבודה". כמה נפלא! וסיפר לי היכן, ואיזו עבודה! אור בעיניים. המאפייה עבדה בשיטת הסרט הנע. כל פועל היה ממונה על מקטע בקו הייצור, אילו לשו, אילו רידדו ואילו קטפו וערכו, אלו הכניסו לתנור, ואלו רדו. היה שם פועל שתפקידו לשמן את התבניות לפני הכנסת הבצק. שלא ידבק לתחתיותיו. והיום הוא גויס לצבא. מארחי אמר לו שיש לו מעומד, בחור נאמן שיעבוד בהתמדה ולא יתעצל. הסכימו. והורו לו להביאני. איזה אושר! הקץ לבטלה. לא הייתה בפיו הגדרה אחרת לשוטטות שלנו להיפגש וללמוד בצוותא, ולאסוף ילדים יהודים כדי ללמדם א' ב' של יהדות. זה מה שהוא היה עושה הרב גלינסקי. ועבודה קלה, אינה דורשת התמחות ומאמץ. ולחם לשובע. ממחר כבר לא אראה שדוף. מחר אבוא איתו. אבל אמרתי לו: "אני מאוד מודה לך. באמת כוונה רצויה, אבל לא אוכל לבוא". עמד מולי כדוב. עיניו רשפו זיקים. "למה?" נהם. וזקר אצבע מאשימה. "אתה מעדיף את הבטלה! את השוטטות? את הטפילות, הא?". ה"הא" הזה הדהד, כאילו ביקש לבולעני. התנצלתי: "לא, למה? להפך. אבל תבין איני יכול. המאפייה עובדת בשבת". "מה?". שאג. "איזו חוצפה! צא מביתי מיד! הסתלק! שלא אראה אותך יותר!". הוא ביקש להטיב , לספק לי לחם, משכורת, בטחון כלכלי, ואני חשוך, חסר תקנה, בועט במתנה. מיהרתי, ליקטתי את צרורי הדל, כותנת ותפילין, ויצאתי.  לאן? אל החשכה המאיימת, אל השלג העמוק ומתעבה בעקביות, אל הרוח המייבבת, המצמיתה, המטיחה בפנייך אין ספור מדקרות קרח דקיקות וחדות. לא היה לי לאן ללכת. אבל גם לא יכולתי לעמוד. אם הייתי עומד הייתי הופך לנציב קרח תוך דקות. בהבזק פתע הצלתי את חיי. זחלתי והחלקתי לתוך המלונה שבחצר, כלב השמירה הענק הכרני כבעליו. נצמדתי אליו ובחום גופו שרדתי את הלילה הנורא. עם שחר הגחתי, רחצתי פניי וידיי בשלג, ויצאתי לחפש מקום לתפילת שחרית. פגש בי יהודי חביב, פליט מסטלינגרד ששהה שם אצל ביתו. גם הוא היה רחוק משמירת המצוות. אבל צרפנו את נכדיו שחינכנו ודרכיו התקרב גם הוא. משם הכיר אותי כבחור חייך ונמרץ. והנה ראני עצוב ונבוך.עצר והתעניין מה קרה. סיפרתי לו בקצרה: אני מחפש מקום לינה. אולי ממנו תבוא הישועה. התנצל. לא אוכל לעוזרך, אני בעצמי לנטל על חתני, ואין אורח מכניס אורח, אבל דבר אחד אוכל לומר לך. זר היה. לא עבד. ואיתותיו בידו. והוא אומר לי כך: "אבי היה עגלון, בקושי הרוויח את לחמו. לפני פטירתו אמר לי: 'עני מרוד הייתי ועני מרוד אמות. כסף איני מוריש לך, אבל חוכמת חיים אוכל להנחילך. הסקת ושמע: אם יבוא אדם ויציע לך את סוסו תמורת סוסך, התייחס אליו בחשדנות. מדוע הוא מבקש הוא להיפטר מסוסו ולא תמסור את סוסך. אתה רגיל אליו, והוא אלייך. ייתכן וכדאי הדבר, אבל אין למהר בהחלטה. אבל אם יבוא אדם ויציע לך להתחלף בסוסים, והוא מוכן להוסיף לך כסף עבור הסכמתך, ענהו בשלילה מוחלטת. סימן מובהק הוא שסוסו עומד להתפגר. לעומת זאת אם תראה עגלון שאינו מוכן למסור את סוסו תמורת כל הון שבעולם, דע לך שהוא סוס טוב מאין כמותו'. וזאת הייתה צוואת האב שהחכים אותי מחוכמת חייו". וסיים. "שמע נא, רחוק אני מעולמך, אבל אם היית מסוגל על לבטל על עבודה קלה ומכניסה, במקום מוסק ואוכל בלי הגבלה, ועוד להיות מגורש ממקום מקלטך ולהפוך לנע ונד, מבין אני שהשבת היא אוצר יקר ששווה את ההקרבה". ככה אמר והאיר את עיני, חימם את ליבי, כי יודעים אתם בסתר ליבי כבר נבר היצר הרע, חתר חתירה, הלא אין זה חילול שבת למרוח תבניות, והלחם מושם חיים, פיקוח נפש. לא בכדי קרוי היצר הרע מלך זקן שקנה חוכמה. הוא פוסק הדור, הוא יודע את כל ההלכות. והנה יהודי שמבין בשבת לא עובדים בלי פלפולים.

טוב, עיניכם הרואות שרדתי. 9 שנים לאחר מכן בשנת תשי"א, פגשתי בארץ ישראל את ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יפן זצ"ל. סיפרתי לו כל אותו מעשה, ואמר לי: "עצביידר משוגינר וולודוס נישט גטון". משוגע אחר לא היה נוהג כן. אין מחמאה גדולה מזו בנובהרדוק. בנובהרדוק אם אתה משוגע מהסוג הזה, זה המחמאה הכי גדולה. אם אתם זוכרים את הסיפור שהוא הלך מקווה, וכו'. נו ומה אתם חשובים שהשבת נשארה חייבת לי? הרי הירושלמי אומר שברכת ה' היא תעשיר זה יום השבת. וזכיתי להקים משפחה בלי עין הרע, ולעמוד בראש מוסדות תורה, ולהפיץ תורה בישראל. היש ברכה גדולה יותר מזו? "ויברך ה' את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות". 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת