טוען...

ברכת השבת | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 31.10.2016, שעה: 21:39

הורדת MP4 הורדת MP3


בירושלמי במועד קטן דרשו את הכתוב: "ברכת ה' היא תעשיר", על יום השבת. שנאמר בו: "ויברך אלוהים את יום השביעי". והדברים הובאו בתוספות במועד קטן כ"ג, עמוד ב'. אז הירושלמי אומר שעל יום השבת נאמר "ברכת ה' היא תעשיר". ונאמר בו: "ויברך אלוהים את יום השביעי".

אומר הרב גלינסקי, זכרונו לחיי העולם הבא, בי היה מעשה. כשאתו הגייסות הגרמניים לתוך רוסיה, והצבא סובייטי נסוג מוכה וחבול, עוד מעט בקרוב, ערכו הרוסים גיוס חירום למלא את השורות המדלדלות. לשם כך גייסו את שומרי המחנה הכפייה שלנו בסביר, ופזרו אותנו ביישובים סביב, תחת השגחה קפדנית. פעמיים בשבוע חילקו מזון שהספיק בקושי להחזיק אותנו בחיים. למעון היה עלינו לדאוג בעצמנו. מצאתי מקלט בבית יודי, שהיה רחוק מקיום תורה ומצוות. אבל תוכנת הרחמנות וגמילות החסד, הינם מסמני היהדות הייתה טבועה בו. ייחד לי פינה בביתו. לא מיטה, גם לא מזרון, אבל פינה להניח בה את הראש וליהנות מחום הבית המוסק שבחוץ שרר קור מקפיא, פשוטו כמשמעו, בחורף הסבירי הנורא. בעל הבית מטיבי ואיש חסדי, היה ענק, מגודל ומוגשם. עולמי היה רחוק ממנו כרחוק שמים משאול תחתית. וה' המכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא, נתן לי את אוכלו בעיתו. עובד היה במאפייה המקומית. עבודה נפלאה. מקום מוסק וחם, ולחם לשובע כאוות נפשו. ואם התמזל מזלו ועלה בידו להבריח כיכר לחם, היה מאושר באדם. כיכר לחם במשקל קילו גרם עלתה 20 קופיקות באופן רשמי למציגי תלושים בחלוקה קצובה פעמיים בשבוע. בשוק השחור המיר מחירה למאתיים רובלים. שוותה משקלה בזהב. מובן שלא זיכתני בפירור מאוצרו. גם לא צפיתי לכך. די היה לי בחסדו בעניקו קורת גג ומקלט מימי החורף המושלג. יום אחד חזר מהעבודה שמח וצוהל, מחא כפיים בצעדי ריקוד מסורבלים, "שיחק לך המזל", הרעים לעומתי. "השגתי לך עבודה". כמה נפלא! וסיפר לי היכן, ואיזו עבודה! אור בעיניים. המאפייה עבדה בשיטת הסרט הנע. כל פועל היה ממונה על מקטע בקו הייצור, אילו לשו, אילו רידדו ואילו קטפו וערכו, אלו הכניסו לתנור, ואלו רדו. היה שם פועל שתפקידו לשמן את התבניות לפני הכנסת הבצק. שלא ידבק לתחתיותיו. והיום הוא גויס לצבא. מארחי אמר לו שיש לו מעומד, בחור נאמן שיעבוד בהתמדה ולא יתעצל. הסכימו. והורו לו להביאני. איזה אושר! הקץ לבטלה. לא הייתה בפיו הגדרה אחרת לשוטטות שלנו להיפגש וללמוד בצוותא, ולאסוף ילדים יהודים כדי ללמדם א' ב' של יהדות. זה מה שהוא היה עושה הרב גלינסקי. ועבודה קלה, אינה דורשת התמחות ומאמץ. ולחם לשובע. ממחר כבר לא אראה שדוף. מחר אבוא איתו. אבל אמרתי לו: "אני מאוד מודה לך. באמת כוונה רצויה, אבל לא אוכל לבוא". עמד מולי כדוב. עיניו רשפו זיקים. "למה?" נהם. וזקר אצבע מאשימה. "אתה מעדיף את הבטלה! את השוטטות? את הטפילות, הא?". ה"הא" הזה הדהד, כאילו ביקש לבולעני. התנצלתי: "לא, למה? להפך. אבל תבין איני יכול. המאפייה עובדת בשבת". "מה?". שאג. "איזו חוצפה! צא מביתי מיד! הסתלק! שלא אראה אותך יותר!". הוא ביקש להטיב , לספק לי לחם, משכורת, בטחון כלכלי, ואני חשוך, חסר תקנה, בועט במתנה. מיהרתי, ליקטתי את צרורי הדל, כותנת ותפילין, ויצאתי.  לאן? אל החשכה המאיימת, אל השלג העמוק ומתעבה בעקביות, אל הרוח המייבבת, המצמיתה, המטיחה בפנייך אין ספור מדקרות קרח דקיקות וחדות. לא היה לי לאן ללכת. אבל גם לא יכולתי לעמוד. אם הייתי עומד הייתי הופך לנציב קרח תוך דקות. בהבזק פתע הצלתי את חיי. זחלתי והחלקתי לתוך המלונה שבחצר, כלב השמירה הענק הכרני כבעליו. נצמדתי אליו ובחום גופו שרדתי את הלילה הנורא. עם שחר הגחתי, רחצתי פניי וידיי בשלג, ויצאתי לחפש מקום לתפילת שחרית. פגש בי יהודי חביב, פליט מסטלינגרד ששהה שם אצל ביתו. גם הוא היה רחוק משמירת המצוות. אבל צרפנו את נכדיו שחינכנו ודרכיו התקרב גם הוא. משם הכיר אותי כבחור חייך ונמרץ. והנה ראני עצוב ונבוך.עצר והתעניין מה קרה. סיפרתי לו בקצרה: אני מחפש מקום לינה. אולי ממנו תבוא הישועה. התנצל. לא אוכל לעוזרך, אני בעצמי לנטל על חתני, ואין אורח מכניס אורח, אבל דבר אחד אוכל לומר לך. זר היה. לא עבד. ואיתותיו בידו. והוא אומר לי כך: "אבי היה עגלון, בקושי הרוויח את לחמו. לפני פטירתו אמר לי: 'עני מרוד הייתי ועני מרוד אמות. כסף איני מוריש לך, אבל חוכמת חיים אוכל להנחילך. הסקת ושמע: אם יבוא אדם ויציע לך את סוסו תמורת סוסך, התייחס אליו בחשדנות. מדוע הוא מבקש הוא להיפטר מסוסו ולא תמסור את סוסך. אתה רגיל אליו, והוא אלייך. ייתכן וכדאי הדבר, אבל אין למהר בהחלטה. אבל אם יבוא אדם ויציע לך להתחלף בסוסים, והוא מוכן להוסיף לך כסף עבור הסכמתך, ענהו בשלילה מוחלטת. סימן מובהק הוא שסוסו עומד להתפגר. לעומת זאת אם תראה עגלון שאינו מוכן למסור את סוסו תמורת כל הון שבעולם, דע לך שהוא סוס טוב מאין כמותו'. וזאת הייתה צוואת האב שהחכים אותי מחוכמת חייו". וסיים. "שמע נא, רחוק אני מעולמך, אבל אם היית מסוגל על לבטל על עבודה קלה ומכניסה, במקום מוסק ואוכל בלי הגבלה, ועוד להיות מגורש ממקום מקלטך ולהפוך לנע ונד, מבין אני שהשבת היא אוצר יקר ששווה את ההקרבה". ככה אמר והאיר את עיני, חימם את ליבי, כי יודעים אתם בסתר ליבי כבר נבר היצר הרע, חתר חתירה, הלא אין זה חילול שבת למרוח תבניות, והלחם מושם חיים, פיקוח נפש. לא בכדי קרוי היצר הרע מלך זקן שקנה חוכמה. הוא פוסק הדור, הוא יודע את כל ההלכות. והנה יהודי שמבין בשבת לא עובדים בלי פלפולים.

טוב, עיניכם הרואות שרדתי. 9 שנים לאחר מכן בשנת תשי"א, פגשתי בארץ ישראל את ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יפן זצ"ל. סיפרתי לו כל אותו מעשה, ואמר לי: "עצביידר משוגינר וולודוס נישט גטון". משוגע אחר לא היה נוהג כן. אין מחמאה גדולה מזו בנובהרדוק. בנובהרדוק אם אתה משוגע מהסוג הזה, זה המחמאה הכי גדולה. אם אתם זוכרים את הסיפור שהוא הלך מקווה, וכו'. נו ומה אתם חשובים שהשבת נשארה חייבת לי? הרי הירושלמי אומר שברכת ה' היא תעשיר זה יום השבת. וזכיתי להקים משפחה בלי עין הרע, ולעמוד בראש מוסדות תורה, ולהפיץ תורה בישראל. היש ברכה גדולה יותר מזו? "ויברך ה' את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות". 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת